Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Claas Challenger Horsch
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Horsch At 300
5
Horsch At 300
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 5003312 5003312
  84130 Dingolfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Ελαστικά: 1050/50 R32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2244
Βίντεο
17
Terra Gator 2244
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4996919 4996919
  9423 PC Hoogersmilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion Saddle Trac
15
Claas Xerion Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4991448 4991448
  32584 Löhne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 12.01.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8500 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
263.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ginaf M 4446-TS
13
Ginaf M 4446-TS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4990206 4990206
  04643 Geithain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ημερομηνία εγγραφής: 17.04.2000, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Συνολικό βάρος: 46000 kg, Τύπος: Λοιπά, ...
60.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vervaet Hydro Trike Deutsche Zulassung
12
Vervaet Hydro Trike Deutsche Zulassung
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4986696 4986696
  47551 Bedburg-Hau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 8.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, ...
47.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VREDO TRAC VT 3936
5
VREDO TRAC VT 3936
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4976161 4976161
  49393 Lohne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
165.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agromet N250-3 tandem mest verspreider 6 ton
5
Agromet N250-3 tandem mest verspreider 6 ton
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4973960 4973960
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Αερόφρενο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agromet N250-2 mest verpreider 4 ton
5
Agromet N250-2 mest verpreider 4 ton
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4973959 4973959
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 500
14
Holmer Terra Variant 500
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4935180 4935180
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
8
Claas Xerion 3800 Trac VC, SGT Gülletechnik
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4935157 4935157
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 900/60R38
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Terra Gator 8333 2011
6
Terra Gator 8333 2011
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4908381 4908381
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
95.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator 2104 2004
8
Terra Gator 2104 2004
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4907029 4907029
  84069 Schierling/Eggmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant
Βίντεο
13
Holmer Terra Variant
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4898441 4898441
  29575 Altenmedingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, ...
83.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4896242 4896242
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
20
Challenger Terra Gator 9205 - TG 9205 - SONDERPREIS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4896218 4896218
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Αντλία: Περιστροφική αντλία, Ελαστικά: 1050/50 R 32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant Trac
11
Holmer Terra Variant Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4828061 4828061
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Ημερομηνία εγγραφής: 02.04.2001, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 7500 l/min, Συνολικό βάρος: 18000 kg, ...
49.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ploeger Ploeger AT4103
5
Ploeger Ploeger AT4103
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4818498 4818498
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 Saddle Trac
13
Claas Xerion 4000 Saddle Trac
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4814008 4814008
  14806 Bad Belzig OT Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 33000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Συνολικό βάρος: 40000 kg, Τύπος: Λοιπά, ...
175.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas SGT Stahl 16000
6
Claas SGT Stahl 16000
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4709266 4709266
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
148.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SF-TURBO BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 7000 L ZBIORNIK BSA
8
SF-TURBO BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 7000 L ZBIORNIK BSA
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4695615 4695615
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.868 €
Δείτε αγγελία
PEITZ BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 6000L ZBIORNIK
8
PEITZ BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 6000L ZBIORNIK
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4585016 4585016
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.285 €
Δείτε αγγελία
PLM BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 8700 L ZBIORNIK
8
PLM BECZKOWÓZ BECZKA ASENIZACYJNA 8700 L ZBIORNIK
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4584993 4584993
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.635 €
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 18500 PU
12
Zunhammer SKE 18500 PU
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4554695 4554695
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
72.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator TG 8333 LNMS
13
Terra Gator TG 8333 LNMS
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4527900 4527900
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Διανομέας: Μπεκ, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Terra Gator Terra Gator 835
6
Terra Gator Terra Gator 835
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς, 4527892 4527892
  5951DH Belfeld, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Συνολικό βάρος: 15000 kg, Σασί: Λοιπά, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 38