Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann
10
ΝΈΑ Bergmann
Κοπροδιανομείς, 4585237
  49179 Ostercappeln, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 7000.00 t
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Oehler OL STE 60
3
ΝΈΑ Oehler OL STE 60
Κοπροδιανομείς, 4585080
  14806 Belzig-Schwanebeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Δίκυκλa
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner T 65 F 4
8
ΝΈΑ Kirchner T 65 F 4
Κοπροδιανομείς, 4584424
  3251 Purgstall, Αυστρία
4.159,29 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann M 600
7
ΝΈΑ Bergmann M 600
Κοπροδιανομείς, 4584385
  53804 Much, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 6.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
4.400 €
Δείτε αγγελία
Tebbe HKS 12500/180
12
ΝΈΑ Tebbe HKS 12500/180
Κοπροδιανομείς, 4583968
  89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία
14.453 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Farmtech Ultrafex 1600
11
ΝΈΑ Farmtech Ultrafex 1600
Κοπροδιανομείς, 4583676
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 600/50 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz BE 4 VS
6
ΝΈΑ Strautmann Streublitz BE 4 VS
Κοπροδιανομείς, 4583599
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 5.70 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 13.0/75-16
1.848,74 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone Optimat
4
ΝΈΑ Krone Optimat
Κοπροδιανομείς, 4583449
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 5.70 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 13.0/60-18
798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 T-S
5
ΝΈΑ Hawe DST 20 T-S
Κοπροδιανομείς, 4583424
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
33.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
8
ΝΈΑ La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4582902
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
10
ΝΈΑ La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4582867
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland RF 6118
5
ΝΈΑ Rolland RF 6118
Κοπροδιανομείς, 4582858
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt T 088
ΝΈΑ Fortschritt T 088
Κοπροδιανομείς, 4582738
  01609 Wülknitz, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 16-20
3.500 €
Δείτε αγγελία
Unia Apollo Premium 16
5
ΝΈΑ Unia Apollo Premium 16
Κοπροδιανομείς, 4582663
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 650/75R32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Farmtech Minifex 550
13
ΝΈΑ Farmtech Minifex 550
Κοπροδιανομείς, 4582364
  8654 Fischbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 5.00 m³, Δίκυκλa
9.916,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruber SM 45
4
ΝΈΑ Gruber SM 45
Κοπροδιανομείς, 4582168
  4150 Rohrbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
9.292,04 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrimat EMT120
10
ΝΈΑ Agrimat EMT120
Κοπροδιανομείς, 4580191
  9400 Ninove, Βέλγιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Metal-fach N 280-1
13
Metal-fach N 280-1
Κοπροδιανομείς, 4579717
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.50 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kirchner KB 4017
5
Kirchner KB 4017
Κοπροδιανομείς, 4579327
  63639 Flörsbachtal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Συνολικό βάρος: 6.80 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 19.0/45-17 14PR
13.445,38 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Albert
10
Albert
Κοπροδιανομείς, 4579111
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
1.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
International BBE60
7
International BBE60
Κοπροδιανομείς, 4579044
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1970, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
1.350 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gilibert RE80 CR
6
Gilibert RE80 CR
Κοπροδιανομείς, 4579045
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1984, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
2.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LeBoulch RE2700
4
LeBoulch RE2700
Κοπροδιανομείς, 4579008
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NEW PK Sales VB6 Muck Spreader PK VB 6
7
NEW PK Sales VB6 Muck Spreader PK VB 6
Κοπροδιανομείς, 4578915
  OX11 7UP Didcot, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 9.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Ελαστικά: 420/85 R30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Heywang 3 to
8
Heywang 3 to
Κοπροδιανομείς, 4578624
  91555 Feuchtwangen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Κοπριά
980 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 539