Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BSA PTW 10 T PUMPTANKWAGEN
Βυτία κοπριάς, 4269629
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
12.900 €
Δείτε αγγελία
Veenhuis quad 14m3
9
ΝΈΑ Veenhuis quad 14m3
Βυτία κοπριάς, 4269199
  5342 PV Oss, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fortschritt HTS 100.27
3
ΝΈΑ Fortschritt HTS 100.27
Βυτία κοπριάς, 4269162
  06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Λοιπά, Δίδυμο σασί
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BSA PTW 200
Βυτία κοπριάς, 4269141
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδραυλικά φρένα, Πληρωτικό τούρμπο, ISOBUS, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 8000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, ...
165.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BSA DLP 618 FARMERLINE
8
ΝΈΑ BSA DLP 618 FARMERLINE
Βυτία κοπριάς, 4269095
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 140
14
ΝΈΑ Briri VTTW 140
Βυτία κοπριάς, 4269048
  26203 Wardenburg / Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 28L26
11.345 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri VTTW 170
16
ΝΈΑ Briri VTTW 170
Βυτία κοπριάς, 4269023
  49586 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Πληρωτικό τούρμπο, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 750/60R30.5
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Briri PTTW15500
8
ΝΈΑ Briri PTTW15500
Βυτία κοπριάς, 4269022
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ογκομετρική αντλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eckart PF 155
5
ΝΈΑ Eckart PF 155
Βυτία κοπριάς, 4269015
  59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Υδραυλικά φρένα, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, ...
101.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON Güllewagen PG 25
10
ΝΈΑ SAMSON Güllewagen PG 25
Βυτία κοπριάς, 4268190
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 25000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 750/60-30,5
79.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGCO Used  3104 Terragator Slurry Tanker
ΝΈΑ AGCO Used 3104 Terragator Slurry Tanker
Βυτία κοπριάς, 4267489
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
36.336 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe Used Terragators For Sale
ΝΈΑ Tebbe Used Terragators For Sale
Βυτία κοπριάς, 4267487
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jako 12750
12
ΝΈΑ Jako 12750
Βυτία κοπριάς, 4267261
  7441 az nijverdal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 12750.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 12750.00 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 6000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Ογκομετρική αντλία, 3-σημείων, ...
35.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin EUROLINER 26.000 L
Βυτία κοπριάς, 4265805
  53359 Rheinbach, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
SAMSON PG 25
Βυτία κοπριάς, 4265785
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο
55.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holmer Terra Variant 600
10
Holmer Terra Variant 600
Βυτία κοπριάς, 4265504
  PE15 0AZ March, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BSA PTW 10
4
BSA PTW 10
Βυτία κοπριάς, 4265473
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ογκομετρική αντλία
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ipsam 3100
10
Ipsam 3100
Βυτία κοπριάς, 4265266
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1975, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.1975
1.250 €
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne PW 15000
6
Meyer-Lohne PW 15000
Βυτία κοπριάς, 4265153
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Κοτσαδόρος μπίλιας
18.403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pichon TCI18500
Pichon TCI18500
Βυτία κοπριάς, 4265068
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60R30.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Siegperle
Βυτία κοπριάς, 4265046
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Ογκομετρική αντλία
2.710 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MERK ONBEKEND MESTTANK
13
Sonstige / Other MERK ONBEKEND MESTTANK
Βυτία κοπριάς, 4264958
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Marchner PFW-14000
7
Marchner PFW-14000
Βυτία κοπριάς, 4264813
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 4000.00 bar, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ισχύς αναρρόφησης: 4000 l/min, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Πτερύγιο, ...
29.412 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 11000
16
Kotte VT 11000
Βυτία κοπριάς, 4264678
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Βυτιοφόρο υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fliegl VFW 10600
Βυτία κοπριάς, 4264182
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 692