Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Vandeale Arm maaier
10
Vandeale Arm maaier
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3789118
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 110.00 m
5.000 €

Δείτε αγγελία
Bos
4
Bos
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3793112
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
7.200 €
με 21% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder msl 250
4
Herder msl 250
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3494543
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Καλάθι χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GREFFET 4500
3
GREFFET 4500
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt2743206
58-100 Świdnica, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
19.016 €
με 23% ΦΠΑ
15.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder MASSEY FERGUSON 6290 HERDER GRENADIER EN KLEPELMAAIER
20
Herder MASSEY FERGUSON 6290 HERDER GRENADIER EN KLEPELMAAIER
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt2813277
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Herder maaikorven / Mähkorben / mowing buckets
5
Herder maaikorven / Mähkorben / mowing buckets
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3032838
4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Καλάθι χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 45
6
Schouten Grabenfräse TK 45
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt2421928
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φρέζες τάφρων
8.229 €
με 19% ΦΠΑ
6.915 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 25
7
Schouten Grabenfräse TK 25
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt2421919
25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζες τάφρων
4.510 €
με 19% ΦΠΑ
3.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Landreus LMS 300 Mähkorb
11
Landreus LMS 300 Mähkorb
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt968555
26639 Wiesmoor, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Herder msz 300
4
Herder msz 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3591176
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.450 €

Δείτε αγγελία
Bos wa 78-12
5
Bos wa 78-12
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3795394
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
7.750 €

Δείτε αγγελία
Vandeale Arm maaier
10
Vandeale Arm maaier
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3789118
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 110.00 m
5.000 €

Δείτε αγγελία
Landreus Lmz 2.50
3
Landreus Lmz 2.50
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3194010
26639 Wiesmoor, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
5.000 €
με 19% ΦΠΑ
4.202 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Landreus hkz 400
4
Landreus hkz 400
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3684497
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
7.200 €
με 21% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder mxz 430
5
Herder mxz 430
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3795390
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.30 m
5.748 €
με 21% ΦΠΑ
4.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder msl 250
3
Herder msl 250
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3667510
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.207 €
με 21% ΦΠΑ
2.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder Mx
3
Herder Mx
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3194012
26639 Wiesmoor, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 300.00 m
3.800 €
με 19% ΦΠΑ
3.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder msz 400
7
Herder msz 400
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3582954
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m
5.750 €

Δείτε αγγελία
Herder msz 400
4
Herder msz 400
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3684495
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
3.328 €
με 21% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bos Walkantfrees
3
Bos Walkantfrees
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3648904
8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Λοιπά
6.655 €
με 21% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trencor T1060HD
4
Trencor T1060HD
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3808318
25123 Torrefarrera, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Herder MBK105
5
Herder MBK105
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3233864
9403 BC Assen, Ολλανδία
908 €
με 21% ΦΠΑ
750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder MBK 105
6
Herder MBK 105
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3103748
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Herder MBK 120 S
6
Herder MBK 120 S
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt2543738
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Λοιπά
4.235 €
με 21% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
0060 Herder Frame
7
0060 Herder Frame
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3611633
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bos 250
6
Bos 250
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, rbt3679280
9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 34