Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
MTD CUB CADET CC1025 RD-J
5
ΝΈΑ MTD CUB CADET CC1025 RD-J
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3938810
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.990 €
με 19% ΦΠΑ
1.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota 2012  F3680 MOWER
5
ΝΈΑ Kubota 2012 F3680 MOWER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3937555
SG88LZ Barkway, Μεγ. Βρετανία
11.582 €
με 20% ΦΠΑ
9.652 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agria 9600 - 112
3
ΝΈΑ Agria 9600 - 112
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936966
91781 Weißenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
26.061 €
με 19% ΦΠΑ
21.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota GR2100 MKII
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936930
CB8 8QT Kennett, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
2.998 €
με 20% ΦΠΑ
2.498 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere X130R
4
ΝΈΑ John Deere X130R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936397
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.990 €

Δείτε αγγελία
John Deere X 305 R
ΝΈΑ John Deere X 305 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936360
30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.100 €

Δείτε αγγελία
John Deere X 305 R
ΝΈΑ John Deere X 305 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936359
30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.100 €

Δείτε αγγελία
Snapper LT 75 RD Rider
3
ΝΈΑ Snapper LT 75 RD Rider
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3936198
29386 Obernholz OT Steimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.800 €
με 19% ΦΠΑ
1.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota G1900
6
ΝΈΑ Kubota G1900
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935873
39049 Sterzing, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
3.950 €

Δείτε αγγελία
John Deere 455
8
ΝΈΑ John Deere 455
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935868
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.37 m
6.300 €
με 19% ΦΠΑ
5.294 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ProfiHopper 125-04
7
ΝΈΑ Amazone ProfiHopper 125-04
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935352
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.033 €
με 19% ΦΠΑ
6.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 340 MWX
8
Stiga Park 340 MWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935230
72622 Nürtingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.450 €
με 19% ΦΠΑ
4.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LPX
8
Stiga Park 540 LPX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935215
72622 Nürtingen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδραυλικό τιμόνι, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.499 €
με 19% ΦΠΑ
5.461 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasshopper Zeroturn 772D
6
Grasshopper Zeroturn 772D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935043
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Husqvarna TC338
4
Husqvarna TC338
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935035
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.97 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gianni Ferrari Turbo-4 K EL
10
Gianni Ferrari Turbo-4 K EL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935032
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gianni Ferrari GT270 D
6
Gianni Ferrari GT270 D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935030
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 1.26 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Husqvarna 15V2
3
Husqvarna 15V2
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3935023
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere X 300R
2
John Deere X 300R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934750
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.200 €

Δείτε αγγελία
John Deere X 300R
2
John Deere X 300R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934747
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.850 €

Δείτε αγγελία
John Deere R 47KB
John Deere R 47KB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934745
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.47 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.200 €
με 19% ΦΠΑ
1.008 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sabo 54-K Vario B
Sabo 54-K Vario B
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934742
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.54 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.399 €
με 19% ΦΠΑ
1.176 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer Tourno Compact 95
Cramer Tourno Compact 95
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934727
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.600 €
με 19% ΦΠΑ
4.706 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Titan 26H
2
Stiga Titan 26H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934713
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
19.900 €
με 19% ΦΠΑ
16.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wolf 122.240 H
Wolf 122.240 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 3934696
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.900 €
με 19% ΦΠΑ
2.437 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1210