Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Walker Amazone Pöttinger Cramer Massey Ferguson New Holland Bosch
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hayter 496 HARRIER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5152002 5152002
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
652 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Toro Z MASTER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5152001 5152001
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Etesia GEBR. HYDRO 80 (MKHP3)
13
ΝΈΑ Etesia GEBR. HYDRO 80 (MKHP3)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5150827 5150827
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 80.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.782 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Villa Prestige
6
Stiga Villa Prestige
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5150663 5150663
  7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 900.00 m
620 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS Motor Sherpa 940 XL
4
AS Motor Sherpa 940 XL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5150520 5150520
  6301 PM Valkenburg a/d Geul, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Husqvarna P5200
7
Husqvarna P5200
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5150164 5150164
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 15 kW
10.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1585
10
John Deere 1585
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5149893 5149893
  39171 Sülzetal OT Altenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 28 kW, Πλάτος εργασίας: 183.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Combi HST F72 hydr
5
Stiga Combi HST F72 hydr
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5149720 5149720
  2665 HA Bleiswijk, Ολλανδία
Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.72 m
885 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 326
5
Iseki SXG 326
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5149691 5149691
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
11.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
8
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148975 5148975
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 124.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
10
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148974 5148974
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 124.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.605,04 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
11
Etesia BUFFALO 124 (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148973 5148973
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 124.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G 26 ll Hochleistungsmesser
9
Kubota G 26 ll Hochleistungsmesser
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148972 5148972
  96052 Bamberg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4100
5
John Deere 4100
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148912 5148912
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota F3680 POWER UNIT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148903 5148903
  CB8 8QT Kennett, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga STIGA PARK PRO 540 I
9
Stiga STIGA PARK PRO 540 I
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148863 5148863
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Wiedemann RM 180 H
16
Wiedemann RM 180 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148772 5148772
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 18000.00 m
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Walker D21D GHS
5
Walker D21D GHS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148724 5148724
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 1.07 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 III
7
Kubota GR 1600 III
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148098 5148098
  41515 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hayter 375 HARRIER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5148091 5148091
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
563 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 420 P
7
Stiga Park 420 P
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5147679 5147679
  26272 Ängelholm, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.898 €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Z-TRAK 997
6
John Deere Z-TRAK 997
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5147140 5147140
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Πλάτος εργασίας: 1.53 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vicon Cyclomaaier
9
Vicon Cyclomaaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5147023 5147023
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 18500.00 m
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
John Deere D45C (CLEARANCE)
5
John Deere D45C (CLEARANCE)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145898 5145898
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
1.131 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere D35RE (CLEARANCE)
4
John Deere D35RE (CLEARANCE)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5145897 5145897
  OX9 2NT Milton Common, Thame, Μεγ. Βρετανία
232 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1370