Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kubota ST 30 Alpha
6
ΝΈΑ Kubota ST 30 Alpha
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4723062 4723062
  91575 Windsbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 2869 h
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ladog G129 N20
9
ΝΈΑ Ladog G129 N20
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4722778 4722778
  86316 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 76 kW, Ώρες λειτουργίας: 4982 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, Ελαστικά μπροστά: 31x10.5 R 15, Ελαστικά πίσω: 31x10.5 R 15 (50%)
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ladog G 129 S 20
8
ΝΈΑ Ladog G 129 S 20
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4721112 4721112
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 595 h
56.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Solis 26
5
Solis 26
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719942 4719942
  28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
11.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Hydro 80/MKHP3 Trac
Etesia Hydro 80/MKHP3 Trac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719760 4719760
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 9 km/h
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Buffalo Benzin/BVHPX2 Tractor
Etesia Buffalo Benzin/BVHPX2 Tractor
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719761 4719761
  35428 Langgöns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 12 km/h
12.420,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Hydro 100III/MKEHH Trac
Etesia Hydro 100III/MKEHH Trac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719759 4719759
  35428 Langgöns, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 12 km/h
6.932,77 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hansa GT APZ 1003
5
Hansa GT APZ 1003
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4719318 4719318
  92283 Lauterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 820 h
47.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nimos DM-Trac
9
Nimos DM-Trac
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718968 4718968
  5331 KM Kerkdriel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 4600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
14.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2720 Kompakttraktor
9
John Deere 2720 Kompakttraktor
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718891 4718891
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 795 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 20 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 10 %, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3038R
5
John Deere 3038R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718814 4718814
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 28 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
28.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3038R
5
John Deere 3038R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718801 4718801
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 98 %, ...
28.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X740 Rasenmäher Rasentraktor DIESEL Straßenzulassung Preis: 6.900 € VB
11
John Deere X740 Rasenmäher Rasentraktor DIESEL Straßenzulassung Preis: 6.900 € VB
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718797 4718797
  77815 Baden-Württemberg - Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1203 h, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 11.04.2006, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540
6.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3038R
5
John Deere 3038R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718775 4718775
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 36 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 98 %, ...
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz U 400 - 6 Zylinder - tire control - Euro 5 -LOF
15
Mercedes-Benz U 400 - 6 Zylinder - tire control - Euro 5 -LOF
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4718244 4718244
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 2650 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2013, Συνολικό βάρος: 11.99 t
88.879,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4100 Diesel Allrad Kabine
John Deere 4100 Diesel Allrad Kabine
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4717582 4717582
  74629 Pfedelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
4.990 €
Δείτε αγγελία
Kubota L1361 HST
7
Kubota L1361 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716732 4716732
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h
20.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L2602 DHC
7
Kubota L2602 DHC
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716729 4716729
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 46 kW, Ώρες λειτουργίας: 15 h
38.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX261
7
Kubota BX261
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716726 4716726
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 17 h
18.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX231
7
Kubota BX231
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716674 4716674
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 12 h
17.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L4240-II
6
Kubota L4240-II
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716670 4716670
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 7 h
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B1241
7
Kubota B1241
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4716658 4716658
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h
14.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota STW34
7
Kubota STW34
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4715131 4715131
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 30 h
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Yanmar 3500DA
7
Hako Yanmar 3500DA
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4715019 4715019
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 2350 h
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota BX2350 D
7
Kubota BX2350 D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4715012 4715012
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 56 h
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 544