Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Husqvarna TC338
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265454
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 0.97 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki Iseki Baron 18
ΝΈΑ Iseki Iseki Baron 18
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265121
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 1.08 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X155R
ΝΈΑ John Deere X155R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265057
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LT166
4
ΝΈΑ John Deere LT166
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4265056
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.000 €
Δείτε αγγελία
Diverse Rasenmäher + Vertikutierer * Benzin- Elektro- Motoren
15
ΝΈΑ Diverse Rasenmäher + Vertikutierer * Benzin- Elektro- Motoren
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264984
  27753 Delmenhorst, Γερμανία
320 €
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 213 C
5
ΝΈΑ Husqvarna Rider 213 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264936
  41747 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.075 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Groundsmaster 3280D
9
ΝΈΑ Toro Groundsmaster 3280D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264828
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Husqvarna Z242F
ΝΈΑ Husqvarna Z242F
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264816
  24640 Schmalfeld, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.160 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform maaibalk maaier
5
ΝΈΑ Reform maaibalk maaier
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264814
  3738 CA Maartensdijk, Ολλανδία
Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 II
7
ΝΈΑ Kubota GR 1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264345
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Villa 12
8
ΝΈΑ Stiga Villa 12
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4263700
  29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.85 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden CG 12,5/72 Hydro
6
ΝΈΑ Castelgarden CG 12,5/72 Hydro
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4263685
  29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.72 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Castelgarden CG 6,5/63
6
ΝΈΑ Castelgarden CG 6,5/63
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4263664
  29690 Gilten-Norddrebber, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 4 kW, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.63 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
571 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SBC500
15
ΝΈΑ Iseki SBC500
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4263484
  3812 RZ Amersfoort, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kubota GR 1600 II
6
ΝΈΑ Kubota GR 1600 II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4263378
  35457 Lollar-Ruttershausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.067 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X300R
6
ΝΈΑ John Deere X300R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4262272
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m
2.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere LT155
4
John Deere LT155
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4261820
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.850 €
Δείτε αγγελία
John Deere LR175
4
John Deere LR175
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4261797
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.750 €
Δείτε αγγελία
Kubota GR 2120
9
Kubota GR 2120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4261766
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS Rasenmähertank mit Halterung, Benzinhahn und Deckel
4
AS Rasenmähertank mit Halterung, Benzinhahn und Deckel
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4261718
  34414 Daseburg, Γερμανία
30 €
Δείτε αγγελία
Kubota G 23 LD
4
Kubota G 23 LD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4260200
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.932 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota G 26 HD
4
Kubota G 26 HD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4260194
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MR 4082.3
3
Viking MR 4082.3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4260190
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.344 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Herkules RM600G OREC
5
Herkules RM600G OREC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4260187
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 0.68 m, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.471 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT 5112 Z
4
Viking MT 5112 Z
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4260160
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.529 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1058