Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Holmer Holmer Terra Variant TVWA
12
Holmer Holmer Terra Variant TVWA
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3612530
24392 Norderbrarup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Περιστροφική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion 4000
2
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3614125
72127 Wankheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 03.02.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8500 l/min, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 900/60 R 38
327.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
275.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Terra Variant 600
9
Holmer Terra Variant 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3644429
L-7411 Marienthal, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9200 l/min, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
169.650 EUR
με 17% ΦΠΑ
145.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Terra Gator 2204
Βίντεο
15
Terra Gator 2204
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3549144
88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.1994, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 14700.00 t, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
35.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Challanger Terra Gator 8133 mit 6m Kurzscheibeneggen
14
Challanger Terra Gator 8133 mit 6m Kurzscheibeneggen
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3661496
94424 Arnstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R32
83.181 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
6
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3659133
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πληρωτικό τούρμπο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, 3-σημείων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600
9
Holmer Terra Variant 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3644429
L-7411 Marienthal, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24000.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9200 l/min, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, ...
169.650 EUR
με 17% ΦΠΑ
145.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Challanger TG 8333 VT
Challanger TG 8333 VT
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3639753
86568 Hollenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Περιστροφική αντλία, 3-σημείων, Ελαστικά: 1050/50 R32
141.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
119.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer TV 500 neues Getriebe
3
Holmer TV 500 neues Getriebe
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3619196
37139 Adelebsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min
208.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
174.790 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
2
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3614125
72127 Wankheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 03.02.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8500 l/min, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 900/60 R 38
327.250 EUR
με 19% ΦΠΑ
275.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
MARCO-POLO Slurry Tanker MPR-1/8000/ Wóz Asenizacyjny MPR-1/8000
2
MARCO-POLO Slurry Tanker MPR-1/8000/ Wóz Asenizacyjny MPR-1/8000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3613890
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
11.788 EUR
με 23% ΦΠΑ
9.584 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer Holmer Terra Variant TVWA
12
Holmer Holmer Terra Variant TVWA
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3612530
24392 Norderbrarup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Περιστροφική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800  Saddle Trac Zunhammer
7
Claas Xerion 3800 Saddle Trac Zunhammer
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3565099
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 900/60 R 32
117.810 EUR
με 19% ΦΠΑ
99.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Terraject Disc
3
Veenhuis Terraject Disc
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3557174
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
22.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2204
Βίντεο
15
Terra Gator 2204
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3549144
88605 Sauldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ημερομηνία εγγραφής: 30.11.1994, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 14700.00 t, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
35.700 EUR
με 19% ΦΠΑ
30.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion Trac 5000
20
Claas Xerion Trac 5000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3546568
59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
386.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
325.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 2104
8
Challenger Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3537702
fragen Sie uns!, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: , Δίδυμο σασί
58.310 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holmer TV 600 eco 2016
6
Holmer TV 600 eco 2016
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3530644
84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 3244 NMS Trailer
4
Challenger Terra Gator 3244 NMS Trailer
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3523494
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Τύπος:
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo VT 3936
19
Vredo VT 3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3503047
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 19500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, 3-σημείων, Βυτιοφόρο με αντλία, Ογκομετρική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo VT 3936
20
Vredo VT 3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3503017
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πληρωτικό τούρμπο, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Τρίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holmer TV 600 ECO
20
Holmer TV 600 ECO
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3450248
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 27.02.2015, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 27.00 t, Ελαστικά: 1050/50R32
339.150 EUR
με 19% ΦΠΑ
285.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 VC SGT
14
Claas Xerion 3800 VC SGT
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3442616
74417 Gschwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 14900.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, 3-σημείων, Περιστροφική αντλία, ...
172.550 EUR
με 19% ΦΠΑ
145.000 EUR καθαρά
ενοικίαση από 3.166,00 EUR
ανά μήνα
Δείτε αγγελία
SGT Fasscombination
4
SGT Fasscombination
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3418931
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 14900.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Περιστροφική αντλία, 3-σημείων
30.000 EUR
με 21% ΦΠΑ
24.793 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang SSG 12
8
Vogelsang SSG 12
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3276734
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
27.251 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Garant XST 16.000 für Claas Xerion Saddle Trac
4
Garant XST 16.000 für Claas Xerion Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3234318
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Περιστροφική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas XERION 3800 Saddle Trac
20
Claas XERION 3800 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3191362
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ελαστικά: Conti 900/60R38 65%
186.830 EUR
με 19% ΦΠΑ
157.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 330
11
Claas Xerion 330
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt3157739
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 7 l/min, 3-σημείων, Βυτιοφόρο λάσπης, Λοιπά, Μπεκ, Ελαστικά: 900/60R32 Michelin
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Terra Gator 2505
8
Terra Gator 2505
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, fkt2901891
09306 Methau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Λοιπά, Ελαστικά: 66x43.00-25
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 26