Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bomech Joskin Schouten Vredo Vogelsang Kaweco Peecon
Zunhammer 9 m
5
ΝΈΑ Zunhammer 9 m
Κοπροδιανομείς, 5142239 5142239
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomech Speedy 15 mtr.
4
Bomech Speedy 15 mtr.
Κοπροδιανομείς, 5134967 5134967
  93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Cross Agricultural Engineering Cross 2250 gls
3
Cross Agricultural Engineering Cross 2250 gls
Κοπροδιανομείς, 5134934 5134934
  R51WR98 Rathangan, Ιρλανδία
Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy + Farmer 12 + 15 m
7
Bomech bei AGROTEC 46348 Raesfeld Speedy + Farmer 12 + 15 m
Κοπροδιανομείς, 5132659 5132659
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 12.15 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500 8.40
6
Veenhuis Euroject 3500 8.40
Κοπροδιανομείς, 5130048 5130048
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2009
4.900 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
6
Veenhuis Euroject 3500
Κοπροδιανομείς, 5130040 5130040
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Veenhuis Terraject
Veenhuis Terraject
Κοπροδιανομείς, 5125249 5125249
  Haelen - Wijchen , Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin PENDISLIDE Schleppschuhverteiler 150/60PS2
5
Joskin PENDISLIDE Schleppschuhverteiler 150/60PS2
Κοπροδιανομείς, 5124485 5124485
  86504 Merching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου πέδιλου
17.650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marchner SFW 6000
3
Marchner SFW 6000
Κοπροδιανομείς, 5115492 5115492
  84539 Ampfing, Γερμανία
2.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zunhammer
Zunhammer
Κοπροδιανομείς, 5115093 5115093
  04886 Beilrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
2.000 €
Δείτε αγγελία
SAMSON
4
SAMSON
Κοπροδιανομείς, 5100240 5100240
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
5.463 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAMSON CMX 8.6
2
SAMSON CMX 8.6
Κοπροδιανομείς, 5098980 5098980
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 8.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
MÖSCHA
Κοπροδιανομείς, 5092463 5092463
  33039 Nieheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Τύπος: Κινούμενο ακροφύσιο
250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo ZFBE 7241
5
Vredo ZFBE 7241
Κοπροδιανομείς, 5091428 5091428
  8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος: Μπεκ
24.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo ZB3-12068
8
Vredo ZB3-12068
Κοπροδιανομείς, 5090468 5090468
  7122 KB Aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Μπεκ
52.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SCHUITEMAKER EXACTA 1230
5
Sonstige / Other SCHUITEMAKER EXACTA 1230
Κοπροδιανομείς, 5090432 5090432
  18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
41.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten Spider 12260H-B
4
Schouten Spider 12260H-B
Κοπροδιανομείς, 5084079 5084079
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 16.02.2015, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schouten Spider 12260H-B
3
Schouten Spider 12260H-B
Κοπροδιανομείς, 5084072 5084072
  9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Ημερομηνία εγγραφής: 15.02.2011, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Μπεκ
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vogelsang
3
Vogelsang
Κοπροδιανομείς, 5078904 5078904
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα επιλογής τμήματος μπούμας, Διακοπή σταξίματος, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας συρόμενου εύκαμπτου σωλήνα
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
FTS MED 7000
Κοπροδιανομείς, 5072806 5072806
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Schuitemaker Combi 80
7
Schuitemaker Combi 80
Κοπροδιανομείς, 5056950 5056950
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 8.00 m
5.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Duport All Track DW7240
13
Duport All Track DW7240
Κοπροδιανομείς, 5055712 5055712
  7951 SK Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 7.20 m, Τύπος: Μπεκ
17.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Slootsmid SB Buldog 7.25
5
Slootsmid SB Buldog 7.25
Κοπροδιανομείς, 5027857 5027857
  6669 DJ Dodewaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλάτος εργασίας: 7.25 m, Τύπος: Μπάρα ακροφυσίων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredo ZB 8750
13
Vredo ZB 8750
Κοπροδιανομείς, 5026273 5026273
  7627 NA Bornerbroek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Κεφαλή, Διακοπή σταξίματος, Ημερομηνία εγγραφής: 23.02.2016, Πλάτος εργασίας: 8.70 m, Τύπος: Μπεκ δίσκου λυμάτων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Zunhammer Düsenbalkenverteiler mit 3 Bauer Düsen 21m (evtl. 18m oder 15m veränderbar) im Kundenauftrag
14
Zunhammer Düsenbalkenverteiler mit 3 Bauer Düsen 21m (evtl. 18m oder 15m veränderbar) im Kundenauftrag
Κοπροδιανομείς, 5024295 5024295
  91598 Colmberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 21.00 m
2.100,84 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 96