Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
JASKOT Kehrmaschine AGATA ZM1600
5
JASKOT Kehrmaschine AGATA ZM1600
Σαρωτικές μηχανές, 4187511 4187511
  59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.220 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westermann
6
Westermann
Σαρωτικές μηχανές, 3934420 3934420
  7442 CV Nijverdal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema 11 Multi-Clean Kehrbesen
8
Bema 11 Multi-Clean Kehrbesen
Σαρωτικές μηχανές, 4295736 4295736
  50374 Erftstadt- Lechenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.092,44 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pomarol Traktor Kehrmaschine/ Sweeper /Balayeuse tracteur
6
Pomarol Traktor Kehrmaschine/ Sweeper /Balayeuse tracteur
Σαρωτικές μηχανές, 4284552 4284552
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.710 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pomarol TRAKTOR KEHRMASCHINE 1,50m/TRACTOR MOUNTED SWEEPER 1,50 m
5
Pomarol TRAKTOR KEHRMASCHINE 1,50m/TRACTOR MOUNTED SWEEPER 1,50 m
Σαρωτικές μηχανές, 4292098 4292098
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.406 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Iseki ECO 520 B
5
Iseki ECO 520 B
Σαρωτικές μηχανές, 4223029 4223029
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Χωρητικότητα δοχείου: 43.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten WE 850 Wildkrautentferner
4
Kersten WE 850 Wildkrautentferner
Σαρωτικές μηχανές, 3507872 3507872
  59269 Beckum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MATEV SC HYD S 150
3
MATEV SC HYD S 150
Σαρωτικές μηχανές, 3678713 3678713
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joma-Tech GmbH Blockbesen
Βίντεο
6
Joma-Tech GmbH Blockbesen
Σαρωτικές μηχανές, 3535753 3535753
  34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
839 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Kehrschaufel Schaufel mit Kehr Aufehmende Kehr 1800mm
4
KLESBERG Kehrschaufel Schaufel mit Kehr Aufehmende Kehr 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 3721482 3721482
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.891 €
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
7
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572440 3572440
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 150.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.152 €
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
8
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572438 3572438
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.032 €
logo
Δείτε αγγελία
Kersten K 1500 G
5
Kersten K 1500 G
Σαρωτικές μηχανές, 3685696 3685696
  46395 Bocholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Emily Pick Sweep 1800
3
Emily Pick Sweep 1800
Σαρωτικές μηχανές, 3706454 3706454
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hofstede veegmachine 60/240
7
Hofstede veegmachine 60/240
Σαρωτικές μηχανές, 3614925 3614925
  7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.550 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TALEX KEHRMASCHINE Traktor Schlepper Radlader Hoflader Stapler NEU
11
TALEX KEHRMASCHINE Traktor Schlepper Radlader Hoflader Stapler NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3454975 3454975
  4160 Aigen-Schlägl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.559 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VDMJ IB 750/2500
4
VDMJ IB 750/2500
Σαρωτικές μηχανές, 3812525 3812525
  54558 Mückeln, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2500.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tielbürger TK 18
5
Tielbürger TK 18
Σαρωτικές μηχανές, 3743989 3743989
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
1.490 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3171757 3171757
  49847 Itterbeck, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.655 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Emily Baltorr 280-01
4
Emily Baltorr 280-01
Σαρωτικές μηχανές, 2779509 2779509
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.80 m, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
6.600 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP VHG 2250
4
AP VHG 2250
Σαρωτικές μηχανές, 2850247 2850247
  4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kersten K1500
14
Kersten K1500
Σαρωτικές μηχανές, 2774833 2774833
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.622 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3177404 3177404
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,75 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 1,75 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3177396 3177396
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Χωρητικότητα δοχείου: 250.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.115 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 2,00 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Schlepperkehrmaschine 2,00 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3177391 3177391
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.195 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 76 - 100 από 718