Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Terra VARIANT 600
Terra VARIANT 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4358766
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredo VT 3936
11
Vredo VT 3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4358667
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Υπολογιστής ταξιδίου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challanger Terra Gator 9205 - TG 9205
18
Challanger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4347468
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Βυτιοφόρο με αντλία, Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer TERRA VARIANT
8
Holmer TERRA VARIANT
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4345285
  55-300 Środa Śląska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, 3-σημείων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 16M3+ SGT 16M3+VGS 32M
7
Claas Xerion 3800 16M3+ SGT 16M3+VGS 32M
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4336662
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000
6
Claas Xerion 4000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4331009
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
252.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Challanger 8333
10
Challanger 8333
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4292331
  02748 Bernstadt a.d.Eigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 23.06.2011, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant TV 600 2012
3
Holmer Terra Variant TV 600 2012
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4290871
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 Kaweco Double Twin Shift
6
Claas Xerion 4000 Kaweco Double Twin Shift
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4270267
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
205.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 3244
9
Challenger Terra Gator 3244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4264740
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 9000.00 bar, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 VC
11
Claas Xerion 3800 VC
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4253562
  89423 Gundelfingen , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 14900.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Περιστροφική αντλία, 3-σημείων
126.050 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant TV 600 eco 2014
7
Holmer Terra Variant TV 600 eco 2014
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4248152
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant TV 600 eco 2015
7
Holmer Terra Variant TV 600 eco 2015
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4248151
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
MEPROZET Wóz asenizacyjny beczkowóz 5000 L
10
MEPROZET Wóz asenizacyjny beczkowóz 5000 L
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4230839
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
5.685 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2204
13
Terra Gator 2204
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4223260
  36205 Sontra, Γερμανία
Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Περιστροφική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
15.000 €
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variante 600 Eco
10
Holmer Terra Variante 600 Eco
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4145472
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer
8
Holmer
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4114015
  09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
17.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Holmer 600
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4095704
  27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, 3-σημείων, Ελαστικά: 1050 50 32
160.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 585 2017
3
Holmer Terra Variant 585 2017
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4095046
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 3244
16
Challenger Terra Gator 3244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4087968
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Challanger TerraGator 845
7
Challanger TerraGator 845
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4080329
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, 3-σημείων
240.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3300 Saddle Trac
10
Claas Xerion 3300 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3946868
  02627 Radibor- Luttowitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Λοιπά, Περιστροφική αντλία, 3-σημείων, Ελαστικά: 900/60 R32
49.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2104
4
Terra Gator 2104
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3932476
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredo VT3936
7
Vredo VT3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3851511
  27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, 3-σημείων, Ελαστικά: 1050
107.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
20
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 3846248
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 9000.00 bar, Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 34