Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4095704
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, 3-σημείων, Ελαστικά: 1050 50 32
160.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer Terra Variant 585 2017
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4095046
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Challenger TerraGator 3244
16
Challenger TerraGator 3244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4087968
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terra Gator 2104
5
Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4086402
54634 Bitburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major  LPG 2600 VACUUM TANKER
4
Major LPG 2600 VACUUM TANKER
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4081751
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Βυτιοφόρο υποπίεσης
15.045 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
A.B.S. FLEMING ST2000 VACUUM TANKER
4
A.B.S. FLEMING ST2000 VACUUM TANKER
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4081681
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Βυτιοφόρο υποπίεσης
11.071 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challanger TerraGator 845
7
Challanger TerraGator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4080329
01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, 3-σημείων
240.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Major  1700 GALLON VACUUM TANKER
4
Major 1700 GALLON VACUUM TANKER
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4077811
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Βυτιοφόρο υποπίεσης
9.652 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion 3800
20
Claas Xerion 3800
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4059768
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, ...
99.500 €
100.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 420
5
Holmer Terra Variant 420
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4026548
06249 Mücheln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1996, Πλάτος εργασίας: 4.75 m
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variante 600 Eco
11
Holmer Terra Variante 600 Eco
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4007487
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer TV 500 2011
2
Holmer TV 500 2011
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3947347
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3300 Saddle Trac
10
Claas Xerion 3300 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3946868
02627 Radibor- Luttowitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Λοιπά, Περιστροφική αντλία, 3-σημείων, Ελαστικά: 900/60 R32
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2104
4
Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3932476
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Saddle Trac
6
Claas Xerion 3800 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3927358
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terra Gator 8333
10
Terra Gator 8333
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3893066
17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
120.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SGT Aufbau
7
Claas SGT Aufbau
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3884771
96110 Schesslitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 14900.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, ...
18.908 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo VT3936
7
Vredo VT3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3851511
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, 3-σημείων, Ελαστικά: 1050
107.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
20
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3846248
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 9000.00 bar, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terra Gator 2244
5
Terra Gator 2244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3846212
4521 PE Biervliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ελαστικά: 1050/50/R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terra Gator 8133
6
Terra Gator 8133
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3846211
4521 PE Biervliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: 1050/50/R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
3
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3845941
4521 PE Biervliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Ελαστικά: 1050/50/R32
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas XERION 4000, Samson SG 28 und Schleppschlauch SBX2 bis
20
Claas XERION 4000, Samson SG 28 und Schleppschlauch SBX2 bis
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3844887
Brandenburg Nähe Berlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 13.01.2016, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 28000.00 l, ...
369.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte 16 m3
Kotte 16 m3
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3831849
74639 Tiefensall, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
3.600 €

Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 8133
5
Challenger Terra Gator 8133
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3818784
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος:
67.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32