Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
New Holland John Deere Fendt Deutz-Fahr Yanmar Massey Ferguson McCormick Case IH
Fendt 211 Varion V
12
ΝΈΑ Fendt 211 Varion V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072919 5072919
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 565 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
75.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus F 80 Keyleine
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072866 5072866
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland TCE 50
4
ΝΈΑ New Holland TCE 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072755 5072755
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 2674 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
11.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.105N
8
ΝΈΑ New Holland T4.105N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072674 5072674
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ώρες λειτουργίας: 4973 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
36.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T3.55F
15
ΝΈΑ New Holland T3.55F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072549 5072549
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmeister IHC 553A
19
ΝΈΑ Bergmeister IHC 553A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072371 5072371
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 3211 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
7.490 €
Δείτε αγγελία
LOVOL 254
6
ΝΈΑ LOVOL 254
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072098 5072098
  51519 Odenthal, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 37 h, Τετρακίνητο, Ταχύτητα pto: 540/1000
6.299 €
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M9540 Narrow
9
ΝΈΑ Kubota M9540 Narrow
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5072069 5072069
  77871 Renchen-Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 338 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.12.2014, ...
42.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland T4.85V
10
ΝΈΑ New Holland T4.85V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5070254 5070254
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 895 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2017, ...
33.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Holder S Trac 990
15
ΝΈΑ Holder S Trac 990
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5069673 5069673
  88094 Oberteuringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 2050 h, Τετρακίνητο, Ελαστικά μπροστά: 425/55R17MPT, Ελαστικά πίσω: 425/55R17MPT
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 208F
5
ΝΈΑ Fendt 208F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5069539 5069539
  8096PL Oldebroek, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
25.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Knegt DF404 Mini Tractor
20
ΝΈΑ Knegt DF404 Mini Tractor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5069391 5069391
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 487 h, Τετρακίνητο
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Solis Solis 26 9+9 Seitenschaltung
8
ΝΈΑ Solis Solis 26 9+9 Seitenschaltung
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5069209 5069209
  56864 Bad Bertrich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1420.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
10.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 3706 Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer Traktor
19
ΝΈΑ Eicher 3706 Schmalspurtraktor Allrad 30 PS Oldtimer Traktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5068737 5068737
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1974, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
9.850 €
Δείτε αγγελία
Yanmar 235
6
ΝΈΑ Yanmar 235
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5068096 5068096
  53909 Zülpich, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 55 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 05.11.2013, Μέγιστη ταχύτητα: 28 km/h, Κιβώτιο: Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
13.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 260VA
7
ΝΈΑ Fendt 260VA
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5067442 5067442
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1994, Εξωτερικό πλάτος: 1.03 m, ...
18.067,23 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland 4040V
6
ΝΈΑ New Holland 4040V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5067358 5067358
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4220 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
17.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 207 V
10
ΝΈΑ Fendt 207 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066993 5066993
  67269 Grünstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5645 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
34.688,35 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas NECTIS 247
9
ΝΈΑ Claas NECTIS 247
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066641 5066641
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 60 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
16.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 211V
9
Fendt 211V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066628 5066628
  81310 PEYROLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5129 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
44.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 542 ASK Schmalspurtraktor Schmalspur 3724 Allrad 42 PS
19
Eicher 542 ASK Schmalspurtraktor Schmalspur 3724 Allrad 42 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066464 5066464
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
13.850 €
Δείτε αγγελία
McCormick X4.50N
6
McCormick X4.50N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066407 5066407
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kioti CS 2610
2
Kioti CS 2610
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066212 5066212
  71134 Aidlingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 16 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, ...
14.508 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 2300 D
4
Hako 2300 D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5066184 5066184
  41169 Mönchengladbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 3915 h, Ημερομηνία εγγραφής: 04.10.1984, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
2.689 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger KS30
9
Krieger KS30
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5065304 5065304
  52525 Heinsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 6840 h, Εξωτερικό πλάτος: 0.95 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
4.750 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 647