Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bema Dücker Adler Weidemann John Deere
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Adler Anbau-Wildkrautbürste W-Serie
4
Adler Anbau-Wildkrautbürste W-Serie
Σαρωτικές μηχανές, 4853373 4853373
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Λοιπά
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kersten KM 225  SONDERPREIS
3
Kersten KM 225 SONDERPREIS
Σαρωτικές μηχανές, 4882434 4882434
  59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sweep TV800/275
7
Sweep TV800/275
Σαρωτικές μηχανές, 4874313 4874313
  5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar Zamiatarka / Kehrmaschine ZM2000
5
Pronar Zamiatarka / Kehrmaschine ZM2000
Σαρωτικές μηχανές, 4869335 4869335
  46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.625,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Kommunal 400 Dual 125
4
Bema Kommunal 400 Dual 125
Σαρωτικές μηχανές, 4893047 4893047
  89150 Laichingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,20 m
Σαρωτικές μηχανές, 4889608 4889608
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.705 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine 1,80 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,80 m
Σαρωτικές μηχανές, 4889626 4889626
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.855 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine 1,50 m
9
TALEX Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 4889622 4889622
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine 2,30 m
9
TALEX Kehrmaschine 2,30 m
Σαρωτικές μηχανές, 4889726 4889726
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.205 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Terra Clean 120
9
Wiedenmann Terra Clean 120
Σαρωτικές μηχανές, 4884390 4884390
  06792 Sandersdorf-Brehna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dücker HDK 2200 Frontkehrmaschine
4
Dücker HDK 2200 Frontkehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4883501 4883501
  29683 Bad Fallingbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grutech Kehrmaschine GTH-ZMS mit Seitenbürste und Berieselung, Breiten von 1,6 m bus 2,2 m
19
Grutech Kehrmaschine GTH-ZMS mit Seitenbürste und Berieselung, Breiten von 1,6 m bus 2,2 m
Σαρωτικές μηχανές, 4878243 4878243
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 105.00 l
2.780 €
logo
Δείτε αγγελία
Kärcher MIC34
9
Kärcher MIC34
Σαρωτικές μηχανές, 4703387 4703387
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
23.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten KM 22552 H-Heck
4
Kersten KM 22552 H-Heck
Σαρωτικές μηχανές, 4747040 4747040
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
2.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Uennigmann Schiebebürste SB 2500
12
Uennigmann Schiebebürste SB 2500
Σαρωτικές μηχανές, 4760637 4760637
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.861,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Kehrmaschine/ Road sweeper/Barredora/Подметально-уборочная машина 1,8 м
5
Metal-Technik Kehrmaschine/ Road sweeper/Barredora/Подметально-уборочная машина 1,8 м
Σαρωτικές μηχανές, 4753740 4753740
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.312,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine 1,8m Kehrmaschine 1,8m mit Bürste 600mm
6
Kehrmaschine 1,8m Kehrmaschine 1,8m mit Bürste 600mm
Σαρωτικές μηχανές, 4751860 4751860
  30-038 Kraków, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.100 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Kommunal Dual 400
5
Bema Kommunal Dual 400
Σαρωτικές μηχανές, 4722196 4722196
  33729 Bielefeld-Altenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.941,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 25-2050 Dual
12
Bema 25-2050 Dual
Σαρωτικές μηχανές, 4624619 4624619
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tennant Tennant 7400 Naßschrubbmaschine
5
Tennant Tennant 7400 Naßschrubbmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 4578897 4578897
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 0.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GMHandel GMH-BE240
7
GMHandel GMH-BE240
Σαρωτικές μηχανές, 4696640 4696640
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λοιπά
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Optimal 2300
6
Westermann Optimal 2300
Σαρωτικές μηχανές, 4706968 4706968
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kärcher MIC34
9
Kärcher MIC34
Σαρωτικές μηχανές, 4709308 4709308
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bucher City Cat 5000 XL
18
Bucher City Cat 5000 XL
Σαρωτικές μηχανές, 4861601 4861601
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
7.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIMA Kehrmaschine * 150 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
4
WIMA Kehrmaschine * 150 cm Arbeitsbreite * Antrieb Zapfwelle
Σαρωτικές μηχανές, 4857721 4857721
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
990 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 721