Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki TM 3265 AHLK
11
ΝΈΑ Iseki TM 3265 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108613
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 35 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TG 6400 AHLK
5
ΝΈΑ Iseki TG 6400 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108612
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 8 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
30.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TH 4365 AHLK
5
ΝΈΑ Iseki TH 4365 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4108611
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Ώρες λειτουργίας: 14 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 3520
16
ΝΈΑ John Deere 3520
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4107874
24943 Flensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 1408 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
26.000 €

Δείτε αγγελία
Hako Hakotrac 3500 DA
9
ΝΈΑ Hako Hakotrac 3500 DA
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4106944
86675 Buchdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 27 kW, Ώρες λειτουργίας: 2237 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
7
ΝΈΑ John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4106573
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Ελαστικά μπροστά: 27X8.50-15 R3 RASENB, ...
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TE4350 A
5
ΝΈΑ Iseki TE4350 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4106371
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 650 h
6.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T3030
7
New Holland T3030
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4104867
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Ώρες λειτουργίας: 1118 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
24.900 €

Δείτε αγγελία
Kubota RTV 900 4x4 HST wie Gator
8
Kubota RTV 900 4x4 HST wie Gator
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4104817
65527 Niedernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 2055 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
6.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
REFORM METRAC 4004
4
REFORM METRAC 4004
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4103237
4655 Vorchdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 2950 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt FARMER 409 VARIO
5
Fendt FARMER 409 VARIO
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4099768
8496 Neumark, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 8376 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, ...
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3320 KOMPAKTTRAKTOR
9
John Deere 3320 KOMPAKTTRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4097322
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 1447 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Ελαστικά μπροστά: RASENPROFIL, ...
16.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota L 1361 DW LOADER
4
Kubota L 1361 DW LOADER
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4097239
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW
19.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3185 AL
5
Iseki TM 3185 AL
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4094400
86675 Buchdorf, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 2, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 6, 540
7.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki TM 3265 AHLK
8
Iseki TM 3265 AHLK
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4094399
86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Ώρες λειτουργίας: 145 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
17.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
power-trike Elektro Cargo
8
power-trike Elektro Cargo
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4094343
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 55 h
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mc Connel Robocut
4
Mc Connel Robocut
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4094115
49134 Wallenhorst - Rulle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 3320
16
John Deere 3320
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4092509
84172 Buch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 24 kW, Ώρες λειτουργίας: 76 h, Τετρακίνητο, Ράγα συμπίεσης αυλάκων, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 4, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
19.900 €

Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 25
5
New Holland BOOMER 25
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4092270
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, ...
19.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland BOOMER 30
5
New Holland BOOMER 30
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4092269
64521 Groß-Gerau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 26 km/h
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2530
12
Kubota B2530
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4090253
24963 Tarp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 578 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 35 HST
5
Kioti CK 35 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4086857
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 9 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: Industriebereifung, ...
11.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kioti CK 35 HST
7
Kioti CK 35 HST
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4086856
88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 3 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/1000, Ελαστικά μπροστά: Industriebereifung, ...
12.521 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki 3135 A
6
Iseki 3135 A
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4086427
16303 Schwedt / Criewen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Ώρες λειτουργίας: 5730 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 12.09.2001, ...
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agria 3400 KLD
6
Agria 3400 KLD
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 4084354
57250 Netphen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 17 km/h, Ελαστικά μπροστά: 5.00-12
3.866 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 474