Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bergmann Farmtech Annaburger Pronar Joskin Krone Pöttinger SIP
Tebbe DS 160
14
ΝΈΑ Tebbe DS 160
Κοπροδιανομείς, 5142146 5142146
  92339 Beilngries, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Σασί: Δίδυμο σασί
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 4190 S
12
ΝΈΑ Bergmann TSW 4190 S
Κοπροδιανομείς, 5142145 5142145
  92339 Beilngries, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Σασί: Δίδυμο σασί
27.500 €
εξ. 19,6% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Strautmann Streublitz VS 20
8
ΝΈΑ Strautmann Streublitz VS 20
Κοπροδιανομείς, 5141419 5141419
  51688 Wipperfürth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Συνολικό βάρος: 21000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
16.900 €
Δείτε αγγελία
Metal-fach N 267
10
ΝΈΑ Metal-fach N 267
Κοπροδιανομείς, 5135451 5135451
  78333 Stockach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
13.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gilibert HELIOS 12
8
Gilibert HELIOS 12
Κοπροδιανομείς, 5135209 5135209
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
10.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bergmann M 700
Κοπροδιανομείς, 5134787 5134787
  35239 Steffenberg, Γερμανία
5.798,32 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kirchner TRIUMPH 65
12
Kirchner TRIUMPH 65
Κοπροδιανομείς, 5134086 5134086
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1993
4.867,26 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
4
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
Κοπροδιανομείς, 5132638 5132638
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 13000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Ελαστικά: 750/60 R30,5 Radial
31.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bergmann MXI
10
Bergmann MXI
Κοπροδιανομείς, 5132209 5132209
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αερόφρενο
14.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann M 800 S
20
Bergmann M 800 S
Κοπροδιανομείς, 5131954 5131954
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t
6.638,66 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland RollForce 5517 TCE
9
Rolland RollForce 5517 TCE
Κοπροδιανομείς, 5131898 5131898
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³
37.377 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 2320 S
9
Bergmann TSW 2320 S
Κοπροδιανομείς, 5131665 5131665
  26219 Bösel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αερόφρενο, Ελαστικά: 750/45R26.5
16.802,52 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 T-S
5
Hawe DST 20 T-S
Κοπροδιανομείς, 5131403 5131403
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
29.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
tobroco 7ZB32
4
tobroco 7ZB32
Κοπροδιανομείς, 5130284 5130284
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredo ZB38750
4
Vredo ZB38750
Κοπροδιανομείς, 5130279 5130279
  7876 AM Valthermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige Miststreuer Radantrieb Cynkomet N-200 0,8to
8
Sonstige Miststreuer Radantrieb Cynkomet N-200 0,8to
Κοπροδιανομείς, 5129064 5129064
  27211 Bassum, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
LeBoulch REM 26
10
LeBoulch REM 26
Κοπροδιανομείς, 5128348 5128348
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1963, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
700 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Metal Tech Miststreuer 8 t
9
Metal Tech Miststreuer 8 t
Κοπροδιανομείς, 5128279 5128279
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 12100 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 18,4R38
23.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Düngertank 700 L
2
Becker Düngertank 700 L
Κοπροδιανομείς, 5128242 5128242
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 700.00 m³
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rolland Rolland Conic 2100
5
Rolland Rolland Conic 2100
Κοπροδιανομείς, 5128176 5128176
  66482 Zweibrücken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11000.00 t, Συνολικό βάρος: 14000 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά, ...
7.500 €
Δείτε αγγελία
Deguillaume 100 HV DP
10
Deguillaume 100 HV DP
Κοπροδιανομείς, 5128162 5128162
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1995
4.701 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hauswirth Titan ES 9
10
Hauswirth Titan ES 9
Κοπροδιανομείς, 5128160 5128160
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2001
11.500 €
εξ. 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SACO 181
SACO 181
Κοπροδιανομείς, 5128061 5128061
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991
3.716,81 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gilibert Helios 14
8
Gilibert Helios 14
Κοπροδιανομείς, 5127478 5127478
  12000 RODEZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003
4.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 180
8
Tebbe HS 180
Κοπροδιανομείς, 5126944 5126944
  56479 Irmtraut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Σασί: Δίδυμο σασί
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 528