Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
Adler Anbau-Wildkrautbürste W-Serie
4
Adler Anbau-Wildkrautbürste W-Serie
Σαρωτικές μηχανές, 4853373 4853373
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Λοιπά
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema 25-1550 Dual
5
Bema 25-1550 Dual
Σαρωτικές μηχανές, 4933701 4933701
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χωρητικότητα δοχείου: 220.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.600 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema 20-2300
5
Bema 20-2300
Σαρωτικές μηχανές, 4926845 4926845
  36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2300.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.360,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pronar AGATA ZM-1600-03
3
Pronar AGATA ZM-1600-03
Σαρωτικές μηχανές, 4950588 4950588
  11-700 Mrągowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l
2.694 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Bema 20
3
Bema Bema 20
Σαρωτικές μηχανές, 4936848 4936848
  48346 Ostbevern, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Metal-Technik Silnici zametač / Road Sweeper / Kehrmaschine 2,4M
-5%
8
Metal-Technik Silnici zametač / Road Sweeper / Kehrmaschine 2,4M
Σαρωτικές μηχανές, 4924244 4924244
  690 02 Breclav, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 170.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.050 €
3.200 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Kehrbesen 2500
3
Bressel und Lade Kehrbesen 2500
Σαρωτικές μηχανές, 4934994 4934994
  25855 Haselund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.512,61 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SID Kehrmaschine 1800mm
11
SID Kehrmaschine 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 4915058 4915058
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Grutech Kehrmaschine GTH-ZMS mit Seitenbürste und Berieselung, Breiten von 1,6 m bus 2,2 m
19
Grutech Kehrmaschine GTH-ZMS mit Seitenbürste und Berieselung, Breiten von 1,6 m bus 2,2 m
Σαρωτικές μηχανές, 4878243 4878243
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 105.00 l
2.780 €
logo
Δείτε αγγελία
Sweep TV800/275
7
Sweep TV800/275
Σαρωτικές μηχανές, 4874313 4874313
  5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Saphir GKM 231 Komplettausrüstung! NEU Stapler (optional 3-Punkt)
5
Saphir GKM 231 Komplettausrüstung! NEU Stapler (optional 3-Punkt)
Σαρωτικές μηχανές, 4835790 4835790
  09638 Lichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal-Technik Kehrmaschine/ Road sweeper/Barredora/Подметально-уборочная машина 1,8 м
5
Metal-Technik Kehrmaschine/ Road sweeper/Barredora/Подметально-уборочная машина 1,8 м
Σαρωτικές μηχανές, 4753740 4753740
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.335 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kersten KM 22552 H-Heck
4
Kersten KM 22552 H-Heck
Σαρωτικές μηχανές, 4747040 4747040
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
2.268,91 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kärcher MIC34
9
Kärcher MIC34
Σαρωτικές μηχανές, 4709308 4709308
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
49.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fehrenbach Anbau-Kehrmaschine freikehrend Typ "Cleaner"
Βίντεο
3
Fehrenbach Anbau-Kehrmaschine freikehrend Typ "Cleaner"
Σαρωτικές μηχανές, 4741708 4741708
  76831 Billigheim-Ingenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.377 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann Cleanmeleon 900
5
Westermann Cleanmeleon 900
Σαρωτικές μηχανές, 4779133 4779133
  54597 Auw bei Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
TALEX Kehrmaschine ECO CLEAN 510 / Zamiatarka
3
TALEX Kehrmaschine ECO CLEAN 510 / Zamiatarka
Σαρωτικές μηχανές, 4789268 4789268
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.804 €
logo
Δείτε αγγελία
Uennigmann Schiebebürste SB 2500
12
Uennigmann Schiebebürste SB 2500
Σαρωτικές μηχανές, 4760637 4760637
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.861,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.TOM Schaufel mit rotierender Bürste und Behälter /  Schaufel mit Kehrmaschine und Behälter 2,5m
5
A.TOM Schaufel mit rotierender Bürste und Behälter / Schaufel mit Kehrmaschine und Behälter 2,5m
Σαρωτικές μηχανές, 4775604 4775604
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.340 €
logo
Δείτε αγγελία
A.TOM Kehrmaschine mit Behälter / Straßenbürste mit Behälter / Road brush with tank 2,5m
Βίντεο
11
A.TOM Kehrmaschine mit Behälter / Straßenbürste mit Behälter / Road brush with tank 2,5m
Σαρωτικές μηχανές, 4775591 4775591
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.030 €
logo
Δείτε αγγελία
A.TOM Straßenbürste / Kehrmaschine / Kehrbürste 2,4m
Βίντεο
8
A.TOM Straßenbürste / Kehrmaschine / Kehrbürste 2,4m
Σαρωτικές μηχανές, 4775441 4775441
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.354 €
logo
Δείτε αγγελία
Aebi MFH 2500
16
Aebi MFH 2500
Σαρωτικές μηχανές, 4782827 4782827
  54568 Gerolstein - Roth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
9.500 €
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade W0 5 Schiebebesen 2500mm
5
Bressel und Lade W0 5 Schiebebesen 2500mm
Σαρωτικές μηχανές, 4772120 4772120
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Λοιπά
1.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Saphir FKM 231
6
Saphir FKM 231
Σαρωτικές μηχανές, 4779778 4779778
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Geo ATV SW Kehrmaschine Kehrbürste Paddock Cleaner Quad UTV Motor NEU
13
Geo ATV SW Kehrmaschine Kehrbürste Paddock Cleaner Quad UTV Motor NEU
Σαρωτικές μηχανές, 4812101 4812101
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 580.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 26 - 50 από 718