Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kotte GARANT V11000
20
ΝΈΑ Kotte GARANT V11000
Βυτία κοπριάς, 4716460 4716460
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Meels PX40
8
ΝΈΑ Meels PX40
Βυτία κοπριάς, 4716275 4716275
  79215 Elzach-Yach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1998, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Ισχύς αναρρόφησης: 1500 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Λοιπά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
PUEHRINGER 4000 LITER
3
ΝΈΑ PUEHRINGER 4000 LITER
Βυτία κοπριάς, 4716192 4716192
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης
9.557,52 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VAKUMAT VA3100L
5
ΝΈΑ VAKUMAT VA3100L
Βυτία κοπριάς, 4716166 4716166
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 3100.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne PTW 7000
9
ΝΈΑ Meyer-Lohne PTW 7000
Βυτία κοπριάς, 4715303 4715303
  27252 Schwaförden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 21.0/80-20 ALLIANCE
5.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Streumix SXT 120 Schleuderfas
8
ΝΈΑ Streumix SXT 120 Schleuderfas
Βυτία κοπριάς, 4715193 4715193
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12500.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 600/50-22,5 12 PR
8.581,75 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger Annaburger HTS 33K.2
10
ΝΈΑ Annaburger Annaburger HTS 33K.2
Βυτία κοπριάς, 4715114 4715114
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ογκομετρική αντλία
160.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wienhoff 11500
13
ΝΈΑ Wienhoff 11500
Βυτία κοπριάς, 4714781 4714781
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Βυτιοφόρο υποπίεσης
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako BT 17500 T
13
ΝΈΑ Jako BT 17500 T
Βυτία κοπριάς, 4714649 4714649
  49419 Wagenfeld-Ströhen, Γερμανία
Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 24.09.2013, Χωρητικότητα δοχείου: 17500.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Μπεκ, Κοτσαδόρος μπίλιας
58.739,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 100
5
Meprozet PN 100
Βυτία κοπριάς, 4714500 4714500
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 3/18
5
Meprozet PN 3/18
Βυτία κοπριάς, 4714437 4714437
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60-30,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 1/14
5
Meprozet PN 1/14
Βυτία κοπριάς, 4714404 4714404
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 1/14A
5
Meprozet PN 1/14A
Βυτία κοπριάς, 4714393 4714393
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kotte VT 14000
Βυτία κοπριάς, 4714242 4714242
  33154 Salzkotten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Βυτιοφόρο λάσπης
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige/Other GÜLLEFASS
11
Sonstige/Other GÜLLEFASS
Βυτία κοπριάς, 4714240 4714240
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 12.50 t
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin QUADRA 20.000 TS
Βυτία κοπριάς, 4714235 4714235
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meels PXT150
4
Meels PXT150
Βυτία κοπριάς, 4713291 4713291
  78576 Emmingen Liptingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 2/24
5
Meprozet PN 2/24
Βυτία κοπριάς, 4713113 4713113
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Τρίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50-26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Joskin Einachsvakuumfass 11.000l
2
Joskin Einachsvakuumfass 11.000l
Βυτία κοπριάς, 4712745 4712745
  89173 Luizhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
34.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Annaburger HTS 32 H.27
9
Annaburger HTS 32 H.27
Βυτία κοπριάς, 4712590 4712590
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 27000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kotte Güllewagen
Βυτία κοπριάς, 4712277 4712277
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Cebeco-Mengmesttank 7000 ltr
7
Cebeco-Mengmesttank 7000 ltr
Βυτία κοπριάς, 4711888 4711888
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 0.62 m, Ελαστικά: 28L-26 70%
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte V7000/1
20
Kotte V7000/1
Βυτία κοπριάς, 4710370 4710370
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ASCO 1700 LITER
Βυτία κοπριάς, 4710196 4710196
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 1700.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eisele FW 24/85
11
Eisele FW 24/85
Βυτία κοπριάς, 4709717 4709717
  92283 Lauterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8500.00 l, Συνολικό βάρος: 11.30 t, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Περιστροφική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Επάνω μέρος, ...
7.983,19 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 792