Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Rau John Deere Vicon Bogballe
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Sirius 9/1300
10
ΝΈΑ Lemken Sirius 9/1300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808101 4808101
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi ECHO MASTER 1200
10
ΝΈΑ Hardi ECHO MASTER 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808099 4808099
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
15.882,35 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe DZ T
10
ΝΈΑ Bogballe DZ T
Λιπασματοδιανομείς, 4808098 4808098
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
950 €
Δείτε αγγελία
Schmotzer SAB 65
10
ΝΈΑ Schmotzer SAB 65
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808096 4808096
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe L2 Plus
9
ΝΈΑ Bogballe L2 Plus
Λιπασματοδιανομείς, 4808086 4808086
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
4.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder FH41250
9
ΝΈΑ Holder FH41250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808061 4808061
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.50 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacoby Euro Train 2600
7
ΝΈΑ Jacoby Euro Train 2600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4808049 4808049
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2670.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 20.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.117,65 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacoby 800TM JM155SP15 5TBR
3
ΝΈΑ Jacoby 800TM JM155SP15 5TBR
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807977 4807977
  48231 Warendorf, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.12 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Rau Spridomat D2 800 l. 15m hydr. TÜV NEU
4
ΝΈΑ Rau Spridomat D2 800 l. 15m hydr. TÜV NEU
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807952 4807952
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dammann Profi-Class MBP2027
10
ΝΈΑ Dammann Profi-Class MBP2027
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807914 4807914
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Delvano HydroTrac S3000
12
ΝΈΑ Delvano HydroTrac S3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807896 4807896
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 921
ΝΈΑ Rauch MDS 921
Λιπασματοδιανομείς, 4807853 4807853
  54439 Saarburg, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnoma LASER
7
ΝΈΑ Tecnoma LASER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807767 4807767
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
199.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tecnoma TECNIS
10
ΝΈΑ Tecnoma TECNIS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807768 4807768
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 3100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
39.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 832
10
ΝΈΑ John Deere 832
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807735 4807735
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon LS 3504
9
ΝΈΑ Vicon LS 3504
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807732 4807732
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Blanchard GRAND LARGE BL90
10
ΝΈΑ Blanchard GRAND LARGE BL90
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807730 4807730
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caruelle OLYMPIA 320S
10
ΝΈΑ Caruelle OLYMPIA 320S
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807727 4807727
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé FLORENETTE
9
ΝΈΑ Nord Pulvé FLORENETTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807728 4807728
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Delvano EAKH TRAINE
8
ΝΈΑ Delvano EAKH TRAINE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807724 4807724
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 732
10
ΝΈΑ John Deere 732
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807720 4807720
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM - MAX
9
ΝΈΑ Amazone ZAM - MAX
Λιπασματοδιανομείς, 4807698 4807698
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
1.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Delvano HYDROTRAC  STF
9
ΝΈΑ Delvano HYDROTRAC STF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807690 4807690
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UG 2200 SPECIAL
2
ΝΈΑ Amazone UG 2200 SPECIAL
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807683 4807683
  62130 SAINT POL SUR TERNOISE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
12.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hardi TA 2400
6
ΝΈΑ Hardi TA 2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4807621 4807621
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, ...
3.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 4490