Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lambert L8
9
ΝΈΑ Lambert L8
Κοπροδιανομείς, 4722462 4722462
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1971, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
8
ΝΈΑ La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4722422 4722422
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
17.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
10
ΝΈΑ La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4722395 4722395
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann VS 10 E
14
ΝΈΑ Strautmann VS 10 E
Κοπροδιανομείς, 4722373 4722373
  34576 Homberg/Efze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 750/45 R 26,5
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner T3090
8
ΝΈΑ Kirchner T3090
Κοπροδιανομείς, 4721794 4721794
  4470 Enns, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Αερόφρενο
19.991,15 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 West 1300 dual spreader
ΝΈΑ West 1300 dual spreader
Κοπροδιανομείς, 4721776 4721776
  SY15 6TQ Powys, Μεγ. Βρετανία
9.628,45 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Joskin Ferti-Space Horizon 6511/18 BU ** Wiegesystem **
11
ΝΈΑ Joskin Ferti-Space Horizon 6511/18 BU ** Wiegesystem **
Κοπροδιανομείς, 4721236 4721236
  96465 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 21.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tebbe MS 130
5
ΝΈΑ Tebbe MS 130
Κοπροδιανομείς, 4721167 4721167
  74632 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³
21.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann M 4190
9
ΝΈΑ Bergmann M 4190
Κοπροδιανομείς, 4720651 4720651
  49699 Lindern (Oldenburg), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Ελαστικά: 710/50R26.5
9.250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 2120 E
8
ΝΈΑ Bergmann TSW 2120 E
Κοπροδιανομείς, 4720358 4720358
  7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Συνολικό βάρος: 9.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 650/50 R22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kemper E 4000
4
ΝΈΑ Kemper E 4000
Κοπροδιανομείς, 4720318 4720318
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Συνολικό βάρος: 4000.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά
1.800 €
Δείτε αγγελία
Brimont BBE 70
9
ΝΈΑ Brimont BBE 70
Κοπροδιανομείς, 4720233 4720233
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1974, Όγκος φόρτωσης: 7.00 m³
1.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LeBoulch RE2700
4
ΝΈΑ LeBoulch RE2700
Κοπροδιανομείς, 4720189 4720189
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland ROLLFORCE 6118
9
ΝΈΑ Rolland ROLLFORCE 6118
Κοπροδιανομείς, 4720173 4720173
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dangreville EV 10
6
ΝΈΑ Dangreville EV 10
Κοπροδιανομείς, 4720146 4720146
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland ROLLFORCE 6118
5
ΝΈΑ Rolland ROLLFORCE 6118
Κοπροδιανομείς, 4720135 4720135
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LANDGUT C 273 N
3
ΝΈΑ LANDGUT C 273 N
Κοπροδιανομείς, 4719800 4719800
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
666,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 2000 Special Fertiliser Spreader 11023345 (JA)
6
Amazone ZA-M 2000 Special Fertiliser Spreader 11023345 (JA)
Κοπροδιανομείς, 4719454 4719454
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 3140 Tandem
7
Bergmann TSW 3140 Tandem
Κοπροδιανομείς, 4718985 4718985
  54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Δίδυμο σασί, Κοπριά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin Ferti-Space 17m³
Κοπροδιανομείς, 4718941 4718941
  96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά: 650/55R26.5
35.210,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Apollo Premium 16
5
Unia Apollo Premium 16
Κοπροδιανομείς, 4718677 4718677
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 650/75R32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Heywang
4
Heywang
Κοπροδιανομείς, 4718417 4718417
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
2.500 €
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220
6
Tebbe HS 220
Κοπροδιανομείς, 4718123 4718123
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
25.126,05 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unsinn Record R3500
15
Unsinn Record R3500
Κοπροδιανομείς, 4716693 4716693
  34414 Daseburg, Γερμανία
Συνολικό βάρος: 4.35 t
799 €
Δείτε αγγελία
 Marshall MS 75 Rotor Spreader
4
Marshall MS 75 Rotor Spreader
Κοπροδιανομείς, 4715701 4715701
  LL16 5TA Denbigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
2.548,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 557