Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Hardi NK 400 sprayer
Hardi NK 400 sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3628009
BA8 0TF Templecombe, Μεγ. Βρετανία
1.138 EUR
με 20% ΦΠΑ
948 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MD Düngerstreuer Rostfrei oder Verzinkt 600kg,800kg und 1000kg
9
MD Düngerstreuer Rostfrei oder Verzinkt 600kg,800kg und 1000kg
Λιπασματοδιανομείς, eat3659590
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 20.00 m
1.486 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.249 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krukowiak Goliat 2500-21
9
Krukowiak Goliat 2500-21
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3281396
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
28.560 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Houseman 3000/R Self-Propelled Sprayer
Houseman 3000/R Self-Propelled Sprayer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3658213
EX37 9RE Umberleigh, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
34.812 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.010 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone ZGB 5500
5
Amazone ZGB 5500
Λιπασματοδιανομείς, eat3144982
84428 Buchbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2007, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
17.255 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde WING JET Jet K-Tronic S4024
10
ΝΈΑ Kongskilde WING JET Jet K-Tronic S4024
Λιπασματοδιανομείς, eat3667114
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZAM 3600 ULTRA
6
ΝΈΑ Amazone ZAM 3600 ULTRA
Λιπασματοδιανομείς, eat3667112
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 4000
7
ΝΈΑ Berthoud BOXER 4000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3666633
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 38.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 3000
6
ΝΈΑ Berthoud BOXER 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3666634
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
38.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
32.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB Trac 1000 Pulvé
12
ΝΈΑ Mercedes-Benz MB Trac 1000 Pulvé
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3666584
4691 SM Tholen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch Axera 1101
Λιπασματοδιανομείς, eat3666526
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
2.800 EUR

Δείτε αγγελία
Tecnoma
11
ΝΈΑ Tecnoma
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3666522
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other Rau Feldspritze Spridomat D2
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3666341
25813 Husum, Γερμανία
2.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.101 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 732
11
ΝΈΑ Rauch MDS 732
Λιπασματοδιανομείς, eat3665693
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
2.450 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.213 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Evrard METEOR 2800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665609
51170 Romigny, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bogballe M2W PLUS
Λιπασματοδιανομείς, eat3665601
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Evrard ALPHA 4100
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665599
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Tecnoma GTS VARIOTEC
3
ΝΈΑ Tecnoma GTS VARIOTEC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665586
08360 CHATEAU PORCIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
6.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tecnoma HYDRO ELECTRON
3
ΝΈΑ Tecnoma HYDRO ELECTRON
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665574
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 3300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely CENTERLINER
3
ΝΈΑ Lely CENTERLINER
Λιπασματοδιανομείς, eat3665576
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
4.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Caruelle OLYMPIA 320
5
ΝΈΑ Caruelle OLYMPIA 320
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665563
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
30.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tecnoma FORTIS 4300
3
ΝΈΑ Tecnoma FORTIS 4300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665545
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
35.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Blanchard GRAND LARGE
3
ΝΈΑ Blanchard GRAND LARGE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665538
51300 Marolles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
13.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tecnoma DEBIMAT
3
ΝΈΑ Tecnoma DEBIMAT
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665528
51300 Marolles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m
2.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά SVX 320
5
ΝΈΑ SVX 320
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665527
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
39.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
33.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Tecnoma FORTIS 3200
5
ΝΈΑ Tecnoma FORTIS 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665519
08400 Vouziers, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
24.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
20.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 32 DPA
4
ΝΈΑ Berthoud RACER 32 DPA
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665512
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
13.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bogballe EXL 2200
7
ΝΈΑ Bogballe EXL 2200
Λιπασματοδιανομείς, eat3665513
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
5.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Matrot M44D
3
ΝΈΑ Matrot M44D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665510
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
6.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά GX 30
2
ΝΈΑ GX 30
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3665506
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
7.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 3984