Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin Kaweco Vredo Bauer Annaburger Peecon Fuchs Schouten
Joskin Modulo II 18000
Βίντεο
3
ΝΈΑ Joskin Modulo II 18000
Βυτία κοπριάς, 5142274 5142274
  39517 Tangerhütte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 13000 l/min, Συνολικό βάρος: 23000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
29.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 22 E27
6
ΝΈΑ Annaburger HTS 22 E27
Βυτία κοπριάς, 5142234 5142234
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο
18.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer KS 15 K
4
ΝΈΑ Zunhammer KS 15 K
Βυτία κοπριάς, 5142236 5142236
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
15.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri
19
ΝΈΑ Briri
Βυτία κοπριάς, 5142109 5142109
  26897 Breddenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fuchs VK 10 EA
7
ΝΈΑ Fuchs VK 10 EA
Βυτία κοπριάς, 5141707 5141707
  83052 Bruckmühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο, ...
14.537,82 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker
3
ΝΈΑ Schuitemaker
Βυτία κοπριάς, 5141560 5141560
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
6.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mestwagen
5
ΝΈΑ Mestwagen
Βυτία κοπριάς, 5141559 5141559
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
1.600 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako
6
ΝΈΑ Jako
Βυτία κοπριάς, 5141558 5141558
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
8.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako
3
ΝΈΑ Jako
Βυτία κοπριάς, 5141556 5141556
  8131 ST Wijhe, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vredo Zelfrijder
18
ΝΈΑ Vredo Zelfrijder
Βυτία κοπριάς, 5141403 5141403
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος
22.500 €
Δείτε αγγελία
Veenhuis mesttrike
12
ΝΈΑ Veenhuis mesttrike
Βυτία κοπριάς, 5141366 5141366
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l
7.750 €
Δείτε αγγελία
Joskin 10000 ME DB
11
ΝΈΑ Joskin 10000 ME DB
Βυτία κοπριάς, 5141299 5141299
  21385 Rehlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, ...
10.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker transport tank
10
ΝΈΑ Schuitemaker transport tank
Βυτία κοπριάς, 5141075 5141075
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Τύπος: Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
32.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eckart Lupus 161+ Eckart Tandem
6
ΝΈΑ Eckart Lupus 161+ Eckart Tandem
Βυτία κοπριάς, 5135380 5135380
  86663 Asbach-Bäumenheim, Γερμανία
Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
115.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige S80
6
Sonstige S80
Βυτία κοπριάς, 5135259 5135259
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
8.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 18500
5
Kotte VT 18500
Βυτία κοπριάς, 5134959 5134959
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60-30.5
24.841,92 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cross Agricultural Engineering Cross 1750gls
5
Cross Agricultural Engineering Cross 1750gls
Βυτία κοπριάς, 5134890 5134890
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης, Σασί: Λοιπά, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cross Agricultural Engineering 3250gals
6
Cross Agricultural Engineering 3250gals
Βυτία κοπριάς, 5134879 5134879
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Grant 11700
15
Kotte Grant 11700
Βυτία κοπριάς, 5134720 5134720
  29594 Bockholt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 11200.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, ...
13.500 €
Δείτε αγγελία
Vervaet Hydrotrike 13m3
13
Vervaet Hydrotrike 13m3
Βυτία κοπριάς, 5134702 5134702
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte VT18500/5
11
Kotte VT18500/5
Βυτία κοπριάς, 5134254 5134254
  48351 Everswinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Διακοπή σταξίματος, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, ...
37.488,71 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte TAV 26
12
Kotte TAV 26
Βυτία κοπριάς, 5134183 5134183
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
64.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Briri VTTW 20500
Βυτία κοπριάς, 5133966 5133966
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
36.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3000
2
Veenhuis Euroject 3000
Βυτία κοπριάς, 5133585 5133585
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
19.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Robusta 130
12
Schuitemaker Robusta 130
Βυτία κοπριάς, 5133170 5133170
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Διανομέας: Μπεκ, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 915