Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Walker Amazone Cramer Pöttinger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sabo 36 Akku
3
Sabo 36 Akku
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4901862 4901862
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 1 kW, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
3
ΝΈΑ John Deere X950R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907271 4907271
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
17.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
3
ΝΈΑ John Deere X950R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907268 4907268
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X950R - Hochentleerung
3
ΝΈΑ John Deere X950R - Hochentleerung
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907263 4907263
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
16.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH1250 4WDi
6
Amazone Profihopper PH1250 4WDi
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4899095 4899095
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
19.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH 125
6
Amazone Profihopper PH 125
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4899078 4899078
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X305R
5
John Deere X305R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4899631 4899631
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Πλάτος εργασίας: 107.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.075,63 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3245C
10
John Deere 3245C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4892094 4892094
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 3245 C
10
John Deere 3245 C
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4892024 4892024
  48712 Gescher, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 2.30 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone PH 1250 4WDi
3
ΝΈΑ Amazone PH 1250 4WDi
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907252 4907252
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
30.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Roberine F3
6
ΝΈΑ Roberine F3
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907249 4907249
  30890 Barsinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sabo 47-Vario E
3
Sabo 47-Vario E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4902220 4902220
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 47.00 m
650 €
Δείτε αγγελία
Iseki SF 450 * Mähwerk 152 cm * Grasaufnahme 1300 Ltr. * 50 PS * 4x4
20
ΝΈΑ Iseki SF 450 * Mähwerk 152 cm * Grasaufnahme 1300 Ltr. * 50 PS * 4x4
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4907057 4907057
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 35 kW, Τετρακίνητο, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.52 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
17.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga Stiga  Park 420 P mit Park Pro Combi Mähdeck 100 EL SONDERPREIS !!
13
Stiga Stiga Park 420 P mit Park Pro Combi Mähdeck 100 EL SONDERPREIS !!
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4893208 4893208
  46354 Suedlohn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 9 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.781,51 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X350R
4
John Deere X350R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4892917 4892917
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.721,85 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Profihopper PH 1250 4WDi
5
Amazone Profihopper PH 1250 4WDi
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4897631 4897631
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
30.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X534
4
John Deere X534
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4893019 4893019
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Σάρωθρο, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
12.990 €
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Mähwerk * passt auf John Deere 855 und 955
5
John Deere Mähwerk * passt auf John Deere 855 und 955
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4898956 4898956
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Πλαϊνό άδειασμα, Πλάτος εργασίας: 1.27 m, Τύπος: Λοιπά
499 €
Δείτε αγγελία
John Deere X146R
8
John Deere X146R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4896666 4896666
  84174 Eching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sabo 97/14 HS
3
Sabo 97/14 HS
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4872742 4872742
  75382 Althengstett, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Πλάτος εργασίας: 0.97 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
750 €
Δείτε αγγελία
Kubota GZD 15-III LD
8
Kubota GZD 15-III LD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4865710 4865710
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Iseki GLS 1600 H + FM 160 S * Gras- und Laubaufnahme + Mähwerk
13
Iseki GLS 1600 H + FM 160 S * Gras- und Laubaufnahme + Mähwerk
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857406 4857406
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Τύπος: Λοιπά
3.999 €
Δείτε αγγελία
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
14
John Deere RX 75 * Aufsitzmäher * 9 HP * 76 cm Schnitt * defekt
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857385 4857385
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 6 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
449 €
Δείτε αγγελία
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
20
Simplicity Baron 18 HP * Hydrostat * 102 cm Schnitt * Sammelkorb
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857381 4857381
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
999 €
Δείτε αγγελία
Etesia Bahia MHHE * Motor Honda * Schnitt 80 cm * 240 Ltr. Korb
11
Etesia Bahia MHHE * Motor Honda * Schnitt 80 cm * 240 Ltr. Korb
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4857380 4857380
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 0.80 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.890 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1340