Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Aebi MT720 EU6, 109 PS, 4 Zylinder
3
ΝΈΑ Aebi MT720 EU6, 109 PS, 4 Zylinder
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3939040
24768 Rendsburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 80 kW, Ώρες λειτουργίας: 85 h
57.001 €
με 19% ΦΠΑ
47.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Yanmar KE200H
13
ΝΈΑ Yanmar KE200H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3937607
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 836 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Βηματική ταχύτητα, Συνολικό βάρος: 1.10 t, ...
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
power-trike Elektro Cargo
8
ΝΈΑ power-trike Elektro Cargo
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3937003
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 55 h
4.701 €
με 19% ΦΠΑ
3.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4260 AHL Hydrostart Allrad Kabine wie Kubota - 30km/h
11
Iseki TH 4260 AHL Hydrostart Allrad Kabine wie Kubota - 30km/h
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3935288
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 1150 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Χαμηλή καμπίνα, ...
12.450 €
με 19% ΦΠΑ
10.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TXG 237 H Sondermodel
6
Iseki TXG 237 H Sondermodel
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3935157
86399 Bobingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 1.50 t, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
22.015 €
με 19% ΦΠΑ
18.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3215 AHL
6
Iseki TM 3215 AHL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3935149
72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Καμπίνα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 2.25 t, Μέγιστη ταχύτητα: 24 km/h, ...
24.200 €
με 19% ΦΠΑ
20.336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki ISEKI TH 4330
4
Iseki ISEKI TH 4330
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3935106
94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 25 kW
13.500 €

Δείτε αγγελία
John Deere 20C
2
John Deere 20C
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3934698
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Ώρες λειτουργίας: 160 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 23 km/h, 540/1000, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 20x8.00-10 NHS, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holder C2.42 Typ202
3
Holder C2.42 Typ202
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3934681
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 2474 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 26x12.00-12, ...
16.065 €
με 19% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki 5140A
2
Iseki 5140A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3934612
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 3608 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 1000, Ελαστικά μπροστά: 212/80D-15, ...
10.500 €

Δείτε αγγελία
Iseki TM 3140 A
3
Iseki TM 3140 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3933861
72622 Nürtingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Συνολικό βάρος: 1.37 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, Μέγιστη ταχύτητα: 19 km/h, 540, Κατηγορία 1, ...
9.990 €
με 19% ΦΠΑ
8.395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrokit 35 A
8
Deutz-Fahr Agrokit 35 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3931199
86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 1598 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, ...
8.900 €
με 19% ΦΠΑ
7.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota B 1241
7
Kubota B 1241
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3931191
84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 3, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 9, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: 23x10.50-12, Ελαστικά πίσω: 280/70R18
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hansa APZ 1003 H
7
Hansa APZ 1003 H
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3928531
87509 Immenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 1640 h
34.500 €
με 19% ΦΠΑ
28.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Steyr M 9094
18
Steyr M 9094
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3927353
34508 Willingen - Usseln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 72 kW, Ώρες λειτουργίας: 5480 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Καμπίνα, ...
31.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kioti CK22
7
Kioti CK22
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3926353
21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 748 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere 4049M
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3926330
21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h
28.900 €
με 19% ΦΠΑ
24.286 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Iseki 2120 Kommunaltraktor Schmalspurtraktor Allrad Mähwerk Servo
19
Iseki 2120 Kommunaltraktor Schmalspurtraktor Allrad Mähwerk Servo
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924794
97461 Hofheim, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Ώρες λειτουργίας: 748 h, Βηματική ταχύτητα, Υδροστατική κίνηση, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινό pto, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τετρακίνητο, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
7.450 €

Δείτε αγγελία
John Deere 455 m.STVZO
6
John Deere 455 m.STVZO
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924456
90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1500 h
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 455 m.STVZO
5
John Deere 455 m.STVZO
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924455
90768 Fürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Ώρες λειτουργίας: 1900 h
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4520
7
John Deere 4520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924124
71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 45 kW, Ώρες λειτουργίας: 660 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
32.130 €
με 19% ΦΠΑ
27.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4300
5
John Deere 4300
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3924065
71093 Weil im Schönbuch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 1338 h, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Branson 2900 Hydrostat Allrad Traktor
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3920881
36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 90 %, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 90 %, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, ...
14.900 €
με 19% ΦΠΑ
12.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kramer Tremo 401 L
6
Kramer Tremo 401 L
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3920583
78194 Immendingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ώρες λειτουργίας: 3876 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kubota B3150 HCAB  ab 0,0%
7
Kubota B3150 HCAB ab 0,0%
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 3920163
57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Ώρες λειτουργίας: 38 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, ...
29.512 €
με 19% ΦΠΑ
24.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 466