Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 2520 KOMPAKTTRAKTOR
8
ΝΈΑ John Deere 2520 KOMPAKTTRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4269413
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 315 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Ελαστικά μπροστά: RASEN, Ελαστικά πίσω: RASEN
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 4049R
6
ΝΈΑ John Deere 4049R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4269185
  59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Iseki TG 5390
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4269128
  25899 Niebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 5052 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ελαστικά μπροστά: 280/60-15,5, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 4049M
6
John Deere 4049M
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4267034
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Industrie, ...
25.202 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 1900 D Powershift * Kehrmaschine + Kastenstreuer
20
Hako Hakotrac 1900 D Powershift * Kehrmaschine + Kastenstreuer
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4266941
  Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.08.1990, Συνολικό βάρος: 1500.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h
2.990 €
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 25 + z.B. Streuer
12
New Holland Boomer 25 + z.B. Streuer
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4266867
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Carraro Rondo K327
7
Carraro Rondo K327
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4266856
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 376 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 29.11.2011, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
13.361 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Carraro Rondo K333
6
Carraro Rondo K333
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4266805
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 197 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
5.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland Boomer 50 HST
11
New Holland Boomer 50 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4266801
  63691 Ranstadt, Γερμανία
Μπροστινό pto, Καμπίνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota L 1361 DW LOADER
4
Kubota L 1361 DW LOADER
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4265403
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540
19.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere XUV 855D
8
John Deere XUV 855D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263519
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 481 h
16.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4520
8
John Deere 4520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263506
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 660 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, ...
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 242
5
Holder C 242
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263498
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
16.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2231 "Winterpaket" ab 0,0%
8
Kubota B2231 "Winterpaket" ab 0,0%
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263460
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
23.880 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 245
5
Holder C 245
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263454
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 132 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, ...
31.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trak 900
8
Mercedes-Benz MB-Trak 900
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263344
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 5225 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, Ανάρτηση καμπίνας, ...
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trak 900 Turbo
9
Mercedes-Benz MB-Trak 900 Turbo
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263257
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2805 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, ...
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder C 230
6
Holder C 230
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263187
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 1000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 327
6
Iseki TXG 327
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4263137
  71093 Weil m Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 129 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 208 V     # 20
13
Fendt 208 V # 20
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4262015
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 2407 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
35.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki 3130
12
Iseki 3130
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4261950
  09509 Pockau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ώρες λειτουργίας: 1096 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, ...
16.900 €
Δείτε αγγελία
Gutbrod 2350 D
4
Gutbrod 2350 D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4261791
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 1527 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Συνολικό βάρος: 1.30 t
3.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
5
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4261783
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, Κατηγορία 1, ...
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 2700 DA "Frontzapfwelle"
11
Hako 2700 DA "Frontzapfwelle"
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4261747
  24211 Honigsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
5.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 3038E
6
John Deere 3038E
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4261618
  48268 Greven, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Rasen, ...
18.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 507