Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μπεκ λυμμάτων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μπεκ λυμμάτων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μπεκ λυμμάτων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Slootsmid SB 6.50 Profi
5
Slootsmid SB 6.50 Profi
Μπεκ λυμμάτων, fit2943135
15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.25 m, Λοιπά
14.280 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Joskin 7,60
6
Joskin 7,60
Μπεκ λυμμάτων, fit3528114
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oldenburger BI-T17/67
17
Oldenburger BI-T17/67
Μπεκ λυμμάτων, fit2657342
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 5.10 m, Λοιπά
18.921 EUR
21.420 EUR

με 19% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KOTTE GARANT PREMAISTER 8
11
KOTTE GARANT PREMAISTER 8
Μπεκ λυμμάτων, fit3662247
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Duport Altrack DW 8.70
4
Duport Altrack DW 8.70
Μπεκ λυμμάτων, fit3653496
7434 PW Lettele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 8.70 m
23.595 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
SAMSON CMX 6,7
2
SAMSON CMX 6,7
Μπεκ λυμμάτων, fit3646309
49549 Ladbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Goudland GLBBM
9
Goudland GLBBM
Μπεκ λυμμάτων, fit3638610
5342 PV Oss, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Evers BI FX T23 R32
7
Evers BI FX T23 R32
Μπεκ λυμμάτων, fit3626312
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
17.731 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Eurojekt 250 760/40
8
Veenhuis Eurojekt 250 760/40
Μπεκ λυμμάτων, fit3624173
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
8.330 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin terraflex 4400/11shk
6
Joskin terraflex 4400/11shk
Μπεκ λυμμάτων, fit3624137
6021 SB Budel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
5.445 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Garant SlurryInjector Profi
3
Garant SlurryInjector Profi
Μπεκ λυμμάτων, fit3608748
49597 Rieste, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.50 m
16.065 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vogelsang Schleppschuhverteiler
7
Vogelsang Schleppschuhverteiler
Μπεκ λυμμάτων, fit3606145
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
2.856 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Joskin SOLODISC 6020/28SDH
5
Joskin SOLODISC 6020/28SDH
Μπεκ λυμμάτων, fit3605174
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Duport All Track DW8044
5
Duport All Track DW8044
Μπεκ λυμμάτων, fit3593321
7701 SG Dedemsvaart, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
33.275 EUR
με 21% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredo Zodenbemester 8844
4
Vredo Zodenbemester 8844
Μπεκ λυμμάτων, fit3585959
7701 SG Dedemsvaart, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 8.80 m
4.235 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Zunhammer VIBROGRUBBER GGD17-450-2
Zunhammer VIBROGRUBBER GGD17-450-2
Μπεκ λυμμάτων, fit3581613
83301 Traunreut, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
19.992 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Zugfahrzeug für Gülleverschlauchung
7
Fliegl Zugfahrzeug für Gülleverschlauchung
Μπεκ λυμμάτων, fit3559364
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
52.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
44.109 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Μπεκ λυμμάτων, fit3559337
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
15.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Scheibenschlitzgerät 8m SSG 80
Fliegl Scheibenschlitzgerät 8m SSG 80
Μπεκ λυμμάτων, fit3559334
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
16.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.202 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Μπεκ λυμμάτων, fit3559333
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
15.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Fliegl Scheibenschlitzgerät 6m SSG 60
Μπεκ λυμμάτων, fit3559328
84453 Mühldorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
15.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.361 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Volmer Gülle-Grubber FGR
2
Volmer Gülle-Grubber FGR
Μπεκ λυμμάτων, fit3559311
52249 Eschweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3500
5
Veenhuis Euroject 3500
Μπεκ λυμμάτων, fit3557173
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
39.270 EUR
με 19% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomech Multi 15 Greenstar
4
Bomech Multi 15 Greenstar
Μπεκ λυμμάτων, fit3554742
93352 Rohr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
46.410 EUR
με 19% ΦΠΑ
39.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Evers Evers Oldenburger BI-XL780
8
Evers Evers Oldenburger BI-XL780
Μπεκ λυμμάτων, fit3546576
7602 KL Almelo, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Veenhuis Eurojet 4500
16
Veenhuis Eurojet 4500
Μπεκ λυμμάτων, fit3545327
8105 AR Luttenberg, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 7.13 m
23.595 EUR
με 21% ΦΠΑ
19.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Veenhuis Euroject 3000 7,6m
3
Veenhuis Euroject 3000 7,6m
Μπεκ λυμμάτων, fit3537695
59494 Soest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.60 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Joskin 7,60
6
Joskin 7,60
Μπεκ λυμμάτων, fit3528114
24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος εργασίας: 7.60 m, Επιπεδωτήρας με οδοντωτό ελατήριο
11.781 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 103