Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Bema New Holland Fendt Pronar Amazone Hydrac Mercedes-Benz
John Deere 4410
17
John Deere 4410
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5074547 5074547
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
11.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other N/A Kommunal Schneefräse
5
Sonstige / Other N/A Kommunal Schneefräse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5075628 5075628
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
660 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydrac UNI-180 SCHNEEPFLUG
5
ΝΈΑ Hydrac UNI-180 SCHNEEPFLUG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5077711 5077711
  04668 Grimma, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rasco TRP 1.5
8
ΝΈΑ Rasco TRP 1.5
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5078589 5078589
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Iseki FM 160 S inkl. Ansaugschlauch Saugschuh * Schnitt 160 cm
7
Iseki FM 160 S inkl. Ansaugschlauch Saugschuh * Schnitt 160 cm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5076629 5076629
  27751 Delmenhorst, Nordenhamer Straße 140, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
1.650 €
Δείτε αγγελία
John Deere 1600 Turbo Serie II
5
John Deere 1600 Turbo Serie II
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5075334 5075334
  59269 Beckum, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 42 kW, Υδραυλικό τιμόνι, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 3.25 m, Τύπος: Χλοοκοπτική μηχανή μεγάλων επιφανειών
14.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stiga PARK 620 W
10
Stiga PARK 620 W
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5074153 5074153
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.259 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MTD 46S
7
MTD 46S
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5073028 5073028
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 2 kW, Πλάτος εργασίας: 0.46 m
237,50 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT1 OR106
15
Cub Cadet XT1 OR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072986 5072986
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
2.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere X950R
8
John Deere X950R
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5076428 5076428
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 18 kW, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Husqvarna LC347V
8
Husqvarna LC347V
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072967 5072967
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.47 m
499,17 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Cub Cadet XT2 QR106
20
Cub Cadet XT2 QR106
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5072960 5072960
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 12 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.06 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige SAT- Sand und Splistreuer-Neumaschine
20
Sonstige SAT- Sand und Splistreuer-Neumaschine
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054835 5054835
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
3.990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eco Ecotech Streuer XTA - 140
7
Eco Ecotech Streuer XTA - 140
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5054829 5054829
  4484 Kronstorf, Αυστρία
876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ladog Ladog G 129 N 20
17
Ladog Ladog G 129 N 20
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5052837 5052837
  93095 Hagelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
7.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AMP Winterprofi 130L
8
AMP Winterprofi 130L
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5052398 5052398
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 130.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota Rasentraktor PROFI Sportplatz Kommunal Rasentrac Rasenmäh
3
Kubota Rasentraktor PROFI Sportplatz Kommunal Rasentrac Rasenmäh
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5061393 5061393
  93359 Wildenberg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige HOP 56 mit Honda
6
Sonstige HOP 56 mit Honda
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5054808 5054808
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 3 kW, Πλάτος εργασίας: 0.53 m
241,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Honda 2417HTE
7
Honda 2417HTE
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5054807 5054807
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 10 kW, Υδροστατικός, Πλάτος εργασίας: 1.02 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
3.075 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DEXWAL 550L / 900kg mit zwei Walzen
7
DEXWAL 550L / 900kg mit zwei Walzen
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5066060 5066060
  34277 Fuldabrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.499 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DEXWAL Anbau 550L / 900kg mit zwei Walzen
8
DEXWAL Anbau 550L / 900kg mit zwei Walzen
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας, 5066033 5066033
  34277 Fuldabrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Τύπος: Διασκορπιστής αλατιού/θρυμμάτων
1.499 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Viking MT4097 SX
6
Viking MT4097 SX
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5064949 5064949
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Πλάτος εργασίας: 0.95 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
1.847,90 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS-Motor 1040 YAK 4WD
7
AS-Motor 1040 YAK 4WD
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5064948 5064948
  72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
15.042,02 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AS Motor AS 940 Sherpa 4 WD RC
3
AS Motor AS 940 Sherpa 4 WD RC
Χλοοκοπτικές μηχανές/Μηχανές με Αναβάτη, 5067948 5067948
  79798 Jestetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 16 kW, Τετρακίνητο, Υδροστατικός, Λειτουργία οργανικού λιπάσματος, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Επικαθήμενο χλοοκοπτικό/τρακτέρ χλόης
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lesnik PR18 Selbstlade-Tellerstreuer 1500Liter
18
Lesnik PR18 Selbstlade-Tellerstreuer 1500Liter
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων, 5061010 5061010
  9640 Kötschach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 5731