Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Holmer Terra Variant Trac
11
Holmer Terra Variant Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4828061 4828061
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.2001, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 7500 l/min, ...
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 Saddle Trac
13
Claas Xerion 4000 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4814008 4814008
  14806 Bad Belzig OT Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Συνολικό βάρος: 40.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Λοιπά, ...
175.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator TG 8333
14
Terra Gator TG 8333
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4527783 4527783
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Λοιπά, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Holmer Terra Variant 600 + Scheibenegge, Schlitz- und Maislegegerät
Βίντεο
12
Holmer Terra Variant 600 + Scheibenegge, Schlitz- und Maislegegerät
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4426875 4426875
  34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 26.03.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, ...
169.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Güllefass/Slurry tanker /Wóz asenizacyjny
8
Inter-Tech Güllefass/Slurry tanker /Wóz asenizacyjny
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4444276 4444276
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 10.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 1100 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
25.792,73 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Terra Gator TG 8333 LNMS
13
Terra Gator TG 8333 LNMS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4527900 4527900
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Διανομέας: Μπεκ, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator Terra Gator 835
7
Terra Gator Terra Gator 835
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4527892 4527892
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Σασί: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SGT 15000L
9
Claas SGT 15000L
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3806229 3806229
  5204 Strasswalchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Διανομέας: Εγχυτήρας λάσπης, ...
27.500 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600
8
Holmer Terra Variant 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4867349 4867349
  9911 Troisvierges, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2008, Ημερομηνία εγγραφής: 20.05.2009, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Ελαστικά: 50%
110.000 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4896242 4896242
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vervaet Hydro Trike
4
Vervaet Hydro Trike
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4859177 4859177
  26899 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4896218 4896218
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
9
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4828077 4828077
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 900/60R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas SGT Stahl 16000
6
Claas SGT Stahl 16000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4709266 4709266
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
148.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
19
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4882773 4882773
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Terra Gator Terra Gator 845
7
Terra Gator Terra Gator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4824483 4824483
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
159.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600
7
Holmer Terra Variant 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4494535 4494535
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς αναρρόφησης: 21000 l/min, Αντλία: Ογκομετρική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion
6
Claas Xerion
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3399854 3399854
  77743 Neuried, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 07.06.2006, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
69.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ploeger Ploeger AT4103
5
Ploeger Ploeger AT4103
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4818498 4818498
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
4
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4776284 4776284
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 8133
5
Challenger Terra Gator 8133
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3818784 3818784
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος:
61.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MEPROZET Güllefässer/ Slurry tanker/ Wóz asenizacyjny 5000 l
10
MEPROZET Güllefässer/ Slurry tanker/ Wóz asenizacyjny 5000 l
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4230839 4230839
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
5.489,28 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 845
3
Terra Gator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4621523 4621523
  Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Σασί: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
6
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4331009 4331009
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
262.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Max Barrel/ Beczkowóz wóz asenizacyjny 10000 l
7
Agro-Max Barrel/ Beczkowóz wóz asenizacyjny 10000 l
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4365677 4365677
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
10.794,82 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 41