Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοντέινερ κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Κοντέινερ κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοντέινερ κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Feldrandcontainer Stapel 75000 mit Fahrwerk
15
Feldrandcontainer Stapel 75000 mit Fahrwerk
Κοντέινερ κοπριάς, 4840654 4840654
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Χωρητικότητα δοχείου: 75000.00 l, Άξονες: 1
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel Güllecontainer mit Fahrwerk Feldrandcontainer mit Aufziehbügel und Rollen
15
Stapel Güllecontainer mit Fahrwerk Feldrandcontainer mit Aufziehbügel und Rollen
Κοντέινερ κοπριάς, 4762421 4762421
  92271 Großschönbrunn (Freihung), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 55000.00 l, Άξονες: 1
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldrandcontainer 66 m³
9
Feldrandcontainer 66 m³
Κοντέινερ κοπριάς, 4460822 4460822
  32469 Petershagen / OT Messlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 66.00 l, Άξονες: 1
21.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Feldrandgüllecontainer 90 cbm3
17
Feldrandgüllecontainer 90 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, 4200532 4200532
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 90000.00 l, Άξονες: 1
25.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LEEWES 92 m³-Schouten-PumpContainer
6
LEEWES 92 m³-Schouten-PumpContainer
Κοντέινερ κοπριάς, 2928793 2928793
  27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 92000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
LEEWES 65 m³ Feldrandcontainer
4
LEEWES 65 m³ Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, 2943475 2943475
  27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 65000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LEEWES Feldrand-/Güllecontainer 65 m³
5
LEEWES Feldrand-/Güllecontainer 65 m³
Κοντέινερ κοπριάς, 2583831 2583831
  27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 65000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ZHE  Mestcontainer - gegalvaniseerd -
6
ZHE Mestcontainer - gegalvaniseerd -
Κοντέινερ κοπριάς, 2771209 2771209
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
LEEWES 65 m³ Gülle-/Feldrandcontainer
3
LEEWES 65 m³ Gülle-/Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, 2329923 2329923
  27386 Westerwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 65000.00 l, Άξονες: 1
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ZHE Mestcontainer
4
ZHE Mestcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, 1703967 1703967
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
21
Güllecontainer Feldrand 75 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, 3144594 3144594
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 75000.00 l, Άξονες: 1
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stahl Profil 66 cbm3
7
Stahl Profil 66 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, 3144590 3144590
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 66000.00 l, Άξονες: 1
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ZHE Mestcontainer 45m3
4
ZHE Mestcontainer 45m3
Κοντέινερ κοπριάς, 4735029 4735029
  4794 RM Heijningen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Eisele GFK-Tank 23500 Ltr
3
Eisele GFK-Tank 23500 Ltr
Κοντέινερ κοπριάς, 4708871 4708871
  89296 Osterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 23500.00 l
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Meprozet KM 55
4
Meprozet KM 55
Κοντέινερ κοπριάς, 4840763 4840763
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 55500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Trentsysteme Trenttank
9
Trentsysteme Trenttank
Κοντέινερ κοπριάς, 4735359 4735359
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 24000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Annaburger 35 m3
8
Annaburger 35 m3
Κοντέινερ κοπριάς, 4807971 4807971
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 35000.00 l
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
2x Mestcontainer 45 m3
12
2x Mestcontainer 45 m3
Κοντέινερ κοπριάς, 4818502 4818502
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bogdan Bogdan GC
7
Bogdan Bogdan GC
Κοντέινερ κοπριάς, 4350942 4350942
  93352 Rohr i. NB, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 80000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ZHE Mestcontainer - RDW gekeurd
6
ZHE Mestcontainer - RDW gekeurd
Κοντέινερ κοπριάς, 4592986 4592986
  3299 LX Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Meyer-Lohne PW15000
8
Meyer-Lohne PW15000
Κοντέινερ κοπριάς, 4420668 4420668
  89188 Merklingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 15000.00 l
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güllecontainer Feldrand 70 cbm3
20
Güllecontainer Feldrand 70 cbm3
Κοντέινερ κοπριάς, 2776675 2776675
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 75000.00 l
22.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
15
Wernsmann-industrieservice Wernsmann-Feldrandcontainer
Κοντέινερ κοπριάς, 2411701 2411701
  48629 Metelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l
9.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Mestcontainer 45 m3
8
Mestcontainer 45 m3
Κοντέινερ κοπριάς, 4596426 4596426
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 45000.00 l, Άξονες: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hermanns Zement Silo Güllezubringer
9
ΝΈΑ Hermanns Zement Silo Güllezubringer
Κοντέινερ κοπριάς, 4897183 4897183
  41352 Korschenbroich, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 24200.00 l, Άξονες: 3
7.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 40