Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Iseki SXG 326 HL * 137 cm Schnitt * Hochentleerung * Diesel 27 PS
20
ΝΈΑ Iseki SXG 326 HL * 137 cm Schnitt * Hochentleerung * Diesel 27 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008850 5008850
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RC 320TS AWD
5
ΝΈΑ Husqvarna RC 320TS AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008714 5008714
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.325 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ZEROTURN 7132T
6
ΝΈΑ Stiga ZEROTURN 7132T
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008713 5008713
  4210 Gallneukirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.158,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Hochleistungsmessersatz
9
Kubota Hochleistungsmessersatz
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008251 5008251
  96052 Bamberg, Γερμανία
Τύπος: Λοιπά
126,05 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes grasmaaier maaier RANSOMES HR6010 3 delig PERKINS DIESEL HR6010 grasmaaier maaier RANSOMES HR6010 3 delig PERKINS DIESEL
18
Ransomes grasmaaier maaier RANSOMES HR6010 3 delig PERKINS DIESEL HR6010 grasmaaier maaier RANSOMES HR6010 3 delig PERKINS DIESEL
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008137 5008137
  5391 LR Nuland, Ολλανδία
8.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kubota 621
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5008060 5008060
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.957,98 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Atco USED LINER 19SV
4
Atco USED LINER 19SV
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006961 5006961
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
409 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Atco NEW QUATTRO 19SE
5
Atco NEW QUATTRO 19SE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006881 5006881
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
438 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Z997R + 60RD
5
John Deere Z997R + 60RD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006588 5006588
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
17.057 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere L105/42C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006574 5006574
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.869 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
John Deere MCS 580L
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006572 5006572
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.402 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westwood T180H
10
Westwood T180H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006571 5006571
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.922 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X155R
6
John Deere X155R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006568 5006568
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.565 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X115R
6
John Deere X115R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006567 5006567
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.461 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking ME235
6
Viking ME235
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006562 5006562
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
116 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TL120
3
Kuhn TL120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006561 5006561
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.162 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X300/42
9
John Deere X300/42
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006559 5006559
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.695 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Stiga PARK COMFORT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006558 5006558
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.753 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hayter 560 HARRIER
4
Hayter 560 HARRIER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006555 5006555
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
701 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacobsen LF3800
2
Jacobsen LF3800
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006557 5006557
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
13.440 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X590
6
John Deere X590
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006553 5006553
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.253 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hayter 560 HARRIER
4
Hayter 560 HARRIER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006554 5006554
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 5 kW
701 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Atco ROYALE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006552 5006552
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
175 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1565
7
John Deere 1565
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006546 5006546
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 36 kW
11.103 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Scag TIGER CAT
8
Scag TIGER CAT
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5006545 5006545
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 25 kW
10.460 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1358