Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Dondi DBR 95/32
5
Dondi DBR 95/32
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4932563 4932563
  06712 Zeitz, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.90 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos wa 80-15
8
Bos wa 80-15
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4562404 4562404
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
10.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bos 80-15
8
Bos 80-15
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4636246 4636246
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Victory GGF-1500  bis 60cm Tiefe Briggs&Stratton Motor FRACHTFREI
20
Victory GGF-1500 bis 60cm Tiefe Briggs&Stratton Motor FRACHTFREI
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4472297 4472297
  21256 Handeloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.10 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.342,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dondi DBR 95/32
5
Dondi DBR 95/32
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4882303 4882303
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder MX 430
4
Herder MX 430
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4898418 4898418
  32339 Espelkamp, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
3.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder msl 300
6
Herder msl 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844128 4844128
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
7.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder msl 400
4
Herder msl 400
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844123 4844123
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landreus msz 300
6
Landreus msz 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4844119 4844119
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
COSMECO Senkrechte Grabenfräse V1
6
COSMECO Senkrechte Grabenfräse V1
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4439955 4439955
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.08 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
4.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DONDI DMR 25 NLF
10
DONDI DMR 25 NLF
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4440189 4440189
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Φρέζες τάφρων
3.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
COSMECO MINI 35 B
7
COSMECO MINI 35 B
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4440036 4440036
  27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Φρέζες τάφρων
2.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder 300
20
Herder 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 3923525 3923525
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
1.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Briggs & Stratton 15 PS Grabenfräse Kabelfräse Schachtfräse Kanalfäse
15
Briggs & Stratton 15 PS Grabenfräse Kabelfräse Schachtfräse Kanalfäse
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4336215 4336215
  21107 Hamburg Wilhelmsburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.10 m, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.931,09 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 45
6
Schouten Grabenfräse TK 45
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 2421928 2421928
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
7.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten Grabenfräse  TK 25
7
Schouten Grabenfräse TK 25
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 2421919 2421919
  25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
3.940 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Landreus LMS 300 Mähkorb
11
Landreus LMS 300 Mähkorb
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 968555 968555
  26639 Wiesmoor, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bos 78-12 walkantfrees
6
Bos 78-12 walkantfrees
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4538137 4538137
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 1.10 m
8.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder kmd 150 klepelmaaier
5
Herder kmd 150 klepelmaaier
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4898391 4898391
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder MRZT 300
12
Herder MRZT 300
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4904837 4904837
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
8.000 €
Δείτε αγγελία
Herder MRZT 430 Maaikorf
3
Herder MRZT 430 Maaikorf
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4864295 4864295
  8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Φρέζες τάφρων
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peecon greppelfrees GF38
3
Peecon greppelfrees GF38
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4837031 4837031
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζες τάφρων
1.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hemos Slotenveizel
10
Hemos Slotenveizel
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4678311 4678311
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herder MRZT430 maaikorf
2
Herder MRZT430 maaikorf
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4932253 4932253
  8398 GR Blesdijke, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.30 m, Τύπος: Καλάθι χόρτου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bos HF 6500 klepelmaaier maaikorf
7
Bos HF 6500 klepelmaaier maaikorf
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων, 4863840 4863840
  9843AH Grijpskerk, Ολλανδία
5.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 31