Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Claas Horsch Challenger Annaburger
Terra Gator TG 2104, dogwalk
11
ΝΈΑ Terra Gator TG 2104, dogwalk
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5152833 5152833
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ploeger TerraGator 8333 Bomech 18 meter
15
ΝΈΑ Ploeger TerraGator 8333 Bomech 18 meter
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5152826 5152826
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ploeger Ploeger AT 4103 LNMS
10
ΝΈΑ Ploeger Ploeger AT 4103 LNMS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5152812 5152812
  4706 PP Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Inter-Tech Güllefass/Slurry tanker /Wóz asenizacyjny
8
Inter-Tech Güllefass/Slurry tanker /Wóz asenizacyjny
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5133174 5133174
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 1100 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
26.380 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 435
5
Holmer Terra Variant 435
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5131289 5131289
  8831 ZM Winsum (FRL), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Ελαστικά: 900/60R38 Cerexbib 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator TG 3244
6
Terra Gator TG 3244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5128159 5128159
  83530 Schnaitsee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 14.01.2020, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6 l/min, Συνολικό βάρος: 19 kg, Τύπος: Λοιπά, Σασί: Λοιπά, ...
59.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Terra Gator 8133
9
Terra Gator 8133
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5127035 5127035
  3931 Schweiggers, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer TVWA
3
Holmer TVWA
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5114643 5114643
  84359 Simbach Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων
38.000 €
Δείτε αγγελία
Horsch AT 200
2
Horsch AT 200
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5114636 5114636
  84359 Simbach Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 8200.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Λοιπά, Σασί: Λοιπά, ...
28.000 €
Δείτε αγγελία
Vredo Vredo vt 3936
3
Vredo Vredo vt 3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5109516 5109516
  17153 Ivenack, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 19500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Αντλία: Περιστροφική αντλία
205.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vervaet
3
Vervaet
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5094913 5094913
  89331 Burgau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Λοιπά, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Διανομέας: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Ελαστικά: 1050/50 R32
120.000 €
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 3244, TG 3244
20
Challenger Terra Gator 3244, TG 3244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5086848 5086848
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Saddle Trac, SGT Gülletechnik
8
Claas Xerion 3800 Saddle Trac, SGT Gülletechnik
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5079653 5079653
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 900/60R38
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800
12
Claas Xerion 3800
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5077041 5077041
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 19.12.2012, Πλάτος εργασίας: 14.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, ...
139.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SGT PT 16000 XERION
5
SGT PT 16000 XERION
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5075673 5075673
  49597 Rieste, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer Zuni Swan SWE18,5PUD für CLAAS Xerion
10
Zunhammer Zuni Swan SWE18,5PUD für CLAAS Xerion
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5057612 5057612
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Annaburger Schleppschlauchgestänge 6m
7
Annaburger Schleppschlauchgestänge 6m
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5055593 5055593
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA VARIANT 600, TV 600
10
Holmer TERRA VARIANT 600, TV 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5048770 5048770
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion 3800 St
15
Claas Xerion 3800 St
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5046038 5046038
  84326 Falkenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 5800 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
120.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
5
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5025825 5025825
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Τύπος: Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Διανομέας: Μπάρα ακροφυσίων, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500 - 2010
7
Holmer Terra Variant 500 - 2010
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5025237 5025237
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600 eco - 2015
4
Holmer Terra Variant 600 eco - 2015
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5021566 5021566
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch At 300
5
Horsch At 300
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5003312 5003312
  84130 Dingolfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Ελαστικά: 1050/50 R32
105.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Xerion Saddle Trac
15
Claas Xerion Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4991448 4991448
  32584 Löhne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8500 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agromet N250-3 tandem mest verspreider 6 ton
5
Agromet N250-3 tandem mest verspreider 6 ton
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4973960 4973960
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 45