Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κοτσαδόρος 3 σημείων

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 1026R
9
ΝΈΑ John Deere 1026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4588093
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 455 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X758 KOMPAKTTRAKTOR
9
ΝΈΑ John Deere X758 KOMPAKTTRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4588091
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 373 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 14 km/h
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holder C350
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4587870
  56656 Brohl-lützing , Γερμανία
Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unimog Unimog U 1400/ 427
Unimog Unimog U 1400/ 427
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4585726
  32361 Preusich oldendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 100 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 149 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540/1000
23.000 €
Δείτε αγγελία
Shibaura P175F
2
Shibaura P175F
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4583243
  59348 Lüdinghausen , Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 845 h, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
4.117,70 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ladog Ladog T1550 "4x4 Kipper So-KFZ Geräteträger"
20
Ladog Ladog T1550 "4x4 Kipper So-KFZ Geräteträger"
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4583045
  64385 Reichelsheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, Ημερομηνία εγγραφής: 05.09.2006, Συνολικό βάρος: 6.50 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 1, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 1, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder Holder C 340
6
Holder Holder C 340
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4578917
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 4031 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 02.05.2002, ...
11.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere John Deere 4520
8
John Deere John Deere 4520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4578695
  71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 660 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
27.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gutbrod Gutbrod Kleintraktor mit 2-Zylinder-Dieselmotor Fronthydraul
11
Gutbrod Gutbrod Kleintraktor mit 2-Zylinder-Dieselmotor Fronthydraul
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4578481
  91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 5180 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, ...
2.990 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 313 VARIO S4 PROFI
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4575477
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 2150 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rasant
9
Rasant
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4574641
  3261 Abasár, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3420 h, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων
7.893,57 €
Δείτε αγγελία
Holder 3.42
14
Holder 3.42
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4573831
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3600 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, υδραυλικό τιμόνι, ...
13.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere 4049M
5
John Deere 4049M
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4572360
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: Industrie, Ελαστικά πίσω: Industrie
20.588,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2520
6
John Deere 2520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4572351
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1145 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικό κιβώτιο ταχυτήτων, 540, ...
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L5740
5
Kubota L5740
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4570373
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 43 kW, Ελαστικά μπροστά: Kommunal, Ελαστικά πίσω: Kommunal
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Tremo Multicar 601
11
Tremo Multicar 601
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4569378
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 70 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Ελαστικά μπροστά: 10.0/75 - 15.3, ...
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 3700
10
Hako Hakotrac 3700
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4567101
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 20 kW
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other KIOTI CK 22 H
5
Sonstige / Other KIOTI CK 22 H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4564877
  25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 460 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Ελαστικά μπροστά: 23 X 8,50-12, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Steyr 6170 CVT
8
Steyr 6170 CVT
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4564621
  58640 Iserlohn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 126 kW, Ώρες λειτουργίας: 1335 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Υδροστατική κίνηση, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hako 1500D
12
Hako 1500D
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4564022
  59581 Warstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985, Ώρες λειτουργίας: 645 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 26.03.1985, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
5.200 €
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 237 mit Kabine
7
Iseki TXG 237 mit Kabine
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4563533
  18513 Holthof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 110 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 11.10.2011, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota G 23 LD
4
Kubota G 23 LD
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4563313
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW
11.932 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 855 Kommunaltraktor Allrad Schmalspur Mähwerk
19
John Deere 855 Kommunaltraktor Allrad Schmalspur Mähwerk
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4561990
  97461 Hofheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1305 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, ...
6.850 €
Δείτε αγγελία
Kubota B 2650
3
Kubota B 2650
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4561868
  55288 Partenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 13 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
21.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TLE 4490
5
Iseki TLE 4490
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4559464
  66482 Zweibruecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 8, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
24.790 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 520