Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντέινερ κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κοντέινερ κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντέινερ κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Trentsysteme Trenttank
4
Trentsysteme Trenttank
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2404272
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
10
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3144594
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 75000.00 l, Άξονες: 1
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stahl Profil 66 cbm3
7
Stahl Profil 66 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3144590
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
9
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2411701
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 60000.00 l
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WIESE GC 66
9
WIESE GC 66
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2364818
32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wiese FRC 66
6
Wiese FRC 66
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3464572
32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LEEWES 65 m³ BL-Güllecontainer
4
LEEWES 65 m³ BL-Güllecontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3625173
27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 05.09.2017, Χωρητικότητα δοχείου: 65.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
10
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3144594
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 75000.00 l, Άξονες: 1
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stahl Profil 66 cbm3
7
Stahl Profil 66 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3144590
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LEEWES 92 m³-Schouten-PumpContainer
6
LEEWES 92 m³-Schouten-PumpContainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2928793
27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 92000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LEEWES 65 m³ Feldrandcontainer
4
LEEWES 65 m³ Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2943475
27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 65000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
LEEWES 65 m³ Gülle-/Feldrandcontainer
Βίντεο
3
LEEWES 65 m³ Gülle-/Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2329923
27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 65000.00 l, Άξονες: 1
23.300 €
με 19% ΦΠΑ
19.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
stal-profil mestcontainer
4
stal-profil mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2757000
7894 EM Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
15.125 €
με 21% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buitenhuis Mestcontainer
9
Buitenhuis Mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2452090
7954 GL Rouveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
WIESE GC 66
9
WIESE GC 66
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2364818
32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ZHE  Mestcontainer - gegalvaniseerd -
6
ZHE Mestcontainer - gegalvaniseerd -
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2771209
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ZHE Mestcontainer
4
ZHE Mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt1703967
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Unbekannt Güllefass 5000 VP
5
Unbekannt Güllefass 5000 VP
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3214896
49456 Bakum, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Άξονες: 1
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stahl-Profil mestcontainer
6
Stahl-Profil mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2873856
7894 EM Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 55000.00 l, Άξονες: 1
17.545 €
με 21% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ZHE Mestcontainer 45m3
3
ZHE Mestcontainer 45m3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3648389
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
15.730 €
με 21% ΦΠΑ
13.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Stp Mestcontainer
6
Stp Mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3505834
7894 EM Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 45.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin MODULO 11000
5
Joskin MODULO 11000
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3760685
5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meprozet Multilift 1400
11
Meprozet Multilift 1400
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3638504
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l
19.516 €
με 19% ΦΠΑ
16.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other STAMEC MESTTANK
11
Sonstige / Other STAMEC MESTTANK
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2948130
5531AE Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1900, Χωρητικότητα δοχείου: 10.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BSA 18500 l
6
BSA 18500 l
Κοντέινερ κοπριάς, fgt3261982
97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 18500.00 l
36.000 €
με 19% ΦΠΑ
30.252 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Challenger 13000
7
Challenger 13000
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2879024
5531AE Bladel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne PW15000
8
Meyer-Lohne PW15000
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2708701
97232 Euerhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
27.965 €
με 19% ΦΠΑ
23.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güllecontainer Feldrand 70 cbm3
9
Güllecontainer Feldrand 70 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2776675
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 70000.00 l
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
9
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2411701
48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 60000.00 l
11.899 €
με 19% ΦΠΑ
9.999 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trentsysteme Trenttank
4
Trentsysteme Trenttank
Κοντέινερ κοπριάς, fgt2404272
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 48