Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
MD Sipma Miststreuer Stalldungstreuer SIPMA RO 1200 Tornado 12t
Βίντεο
9
MD Sipma Miststreuer Stalldungstreuer SIPMA RO 1200 Tornado 12t
Κοπροδιανομείς, fat3574473
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 70 R 22,5
20.586 EUR
με 19% ΦΠΑ
17.299 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N233/4-1 3,5T Öffene bordwände Feuerverzinkt letzte stuckt von Lager NEU
3
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N233/4-1 3,5T Öffene bordwände Feuerverzinkt letzte stuckt von Lager NEU
Κοπροδιανομείς, fat2771655
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Γενικής χρήσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15.3 12pr
5.000 EUR
6.800 EUR


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pichon (Frankreich) Stalldungstreuer in verzinkter Ausführung, NEU
20
Pichon (Frankreich) Stalldungstreuer in verzinkter Ausführung, NEU
Κοπροδιανομείς, fat1133209
49847 Itterbeck, Γερμανία
53.253 EUR
με 19% ΦΠΑ
44.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
TOP-AGRO 2017 NEU 3500KG Nutzlast Düngerstreuer Miststreuer
4
TOP-AGRO 2017 NEU 3500KG Nutzlast Düngerstreuer Miststreuer
Κοπροδιανομείς, fat2015788
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 3.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά
3.499 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/3-3 6T TANDEM FEUERVERZINKT gefedert letzte Stück von Lager NEU
3
Top-Agro Cynkomet Stalldungstreuer N221/3-3 6T TANDEM FEUERVERZINKT gefedert letzte Stück von Lager NEU
Κοπροδιανομείς, fat2772419
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
11.500 EUR
14.000 EUR


Δείτε αγγελία
Gruber SM 1200 #286
9
ΝΈΑ Gruber SM 1200 #286
Κοπροδιανομείς, fat3665619
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other EP2025
7
ΝΈΑ Sonstige / Other EP2025
Κοπροδιανομείς, fat3664993
55469 Simmern, Γερμανία
3.850 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 1200
5
Bergmann TSW 1200
Κοπροδιανομείς, fat3664793
36304 Alsfeld, Γερμανία
Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 12.00 t
13.090 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mengele ES 450
10
Mengele ES 450
Κοπροδιανομείς, fat3664736
36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Ελαστικά: 15.0/55-17
600 EUR
με 19% ΦΠΑ
504 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann BE 3 K
6
Strautmann BE 3 K
Κοπροδιανομείς, fat3664061
18276 Mühlengeez, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986
2.261 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
SACO 1.80
Κοπροδιανομείς, fat3663956
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
980 EUR
με 20% ΦΠΑ
817 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 11
11
Strautmann VS 11
Κοπροδιανομείς, fat3662512
37620 Bremke , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 700/50-22,5
11.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Farmtech Superfex 800
3
Farmtech Superfex 800
Κοπροδιανομείς, fat3662361
59909 Bestwig-Nuttlar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 5400.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other UNIVERSAL MESTSTROOIER
15
Sonstige / Other UNIVERSAL MESTSTROOIER
Κοπροδιανομείς, fat3661192
2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rolland RF 6118
10
Rolland RF 6118
Κοπροδιανομείς, fat3660901
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³
29.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
24.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann Stalldungstreuer
5
Strautmann Stalldungstreuer
Κοπροδιανομείς, fat3659932
24997 Wanderup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
9.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
La Campagne EC 12
10
La Campagne EC 12
Κοπροδιανομείς, fat3657423
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³
16.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
13.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Proslinger 8124
Kuhn Proslinger 8124
Κοπροδιανομείς, fat3656102
9403 VA Assen, Ολλανδία
Υδραυλικά φρένα, Όγκος φόρτωσης: 24.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Brochard Dragon 2000
12
Brochard Dragon 2000
Κοπροδιανομείς, fat3656098
59-220 Legnica, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 24.00 t, Σασί με τρίδυμο άξονα διεύθυνσης, Γενικής χρήσης
37.455 EUR
με 23% ΦΠΑ
30.451 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Leffers Miststreuer 18 to.
5
Leffers Miststreuer 18 to.
Κοπροδιανομείς, fat3655465
49688 Lastrup, Γερμανία
Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 550/60 22.5
11.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210 S
5
Bergmann TSW 5210 S
Κοπροδιανομείς, fat3654963
26655 Westerstede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-26.5 16 PR
27.965 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120
9
Fliegl ADS 120
Κοπροδιανομείς, fat3654268
26605 Aurich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αερόφρενο, Ελαστικά: 650/65R30,5 VREDESTE
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe DST 24 TS
9
Hawe DST 24 TS
Κοπροδιανομείς, fat3654211
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αερόφρενο, Ελαστικά: 710/50R26,5
25.585 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hawe DST 12 T
8
Hawe DST 12 T
Κοπροδιανομείς, fat3654012
26899 Rhede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
18.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann M 74
9
Bergmann M 74
Κοπροδιανομείς, fat3653677
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1982, Ελαστικά: 11.5-15 VREDESTEIN
2.142 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Strautmann VS 18
9
Strautmann VS 18
Κοπροδιανομείς, fat3653668
49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αερόφρενο, Ελαστικά: 700/50-26.5 FLOTATIO
26.775 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann MXI 16 TONNEN
4
Bergmann MXI 16 TONNEN
Κοπροδιανομείς, fat3653529
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
18.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann Dungstreuer M1200 SX
6
Bergmann Dungstreuer M1200 SX
Κοπροδιανομείς, fat3653038
25813 Husum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αερόφρενο, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50-22,5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Strautmann VS 12 TD
5
Strautmann VS 12 TD
Κοπροδιανομείς, fat3652972
24863 Börm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/50-22.5
16.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120
4
Fliegl ADS 120
Κοπροδιανομείς, fat3652171
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης
45.004 EUR
με 23% ΦΠΑ
36.589 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 512