Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger Massey Ferguson New Holland Bosch
Kubota G 21 HD Diesel Hochentleerung
6
Kubota G 21 HD Diesel Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5047505 5047505
  33178 Nordborchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 122.00 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
7.500 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
17
Iseki SXG 15 H * Hydrostat * 102 cm Schnitt * 2-Zyl. Diesel 16 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050989 5050989
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.990 €
Δείτε αγγελία
Iseki SF 450 * Mähwerk 152 cm * Grasaufnahme 1300 Ltr. * 50 PS
20
Iseki SF 450 * Mähwerk 152 cm * Grasaufnahme 1300 Ltr. * 50 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050987 5050987
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.52 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
17.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 355D
13
John Deere 355D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5051429 5051429
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Λεπίδα χιονιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, ...
3.990 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 326 HL * 137 cm Schnitt * Hochentleerung * Diesel 27 PS
20
Iseki SXG 326 HL * 137 cm Schnitt * Hochentleerung * Diesel 27 PS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050702 5050702
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki SFH 240 II * Mähwerk 137 cm * GLS 550 Hochentleerung
17
Iseki SFH 240 II * Mähwerk 137 cm * GLS 550 Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050672 5050672
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
7.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050626 5050626
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
450 €
Δείτε αγγελία
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
20
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5050621 5050621
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
999 €
Δείτε αγγελία
John Deere X 166 Winter
8
John Deere X 166 Winter
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5044281 5044281
  50389 Wesseling-Berzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.230 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Titan 740D
6
Stiga Titan 740D
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5043718 5043718
  34497 Korbach-Meineringhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 23 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.55 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
20.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R - Hochentleerung
5
John Deere X950R - Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5037841 5037841
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.37 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
13.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Simplicity SRD 300
6
Simplicity SRD 300
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4086865 4086865
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.857,14 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCHELL FSM4200H
5
SCHELL FSM4200H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4160037 4160037
  2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
7.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Toro Proline commercial
3
Toro Proline commercial
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4367002 4367002
  6367AZ Voerendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 0.53 m, Τύπος: Βενζινοκίνητη χλοοκοπτική με βαδίζοντα χειριστή
1.100 €
Δείτε αγγελία
John Deere X 950 R
5
John Deere X 950 R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4317179 4317179
  59368 Werne, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
17.563,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LISICKI Kreiselmäher/ Rotary mower/ Kosiarka rotacyjna 1.65*M
8
LISICKI Kreiselmäher/ Rotary mower/ Kosiarka rotacyjna 1.65*M
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4107824 4107824
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 29 kW, Πλάτος εργασίας: 1.65 m
676 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga Park Royal 4WD
10
Stiga Park Royal 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4151868 4151868
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.05 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.500 €
Δείτε αγγελία
Stiga Park 740 PWX
6
Stiga Park 740 PWX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4153574 4153574
  7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.10 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
6.074 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Z525E
5
John Deere Z525E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4335158 4335158
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.537 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X584
6
John Deere X584
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4333658 4333658
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Υδροστατικός, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.874 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X370
5
John Deere X370
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4333645 4333645
  63179 Obertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.160 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota GR 2120
9
Kubota GR 2120
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4261766 4261766
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 15 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
9.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna Rider 213 C
5
Husqvarna Rider 213 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4264936 4264936
  41747 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.94 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wirax Kreiselmaher/Lawn Mower/Kosiarka rot. 1,85 m
8
Wirax Kreiselmaher/Lawn Mower/Kosiarka rot. 1,85 m
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4034766 4034766
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.85 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
1.049 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wirax Kreiselmaher/Lawn Mower/Kosiarka rot. 1,65m
9
Wirax Kreiselmaher/Lawn Mower/Kosiarka rot. 1,65m
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4034758 4034758
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.65 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
816 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1435