Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis Euroject 300-840
12
Veenhuis Euroject 300-840
Κοπροδιανομείς, fdt3789750
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 840.00 m, Μπεκ
9.750 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bomech Farmer
6
Bomech Farmer
Κοπροδιανομείς, fdt3731871
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Εγχυτήρας λάσπης
28.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Combi 870
11
Schuitemaker Combi 870
Κοπροδιανομείς, fdt3207255
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 870.00 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
6.500 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis VMB 570
12
Veenhuis VMB 570
Κοπροδιανομείς, fdt3788313
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 570.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
7.000 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Schuitemaker Combi 840
14
Schuitemaker Combi 840
Κοπροδιανομείς, fdt3404653
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 840.00 m, Μπεκ
8.500 €

Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 6LT mit APV-Streuer
7
Horsch Tiger 6LT mit APV-Streuer
Κοπροδιανομείς, fdt3805607
31167 Bockenem, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kaweco zodebemester, sleufkouter
3
Kaweco zodebemester, sleufkouter
Κοπροδιανομείς, fdt3796161
8107 AG BROEKLAND, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
2.118 €
με 21% ΦΠΑ
1.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Roelama Zodenbemester
12
Roelama Zodenbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3777845
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 720.00 m, Μπεκ
10.000 €

Δείτε αγγελία
Vogelsang Swing Up 15m
5
Vogelsang Swing Up 15m
Κοπροδιανομείς, fdt3774336
51515 Kürten-Neuensaal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
14.990 €
με 19% ΦΠΑ
12.597 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MÖSCHA
4
MÖSCHA
Κοπροδιανομείς, fdt3741134
97797 Wartmannsroth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 12.08.2015, Πλάτος εργασίας: 21.00 m
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Briri 18 m Schleppschlauchverteiler
7
Briri 18 m Schleppschlauchverteiler
Κοπροδιανομείς, fdt3690586
48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
7.735 €
με 19% ΦΠΑ
6.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Samson L 40
6
Samson L 40
Κοπροδιανομείς, fdt3690110
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Roelama Zodenbemester
23
Roelama Zodenbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3670633
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Διακοπή σταξίματος, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
30.250 €
με 21% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy 12 + 15 m Schleppschuh
7
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy 12 + 15 m Schleppschuh
Κοπροδιανομείς, fdt3548969
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.15 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Slootsmid SB 650 Profi
5
Slootsmid SB 650 Profi
Κοπροδιανομείς, fdt3493288
5409 TW Odiliapeel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Μπεκ
16.335 €
με 21% ΦΠΑ
13.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Slootsmid SK 6
11
Slootsmid SK 6
Κοπροδιανομείς, fdt2661301
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μπεκ
10.000 €

Δείτε αγγελία
Peecon SB 530 Profi
3
Peecon SB 530 Profi
Κοπροδιανομείς, fdt2849979
4879 NE Etten-Leur, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 5.30 m, Μπεκ
20.873 €
με 21% ΦΠΑ
17.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
POMOT Gullewagen, Gullefass Wóz asenizacyjny POMOT 5000l
3
POMOT Gullewagen, Gullefass Wóz asenizacyjny POMOT 5000l
Κοπροδιανομείς, fdt3377506
46-300 Olesno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 14.00 m, Λοιπά
7.899 €
με 23% ΦΠΑ
6.422 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Freiberger
14
Evers Freiberger
Κοπροδιανομείς, fdt3365797
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
9.500 €

Δείτε αγγελία
Kaweco o j 720
5
Kaweco o j 720
Κοπροδιανομείς, fdt3245706
7221 CM STEENDEREN, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Schuitemaker zodebemester
8
Schuitemaker zodebemester
Κοπροδιανομείς, fdt2449643
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 740.00 m, Μπεκ
13.500 €

Δείτε αγγελία
Duport ALL TRACK FARMER DW6030
10
Duport ALL TRACK FARMER DW6030
Κοπροδιανομείς, fdt3791576
8271 CB IJsselmuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Εγχυτήρας λάσπης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kongskilde Bouwlandbemester
10
Kongskilde Bouwlandbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3165433
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
7.500 €

Δείτε αγγελία
Veenhuis VMB 570
12
Veenhuis VMB 570
Κοπροδιανομείς, fdt3788313
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 570.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
7.000 €

Δείτε αγγελία
Bomech Farmer
6
Bomech Farmer
Κοπροδιανομείς, fdt3731871
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Εγχυτήρας λάσπης
28.000 €

Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject-840
12
Veenhuis Euroject-840
Κοπροδιανομείς, fdt3423406
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 840.00 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
10.000 €

Δείτε αγγελία
Kongskilde Vibroflex
10
Kongskilde Vibroflex
Κοπροδιανομείς, fdt3169755
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Κεφαλή, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 520.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
9.000 €

Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 300-840
12
Veenhuis Euroject 300-840
Κοπροδιανομείς, fdt3789750
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 840.00 m, Μπεκ
9.750 €

Δείτε αγγελία
Kotte 15 m Schleppschuhverteiler
3
Kotte 15 m Schleppschuhverteiler
Κοπροδιανομείς, fdt3782294
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Combi 840
14
Schuitemaker Combi 840
Κοπροδιανομείς, fdt3404653
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 840.00 m, Μπεκ
8.500 €

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 125