Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
VAKUMAT 3000
4
ΝΈΑ VAKUMAT 3000
Βυτία κοπριάς, 4361929
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
2.522 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT18500/5
5
ΝΈΑ Kotte VT18500/5
Βυτία κοπριάς, 4361724
  31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Haak-arm tank 22 m3
7
ΝΈΑ Haak-arm tank 22 m3
Βυτία κοπριάς, 4360825
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Κεντρική λίπανση, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l, Συνολικό βάρος: 25.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, Λοιπά, Κάτω μέρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis 12000 liter
16
ΝΈΑ Veenhuis 12000 liter
Βυτία κοπριάς, 4360760
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Βυτιοφόρο λάσπης, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, Κάτω μέρος
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ HISPEC 3700
Βυτία κοπριάς, 4360205
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
UM UM18000
13
ΝΈΑ UM UM18000
Βυτία κοπριάς, 4360180
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
BSA ZG 6
12
ΝΈΑ BSA ZG 6
Βυτία κοπριάς, 4360178
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
WIELTON PRB-2/1400
15
ΝΈΑ WIELTON PRB-2/1400
Βυτία κοπριάς, 4360142
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
WIELTON PRB-2/1400
14
ΝΈΑ WIELTON PRB-2/1400
Βυτία κοπριάς, 4360141
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kotte Garant Pumptankwagen
10
ΝΈΑ Kotte Garant Pumptankwagen
Βυτία κοπριάς, 4359637
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l
114.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUTEC VA 5000
2
ΝΈΑ VAKUTEC VA 5000
Βυτία κοπριάς, 4359279
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
4.513 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUUMAT 4000
5
ΝΈΑ VAKUUMAT 4000
Βυτία κοπριάς, 4359276
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Volumetra 18000  -  Vakuum
5
ΝΈΑ Joskin Volumetra 18000 - Vakuum
Βυτία κοπριάς, 4358937
  36110 Schlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 15300 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eigenbouw PTW-9000
10
Eigenbouw PTW-9000
Βυτία κοπριάς, 4358883
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 9000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, 3-σημείων, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 800/45-26.5
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Duport BSA PTW7H Drijfmesttank
10
Duport BSA PTW7H Drijfmesttank
Βυτία κοπριάς, 4358774
  4906 AA Oosterhout N-Br, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Ελαστικά: 700/50-26,5 10%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Peecon USA 7500
8
ΝΈΑ Peecon USA 7500
Βυτία κοπριάς, 4358769
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τρίδυμο σασί, Φυγοκεντρική αντλία, ...
58.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte V11000
12
Kotte V11000
Βυτία κοπριάς, 4358698
  31595 Steyerberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 29.07.2002, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, ...
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne VW 15000 T
5
Meyer-Lohne VW 15000 T
Βυτία κοπριάς, 4358572
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.2013
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON PG 25
12
SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, 4358551
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
113.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUUMAT 3500 PRO ALP
3
VAKUUMAT 3500 PRO ALP
Βυτία κοπριάς, 4358229
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
4.083 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUTEC VA 3500
4
VAKUTEC VA 3500
Βυτία κοπριάς, 4358166
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
8.407 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUTEC TA 12500
4
VAKUTEC TA 12500
Βυτία κοπριάς, 4357901
  4240 Freistadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
26.991 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
PUEHRINGER TYP 10
5
PUEHRINGER TYP 10
Βυτία κοπριάς, 4357842
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l
20.088 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer V 50
8
Bauer V 50
Βυτία κοπριάς, 4357829
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
7.522 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Kotte Garant 18,5
11
Kotte Kotte Garant 18,5
Βυτία κοπριάς, 4357821
  49219 Glandorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Πλάτος εργασίας: 15.18 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 0.50 bar, ...
60.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 754