Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
Bema Kommunal Dual 520/1550mm
12
ΝΈΑ Bema Kommunal Dual 520/1550mm
Σαρωτικές μηχανές, 5078032 5078032
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir FKM 181
4
ΝΈΑ Saphir FKM 181
Σαρωτικές μηχανές, 5076423 5076423
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann Combi Clean 2354
ΝΈΑ Wiedenmann Combi Clean 2354
Σαρωτικές μηχανές, 5076419 5076419
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.35 m
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MAT SWE-H/M 15-60
7
ΝΈΑ MAT SWE-H/M 15-60
Σαρωτικές μηχανές, 5076415 5076415
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KEHRMASCHINE
5
ΝΈΑ Sonstige / Other KEHRMASCHINE
Σαρωτικές μηχανές, 5075609 5075609
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FACTORY CAT Veegmachine FACTORY CAT 290C veegzuig/schrobmachine 925uu NWE ACCU’S 2007 290C Veegmachine FACTORY CAT 290C veegzuig/schrobmachine 925uu NWE ACCU’S 2007
19
ΝΈΑ FACTORY CAT Veegmachine FACTORY CAT 290C veegzuig/schrobmachine 925uu NWE ACCU’S 2007 290C Veegmachine FACTORY CAT 290C veegzuig/schrobmachine 925uu NWE ACCU’S 2007
Σαρωτικές μηχανές, 5075538 5075538
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
4.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige NILFISK SR1100 SB ZITVEEGMACHINE 24uur 2007
14
ΝΈΑ Sonstige NILFISK SR1100 SB ZITVEEGMACHINE 24uur 2007
Σαρωτικές μηχανές, 5075537 5075537
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
2.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Kehrmaschine ECO 230
8
Tuchel Kehrmaschine ECO 230
Σαρωτικές μηχανές, 5073023 5073023
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bema Kommunal Dual 1250mm mit Frontzapfwelle
6
Bema Kommunal Dual 1250mm mit Frontzapfwelle
Σαρωτικές μηχανές, 5072907 5072907
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir Kehrmaschine 231
2
Saphir Kehrmaschine 231
Σαρωτικές μηχανές, 5072663 5072663
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, 3ος τροχός βάθους, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.990 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MODERNTECH zamiatarka
6
MODERNTECH zamiatarka
Σαρωτικές μηχανές, 5071944 5071944
  09-500 GOSTYNIN, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
925 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Agrar 2300 mit SW
5
Bema Agrar 2300 mit SW
Σαρωτικές μηχανές, 5071724 5071724
  53567 Buchholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 2.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Tuchel PLUS 590/230
Tuchel PLUS 590/230
Σαρωτικές μηχανές, 5071130 5071130
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tuchel KEHRMASCHINE
Σαρωτικές μηχανές, 5070223 5070223
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.20 m
504,20 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Kehrmaschine 2750
3
Bema Kehrmaschine 2750
Σαρωτικές μηχανές, 5069584 5069584
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.750 €
logo
Δείτε αγγελία
Bema Dual 35, Typ 2600
5
Bema Dual 35, Typ 2600
Σαρωτικές μηχανές, 5067243 5067243
  25563 Wrist, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.941,18 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Tielbürger TK 38
Σαρωτικές μηχανές, 5066972 5066972
  58730 Fröndenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ravo Compact 5000
6
Ravo Compact 5000
Σαρωτικές μηχανές, 5066723 5066723
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir PKM 23
Saphir PKM 23
Σαρωτικές μηχανές, 5066677 5066677
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.983 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siloking MAYER KEHRMASCHINE
4
Siloking MAYER KEHRMASCHINE
Σαρωτικές μηχανές, 5066676 5066676
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
496 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Johnston Compact 40
7
Johnston Compact 40
Σαρωτικές μηχανές, 5066609 5066609
  88441 Mittelbiberach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Westermann Perfect 1800
Σαρωτικές μηχανές, 5066476 5066476
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
1.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema 30 Dual 2600
5
Bema 30 Dual 2600
Σαρωτικές μηχανές, 5066016 5066016
  86316 Friedberg-Derching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Aebi MFH 2500
5
Aebi MFH 2500
Σαρωτικές μηχανές, 5062432 5062432
  78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
10.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher MIC26
9
Kärcher MIC26
Σαρωτικές μηχανές, 5062233 5062233
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 718