Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αντλίες κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αντλίες κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αντλίες κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Meyco 3000
4
ΝΈΑ Meyco 3000
Αντλίες κοπριάς, 4643531 4643531
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Πλαίσιο, Απόδοση: 3000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
POM Augustów Tauchpumpe/Pump N406/Pompe a lisier
2
POM Augustów Tauchpumpe/Pump N406/Pompe a lisier
Αντλίες κοπριάς, 4635483 4635483
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόδοση: 1500 l/min, Βυθιζόμενη αντλία
584,30 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis pompwagen
8
Veenhuis pompwagen
Αντλίες κοπριάς, 4627217 4627217
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten Orcan PU300 profi-line
6
Schouten Orcan PU300 profi-line
Αντλίες κοπριάς, 4627181 4627181
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kaweco pompwagen
5
Kaweco pompwagen
Αντλίες κοπριάς, 4609272 4609272
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten pompwagen PW120
6
Schouten pompwagen PW120
Αντλίες κοπριάς, 4609270 4609270
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten Pompwagen PW120
4
Schouten Pompwagen PW120
Αντλίες κοπριάς, 4609230 4609230
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BSA
4
BSA
Αντλίες κοπριάς, 4604137 4604137
  25482 Appen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόδοση: 3000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto, Perrot, 6 ίντσες
3.900 €
Δείτε αγγελία
 Huber Dickstoff-Güllepumpe
Huber Dickstoff-Güllepumpe
Αντλίες κοπριάς, 4602617 4602617
  83404 Ainring, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer ROTA 11/2
4
Bauer ROTA 11/2
Αντλίες κοπριάς, 4594146 4594146
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.646,02 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Netzsch Pumpen & Systeme GmbH XLB 3
7
Netzsch Pumpen & Systeme GmbH XLB 3
Αντλίες κοπριάς, 4584432 4584432
  24955 Harrislee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Απόδοση: 2000 l/min, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Netzsch Pumpen & Systeme GmbH NM076
5
Netzsch Pumpen & Systeme GmbH NM076
Αντλίες κοπριάς, 4583250 4583250
  24955 Harrislee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
3.650 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Börger FL1036 - 360
13
Börger FL1036 - 360
Αντλίες κοπριάς, 4572319 4572319
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόδοση: 6000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto, 8 ίντσες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Börger FL 1036
10
Börger FL 1036
Αντλίες κοπριάς, 4572292 4572292
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόδοση: 6000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto, 8 ίντσες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
UTS 5M³
3
UTS 5M³
Αντλίες κοπριάς, 4572029 4572029
  3910 Zwettl, Αυστρία
3.274,34 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UTS 5M³
2
UTS 5M³
Αντλίες κοπριάς, 4572027 4572027
  3910 Zwettl, Αυστρία
3.274,34 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogelsang FX 116
3
Vogelsang FX 116
Αντλίες κοπριάς, 4568999 4568999
  94124 Büchlberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αντλία κοπριάς με pto
2.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Dreno
3
Dreno
Αντλίες κοπριάς, 4541196 4541196
  39049 Sterzing, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bauer SX 1000
3
Bauer SX 1000
Αντλίες κοπριάς, 4524106 4524106
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόδοση: 5000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto, 6 ίντσες
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favorit Turbofüller 6 - 8 Zoll
3
Favorit Turbofüller 6 - 8 Zoll
Αντλίες κοπριάς, 4507866 4507866
  59590, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Λοιπά, 8 ίντσες
1.280 €
Δείτε αγγελία
KMZ KMZ-POMP-K Pumpe mit Winkelgetriebe
KMZ KMZ-POMP-K Pumpe mit Winkelgetriebe
Αντλίες κοπριάς, 4464304 4464304
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόδοση: 5833 l/min
2.200 €
logo
Δείτε αγγελία
KMZ-POMP-E Pumpe mit elektrisch Antrieb
3
KMZ-POMP-E Pumpe mit elektrisch Antrieb
Αντλίες κοπριάς, 4464146 4464146
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόδοση: 5000 l/min, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ, 6 ίντσες
2.200 €
logo
Δείτε αγγελία
Bauer Helix Drive 556
3
Bauer Helix Drive 556
Αντλίες κοπριάς, 4455257 4455257
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόδοση: 250 l/min, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
6.060 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer Helix Drive 554
6
Bauer Helix Drive 554
Αντλίες κοπριάς, 4455254 4455254
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόδοση: 366 l/min, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
6.060 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogelsang Mestpomp 116 R240 mestpomp PTO
3
Vogelsang Mestpomp 116 R240 mestpomp PTO
Αντλίες κοπριάς, 4379931 4379931
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Απόδοση: 3000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 47