Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bomech Joskin Vogelsang Schouten Vredo
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Agrometer SRS 1200
Βίντεο
Agrometer SRS 1200
Κοπροδιανομείς, 4997253 4997253
  26452 Sande, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ημερομηνία εγγραφής: 01.07.2010
69.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Vogelsang Sleepslang
18
Vogelsang Sleepslang
Κοπροδιανομείς, 4996174 4996174
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotte Möscha Verteiler Düsenbalken Gülleverteiler Schleppschlauchgestänge
6
Kotte Möscha Verteiler Düsenbalken Gülleverteiler Schleppschlauchgestänge
Κοπροδιανομείς, 4993815 4993815
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Τύπος: Κινούμενο ακροφύσιο
1.806,68 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Terra Gator Terra Gator TG 2244
Βίντεο
16
Terra Gator Terra Gator TG 2244
Κοπροδιανομείς, 4992200 4992200
  9423 PC Hoogersmilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Τύπος: Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3000 7.60
Veenhuis Euroject 3000 7.60
Κοπροδιανομείς, 4992189 4992189
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
tjalma Hydrodisc 937
8
tjalma Hydrodisc 937
Κοπροδιανομείς, 4992060 4992060
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.07.2016, Πλάτος εργασίας: 9.37 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten Sprinter
9
Schouten Sprinter
Κοπροδιανομείς, 4991914 4991914
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2010, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomech Multi Green Star 15 Meter - (Profiausführung) - Bj. 2011 - 2 x Rotacut - Tropfstopp  - Teilbreitenschaltung - Schleppschuh - Schleppschlauchverteiler Gülleverteiler
3
Bomech Multi Green Star 15 Meter - (Profiausführung) - Bj. 2011 - 2 x Rotacut - Tropfstopp - Teilbreitenschaltung - Schleppschuh - Schleppschlauchverteiler Gülleverteiler
Κοπροδιανομείς, 4990476 4990476
  84364 Bad Birnbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
20.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte PTR 22
19
Kotte PTR 22
Κοπροδιανομείς, 4987581 4987581
  14542 Werder / Havel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Stapel
4
Stapel
Κοπροδιανομείς, 4983947 4983947
  33181 Bad Wünnenberg, Γερμανία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Μπάρα ακροφυσίων
1.785 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin 5100/ 17 SHK
4
Joskin 5100/ 17 SHK
Κοπροδιανομείς, 4975474 4975474
  37627 Wangelnstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Τύπος: Καλλιεργητής κοπριάς
8.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Beregnungstrommel für Gülle
6
Sonstige Beregnungstrommel für Gülle
Κοπροδιανομείς, 4968705 4968705
  77743 Schutterzell, Γερμανία
1.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fliegl Schleppschuhverteiler Typ SVGFLA 12,0 m
10
Fliegl Schleppschuhverteiler Typ SVGFLA 12,0 m
Κοπροδιανομείς, 4963401 4963401
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAMSON SBX 24
5
SAMSON SBX 24
Κοπροδιανομείς, 4950592 4950592
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 21.10.2019, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
35.000 €
Δείτε αγγελία
Slootsmid bouwlandbemester 6.5mtr
7
Slootsmid bouwlandbemester 6.5mtr
Κοπροδιανομείς, 4949288 4949288
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 6.50 m, Τύπος: Καλλιεργητής κοπριάς
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomech Speedy 15 Meter + Streu-Mix Pumpfass
10
Bomech Speedy 15 Meter + Streu-Mix Pumpfass
Κοπροδιανομείς, 4946820 4946820
  95176 Konradsreuth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
61.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer Schleppschuverteiler Glide-Fix 15m
Zunhammer Schleppschuverteiler Glide-Fix 15m
Κοπροδιανομείς, 4935770 4935770
  84405 Dorfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
29.403,36 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BSA HD200/120GLD
BSA HD200/120GLD
Κοπροδιανομείς, 4935518 4935518
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
29.327,73 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte VT 16.700
4
Kotte VT 16.700
Κοπροδιανομείς, 4935499 4935499
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
33.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BSA Gülleverteiler Güllegrubber
3
BSA Gülleverteiler Güllegrubber
Κοπροδιανομείς, 4928421 4928421
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
1.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogelsang Gülleverteiler Schleppschlauch
10
Vogelsang Gülleverteiler Schleppschlauch
Κοπροδιανομείς, 4928415 4928415
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
172.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin GÜLLETECHNIK Schleppschuhverteile
8
Joskin GÜLLETECHNIK Schleppschuhverteile
Κοπροδιανομείς, 4928411 4928411
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
6.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogelsang Gülleverteiler / -wa Gülleverteiler
4
Vogelsang Gülleverteiler / -wa Gülleverteiler
Κοπροδιανομείς, 4928402 4928402
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BSA Gülleverteiler Schleppschlauchvert.
3
BSA Gülleverteiler Schleppschlauchvert.
Κοπροδιανομείς, 4928400 4928400
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m
3.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte GÜLLETECHNIK Schwanenhals PTLX
8
Kotte GÜLLETECHNIK Schwanenhals PTLX
Κοπροδιανομείς, 4928319 4928319
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
172.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 117