Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Mercedes-Benz Yanmar Steyr Hydrac Deutz-Fahr Fendt Belarus
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5017931 5017931
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki Diesel 600
8
ΝΈΑ Iseki Diesel 600
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5017601 5017601
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 75 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: 145/70R13, Ελαστικά πίσω: 145/70R13
6.302,52 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota B1121 + Fraise Kubota RTZ3011
ΝΈΑ Kubota B1121 + Fraise Kubota RTZ3011
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5015415 5015415
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
7.492 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota STV40
9
ΝΈΑ Kubota STV40
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5015146 5015146
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Ώρες λειτουργίας: 416 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota B2261
7
ΝΈΑ Kubota B2261
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5015139 5015139
  57462 Olpe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, ...
23.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Multicar M 30
15
ΝΈΑ Multicar M 30
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5014947 5014947
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 78 kW, Ελαστικά μπροστά: 225/75R16, Ελαστικά πίσω: 225/75R16
19.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Reform (Unitrac,Aebi) Metrac H4
5
Reform (Unitrac,Aebi) Metrac H4
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013504 5013504
  06712 Zeitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 4650 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
23.000 €
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
9
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013373 5013373
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 352 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, ...
31.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X750 KOMPAKT-TRAKTOR
9
John Deere X750 KOMPAKT-TRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013372 5013372
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Ώρες λειτουργίας: 1301 h, Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h
6.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4066R
John Deere 4066R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013370 5013370
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 481 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 3 km/h, Ελαστικά μπροστά: 27X10.50-15 RASEN, Ελαστικά πίσω: 44X18.00-20 RASEN
39.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
9
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013369 5013369
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 179 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Ελαστικά μπροστά: RASENBEREIFUNG, ...
28.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3045R
9
John Deere 3045R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013366 5013366
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 99 %, ...
31.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X749 KOMPAKTTRAKTOR,
9
John Deere X749 KOMPAKTTRAKTOR,
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013365 5013365
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 4720 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
3.300 €
Δείτε αγγελία
John Deere 2320 KOMPAKTTRAKTOR
John Deere 2320 KOMPAKTTRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013363 5013363
  26188 Edewecht, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 1692 h
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3520 KOMPAKTTRAKTOR
John Deere 3520 KOMPAKTTRAKTOR
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013362 5013362
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα
15.900 €
Δείτε αγγελία
John Deere RASENTRAKTOR X950R
3
John Deere RASENTRAKTOR X950R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013347 5013347
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere RASENTRAKTOR X950R
9
John Deere RASENTRAKTOR X950R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013344 5013344
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 16 h, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 II
Kubota GR 1600 II
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013340 5013340
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Ώρες λειτουργίας: 91 h, Μέγιστη ταχύτητα: 10 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, Ελαστικά μπροστά: RASEN, ...
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4066R
2
John Deere 4066R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013338 5013338
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 29 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 33 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013337 5013337
  26188 Edewecht, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
26.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013336 5013336
  21423 Winsen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
22.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013335 5013335
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
26.975 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013334 5013334
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
25.530 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 2026R
John Deere 2026R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013333 5013333
  21423 Winsen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 21 km/h
26.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere
4
John Deere
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5013143 5013143
  54316 Pluwig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 2646 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Υδροστατική κίνηση, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
16.000 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 525