Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Herder msl 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
6
Herder msl 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844128 4844128
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
7.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder msl 400 maaikorf mähkorb mowing bucket
4
Herder msl 400 maaikorf mähkorb mowing bucket
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844123 4844123
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
4.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landreus msz 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
6
Landreus msz 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844119 4844119
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
3.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marolin M 628 tx
10
Marolin M 628 tx
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4943413 4943413
  7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bos Mähkorb MK 430
5
Bos Mähkorb MK 430
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4984795 4984795
  31715 Meerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Herder MX 430
4
Herder MX 430
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4898418 4898418
  32339 Espelkamp, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dondi DBR 95/32
3
Dondi DBR 95/32
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 5009720 5009720
  06712 Zeitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
COSMECO Senkrechte Grabenfräse V1
6
COSMECO Senkrechte Grabenfräse V1
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4439955 4439955
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.08 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
4.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
COSMECO MINI 35 B
7
COSMECO MINI 35 B
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4440036 4440036
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Φρέζες τάφρων
2.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DONDI DMR 25 NLF
10
DONDI DMR 25 NLF
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4440189 4440189
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Φρέζες τάφρων
3.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos walkantfrees wa 80-15 grabenkantenfräse
8
Bos walkantfrees wa 80-15 grabenkantenfräse
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4562404 4562404
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
10.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Briggs & Stratton 15 PS Grabenfräse Kabelfräse Schachtfräse Kanalfäse
15
Briggs & Stratton 15 PS Grabenfräse Kabelfräse Schachtfräse Kanalfäse
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4336215 4336215
  21107 Hamburg Wilhelmsburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.10 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.931,09 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder maaikorf mähkorb mowing bucket
20
Herder maaikorf mähkorb mowing bucket
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 3923525 3923525
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
1.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos walkantfrees wa 80-15 grabenkantenfräse
8
Bos walkantfrees wa 80-15 grabenkantenfräse
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4636246 4636246
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
13.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory GGF-1500  bis 60cm Tiefe Briggs&Stratton Motor FRACHTFREI
20
Victory GGF-1500 bis 60cm Tiefe Briggs&Stratton Motor FRACHTFREI
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4472297 4472297
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.10 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.342,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 45
6
Schouten Grabenfräse TK 45
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 2421928 2421928
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
7.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 25
7
Schouten Grabenfräse TK 25
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 2421919 2421919
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
3.940 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Landreus LMS 300 Mähkorb
11
Landreus LMS 300 Mähkorb
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 968555 968555
  26639 Wiesmoor, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bos 78-12 walkantfrees grabenkantenfräse
6
Bos 78-12 walkantfrees grabenkantenfräse
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4538137 4538137
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.10 m
8.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos Maaiarm met  maaikorf  2.50 mtr
6
Bos Maaiarm met maaikorf 2.50 mtr
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 5065437 5065437
  1648HG De Goorn, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
4.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder kmd 150 klepelmaaier
5
Herder kmd 150 klepelmaaier
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4898391 4898391
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder msz 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
4
Herder msz 300 maaikorf mähkorb mowing bucket
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4975544 4975544
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder MRZT 300
12
Herder MRZT 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4904837 4904837
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
8.000 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Grabenfräse, Grüppenfräse, neu
2
Sonstige Grabenfräse, Grüppenfräse, neu
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 5062064 5062064
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Φρέζες τάφρων
4.500 €
Δείτε αγγελία
Peecon greppelfrees GF38
3
Peecon greppelfrees GF38
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4837031 4837031
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 34