Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βυτία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Συσκευή σύνδεσης

Μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βυτία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Joskin Kaweco Bauer Peecon Fuchs Annaburger Vredo Farmtech
Sonstige TRANSPORT TANK OPLEGGER 39M3
14
ΝΈΑ Sonstige TRANSPORT TANK OPLEGGER 39M3
Βυτία κοπριάς, 5292818 5292818
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Heywang MESTSTROOIER
8
ΝΈΑ Heywang MESTSTROOIER
Βυτία κοπριάς, 5292803 5292803
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Gilibert STROOIER HELIOS 14.1
4
ΝΈΑ Gilibert STROOIER HELIOS 14.1
Βυτία κοπριάς, 5292795 5292795
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Μηχάνημα
της ημέρας
Wienhoff 11000
10
ΝΈΑ Wienhoff 11000
Βυτία κοπριάς, 5292576 5292576
  49844 Bawinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2000, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 110000.00 l, Ισχύς συμπιεστή: 1.50 bar, Ισχύς αναρρόφησης: 12750 l/min, Συνολικό βάρος: 12500 kg, ...
12.650  €
Στείλτε email
Kotte VE 11700 ECOLINE
20
ΝΈΑ Kotte VE 11700 ECOLINE
Βυτία κοπριάς, 5292280 5292280
  56368 Katzenelnbogen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 11700.00 l, Σασί: Δίκυκλa, Διανομέας: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
VAKUTEC VA9500
11
ΝΈΑ VAKUTEC VA9500
Βυτία κοπριάς, 5292236 5292236
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 9500.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
Jako 13000 met veenhuis bemester
13
ΝΈΑ Jako 13000 met veenhuis bemester
Βυτία κοπριάς, 5291732 5291732
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο λάσπης, Σασί: Δίκυκλa, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Συσκευή σύνδεσης: 3-σημείων, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος
27.500  €
Στείλτε email
Duport 8000 liter
10
ΝΈΑ Duport 8000 liter
Βυτία κοπριάς, 5291731 5291731
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Αντλία: Ογκομετρική αντλία, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος
10.000  €
Στείλτε email
SAMSON PG20
5
ΝΈΑ SAMSON PG20
Βυτία κοπριάς, 5291721 5291721
  63-430 Odolanów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige Vermiete Güllefass mit Schleppschuhverteiler
6
ΝΈΑ Sonstige Vermiete Güllefass mit Schleppschuhverteiler
Βυτία κοπριάς, 5291546 5291546
  86502 Laugna, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Zunhammer Güllefass
3
ΝΈΑ Zunhammer Güllefass
Βυτία κοπριάς, 5291275 5291275
  94496 Ortenburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kotte VT 18300 + Bomech Farmer 15m Sofort Verfügbar
-8%
13
ΝΈΑ Kotte VT 18300 + Bomech Farmer 15m Sofort Verfügbar
Βυτία κοπριάς, 5290583 5290583
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πληρωτικό τούρμπο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 17400.00 l, Ισχύς αναρρόφησης: 15200 l/min, Συνολικό βάρος: 24000 kg, ...
84.900  €
91.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
BSA PTW 155 Profiline
9
BSA PTW 155 Profiline
Βυτία κοπριάς, 5289763 5289763
  84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Χωρητικότητα δοχείου: 15500.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία
133.613,45  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Streumix PXT 150
13
Streumix PXT 150
Βυτία κοπριάς, 5289738 5289738
  89584 Ehingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος
29.358,63  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fliegl VFW 1400
6
Fliegl VFW 1400
Βυτία κοπριάς, 5289561 5289561
  08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 14000.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο
8.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Peecon Euroline 11.500
8
ΝΈΑ Peecon Euroline 11.500
Βυτία κοπριάς, 5289318 5289318
  25842 Langenhorn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 03.04.2020, Χωρητικότητα δοχείου: 11500.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Καλλιεργητής κοπριάς, ...
15.500  €
Στείλτε email
Sonstige AVE 80
11
Sonstige AVE 80
Βυτία κοπριάς, 5289309 5289309
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Πτερύγιο
3.700  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Veenhuis 16.500 S
13
Veenhuis 16.500 S
Βυτία κοπριάς, 5289310 5289310
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
18.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Kotte VT 18500
13
Kotte VT 18500
Βυτία κοπριάς, 5289304 5289304
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης
22.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Fuchs PT 14 T
8
Fuchs PT 14 T
Βυτία κοπριάς, 5289198 5289198
  08297 Zwönitz OT Hormersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας: Πτερύγιο
9.900  €
Στείλτε email
Briri VTTW 17000
10
Briri VTTW 17000
Βυτία κοπριάς, 5288723 5288723
  25560 Schenefeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 16.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Veenhuis Tridem Vakuum-Güllewagen 22m³ mit Kranarm, Heckhyd
9
Veenhuis Tridem Vakuum-Güllewagen 22m³ mit Kranarm, Heckhyd
Βυτία κοπριάς, 5288715 5288715
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Ημερομηνία εγγραφής: 27.03.1997, Χωρητικότητα δοχείου: 22.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο υποπίεσης, Σασί: Τρίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Κοτσαδόρος: Κάτω μέρος, ...
30.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Schuitemaker COMBI 84
6
Schuitemaker COMBI 84
Βυτία κοπριάς, 5288628 5288628
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
5.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Stapel 15.000ltr
8
Stapel 15.000ltr
Βυτία κοπριάς, 5288417 5288417
  48324 Albersloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 15.00 l, Συνολικό βάρος: 23 kg, Τύπος: Λοιπά, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Συμπιεστής υποπίεσης, Διανομέας: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα, ...
28.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Zunhammer 18500
15
Zunhammer 18500
Βυτία κοπριάς, 5287616 5287616
  83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l, Τύπος: Βυτιοφόρο με αντλία, Σασί: Δίδυμο σασί, Αντλία: Έκκεντρη ελικοειδής αντλία, Διανομέας: Λοιπά, Κοτσαδόρος: Επάνω μέρος, Ελαστικά: 750/60R30,5
16.722,69  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 821