Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

New Holland John Deere Fendt Yanmar Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
4
ΝΈΑ Branson 1905H Allrad mit Mittelachsmähwerk
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807822 4807822
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
9.151,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 2228GC
6
ΝΈΑ Massey Ferguson 2228GC
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4807783 4807783
  47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SIAL 243 4WD 27 PK forse minitractor
13
ΝΈΑ Iseki SIAL 243 4WD 27 PK forse minitractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4806572 4806572
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 1407 h
6.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TA247 4WD 27 PK minitractor + frontlader
16
ΝΈΑ Iseki TA247 4WD 27 PK minitractor + frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4806571 4806571
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 816 h
8.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SIAL 193 4WD 22 PK minitractor + frontlader
14
ΝΈΑ Iseki SIAL 193 4WD 22 PK minitractor + frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4806570 4806570
  6086 PD Neer, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 817 h
6.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 321
12
ΝΈΑ Iseki 321
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4806442 4806442
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 5406 h, Ελαστικά πίσω: 23x8.50-12
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Solis 26 - Facelift
12
ΝΈΑ Solis 26 - Facelift
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805676 4805676
  32469 Petershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 17.07.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, ...
11.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland T4.105N
19
ΝΈΑ New Holland T4.105N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805562 4805562
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 48 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
49.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.85F
6
ΝΈΑ New Holland T4.85F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805560 4805560
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 274 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, ...
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.85N
14
ΝΈΑ New Holland T4.85N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805518 4805518
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 45 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
40.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B6100D Compact Tractor
15
ΝΈΑ Kubota B6100D Compact Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805015 4805015
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
3.874,21 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota STV36 Compact Tractor (ST4977)
12
ΝΈΑ Kubota STV36 Compact Tractor (ST4977)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805011 4805011
  SP7 9AH Shaftesbury , Μεγ. Βρετανία
8.799,99 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM3185
3
ΝΈΑ Iseki TM3185
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4805007 4805007
  14913 Hohenseefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 50 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Ελαστικά μπροστά: 20x8.00-10, Ελαστικά πίσω: 212/80 D15
8.500 €
Δείτε αγγελία
Kubota L1501 incl Frontlader
5
ΝΈΑ Kubota L1501 incl Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4804522 4804522
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
23.880 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD5.115
18
New Holland TD5.115
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4804472 4804472
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 86 h, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Valpadana 90105 AR
7
ΝΈΑ Valpadana 90105 AR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4803070 4803070
  91338 Igensdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 384 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Ημερομηνία εγγραφής: 27.11.2015, Εξωτερικό πλάτος: 1.60 m, ...
43.500 €
45.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260V
6
Fendt 260V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4802027 4802027
  55270 Zornheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 5780 h, Τετρακίνητο, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.25 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
21.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick 553 S
19
McCormick 553 S
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4802025 4802025
  89359 Kötz OT Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1973, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.07.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
4.700 €
Δείτε αγγελία
Renault Renault 50
5
Renault Renault 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4801509 4801509
  79235 Vogtsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3548 h, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.04.1980, Εξωτερικό πλάτος: 1.05 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
4.750 €
Δείτε αγγελία
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad Servo
12
Eicher 334 AS Schmalspurtraktor Schmalspur 3706-77 Allrad Servo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4801429 4801429
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
12.850 €
Δείτε αγγελία
Hako 4500
16
Hako 4500
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4801246 4801246
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4768 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, ...
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 280va
10
Fendt 280va
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4800272 4800272
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9500 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 38 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 320v smalspoor
6
Deutz-Fahr 320v smalspoor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4800140 4800140
  4041WC Kesteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 12850 h, Εξωτερικό πλάτος: 1.15 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/750, ...
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland WORKMASTER 50
19
New Holland WORKMASTER 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4800023 4800023
  PR43NJ PRESTON, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 39 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2017, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 7.5x16, Ελαστικά πίσω: 13.6x28
13.836,46 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BCS valiant 500 RS
5
BCS valiant 500 RS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4800017 4800017
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 1050 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
9.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 596