Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Beregnungstrommel für Gülle
6
ΝΈΑ Beregnungstrommel für Gülle
Κοπροδιανομείς, 4716269 4716269
  77743 Schutterzell, Γερμανία
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl Skate 150
4
ΝΈΑ Fliegl Skate 150
Κοπροδιανομείς, 4715611 4715611
  86405 Erlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
22.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer GF12EX24 21960
3
Zunhammer GF12EX24 21960
Κοπροδιανομείς, 4711123 4711123
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.2017, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer GF15EX30 22640
5
Zunhammer GF15EX30 22640
Κοπροδιανομείς, 4711021 4711021
  83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ημερομηνία εγγραφής: 08.10.2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredo ZB8750
9
Vredo ZB8750
Κοπροδιανομείς, 4708032 4708032
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 14.02.2015, Πλάτος εργασίας: 8.75 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 1200/350
7
Veenhuis Euroject 1200/350
Κοπροδιανομείς, 4698882 4698882
  8304 AT Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 13.04.2014, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
39.500 €
Δείτε αγγελία
Joskin Terraflex 5100/17SHK
15
Joskin Terraflex 5100/17SHK
Κοπροδιανομείς, 4698569 4698569
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Quadra 20000TS
10
Joskin Quadra 20000TS
Κοπροδιανομείς, 4698187 4698187
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 0.15 m
77.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Schwanenhals-Güllewagen PTLX 25.000
14
Kotte Schwanenhals-Güllewagen PTLX 25.000
Κοπροδιανομείς, 4697095 4697095
  49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 30.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Vogelsang Swing Max 3S Slide 24 m
Κοπροδιανομείς, 4695543 4695543
  95509 Marktschorgast, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2018, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo ZB3 12068
2
Vredo ZB3 12068
Κοπροδιανομείς, 4690870 4690870
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 12.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin Multi Action
7
Joskin Multi Action
Κοπροδιανομείς, 4686177 4686177
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 7.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BSA HD200/120GLD
BSA HD200/120GLD
Κοπροδιανομείς, 4682421 4682421
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
29.327,73 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotte Möscha Verteiler
5
Kotte Möscha Verteiler
Κοπροδιανομείς, 4681762 4681762
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας
2.077,69 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Slootsmid SSB 7.25 Bulldog
Βίντεο
5
Slootsmid SSB 7.25 Bulldog
Κοπροδιανομείς, 4678339 4678339
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 7.25 m, Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer GI 600, Zuni Drill, Grünlandscheiben Injektor
6
Zunhammer GI 600, Zuni Drill, Grünlandscheiben Injektor
Κοπροδιανομείς, 4650760 4650760
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bauer Duo 2000 24 neter
5
Bauer Duo 2000 24 neter
Κοπροδιανομείς, 4650416 4650416
  17179 Walkendorf, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Μπάρα ακροφυσίων
4.000 €
Δείτε αγγελία
Joskin 4400/11SHK
10
Joskin 4400/11SHK
Κοπροδιανομείς, 4648363 4648363
  6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2013, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Μπεκ
9.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer DSV L48 - 12 m
4
Zunhammer DSV L48 - 12 m
Κοπροδιανομείς, 4631332 4631332
  Bologna, Ιταλία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2013, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
12.000 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Marchner SFW 6000
Κοπροδιανομείς, 4627531 4627531
  84539 Ampfing, Γερμανία
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogelsang Compax 15mtr
4
Vogelsang Compax 15mtr
Κοπροδιανομείς, 4626563 4626563
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin terrasoc 5200/13SH
7
Joskin terrasoc 5200/13SH
Κοπροδιανομείς, 4626521 4626521
  6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 05.04.2005, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
4.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin snijverdeler
3
Joskin snijverdeler
Κοπροδιανομείς, 4625771 4625771
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
1.100 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers TORRIC SE 600/56M
7
Evers TORRIC SE 600/56M
Κοπροδιανομείς, 4624280 4624280
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAMSON SD 600
6
SAMSON SD 600
Κοπροδιανομείς, 4624254 4624254
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 105