Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Kaweco Bauer Vredo Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Joskin Komfort 2
3
Joskin Komfort 2
Βυτία κοπριάς, 4852661 4852661
  06484 Ditfurt, Γερμανία
Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Υδραυλικά φρένα, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 17.09.2010, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, ...
23.500 €
Δείτε αγγελία
Joskin Module 2
10
Joskin Module 2
Βυτία κοπριάς, 4869708 4869708
  78269 Volkertshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 30.01.2009, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 20500.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
21.000 €
Δείτε αγγελία
Rheinland RF 11000
13
Rheinland RF 11000
Βυτία κοπριάς, 4857077 4857077
  25579 Fitzbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Ημερομηνία εγγραφής: 20.08.2004, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11500.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 12000.00 t, ...
26.900 €
Δείτε αγγελία
Schäddel VTT 14
6
Schäddel VTT 14
Βυτία κοπριάς, 4761167 4761167
  49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 13700.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Haskamp
17
Haskamp
Βυτία κοπριάς, 4543190 4543190
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 29.01.2016, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 19000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
70.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 16700 Ecoline Plus
11
Kotte VT 16700 Ecoline Plus
Βυτία κοπριάς, 4736196 4736196
  35104 Lichtenfels-Goddelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 12.05.2015, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 24.00 t, ...
43.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BSA PTW 185
-6%
10
BSA PTW 185
Βυτία κοπριάς, 4446799 4446799
  27446 Selsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 21.03.2019, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, ...
79.500 €
85.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
H&J VTT 12
7
H&J VTT 12
Βυτία κοπριάς, 3583055 3583055
  49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 11700.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Modulo 2 16000 MEB
11
Joskin Modulo 2 16000 MEB
Βυτία κοπριάς, 4423636 4423636
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 20.12.2018, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 21000.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne PW 16000T
14
Meyer-Lohne PW 16000T
Βυτία κοπριάς, 4842249 4842249
  32369 Rahden OT Pr.Ströhen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2002, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, ...
17.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Premium intregral Generation III
18
Veenhuis Premium intregral Generation III
Βυτία κοπριάς, 4844124 4844124
  29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 20.03.2017, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
10
Kotte VT 18.300 + BOMECH FARMER 15 M
Βυτία κοπριάς, 4894548 4894548
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17300.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis 16500 liter
19
Veenhuis 16500 liter
Βυτία κοπριάς, 4823467 4823467
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16500.00 l, ...
33.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fliegl PFW 23000 Tridem
4
Fliegl PFW 23000 Tridem
Βυτία κοπριάς, 4876194 4876194
  39579 Rochau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 23000.00 l, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Τρίδυμο σασί, ...
126.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Eckart LUPUS 161 PLUS
11
Eckart LUPUS 161 PLUS
Βυτία κοπριάς, 4810387 4810387
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16080.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ag-Chem Europe B.V. Kurstjens 3A-MA-LG
19
Ag-Chem Europe B.V. Kurstjens 3A-MA-LG
Βυτία κοπριάς, 4602963 4602963
  01723 Wilsdruff, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20.00 l, ...
93.000 €
Δείτε αγγελία
Fliegl Maxx-Line 14000L
4
Fliegl Maxx-Line 14000L
Βυτία κοπριάς, 4643634 4643634
  35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 12000.00 bar, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 12000 l/min, ...
67.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SAMSON PG 25
11
SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, 4578490 4578490
  25879 Stapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Συνολικό βάρος: 34.00 t, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE18,5PUSS ECO  111295
5
Zunhammer SKE18,5PUSS ECO 111295
Βυτία κοπριάς, 4802893 4802893
  26899 Rhede-Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, ISOBUS, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 28.06.2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eckart SGT ST 30000
3
Eckart SGT ST 30000
Βυτία κοπριάς, 4795974 4795974
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2017, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 30000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Optima 10.000 S
6
Joskin Optima 10.000 S
Βυτία κοπριάς, 4776863 4776863
  42555 Velbert-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 13.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, ...
19.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Zunhammer SK 17 PUSS
16
Zunhammer SK 17 PUSS
Βυτία κοπριάς, 4507717 4507717
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 8.00 bar, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4270 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl 18000 Tandem MaxxLine 40 km
9
Fliegl 18000 Tandem MaxxLine 40 km
Βυτία κοπριάς, 4457178 4457178
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 13500 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bauer P200 TL
17
Bauer P200 TL
Βυτία κοπριάς, 4460891 4460891
  34439 Peckelsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, ...
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HJ Agrartechnik VTT 20
7
HJ Agrartechnik VTT 20
Βυτία κοπριάς, 3403675 3403675
  49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 14000 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 849