Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
HI-SPEC EXCEL 1250
2
ΝΈΑ HI-SPEC EXCEL 1250
Κοπροδιανομείς, 3933589
LN6 9NQ Lincoln , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Greencrop GCTX2200S
5
ΝΈΑ Greencrop GCTX2200S
Βυτία κοπριάς, 3933548
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TEHNOSTROJ SUPERFEX 700
4
ΝΈΑ TEHNOSTROJ SUPERFEX 700
Κοπροδιανομείς, 3933496
9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
7.100 €
με 13% ΦΠΑ
6.283 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchner T 9000 PUMPFASS
7
ΝΈΑ Kirchner T 9000 PUMPFASS
Βυτία κοπριάς, 3933491
3300 Amstetten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 9000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
19.800 €
με 13% ΦΠΑ
17.522 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SAMSON FLEX 20 BASISWAGEN
Κοπροδιανομείς, 3933172
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Άξονας διεύθυνσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Zunhammer Güllewagen
Βυτία κοπριάς, 3933160
56288 Kastellaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fuchs PT 15 T
5
ΝΈΑ Fuchs PT 15 T
Βυτία κοπριάς, 3933009
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 710/50R30,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BSA PTW 10
9
ΝΈΑ BSA PTW 10
Βυτία κοπριάς, 3932970
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Δίδυμο σασί, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 710/45-22,5
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reiter 7000 Liter
6
ΝΈΑ Reiter 7000 Liter
Βυτία κοπριάς, 3932965
94107 Untergriesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolland Rollmax 7130 TCE
3
ΝΈΑ Rolland Rollmax 7130 TCE
Κοπροδιανομείς, 3932956
36304 Alsfeld, Γερμανία
Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Annaburger HT 210.27
9
ΝΈΑ Annaburger HT 210.27
Βυτία κοπριάς, 3932934
59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13200 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 550/60R22.5
18.723 €
με 23% ΦΠΑ
15.222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GROWI Turm Mix 2
6
ΝΈΑ GROWI Turm Mix 2
Αναδευτήρας κοπριάς, 3932909
25785 Odderade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Εμβέλεια: 8.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Λοιπά, pto
16.422 €
με 19% ΦΠΑ
13.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs VK10T
7
ΝΈΑ Fuchs VK10T
Βυτία κοπριάς, 3932903
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, Κινούμενο ακροφύσιο, Συμπιεστής υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο υποπίεσης
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KTK 38m3
4
ΝΈΑ KTK 38m3
Κοντέινερ κοπριάς, 3932854
9723 TW Groningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other WEST DUAL MUCK SPREADER
4
ΝΈΑ Other WEST DUAL MUCK SPREADER
Κοπροδιανομείς, 3932609
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
4.020 €
με 20% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Krone 5,7to, 4 stehende Walzen, Bj.1998
13
ΝΈΑ Krone 5,7to, 4 stehende Walzen, Bj.1998
Κοπροδιανομείς, 3932550
34414 Daseburg, Γερμανία
2.500 €

Δείτε αγγελία
4,5 to, Ketten von Walzen fehlen
7
ΝΈΑ 4,5 to, Ketten von Walzen fehlen
Κοπροδιανομείς, 3932533
34414 Daseburg, Γερμανία
425 €

Δείτε αγγελία
Terra Gator 2104
4
ΝΈΑ Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3932476
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotte VE 11.700
11
ΝΈΑ Kotte VE 11.700
Βυτία κοπριάς, 3932249
48493 Wettringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 11200.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Δίκυκλa, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Ελαστικά: 850/50-30.5
15.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
14.002 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH MF Viking
3
ΝΈΑ ASH MF Viking
Κοπροδιανομείς, 3932201
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.50 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ASH MF N 280-14
11
ΝΈΑ ASH MF N 280-14
Κοπροδιανομείς, 3932199
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Roelama Gülleschlitzgerät
2
ΝΈΑ Roelama Gülleschlitzgerät
Μπεκ λυμμάτων, 3932086
26409 Wittmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
6.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.042 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann M 92
17
Bergmann M 92
Κοπροδιανομείς, 3931994
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης
6.300 €

Δείτε αγγελία
Slootsmid Ipsam Agriliner 140 TAS
11
Slootsmid Ipsam Agriliner 140 TAS
Βυτία κοπριάς, 3931874
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotte Pumptankwagen
14
Kotte Pumptankwagen
Βυτία κοπριάς, 3931782
34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15800.00 l, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 600 l/min, Λοιπά, Περιστροφική αντλία, Δίδυμο σασί, Κάτω μέρος, ...
45.387 €
με 10.7% ΦΠΑ
41.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1934