Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
HI-SPEC 2000
6
ΝΈΑ HI-SPEC 2000
Βυτία κοπριάς, 4456251
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 9092.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 560/60/22.5
7.901,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 3140
9
ΝΈΑ Bergmann TSW 3140
Κοπροδιανομείς, 4456074
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.70 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 560/45 R 22,5
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210
5
ΝΈΑ Bergmann TSW 5210
Κοπροδιανομείς, 4456023
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/60 R 26.5
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP AS2000
4
ΝΈΑ AP AS2000
Κοπροδιανομείς, 4456003
  7261 LE Ruurlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 1.30 m³, Γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
REDROCK 2000
6
ΝΈΑ REDROCK 2000
Βυτία κοπριάς, 4455982
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 9092.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 28.1
8.748,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SK17 PU
6
ΝΈΑ Zunhammer SK17 PU
Βυτία κοπριάς, 4455935
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Ελαστικά: 750/60 R30,5
97.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ritter 550
8
ΝΈΑ Ritter 550
Αναδευτήρας κοπριάς, 4455933
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto
294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MS 1401
9
ΝΈΑ Strautmann MS 1401
Κοπροδιανομείς, 4455924
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/40 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Annaburger Verteiler 12 m
10
ΝΈΑ Annaburger Verteiler 12 m
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4455858
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
9
ΝΈΑ Veenhuis Euroject 3500
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4455857
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON Agro A/S
9
ΝΈΑ SAMSON Agro A/S
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4455833
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
8.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GHB 120 12m³
10
ΝΈΑ Sonstige / Other GHB 120 12m³
Βυτία κοπριάς, 4455800
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 13.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 650/65 R26.5
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet PN-1/14A
6
ΝΈΑ Meprozet PN-1/14A
Βυτία κοπριάς, 4455788
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet KM 55
3
ΝΈΑ Meprozet KM 55
Κοντέινερ κοπριάς, 4455785
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 55500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Eigenbau Lomma GT 20
7
ΝΈΑ Eigenbau Lomma GT 20
Βυτία κοπριάς, 4455783
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 2/24
5
ΝΈΑ Meprozet PN 2/24
Βυτία κοπριάς, 4455781
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 26000.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Τρίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50-26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Pn 1/14
5
ΝΈΑ Meprozet Pn 1/14
Βυτία κοπριάς, 4455774
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN-100
5
ΝΈΑ Meprozet PN-100
Βυτία κοπριάς, 4455770
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Multilift
5
ΝΈΑ Meprozet Multilift
Βυτία κοπριάς, 4455766
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Pn 3-18
5
ΝΈΑ Meprozet Pn 3-18
Βυτία κοπριάς, 4455762
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60-30,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bruns VT 12
7
ΝΈΑ Bruns VT 12
Βυτία κοπριάς, 4455754
  27801 Neerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 710/50R26.5
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Slootsmid  SB 5.50 PRO
8
ΝΈΑ Slootsmid SB 5.50 PRO
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4455746
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.50 m
6.350 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trioliet SOLOMIX 1400
Αναδευτήρας κοπριάς, 4455719
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LeBoulch RE2700
4
ΝΈΑ LeBoulch RE2700
Κοπροδιανομείς, 4455674
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Keenan KLASSIK 170
10
ΝΈΑ Keenan KLASSIK 170
Αναδευτήρας κοπριάς, 4455644
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
2.150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2252