Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Annaburger HTS 22 E 27
6
ΝΈΑ Annaburger HTS 22 E 27
Βυτία κοπριάς, 4724397 4724397
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 UH09 Plateau Container Met Partij Bouwhekke
10
ΝΈΑ UH09 Plateau Container Met Partij Bouwhekke
Κοντέινερ κοπριάς, 4724313 4724313
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Briri VTTW120
8
ΝΈΑ Briri VTTW120
Βυτία κοπριάς, 4724299 4724299
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Επάνω μέρος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bruns VT 20
17
ΝΈΑ Bruns VT 20
Βυτία κοπριάς, 4724294 4724294
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, ...
46.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar NV 161/2 (bitte Mehrausstattung beachten)
12
ΝΈΑ Pronar NV 161/2 (bitte Mehrausstattung beachten)
Κοπροδιανομείς, 4724254 4724254
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.20 t, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, ...
17.830 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BRAND Doppelgelenk-Mixerpumpe Jet 1200  /  IM KUNDENAUFTRAG!
20
ΝΈΑ Sonstige / Other BRAND Doppelgelenk-Mixerpumpe Jet 1200 / IM KUNDENAUFTRAG!
Αντλίες κοπριάς, 4724244 4724244
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αντλία κοπριάς με pto
47.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo
10
ΝΈΑ Vredo
Μπεκ δίσκου λυμάτων, 4724159 4724159
  25926 Westre, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
1.346,62 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer KUSGU 52-650-2
6
ΝΈΑ Zunhammer KUSGU 52-650-2
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4724157 4724157
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer KUSGU 40-500-2  22674
8
ΝΈΑ Zunhammer KUSGU 40-500-2 22674
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4724152 4724152
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer KUSGU 32-400-2  23598
7
ΝΈΑ Zunhammer KUSGU 32-400-2 23598
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4724146 4724146
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 20.04
5
ΝΈΑ Annaburger HTS 20.04
Κοπροδιανομείς, 4724065 4724065
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 600/50 R22,5"
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Keenan KLASSIK 170
10
ΝΈΑ Keenan KLASSIK 170
Αναδευτήρας κοπριάς, 4724009 4724009
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland ROLLFORCE 5517
9
ΝΈΑ Rolland ROLLFORCE 5517
Κοπροδιανομείς, 4723966 4723966
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³
17.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland RF 6119 TCE
10
ΝΈΑ Rolland RF 6119 TCE
Κοπροδιανομείς, 4723965 4723965
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl SKATE 120
2
ΝΈΑ Fliegl SKATE 120
Κοπροδιανομείς, 4723924 4723924
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
BSA BTW 16
7
ΝΈΑ BSA BTW 16
Βυτία κοπριάς, 4723919 4723919
  64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, ...
52.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wienhoff Güllewagen 18.300 T VTW Profi Line
3
ΝΈΑ Wienhoff Güllewagen 18.300 T VTW Profi Line
Βυτία κοπριάς, 4723898 4723898
  24582 Bordesholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS6
4
ΝΈΑ Strautmann VS6
Κοπροδιανομείς, 4723869 4723869
  89188 Merklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Skate 120
4
ΝΈΑ Fliegl Skate 120
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4723798 4723798
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
21.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Skate 150
4
ΝΈΑ Fliegl Skate 150
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4723800 4723800
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco Double Twin Shift 16.000
11
ΝΈΑ Kaweco Double Twin Shift 16.000
Βυτία κοπριάς, 4723759 4723759
  7255 AX Hengelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Περιστροφική αντλία, Κοτσαδόρος μπίλιας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VAKUTEC 4 M
Αναδευτήρας κοπριάς, 4723523 4723523
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
2.168,14 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte
4
ΝΈΑ Kotte
Βυτία κοπριάς, 4723506 4723506
  49413 Dinklage, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Meyco 7500
7
ΝΈΑ Meyco 7500
Βυτία κοπριάς, 4722908 4722908
  7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 7500.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer FAB-200
12
ΝΈΑ Zunhammer FAB-200
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4722820 4722820
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2236