Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bergmann Farmtech Joskin Pronar Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ASH Metalfach MST MST 14
11
ΝΈΑ ASH Metalfach MST MST 14
Κοπροδιανομείς, 4811615 4811615
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
15.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann 16 t
8
ΝΈΑ Bergmann 16 t
Κοπροδιανομείς, 4811490 4811490
  48341 Altenberge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Typ 38
4
ΝΈΑ Typ 38
Κοπροδιανομείς, 4810975 4810975
  93437 Furth im Wald, Γερμανία
Μεταφορική ταινία
3.800 €
Δείτε αγγελία
Rolland ROLLFORCE 5517
9
ΝΈΑ Rolland ROLLFORCE 5517
Κοπροδιανομείς, 4809916 4809916
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³
17.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rolland ROLL TWIN 165
Κοπροδιανομείς, 4809885 4809885
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HKS
4
ΝΈΑ Tebbe HKS
Κοπροδιανομείς, 4809708 4809708
  53501 Grafschaft, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Ελαστικά: 700/50 22,5
11.742,55 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger V4000
3
ΝΈΑ Pöttinger V4000
Κοπροδιανομείς, 4809543 4809543
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³
3.500 €
Δείτε αγγελία
Farmtech Superfex 700
9
ΝΈΑ Farmtech Superfex 700
Κοπροδιανομείς, 4809536 4809536
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 7.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
11.681,42 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech Variofex 750 Sonderkulturstreuer
8
ΝΈΑ Farmtech Variofex 750 Sonderkulturstreuer
Κοπροδιανομείς, 4809341 4809341
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lochmann RS 804
8
ΝΈΑ Lochmann RS 804
Κοπροδιανομείς, 4809325 4809325
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
7.964,60 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech Superfex 700 Miststreuer
14
ΝΈΑ Farmtech Superfex 700 Miststreuer
Κοπροδιανομείς, 4809291 4809291
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 4.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farmtech Minifex 550
14
ΝΈΑ Farmtech Minifex 550
Κοπροδιανομείς, 4809272 4809272
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 3.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gruber SM 45
14
ΝΈΑ Gruber SM 45
Κοπροδιανομείς, 4809104 4809104
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
6.902,65 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 180
9
ΝΈΑ Tebbe HS 180
Κοπροδιανομείς, 4808816 4808816
  73-102 STARGARD SZCZECIŃSKI, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2006, Άξονας διεύθυνσης, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 22.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Σασί: Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
10.577,21 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JF ST 70
5
ΝΈΑ JF ST 70
Κοπροδιανομείς, 4808229 4808229
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Σασί: Δίδυμο σασί
2.184,87 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch SA 250
6
Rauch SA 250
Κοπροδιανομείς, 4807859 4807859
  54439 Saarburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kirchner 2 TO
Κοπροδιανομείς, 4807386 4807386
  8850 Murau, Αυστρία
1.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
15
Joskin Ferti-Space 2 7014/25BU Horizon
Κοπροδιανομείς, 4807123 4807123
  23972 Groß Stieten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 25.00 m³, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper UTS 160
9
Kemper UTS 160
Κοπροδιανομείς, 4807089 4807089
  49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αερόφρενο, Συνολικό βάρος: 16.00 t
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marpol Düngerstreuer Manure spreader Tandem MR802 8 t/Разбрасыватель органических удобрений 8 тонн/ Rozrzutnik obornika
7
Marpol Düngerstreuer Manure spreader Tandem MR802 8 t/Разбрасыватель органических удобрений 8 тонн/ Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4806395 4806395
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 9.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 400/60 - 15.5 14PR
8.931,86 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Marpol Manure spreader Tandem MR800 8T/Rozrzutnik obornika
2
Marpol Manure spreader Tandem MR800 8T/Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4806209 4806209
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 400/60-15,5
6.675,39 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Marpol Manure spreader Tandem MR600 6T/ Rozrzutnik obornika
7
Marpol Manure spreader Tandem MR600 6T/ Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4805833 4805833
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 11.5/80-15.3
5.876,23 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Marpol MR250 Manure Spreader 2,5 t/ Разбрасыватель органическмх удобрений 2,5 тонны / Rozrzutnik obornika
Marpol MR250 Manure Spreader 2,5 t/ Разбрасыватель органическмх удобрений 2,5 тонны / Rozrzutnik obornika
Κοπροδιανομείς, 4805720 4805720
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 6.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 2.50 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 10.0/75-15,3
3.290,69 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
DVB Miststreuer 3500
3
DVB Miststreuer 3500
Κοπροδιανομείς, 4805691 4805691
  49456 Bakum-Lüsche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Όγκος φόρτωσης: 3.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.00 t, Συνολικό βάρος: 3.50 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 11,5x80x15,3
4.252,10 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 16
5
Strautmann VS 16
Κοπροδιανομείς, 4805161 4805161
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Αερόφρενο
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 602