Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Bergmann Farmtech Joskin Pronar Annaburger
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gilibert Helix 7
Κοπροδιανομείς, 5009353 5009353
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
13.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz 1201
3
ΝΈΑ Strautmann Streublitz 1201
Κοπροδιανομείς, 5009337 5009337
  83129 Höslwang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 12000 kg, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gruber SM 650
7
ΝΈΑ Gruber SM 650
Κοπροδιανομείς, 5008735 5008735
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 7.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JF-Stoll AV 5000
11
JF-Stoll AV 5000
Κοπροδιανομείς, 5008529 5008529
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σασί: Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
tobroco 7ZB32
Κοπροδιανομείς, 5008105 5008105
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bergmann TSW 5210S
Κοπροδιανομείς, 5008068 5008068
  17098 Friedland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ελαστικά: 600/55-22.5 BKT FLOT
19.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120 mit Deichselfederung sofort lieferbar!
5
Fliegl ADS 120 mit Deichselfederung sofort lieferbar!
Κοπροδιανομείς, 5007723 5007723
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 750/60 R30,5 Radial
30.252,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210S
6
Bergmann TSW 5210S
Κοπροδιανομείς, 5006956 5006956
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
33.893 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210S
10
Bergmann TSW 5210S
Κοπροδιανομείς, 5006953 5006953
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
28.049 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Apollo 14
19
Unia Apollo 14
Κοπροδιανομείς, 5005177 5005177
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³
13.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe DST 16
13
Hawe DST 16
Κοπροδιανομείς, 5003940 5003940
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 16000 kg, ...
34.453,78 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SODIMAC
8
SODIMAC
Κοπροδιανομείς, 5000007 5000007
  63-740 Kobylin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 13 kg, Σασί: Δίκυκλa, ...
10.861 €
10.978 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt T088
11
Fortschritt T088
Κοπροδιανομείς, 4999822 4999822
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 4190 s
6
Bergmann TSW 4190 s
Κοπροδιανομείς, 4998725 4998725
  73450 Ohmenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 650/50-22.5
26.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pronar NV 161/2
10
Pronar NV 161/2
Κοπροδιανομείς, 4997350 4997350
  41849 Wassenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 12300 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 18,4 R38
14.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal Tech Miststreuer 8 t
9
Metal Tech Miststreuer 8 t
Κοπροδιανομείς, 4997254 4997254
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 12100 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, Ελαστικά: 18,4R38
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner T 3090
11
Kirchner T 3090
Κοπροδιανομείς, 4996871 4996871
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann VS 18/40
12
Strautmann VS 18/40
Κοπροδιανομείς, 4995982 4995982
  40476 Düsseldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Joskin V12 SPREADER
Κοπροδιανομείς, 4995575 4995575
  SY7 9PJ Craven Arms, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
9.934 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jeantil EVR 13-10
7
Jeantil EVR 13-10
Κοπροδιανομείς, 4994055 4994055
  71120 CHAMPLECY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Brimont BE 60
8
Brimont BE 60
Κοπροδιανομείς, 4993819 4993819
  63-714 Kobierno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Συνολικό βάρος: 8400 kg, Ελαστικά: Bardzo dobre
2.219 €
2.219 €
Δείτε αγγελία
Schuitemaker 300
3
Schuitemaker 300
Κοπροδιανομείς, 4993789 4993789
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
3.500 €
Δείτε αγγελία
Tenkhoff RT 14 GUTER ZUSTAND
11
Tenkhoff RT 14 GUTER ZUSTAND
Κοπροδιανομείς, 4992271 4992271
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 6000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
3.880 €
Δείτε αγγελία
LANDREUS mestwagen mestverspreider
5
LANDREUS mestwagen mestverspreider
Κοπροδιανομείς, 4992127 4992127
  9231 HW Surhuisterveen, Ολλανδία
2.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe DST 16
18
Hawe DST 16
Κοπροδιανομείς, 4991652 4991652
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Σασί: Δίδυμο σασί
14.916,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 582