Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Etesia HYDRO 100 III
12
ΝΈΑ Etesia HYDRO 100 III
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723095 4723095
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO (HVHP)
7
ΝΈΑ Etesia BUFFALO (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723094 4723094
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.655 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia BUFFALO (HVHP)
10
ΝΈΑ Etesia BUFFALO (HVHP)
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723093 4723093
  96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Park 540 LPX
11
ΝΈΑ Stiga Park 540 LPX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4723046 4723046
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grillo MD 18
3
ΝΈΑ Grillo MD 18
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722801 4722801
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.127 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
ΝΈΑ John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722680 4722680
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
590 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa * B&S 12 HP * 85 cm Schnitt * Aufsitzmäher * defekt
16
ΝΈΑ Stiga Villa * B&S 12 HP * 85 cm Schnitt * Aufsitzmäher * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722673 4722673
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
590 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa President HST * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 12,5 HP
17
ΝΈΑ Stiga Villa President HST * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 12,5 HP
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722666 4722666
  27751 Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
900 €
Δείτε αγγελία
Stiga Villa Mähwerk * 85 cm Arbeitsbreite * 3 Messer
3
ΝΈΑ Stiga Villa Mähwerk * 85 cm Arbeitsbreite * 3 Messer
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722663 4722663
  27751 Nordenhamer Straße 140, Delmenhorst, Γερμανία
Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.85 m
499 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 22 * Mähwerk 137 cm * 550 Liter Hochentleerung * defekt
20
ΝΈΑ Iseki SXG 22 * Mähwerk 137 cm * 550 Liter Hochentleerung * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722655 4722655
  26736 Krummhörn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota F3060
ΝΈΑ Kubota F3060
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4722305 4722305
  3864NB Nijkerkerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 22 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga Spindelmäher SCM 240R
6
ΝΈΑ Stiga Spindelmäher SCM 240R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721886 4721886
  8654 Fischbach, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 0.40 m
82,50 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ESTATE 6102 HW
9
ΝΈΑ Stiga ESTATE 6102 HW
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721868 4721868
  4802 Ebensee, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.02 m
3.158,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda HF 2417 HM
2
ΝΈΑ Honda HF 2417 HM
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721742 4721742
  48361 Beelen, Γερμανία
2.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga RASENMÄHER
ΝΈΑ Stiga RASENMÄHER
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721743 4721743
  48361 Beelen, Γερμανία
756,30 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kubota GR 2120EU-2 HECKAUSWURF
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721712 4721712
  59387 Ascheberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m
8.319,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ransomes HR6010
3
ΝΈΑ Ransomes HR6010
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4721651 4721651
  NG32 2LX Whaplode, PE126NT, Μεγ. Βρετανία
Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.495,70 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1515 zelfrijdende maaier cirkelmaaier
7
ΝΈΑ John Deere 1515 zelfrijdende maaier cirkelmaaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4720419 4720419
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cub Cadet
5
ΝΈΑ Cub Cadet
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4720073 4720073
  29699 Bomlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.00 m
1.500 €
Δείτε αγγελία
Stiga TITAN 740 DCR
11
ΝΈΑ Stiga TITAN 740 DCR
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4720032 4720032
  7381 BA Klarenbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga Frontmulcher Park 540 PX
8
ΝΈΑ Stiga Frontmulcher Park 540 PX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4719864 4719864
  8654 Fischbach, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AYP THB 1250
2
AYP THB 1250
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4718827 4718827
  56340 Dachsenhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MTD Mastercut B10
2
MTD Mastercut B10
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4718815 4718815
  56340 Dachsenhausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Snapper LT100
2
Snapper LT100
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4718810 4718810
  56340 Dachsenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki SXG15
7
Iseki SXG15
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4718804 4718804
  48346 Ostbevern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1167