Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αναδευτήρας κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Μηχανισμός κίνησης
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αναδευτήρας κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
KUAR KUAR Güllemixer montiert an der Kanal- oder Behälterwand
4
KUAR KUAR Güllemixer montiert an der Kanal- oder Behälterwand
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2474673
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας καναλιών, pto
1.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GRS mestmixer
8
GRS mestmixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2662480
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
1.331 €
με 21% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Reck Jumbo Magna Plantar Torro Porco Taifun
Reck Jumbo Magna Plantar Torro Porco Taifun
Αναδευτήρας κοπριάς, fft724112
01723 Grumbach b. Dresden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο
25 €
με 19% ΦΠΑ
21 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Cross Gülle-Power-Pump Taifun 12.000 - 7 ft.
5
Cross Gülle-Power-Pump Taifun 12.000 - 7 ft.
Αναδευτήρας κοπριάς, fft1816131
49326 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
6.414 €
με 19% ΦΠΑ
5.390 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KUAR Hänge- Einschwenk Güllemixer
5
KUAR Hänge- Einschwenk Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2519035
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Αναδευτήρας καναλιών, pto
1.150 €

Δείτε αγγελία
Lukomet Vertikales Traktorrührwerk / Güllemixer / Rührwerk
10
Lukomet Vertikales Traktorrührwerk / Güllemixer / Rührwerk
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3807760
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος αναδευτήρα: 56 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
2.695 €

Δείτε αγγελία
HPS HPS-MH Güllemixer
3
HPS HPS-MH Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3179302
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
870 €

Δείτε αγγελία
HPS HPS-MJ Güllemixer mit Schwinge
7
HPS HPS-MJ Güllemixer mit Schwinge
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3179293
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
865 €

Δείτε αγγελία
HPS HPS-MS-5000 Güllemixer / mieszadło gnojownicy
4
HPS HPS-MS-5000 Güllemixer / mieszadło gnojownicy
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3179276
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 50 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
730 €

Δείτε αγγελία
Brand B70-10-60 J2Z
3
Brand B70-10-60 J2Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662421
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμβέλεια: 14.00 m, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Klappbockmixer B05-50
4
Brand Klappbockmixer B05-50
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662409
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εμβέλεια: 5.00 m, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Doppelgelenkmixer B80-10-70 J2Z
6
Brand Doppelgelenkmixer B80-10-70 J2Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3662398
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εμβέλεια: 16.00 m, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Buschmann E-102
10
Buschmann E-102
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3427684
49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 59 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
2.990 €
με 19% ΦΠΑ
2.513 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele GTWS 204
3
Eisele GTWS 204
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3487380
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 82 cm, Ηλεκτροκινούμενος αναδευτήρας κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
4.641 €
με 19% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KREATEC Spaltenmixer mit Gewinde 7,5 kW
4
KREATEC Spaltenmixer mit Gewinde 7,5 kW
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2292653
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 1.00 m, Αναδευτήρας καναλιών, Ηλεκτρικό μοτέρ
1.450 €

Δείτε αγγελία
Brand Tauchrührwerk B3TR 22kW
4
Brand Tauchrührwerk B3TR 22kW
Αναδευτήρας κοπριάς, fft1986015
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εμβέλεια: 20.00 m, Βυθιζόμενος αναδευτήρας, Ηλεκτρικό μοτέρ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brand Gelenk Mixer B30-25 L1Z
9
Brand Gelenk Mixer B30-25 L1Z
Αναδευτήρας κοπριάς, fft1985930
49324 Melle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εμβέλεια: 5.50 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGRO-SERWIS KRYSIAK Mikser podrusztowy elektryczny typu MP-E1200
Βίντεο
5
AGRO-SERWIS KRYSIAK Mikser podrusztowy elektryczny typu MP-E1200
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3033010
18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 1.20 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 30 cm, Ηλεκτροκινούμενος αναδευτήρας κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
2.121 €
με 23% ΦΠΑ
1.724 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-SERWIS KRYSIAK MZ-5000
5
AGRO-SERWIS KRYSIAK MZ-5000
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3032998
18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
1.510 €
με 23% ΦΠΑ
1.227 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-SERWIS KRYSIAK Mikser do gnojowicy MS-4000
5
AGRO-SERWIS KRYSIAK Mikser do gnojowicy MS-4000
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3032977
18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 4.00 m, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
995 €
με 23% ΦΠΑ
809 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KUAR Turmgüllemixer Güllemixer
4
KUAR Turmgüllemixer Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2781196
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 10.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
3.100 €

Δείτε αγγελία
Reck Mammut
4
Reck Mammut
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2946196
24848 klein bennebek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμβέλεια: 8.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
11.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güllemixer Gülle Rührwerk  Jumbo GL Mammut Wartungsfrei Lagerung
4
Güllemixer Gülle Rührwerk Jumbo GL Mammut Wartungsfrei Lagerung
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3095906
48691 Vreden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Εμβέλεια: 4.20 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, pto, Αναδευτήρας κοπριάς με pto
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Metal-Technik Güllewerk Mixer, Güllemixer / Mestmixer 4,2-6,0 m
7
JASKOT Metal-Technik Güllewerk Mixer, Güllemixer / Mestmixer 4,2-6,0 m
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2263133
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 4.20 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας κοπριάς με pto, pto
984 €
με 23% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-SERWIS KRYSIAK HYDRAULICZNY
Βίντεο
8
AGRO-SERWIS KRYSIAK HYDRAULICZNY
Αναδευτήρας κοπριάς, fft3026631
18-525 Turośl, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Εμβέλεια: 5.00 m, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Λοιπά
3.247 €
με 23% ΦΠΑ
2.640 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KUAR Güllemixer
3
KUAR Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2424861
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 12 cm, Αναδευτήρας καναλιών, Ηλεκτρικό μοτέρ
2.680 €

Δείτε αγγελία
KUAR KUAR Güllemixer montiert an der Kanal- oder Behälterwand
4
KUAR KUAR Güllemixer montiert an der Kanal- oder Behälterwand
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2474673
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 60 cm, Αναδευτήρας καναλιών, pto
1.000 €

Δείτε αγγελία
KUAR Güllemixer
4
KUAR Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2519038
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Αναδευτήρας με διαχωριστικό δάπεδο, pto
2.300 €

Δείτε αγγελία
KUAR Hänge- Einschwenk Güllemixer
5
KUAR Hänge- Einschwenk Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2519035
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Αναδευτήρας καναλιών, pto
1.150 €

Δείτε αγγελία
KUAR Turmgüllemixer Güllemixer
4
KUAR Turmgüllemixer Güllemixer
Αναδευτήρας κοπριάς, fft2519027
18-516 Mały Płock, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος αναδευτήρα: 54 cm, Αναδευτήρας με διαχωριστικό δάπεδο, pto
4.000 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 159