Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere New Holland Fendt Deutz-Fahr Yanmar McCormick Case IH Massey Ferguson
Claas Nectis 237 VL A
14
ΝΈΑ Claas Nectis 237 VL A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5414961 5414961
  2111 Tresdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 50 %, ...
12.380,53  €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
SAME Frutteto 70 Natural
6
ΝΈΑ SAME Frutteto 70 Natural
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5414849 5414849
  74417 Gschwend, Γερμανία
Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Κιβώτιο: Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ταχύτητα pto: 540/540E, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Yanmar GK 200
5
ΝΈΑ Yanmar GK 200
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5414626 5414626
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 26.10.2017, Εξωτερικό πλάτος: 1.09 m, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
8.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Branson 5225 Black Edition
16
ΝΈΑ Branson 5225 Black Edition
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5414587 5414587
  31542 Bad Nenndorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 34 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 1.65 m, ...
25.966,39  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ MISC HORT WHOLEGOODS W/WOOD T1600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5413847 5413847
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna P 525D
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5413845 5413845
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna R 214T
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5413843 5413843
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ MISC HORT WHOLEGOODS W/WOOD T1600
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5413844 5413844
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland TN75F-A
8
ΝΈΑ New Holland TN75F-A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5412435 5412435
  BA20 Yeovil, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3664 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Ελαστικά μπροστά: 340/65R18, ...
16.843  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
New Holland T3.80F
17
ΝΈΑ New Holland T3.80F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5411929 5411929
  4264 AZ Veen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 4 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
26.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
John Deere 1026R
3
John Deere 1026R
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5409623 5409623
  64646 Heppenheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
20.800  €
Στείλτε email
Kubota L1361  Hydrostat
6
Kubota L1361 Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5409674 5409674
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
17.600  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Carraro Carraro Major TCF 5800 Tigre
Βίντεο
8
Carraro Carraro Major TCF 5800 Tigre
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5409626 5409626
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, ...
20.168,07  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Farmtrac 22 Kleintraktor Schmalspur 22 Allrad
Βίντεο
7
Farmtrac 22 Kleintraktor Schmalspur 22 Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5409541 5409541
  96126 Altenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
7.749  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
John Deere 5090GV
8
John Deere 5090GV
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5409118 5409118
  26624 Südbrookmerland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 420 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 19.08.2014, ...
42.500  €
Στείλτε email
Shibaura SP1740   4X4   EDC HEF
6
Shibaura SP1740 4X4 EDC HEF
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5407589 5407589
  5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.200  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Dexheimer 380 SI
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5407504 5407504
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 5109 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 4, ...
15.798,32  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota GR2120 4WD Rasentraktor
8
Kubota GR2120 4WD Rasentraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5405533 5405533
  4802 Ebensee, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Κιβώτιο: Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 16x6,50-8, ...
11.600  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Countax C800H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5405387 5405387
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Antonio Carraro TR 7600 INFINITY
20
Antonio Carraro TR 7600 INFINITY
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5405372 5405372
  9640 Kötschach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
52.491,67  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Dexheimer 480SI
16
Dexheimer 480SI
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5404366 5404366
  52525 Heinsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
22.500  €
Στείλτε email
Kubota M5091N
8
Kubota M5091N
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5399473 5399473
  11000 Carcassonne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 500 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Ελαστικά μπροστά: 280/70R18, ...
34.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kubota M5101 Narrow
5
Kubota M5101 Narrow
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5377752 5377752
  7771 Palkonya, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
39.750  €
Στείλτε email
Iseki Kommunaltraktor TM 3185 AL
12
Iseki Kommunaltraktor TM 3185 AL
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5398304 5398304
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Fendt 260 va
6
Fendt 260 va
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5397132 5397132
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 8050 h
18.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 577