Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/4-4 6T einachs TOTAL FEUERVERZINKT letzte Stück von Lager NEU
2
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/4-4 6T einachs TOTAL FEUERVERZINKT letzte Stück von Lager NEU
Κοπροδιανομείς, fat2772349
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17 14PR
9.900 €
12.000 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer Apollo 10, NEU
Βίντεο
9
Unia Stalldungstreuer Apollo 10, NEU
Κοπροδιανομείς, fat1452493
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 18.4-38
28.322 €
με 19% ΦΠΑ
23.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kongskilde Bouwlandbemester
10
Kongskilde Bouwlandbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3165433
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
7.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Peecon
20
Peecon
Βυτία κοπριάς, fct3695724
1934PR Egmond aan den Hoef, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6500 l/min, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 600/55-22,5
6.049 €
με 21% ΦΠΑ
4.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welger LS280
4
ΝΈΑ Welger LS280
Κοπροδιανομείς, fat3772272
49811 Lingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Συνολικό βάρος: 5.20 t
2.200 €

Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t  N233/5 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/5 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3755493
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 5.95 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
8.316 €
με 19% ΦΠΑ
6.988 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Premium-Intergral Tridem 30.000L
7
Veenhuis Premium-Intergral Tridem 30.000L
Βυτία κοπριάς, fct3755397
59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 0.90 bar, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 17 PU DP
4
Zunhammer SKE 17 PU DP
Βυτία κοπριάς, fct3753607
91289 Schnabelwaid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 04.03.2014, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 5800 l/min, ...
95.200 €
με 19% ΦΠΑ
80.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang Swing up - TSG. 207
7
Vogelsang Swing up - TSG. 207
Κοπροδιανομείς, fdt3755306
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
10.710 €
με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1  A2H
9
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1 A2H
Κοπροδιανομείς, fat3756208
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 10/75-15.3 12pr
7.624 €
με 19% ΦΠΑ
6.407 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6  A4VS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3755610
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.25 m³, Συνολικό βάρος: 6.12 t, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
9.087 €
με 19% ΦΠΑ
7.636 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3757339
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Συνολικό βάρος: 11.40 t, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17 14pr
17.409 €
με 19% ΦΠΑ
14.629 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3756659
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.20 t, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
15.068 €
με 19% ΦΠΑ
12.662 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3756500
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.38 t, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
16.485 €
με 19% ΦΠΑ
13.853 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3756489
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 7.35 m³, Συνολικό βάρος: 9.28 t, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
14.019 €
με 19% ΦΠΑ
11.781 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz 4
3
Strautmann Streublitz 4
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής, fbt3750851
32312 Luebbecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969
498 €

Δείτε αγγελία
SAMSON PGII 20
6
SAMSON PGII 20
Βυτία κοπριάς, fct3743076
19399 Neu Poserin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2016, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
164.220 €
με 19% ΦΠΑ
138.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Terraject 400 disc
6
Veenhuis Terraject 400 disc
Μπεκ λυμμάτων, fit3738224
7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Κύλινδρος με παράλληλους πήχεις
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MÖSCHA
4
MÖSCHA
Κοπροδιανομείς, fdt3741134
97797 Wartmannsroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.2015, Πλάτος εργασίας: 21.00 m
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch XPF 15.1
5
Rauch XPF 15.1
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής, fbt3754625
53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BSA Duport tank PTW8H 8000ltr
7
BSA Duport tank PTW8H 8000ltr
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής, fbt3749727
7751 BG Dalen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
15.125 €
με 21% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte TSA 30.000 E
3
Kotte TSA 30.000 E
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3753358
49451 Holdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
75.565 €
με 19% ΦΠΑ
63.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1  A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3753335
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 3.40 m³, Συνολικό βάρος: 4.88 t, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 12PR
7.580 €
με 19% ΦΠΑ
6.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 37AITM
8
Sonstige / Other 37AITM
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3735449
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte PTW 18.500
3
Kotte PTW 18.500
Βυτία κοπριάς, fct3733756
46414 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.01.2016, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 19750.00 l, ...
107.695 €
με 19% ΦΠΑ
90.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang TSG 324
4
Vogelsang TSG 324
Κοπροδιανομείς, fdt3743947
24329 Grebin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
12.000 €
με 19% ΦΠΑ
10.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 155L Premiumline
9
BSA PTW 155L Premiumline
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3733637
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stapel PTW 22000
5
Stapel PTW 22000
Βυτία κοπριάς, fct3740651
19399 Neu Poserin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.2016, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
89.250 €
με 19% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMSON PG 25
6
SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, fct3740287
19399 Neu Poserin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 08.02.2008, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, ...
83.300 €
με 19% ΦΠΑ
70.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE30TRD 9520
5
Zunhammer SKE30TRD 9520
Βυτία κοπριάς, fct3743013
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.2014, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2251