Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Kongskilde Vibroflex
13
Kongskilde Vibroflex
Κοπροδιανομείς, fdt3154103
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
8.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bauer Mestverdelers
8
Bauer Mestverdelers
Κοπροδιανομείς, fdt3569515
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Κεφαλή, Λοιπά
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Evers Oldenburger
14
Evers Oldenburger
Κοπροδιανομείς, fdt3623062
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 780.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
17.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Roelama Zodenbemester
12
Roelama Zodenbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3464504
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 520.00 m, Εγχυτήρας λάσπης
3.500 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Veenhuis Bouwlandbemester
9
Veenhuis Bouwlandbemester
Κοπροδιανομείς, fdt3382316
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
2.250 EUR

Δείτε αγγελία
Garant V4500/2
3
Garant V4500/2
Κοπροδιανομείς, fdt3660936
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1985
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eigenbau 5,00 M
9
Eigenbau 5,00 M
Κοπροδιανομείς, fdt3653934
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 5.00 m
3.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
3.162 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers NORIKER 510
9
Evers NORIKER 510
Κοπροδιανομείς, fdt3653873
26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
12.495 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3000 7.60
4
Veenhuis Euroject 3000 7.60
Κοπροδιανομείς, fdt3652967
Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin MODULO 2 12000
4
Joskin MODULO 2 12000
Κοπροδιανομείς, fdt3648689
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
48.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
40.756 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin MODULO 2
3
Joskin MODULO 2
Κοπροδιανομείς, fdt3648684
26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
17.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.706 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Oehler VKT180
5
Oehler VKT180
Κοπροδιανομείς, fdt3625421
16909 Liebenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
17.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomech Farmer
2
Bomech Farmer
Κοπροδιανομείς, fdt3623795
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Evers Oldenburger
14
Evers Oldenburger
Κοπροδιανομείς, fdt3623062
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 780.00 m, Καλλιεργητής κοπριάς
17.000 EUR

Δείτε αγγελία
ACA Ecobemester
2
ACA Ecobemester
Κοπροδιανομείς, fdt3622768
2481 KX Woubrugge, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
200 EUR

Δείτε αγγελία
Joskin Wide Action 4300/20 GH
6
Joskin Wide Action 4300/20 GH
Κοπροδιανομείς, fdt3622708
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Πλάτος εργασίας: 4.30 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo VT 3936
11
Vredo VT 3936
Κοπροδιανομείς, fdt3618618
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
202.181 EUR
με 19% ΦΠΑ
169.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang Swing Up 15m
3
Vogelsang Swing Up 15m
Κοπροδιανομείς, fdt3614705
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
20.944 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fliegl SFW 12000
Κοπροδιανομείς, fdt3612592
84539 Ampfing, Γερμανία
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Slootsmid Bemester
Slootsmid Bemester
Κοπροδιανομείς, fdt3603044
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 5.20 m
1.513 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang 15m
7
Vogelsang 15m
Κοπροδιανομείς, fdt3601209
48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
17.500 EUR

Δείτε αγγελία
Samson  Universal
6
Samson Universal
Κοπροδιανομείς, fdt3591933
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Μπάρα ακροφυσίων
6.843 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang Schleppschlauch 36m
13
Vogelsang Schleppschlauch 36m
Κοπροδιανομείς, fdt3589224
59227 Ahlen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Briri VTTW 120
4
Briri VTTW 120
Κοπροδιανομείς, fdt3576441
28355 Bremen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
15.351 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bauer Mestverdelers
8
Bauer Mestverdelers
Κοπροδιανομείς, fdt3569515
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Κεφαλή, Λοιπά
605 EUR
με 21% ΦΠΑ
500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis eurojet 4500
5
Veenhuis eurojet 4500
Κοπροδιανομείς, fdt3565994
6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 7.13 m
23.595 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Duport DW 8044
4
Duport DW 8044
Κοπροδιανομείς, fdt3565100
91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
23.205 EUR
με 19% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kaweco 3-I 480
14
Kaweco 3-I 480
Κοπροδιανομείς, fdt3551319
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2006, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
7.260 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy 12 + 15 m Schleppschuh
7
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy 12 + 15 m Schleppschuh
Κοπροδιανομείς, fdt3548969
46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.15 m, Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Buts Meulepas -
3
Buts Meulepas -
Κοπροδιανομείς, fdt3543503
4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 107