Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Vogelsang Vredo Bomech Schouten Joskin
Vogelsang Swing Up
ΝΈΑ Vogelsang Swing Up
Κοπροδιανομείς, 5292543 5292543
  45731 Waltrop, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Vogelsang
9
ΝΈΑ Vogelsang
Κοπροδιανομείς, 5289507 5289507
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
3.300  €
Στείλτε email
MÖSCHA Gülleverteiler
10
ΝΈΑ MÖSCHA Gülleverteiler
Κοπροδιανομείς, 5289360 5289360
  34414 Daseburg, Γερμανία
500  €
logo
Στείλτε email
Kotte VT12000/5
Kotte VT12000/5
Κοπροδιανομείς, 5287342 5287342
  34431 Marsberg, Γερμανία
9.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige SCHUITEMAKER EXACTA 1230
5
Sonstige SCHUITEMAKER EXACTA 1230
Κοπροδιανομείς, 5285637 5285637
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
40.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy + Farmer 12 + 15 m
9
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy + Farmer 12 + 15 m
Κοπροδιανομείς, 5285080 5285080
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 12.15 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Zunhammer 9 m
4
Zunhammer 9 m
Κοπροδιανομείς, 5280584 5280584
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
MÖSCHA
6
MÖSCHA
Κοπροδιανομείς, 5279598 5279598
  25767 Tensbüttel-Röst, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Τύπος: Κινούμενο ακροφύσιο
2.000  €
Στείλτε email
LANDTECH SLIDE -SPREADER 9m
Βίντεο
9
LANDTECH SLIDE -SPREADER 9m
Κοπροδιανομείς, 5277434 5277434
  3230 Šentjur, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
10.900  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
LANDTECH SLIDE-SPREADER PROFI 12m
Βίντεο
9
LANDTECH SLIDE-SPREADER PROFI 12m
Κοπροδιανομείς, 5277411 5277411
  3230 Šentjur, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
16.480  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
Zunhammer
4
Zunhammer
Κοπροδιανομείς, 5275737 5275737
  89613 Oberstadion, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Μπάρα ακροφυσίων
1.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
LANDTECH SLIDE-SPREADER PROFI 15m
Βίντεο
11
LANDTECH SLIDE-SPREADER PROFI 15m
Κοπροδιανομείς, 5275570 5275570
  3230 Šentjur, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2020, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
17.900  €
εξ. 22% ΦΠΑ
Στείλτε email
Joskin Joskin Multi action 7770
2
Joskin Joskin Multi action 7770
Κοπροδιανομείς, 5275271 5275271
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
9.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vredo Vredo SV6432 rebuild
Vredo Vredo SV6432 rebuild
Κοπροδιανομείς, 5275201 5275201
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.40 m
10.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kongskilde Vibro Flex 4.5M
6
Kongskilde Vibro Flex 4.5M
Κοπροδιανομείς, 5274832 5274832
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Joskin
6
Joskin
Κοπροδιανομείς, 5273510 5273510
  2065 Mány, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Τύπος: Λοιπά
51.000  €
Στείλτε email
Zunhammer Düsenbalkenverteiler DDV 24/3
15
Zunhammer Düsenbalkenverteiler DDV 24/3
Κοπροδιανομείς, 5269643 5269643
  84030 Landshut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
1.848,74  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Injektor Reinigungssystem Tunap Neuwertig!
4
Sonstige Injektor Reinigungssystem Tunap Neuwertig!
Κοπροδιανομείς, 5264838 5264838
  53783 Eitorf, Γερμανία
Τύπος: Μπεκ
399  €
Στείλτε email
Kongskilde Bouwlandbemester 4.5 mtr
3
Kongskilde Bouwlandbemester 4.5 mtr
Κοπροδιανομείς, 5262929 5262929
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Τύπος: Μπεκ δίσκου λυμάτων
4.000  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kotte VTL 19500/B
10
Kotte VTL 19500/B
Κοπροδιανομείς, 5258517 5258517
  31707 Heeßen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bomech
6
Bomech
Κοπροδιανομείς, 5256336 5256336
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
22.500  €
Στείλτε email
Vogelsang SwingUp Slide 15m - mit 2 Exa-Cut 30
6
Vogelsang SwingUp Slide 15m - mit 2 Exa-Cut 30
Κοπροδιανομείς, 5228364 5228364
  49632 Essen/Oldb., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
29.126  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vogelsang NEU !! Aktionsware !! Rotacut ExaCut ECL 48DN40 oder ECL 30DN40 Verteilerkopf Exaktverteiler Schleppschuhverteiler Schleppschlauchverteiler Gülle Schleppschuh Biogas – nur solange der Vorrat reicht Gülleverteiltechnik
4
Vogelsang NEU !! Aktionsware !! Rotacut ExaCut ECL 48DN40 oder ECL 30DN40 Verteilerkopf Exaktverteiler Schleppschuhverteiler Schleppschlauchverteiler Gülle Schleppschuh Biogas – nur solange der Vorrat reicht Gülleverteiltechnik
Κοπροδιανομείς, 5225379 5225379
  84364 Bad Birnbach, Γερμανία
Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
2.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vredo Zb 3
5
Vredo Zb 3
Κοπροδιανομείς, 5219251 5219251
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
SAMSON SB 24
5
SAMSON SB 24
Κοπροδιανομείς, 5212601 5212601
  25926 Westre, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
6.000  €
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 94