Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Cramer HVR
4
Cramer HVR
Σαρωτικές μηχανές, 3901625
93102 Pfatter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Λοιπά
2.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.078 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kärcher KSM 750
4
Kärcher KSM 750
Σαρωτικές μηχανές, 3892516
59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Χωρητικότητα δοχείου: 40.00 l, Όχημα με δική του προπέλα
990 €
με 19% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sobernheimer SMB 2.2
4
Sobernheimer SMB 2.2
Σαρωτικές μηχανές, 3890558
54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, 3ος τροχός βάθους, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bema 20 -1250
12
Bema 20 -1250
Σαρωτικές μηχανές, 3895824
66571 Eppelborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Westermann WR 870 Honda
3
Westermann WR 870 Honda
Σαρωτικές μηχανές, 3807657
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Ακτινικά σάρωθρα
1.100 €
με 19% ΦΠΑ
924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmidt Fahrzeugbau Swingo Compact 200 Kehrmaschine
4
Schmidt Fahrzeugbau Swingo Compact 200 Kehrmaschine
Σαρωτικές μηχανές, 3809640
93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Όχημα με δική του προπέλα
23.800 €
με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Kehrbürste
5
Stiga Kehrbürste
Σαρωτικές μηχανές, 3926028
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 105.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
790 €

Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine Typ 600
5
Fliegl Kehrmaschine Typ 600
Σαρωτικές μηχανές, 3922859
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.994 €
με 19% ΦΠΑ
4.197 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nilfisk City Ranger 3500
10
Nilfisk City Ranger 3500
Σαρωτικές μηχανές, 3925909
71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Όχημα με δική του προπέλα
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Adler K 600 /180
3
Adler K 600 /180
Σαρωτικές μηχανές, 3919895
54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 175.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 2,30 m
8
Talex Kehrmaschine 2,30 m
Σαρωτικές μηχανές, 3884254
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.491 €
με 19% ΦΠΑ
2.093 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,80 m
8
Talex Kehrmaschine 1,80 m
Σαρωτικές μηχανές, 3884245
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.084 €
με 19% ΦΠΑ
1.751 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,50 m
8
Talex Kehrmaschine 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 3884240
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.964 €
με 19% ΦΠΑ
1.650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Talex Kehrmaschine 1,20 m
8
Talex Kehrmaschine 1,20 m
Σαρωτικές μηχανές, 3884218
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.914 €
με 19% ΦΠΑ
1.608 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ALTO SALTIX 10
3
ALTO SALTIX 10
Σαρωτικές μηχανές, 3859798
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 8.00 l, Λοιπά
241 €
με 21% ΦΠΑ
199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bema 20-1250 passend Weidemann
4
Bema 20-1250 passend Weidemann
Σαρωτικές μηχανές, 3872151
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.950 €
με 19% ΦΠΑ
2.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Saphir SKM300 VECON
9
Saphir SKM300 VECON
Σαρωτικές μηχανές, 3911249
5975 Sevenum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
5.324 €
με 21% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JANSEN ZAMIATARKA
6
JANSEN ZAMIATARKA
Σαρωτικές μηχανές, 3866548
36-203 Izdebki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Λοιπά
1.546 €
με 23% ΦΠΑ
1.257 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar ZM-2000
17
Pronar ZM-2000
Σαρωτικές μηχανές, 3866825
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.476 €
με 19% ΦΠΑ
2.921 € καθαρά
Δείτε αγγελία
S V D - Kehrmaschine 2,5 Meter  2,5 M- Kehrmaschine- Hydraulisch
10
S V D - Kehrmaschine 2,5 Meter 2,5 M- Kehrmaschine- Hydraulisch
Σαρωτικές μηχανές, 3837160
94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.790 €
με 19% ΦΠΑ
1.504 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bema 600 unbenutzt
5
Bema 600 unbenutzt
Σαρωτικές μηχανές, 3830329
72555 Metzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Λοιπά
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
VDMJ IB 750/2500
4
VDMJ IB 750/2500
Σαρωτικές μηχανές, 3812525
54558 Mückeln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2500.00 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
5
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572440
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, Χωρητικότητα δοχείου: 150.00 l, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.400 €

Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
6
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572438
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλευρικές βούρτσες, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.300 €

Δείτε αγγελία
ALTO AERO 21-21
3
ALTO AERO 21-21
Σαρωτικές μηχανές, 3619267
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 l, Λοιπά
241 €
με 21% ΦΠΑ
199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 589