Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SIP Orion 80 pro
7
SIP Orion 80 pro
Κοπροδιανομείς, fat3282189
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μεταφορική ταινία, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Ελαστικά: 500/50-17
9.163 €
με 19% ΦΠΑ
7.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer Apollo 6, NEU
Βίντεο
9
Unia Stalldungstreuer Apollo 6, NEU
Κοπροδιανομείς, fat1439546
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 6.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 5.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 18.4 x 30
23.681 €
με 19% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pronar Stalldungstreuer N 262, NEU, Sonderpreis
Βίντεο
20
Pronar Stalldungstreuer N 262, NEU, Sonderpreis
Κοπροδιανομείς, fat822729
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 11.30 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 18.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 550/60 - 22.5
33.201 €
με 19% ΦΠΑ
27.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer Tytan 18 NEU
9
Unia Stalldungstreuer Tytan 18 NEU
Κοπροδιανομείς, fat1134903
49847 Itterbeck, Γερμανία
Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60x22.5
37.961 €
με 19% ΦΠΑ
31.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Stalldungstreuer Apollo 16, NEU
Βίντεο
9
Unia Stalldungstreuer Apollo 16, NEU
Κοπροδιανομείς, fat1149231
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 16.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 650/75-R32
39.151 €
με 19% ΦΠΑ
32.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1  A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 3,5 t N233/4-1 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3753335
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 3.40 m³, Συνολικό βάρος: 4.88 t, Ωφέλιμο φορτίο: 3.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 11,5/80-15,3 12PR
7.580 €
με 19% ΦΠΑ
6.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6  A4VS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/6 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3755610
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.25 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 6.12 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
9.087 €
με 19% ΦΠΑ
7.636 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t  N233/5 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 4,5 t N233/5 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3755493
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 4.50 t, Συνολικό βάρος: 5.95 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400 / 60-15,5 14pr
8.316 €
με 19% ΦΠΑ
6.988 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1  A2H
9
CynkoMet Stalldungstreuer 4,0 t N-235/1 A2H
Κοπροδιανομείς, fat3756208
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 5.10 m³, Συνολικό βάρος: 5.50 t, Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 10/75-15.3 12pr
7.624 €
με 19% ΦΠΑ
6.407 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
11
CynkoMet Stalldungstreuer 12T N264
Κοπροδιανομείς, fat3757358
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 13.50 m³, Συνολικό βάρος: 16.89 t, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22,5 16pr
28.039 €
με 19% ΦΠΑ
23.562 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3-4 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3757339
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Συνολικό βάρος: 11.40 t, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17 14pr
17.409 €
με 19% ΦΠΑ
14.629 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/4 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3756659
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.20 t, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
15.068 €
με 19% ΦΠΑ
12.662 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
18
CynkoMet Stalldungstreuer 8,0 t N221/3 A4VS
Κοπροδιανομείς, fat3756500
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Ωφέλιμο φορτίο: 8.00 t, Συνολικό βάρος: 11.38 t, Όγκος φόρτωσης: 9.20 m³, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
16.485 €
με 19% ΦΠΑ
13.853 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
7
CynkoMet Stalldungstreuer 6,0 t N221/4-3 A2HS
Κοπροδιανομείς, fat3756489
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 7.35 m³, Συνολικό βάρος: 9.28 t, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 400/60-15,5 14pr
14.019 €
με 19% ΦΠΑ
11.781 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UNIA Stalldungstreuer Tytan 24,  Austellungsfahrzeug Agritechnica
20
UNIA Stalldungstreuer Tytan 24, Austellungsfahrzeug Agritechnica
Κοπροδιανομείς, fat3722345
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 26.50 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 18.00 t, Συνολικό βάρος: 24.00 t, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, ...
50.575 €
52.955 €

με 19% ΦΠΑ
42.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Tebbe HS 180
9
Tebbe HS 180
Κοπροδιανομείς, fat3699123
38889 Blankenburg/ OT Börnecke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύρτης, Άξονας διεύθυνσης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 18.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Δίδυμο σασί, ...
28.560 €
με 19% ΦΠΑ
24.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalfach N 280-2
8
ΝΈΑ Metalfach N 280-2
Κοπροδιανομείς, fat3773788
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 16.60 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 550/50/17/14PR
18.500 €
με 19% ΦΠΑ
15.546 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pronar N 262/1 Tellerbreitstreuwerk + Stauschieber
6
Pronar N 262/1 Tellerbreitstreuwerk + Stauschieber
Κοπροδιανομείς, fat3716661
25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Υδραυλική εγκατάσταση, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 21.20 t, Γενικής χρήσης, Δίδυμο σασί, ...
39.258 €
με 19% ΦΠΑ
32.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bergmann TS 700
6
Bergmann TS 700
Κοπροδιανομείς, fat3710718
49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύστημα πλατιάς διανομής, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 7.00 t, Συνολικό βάρος: 8.00 t, Δίκυκλa, Κοπριά, Ελαστικά: 16.00.20
2.650 €

Δείτε αγγελία
Metalfach N 272-2 D
13
Metalfach N 272-2 D
Κοπροδιανομείς, fat3684506
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.10 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
33.000 €
με 19% ΦΠΑ
27.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalfach N 267-1-2
4
Metalfach N 267-1-2
Κοπροδιανομείς, fat3689638
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 5.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 6.00 t, Συνολικό βάρος: 9.15 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 400-60 / 15,5 PR 14
15.000 €

Δείτε αγγελία
Bergmann TSW 5210W
Βίντεο
8
Bergmann TSW 5210W
Κοπροδιανομείς, fat3669601
7325 AC Apeldoorn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλικά φρένα, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Συνολικό βάρος: 18.00 t, Σασί δύο τροχών με ημιαξόνιο, Γενικής χρήσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metalfach ASH N272-20
11
Metalfach ASH N272-20
Κοπροδιανομείς, fat3676725
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 2016.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
30.821 €
32.011 €

με 19% ΦΠΑ
25.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach N280/2
12
Metal-Fach N280/2
Κοπροδιανομείς, fat3668108
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα πλατιάς διανομής, Αερόφρενο, Υδραυλική εγκατάσταση, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 500/50-17
22.491 €
με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metalfac N 272 - 2
10
Metalfac N 272 - 2
Κοπροδιανομείς, fat3773319
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Miststreuer N274 – 10 t
4
ΝΈΑ Metal-Fach Miststreuer N274 – 10 t
Κοπροδιανομείς, fat3774656
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 10.60 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 10.00 t, Συνολικό βάρος: 14.26 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 600/55-26.5
27.668 €
με 19% ΦΠΑ
23.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Metal-Fach  Miststreuer N275 – 14 t
4
ΝΈΑ Metal-Fach Miststreuer N275 – 14 t
Κοπροδιανομείς, fat3776796
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Όγκος φόρτωσης: 12.10 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 18.50 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 655/65-30.5
31.297 €
με 19% ΦΠΑ
26.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jeantil EVR 21-15
10
ΝΈΑ Jeantil EVR 21-15
Κοπροδιανομείς, fat3773176
54429 Schillingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 23.00 m³, Συνολικό βάρος: 23.00 t, Ωφέλιμο φορτίο: 20.00 t, Δίδυμο σασί, Κοπριά, Ελαστικά: 600/60-30.5
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Brochard Dragon Junior 13T
8
Brochard Dragon Junior 13T
Κοπροδιανομείς, fat3592668
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Αερόφρενο, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 16.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 13.00 t, Δίκυκλa, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 23.1 R26
26.037 €
με 23% ΦΠΑ
21.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ASH M Fach ASH 272
13
ASH M Fach ASH 272
Κοπροδιανομείς, fat3600112
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύρτης, Μεταφορική ταινία, Αερόφρενο, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 13.80 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 14.00 t, Συνολικό βάρος: 20.00 t, Δίδυμο σασί, Γενικής χρήσης, Ελαστικά: 550/60-22.5 PR 16
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 552