Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone John Deere Rau Vicon Bogballe Kuhn Kverneland Berthoud
Sonstige 2200L - 18m
13
ΝΈΑ Sonstige 2200L - 18m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5146276 5146276
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.619,47 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau Spridotrain 2800
13
ΝΈΑ Rau Spridotrain 2800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5146275 5146275
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 20.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.929,20 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM - 1500
7
ΝΈΑ Amazone ZAM - 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5146273 5146273
  23845 Dreggers, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.000 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M I 12-36
6
ΝΈΑ Amazone ZA-M I 12-36
Λιπασματοδιανομείς, 5146254 5146254
  17168 Kleeth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Κάλυμμα δοχείου, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2.00 l
1.590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA F 403
4
ΝΈΑ Amazone ZA F 403
Λιπασματοδιανομείς, 5146184 5146184
  4600 Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
663,72 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other 87.04.000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5145444 5145444
  03249 Sonnewalde, Γερμανία
Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Veenhuis hondegang 9m3
11
ΝΈΑ Veenhuis hondegang 9m3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5145441 5145441
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002
15.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Veenhuis hondegang 11.5m3
17
ΝΈΑ Veenhuis hondegang 11.5m3
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5145442 5145442
  9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
9.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-TS PROFIS HYDRO L 2200
9
ΝΈΑ Amazone ZA-TS PROFIS HYDRO L 2200
Λιπασματοδιανομείς, 5145344 5145344
  94554 Moos-Langenisarhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rotina GTS 1000
3
ΝΈΑ Rotina GTS 1000
Λιπασματοδιανομείς, 5145295 5145295
  84347 Pfarrkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
832 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M MAX 1500
5
ΝΈΑ Amazone ZA-M MAX 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5145211 5145211
  04509 Wiedemar OT Kyhna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
5
ΝΈΑ Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5144960 5144960
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l
3.333 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.1 EMC+W
6
ΝΈΑ Rauch Axis 50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 5144959 5144959
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
7.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch AXERA H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5144936 5144936
  27308 Kirchlinteln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2006, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, ...
4.800 €
Δείτε αγγελία
Hardi NK 1302
4
ΝΈΑ Hardi NK 1302
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144874 5144874
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ρύθμιση ύψους, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-V Super Profis o
ΝΈΑ Amazone ZA-V Super Profis o
Λιπασματοδιανομείς, 5144827 5144827
  32312 Luebbecke, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l
10.960 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rau Ikarus A28
ΝΈΑ Rau Ikarus A28
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144473 5144473
  Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
8.236 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon RO-EDW kunstmeststrooier
7
ΝΈΑ Vicon RO-EDW kunstmeststrooier
Λιπασματοδιανομείς, 5144360 5144360
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
5.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reichert Fronttank FDTK 23/21
10
ΝΈΑ Reichert Fronttank FDTK 23/21
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ψεκαστήρες προστασίας φυτών, 5144306 5144306
  49406 Eydelstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi NK600
7
ΝΈΑ Hardi NK600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144297 5144297
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vicon
ΝΈΑ Vicon
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144280 5144280
  47495 Rheinberg, Γερμανία
Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 9/5000
6
ΝΈΑ Lemken Albatros 9/5000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144278 5144278
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
53.297,20 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Douven Profi 2 Kompakt 15
7
ΝΈΑ Douven Profi 2 Kompakt 15
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144137 5144137
  52399 Merzenich - Golzheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 150 l/min
1.800 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi NAVIGATOR 3000L
14
ΝΈΑ Hardi NAVIGATOR 3000L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5144089 5144089
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m
19.750 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZA-V3200 SP
Λιπασματοδιανομείς, 5144082 5144082
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 4358