Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Heimbrock VT 10800
14
Heimbrock VT 10800
Βυτία κοπριάς, fct3583039
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10800.00 l, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Επάνω μέρος, Συμπιεστής υποπίεσης, Κινούμενο ακροφύσιο, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JoBa
3
JoBa
Βυτία κοπριάς, fct3072277
27333, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης
4.800 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotte TAV 26
8
Kotte TAV 26
Βυτία κοπριάς, fct3352012
21385 Amelinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πληρωτικό τούρμπο, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 02.01.2014, Χωρητικότητα δοχείου: 25500.00 l, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 15500 l/min, Συμπιεστής υποπίεσης, ...
56.525 EUR
με 19% ΦΠΑ
47.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pichon Güllefaß 18500 Ltr, Vorführ, sofort ab Lager
20
Pichon Güllefaß 18500 Ltr, Vorführ, sofort ab Lager
Βυτία κοπριάς, fct1186215
49847 Itterbeck, Γερμανία
Διακοπή σταξίματος, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 13800 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60 R 30.5 Trelleborg
49.861 EUR
με 19% ΦΠΑ
41.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BSA PWT 12000 HDT
13
BSA PWT 12000 HDT
Βυτία κοπριάς, fct3281157
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Πληρωτικό τούρμπο, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συνολικό βάρος: 19.00 t, Βυτιοφόρο με αντλία, ...
45.375 EUR
με 21% ΦΠΑ
37.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Briri VTTW 170
Βυτία κοπριάς, fct3668745
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
25.585 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Marchner Fw 6000
4
ΝΈΑ Marchner Fw 6000
Βυτία κοπριάς, fct3668613
95030 Hof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Πτερύγιο, Επάνω μέρος
2.000 EUR

Δείτε αγγελία
Streumix PXT 165
9
ΝΈΑ Streumix PXT 165
Βυτία κοπριάς, fct3668566
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 16.50 l
34.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.328 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyco InjectieCombi 14
6
ΝΈΑ Meyco InjectieCombi 14
Βυτία κοπριάς, fct3668469
6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 l
23.595 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bruns VT 12
9
ΝΈΑ Bruns VT 12
Βυτία κοπριάς, fct3668439
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 23.1-26
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 6
ΝΈΑ BSA PTW 6
Βυτία κοπριάς, fct3668385
91593 Burgbernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Δίκυκλa, Ογκομετρική αντλία
6.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.462 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HTS 100
4
ΝΈΑ Fortschritt HTS 100
Βυτία κοπριάς, fct3668313
04600 Altenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Κάτω μέρος, Δίδυμο σασί, Βυτιοφόρο με αντλία, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο
4.165 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer Güllefass K 12 PUE 12.000 Liter
4
ΝΈΑ Zunhammer Güllefass K 12 PUE 12.000 Liter
Βυτία κοπριάς, fct3668297
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 150.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 120000.00 l, Δίκυκλa, Ογκομετρική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
20.230 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Comfort 2
17
ΝΈΑ Joskin Comfort 2
Βυτία κοπριάς, fct3668286
83567 Unterreit, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Κάτω μέρος, 4-σημείων, Δίδυμο σασί, ...
44.030 EUR
με 19% ΦΠΑ
37.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Stapel VT 12000
5
ΝΈΑ Stapel VT 12000
Βυτία κοπριάς, fct3668259
33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11500.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας
17.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin 12500 TS
16
ΝΈΑ Joskin 12500 TS
Βυτία κοπριάς, fct3668105
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας
15.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin Komfort 2 14000 TS
10
ΝΈΑ Joskin Komfort 2 14000 TS
Βυτία κοπριάς, fct3668079
59889 Eslohe-Bremke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
62.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
52.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wienhoff VT 14000 / Inkl. Lenkachse / Inkl. Vogelsang Verteiler
4
ΝΈΑ Wienhoff VT 14000 / Inkl. Lenkachse / Inkl. Vogelsang Verteiler
Βυτία κοπριάς, fct3667996
32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Επάνω μέρος
9.000 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
8.130 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά ZT11500
14
ΝΈΑ ZT11500
Βυτία κοπριάς, fct3667294
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Briri VTTW180
19
ΝΈΑ Briri VTTW180
Βυτία κοπριάς, fct3667293
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Λοιπά
18
ΝΈΑ
Βυτία κοπριάς, fct3667292
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Fliegl VFW 14000 TANDEM FOX
9
Fliegl VFW 14000 TANDEM FOX
Βυτία κοπριάς, fct3665353
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 28L 26 INKL. RADAUSS
38.675 EUR
με 19% ΦΠΑ
32.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 5
2
BSA PTW 5
Βυτία κοπριάς, fct3664894
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Επάνω μέρος, Βυτιοφόρο με αντλία, Πτερύγιο, Δίκυκλa, Ελαστικά: 500/60-22,5
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.162 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt HTS 100
6
Fortschritt HTS 100
Βυτία κοπριάς, fct3664705
03096 Burg, Γερμανία
Αερόφρενο
7.021 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele F 430-80
5
Eisele F 430-80
Βυτία κοπριάς, fct3664607
66482 Zweibruecken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 560-60 R22,5
8.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Briri VTTW10000
8
Briri VTTW10000
Βυτία κοπριάς, fct3664538
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης
8.211 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA DLV 614 FARMERLINE
8
BSA DLV 614 FARMERLINE
Βυτία κοπριάς, fct3664518
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 800/45 - 26.5
29.155 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 155 + BOMECH FARMER 15 MTR
8
BSA PTW 155 + BOMECH FARMER 15 MTR
Βυτία κοπριάς, fct3664514
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 750/60 R30,5
110.075 EUR
με 19% ΦΠΑ
92.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte VT 7000
8
Kotte VT 7000
Βυτία κοπριάς, fct3664483
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 23.1 - 26
5.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.622 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Bemestercombinatie 8m3
10
Bemestercombinatie 8m3
Βυτία κοπριάς, fct3664293
9411 TC Beilen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 860