Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Strautmann Streublitz
5
Strautmann Streublitz
Κοπροδιανομείς, 3890348
33428 Harsewinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Συνολικό βάρος: 5.80 t, Δίκυκλa, Κοπριά
20.230 €
με 19% ΦΠΑ
17.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal - Fach N280/2
12
Metal - Fach N280/2
Κοπροδιανομείς, 3885819
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/50-17
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe DS 160 UNIVERSALSTREUER 40 km/h
14
Tebbe DS 160 UNIVERSALSTREUER 40 km/h
Κοπροδιανομείς, 3884479
26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 16.00 t, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 700/50-22.5
35.581 €
37.842 €

με 19% ΦΠΑ
29.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF AN 280-2
5
ASH-MF AN 280-2
Κοπροδιανομείς, 3898319
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Κοπριά, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 500/50-17
20.800 €
με 19% ΦΠΑ
17.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH Metalfach N 272-3
7
ASH Metalfach N 272-3
Κοπροδιανομείς, 3914190
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 13.40 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.50 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tebbe MS140
3
Tebbe MS140
Κοπροδιανομείς, 3900857
31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 650/65R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220
4
Tebbe HS 220
Κοπροδιανομείς, 3901007
31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύρτης, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Ωφέλιμο φορτίο: 12.50 t, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Όγκος φόρτωσης: 22.00 m³, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, ...
64.260 €
με 19% ΦΠΑ
54.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH-MF N 280-2
14
ASH-MF N 280-2
Κοπροδιανομείς, 3905736
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17-PR 14
20.825 €
23.800 €

με 19% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
11
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
Κοπροδιανομείς, 3853366
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 16.89 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22,5 16pr
28.039 €
με 19% ΦΠΑ
23.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
Κοπροδιανομείς, 3853358
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.40 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17 14pr
17.717 €
με 19% ΦΠΑ
14.888 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t  N233/5 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/5 A2HS
Κοπροδιανομείς, 3851128
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 5.95 t, Γενικής χρήσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
8.720 €
με 19% ΦΠΑ
7.328 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1  A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1 A2HS
Κοπροδιανομείς, 3851105
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 3.40 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Συνολικό βάρος: 4.88 t, Γενικής χρήσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 12PR
7.580 €
με 19% ΦΠΑ
6.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH MF ASH N 16
6
ASH MF ASH N 16
Κοπροδιανομείς, 3861525
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gomar Miststreuer Kompoststreuer Kalkstreuer für Obstgärten 3,5m3
10
Gomar Miststreuer Kompoststreuer Kalkstreuer für Obstgärten 3,5m3
Κοπροδιανομείς, 3875900
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 3.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5
8.338 €
με 23% ΦΠΑ
6.779 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
Κοπροδιανομείς, 3851331
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.38 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
16.916 €
με 19% ΦΠΑ
14.215 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
Κοπροδιανομείς, 3851324
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Όγκος φόρτωσης: 7.35 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 9.28 t, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
14.913 €
με 19% ΦΠΑ
12.532 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1  A2H
9
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1 A2H
Κοπροδιανομείς, 3851158
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 10/75-15.3 12pr
8.011 €
με 19% ΦΠΑ
6.732 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6  A4VS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6 A4VS
Κοπροδιανομείς, 3851145
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 6.12 t, Όγκος φόρτωσης: 5.25 m³, Γενικής χρήσης, Δίκυκλa, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
9.552 €
με 19% ΦΠΑ
8.027 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
Κοπροδιανομείς, 3851461
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.20 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
16.146 €
με 19% ΦΠΑ
13.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Annaburger HTS 20.04
6
Annaburger HTS 20.04
Κοπροδιανομείς, 3878654
59-225 Okmiany, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Άξονας διεύθυνσης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Συνολικό βάρος: 21.00 t, Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hawe DST 20 T Loadsensing
13
Hawe DST 20 T Loadsensing
Κοπροδιανομείς, 3867823
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 28.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 15.00 t, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Δίδυμο σασί, ...
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe HKS 12500 / 10 ton
8
Tebbe HKS 12500 / 10 ton
Κοπροδιανομείς, 3928376
6941 RB Didam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Υδραυλικά φρένα, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 9.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 10.00 t, Δίκυκλa, ...
9.378 €
με 21% ΦΠΑ
7.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH MF Viking
3
ΝΈΑ ASH MF Viking
Κοπροδιανομείς, 3932201
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.50 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ASH MF N 280-14
11
ΝΈΑ ASH MF N 280-14
Κοπροδιανομείς, 3932199
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 11.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 13.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 500/50-17
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tebbe HS 220
17
Tebbe HS 220
Κοπροδιανομείς, 3930674
21385 Amelinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Κεντρική λίπανση, Όγκος φόρτωσης: 20.00 m³, Συνολικό βάρος: 22.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Γενικής χρήσης, ...
58.905 €
με 19% ΦΠΑ
49.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 476