Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Myers 1000
6
ΝΈΑ Myers 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724383 4724383
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inuma IAS 5030
6
ΝΈΑ Inuma IAS 5030
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724380 4724380
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Norti GD 8,11
6
ΝΈΑ Norti GD 8,11
Λιπασματοδιανομείς, 4724377 4724377
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Exacta TL
8
ΝΈΑ Kverneland Accord Exacta TL
Λιπασματοδιανομείς, 4724304 4724304
  74585 Rot am See, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
6.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vogel & Noot IS83
6
ΝΈΑ Vogel & Noot IS83
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724300 4724300
  55469 Simmern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.13 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz UNIMOG 424
ΝΈΑ Mercedes-Benz UNIMOG 424
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724264 4724264
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1980, Φωτισμός, Αερόφρενο, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dubex MENTOR 4000-39
11
ΝΈΑ Dubex MENTOR 4000-39
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724208 4724208
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 39.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 4000 - 36 M - 2005 ROK
ΝΈΑ Berthoud BOXER 4000 - 36 M - 2005 ROK
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724174 4724174
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
18.500 €
Δείτε αγγελία
2
ΝΈΑ
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724171 4724171
  41410 sevilla, Ισπανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia Byk
2
ΝΈΑ Unia Byk
Λιπασματοδιανομείς, 4724124 4724124
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud UT 88
9
ΝΈΑ Berthoud UT 88
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724033 4724033
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
10.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot M44D
10
ΝΈΑ Matrot M44D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724029 4724029
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 4400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evrard AH280 4M
10
ΝΈΑ Evrard AH280 4M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724030 4724030
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evrard AH6
10
ΝΈΑ Evrard AH6
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724031 4724031
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 2020 UT89
10
ΝΈΑ Berthoud BOXER 2020 UT89
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724032 4724032
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot M44D
10
ΝΈΑ Matrot M44D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724026 4724026
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 4400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 38.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot M24D 110
10
ΝΈΑ Matrot M24D 110
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724027 4724027
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot M44D
10
ΝΈΑ Matrot M44D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724028 4724028
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot MAESTRIA 15
10
ΝΈΑ Matrot MAESTRIA 15
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724024 4724024
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 44.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Matrot MAESTRIA 15
10
ΝΈΑ Matrot MAESTRIA 15
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724025 4724025
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
30.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 32
10
ΝΈΑ Berthoud MAJOR 32
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4724010 4724010
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé 1100L
ΝΈΑ Nord Pulvé 1100L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723984 4723984
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX MAGNUM
6
ΝΈΑ Sulky DPX MAGNUM
Λιπασματοδιανομείς, 4723960 4723960
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX
4
ΝΈΑ Sulky DPX
Λιπασματοδιανομείς, 4723948 4723948
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KWD C15
Βίντεο
12
ΝΈΑ KWD C15
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 4723939 4723939
  47551 Bedburg-Hau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4590