Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Honda RASENTRAKTOR
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4361874
  8723 Kobenz bei Knittelfeld, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Etesia Buffalo 4X4
12
ΝΈΑ Etesia Buffalo 4X4
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359632
  86675 Buchdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW
12.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ZERO TURN ZT3107 T
4
ΝΈΑ Stiga ZERO TURN ZT3107 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359444
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m
3.041 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
2
ΝΈΑ John Deere X950R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359442
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 18 kW
14.917 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo FD280
5
ΝΈΑ Grillo FD280
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359441
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW
6.416 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota GR1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359439
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m
6.106 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ESTATE PRO 9122 XWS
6
ΝΈΑ Stiga ESTATE PRO 9122 XWS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359436
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
4.336 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo FD 450
3
ΝΈΑ Grillo FD 450
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359433
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW
10.332 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OKAY MASTER-CUT 102-16/200HMK
4
ΝΈΑ OKAY MASTER-CUT 102-16/200HMK
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359430
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m
2.492 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ESTATE 7102 HWS
5
ΝΈΑ Stiga ESTATE 7102 HWS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359427
  4710 Grieskirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m
3.075 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf 105.185H
3
ΝΈΑ Wolf 105.185H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359419
  2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m
2.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RASENMÄHER
ΝΈΑ John Deere RASENMÄHER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359418
  2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m
2.999 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD MINIRIDER 60RDHE
3
ΝΈΑ MTD MINIRIDER 60RDHE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359412
  2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Πλάτος εργασίας: 0.60 m
1.499 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD Rasentraktoren
3
ΝΈΑ MTD Rasentraktoren
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359411
  2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017
1.832 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wolf EXPERT 46 BA V HW
3
ΝΈΑ Wolf EXPERT 46 BA V HW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359404
  2283 Obersiebenbrunn, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
433 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alko T18 102.7 HD
8
ΝΈΑ Alko T18 102.7 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4359342
  4724 Neukirchen am Walde , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.02 m
1.875 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LT166
4
John Deere LT166
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358733
  39264 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden PTX 200HD
Castelgarden PTX 200HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358662
  27419 Sittensen, Γερμανία
2.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden PARK 220
Castelgarden PARK 220
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358660
  27419 Sittensen, Γερμανία
1.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X135
4
John Deere X135
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358481
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 22
2
Iseki SXG 22
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358241
  8263 Großwilfersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
9.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OKAY RASENMÄHER 5116 SWMK
6
OKAY RASENMÄHER 5116 SWMK
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4358005
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.51 m
291 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RALLY 12,5 HP
2
Husqvarna RALLY 12,5 HP
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4357988
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK PRO 540 IX
2
Stiga PARK PRO 540 IX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4357928
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
8.750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere TANGO E-5
John Deere TANGO E-5
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4357925
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013
1.761 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1006