Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Caffini  Caffini Genius 1000 L 12 Meter
2
Caffini Caffini Genius 1000 L 12 Meter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3363180
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Φράγμα πλύσης, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Απόδοση: 130 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
7.436 €
8.849 €

με 19% ΦΠΑ
6.249 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Challenger Challenger Rogator 655B
Βίντεο
9
Challenger Challenger Rogator 655B
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3706982
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
168.980 €
με 19% ΦΠΑ
142.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BESTAGRO Langren Düngerstreuer LANGREN Zweischeibenstreuer 800 l Edelstahl
Βίντεο
4
BESTAGRO Langren Düngerstreuer LANGREN Zweischeibenstreuer 800 l Edelstahl
Λιπασματοδιανομείς, eat3491469
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.290 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Phönix B40 (x-track)
6
Kverneland Phönix B40 (x-track)
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3733681
94486 Osterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, ...
34.950 €
με 19% ΦΠΑ
29.370 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
LANC TRAC SPAYER
LANC TRAC SPAYER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3741109
YO12 4PX North Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch AGT 6036
7
Rauch AGT 6036
Λιπασματοδιανομείς, eat3753584
59-407 Mściwojów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, ...
54.414 €
με 23% ΦΠΑ
44.239 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone UX 5200
13
Amazone UX 5200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3731979
3485 Grafenegg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, ...
27.540 €
με 20% ΦΠΑ
22.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CHV 500 meter Aluminium beregeningsbuis Duijndam Machines
6
CHV 500 meter Aluminium beregeningsbuis Duijndam Machines
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3747974
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Slangenlegger met 6 rijen Duijndam Machines
6
Slangenlegger met 6 rijen Duijndam Machines
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3747859
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sieger-HD Robust 3200
13
Sieger-HD Robust 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3745518
64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, ...
14.000 €
με 19% ΦΠΑ
11.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Atlas NORTi GD 8.11 Top Zustand
15
Atlas NORTi GD 8.11 Top Zustand
Λιπασματοδιανομείς, eat3746960
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 25.01.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, ...
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Berg Hortimotive Pieton
9
Berg Hortimotive Pieton
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, ect3748258
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bogballe EXW 1300 Wiegestreuer
9
Bogballe EXW 1300 Wiegestreuer
Λιπασματοδιανομείς, eat3753412
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2007, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, ...
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky DX30 Vision WPB
7
Sulky DX30 Vision WPB
Λιπασματοδιανομείς, eat3755651
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ζύγισης, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σετ καλίμπρας, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Διανομέας διπλού δίσκου
10.796 €
με 19% ΦΠΑ
9.072 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Maxis
10
Amazone ZA-M Maxis
Λιπασματοδιανομείς, eat3755641
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, ...
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1141
9
Rauch Alpha 1141
Λιπασματοδιανομείς, eat3755616
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2001, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, ...
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi Master 1200
6
Hardi Master 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3737298
49356 Diepholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
13.501 €
με 19% ΦΠΑ
11.345 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacoby Eurosuper KS 1000
9
Jacoby Eurosuper KS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3749445
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 138 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.994 €
με 19% ΦΠΑ
1.676 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Househam Super Sprint
6
Househam Super Sprint
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3741128
GL53 9QY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Househam AR5000
6
Househam AR5000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3741124
GL53 9QY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bargam Grimpeur 2500
6
Bargam Grimpeur 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3741131
GL53 9QY Cheltenham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hardi Navigator 4000L
10
Hardi Navigator 4000L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3740276
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Απόδοση: 280 l/min, ...
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-X Perfect 1402
5
Amazone ZA-X Perfect 1402
Λιπασματοδιανομείς, eat3738894
49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1750.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
5.046 €
με 19% ΦΠΑ
4.240 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Eurotrain 3500
7
Lemken Eurotrain 3500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3733506
65529 Waldems, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης, ...
18.900 €
με 19% ΦΠΑ
15.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ÖZDÖKEN DMS-1200/Spreader mounted/Distributeur d'engrais/Abonadora
10
ÖZDÖKEN DMS-1200/Spreader mounted/Distributeur d'engrais/Abonadora
Λιπασματοδιανομείς, eat3680214
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
3.657 €
με 23% ΦΠΑ
2.973 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacoby Ecotrain 3500 L
16
Jacoby Ecotrain 3500 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3688170
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
21.500 €
με 19% ΦΠΑ
18.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-X 902 + 2 x S 350
11
Amazone ZA-X 902 + 2 x S 350
Λιπασματοδιανομείς, eat3691857
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
4.250 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord TL 2800
6
Kverneland Accord TL 2800
Λιπασματοδιανομείς, eat3684579
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.2013, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
9.044 €
με 19% ΦΠΑ
7.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone UF 1201
7
Amazone UF 1201
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3689953
GL53 9QY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Chafer Mirage 418
6
Chafer Mirage 418
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3689948
GL53 9QY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 4155