Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία κοπριάς/γαιοπολτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Bauer Bergmann Vredo Kaweco
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin MODULO 10000 ME
10
ΝΈΑ Joskin MODULO 10000 ME
Βυτία κοπριάς, 4808064 4808064
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 28L-26 Alliance
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SK18,5PUL
7
ΝΈΑ Zunhammer SK18,5PUL
Βυτία κοπριάς, 4808018 4808018
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Ογκομετρική αντλία
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger 35 m3
8
ΝΈΑ Annaburger 35 m3
Κοντέινερ κοπριάς, 4807971 4807971
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 35000.00 l
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
6
ΝΈΑ Rauch SA 250
Κοπροδιανομείς, 4807859 4807859
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin 16000 TS
6
ΝΈΑ Joskin 16000 TS
Βυτία κοπριάς, 4807784 4807784
  50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn EUROMIX 1860
6
ΝΈΑ Kuhn EUROMIX 1860
Αναδευτήρας κοπριάς, 4807712 4807712
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
1.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tatoma DUPLO MV22
5
ΝΈΑ Tatoma DUPLO MV22
Αναδευτήρας κοπριάς, 4807694 4807694
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 11000 ME
11
ΝΈΑ Joskin Modulo 2 11000 ME
Βυτία κοπριάς, 4807679 4807679
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, ...
16.486 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dorset banddroger
6
ΝΈΑ Dorset banddroger
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, 4807668 4807668
  3960 Bree, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013
190.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siegperle
3
ΝΈΑ Siegperle
Βυτία κοπριάς, 4807590 4807590
  59964 Medebach, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο
3.500 €
Δείτε αγγελία
Zunhammer FarmlandFix 21m
5
ΝΈΑ Zunhammer FarmlandFix 21m
Κοπροδιανομείς, 4807500 4807500
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 150
5
ΝΈΑ Briri VTTW 150
Βυτία κοπριάς, 4807455 4807455
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Huber Vakuumfaß
9
ΝΈΑ Huber Vakuumfaß
Βυτία κοπριάς, 4807433 4807433
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
3.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kirchner 5000
Βυτία κοπριάς, 4807411 4807411
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kirchner 2 TO
Κοπροδιανομείς, 4807386 4807386
  8850 Murau, Αυστρία
1.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VAKUMAT-WEIßHÄUPEL 4M
Αναδευτήρας κοπριάς, 4807379 4807379
  8850 Murau, Αυστρία
541,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kotte Schwanenhals PTLX
Κοπροδιανομείς, 4807129 4807129
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
172.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
15
ΝΈΑ Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
Κοπροδιανομείς, 4807123 4807123
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper UTS 160
9
ΝΈΑ Kemper UTS 160
Κοπροδιανομείς, 4807089 4807089
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Briri VTWF 120
Βυτία κοπριάς, 4807083 4807083
  48683 Ahaus-Wessum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Briri 14000l
6
ΝΈΑ Briri 14000l
Βυτία κοπριάς, 4806744 4806744
  58708 Menden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
40.198,74 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bruns VT 18
9
ΝΈΑ Bruns VT 18
Βυτία κοπριάς, 4806739 4806739
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/65-30
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant VT 7000 Vakumtankwagen mit Gelenkter Tandemachse
17
ΝΈΑ Kotte Kotte Garant VT 7000 Vakumtankwagen mit Gelenkter Tandemachse
Βυτία κοπριάς, 4806459 4806459
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vogelsang LVX Verdelers, uit voorraad leverbaar
ΝΈΑ Vogelsang LVX Verdelers, uit voorraad leverbaar
Κοπροδιανομείς, 4806410 4806410
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Κεφαλή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Marpol Manure spreader Tandem MR802 8T/Rozrzutnik obornika
7
ΝΈΑ Marpol Manure spreader Tandem MR802 8T/Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4806395 4806395
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 400/60 - 15.5 14PR
8.907,62 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2324