Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere X146R #17188
ΝΈΑ John Deere X146R #17188
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4456035
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere X106 #17187
ΝΈΑ John Deere X106 #17187
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4456036
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018
2.115 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo MD 18
3
ΝΈΑ Grillo MD 18
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4456013
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.80 m
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR1600 II
5
ΝΈΑ Kubota GR1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4455742
  39264 Gehrden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna TC 142 T
6
ΝΈΑ Husqvarna TC 142 T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4454143
  57462 Olpe, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna TC338
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4454103
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.97 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cramer Tourno 4 WD de luxe
6
ΝΈΑ Cramer Tourno 4 WD de luxe
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4453612
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.999 €
Δείτε αγγελία
John Deere X748 Ultimate
8
ΝΈΑ John Deere X748 Ultimate
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4453539
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.27 m
5.079,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frisian Motors FM70 Zero Turn
7
ΝΈΑ Frisian Motors FM70 Zero Turn
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4453142
  7397 NB Nijbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider P524
8
ΝΈΑ Husqvarna Aufsitzmäher Rider P524
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4453019
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τετρακίνητο
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R115C
8
ΝΈΑ Husqvarna Aufsitzmäher Rider R115C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4453012
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 320 AWD
5
ΝΈΑ Husqvarna Rider 320 AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4452981
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τετρακίνητο, Πλάτος εργασίας: 1.03 m
4.601,77 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Aufsitzmäher Rider R214T AWD
8
ΝΈΑ Husqvarna Aufsitzmäher Rider R214T AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4452910
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
4.333,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rasentraktor TC 142
7
ΝΈΑ Husqvarna Rasentraktor TC 142
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4452865
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τετρακίνητο, Υδροστατικός
2.749,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Viking M 4080
6
Viking M 4080
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4452230
  3329 AC Dordrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.033 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden
6
Castelgarden
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451804
  71720 Oberstenfeld-Prevorst, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού
2.300 €
Δείτε αγγελία
Gianni Ferrari TURBO 4R 44CV E
6
Gianni Ferrari TURBO 4R 44CV E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451716
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 7 kW
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD WCM 84 E * 84 cm Schnitt * 6,5 kW-8,8 PS * Bj. 2017 unbenutz
9
MTD WCM 84 E * 84 cm Schnitt * 6,5 kW-8,8 PS * Bj. 2017 unbenutz
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451654
  21218 Seevetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.84 m, Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.290 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
17
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451615
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.800 €
Δείτε αγγελία
Iseki SSM 48 * Zwischenachsmähwerk * 122 cm * für TXG-Serie
4
Iseki SSM 48 * Zwischenachsmähwerk * 122 cm * für TXG-Serie
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451599
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Λοιπά
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Mähwerk für Toro Mid-Size Pro Line * 37 Zoll - 94 cm Schnitt
9
Toro Mähwerk für Toro Mid-Size Pro Line * 37 Zoll - 94 cm Schnitt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451594
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 0.94 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bucher Mähbalken * Balkenmäher 150 cm Arbeitsbreite
5
Bucher Mähbalken * Balkenmäher 150 cm Arbeitsbreite
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451589
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Λοιπά
1.900 €
Δείτε αγγελία
Etesia MVEHH Hydro * Kuppeldreieck Kat. 0 * Hydr. Leitungen vorne
20
Etesia MVEHH Hydro * Kuppeldreieck Kat. 0 * Hydr. Leitungen vorne
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451576
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SF 333 * Kabine * Hydrostat * Hochentleerung * 25 kW-34 PS
20
Iseki SF 333 * Kabine * Hydrostat * Hochentleerung * 25 kW-34 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451562
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 25 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
6.990 €
Δείτε αγγελία
Ransomes Motor 213 D * 3 Spindel * Motor Kubota Diesel * DEFEKT
19
Ransomes Motor 213 D * 3 Spindel * Motor Kubota Diesel * DEFEKT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4451547
  26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
1.350 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1082