Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Shibaura ST 324 H
8
ΝΈΑ Shibaura ST 324 H
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4591612
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 4002 h
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 70F
10
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 70F
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4591552
  41366 Schw Ungerath 325, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 52 kW, Ώρες λειτουργίας: 3460 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 28.07.2008, Εξωτερικό πλάτος: 1.50 m, ...
20.000 €
Δείτε αγγελία
Lamborghini CF90
13
ΝΈΑ Lamborghini CF90
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4591449
  4264KG Veen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 194 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 99 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 7, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/750, ...
23.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Branson 1905h ALLRAD
9
ΝΈΑ Branson 1905h ALLRAD
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4590557
  83119 Obing , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
13.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 656 VC Allrad
5
ΝΈΑ Eicher 656 VC Allrad
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4589703
  67376 Harthausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 4975 h, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, 540/750, ...
18.518,52 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 374 V
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 374 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4589637
  82004 Montauban, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, Ελαστικά μπροστά: 6.50.16, Ελαστικά πίσω: 340.85.28
8.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kubota L 1361 Hydrostat
10
ΝΈΑ Kubota L 1361 Hydrostat
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4589444
  27711 Osterholz-Scharmbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 27 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 13.07.2018, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
22.500 €
Δείτε αγγελία
Holder AG 3
5
ΝΈΑ Holder AG 3
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4588884
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
3.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland TN 55 V
4
ΝΈΑ New Holland TN 55 V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4588830
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα
8.999 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Lamborghini 600 DT
5
ΝΈΑ Lamborghini 600 DT
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4588078
  64405 Fischbachtal , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 3080 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 23.06.1993, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
23.900 €
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 55
5
Deutz-Fahr DX 55
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587905
  3945 CD Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Μετάδοση pto, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 125.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, ...
4.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr dx 370
8
Deutz-Fahr dx 370
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587904
  3945 CD Cothen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.2019, Εξωτερικό πλάτος: 170.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 35 km/h, ...
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
19
Holder A 45 Schmalspurtraktor Allrad Weinbergtraktor Knicklenker
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587854
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.10 m, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, ...
8.450 €
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3160
8
Iseki TM 3160
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587852
  37434 Gieboldehausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 80 %, Κατηγορία 1, ...
6.000 €
Δείτε αγγελία
Fendt 203 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Servo 50 PS
17
Fendt 203 VA Schmalspurtraktor Schmalspur Allrad Servo 50 PS
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587845
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 4881 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
12.850 €
Δείτε αγγελία
New Holland TN75V
12
New Holland TN75V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587292
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Υπολογιστής ταξιδίου, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
14.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1710
7
Kubota B1710
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587056
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 2270 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 22x8.50-12, Ελαστικά πίσω: 31x13.5-15
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota B1410
7
Kubota B1410
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587055
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 357 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 6-12, Ελαστικά πίσω: 9.5-16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Goldoni BASE 20 avec rota
10
Goldoni BASE 20 avec rota
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587025
  63160 MONTMORIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h, Τετρακίνητο
9.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CH22 HST + chargeur
9
Kioti CH22 HST + chargeur
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4587024
  63160 MONTMORIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 1450 h, Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krieger KS 50 A
9
Krieger KS 50 A
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4586897
  65343 Eltville, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Εξωτερικό πλάτος: 1.14 m, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, ...
9.900 €
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 25 + Frontlader
9
New Holland BOOMER 25 + Frontlader
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585362
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
13.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5090.4 D Ecoline
8
Deutz-Fahr 5090.4 D Ecoline
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585186
  19073 Stralendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Εξωτερικό πλάτος: 2.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
39.950 €
Δείτε αγγελία
Cormidi 50 (765 BStunden), Raupendumper
5
Cormidi 50 (765 BStunden), Raupendumper
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4585119
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Ώρες λειτουργίας: 765 h, Ελαστικά μπροστά: 18 cm breite Laufbaender
4.200 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krieger KS 28 wie 30 Schmalspurtraktor
12
Krieger KS 28 wie 30 Schmalspurtraktor
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4583633
  65527 Niedernhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Εξωτερικό πλάτος: 95.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2
3.900 €
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 625