Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Kaweco Vredo Bauer Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Briri GÜLLEWAGEN 20.000 L
Βυτία κοπριάς, 4811307 4811307
  31224 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte TSA 30000 E Güllezubringer Gülleauflieger Gülletanker
3
ΝΈΑ Kotte TSA 30000 E Güllezubringer Gülleauflieger Gülletanker
Βυτία κοπριάς, 4811078 4811078
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 150
9
ΝΈΑ Briri VTTW 150
Βυτία κοπριάς, 4810670 4810670
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15600.00 l, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60 30.5 ALLIANCE
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eckart LUPUS 161 PLUS
11
ΝΈΑ Eckart LUPUS 161 PLUS
Βυτία κοπριάς, 4810387 4810387
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16080.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joba 10m³ Güllefass
3
ΝΈΑ Joba 10m³ Güllefass
Βυτία κοπριάς, 4810136 4810136
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος
5.980 €
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 100
5
ΝΈΑ Meprozet PN 100
Βυτία κοπριάς, 4810105 4810105
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 1/14A
5
ΝΈΑ Meprozet PN 1/14A
Βυτία κοπριάς, 4810083 4810083
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50 R 22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 1/14
4
ΝΈΑ Meprozet PN 1/14
Βυτία κοπριάς, 4809704 4809704
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 2/24
7
ΝΈΑ Meprozet PN 2/24
Βυτία κοπριάς, 4809672 4809672
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50-26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bauer 6000LT Tandem
5
ΝΈΑ Bauer 6000LT Tandem
Βυτία κοπριάς, 4809618 4809618
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
5.309,73 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 5000L
5
ΝΈΑ 5000L
Βυτία κοπριάς, 4809607 4809607
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
4.336,28 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2
11
ΝΈΑ Joskin Modulo 2
Βυτία κοπριάς, 4809540 4809540
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
25.663,72 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marchner PFW 14.000 l Tandem
12
ΝΈΑ Marchner PFW 14.000 l Tandem
Βυτία κοπριάς, 4809318 4809318
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne VW 11000 E
5
ΝΈΑ Meyer-Lohne VW 11000 E
Βυτία κοπριάς, 4808735 4808735
  49593 Bersenbrück-Ahausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 NC 1600 GALLON SLURRY TANKER NEW
6
ΝΈΑ NC 1600 GALLON SLURRY TANKER NEW
Βυτία κοπριάς, 4808673 4808673
  SN15 3RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
11.128,32 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eckart Turbo 10000 12m Schleppschlauch
17
ΝΈΑ Eckart Turbo 10000 12m Schleppschlauch
Βυτία κοπριάς, 4808395 4808395
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίκυκλa, Διανομέας: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, ...
10.084,03 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 ABBEY
6
ΝΈΑ ABBEY
Βυτία κοπριάς, 4808215 4808215
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
2.783,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 SR HOLLAND
4
ΝΈΑ SR HOLLAND
Βυτία κοπριάς, 4808198 4808198
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
1.948,43 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin MODULO 10000 ME
10
ΝΈΑ Joskin MODULO 10000 ME
Βυτία κοπριάς, 4808064 4808064
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 28L-26 Alliance
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SK18,5PUL
7
ΝΈΑ Zunhammer SK18,5PUL
Βυτία κοπριάς, 4808018 4808018
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Ογκομετρική αντλία
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin 16000 TS
7
Joskin 16000 TS
Βυτία κοπριάς, 4807784 4807784
  50540 Isigny-le-Buat, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 11000 ME
11
Joskin Modulo 2 11000 ME
Βυτία κοπριάς, 4807679 4807679
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, ...
16.486 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Siegperle
3
Siegperle
Βυτία κοπριάς, 4807590 4807590
  59964 Medebach, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο
3.500 €
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 150
5
Briri VTTW 150
Βυτία κοπριάς, 4807455 4807455
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Huber Vakuumfaß
9
Huber Vakuumfaß
Βυτία κοπριάς, 4807433 4807433
  3321 Stephanshart, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
3.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 833