Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναδευτήρας κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
KUAR Güllemixer MS / Slurry mixer
3
KUAR Güllemixer MS / Slurry mixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2781214
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 4.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm
900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Cross Gülle-Power-Pump Taifun 12.000 - 7 ft.
5
Cross Gülle-Power-Pump Taifun 12.000 - 7 ft.
Αναδευτήρας κοπριάς, fft1816131
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
6.414 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.390 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Eisele GTWS 1040
3
Eisele GTWS 1040
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3122290
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Βυθιζόμενος αναδευτήρας, Ηλεκτρικό μοτέρ
2.737 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Güllemixer MM / Slurry Mixer
8
KUAR Güllemixer MM / Slurry Mixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2474673
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας καναλιών, pto
900 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Reck Jumbo Magna Plantar Torro Porco Taifun
Reck Jumbo Magna Plantar Torro Porco Taifun
Αναδευτήρας κοπριάς, fft724112
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλαίσιο
25 EUR
με 19% ΦΠΑ
21 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B70-10-60 J2Z
3
Brand B70-10-60 J2Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662421
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμβέλεια: 14.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Klappbockmixer B05-50
4
Brand Klappbockmixer B05-50
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662409
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εμβέλεια: 5.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Doppelgelenkmixer B80-10-70 J2Z
6
Brand Doppelgelenkmixer B80-10-70 J2Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662398
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμβέλεια: 16.00 m, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand B70-10-60 JET 1200
4
Brand B70-10-60 JET 1200
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662372
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εμβέλεια: 14.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sgariboldi MONOFEEDER
10
Sgariboldi MONOFEEDER
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3657425
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
2.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl MAULWURF 6M
9
Fliegl MAULWURF 6M
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3654123
49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco SKB-620 SCHLEPPSCHUH
6
Kaweco SKB-620 SCHLEPPSCHUH
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3653653
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
5.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.517 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stockmann GM-50
4
Stockmann GM-50
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3645003
4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000
490 EUR
με 13% ΦΠΑ
434 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kirchner 2-FLÜGIG
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3641123
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
200 EUR
με 20% ΦΠΑ
167 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hofstede mestmixer kantelframe I.P.V. steunpoot
3
Hofstede mestmixer kantelframe I.P.V. steunpoot
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3626781
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
150 EUR

Δείτε αγγελία
Hofstede mestmixer steunbok poot
3
Hofstede mestmixer steunbok poot
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3626771
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
85 EUR
με 21% ΦΠΑ
70 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck Mestmixer
4
Reck Mestmixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3619569
1648 HG De Goorn , Ολλανδία
Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 70 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck Jumbo
2
Reck Jumbo
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3612567
29439 Lüchow, Γερμανία
Εμβέλεια: 6.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 65 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Pichon B-Max 65
5
Pichon B-Max 65
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3612324
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 6.50 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
7.301 EUR
με 17% ΦΠΑ
6.240 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pichon B-Mix 50
3
Pichon B-Mix 50
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3612323
9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
5.312 EUR
με 17% ΦΠΑ
4.540 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KBM Mestmixer
3
KBM Mestmixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3608452
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Εμβέλεια: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Reck GEPARD GÜLLEMIXER
3
Reck GEPARD GÜLLEMIXER
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3608446
27367 Taaken, Γερμανία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto
2.791 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.345 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stockmann Güllemixer 5,0m 3flügelig
3
Stockmann Güllemixer 5,0m 3flügelig
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3607244
4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
1.950 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.625 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B 30-25
2
Brand B 30-25
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3606750
49453 Rehden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Εμβέλεια: 4.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
5.258 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn PROFILE 1870
6
Kuhn PROFILE 1870
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3606207
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
41.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
34.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sgariboldi 16M3
8
Sgariboldi 16M3
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3606206
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Audureau EUROMIX 1860
6
Audureau EUROMIX 1860
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3606201
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SUMA Rührgigant Z3 5 m
4
SUMA Rührgigant Z3 5 m
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3604943
94116 Hutthurm, Γερμανία
500 EUR
με 19% ΦΠΑ
420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Reck TRY 400
2
Reck TRY 400
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3599244
8431 HG Oosterwolde (Fr), Ολλανδία
Εμβέλεια: 4.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
1.180 EUR
με 21% ΦΠΑ
975 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl 5,30
4
Fliegl 5,30
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3583083
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
1.450 EUR

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 153