Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bergmann Farmtech Joskin Pronar Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Farmtech Ultrafex 1600 Universalstreuer Miststreuer Dungstreuer
4
Farmtech Ultrafex 1600 Universalstreuer Miststreuer Dungstreuer
Κοπροδιανομείς, 4837594 4837594
  34626 Neukirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolland RFC4510
Βίντεο
4
Rolland RFC4510
Κοπροδιανομείς, 4861855 4861855
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 18.4 - 34 AS
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper Z 42
4
Kemper Z 42
Κοπροδιανομείς, 4867323 4867323
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 3.00 m³, Συνολικό βάρος: 5.40 t, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 10,0/75-15.3
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farmtech Ultrafex 1600
4
Farmtech Ultrafex 1600
Κοπροδιανομείς, 4839335 4839335
  72525 Münsingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
37.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ASH M 136
11
ASH M 136
Κοπροδιανομείς, 4840088 4840088
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 500-50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 2005
6
Strautmann VS 2005
Κοπροδιανομείς, 4896534 4896534
  24589 Dätgen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Strautmann CS 95
8
Strautmann CS 95
Κοπροδιανομείς, 4890489 4890489
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.70 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 560/45-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ASH D 136
-12%
9
ASH D 136
Κοπροδιανομείς, 4821090 4821090
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
15.700 €
17.800 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220
9
Tebbe HS 220
Κοπροδιανομείς, 4830777 4830777
  18299 Rostock-Laage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, ...
51.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1  A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1 A2HS
Κοπροδιανομείς, 4832016 4832016
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 3.40 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Συνολικό βάρος: 4.88 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 12PR
6.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
Κοπροδιανομείς, 4832274 4832274
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.20 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
13.568 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
Κοπροδιανομείς, 4832127 4832127
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.38 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
14.215 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t  N233/5 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/5 A2HS
Κοπροδιανομείς, 4832087 4832087
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 5.95 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
7.328 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
Κοπροδιανομείς, 4832083 4832083
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 7.35 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 9.28 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
12.532 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6  A4VS
11
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6 A4VS
Κοπροδιανομείς, 4832041 4832041
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.25 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 6.12 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
8.027 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1  A2H
9
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1 A2H
Κοπροδιανομείς, 4832077 4832077
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
6.732 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
11
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
Κοπροδιανομείς, 4832302 4832302
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.89 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22,5 16pr
23.562 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
Κοπροδιανομείς, 4832295 4832295
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.40 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17 14pr
14.888 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 16.04
7
Annaburger HTS 16.04
Κοπροδιανομείς, 4873492 4873492
  31675 Bückeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Συνολικό βάρος: 17.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
42.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann VS18
7
Strautmann VS18
Κοπροδιανομείς, 4882459 4882459
  83-330 Żukowo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
13.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann TS 160
6
Strautmann TS 160
Κοπροδιανομείς, 4873886 4873886
  54552 Steiningen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 15.90 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 710/70 R38
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 160 Tandem Universalstreuer
14
Tebbe DS 160 Tandem Universalstreuer
Κοπροδιανομείς, 4804448 4804448
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.50 t, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
27.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
15
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
Κοπροδιανομείς, 4807123 4807123
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Marpol Miststreuer 6 T/ Manure spreader Tandem MR600 6T/  Разбрасыватель органических удобрений/ Rozrzutnik obornika
7
Marpol Miststreuer 6 T/ Manure spreader Tandem MR600 6T/ Разбрасыватель органических удобрений/ Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4805833 4805833
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
5.741,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolland Super Conic 2090
14
Rolland Super Conic 2090
Κοπροδιανομείς, 4859878 4859878
  6941 RB Didam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 9.00 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Σασί: Δίκυκλa, ...
6.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 573