Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fendt 210P VARIO TMS PROFI
4
ΝΈΑ Fendt 210P VARIO TMS PROFI
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4456326
  82200 MOISSAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1700 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
67.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 250 v
7
ΝΈΑ Fendt 250 v
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4456250
  3945 CD Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 17.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
9.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger  55 AKS Allrad Schlepper Traktor Schmalspur Weinbau
11
ΝΈΑ Krieger 55 AKS Allrad Schlepper Traktor Schmalspur Weinbau
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4456019
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 4723 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Ημερομηνία εγγραφής: 19.03.1985, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
7.478,99 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TN90F met Herder Frontier maaiarm / mowing arm / Mähausleger
13
ΝΈΑ New Holland TN90F met Herder Frontier maaiarm / mowing arm / Mähausleger
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4455738
  4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5760 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3435 GE
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 3435 GE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4455704
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Τετρακίνητο
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 90s
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 90s
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4455266
  02894 Vierkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ New Holland T 3030
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4455219
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 2280 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
16.806,72 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 210 V VARIO S3 Profi
4
ΝΈΑ Fendt 210 V VARIO S3 Profi
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4454175
  74076 Heilbronn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 313 h, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
78.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota 9960 TRACTOR WITH LOADER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4454146
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 1479 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5515F
8
ΝΈΑ John Deere 5515F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4454021
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2966 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro 8008 Tigretrac Allrad Schlepper Bergschlepper
13
ΝΈΑ Carraro 8008 Tigretrac Allrad Schlepper Bergschlepper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4453888
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 47 kW, Ώρες λειτουργίας: 4657 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Ημερομηνία εγγραφής: 27.05.1997, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere  3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
16
ΝΈΑ John Deere 3520 Allrad Traktor Schlepper FRONTLADER FRONTHEBER
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4453883
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1569 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 17.05.2005, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
16.900 €
Δείτε αγγελία
Eicher 535 S Schmalspur Schmalspurtraktor 3719 L Oldtimer
19
ΝΈΑ Eicher 535 S Schmalspur Schmalspurtraktor 3719 L Oldtimer
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4453755
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 2500 h, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
8.449,98 €
Δείτε αγγελία
Landini REX 85 F
8
ΝΈΑ Landini REX 85 F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4453178
  6000 Стара Загора, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 58 kW, Ώρες λειτουργίας: 9700 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Ημερομηνία εγγραφής: 05.06.2007, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540/1000
9.714,69 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 200 V Vario Schmalspur
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4452735
  55291 Saulheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 42 h, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βαλβίδες εξαερισμού da: 5, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/540E/1000, Ελαστικά μπροστά: 320/65R16, ...
74.789,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota L4240 4WD TRACTOR
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4452386
  CB6 1RA Ely, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 950 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota RTVX900MR UTILITY VEHICLE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4452385
  IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Ώρες λειτουργίας: 1690 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eicher 656 VAC Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 3 Zylinder
18
Eicher 656 VAC Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad 3 Zylinder
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4452281
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 41 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.20 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
17.850 €
Δείτε αγγελία
Eicher 542 ASK Schmalspurtraktor Schmalspur 3724 Allrad 42 PS
19
Eicher 542 ASK Schmalspurtraktor Schmalspur 3724 Allrad 42 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4451844
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 22 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, ...
13.850 €
Δείτε αγγελία
Krieger KS 55 A Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad MWM Servo
16
Krieger KS 55 A Schmalspur Schmalspurtraktor Allrad MWM Servo
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4451836
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
8.850 €
Δείτε αγγελία
Agromehanika AGT 835
3
Agromehanika AGT 835
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4451557
  02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 290 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
8.500 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 3635 GE
7
Massey Ferguson 3635 GE
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4450800
  8271 RW Ijsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 135.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.500 €
Δείτε αγγελία
Holder Typ 203
15
Holder Typ 203
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4450737
  73342 Bad Ditzenbach-Auendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ώρες λειτουργίας: 2345 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2004, Εξωτερικό πλάτος: 1.30 m, ...
13.000 €
Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 1900 D Powershift inkl Kehrmaschine + Kastenstreuer
18
Hako Hakotrac 1900 D Powershift inkl Kehrmaschine + Kastenstreuer
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4450619
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Ώρες λειτουργίας: 395 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1990, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
3.350 €
Δείτε αγγελία
Holder M 480
8
Holder M 480
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4449951
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: 280-80 R18, Ελαστικά πίσω: 280-80 R18
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 599