Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Stiga Titan 740 DC
7
Stiga Titan 740 DC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3527242
78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Λεπίδα χιονιού, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 155.00 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
28.501 €
με 19% ΦΠΑ
23.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki SXG 326 Hochentleerung ,137 cm Mähdeck
Βίντεο
8
Iseki SXG 326 Hochentleerung ,137 cm Mähdeck
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3537656
78647 Trossingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 137.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
19.501 €
με 19% ΦΠΑ
16.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
8
Gartenland (MTD) GL17,5 - 105H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3675796
41379 Brüggen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.699 €
3.248 €

με 19% ΦΠΑ
2.268 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grillo FD 2200 4WD Frontmäher Aufsitzmäher mit Hochentleerung *NEU*
Βίντεο
7
Grillo FD 2200 4WD Frontmäher Aufsitzmäher mit Hochentleerung *NEU*
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3772995
49134 Wallenhorst, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Τετρακίνητο
42.458 €
με 19% ΦΠΑ
35.679 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Iseki SF 303
10
Iseki SF 303
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3701677
38835 Lüttgenrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλαϊνό άδειασμα, Υδραυλικό τιμόνι, Πλάτος εργασίας: 1600.00 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
2.618 €
2.975 €

με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kubota F3090
7
Kubota F3090
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3785506
54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 22 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 120
3
Stiga Park 120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3790913
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.099 €
με 19% ΦΠΑ
2.604 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park 520
5
Stiga Park 520
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3790910
17309 Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.282 €
με 19% ΦΠΑ
4.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Robberine F3
8
Robberine F3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3801919
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
55.930 €
με 19% ΦΠΑ
47.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Robberine F3
7
Robberine F3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3801918
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
47.005 €
με 19% ΦΠΑ
39.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga Park Pro 21 4 WD
16
Stiga Park Pro 21 4 WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3784188
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.040 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Husqvarna LTH-174 mit Schneeschild und Ketten
10
Husqvarna LTH-174 mit Schneeschild und Ketten
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3791413
35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Λεπίδα χιονιού, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.850 €
με 19% ΦΠΑ
1.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hercules HERKULES Rasentraktor HT 110-24 D Hochgrasmäher + Differenzi
4
Hercules HERKULES Rasentraktor HT 110-24 D Hochgrasmäher + Differenzi
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3768491
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.000 €
με 19% ΦΠΑ
3.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere CR125
4
John Deere CR125
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3753383
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.72 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.599 €

Δείτε αγγελία
Husqvarna LC 53e
8
Husqvarna LC 53e
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3772134
83317 Teisendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.54 m
600 €

Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH 125 Mulchen, Mähen, Laub sammeln
7
Amazone Profihopper PH 125 Mulchen, Mähen, Laub sammeln
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3766347
48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.983 €
με 19% ΦΠΑ
11.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT 6112.1 ZL Wintere
5
Viking MT 6112.1 ZL Wintere
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3733755
64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.990 €
με 19% ΦΠΑ
4.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KUAR Rasenmäher Pflegemäher 1200mm
4
KUAR Rasenmäher Pflegemäher 1200mm
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3715557
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
2.800 €

Δείτε αγγελία
Stiga Park Senator
8
Stiga Park Senator
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3719925
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.799 €

Δείτε αγγελία
Kubota G 23
5
Kubota G 23
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3739528
29456 hitzacker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 122.00 m
8.199 €

Δείτε αγγελία
Grillo 2200 AWD
5
Grillo 2200 AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3739495
29456 hitzacker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 155.00 m
15.399 €

Δείτε αγγελία
Ransomes Parkway 2250 PLUS 4 WD Spindelmäher
5
Ransomes Parkway 2250 PLUS 4 WD Spindelmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3723652
64625 Bensheim-Schwanheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 2.14 m, Λοιπά
6.500 €
με 19% ΦΠΑ
5.462 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Viking MT5097C
10
Viking MT5097C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3778050
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.400 €

Δείτε αγγελία
Honda HRX 426 CPD
3
Honda HRX 426 CPD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3778049
37124 Rosdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.42 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
290 €

Δείτε αγγελία
Sabo 54A Economy
3
Sabo 54A Economy
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3778048
37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.54 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
750 €

Δείτε αγγελία
Sabo Sabo 36-EL
6
Sabo Sabo 36-EL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3778047
37124 Rosdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 0.36 m, Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή χειρός
185 €

Δείτε αγγελία
John Deere X320
3
John Deere X320
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3771032
73450 Ohmenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sabo Roberine 1503
4
Sabo Roberine 1503
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3774549
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 2.23 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
9.900 €
με 19% ΦΠΑ
8.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Motec Sentar 92
4
Motec Sentar 92
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3774525
59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.938 €
με 19% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stiga 340 X
3
Stiga 340 X
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, pat3774560
33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.198 €
με 19% ΦΠΑ
4.368 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1112