Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Welgro 3500
3
ΝΈΑ Welgro 3500
Βυτία κοπριάς, 4583666
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 5000 l/min, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 30 x 210 - 21
650 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON PG20
7
ΝΈΑ SAMSON PG20
Βυτία κοπριάς, 4583447
  63-430 Odolanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδραυλικά φρένα, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, 3-σημείων, Κάτω μέρος
26.500 €
Δείτε αγγελία
Eisele FW240-16000
11
ΝΈΑ Eisele FW240-16000
Βυτία κοπριάς, 4583248
  27624 Geestland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Πτερύγιο, Επάνω μέρος, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ VAKUUMAT AUFBAUFASS
Βυτία κοπριάς, 4582191
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
1.800 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Zunhammer SKE 18,5 PUSS
Βυτία κοπριάς, 4580623
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten Farmline VT 120 TA
5
ΝΈΑ Schouten Farmline VT 120 TA
Βυτία κοπριάς, 4579714
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12800.00 l, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Εγχυτήρας λάσπης, ...
82.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis 9500 HDG
6
ΝΈΑ Veenhuis 9500 HDG
Βυτία κοπριάς, 4579673
  7687 BB Daarlerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 9500.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 1050/50/32
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAMSON PG 25
11
ΝΈΑ SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, 4578490
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Garant VT 20000 Ecoline Plus
4
ΝΈΑ Kotte Garant VT 20000 Ecoline Plus
Βυτία κοπριάς, 4578484
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
74.977 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner GÜLLERFASS 6000L PRIVATVK
7
ΝΈΑ Kirchner GÜLLERFASS 6000L PRIVATVK
Βυτία κοπριάς, 4578399
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
5.800 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Meyer-Lohne VW 18000 TL
Βυτία κοπριάς, 4578373
  34560 Fritzlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Güllewagen
6
ΝΈΑ Kotte Güllewagen
Βυτία κοπριάς, 4578352
  47608 Geldern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 11700.00 l
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer 15500
12
Zunhammer 15500
Βυτία κοπριάς, 4577947
  84069 Schierling, Γερμανία
Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Δίδυμο σασί, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 750/60R30.5 Trelleborg Twin Radial
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
6
Fliegl Vakkum Faßaufbau 22.000 LIter Wechselsystem
Βυτία κοπριάς, 4577518
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 22000.00 l
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Oehler 6000 Liter, Tandemachse
6
Oehler 6000 Liter, Tandemachse
Βυτία κοπριάς, 4577461
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Garant PT 16.700 Schleppschlauch /-Schuhverteiler
7
Kotte Garant PT 16.700 Schleppschlauch /-Schuhverteiler
Βυτία κοπριάς, 4577321
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 5000.00 bar, Βυτιοφόρο με αντλία
54.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 KVS 30
6
KVS 30
Βυτία κοπριάς, 4577320
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1976
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte V 1100
2
Kotte V 1100
Βυτία κοπριάς, 4576353
  25795 Weddingstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης
10.504 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne VW 10000
12
Meyer-Lohne VW 10000
Βυτία κοπριάς, 4576343
  49696 Molbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 700/50-22.5
14.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco 14m3 double twin
9
Kaweco 14m3 double twin
Βυτία κοπριάς, 4575996
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Ογκομετρική αντλία, 4-σημείων, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 650/65x30.5
32.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 81.45
Annaburger HTS 81.45
Βυτία κοπριάς, 4575867
  02828 Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Αερόφρενο, Συμπιεστής υποπίεσης, Λοιπά
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 18,5 PUSS
4
Zunhammer SKE 18,5 PUSS
Βυτία κοπριάς, 4575488
  47608 Geldern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Euroliner
7
Joskin Euroliner
Βυτία κοπριάς, 4573980
  yo259dp Driffield, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT 12000/5  40km/h
14
Kotte VT 12000/5 40km/h
Βυτία κοπριάς, 4573936
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.50 bar, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 11000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meyco Meyco 8500
6
Meyco Meyco 8500
Βυτία κοπριάς, 4573853
  9821 PP Oldekerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Χωρητικότητα δοχείου: 8500.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας συρόμενου πέδιλου, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 650/65r38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 789