Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
VDMJ IB 750/2500
4
VDMJ IB 750/2500
Σαρωτικές μηχανές, pht3812525
54558 Mückeln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2500.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, pht3171757
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.159 €
με 19% ΦΠΑ
2.655 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Kehrmaschine Sehr ROBUST 1,4m bis 2,4m Winteraktion auf Neue Model
Βίντεο
12
Top-Agro Kehrmaschine Sehr ROBUST 1,4m bis 2,4m Winteraktion auf Neue Model
Σαρωτικές μηχανές, pht3179531
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.40 m
999 €
1.300 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschine 2,00 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschine 2,00 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, pht685941
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.850 €
με 19% ΦΠΑ
2.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, pht3177404
49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 2,30 m
8
Talex Kehrmaschine 2,30 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3789989
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.418 €
με 19% ΦΠΑ
2.032 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,80 m
8
Talex Kehrmaschine 1,80 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3789960
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.023 €
με 19% ΦΠΑ
1.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,50 m
8
Talex Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3789949
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.906 €
με 19% ΦΠΑ
1.602 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,20 m
8
Talex Kehrmaschine 1,20 m
Σαρωτικές μηχανές, pht3789940
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.858 €
με 19% ΦΠΑ
1.561 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kehrmaschine 1,50m
6
Kehrmaschine 1,50m
Σαρωτικές μηχανές, pht3791334
34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.499 €
με 19% ΦΠΑ
1.260 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hercules KM 802 Pro H
3
Hercules KM 802 Pro H
Σαρωτικές μηχανές, pht3796146
93128 Regenstauf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
2.379 €
με 19% ΦΠΑ
1.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030 Economy
9
Iseki Vitra 2030 Economy
Σαρωτικές μηχανές, pht3766486
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Όχημα με δική του προπέλα
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030 Economy
9
Iseki Vitra 2030 Economy
Σαρωτικές μηχανές, pht3766474
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 1.35 m, Όχημα με δική του προπέλα
20.111 €
με 19% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hercules Km 702 HW
3
Hercules Km 702 HW
Σαρωτικές μηχανές, pht3766101
26203 Wardenburg , Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
1.299 €
με 19% ΦΠΑ
1.092 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SVD
3
SVD
Σαρωτικές μηχανές, pht3768347
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.750 €
με 19% ΦΠΑ
1.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine Typ 600
5
Fliegl Kehrmaschine Typ 600
Σαρωτικές μηχανές, pht3758130
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
5.593 €
με 19% ΦΠΑ
4.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki Vitra 2030
10
Iseki Vitra 2030
Σαρωτικές μηχανές, pht3766728
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Όχημα με δική του προπέλα
26.002 €
με 19% ΦΠΑ
21.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bema 20-1250 passend Weidemann
4
Bema 20-1250 passend Weidemann
Σαρωτικές μηχανές, pht3755556
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AS 1040 H Pro Brush Hydro
6
AS 1040 H Pro Brush Hydro
Σαρωτικές μηχανές, pht3743992
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
2.950 €
με 19% ΦΠΑ
2.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AS Eco Brush 830
5
AS Eco Brush 830
Σαρωτικές μηχανές, pht3743989
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
1.490 €

Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine Traktor Schlepper Radlader Seitenbesen Wasser
9
TALEX Kehrmaschine Traktor Schlepper Radlader Seitenbesen Wasser
Σαρωτικές μηχανές, pht3775254
4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.90 m, Χωρητικότητα δοχείου: 170.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.720 €
με 20% ΦΠΑ
3.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Emily Pick Sweep 1800
3
Emily Pick Sweep 1800
Σαρωτικές μηχανές, pht3706454
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.965 €
με 21% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tielbürger TK 17
4
Tielbürger TK 17
Σαρωτικές μηχανές, pht3727171
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
1.000 €
με 19% ΦΠΑ
840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,4m
4
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,4m
Σαρωτικές μηχανές, pht3704582
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.450 €

Δείτε αγγελία
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,2m
4
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,2m
Σαρωτικές μηχανές, pht3704559
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 350.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.100 €

Δείτε αγγελία
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,0m
4
SID Die Kehrmaschine GTH-ZMS 2,0m
Σαρωτικές μηχανές, pht3704549
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.000 €

Δείτε αγγελία
SID Kehrmaschine 1,8 GTH-ZMS
3
SID Kehrmaschine 1,8 GTH-ZMS
Σαρωτικές μηχανές, pht3704525
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Χωρητικότητα δοχείου: 280.00 l, Πλάτος εργασίας: 1.80 m
1.900 €

Δείτε αγγελία
Tuchel HKM Junior
4
Tuchel HKM Junior
Σαρωτικές μηχανές, pht3713763
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Χειροκίνητο σάρωθρο
890 €

Δείτε αγγελία
Hako Aufsitz-Kehr-/Saugmaschine Jonas 900V
8
Hako Aufsitz-Kehr-/Saugmaschine Jonas 900V
Σαρωτικές μηχανές, pht3751859
63691 Ranstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Όχημα με δική του προπέλα
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kersten FKM1050HA  auf TORO DH220
6
Kersten FKM1050HA auf TORO DH220
Σαρωτικές μηχανές, pht3733618
61206 Wöllstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 100.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
8.950 €
με 19% ΦΠΑ
7.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 575