Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann TSW 3140
9
ΝΈΑ Bergmann TSW 3140
Κοπροδιανομείς, 4456074
  71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.70 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 560/45 R 22,5
24.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210
5
ΝΈΑ Bergmann TSW 5210
Κοπροδιανομείς, 4456023
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/60 R 26.5
26.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AP AS2000
4
ΝΈΑ AP AS2000
Κοπροδιανομείς, 4456003
  7261 LE Ruurlo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Όγκος φόρτωσης: 1.30 m³, Γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann MS 1401
9
ΝΈΑ Strautmann MS 1401
Κοπροδιανομείς, 4455924
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 620/40 R22,5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
LeBoulch RE2700
4
ΝΈΑ LeBoulch RE2700
Κοπροδιανομείς, 4455674
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
10
ΝΈΑ La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4455639
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TOP-AGRO Cynkomet RS-1500 Miststreuer 3,5Tonnen Ausstellungsexemplar
6
ΝΈΑ TOP-AGRO Cynkomet RS-1500 Miststreuer 3,5Tonnen Ausstellungsexemplar
Κοπροδιανομείς, 4455445
  59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 3.70 m³, Συνολικό βάρος: 5.40 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400/60R15.5
6.550 €
logo
Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 T-S
5
ΝΈΑ Hawe DST 20 T-S
Κοπροδιανομείς, 4454569
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann Vario Six + Dungstreuer A21 / Wechselfahrgestell
7
ΝΈΑ Bergmann Vario Six + Dungstreuer A21 / Wechselfahrgestell
Κοπροδιανομείς, 4454047
  32351 Stemwede-Arrenkamp, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Συνολικό βάρος: 33.00 t, Τρίδυμο σασί, Ελαστικά: 710/50 R26,5
40.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann BE 75
8
ΝΈΑ Strautmann BE 75
Κοπροδιανομείς, 4453932
  42553 Velbert, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Joskin M6000E
8
ΝΈΑ Joskin M6000E
Κοπροδιανομείς, 4453554
  6042 KZ Roermond, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Strautmann Streublitz BE 75
4
ΝΈΑ Strautmann Streublitz BE 75
Κοπροδιανομείς, 4453545
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύρτης, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 7.50 m³, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50R17
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia Apollo Premium 16
6
ΝΈΑ Unia Apollo Premium 16
Κοπροδιανομείς, 4453540
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Δίκυκλa, Ελαστικά: 650/75R32
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
ZDT RM 20
5
ΝΈΑ ZDT RM 20
Κοπροδιανομείς, 4453493
  78973 Úsov, Δημοκρατία της Τσεχίας
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Ωφέλιμο φορτίο: 17.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, Ελαστικά: 560/60 R 22,5
23.103,73 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland RF 6118
5
ΝΈΑ Rolland RF 6118
Κοπροδιανομείς, 4453427
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolland V2 - 14
9
ΝΈΑ Rolland V2 - 14
Κοπροδιανομείς, 4453412
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³
8.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Machinebouw AS 1750 Allesstrooier
3
ΝΈΑ AP Machinebouw AS 1750 Allesstrooier
Κοπροδιανομείς, 4453363
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 1.75 m³, Γενικής χρήσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bergmann 4190 S
7
ΝΈΑ Bergmann 4190 S
Κοπροδιανομείς, 4453352
  78973, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2013, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 650/50 R22,5
29.369,15 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Machinebouw AS 1250 alles strooier
3
ΝΈΑ AP Machinebouw AS 1250 alles strooier
Κοπροδιανομείς, 4453347
  8281 PB Genemuiden, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Farmtech Minifex 550
12
ΝΈΑ Farmtech Minifex 550
Κοπροδιανομείς, 4452978
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 2.00 m³, Δίκυκλa
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Metalfach N 272-3
7
Metalfach N 272-3
Κοπροδιανομείς, 4452253
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
33.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl
4
Fliegl
Κοπροδιανομείς, 4451833
  31227 MARJANČACI, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Ελαστικά: 28L-26R3
15.000 €
Δείτε αγγελία
LeBoulch HVS412
LeBoulch HVS412
Κοπροδιανομείς, 4451797
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
8
La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, 4451757
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 240, 32 m3, Bj. 10, Stalldungstreuer
5
Tebbe HS 240, 32 m3, Bj. 10, Stalldungstreuer
Κοπροδιανομείς, 4451616
  84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 32.00 m³, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 750/45 R26,5
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 555