Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
HI-SPEC 2000
6
ΝΈΑ HI-SPEC 2000
Βυτία κοπριάς, 4456251
  L40 3SB Ormskirk, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 9092.00 l, Βυτιοφόρο λάσπης, Δίκυκλa, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 560/60/22.5
7.901,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
REDROCK 2000
6
ΝΈΑ REDROCK 2000
Βυτία κοπριάς, 4455982
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Υδραυλικά φρένα, Χωρητικότητα δοχείου: 9092.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, Κάτω μέρος, Ελαστικά: 28.1
8.748,17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer SK17 PU
6
ΝΈΑ Zunhammer SK17 PU
Βυτία κοπριάς, 4455935
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Δίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, Ελαστικά: 750/60 R30,5
97.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other GHB 120 12m³
10
ΝΈΑ Sonstige / Other GHB 120 12m³
Βυτία κοπριάς, 4455800
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 13.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 650/65 R26.5
14.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet PN-1/14A
6
ΝΈΑ Meprozet PN-1/14A
Βυτία κοπριάς, 4455788
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Eigenbau Lomma GT 20
7
ΝΈΑ Eigenbau Lomma GT 20
Βυτία κοπριάς, 4455783
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 20000.00 l, Τρίδυμο σασί, Ογκομετρική αντλία
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet PN 2/24
5
ΝΈΑ Meprozet PN 2/24
Βυτία κοπριάς, 4455781
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 26000.00 t, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Τρίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 700/50-26,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Pn 1/14
5
ΝΈΑ Meprozet Pn 1/14
Βυτία κοπριάς, 4455774
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet PN-100
5
ΝΈΑ Meprozet PN-100
Βυτία κοπριάς, 4455770
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 560/60R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Multilift
5
ΝΈΑ Meprozet Multilift
Βυτία κοπριάς, 4455766
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Meprozet Pn 3-18
5
ΝΈΑ Meprozet Pn 3-18
Βυτία κοπριάς, 4455762
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 18000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 750/60-30,5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Bruns VT 12
7
ΝΈΑ Bruns VT 12
Βυτία κοπριάς, 4455754
  27801 Neerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 710/50R26.5
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 17500 / 5
9
ΝΈΑ Kotte VT 17500 / 5
Βυτία κοπριάς, 4454152
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 17500.00 l, Ογκομετρική αντλία, Ελαστικά: 750/60-30.5
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Rheinland RF 10000/1501
5
ΝΈΑ Rheinland RF 10000/1501
Βυτία κοπριάς, 4453866
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kaweco 10500
20
ΝΈΑ Kaweco 10500
Βυτία κοπριάς, 4453762
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Υπολογιστής ταξιδίου, Υδραυλικά φρένα, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10500.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Συμπιεστής υποπίεσης, Μπεκ, 4-σημείων, Κάτω μέρος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer SKE 17 PUL
14
ΝΈΑ Zunhammer SKE 17 PUL
Βυτία κοπριάς, 4453739
  36396 Steinau-Rebsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 15.05.2018, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, Περιστροφική αντλία, Πτερύγιο, Κάτω μέρος
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kaweco VT 12000 TANDEM
7
ΝΈΑ Kaweco VT 12000 TANDEM
Βυτία κοπριάς, 4453725
  24613 Aukrug, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 12000.00 l, Δίδυμο σασί, Συμπιεστής υποπίεσης, Ελαστικά: 550/60R22.5
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jako BT 16.000
5
ΝΈΑ Jako BT 16.000
Βυτία κοπριάς, 4453573
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Κεντρική λίπανση, Υδραυλικά φρένα, Πληρωτικό τούρμπο, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 16000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 13500 l/min, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Briri Road Master 26 Güllezubringer
6
ΝΈΑ Briri Road Master 26 Güllezubringer
Βυτία κοπριάς, 4453567
  21516 Woltersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 26000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 14000.00 bar
61.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Boston 7000l
3
ΝΈΑ Boston 7000l
Βυτία κοπριάς, 4453560
  46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 10000 l/min, Βυτιοφόρο υποπίεσης, Δίκυκλa, Συμπιεστής υποπίεσης, Πτερύγιο, Επάνω μέρος, Ελαστικά: 23.1/26
4.100 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo ZBV 8000
4
ΝΈΑ Vredo ZBV 8000
Βυτία κοπριάς, 4453502
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1992, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίκυκλa, Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Κοτσαδόρος μπίλιας, Ελαστικά: 66x44R25
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jako BT 8000
ΝΈΑ Jako BT 8000
Βυτία κοπριάς, 4453339
  Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Ημερομηνία εγγραφής: 16.01.2019, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 9000 l/min, Βυτιοφόρο λάσπης, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Συμπιεστής υποπίεσης, Κάτω μέρος, ...
19.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bauer Güllefass 7100l
11
ΝΈΑ Bauer Güllefass 7100l
Βυτία κοπριάς, 4452982
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 7100.00 l, Βυτιοφόρο υποπίεσης
16.371,68 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BSA PTW 155L & Farmer 15m
4
BSA PTW 155L & Farmer 15m
Βυτία κοπριάς, 4452188
  26427 Esens, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Βυτιοφόρο με αντλία, Δίδυμο σασί, ...
79.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kotte VE 11000
Βυτία κοπριάς, 4452182
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, Συμπιεστής υποπίεσης
12.195 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 773