Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kotte PT 16500
4
Kotte PT 16500
Βυτία κοπριάς, fct3693507
78166 Donaueschingen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 24.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 16400.00 l, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Βυτιοφόρο με αντλία, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας συρόμενου πέδιλου, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 710/50 R 30.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl VFW 8600
3
Fliegl VFW 8600
Βυτία κοπριάς, fct3777903
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8600.00 l, Συνολικό βάρος: 10.50 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία, Λοιπά, Δίκυκλa, Ελαστικά: 700/50-22,5
18.562 €
με 23% ΦΠΑ
15.091 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Ag-Chem Europe B.V. Tank
10
Ag-Chem Europe B.V. Tank
Βυτία κοπριάς, fct3229449
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Βυτιοφόρο λάσπης, 4-σημείων
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte VT 17000/5
6
ΝΈΑ Kotte VT 17000/5
Βυτία κοπριάς, fct3822155
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Επάνω μέρος, Δίδυμο σασί, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Συμπιεστής υποπίεσης, ...
35.462 €
με 19% ΦΠΑ
29.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güven 30 m³ Gülleauflieger
17
Güven 30 m³ Gülleauflieger
Βυτία κοπριάς, fct3707064
34396 Liebenau-Ostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2010, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, Συνολικό βάρος: 35200.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Οχήματα μεταφοράς κοπριάς, Τρίδυμο σασί, ...
53.431 €
με 19% ΦΠΑ
44.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bruns VD25
8
Bruns VD25
Βυτία κοπριάς, fct3807587
48161 Münster, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2000, Συνολικό βάρος: 32000.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Ισχύς αναρρόφησης: 6833 l/min, ...
79.730 €
με 19% ΦΠΑ
67.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Premium-Intergral Tridem 30.000l mit 30m Vogel. Schleppschl.
7
Veenhuis Premium-Intergral Tridem 30.000l mit 30m Vogel. Schleppschl.
Βυτία κοπριάς, fct3755397
59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πληρωτικό τούρμπο, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 0.90 bar, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AGROTEC Münsterland 15000 Tandem hydr. Zwangslenkung
9
AGROTEC Münsterland 15000 Tandem hydr. Zwangslenkung
Βυτία κοπριάς, fct3548931
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 23000.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
47.000 €
με 19% ΦΠΑ
39.496 € καθαρά
Δείτε αγγελία
H&J VTT 12
7
H&J VTT 12
Βυτία κοπριάς, fct3583055
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11700.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco 11.500 Eko
6
Kaweco 11.500 Eko
Βυτία κοπριάς, fct3518624
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Ισχύς συμπιεστή: 0.80 bar, Χωρητικότητα δοχείου: 11500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, ...
23.595 €
με 21% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMSON PG 25
8
SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, fct3003040
24983 Handewitt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 08.03.2007, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 31.50 t, ...
84.000 €
με 19% ΦΠΑ
70.588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte Garant VT 7000
7
Kotte Garant VT 7000
Βυτία κοπριάς, fct1911709
27612 Loxstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 7000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, Ελαστικά: 550/60-22.5
5.949 €

Δείτε αγγελία
Fliegl 18000 Maxx Line Plus
15
Fliegl 18000 Maxx Line Plus
Βυτία κοπριάς, fct3811412
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13500 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
MARXEN ST 3.21Profi
19
MARXEN ST 3.21Profi
Βυτία κοπριάς, fct3802309
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne Rekordia VW 14.000T
12
Meyer-Lohne Rekordia VW 14.000T
Βυτία κοπριάς, fct3799378
49439 Steinfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ημερομηνία εγγραφής: 24.08.2011, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.50 bar, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 10680 l/min, Επάνω μέρος, ...
35.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
31.617 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte GARANT VT 18300 / S  -  NIEDRIGE BAUWEISE MIT SSV 15 M
16
Kotte GARANT VT 18300 / S - NIEDRIGE BAUWEISE MIT SSV 15 M
Βυτία κοπριάς, fct3793063
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17400.00 l, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 14200 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
65.926 €
με 19% ΦΠΑ
55.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eckart STD/V 6000 Vakuumfass
15
Eckart STD/V 6000 Vakuumfass
Βυτία κοπριάς, fct3792658
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 6500 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, ...
7.501 €
με 19% ΦΠΑ
6.303 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 180
10
Briri VTTW 180
Βυτία κοπριάς, fct3785277
34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πληρωτικό τούρμπο, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 18.03.2011, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.50 bar, Συνολικό βάρος: 23.00 t, ...
33.915 €
με 19% ΦΠΑ
28.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte V11000
13
Kotte V11000
Βυτία κοπριάς, fct3789060
27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
13.000 €
με 19% ΦΠΑ
10.924 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte V6000
5
Kotte V6000
Βυτία κοπριάς, fct3680884
49699 Lindern, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 8400 l/min, Επάνω μέρος, Δίκυκλa, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 14000
12
Joskin Modulo 2 14000
Βυτία κοπριάς, fct3695730
74889 Sinsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 22.07.2010, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14800.00 l, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, ...
41.900 €
με 19% ΦΠΑ
35.210 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Ag-Chem Europe B.V. 2204
18
Ag-Chem Europe B.V. 2204
Βυτία κοπριάς, fct3697131
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 14.00 t, ...
19.500 €

Δείτε αγγελία
Wienhoff 24800
11
Wienhoff 24800
Βυτία κοπριάς, fct3692933
49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 24800.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
172.550 €
με 19% ΦΠΑ
145.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin 8400 ME Modulo 2
7
Joskin 8400 ME Modulo 2
Βυτία κοπριάς, fct3503085
42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8400.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, ...
9.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.130 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stapel PT18000
20
Stapel PT18000
Βυτία κοπριάς, fct3325854
47447 Moers, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 16.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fliegl 18000 Maxx Line Plus
8
Fliegl 18000 Maxx Line Plus
Βυτία κοπριάς, fct3444461
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13500 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
HJ Agrartechnik VTT 20
7
HJ Agrartechnik VTT 20
Βυτία κοπριάς, fct3403675
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πληρωτικό τούρμπο, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 14000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco Profi I 16000 PTW
3
Kaweco Profi I 16000 PTW
Βυτία κοπριάς, fct3179330
6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Χωρητικότητα δοχείου: 16200.00 l, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis Profiline 16600 Scheibenegge Schleppschuhgestänge
4
Veenhuis Profiline 16600 Scheibenegge Schleppschuhgestänge
Βυτία κοπριάς, fct3203103
56340 Dachsenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16600.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13500 l/min, ...
124.950 €
με 19% ΦΠΑ
105.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 883