Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Joskin Kaweco Vredo Bauer Peecon
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
F.LLI CUM
5
ΝΈΑ F.LLI CUM
Βυτία κοπριάς, 5009475 5009475
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
8.761,06 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Briri
8
ΝΈΑ Briri
Βυτία κοπριάς, 5009318 5009318
  25554 Dammfleth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Μπάρα ακροφυσίων, ...
28.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin MODULO-2  11000
5
ΝΈΑ Joskin MODULO-2 11000
Βυτία κοπριάς, 5009151 5009151
  6999 DE Hummelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
33.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer MK 15.5 PU
6
ΝΈΑ Zunhammer MK 15.5 PU
Βυτία κοπριάς, 5009112 5009112
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Περιστροφική αντλία, ...
29.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Wienhoff VT 20400 / Bomech Multi / Nahezu Vollauststattung
20
ΝΈΑ Wienhoff VT 20400 / Bomech Multi / Nahezu Vollauststattung
Βυτία κοπριάς, 5009074 5009074
  32351 Stemwede-Dielingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Κεντρική λίπανση, Αυτοτελής υδραυλική παροχή, Πληρωτικό τούρμπο, Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, Ημερομηνία εγγραφής: 24.03.2016, ...
113.445,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bruns VD 20
5
ΝΈΑ Bruns VD 20
Βυτία κοπριάς, 5008847 5008847
  26409 Wittmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 14000 l/min, Συνολικό βάρος: 32000 kg, ...
19.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 140
20
Briri VTTW 140
Βυτία κοπριάς, 5008257 5008257
  48268 Greven, Γερμανία
Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, ...
19.747,90 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin 12000 MEDB
6
Joskin 12000 MEDB
Βυτία κοπριάς, 5008238 5008238
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Διανομέας: Κινούμενο ακροφύσιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, Ελαστικά: 700/50-26.5
14.363,14 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Streumix VXT 5000
5
Streumix VXT 5000
Βυτία κοπριάς, 5008217 5008217
  82418 Murnau, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, Ελαστικά: 15-17
2.981,03 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne VTW11700
8
Meyer-Lohne VTW11700
Βυτία κοπριάς, 5008012 5008012
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 11700.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 16500
3
Kotte VT 16500
Βυτία κοπριάς, 5007691 5007691
  26899 Rhede / Brual, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16.50 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο
44.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 150
8
Briri VTTW 150
Βυτία κοπριάς, 5007625 5007625
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 24R20.5
27.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco 14000P
20
Kaweco 14000P
Βυτία κοπριάς, 5007347 5007347
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kaweco 18000P
20
Kaweco 18000P
Βυτία κοπριάς, 5007346 5007346
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Veenhuis HDG12500
20
Veenhuis HDG12500
Βυτία κοπριάς, 5007246 5007246
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Annaburger
8
Annaburger
Βυτία κοπριάς, 5007234 5007234
  49838 Handrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2009, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Συνολικό βάρος: 33000 kg, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
16.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Blue Line 220 LITRE
2
Blue Line 220 LITRE
Βυτία κοπριάς, 5006869 5006869
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
789 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Greencrop GCTX2200S
Βυτία κοπριάς, 5005970 5005970
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
15.577 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri DTTW 170
16
Briri DTTW 170
Βυτία κοπριάς, 5005178 5005178
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Διανομέας: Πτερύγιο, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, Ελαστικά: 750/60 R30.5
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wienhoff 11.000 E
8
Wienhoff 11.000 E
Βυτία κοπριάς, 5003665 5003665
  49843 Uelsen, Γερμανία
Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco
17
Kaweco
Βυτία κοπριάς, 5003453 5003453
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Joskin Jubiläums Vakuumfasswagen 11m³ aus Aktion 2018, noch 1 Stück am Lager
Joskin Jubiläums Vakuumfasswagen 11m³ aus Aktion 2018, noch 1 Stück am Lager
Βυτία κοπριάς, 5003298 5003298
  89173 Luizhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 11.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 800/65R32,5
20.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kirchner VA3000
9
Kirchner VA3000
Βυτία κοπριάς, 5003113 5003113
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
1.991,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VTL 19000
9
Kotte VTL 19000
Βυτία κοπριάς, 5002618 5002618
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης
49.684,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako TANK 13M3
14
Jako TANK 13M3
Βυτία κοπριάς, 5000001 5000001
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 913