Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία κοπριάς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λοιπή τεχνολογία κοπριάς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
NORTH-TEC Maschinenbau Mobiler Gülleseparator NT1000
7
NORTH-TEC Maschinenbau Mobiler Gülleseparator NT1000
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3158863
25821 Bredstedt, Γερμανία
59.995 €
με 19% ΦΠΑ
50.416 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gülleseparatore GS 1000 - GS 9000, 10 - 400 m³/Std., NEU
19
EURO-Jabelmann Gülleseparatore GS 1000 - GS 9000, 10 - 400 m³/Std., NEU
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht2594172
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gülleseparator GS 7000, NEU, eigene Herstellung
2
EURO-Jabelmann Gülleseparator GS 7000, NEU, eigene Herstellung
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht2354209
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Börger Gülleseparator Börger Bioselect RC 50
18
Börger Gülleseparator Börger Bioselect RC 50
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht2788221
59348 Lüdinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
71.400 €
με 19% ΦΠΑ
60.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EBBERS Metalworks Compact
Βίντεο
2
EBBERS Metalworks Compact
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht2454673
29323 Wietze, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 37AITM
8
Sonstige / Other 37AITM
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3735449
03249 Sonnewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotte TSA 30.000 E
3
Kotte TSA 30.000 E
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3753358
49451 Holdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
75.565 €
με 19% ΦΠΑ
63.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BSA PTW 155L Premiumline
9
BSA PTW 155L Premiumline
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3733637
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Euro-P Separator
Βίντεο
3
Euro-P Separator
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3691838
23923 Selmsdorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SAMSON CM 7,5 (AB: 7,50 m) Güllegrubber
9
SAMSON CM 7,5 (AB: 7,50 m) Güllegrubber
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3680108
27801 Neerstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
22.000 €
με 19% ΦΠΑ
18.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wagner 3-Achs-Güllezubringerfaß 3WG24T
6
Wagner 3-Achs-Güllezubringerfaß 3WG24T
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3766344
86738 Deiningen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά KUHN AXERA-H 1101 24M FERTILISER SPREADER
5
KUHN AXERA-H 1101 24M FERTILISER SPREADER
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3658229
SG8 8LZ -, Μεγ. Βρετανία
6.472 €
με 20% ΦΠΑ
5.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang RotaCut RC10000 PRO
9
Vogelsang RotaCut RC10000 PRO
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3711043
49632 Essen/Oldb., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007
7.259 €
με 19% ΦΠΑ
6.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Slootsmid - SV 9.00-
4
Sonstige / Other Slootsmid - SV 9.00-
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3716134
27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Slootsmid - Güllever
4
Sonstige / Other Slootsmid - Güllever
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3716303
26655 Westerstede, Γερμανία
14.000 €
με 19% ΦΠΑ
11.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hofstede Omkeer kast bak tandwiel bak
6
Hofstede Omkeer kast bak tandwiel bak
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3712393
7951 KZ STAPHORST, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
1.452 €
με 21% ΦΠΑ
1.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bruns SF 2734
3
Bruns SF 2734
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3713943
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
91.630 €
με 19% ΦΠΑ
77.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
H&J Agrartechnik Andockarm 6 Zoll KIT mit integriertem Hubzylinder
15
H&J Agrartechnik Andockarm 6 Zoll KIT mit integriertem Hubzylinder
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3672988
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Victor S 100-3 + TSBX
4
Victor S 100-3 + TSBX
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3770741
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
9.559 €
με 21% ΦΠΑ
7.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten SP 12260 B
4
Schouten SP 12260 B
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3626707
4128 LK LEXMOND, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
54.450 €
με 21% ΦΠΑ
45.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eisele Füll- und Rührleitung
7
Eisele Füll- und Rührleitung
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3646467
27798 Hude-Langenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
553 €
με 19% ΦΠΑ
465 € καθαρά
Δείτε αγγελία
H&J Agrartechnik GmbH HJ Andockarm KIT 6 Zoll
19
H&J Agrartechnik GmbH HJ Andockarm KIT 6 Zoll
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3440446
49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.546 €
με 19% ΦΠΑ
1.299 € καθαρά
Δείτε αγγελία
UTS FSP-B 52/10
10
UTS FSP-B 52/10
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3434841
59510 Lippetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
UTS  MSU 1-78
16
UTS MSU 1-78
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3434777
59510 Lippetal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
58.310 €
με 19% ΦΠΑ
49.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FTS PTW 10
5
FTS PTW 10
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3432382
54576 Hillesheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999
5.450 €
με 19% ΦΠΑ
4.580 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Buts Meulepas CV 15
7
Buts Meulepas CV 15
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3510899
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
1.809 €
με 21% ΦΠΑ
1.495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten Haspel H160
3
Schouten Haspel H160
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3540537
9797 PC Thesinge, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rheinland Schlitzgerät
6
Rheinland Schlitzgerät
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3591703
25813 Husum, Γερμανία
10.900 €
με 19% ΦΠΑ
9.160 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin 12000ltr
4
Joskin 12000ltr
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3581859
74214 Westernhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
13.063 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wienhoff VTW 22.000 Profi Lin
5
Wienhoff VTW 22.000 Profi Lin
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς, fht3555566
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
122.570 €
με 19% ΦΠΑ
103.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 184