Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνα κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνα κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Schuitemaker Robusta 130 Vario Super +Exacta 870
3
Schuitemaker Robusta 130 Vario Super +Exacta 870
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3426275
399 01 Milevsko, Δημοκρατία της Τσεχίας
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
84.519 €
με 21% ΦΠΑ
69.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Duport Double Disc 6024
Βίντεο
8
Duport Double Disc 6024
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3466937
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Λοιπά
27.489 €
24.990 €

με 19% ΦΠΑ
23.100 € καθαρά
ενοικίαση από 21,42 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 6000 F
19
Meyer Mixi 6000 F
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450989
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μπεκ
24.990 €
με 19% ΦΠΑ
21.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 6500 F
20
Meyer Mixi 6500 F
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450988
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Μπεκ
26.775 €
με 19% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 5000 F
19
Meyer Mixi 5000 F
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450777
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 6700
17
Meyer Mixi 6700
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450774
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.70 m, Μπεκ
22.313 €
με 19% ΦΠΑ
18.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 6000
18
Meyer Mixi 6000
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450697
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μπεκ
20.552 €
με 19% ΦΠΑ
17.271 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Meyer Mixi 5300
20
Meyer Mixi 5300
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3450434
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Μπεκ
19.718 €
με 19% ΦΠΑ
16.570 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGROLAND Scheibenegge Scheibenegge mit Injektor
7
AGROLAND Scheibenegge Scheibenegge mit Injektor
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3343144
33178 Paderborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ
21.525 €
με 23% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmer JOSKIN 5000
5
Volmer JOSKIN 5000
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3466676
09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Volmer TRG-W 600 Güllescheibenegge
Βίντεο
3
Volmer TRG-W 600 Güllescheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 2715422
48477 Hörstel-Riesenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.90 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BODENprofi INJECT-DISC 500L
3
BODENprofi INJECT-DISC 500L
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3236981
19073 Stralendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2004, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
23.723 €
με 19% ΦΠΑ
19.935 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Oldenburger XL BI-XL 780
3
Evers Oldenburger XL BI-XL 780
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3899094
6035 AC Ospel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 7.80 m, Καλλιεργητής κοπριάς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zunhammer Zunidisc
7
Zunhammer Zunidisc
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3923602
74343 Sachsenheim-Häfnerhaslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau
4
Eigenbau
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3801848
49624 Löningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.662 €
με 19% ΦΠΑ
9.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer GSG 1006
15
Zunhammer GSG 1006
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3846308
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer Zunidisc 600
8
Zunhammer Zunidisc 600
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3846291
01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.401 €
με 19% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Garant Kurzscheibenegge Heavy Duty
3
Garant Kurzscheibenegge Heavy Duty
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3552319
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
Βίντεο
2
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3814064
01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.50 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
Βίντεο
3
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3814056
01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis Terraject Disc 600
13
Veenhuis Terraject Disc 600
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3791914
54634 Bitburg-Flugplatz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
28.441 €
με 19% ΦΠΑ
23.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone-BBG Catros+6001-2 pro
12
Amazone-BBG Catros+6001-2 pro
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3583969
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
18.564 €
με 19% ΦΠΑ
15.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BODENprofi Inject-disc 750
3
BODENprofi Inject-disc 750
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3622281
97499 Donnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
36.890 €
με 19% ΦΠΑ
31.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Innomade GSE 750 Roll-on
10
Innomade GSE 750 Roll-on
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3622279
08294 Lößnitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
78.064 €
με 19% ΦΠΑ
65.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmering TRG-W
4
Volmering TRG-W
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3383759
85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 44