Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Joskin mestverspreider Tornado M 20000 V
9
ΝΈΑ Joskin mestverspreider Tornado M 20000 V
Κοπροδιανομείς, 4265259
  5984 NP Koningslust, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tebbe HS240 pesée DPAE GPS Télégonflage
3
ΝΈΑ Tebbe HS240 pesée DPAE GPS Télégonflage
Κοπροδιανομείς, 4263875
  6953 Nassogne Forrieres, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pronar NV 161/3
3
ΝΈΑ Pronar NV 161/3
Κοπροδιανομείς, 4263420
  9631 Allerborn, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 23.1 x 26
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Briri E10000T
3
ΝΈΑ Briri E10000T
Κοπροδιανομείς, 4263416
  6671 DK Zetten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 16
10
ΝΈΑ Strautmann VS 16
Κοπροδιανομείς, 4263175
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50-22,5
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann MS 1401
9
ΝΈΑ Strautmann MS 1401
Κοπροδιανομείς, 4263056
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/40 R22,5
36.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF AV 3
ΝΈΑ JF AV 3
Κοπροδιανομείς, 4262561
  4786 Brunnenthal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1982, Δίκυκλa
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 4190 S
7
ΝΈΑ Bergmann TSW 4190 S
Κοπροδιανομείς, 4262268
  31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 100
5
ΝΈΑ Tebbe DS 100
Κοπροδιανομείς, 4262191
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe Universal DST 20 TS
14
Hawe Universal DST 20 TS
Κοπροδιανομείς, 4261949
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar Rozrzutnik obornika 8,5 T -WYPRZEDAŻ !!!
8
Pronar Rozrzutnik obornika 8,5 T -WYPRZEDAŻ !!!
Κοπροδιανομείς, 4261814
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
14.009 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mengele ES 11000 TA
7
Mengele ES 11000 TA
Κοπροδιανομείς, 4261754
  9631 Allerborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.00 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 15.0/55-17
13.600 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ASH MF T 18
7
ASH MF T 18
Κοπροδιανομείς, 4261742
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 12.60 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metalfach
10
Metalfach
Κοπροδιανομείς, 4261736
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.66 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 550/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrimat 6 ton
4
Agrimat 6 ton
Κοπροδιανομείς, 4261637
  6741 JN Lunteren, Ολλανδία
Δίκυκλa, Ελαστικά: 19 x 45 x 17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 4190 S
8
Bergmann TSW 4190 S
Κοπροδιανομείς, 4260487
  53639 Königswinter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22,5
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 120
7
Tebbe HS 120
Κοπροδιανομείς, 4259999
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Μεταφορική ταινία, Ελαστικά: 750/45R22,5
19.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 180
5
Tebbe DS 180
Κοπροδιανομείς, 4259558
  27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-22,5
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220 Universalstreuer
5
Tebbe HS 220 Universalstreuer
Κοπροδιανομείς, 4258874
  21702 Ahlerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner T3070
3
Kirchner T3070
Κοπροδιανομείς, 4258271
  97980 Bad Mergentheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία
9.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin TORNADO2 12000
5
Joskin TORNADO2 12000
Κοπροδιανομείς, 4257792
  5314 LK Bruchem (Gelderland), Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 18/40
10
Strautmann VS 18/40
Κοπροδιανομείς, 4257698
  35447 Reiskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Δίδυμο σασί, ...
9.033 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF AV 4500
3
JF AV 4500
Κοπροδιανομείς, 4257647
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Μεταφορική ταινία
2.575 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HKS 80
8
Tebbe HKS 80
Κοπροδιανομείς, 4257442
  5688 XH Oirschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά
11.000 €
Δείτε αγγελία
Krone Optimat 5,5
5
Krone Optimat 5,5
Κοπροδιανομείς, 4256401
  77743 Neuried, Γερμανία
Μεταφορική ταινία
2.185 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 565