Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Κοπροδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Κοπροδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Bergmann Farmtech Pronar Annaburger Amazone Joskin Kuhn Krone
Fraser MM550
10
ΝΈΑ Fraser MM550
Κοπροδιανομείς, 5291916 5291916
  LA6 1DX Carnforth, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1995
2.546  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kemper E 6000 neuwertiger Zustand !
10
ΝΈΑ Kemper E 6000 neuwertiger Zustand !
Κοπροδιανομείς, 5291849 5291849
  49205 Hasbergen, Γερμανία
Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 5700 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά
6.800  €
Στείλτε email
Sonstige Kleinsamenstreuer
6
ΝΈΑ Sonstige Kleinsamenstreuer
Κοπροδιανομείς, 5291394 5291394
  93413 Cham, Γερμανία
860  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Bergmann TSW 900
7
ΝΈΑ Bergmann TSW 900
Κοπροδιανομείς, 5290585 5290585
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 9000 kg, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
12.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Brantner E 6540 POWER-SPREAD PLUS
8
ΝΈΑ Brantner E 6540 POWER-SPREAD PLUS
Κοπροδιανομείς, 5290327 5290327
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Υδραυλικά φρένα, Σασί: Δίκυκλa
14.999,17  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kirchner T 3090
11
ΝΈΑ Kirchner T 3090
Κοπροδιανομείς, 5290324 5290324
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
7.900  €
Στείλτε email
STOECKL 4500 ASR
4
ΝΈΑ STOECKL 4500 ASR
Κοπροδιανομείς, 5290303 5290303
  6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007
9.115,04  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kirchner T 3150
9
ΝΈΑ Kirchner T 3150
Κοπροδιανομείς, 5290273 5290273
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001, Σασί: Δίδυμο σασί
15.900  €
Στείλτε email
Strautmann BE 1401
6
Strautmann BE 1401
Κοπροδιανομείς, 5290156 5290156
  25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συνολικό βάρος: 14 kg, Ελαστικά: 560/45 R 22,5
22.402,89  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Στείλτε email
SAMSON SP 11
4
SAMSON SP 11
Κοπροδιανομείς, 5288648 5288648
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³
17.286  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mengele MISTSTREUER S480VR
7
Mengele MISTSTREUER S480VR
Κοπροδιανομείς, 5288283 5288283
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
2.115,04  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Tebbe MESTVERSPREIDER
6
Tebbe MESTVERSPREIDER
Κοπροδιανομείς, 5287285 5287285
  2973 AN Molenaarsgraaf, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Unia Tytan 13 Premium Ausführung
4
Unia Tytan 13 Premium Ausführung
Κοπροδιανομείς, 5287119 5287119
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Υδραυλική εγκατάσταση, Όγκος φόρτωσης: 14.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 11.00 t, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης, ...
32.460  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Mengele Breitstreuwerk
7
Mengele Breitstreuwerk
Κοπροδιανομείς, 5287080 5287080
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Σύστημα πλατιάς διανομής, Συνολικό βάρος: 5700 kg, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
3.880  €
Στείλτε email
Tebbe HS 200
4
Tebbe HS 200
Κοπροδιανομείς, 5287054 5287054
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Όγκος φόρτωσης: 17.00 m³
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Bergmann M 800
11
Bergmann M 800
Κοπροδιανομείς, 5286163 5286163
  86650 Amerbach, Γερμανία
Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Όγκος φόρτωσης: 8.00 m³
10.084,03  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Le Boulch 16004 Maxi
9
Le Boulch 16004 Maxi
Κοπροδιανομείς, 5285909 5285909
  53773 Hennef, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 15.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12000.00 t, Συνολικό βάρος: 16000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, ...
11.722,69  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kemper Universal
6
Kemper Universal
Κοπροδιανομείς, 5285850 5285850
  6654AD Afferden, Nederland, Ολλανδία
Ωφέλιμο φορτίο: 4.00 t, Σασί: Δίκυκλa, Υλικά διάστρωσης: Κοπριά
1.400  €
Στείλτε email
Annaburger
6
Annaburger
Κοπροδιανομείς, 5285262 5285262
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Άξονας διεύθυνσης, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 20.00 t, Συνολικό βάρος: 23 kg, Σασί: Σασί με δίδυμο άξονα διεύθυνσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Annaburger HTS 14.04
5
Annaburger HTS 14.04
Κοπροδιανομείς, 5284878 5284878
  89-115 Mrocza, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Συνολικό βάρος: 14000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Υλικά διάστρωσης: Γενικής χρήσης
15.060  €
Στείλτε email
Strautmann Streublitz MS 901 Universalstreuer
14
Strautmann Streublitz MS 901 Universalstreuer
Κοπροδιανομείς, 5284853 5284853
  6830 Rankweil, Αυστρία
Αερόφρενο, Όγκος φόρτωσης: 10.00 m³, Σασί: Δίκυκλa
23.900  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kirchner BT 22
6
Kirchner BT 22
Κοπροδιανομείς, 5284789 5284789
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
1.075  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
tobroco 7ZB32
4
tobroco 7ZB32
Κοπροδιανομείς, 5283989 5283989
  5056 PK Berkel-Enschot, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2020
14.500  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
ASH-MF T 18
-13%
7
ASH-MF T 18
Κοπροδιανομείς, 5283890 5283890
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Αερόφρενο, Μεταφορική ταινία, Σύρτης, Σύστημα πλατιάς διανομής, Όγκος φόρτωσης: 12.00 m³, Ωφέλιμο φορτίο: 12.00 t, Συνολικό βάρος: 18000 kg, Σασί: Δίδυμο σασί, Ελαστικά: 600/55-22.5
27.750  €
31.750  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Brochard DRAGON 2000
3
Brochard DRAGON 2000
Κοπροδιανομείς, 5283616 5283616
  60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Όγκος φόρτωσης: 19.00 m³
19.000  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 566