Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kotte V 7000
6
ΝΈΑ Kotte V 7000
Βυτία κοπριάς, 4108685
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, Επάνω μέρος
3.992 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri VTWF 100, 10.000 Liter
5
ΝΈΑ Briri VTWF 100, 10.000 Liter
Βυτία κοπριάς, 4108051
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης
7.983 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel 55m³
2
ΝΈΑ Stapel 55m³
Κοντέινερ κοπριάς, 4108027
48324 Albersloh, Γερμανία
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler 6000 Liter, Tandemachse
6
ΝΈΑ Oehler 6000 Liter, Tandemachse
Βυτία κοπριάς, 4107995
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeantil MVV 14
9
ΝΈΑ Jeantil MVV 14
Αναδευτήρας κοπριάς, 4107880
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel 40m³
2
ΝΈΑ Stapel 40m³
Κοντέινερ κοπριάς, 4107872
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne TR25000 W
16
ΝΈΑ Meyer-Lohne TR25000 W
Βυτία κοπριάς, 4107871
39359 Kathendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 28.01.1999, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 31.80 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Τρίδυμο σασί, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 750/60-30.5
24.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel 26000ltr
3
ΝΈΑ Stapel 26000ltr
Βυτία κοπριάς, 4107864
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Συνολικό βάρος: 31000.00 t, Βυτιοφόρο με αντλία, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 385/65R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stapel 8.000ltr
3
ΝΈΑ Stapel 8.000ltr
Βυτία κοπριάς, 4107857
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Συνολικό βάρος: 12200.00 t, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Επάνω μέρος
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel 18.000ltr
3
ΝΈΑ Stapel 18.000ltr
Βυτία κοπριάς, 4107850
48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Κάτω μέρος
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann Dungstreuer 5,7 t
3
ΝΈΑ Bergmann Dungstreuer 5,7 t
Κοπροδιανομείς, 4107698
25813 Husum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meprozet Pn-100
13
ΝΈΑ Meprozet Pn-100
Βυτία κοπριάς, 4107680
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 18,5 Tornado
10
ΝΈΑ Zunhammer SKE 18,5 Tornado
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4107647
26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 TS
10
ΝΈΑ Hawe DST 20 TS
Κοπροδιανομείς, 4107619
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 2120T
7
ΝΈΑ Bergmann TSW 2120T
Κοπροδιανομείς, 4107609
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/55-20
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann BE 4
Κοπροδιανομείς, 4107301
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Wienhoff ZAV 26.500
Βυτία κοπριάς, 4107253
28857 Syke-Heiligenfelde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eckart Turbomatic 8000
6
ΝΈΑ Eckart Turbomatic 8000
Βυτία κοπριάς, 4106831
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ελαστικά: 550/60-22,5
7.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kemper E 70 TS
10
ΝΈΑ Kemper E 70 TS
Κοπροδιανομείς, 4106562
97258 Gollhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
5.000 €

Δείτε αγγελία
Major Tanker LGP 2600
ΝΈΑ Major Tanker LGP 2600
Βυτία κοπριάς, 4106418
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte VT18500/S
16
ΝΈΑ Kotte VT18500/S
Βυτία κοπριάς, 4106349
19386 Gallin-Kuppentin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2013, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, ...
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer MK 15,5 PU
7
ΝΈΑ Zunhammer MK 15,5 PU
Βυτία κοπριάς, 4106315
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis EUROJECT 840/48
ΝΈΑ Veenhuis EUROJECT 840/48
Κοπροδιανομείς, 4106226
8447 GB Heerenveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bunning 150HBD
5
ΝΈΑ Bunning 150HBD
Κοπροδιανομείς, 4106011
Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE19,5PUD SS18 110244
6
ΝΈΑ Zunhammer SKE19,5PUD SS18 110244
Βυτία κοπριάς, 4105758
99713 Ebeleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2015, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19500.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1929