Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σαρωτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σαρωτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bema Dücker Adler Pronar John Deere Schouten Cramer JCB
Kärcher KM100/100 RB
10
Kärcher KM100/100 RB
Σαρωτικές μηχανές, 5172954 5172954
  76829 Landau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 100.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki ECO 520 B * Kehrsaugmaschine * Honda Motor 4 HP
15
Iseki ECO 520 B * Kehrsaugmaschine * Honda Motor 4 HP
Σαρωτικές μηχανές, 5170557 5170557
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.70 m, Χωρητικότητα δοχείου: 43.00 l, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
690 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m,  einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
20
EURO-Jabelmann Staplerkehrmaschijne 2,50 m, einschl. hydr. Entleerung, aus laufender Produktion, NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3171757 3171757
  49847 Itterbeck, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.655 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bema Kehrmaschine Komm-Dual 1550
8
Bema Kehrmaschine Komm-Dual 1550
Σαρωτικές μηχανές, 3114009 3114009
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.891 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tielbürger Kehrmaschine Tk48 Professional
5
Tielbürger Kehrmaschine Tk48 Professional
Σαρωτικές μηχανές, 3113616 3113616
  49456 Bakum, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Χειροκίνητο σάρωθρο
2.350 €
Δείτε αγγελία
Kersten K1500
14
Kersten K1500
Σαρωτικές μηχανές, 2774833 2774833
  59379 Selm-Bork, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.622 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RCM R 1200 D/I Veegmachine
7
RCM R 1200 D/I Veegmachine
Σαρωτικές μηχανές, 3119454 3119454
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hofstede veegmachine 60/200
6
Hofstede veegmachine 60/200
Σαρωτικές μηχανές, 3431933 3431933
  7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.050 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joma-Tech GmbH Blockbesen
Βίντεο
6
Joma-Tech GmbH Blockbesen
Σαρωτικές μηχανές, 3535753 3535753
  34439 Willebadessen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
839 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MATEV SC HYD S 150
3
MATEV SC HYD S 150
Σαρωτικές μηχανές, 3678713 3678713
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hofstede veegmachine 60/240
7
Hofstede veegmachine 60/240
Σαρωτικές μηχανές, 3614925 3614925
  7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.550 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Emily Pick Sweep 1800
3
Emily Pick Sweep 1800
Σαρωτικές μηχανές, 3706454 3706454
  1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.450 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
7
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572440 3572440
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 150.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.152 €
logo
Δείτε αγγελία
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
8
KUAR Kehrmaschine Kehrbesen 1500mm
Σαρωτικές μηχανές, 3572438 3572438
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.032 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KLESBERG Kehrschaufel Schaufel mit Kehr Aufehmende Kehr 1800mm
4
KLESBERG Kehrschaufel Schaufel mit Kehr Aufehmende Kehr 1800mm
Σαρωτικές μηχανές, 3721482 3721482
  18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.891 €
logo
Δείτε αγγελία
KREATEC Kehrmaschine/Kehrbesen/Veegmaschine 2,6
11
KREATEC Kehrmaschine/Kehrbesen/Veegmaschine 2,6
Σαρωτικές μηχανές, 3279895 3279895
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2019.00 l
2.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Hako Hako 2 GFM
4
Hako Hako 2 GFM
Σαρωτικές μηχανές, 3327059 3327059
  25489 Haselau, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
748 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Kehrmaschine 250cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
15
VEMAC Kehrmaschine 250cm Kehrbürste Schlepper Traktor Gabelstapler NEU
Σαρωτικές μηχανές, 3324831 3324831
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.588,24 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP VHG 2250
4
AP VHG 2250
Σαρωτικές μηχανές, 2850247 2850247
  4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dulevo 5000 Evolution
21
Dulevo 5000 Evolution
Σαρωτικές μηχανές, 2562293 2562293
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Όχημα με δική του προπέλα
70.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 300cm NEU
3
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 300cm NEU
Σαρωτικές μηχανές, 2602061 2602061
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.840 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 225cm NEU
3
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 225cm NEU
Σαρωτικές μηχανές, 2602060 2602060
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.420 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 185cm NEU
3
VEMAC Kehrmaschine Kehrbesen Kehrbürste Schneeschieber 185cm NEU
Σαρωτικές μηχανές, 2602059 2602059
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
1.252 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DS Kehrmaschine DSKM 1500H
3
DS Kehrmaschine DSKM 1500H
Σαρωτικές μηχανές, 2521158 2521158
  12529 Schönefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.029,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Talex- Kehrmaschine 2,3  Meter Talex- Kehrbesen 2,3  Meter
15
Talex- Kehrmaschine 2,3 Meter Talex- Kehrbesen 2,3 Meter
Σαρωτικές μηχανές, 2631335 2631335
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Χωρητικότητα δοχείου: 175.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
3.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 667