Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann Dungstreuer 5,7 t
3
ΝΈΑ Bergmann Dungstreuer 5,7 t
Κοπροδιανομείς, 4107698
25813 Husum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 TS
10
ΝΈΑ Hawe DST 20 TS
Κοπροδιανομείς, 4107619
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 2120T
7
ΝΈΑ Bergmann TSW 2120T
Κοπροδιανομείς, 4107609
25868 Norderstapel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 12.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/55-20
18.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Strautmann BE 4
Κοπροδιανομείς, 4107301
48361 Beelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kemper E 70 TS
10
ΝΈΑ Kemper E 70 TS
Κοπροδιανομείς, 4106562
97258 Gollhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
5.000 €

Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220 Tandem-Streuer
8
Tebbe HS 220 Tandem-Streuer
Κοπροδιανομείς, 4104254
99955 Herbsleben, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
METAL-FACH N267/1 Rozrzutnik obornika Tandem - 6T
6
METAL-FACH N267/1 Rozrzutnik obornika Tandem - 6T
Κοπροδιανομείς, 4103936
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 9.15 t, Ελαστικά: 400/60-15.5
12.249 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Abbey Machinery rozrzutnik boczny z rozdrabniaczem
2
Abbey Machinery rozrzutnik boczny z rozdrabniaczem
Κοπροδιανομείς, 4099180
11-041 Olsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 15.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης
26.163 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120/15
6
Fliegl ADS 120/15
Κοπροδιανομείς, 4096325
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 5300.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 650/55R26.5
33.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 700
10
Bergmann TSW 700
Κοπροδιανομείς, 4096314
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αερόφρενο, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 3200.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 550/60-22.5
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe Universal DST 20 TS
6
Hawe Universal DST 20 TS
Κοπροδιανομείς, 4095164
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann MX-F 700
2
Bergmann MX-F 700
Κοπροδιανομείς, 4095128
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 7.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 15.0-70-18
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steib Miststreuer 4to
6
Steib Miststreuer 4to
Κοπροδιανομείς, 4095047
72818 Trochtelfingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Mengele ES350N
4
Mengele ES350N
Κοπροδιανομείς, 4094812
3910 Zwettl, Αυστρία
1.142 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mengele ES350N
Κοπροδιανομείς, 4094809
3910 Zwettl, Αυστρία
1.142 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Mengele ES350N
Κοπροδιανομείς, 4094802
3910 Zwettl, Αυστρία
1.142 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GASPARDO URAGANO 170HP 3000L 320/90 R 32
5
Maschio GASPARDO URAGANO 170HP 3000L 320/90 R 32
Κοπροδιανομείς, 4094144
5611CA Eindhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann Stalldungstreuer VS
Strautmann Stalldungstreuer VS
Κοπροδιανομείς, 4092763
46459 Rees, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 7.50 t, Δίκυκλa
4.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other LeBoulch Maxi HVS420
2
Sonstige / Other LeBoulch Maxi HVS420
Κοπροδιανομείς, 4091894
7759 ROOST, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1999, Μεταφορική ταινία, Ελαστικά: 620/75R34
8.120 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROLTRANS Rozrzutnik Obornika 6T
3
ROLTRANS Rozrzutnik Obornika 6T
Κοπροδιανομείς, 4091352
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 11,5 x 80 x 15,3
5.447 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech Superfex 800
5
Farmtech Superfex 800
Κοπροδιανομείς, 4091351
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Farmtech Ultrafex 1600
5
Farmtech Ultrafex 1600
Κοπροδιανομείς, 4091350
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 600/50R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe Adler DX 30 Wiegestreuer
Rabe Adler DX 30 Wiegestreuer
Κοπροδιανομείς, 4090111
77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
8.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Düngertank 700 L
2
Becker Düngertank 700 L
Κοπροδιανομείς, 4090083
77743 Schutterzell, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 700.00 m³
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 101.04
8
Annaburger HTS 101.04
Κοπροδιανομείς, 4089509
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
16.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 534