Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bema Dücker Adler Pronar John Deere
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bema Bema 20
8
Bema Bema 20
Σαρωτικές μηχανές, 3429339 3429339
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χωρητικότητα δοχείου: 165.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ALTO R 680 P
8
ALTO R 680 P
Σαρωτικές μηχανές, 1759332 1759332
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
8.361 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema Bema Agrar 2300 für Front und Heckanbau
4
Bema Bema Agrar 2300 für Front und Heckanbau
Σαρωτικές μηχανές, 2517427 2517427
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 230.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Egholm City Ranger 2250 B0
6
Egholm City Ranger 2250 B0
Σαρωτικές μηχανές, 4925765 4925765
  31089 Duingen / OT. Coppengrave, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 190.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
31.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Eco sweep  230
4
Tuchel Eco sweep 230
Σαρωτικές μηχανές, 4807643 4807643
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.983,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Saphir SKM30
4
Saphir SKM30
Σαρωτικές μηχανές, 3954581 3954581
  78187 Geisingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WIMA Wimat veegborstel
3
WIMA Wimat veegborstel
Σαρωτικές μηχανές, 4915000 4915000
  6269 BE Margraten, Ολλανδία
Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
1.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bema Kommunal-Dual 1550
4
Bema Kommunal-Dual 1550
Σαρωτικές μηχανές, 4011728 4011728
  73563 Mögglingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 155.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.200 €
Δείτε αγγελία
Rabaud TURBONET 2000 A
12
Rabaud TURBONET 2000 A
Σαρωτικές μηχανές, 4803738 4803738
  46348 Raesfeld, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 670.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Egholm 2200 T
5
Egholm 2200 T
Σαρωτικές μηχανές, 4005448 4005448
  31073 Delligsen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.15 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
12.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Eco 520 B
4
Iseki Eco 520 B
Σαρωτικές μηχανές, 3795184 3795184
  71034 Böblingen, Γερμανία
Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Χωρητικότητα δοχείου: 43.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
2.185 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bema BEMA 20 1250
4
Bema BEMA 20 1250
Σαρωτικές μηχανές, 4859569 4859569
  26676 Barßel Harkebrügge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 125.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann veegmachine
3
EURO-Jabelmann veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 4896390 4896390
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Ακτινικά σάρωθρα
450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wiedenmann COMBI-CLEAN-2600
4
Wiedenmann COMBI-CLEAN-2600
Σαρωτικές μηχανές, 4844298 4844298
  57339 Erndtebrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1650.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema Bema 20
3
Bema Bema 20
Σαρωτικές μηχανές, 2187646 2187646
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel Plus 590 - 150 Euro Norm
3
Tuchel Plus 590 - 150 Euro Norm
Σαρωτικές μηχανές, 3743129 3743129
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Heidtmann
11
Heidtmann
Σαρωτικές μηχανές, 4883984 4883984
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
369,75 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTS 2306
5
MTS 2306
Σαρωτικές μηχανές, 4777436 4777436
  73113 Ottenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
950 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ducks DK Kehrbesen
3
Ducks DK Kehrbesen
Σαρωτικές μηχανές, 1683443 1683443
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema 20-1550 Weidemann Wacker
3
Bema 20-1550 Weidemann Wacker
Σαρωτικές μηχανές, 3743077 3743077
  49186 Bad Iburg - Sentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 360.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Jonas 1100
10
Hako Jonas 1100
Σαρωτικές μηχανές, 4886062 4886062
  26909 Neubörger, Γερμανία
Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1100.00 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
2.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tuchel ECO 590
3
Tuchel ECO 590
Σαρωτικές μηχανές, 4591422 4591422
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bema Kehrmaschine Bema Agrar 2300 Hydr. Antrieb
3
Bema Kehrmaschine Bema Agrar 2300 Hydr. Antrieb
Σαρωτικές μηχανές, 2170922 2170922
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Moderntech zamiatarka ZE; Kehrmaschine ZE; Sweeper ZE
2
Moderntech zamiatarka ZE; Kehrmaschine ZE; Sweeper ZE
Σαρωτικές μηχανές, 3875951 3875951
  09-500 Gostynin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.421 €
logo
Δείτε αγγελία
Kotte
7
Kotte
Σαρωτικές μηχανές, 3774245 3774245
  49832 Andervenne, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m
1.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
176 - 200 από 692