Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone John Deere Rau Vicon Bogballe Kuhn Kverneland Berthoud
Kverneland iXter B16 HC21
15
ΝΈΑ Kverneland iXter B16 HC21
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072968 5072968
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
23.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lemken Sirius 9 1300 Liter
12
ΝΈΑ Lemken Sirius 9 1300 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072900 5072900
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
14.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 1001 Special
9
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1001 Special
Λιπασματοδιανομείς, 5072898 5072898
  4522 Sierning, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jessur 660 Liter
5
ΝΈΑ Jessur 660 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072897 5072897
  4522 Sierning, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 660.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
212,39 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wanner K36GA/1500-140
4
ΝΈΑ Wanner K36GA/1500-140
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5072871 5072871
  88131 Lindau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland Exacta EL
Λιπασματοδιανομείς, 5072739 5072739
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.650 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 921
11
ΝΈΑ Rauch MDS 921
Λιπασματοδιανομείς, 5072727 5072727
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.566,37 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige verschiedene Feldsprietzen
4
ΝΈΑ Sonstige verschiedene Feldsprietzen
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072702 5072702
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1995, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 2.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX
6
ΝΈΑ Sulky DPX
Λιπασματοδιανομείς, 5072608 5072608
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.477,88 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG PP1 1000
9
ΝΈΑ JESSERNIGG PP1 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072526 5072526
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
12.500 €
Δείτε αγγελία
Agri Farm SPRAYER 800
6
ΝΈΑ Agri Farm SPRAYER 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072379 5072379
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1991, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
1.637,17 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe L1
6
ΝΈΑ Bogballe L1
Λιπασματοδιανομείς, 5072378 5072378
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
1.725,66 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG 1000L 15M
8
ΝΈΑ JESSERNIGG 1000L 15M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072375 5072375
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
3.522,12 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA- MI 12-36
5
ΝΈΑ Amazone ZA- MI 12-36
Λιπασματοδιανομείς, 5072349 5072349
  17291 Prenzlau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
1.150 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 19.1
11
ΝΈΑ Rauch MDS 19.1
Λιπασματοδιανομείς, 5072344 5072344
  2100 Korneuburg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.416,67 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG PP1/12M
8
ΝΈΑ JESSERNIGG PP1/12M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072311 5072311
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
2.123,89 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M1 TREND
4
ΝΈΑ Bogballe M1 TREND
Λιπασματοδιανομείς, 5072305 5072305
  4600 Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG Feldspritzen
9
ΝΈΑ JESSERNIGG Feldspritzen
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072299 5072299
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 660.00 l
1.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige TEAM 12 metre Trailed 1500 litre sprayer
3
ΝΈΑ Sonstige TEAM 12 metre Trailed 1500 litre sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072205 5072205
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.178 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige TEAM 12 metre Mounted sprayer, 600 litre,
8
ΝΈΑ Sonstige TEAM 12 metre Mounted sprayer, 600 litre,
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072204 5072204
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.392 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige ROWCROP Wheels, off Knight Sprayer, 12.4 R 46
3
ΝΈΑ Sonstige ROWCROP Wheels, off Knight Sprayer, 12.4 R 46
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072203 5072203
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
811 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Matabi 5L high pressure hand sprayer
2
ΝΈΑ Sonstige Matabi 5L high pressure hand sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072202 5072202
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige Matabi 1.5L high pressure hand sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072201 5072201
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Berthoud Vermorel Pro Comfort 1800 Knapsack 16 L Sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072200 5072200
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
163 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UX 5200 Super
9
ΝΈΑ Amazone UX 5200 Super
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5072099 5072099
  89-100 Bielawy, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, ...
16.292 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 4568