Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνα κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δισκοσβάρνα κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Evers Toric SIF 506/51M R62
4
ΝΈΑ Evers Toric SIF 506/51M R62
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4269124
  7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Duport Used  3.8 Meter Slurry Disc Injector
ΝΈΑ Duport Used 3.8 Meter Slurry Disc Injector
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4267589
  YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
Μπεκ δίσκου λυμάτων
4.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lomma IN-DISC 6000
17
Lomma IN-DISC 6000
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4234293
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Beckmann-Volmer TR 6-W
8
Beckmann-Volmer TR 6-W
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4234253
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
rumptstad bemester
4
rumptstad bemester
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4230832
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
300 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
veenhuis inj 6
9
veenhuis inj 6
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4217563
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
250 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
veenhuis vma 450
13
veenhuis vma 450
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4217556
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Καλλιεργητής κοπριάς
4.500 €
Δείτε αγγελία
Volmer TRG-W 600
4
Volmer TRG-W 600
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4205572
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Λοιπά
29.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Tom ATH L - 6,0 m - Gülleapplikator
11
Agro-Tom ATH L - 6,0 m - Gülleapplikator
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4191344
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.100 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Tom ATH L - 5,0 m - Gülleapplikator
11
Agro-Tom ATH L - 5,0 m - Gülleapplikator
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4191336
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
16.580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Tom ATH L - 4,5 m - Gülleapplikator
11
Agro-Tom ATH L - 4,5 m - Gülleapplikator
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4191324
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agro-Tom ATH L - 4,0 m - Gülleapplikator
11
Agro-Tom ATH L - 4,0 m - Gülleapplikator
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4191312
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
14.640 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Catros + 6001-2
13
Amazone Catros + 6001-2
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4189237
  48493 Wettringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
4
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4153321
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
5
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4153314
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
4
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4153310
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
4
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4153300
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lomma Güllekurzscheibenegge
4
Lomma Güllekurzscheibenegge
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4153284
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BRIRI BRIRI
4
BRIRI BRIRI
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4138105
  49844 Bawinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Ημερομηνία εγγραφής: 12.03.2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
VEENHUIS Terraject-Disc
2
VEENHUIS Terraject-Disc
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4137331
  89584 Blienshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer GSG 1006
15
Zunhammer GSG 1006
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4120830
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmer Engineering T-Rubber TRG - W 500
11
Volmer Engineering T-Rubber TRG - W 500
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 4067233
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
28.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Volmer JOSKIN 5000 / 40 TDH
5
Volmer JOSKIN 5000 / 40 TDH
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3997644
  09569 Oederan, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Evers Freiberger
12
Evers Freiberger
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3987388
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
12.500 €
Δείτε αγγελία
Slootsmid Bulldog 720
10
Slootsmid Bulldog 720
Δισκοσβάρνα κοπριάς, 3953457
  7245 NR Laren GLD, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 7.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 49