Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin cobra ESI 11500 liter
9
ΝΈΑ Joskin cobra ESI 11500 liter
Βυτία κοπριάς, 3938886
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.03.1998, Πλάτος εργασίας: 6.90 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11500.00 l, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, ...
17.500 €

Δείτε αγγελία
Stapel Vacuumtankwagen Sattelauflieger für Dollyachse
8
ΝΈΑ Stapel Vacuumtankwagen Sattelauflieger für Dollyachse
Βυτία κοπριάς, 3938257
21629 NEU WULMSTORF, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2013, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Ελαστικά: 445/65R32,5
39.984 €
με 19% ΦΠΑ
33.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Robusta 103
3
ΝΈΑ Schuitemaker Robusta 103
Βυτία κοπριάς, 3936843
7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
19.965 €
με 21% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meprozet PN2/24
13
ΝΈΑ Meprozet PN2/24
Βυτία κοπριάς, 3936623
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Κοτσαδόρος μπίλιας, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Ελαστικά: 700/50-26,5
54.740 €
με 19% ΦΠΑ
46.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco FKB1/0 MESTTANK
8
ΝΈΑ Kaweco FKB1/0 MESTTANK
Βυτία κοπριάς, 3936548
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1975, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 12000 ltr. Fass
7
ΝΈΑ Sonstige / Other 12000 ltr. Fass
Βυτία κοπριάς, 3936202
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 13.00-530-533
7.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.775 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Güllefässer
3
ΝΈΑ Bauer Güllefässer
Βυτία κοπριάς, 3935848
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
22.500 €

Δείτε αγγελία
Kotte V 116 00015
10
ΝΈΑ Kotte V 116 00015
Βυτία κοπριάς, 3935473
23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
17.850 €
με 19% ΦΠΑ
15.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Peecon 6.000 liter + 4.40 meter bemester
4
Peecon 6.000 liter + 4.40 meter bemester
Βυτία κοπριάς, 3935248
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Δίκυκλa, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Ελαστικά: 700x26.5
10.285 €
με 21% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs PT 14000 Tandem
3
Fuchs PT 14000 Tandem
Βυτία κοπριάς, 3934419
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ογκομετρική αντλία, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/60x30.5
38.000 €
με 19% ΦΠΑ
31.933 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige / Other Mercedes LKW m. KUMM Gülleaufl
Βυτία κοπριάς, 3934409
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ογκομετρική αντλία
154.105 €
με 19% ΦΠΑ
129.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMSON Schleppschlauchgest.24 m
3
SAMSON Schleppschlauchgest.24 m
Βυτία κοπριάς, 3934407
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ογκομετρική αντλία
8.925 €
με 19% ΦΠΑ
7.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Greencrop GCTX2200S
5
Greencrop GCTX2200S
Βυτία κοπριάς, 3933548
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
11.923 €
με 20% ΦΠΑ
9.936 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kirchner T 9000 PUMPFASS
7
Kirchner T 9000 PUMPFASS
Βυτία κοπριάς, 3933491
3300 Amstetten, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 9000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία
19.800 €
με 13% ΦΠΑ
17.522 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs PT 15 T
5
Fuchs PT 15 T
Βυτία κοπριάς, 3933009
74653 Ingelfingen-Stachenh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Δίδυμο σασί, Κάτω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 710/50R30,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BSA PTW 10
9
BSA PTW 10
Βυτία κοπριάς, 3932970
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Δίδυμο σασί, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 710/45-22,5
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reiter 7000 Liter
6
Reiter 7000 Liter
Βυτία κοπριάς, 3932965
94107 Untergriesbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
3.000 €
με 19% ΦΠΑ
2.521 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HT 210.27
9
Annaburger HT 210.27
Βυτία κοπριάς, 3932934
59-700 Bolesławiec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13200 l/min, Συμπιεστής υποπίεσης, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Βυτιοφόρο με αντλία, Ελαστικά: 550/60R22.5
18.723 €
με 23% ΦΠΑ
15.222 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fuchs VK10T
7
Fuchs VK10T
Βυτία κοπριάς, 3932903
09514 Lengefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κινούμενο ακροφύσιο, Επάνω μέρος
30.940 €
με 19% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Slootsmid Ipsam Agriliner 140 TAS
11
Slootsmid Ipsam Agriliner 140 TAS
Βυτία κοπριάς, 3931874
9005 XS Wergea, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotte Pumptankwagen
14
Kotte Pumptankwagen
Βυτία κοπριάς, 3931782
34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15800.00 l, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 600 l/min, Λοιπά, Περιστροφική αντλία, Δίδυμο σασί, Κάτω μέρος, ...
45.387 €
με 10.7% ΦΠΑ
41.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Benken VT12
4
Benken VT12
Βυτία κοπριάς, 3931686
3327 Šmartno ob Paki, Σλοβενία
Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l, Δίδυμο σασί, Βυτιοφόρο λάσπης
8.906 €
με 22% ΦΠΑ
7.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimac Tanker 2600
9
Agrimac Tanker 2600
Βυτία κοπριάς, 3931080
87-330 Jabłonowo Pomorskie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l
16.090 €
με 23% ΦΠΑ
13.082 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BSA PTW 6
Βυτία κοπριάς, 3930985
95679 Waldershof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Χωρητικότητα δοχείου: 6.00 l, Πτερύγιο, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Δίδυμο σασί, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία
3.000 €

Δείτε αγγελία
Veenhuis VMB6800
5
Veenhuis VMB6800
Βυτία κοπριάς, 3930953
7156 LC Beltrum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1991
5.143 €
με 21% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 736