Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bogballe BL800
Λιπασματοδιανομείς, 4265469
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn MDS1121
Λιπασματοδιανομείς, 4265455
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnoma FORTIS NOVATOP 4336 GVS
5
ΝΈΑ Tecnoma FORTIS NOVATOP 4336 GVS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265383
  44320 ST PERE EN RETZ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other artec F40
7
ΝΈΑ Sonstige / Other artec F40
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265382
  21140 Juilly, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
110.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other evrard METEOR PLUS
7
ΝΈΑ Sonstige / Other evrard METEOR PLUS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265381
  76730 BRACHY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2
7
ΝΈΑ Bogballe M2
Λιπασματοδιανομείς, 4265306
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
2.689 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau 600 l
2
ΝΈΑ Rau 600 l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265304
  91593 Burgbernheim, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
924 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAU 1801
8
ΝΈΑ Amazone ZAU 1801
Λιπασματοδιανομείς, 4265292
  49638 (K)Nortrup, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l
1.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rau IKARUS A 38
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265245
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Norti GD 10.31
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Norti GD 10.31
Λιπασματοδιανομείς, 4265236
  29690 Schwarmstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
28.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RTS RTS 6039
ΝΈΑ RTS RTS 6039
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265130
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 39.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
23.529 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi Commander Plus
10
ΝΈΑ Hardi Commander Plus
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265129
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi Master 1000/12
4
ΝΈΑ Hardi Master 1000/12
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265127
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.710 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UG4500 Nova
10
ΝΈΑ Amazone UG4500 Nova
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265126
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 4500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, ...
13.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 840i
10
ΝΈΑ John Deere 840i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265125
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
24.370 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi Commander 4200/30
ΝΈΑ Hardi Commander 4200/30
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265118
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi Commander
2
ΝΈΑ Hardi Commander
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265106
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
14.453 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 740I
4
ΝΈΑ John Deere 740I
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265104
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere R952I
ΝΈΑ John Deere R952I
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265103
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5200.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5430I
10
ΝΈΑ John Deere 5430I
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265101
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4400.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 740i 27/14
10
ΝΈΑ John Deere 740i 27/14
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265093
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 4300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
27.731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Zau1501
6
ΝΈΑ Amazone Zau1501
Λιπασματοδιανομείς, 4265091
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1988, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
1.536 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 840
5
ΝΈΑ John Deere 840
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265081
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.30 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5430I
10
ΝΈΑ John Deere 5430I
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4265079
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 4400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.1H EMC+W Iso
10
ΝΈΑ Rauch Axis 50.1H EMC+W Iso
Λιπασματοδιανομείς, 4265062
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
15.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4789