Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Pronar NV 161/3
3
ΝΈΑ Pronar NV 161/3
Κοπροδιανομείς, 4263420
  9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 23.1 x 26
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Briri E10000T
3
ΝΈΑ Briri E10000T
Κοπροδιανομείς, 4263416
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GÜLLEFASS STAPEL
6
ΝΈΑ Sonstige / Other GÜLLEFASS STAPEL
Βυτία κοπριάς, 4263400
  33397 Rietberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ογκομετρική αντλία
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 16
10
ΝΈΑ Strautmann VS 16
Κοπροδιανομείς, 4263175
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50-22,5
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger Schleppschlauch
10
ΝΈΑ Annaburger Schleppschlauch
Κοπροδιανομείς, 4263171
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger Verteiler 12 m
10
ΝΈΑ Annaburger Verteiler 12 m
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4263166
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
9
ΝΈΑ Veenhuis Euroject 3500
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4263163
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON Agro A/S
9
ΝΈΑ SAMSON Agro A/S
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4263143
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON Güllewagen PG 25
10
ΝΈΑ SAMSON Güllewagen PG 25
Βυτία κοπριάς, 4263139
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 750/60-30,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ritter 550
8
ΝΈΑ Ritter 550
Αναδευτήρας κοπριάς, 4263065
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto
294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MS 1401
9
ΝΈΑ Strautmann MS 1401
Κοπροδιανομείς, 4263056
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/40 R22,5
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SK18,5PUL
8
ΝΈΑ Zunhammer SK18,5PUL
Βυτία κοπριάς, 4263018
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία
31.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin SOLODISC - 6880/ 32SDH
5
ΝΈΑ Joskin SOLODISC - 6880/ 32SDH
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4262661
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF AV 3
ΝΈΑ JF AV 3
Κοπροδιανομείς, 4262561
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Δίκυκλa
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Zunhammer SKE18,5PUSS
Βυτία κοπριάς, 4262388
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υπολογιστής ταξιδίου
62.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo 8,0 mtr.
8
ΝΈΑ Vredo 8,0 mtr.
Μπεκ λυμμάτων, 4262278
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2005
2.016 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 4190 S
7
ΝΈΑ Bergmann TSW 4190 S
Κοπροδιανομείς, 4262268
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 100
5
ΝΈΑ Tebbe DS 100
Κοπροδιανομείς, 4262191
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl PFW 12000 TANDEM MAXXLI
5
ΝΈΑ Fliegl PFW 12000 TANDEM MAXXLI
Βυτία κοπριάς, 4262158
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Συνολικό βάρος: 20.50 t
80.730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl SKATE 120
4
ΝΈΑ Fliegl SKATE 120
Βυτία κοπριάς, 4262154
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
19.960 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eckart PUMPFASS LUPUS 161+ ECKART PUM
12
ΝΈΑ Eckart PUMPFASS LUPUS 161+ ECKART PUM
Βυτία κοπριάς, 4262130
  92665 Altenstadt a.d. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.06.2017
92.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Väderstad CARRIER X 625 GÜLLE-KURZSCHEIB
Μπεκ λυμμάτων, 4262102
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eckart LUPUS 161 PLUS
11
ΝΈΑ Eckart LUPUS 161 PLUS
Βυτία κοπριάς, 4262100
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
80.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer ZUNIDRILL GSG1006 Güllescheibenegge
7
ΝΈΑ Zunhammer ZUNIDRILL GSG1006 Güllescheibenegge
Μπεκ λυμμάτων, 4262092
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 EUROJECT 3000 GÜLLESCHLITZGERÄT VEENHUIS
7
ΝΈΑ EUROJECT 3000 GÜLLESCHLITZGERÄT VEENHUIS
Μπεκ λυμμάτων, 4262088
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2118