Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναδευτήρας κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Reck Zapfwellen-Rührstange TURBO in V2A Edelstahl
ΝΈΑ Reck Zapfwellen-Rührstange TURBO in V2A Edelstahl
Αναδευτήρας κοπριάς, 3938950
88422 Betzenweiler, Γερμανία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
3.340 €
με 19% ΦΠΑ
2.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B02-90 L1Z
5
ΝΈΑ Brand B02-90 L1Z
Αναδευτήρας κοπριάς, 3937787
09322 Penig OT Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Εμβέλεια: 9.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
2.237 €
με 19% ΦΠΑ
1.880 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bauer ELEKTROMIXER 9.2 KW
Αναδευτήρας κοπριάς, 3937384
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.590 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VAKUTEC Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, 3937363
4560 Kirchdorf , Αυστρία
690 €
με 20% ΦΠΑ
575 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GÖMA
ΝΈΑ GÖMA
Αναδευτήρας κοπριάς, 3937357
25926 Westre, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική κίνηση, Εμβέλεια: 1.65 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Αναδευτήρας με διαχωριστικό δάπεδο
1.822 €
με 19% ΦΠΑ
1.531 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GROWI Turm Mix 2
6
GROWI Turm Mix 2
Αναδευτήρας κοπριάς, 3932909
25785 Odderade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Εμβέλεια: 8.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Λοιπά, pto
16.422 €
με 19% ΦΠΑ
13.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
VAKUMAT TMSH
Αναδευτήρας κοπριάς, 3931480
4560 Kirchdorf , Αυστρία
450 €
με 20% ΦΠΑ
375 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
VAKUTEC 3 M
Αναδευτήρας κοπριάς, 3930295
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.390 €
με 13% ΦΠΑ
1.230 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kverneland PREMIUM10
Αναδευτήρας κοπριάς, 3929426
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
16.680 €
με 20% ΦΠΑ
13.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele GTWF360
3
Eisele GTWF360
Αναδευτήρας κοπριάς, 3928324
48346 Ostbevern, Γερμανία
Πλαίσιο, Διάμετρος αναδευτήρα: 29 cm, Ηλεκτροκινούμενος αναδευτήρας κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Eigenbau 6M
Αναδευτήρας κοπριάς, 3923422
3910 Zwettl, Αυστρία
650 €
με 13% ΦΠΑ
575 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE 3 M
4
DIVERSE FABRIKATE 3 M
Αναδευτήρας κοπριάς, 3922647
4560 Kirchdorf , Αυστρία
790 €
με 13% ΦΠΑ
699 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Euromark TXW 16
2
Euromark TXW 16
Αναδευτήρας κοπριάς, 3915029
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012
23.880 €
με 20% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck PORCO
Reck PORCO
Αναδευτήρας κοπριάς, 3913927
88422 Betzenweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αναδευτήρας με διαχωριστικό δάπεδο, Ηλεκτρικό μοτέρ
3.100 €
με 19% ΦΠΑ
2.605 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck TORRO
Reck TORRO
Αναδευτήρας κοπριάς, 3913921
88422 Betzenweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αναδευτήρας με διαχωριστικό δάπεδο, Ηλεκτρικό μοτέρ
3.400 €
με 19% ΦΠΑ
2.857 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Binderberger T603
3
Binderberger T603
Αναδευτήρας κοπριάς, 3913833
89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Εμβέλεια: 6.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
3.190 €
με 19% ΦΠΑ
2.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other BMM 92 R 15
4
Sonstige / Other BMM 92 R 15
Αναδευτήρας κοπριάς, 3912757
55624 Rhaunen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn PROFILE 1680
7
Kuhn PROFILE 1680
Αναδευτήρας κοπριάς, 3904647
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
28.680 €
με 20% ΦΠΑ
23.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Paulmichl Mammut, Multimix, BG 500, Turmix
15
Paulmichl Mammut, Multimix, BG 500, Turmix
Αναδευτήρας κοπριάς, 3903276
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kirchner TM 50
3
Kirchner TM 50
Αναδευτήρας κοπριάς, 3893644
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
890 €
με 20% ΦΠΑ
742 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SUMA Z 3 HY
SUMA Z 3 HY
Αναδευτήρας κοπριάς, 3887583
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.50 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 58 cm, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
2.927 €
με 19% ΦΠΑ
2.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B90-10-80
5
Brand B90-10-80
Αναδευτήρας κοπριάς, 3885820
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλαίσιο, Εμβέλεια: 18.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
KBM E1-520-56-70
KBM E1-520-56-70
Αναδευτήρας κοπριάς, 3881876
8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Εμβέλεια: 5.20 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer Mixer MTXM3 600/5
3
Bauer Mixer MTXM3 600/5
Αναδευτήρας κοπριάς, 3880965
93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.117 €
με 19% ΦΠΑ
4.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck Tiger Jumbo
3
Reck Tiger Jumbo
Αναδευτήρας κοπριάς, 3880502
91592 Buch am Wald, Γερμανία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 133