Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Pichon Güllefaß 18500 Ltr, Vorführ, sofort ab Lager
20
Pichon Güllefaß 18500 Ltr, Vorführ, sofort ab Lager
Βυτία κοπριάς, fct1186215
49847 Itterbeck, Γερμανία
Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 13800 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60 R 30.5 Trelleborg
49.861 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bauer Mestverdelers
8
Bauer Mestverdelers
Κοπροδιανομείς, fdt3569515
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Κεφαλή, Λοιπά
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BSA PWT 12000 HDT
13
BSA PWT 12000 HDT
Βυτία κοπριάς, fct3281157
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
45.375 EUR
με 21% ΦΠΑ
37.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn Optium 6003
11
Kuhn Optium 6003
Κοπροδιανομείς, fdt3311801
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
18.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/4-3 6T TANDEM FEUERVERZINKT gefedert letzte Stück von Lager NEU
3
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/4-3 6T TANDEM FEUERVERZINKT gefedert letzte Stück von Lager NEU
Κοπροδιανομείς, fat2772412
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
10.000 EUR
12.500 EUR


Δείτε αγγελία
Gruber SM 1200 #286
9
ΝΈΑ Gruber SM 1200 #286
Κοπροδιανομείς, fat3665619
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 14000 TANDEM FOX
9
ΝΈΑ Fliegl VFW 14000 TANDEM FOX
Βυτία κοπριάς, fct3665353
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 28L 26 INKL. RADAUSS
38.675 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other EP2025
7
ΝΈΑ Sonstige / Other EP2025
Κοπροδιανομείς, fat3664993
55469 Simmern, Γερμανία
3.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 6
ΝΈΑ BSA PTW 6
Βυτία κοπριάς, fct3664930
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Δίκυκλa, Ογκομετρική αντλία
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 5
2
ΝΈΑ BSA PTW 5
Βυτία κοπριάς, fct3664894
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Πτερύγιο, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 500/60-22,5
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.162 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 1200
5
ΝΈΑ Bergmann TSW 1200
Κοπροδιανομείς, fat3664793
36304 Alsfeld, Γερμανία
Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 12.00 t
13.090 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele ES 450
10
ΝΈΑ Mengele ES 450
Κοπροδιανομείς, fat3664736
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Ελαστικά: 15.0/55-17
600 EUR
με 19% ΦΠΑ
504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HTS 100
6
ΝΈΑ Fortschritt HTS 100
Βυτία κοπριάς, fct3664705
03096 Burg, Γερμανία
Αερόφρενο
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele F 430-80
5
ΝΈΑ Eisele F 430-80
Βυτία κοπριάς, fct3664607
66482 Zweibruecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560-60 R22,5
8.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Briri VTTW10000
8
ΝΈΑ Briri VTTW10000
Βυτία κοπριάς, fct3664538
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης
8.211 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA DLV 614 FARMERLINE
8
ΝΈΑ BSA DLV 614 FARMERLINE
Βυτία κοπριάς, fct3664518
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 800/45 - 26.5
29.155 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 155 + BOMECH FARMER 15 MTR
8
ΝΈΑ BSA PTW 155 + BOMECH FARMER 15 MTR
Βυτία κοπριάς, fct3664514
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 750/60 R30,5
110.075 EUR
με 19% ΦΠΑ
92.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis EUROJECT 3500 - 840/48
8
ΝΈΑ Veenhuis EUROJECT 3500 - 840/48
Μπεκ δίσκου λυμάτων, fjt3664499
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Teagle 8500 Straw/Silage Chopper
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3664496
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotte VT 7000
8
ΝΈΑ Kotte VT 7000
Βυτία κοπριάς, fct3664483
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 23.1 - 26
5.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte ANDOCKSTATION
6
ΝΈΑ Kotte ANDOCKSTATION
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3664461
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bemestercombinatie 8m3
10
ΝΈΑ Bemestercombinatie 8m3
Βυτία κοπριάς, fct3664293
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann BE 3 K
6
ΝΈΑ Strautmann BE 3 K
Κοπροδιανομείς, fat3664061
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VAKUTEC 6500L MIT GW
Βυτία κοπριάς, fct3663992
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 6500.00 l
6.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.417 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SACO 1.80
Κοπροδιανομείς, fat3663956
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
980 EUR
με 20% ΦΠΑ
817 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wienhoff Diplomat 800
6
ΝΈΑ Wienhoff Diplomat 800
Βυτία κοπριάς, fct3663581
49328 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 80.00 m, Συμπιεστής υποπίεσης
5.712 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte PT20 Güllefass / Zubringer
3
ΝΈΑ Kotte PT20 Güllefass / Zubringer
Βυτία κοπριάς, fct3663309
31655 Stadthagen, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Επάνω μέρος, Τρίδυμο σασί, Βυτιοφόρο με αντλία, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Λοιπά
19.635 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 11
11
Strautmann VS 11
Κοπροδιανομείς, fat3662512
37620 Bremke , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 700/50-22,5
11.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B70-10-60 J2Z
3
Brand B70-10-60 J2Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662421
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμβέλεια: 14.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Klappbockmixer B05-50
4
Brand Klappbockmixer B05-50
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662409
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εμβέλεια: 5.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2131