Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Holmer TV 600 eco
Holmer TV 600 eco
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4803040 4803040
  75057 Kürnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, ...
285.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 3104
15
Terra Gator 3104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4798185 4798185
  27616 Beverstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2002, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Συνολικό βάρος: 21000.00 t, Τύπος: Λοιπά, ...
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Terra Gator Terra Gator 845
7
Terra Gator Terra Gator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4793253 4793253
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
189.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 Geräteträger mit Gülleaufbau
5
Claas Xerion 4000 Geräteträger mit Gülleaufbau
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4789854 4789854
  89281 Altenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου
148.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
9
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4788766 4788766
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 900/60R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator Terra Gator 2104
4
Terra Gator Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4777375 4777375
  52080 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
55.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
4
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4776284 4776284
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600 - 2011
6
Holmer Terra Variant 600 - 2011
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4749017 4749017
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
110.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
18
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4741778 4741778
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4741774 4741774
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eckart Lupus
6
Eckart Lupus
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4714695 4714695
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SGT Stahl 16000
6
Claas SGT Stahl 16000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4709266 4709266
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
148.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SF-TURBO BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 7000 L ZBIORNIK BSA
8
SF-TURBO BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 7000 L ZBIORNIK BSA
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4695615 4695615
  67-320 Małomice, Πολωνία
2.115,21 €
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Varriant 500
17
Holmer Terra Varriant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4678314 4678314
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 45.00 m, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Τύπος: Λοιπά
140.000 €
Δείτε αγγελία
Strautmann steublitz 8.5 ton
10
Strautmann steublitz 8.5 ton
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4650930 4650930
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Συνολικό βάρος: 8.50 t
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600 eco - 2017
5
Holmer Terra Variant 600 eco - 2017
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4633103 4633103
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
19
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4624946 4624946
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator 845
3
Terra Gator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4621523 4621523
  Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Σασί: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 vc  mit kaweco Schwanhals
15
Claas Xerion 3800 vc mit kaweco Schwanhals
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4602320 4602320
  21481 Lauenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 22500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 14000 l/min, ...
99.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PEITZ BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 6000L ZBIORNIK
8
PEITZ BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 6000L ZBIORNIK
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4585016 4585016
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.292,77 €
Δείτε αγγελία
PLM BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 8700 L ZBIORNIK
8
PLM BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 8700 L ZBIORNIK
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4584993 4584993
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.880,16 €
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600 eco - 2014
3
Holmer Terra Variant 600 eco - 2014
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4570320 4570320
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
8
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4570322 4570322
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
290.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800
6
Claas Xerion 3800
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4570318 4570318
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
75.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 18500 PU
9
Zunhammer SKE 18500 PU
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4554695 4554695
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 51