Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Bema New Holland Hydrac Pronar
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
GMHandel GMH-BE240
7
GMHandel GMH-BE240
Σαρωτικές μηχανές, 4696640 4696640
  26160 Bad Zwischenahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Τύπος: Λοιπά
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 1505
16
John Deere 1505
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4671977 4671977
  59425 Unna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 30 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
19.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauer SCHNEEPFLUGPLATTE + UNTERZUG
8
Hauer SCHNEEPFLUGPLATTE + UNTERZUG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4671317 4671317
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SPORT I36
3
Sonstige / Other SPORT I36
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695785 4695785
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
10.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SPORT I48
6
Sonstige / Other SPORT I48
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695783 4695783
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
11.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 320 G
9
Stiga PARK 320 G
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695782 4695782
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 340 X
9
Stiga PARK 340 X
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695779 4695779
  27432 Bremervörde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.453,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ferrari Z 223
7
Ferrari Z 223
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4695770 4695770
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 17 kW, Πλάτος εργασίας: 1.12 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
8.991,60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Etesia Buffalo 124 BVHP
9
Etesia Buffalo 124 BVHP
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4742750 4742750
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 14 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
13.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
INTER-TECH Hydraulischer Pflug 2.2 m/Hydraulic snow plough /Гидравлический снегоотвал 2,2 м
4
INTER-TECH Hydraulischer Pflug 2.2 m/Hydraulic snow plough /Гидравлический снегоотвал 2,2 м
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 4742192 4742192
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Λεπίδα εκχιονιστικού
1.572,56 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Hisarlar Sichelmulcher 1,75m /Shredder 1,75m/Trituradora/Rozdrabniacz/ Измельчитель 1,75 м
4
Hisarlar Sichelmulcher 1,75m /Shredder 1,75m/Trituradora/Rozdrabniacz/ Измельчитель 1,75 м
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4742135 4742135
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Τύπος: Λοιπά
3.879,14 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ADD Hansa APZ 1003 H
6
ADD Hansa APZ 1003 H
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4735006 4735006
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
8.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FRONTONI SCORPION-MRD4
7
FRONTONI SCORPION-MRD4
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 4703165 4703165
  49624 Löningen-Vehrensande, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 320 G
8
Stiga PARK 320 G
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716986 4716986
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga COMBI 1066 HQB
8
Stiga COMBI 1066 HQB
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716985 4716985
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.66 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.553,78 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stiga ESTATE 4092 H
6
Stiga ESTATE 4092 H
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716984 4716984
  21423 Winsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 11 kW, Πλάτος εργασίας: 0.92 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.352,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasshopper 526V-52
6
Grasshopper 526V-52
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4716631 4716631
  49413 Dinklage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 19 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.32 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
8.025,21 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 3710A-77
10
Eicher 3710A-77
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4652176 4652176
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1979, Ισχύς κινητήρα: 31 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 08.01.1979, Εξωτερικό πλάτος: 0.99 m, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 25 %, ...
10.550 €
Δείτε αγγελία
Bema 25-2050 Dual
12
Bema 25-2050 Dual
Σαρωτικές μηχανές, 4624619 4624619
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
3ος τροχός βάθους, Υδραυλική εκκένωση, Πλευρικές βούρτσες, Πλάτος εργασίας: 2.05 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
4.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere X350R
6
John Deere X350R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4648304 4648304
  49453 Rehden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.07 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.201,68 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere ZTRAK 525 E
11
John Deere ZTRAK 525 E
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4648294 4648294
  49453 Rehden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 13 kW, Υδροστατικός, Πλαϊνό άδειασμα, Συλλέκτης γρασιδιού, Πλάτος εργασίας: 1.22 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal- Technik Kehrmaschine 2.0 m TOP MT/ Подметально-уборочная техника 2 м
7
Metal- Technik Kehrmaschine 2.0 m TOP MT/ Подметально-уборочная техника 2 м
Σαρωτικές μηχανές, 4633834 4633834
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, 3ος τροχός βάθους, Πλευρικές βούρτσες, Σύστημα ψεκασμού νερού, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενο σάρωθρο
2.915,16 €
logo
Δείτε αγγελία
Husqvarna RIDER 216T AWD
5
Husqvarna RIDER 216T AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4623434 4623434
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
4.658,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna RIDER R316TSX AWD
7
Husqvarna RIDER R316TSX AWD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 4623433 4623433
  8850 Murau, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Πλάτος εργασίας: 1.03 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
5.825 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kommtek RoboFlail Plus radiografische maaier RC
8
Kommtek RoboFlail Plus radiografische maaier RC
Θαμνοκοπτική μηχανή, 4633711 4633711
  4191NW Geldermalsen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 1.12 m, Μηχανισμός κίνησης: Υδροστάτης, Τύπος χορτοκοπτικής: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 5108