Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναδευτήρας κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή
Μηχανισμός κίνησης
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bauer Keenan Kuhn Binderberger Vogelsang
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gülle mixer, slurry mixer, Turbine Mieszadło turbinowe
4
ΝΈΑ Gülle mixer, slurry mixer, Turbine Mieszadło turbinowe
Αναδευτήρας κοπριάς, 4903178 4903178
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.266,83 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reck Gepard Turbo
8
Reck Gepard Turbo
Αναδευτήρας κοπριάς, 4864015 4864015
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εμβέλεια: 5.60 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 55 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Buschman 6m
9
Buschman 6m
Αναδευτήρας κοπριάς, 4823069 4823069
  46325 Borken, Γερμανία
Εμβέλεια: 6.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.350,50 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güllepumpe mixer, Slurry mixer, pump Pompa-mikser PG-CKM2000
10
Güllepumpe mixer, Slurry mixer, pump Pompa-mikser PG-CKM2000
Αναδευτήρας κοπριάς, 4887381 4887381
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 2.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
3.178,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Koja Güllemixer/Slurry mixer/Mieszadło gnojownicy/ Миксер для закрытых резервуаров
7
Koja Güllemixer/Slurry mixer/Mieszadło gnojownicy/ Миксер для закрытых резервуаров
Αναδευτήρας κοπριάς, 4734389 4734389
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 1.30 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Τύπος: Ηλεκτροκινούμενος αναδευτήρας κοπριάς, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
2.303,33 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bauer MTXH 600/6m
5
Bauer MTXH 600/6m
Αναδευτήρας κοπριάς, 4763028 4763028
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια: 6.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 600 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
5.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer MTXH 600/5m
5
Bauer MTXH 600/5m
Αναδευτήρας κοπριάς, 4762999 4762999
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 600 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
4.320 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Peters SLE - Teleskop
Βίντεο
3
Peters SLE - Teleskop
Αναδευτήρας κοπριάς, 4588728 4588728
  4700 Eupen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 65 cm, Τύπος: Ηλεκτροκινούμενος αναδευτήρας κοπριάς, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Τιμή ενοικίασης ανά Ημέρα κατόπιν αιτήματος
logo
Δείτε αγγελία
GRS 54 x 54 - 400 3 punt mest mixer
3
GRS 54 x 54 - 400 3 punt mest mixer
Αναδευτήρας κοπριάς, 4553834 4553834
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Εμβέλεια: 4.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KMZ KMZ-TM-OBR Turmmixer mit Drehung
5
KMZ KMZ-TM-OBR Turmmixer mit Drehung
Αναδευτήρας κοπριάς, 4464302 4464302
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 6.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 48 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
6.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Agrimat Agrimat Turbomix TBM 776 7m Güllemixer Jauchemixer
6
Agrimat Agrimat Turbomix TBM 776 7m Güllemixer Jauchemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, 4348515 4348515
  93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 7.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 70 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
4.999 €
Δείτε αγγελία
KMZ WMG
3
KMZ WMG
Αναδευτήρας κοπριάς, 4340163 4340163
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 2.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 23 cm, Τύπος: Βυθιζόμενος αναδευτήρας, Μηχανισμός κίνησης: Ηλεκτρικό μοτέρ
2.480 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schauer
6
Schauer
Αναδευτήρας κοπριάς, 4309459 4309459
  84032 Pfettrach bei Landshut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια: 5.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Peters JUMBO
Βίντεο
8
Peters JUMBO
Αναδευτήρας κοπριάς, 4401004 4401004
  4700 Eupen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 13.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 68 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Peters SPX
Βίντεο
8
Peters SPX
Αναδευτήρας κοπριάς, 4400948 4400948
  4700 Eupen, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια: 9.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 68 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
13.500 €

ενοικίαση από 120,00 €
ανά Ημέρα
logo
Δείτε αγγελία
Pichon B-Mix 50
5
Pichon B-Mix 50
Αναδευτήρας κοπριάς, 4465633 4465633
  26349 Jaderberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 3.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
10x slurry mixer, Güllemixer MS-4000 x 10 sztuk
-16%
3
10x slurry mixer, Güllemixer MS-4000 x 10 sztuk
Αναδευτήρας κοπριάς, 4225856 4225856
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 4.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
6.564,49 €
7.831,32 €

χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
slurry mixer, Güllmixer MZ-5000
8
slurry mixer, Güllmixer MZ-5000
Αναδευτήρας κοπριάς, 3032998 3032998
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.188,52 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güllemixer, slurry mixer 4 m Mikser do gnojowicy MS-4000
3
Güllemixer, slurry mixer 4 m Mikser do gnojowicy MS-4000
Αναδευτήρας κοπριάς, 3032977 3032977
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 4.00 m, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
783,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güllemixer, Slurry mixer hydraulic HYDRAULICZNY
Βίντεο
8
Güllemixer, Slurry mixer hydraulic HYDRAULICZNY
Αναδευτήρας κοπριάς, 3026631 3026631
  18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλική κίνηση, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Τύπος: Λοιπά
2.602,76 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lukomet Vertikales Traktorrührwerk / Güllemixer / Rührwerk
10
Lukomet Vertikales Traktorrührwerk / Güllemixer / Rührwerk
Αναδευτήρας κοπριάς, 3807760 3807760
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
2.943 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ KMZ-MH Güllemixer
4
KMZ KMZ-MH Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, 3179302 3179302
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 48 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.006 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ KMZ-MJ Güllemixer mit Schwinge
7
KMZ KMZ-MJ Güllemixer mit Schwinge
Αναδευτήρας κοπριάς, 3179293 3179293
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.006 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ KMZ-MS-5000 Güllemixer / mieszadło gnojownicy
4
KMZ KMZ-MS-5000 Güllemixer / mieszadło gnojownicy
Αναδευτήρας κοπριάς, 3179276 3179276
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
862 €
logo
Δείτε αγγελία
Güllemixer Gülle Rührwerk  Jumbo GL Mammut Wartungsfrei Lagerung
4
Güllemixer Gülle Rührwerk Jumbo GL Mammut Wartungsfrei Lagerung
Αναδευτήρας κοπριάς, 3095906 3095906
  48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμβέλεια: 4.20 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Τύπος: Αναδευτήρας κοπριάς με pto, Μηχανισμός κίνησης: pto
1.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 172