Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Viking MB 756 YC = RM756YC
3
ΝΈΑ Viking MB 756 YC = RM756YC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811663 4811663
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.56 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.259,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Walker MD21
6
ΝΈΑ Walker MD21
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811642 4811642
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gianni Ferrari TURBO 6
7
ΝΈΑ Gianni Ferrari TURBO 6
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811643 4811643
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
7.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hustler X-One Nullwendegrasmäher
18
ΝΈΑ Hustler X-One Nullwendegrasmäher
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811498 4811498
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna AKKU LC 347 VLI
ΝΈΑ Husqvarna AKKU LC 347 VLI
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811472 4811472
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.47 m
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 51
2
ΝΈΑ John Deere RUN 51
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811471 4811471
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC 347 VLI AKKU
ΝΈΑ Husqvarna LC 347 VLI AKKU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811470 4811470
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere JS 63 V
2
ΝΈΑ John Deere JS 63 V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811469 4811469
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.53 m
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC 353 V
2
ΝΈΑ Husqvarna LC 353 V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811468 4811468
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.53 m
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC 347 V
2
ΝΈΑ Husqvarna LC 347 V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811467 4811467
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.47 m
433,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 46
2
ΝΈΑ John Deere RUN 46
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811466 4811466
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RUN 41
2
ΝΈΑ John Deere RUN 41
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811465 4811465
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.41 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
391,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen Motorgeräteträger Jansen MGT-270, 9 PS, Einachsschlepper, Einachser
7
ΝΈΑ Jansen Motorgeräteträger Jansen MGT-270, 9 PS, Einachsschlepper, Einachser
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4811155 4811155
  49824 Emlichheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
965,55 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Z 540 E "Nullwendekreismäher"
3
ΝΈΑ John Deere Z 540 E "Nullwendekreismäher"
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810657 4810657
  58802 Balve, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
6.050,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sabo 36-EL
ΝΈΑ Sabo 36-EL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810444 4810444
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Πλάτος εργασίας: 0.36 m, Τύπος: Ηλεκτροκίνητη χλοοκοπτική μηχανή χειρός
95 €
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LX
5
ΝΈΑ Stiga Park 540 LX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810301 4810301
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other ISEKI FRONTMÄHWERK FM 160 S
5
ΝΈΑ Sonstige / Other ISEKI FRONTMÄHWERK FM 160 S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810232 4810232
  25578 Daegeling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TAD-LEN Drum mower 1,65 m/Segadora de tambores/Kosiarka rotacyjna
5
ΝΈΑ TAD-LEN Drum mower 1,65 m/Segadora de tambores/Kosiarka rotacyjna
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810217 4810217
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Λοιπά
904,94 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl Stihl Benzin-Rasenmäher | Stihl | RM 448 T | NEU
3
ΝΈΑ Stihl Stihl Benzin-Rasenmäher | Stihl | RM 448 T | NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810073 4810073
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.46 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stihl Benzin-Rasenmäher | Stihl | RM 448 TX | NEU
3
ΝΈΑ Stihl Benzin-Rasenmäher | Stihl | RM 448 TX | NEU
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4810053 4810053
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.46 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
420 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Alko Rasentraktor solo by AL-KO T 16-95.6 HD-V2
10
ΝΈΑ Alko Rasentraktor solo by AL-KO T 16-95.6 HD-V2
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809716 4809716
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT2 QR106
16
ΝΈΑ Cub Cadet XT2 QR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809631 4809631
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet LT3 PR105
12
ΝΈΑ Cub Cadet LT3 PR105
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809625 4809625
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MA 339 C
8
ΝΈΑ Viking MA 339 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809605 4809605
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 0.37 m
491,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Hustler Nullwendekreismäher X-One
16
ΝΈΑ Hustler Nullwendekreismäher X-One
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4809591 4809591
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1282