Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αντλίες κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αντλίες κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αντλίες κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Eisele VU3041
3
Eisele VU3041
Αντλίες κοπριάς, fet3122285
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Απόδοση: 10000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto
3.392 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Brand B70-10-60-GMP-JET1200
11
Brand B70-10-60-GMP-JET1200
Αντλίες κοπριάς, fet3283646
L-7411 Marienthal, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2006, Απόδοση: 30000 l/min, Διάμετρος: 8 Zoll, Αντλία κοπριάς με pto, pto, Perrot
17.550 EUR
με 17% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Börger CL 520
4
Börger CL 520
Αντλίες κοπριάς, fet3656068
9403 VA Assen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eisele Pumpe
6
Eisele Pumpe
Αντλίες κοπριάς, fet3652473
88317 Aichstetten, Γερμανία
Αντλία κοπριάς με pto
450 EUR
με 19% ΦΠΑ
378 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer ROTA II
4
Bauer ROTA II
Αντλίες κοπριάς, fet3626551
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.233 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE LANGWELLENPUMPE BIS 4 M
4
DIVERSE FABRIKATE LANGWELLENPUMPE BIS 4 M
Αντλίες κοπριάς, fet3626550
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.650 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.375 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Jurop - Vakuumpumpe PNR 72 HDR
2
Sonstige / Other Jurop - Vakuumpumpe PNR 72 HDR
Αντλίες κοπριάς, fet3622599
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αντλία κοπριάς με pto
1.488 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Used Duport 3.8 Meter Slurry Disc Injector
Used Duport 3.8 Meter Slurry Disc Injector
Αντλίες κοπριάς, fet3658844
YO62 4AX -, Μεγ. Βρετανία
5.021 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.184 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
GOLLINGER Güllepumpen
Αντλίες κοπριάς, fet3580745
4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.990 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.761 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other
Αντλίες κοπριάς, fet3580303
84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αντλία κοπριάς με pto
2.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.258 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele DK31V Mestpomp VERKOCHT
Eisele DK31V Mestpomp VERKOCHT
Αντλίες κοπριάς, fet3568456
4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Eisele GÜLLEPUMPE
4
Eisele GÜLLEPUMPE
Αντλίες κοπριάς, fet3550047
4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.083 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Battioni Pagani BR 240 D
4
Battioni Pagani BR 240 D
Αντλίες κοπριάς, fet3545344
9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλαίσιο, Απόδοση: 4250 l/min, Perrot, pto, Αντλία κοπριάς με pto, Διάμετρος: 6 Zoll
6.958 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten PW30
5
Schouten PW30
Αντλίες κοπριάς, fet3543790
9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stallkamp DKP D-SW 70 S
5
Stallkamp DKP D-SW 70 S
Αντλίες κοπριάς, fet3542408
29303 Bergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Απόδοση: 70 l/min, Ηλεκτροκινούμενη αντλία κοπριάς, Ηλεκτρικό μοτέρ
2.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.681 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schauer T-S F3152
8
Schauer T-S F3152
Αντλίες κοπριάς, fet3523073
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004
3.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.917 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Redrock Super-Flow 210
10
Redrock Super-Flow 210
Αντλίες κοπριάς, fet3510550
8401 JE Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Απόδοση: 14000 l/min, pto, Αντλία κοπριάς με pto, Διάμετρος: 6 Zoll
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
U.T.S. DRP 4000 E/T
U.T.S. DRP 4000 E/T
Αντλίες κοπριάς, fet3508055
59510 Lippetal, Γερμανία
Απόδοση: 4300 l/min, Ηλεκτρικό μοτέρ, Βυθιζόμενη αντλία
4.225 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.550 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FÜHRER L4
4
FÜHRER L4
Αντλίες κοπριάς, fet3492507
4560 Kirchdorf , Αυστρία
3.690 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.075 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele DK32 Vormontage
3
Eisele DK32 Vormontage
Αντλίες κοπριάς, fet3453262
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόδοση: 4000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto, pto, Perrot
4.046 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gebr. Odin Pompunit
8
Gebr. Odin Pompunit
Αντλίες κοπριάς, fet3402684
8102 HE Raalte, Ολλανδία
Αντλία κοπριάς με pto, pto, Διάμετρος: 6 Zoll
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bauer CSPH 15KW
7
Bauer CSPH 15KW
Αντλίες κοπριάς, fet3359548
3251 Purgstall, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
7.900 EUR
με 13% ΦΠΑ
6.991 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Brand B70-10-60-GMP-JET1200
11
Brand B70-10-60-GMP-JET1200
Αντλίες κοπριάς, fet3283646
L-7411 Marienthal, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2006, Απόδοση: 30000 l/min, Διάμετρος: 8 Zoll, Αντλία κοπριάς με pto, pto, Perrot
17.550 EUR
με 17% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ROSENBAUER DICKE BERTA
4
ROSENBAUER DICKE BERTA
Αντλίες κοπριάς, fet3283181
4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.150 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.903 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
HPS Wasserpumpe / Güllepumpe
4
HPS Wasserpumpe / Güllepumpe
Αντλίες κοπριάς, fet3195932
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.485 EUR

Δείτε αγγελία
Eisele VU3041
3
Eisele VU3041
Αντλίες κοπριάς, fet3122285
53804 Much, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Απόδοση: 10000 l/min, Αντλία κοπριάς με pto
3.392 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Börger FL 6000
6
Börger FL 6000
Αντλίες κοπριάς, fet3084219
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Απόδοση: 6000 l/min, Διάμετρος: 8 Zoll
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 45