Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Bestagro Düngerstreuer 800 l Aufsatz 1200 l Beste Qualität
5
Bestagro Düngerstreuer 800 l Aufsatz 1200 l Beste Qualität
Λιπασματοδιανομείς, eat2552241
59-900 Zgorzelec (02826 Görlitz - 5 km), Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.049 €
1.099 €


Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 5500 P, NEU
Βίντεο
9
Unia Großflächenstreuer RCW 5500 P, NEU
Λιπασματοδιανομείς, eat1194036
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
28.679 €
με 19% ΦΠΑ
24.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Großflächenstreuer RCW 5500, NEU
16
Unia Großflächenstreuer RCW 5500, NEU
Λιπασματοδιανομείς, eat1115538
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
23.919 €
με 19% ΦΠΑ
20.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jiang Yin Bowell Machinery Düngerstreuer Salzstreuer 500L + Zapfwelle, auch 250L erhält
8
Jiang Yin Bowell Machinery Düngerstreuer Salzstreuer 500L + Zapfwelle, auch 250L erhält
Λιπασματοδιανομείς, eat2612647
21107 Hamburg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
549 €
με 19% ΦΠΑ
461 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JASKOT Düngerstreuer L300T-L500T
7
JASKOT Düngerstreuer L300T-L500T
Λιπασματοδιανομείς, eat1482306
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 10.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Λοιπά
283 €
με 23% ΦΠΑ
230 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch AGT 6036
7
Rauch AGT 6036
Λιπασματοδιανομείς, eat3753584
59-407 Mściwojów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, ...
54.414 €
με 23% ΦΠΑ
44.239 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Atlas NORTi GD 8.11 Top Zustand
15
Atlas NORTi GD 8.11 Top Zustand
Λιπασματοδιανομείς, eat3746960
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 25.01.2005, Χωρητικότητα δοχείου: 11000.00 l, ...
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bogballe EXW 1300 Wiegestreuer
9
Bogballe EXW 1300 Wiegestreuer
Λιπασματοδιανομείς, eat3753412
16559 Liebenwalde , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.2007, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, ...
5.355 €
με 19% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky DX30 Vision WPB
7
Sulky DX30 Vision WPB
Λιπασματοδιανομείς, eat3755651
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα ζύγισης, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σετ καλίμπρας, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Διανομέας διπλού δίσκου
10.796 €
με 19% ΦΠΑ
9.072 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Maxis
10
Amazone ZA-M Maxis
Λιπασματοδιανομείς, eat3755641
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, ...
2.737 €
με 19% ΦΠΑ
2.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1141
9
Rauch Alpha 1141
Λιπασματοδιανομείς, eat3755616
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 02.02.2001, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, ...
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-X Perfect 1402
5
Amazone ZA-X Perfect 1402
Λιπασματοδιανομείς, eat3738894
49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1750.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
5.046 €
με 19% ΦΠΑ
4.240 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ÖZDÖKEN DMS-1200/Spreader mounted/Distributeur d'engrais/Abonadora
10
ÖZDÖKEN DMS-1200/Spreader mounted/Distributeur d'engrais/Abonadora
Λιπασματοδιανομείς, eat3680214
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
3.657 €
με 23% ΦΠΑ
2.973 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-X 902 + 2 x S 350
11
Amazone ZA-X 902 + 2 x S 350
Λιπασματοδιανομείς, eat3691857
48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
4.250 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.839 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord TL 2800
6
Kverneland Accord TL 2800
Λιπασματοδιανομείς, eat3684579
09322 Penig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 21.02.2013, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
9.044 €
με 19% ΦΠΑ
7.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Kubota DSM-W1100 Düngerstreuer
9
Kverneland Kubota DSM-W1100 Düngerstreuer
Λιπασματοδιανομείς, eat3700184
53498 Bad Breisig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Κάλυμμα δοχείου, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
11.055 €
με 19% ΦΠΑ
9.290 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güstrower D 056A
8
Güstrower D 056A
Λιπασματοδιανομείς, eat3707899
83-111 Miłobądz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2008, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, ...
19.016 €
με 23% ΦΠΑ
15.460 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-U 1801
8
Amazone ZA-U 1801
Λιπασματοδιανομείς, eat3695774
Γερμανία
υδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.651 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.491 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch AXERA-H EMC,3200Ltr.
8
Rauch AXERA-H EMC,3200Ltr.
Λιπασματοδιανομείς, eat3696142
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rotina 13000 B
12
Rotina 13000 B
Λιπασματοδιανομείς, eat3702004
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Διάταξη διανομής σε σειρές, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 13000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
9.880 €

Δείτε αγγελία
Rauch ZSN 600
6
Rauch ZSN 600
Λιπασματοδιανομείς, eat3760688
75382 Althengstett, Γερμανία
Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1142
11
Rauch Alpha 1142
Λιπασματοδιανομείς, eat3760119
41844 Wegberg, Γερμανία
υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sulky DX 30+
3
Sulky DX 30+
Λιπασματοδιανομείς, eat3768438
96176 Kraisdorf, Γερμανία
Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
11.750 €
με 19% ΦΠΑ
9.874 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güstrower D056
14
Güstrower D056
Λιπασματοδιανομείς, eat3770184
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 09.09.2004, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5600.00 l, ...
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-X Perfect 902
9
Amazone ZA-X Perfect 902
Λιπασματοδιανομείς, eat3718402
33428 Harsewinkel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
2.750 €

Δείτε αγγελία
Kverneland Wiegedüngerstreuer Exacta TLX GEOSPREAD
5
Kverneland Wiegedüngerstreuer Exacta TLX GEOSPREAD
Λιπασματοδιανομείς, eat3710950
59609 Anröchte, Γερμανία
Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 40.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
21.301 €
με 19% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
LMR PTU-17D
Βίντεο
11
LMR PTU-17D
Λιπασματοδιανομείς, eat3709650
59071 Hamm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Σετ καλίμπρας, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 21000.00 l, Διασκορπιστής σφαιριδίων πέλετ
21.000 €

Δείτε αγγελία
Rauch Axis 30.1 Q
7
Rauch Axis 30.1 Q
Λιπασματοδιανομείς, eat3706041
97877 Wertheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
5.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.968 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky DX30Tribord 12-28 Meter, Hydraulisch
8
Sulky DX30Tribord 12-28 Meter, Hydraulisch
Λιπασματοδιανομείς, eat3664891
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
5.620 €
με 19% ΦΠΑ
4.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch MDS 19.1 C E-Click
12
Rauch MDS 19.1 C E-Click
Λιπασματοδιανομείς, eat3676667
44534 Lünen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σετ καλίμπρας, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2014, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
5.653 €
5.850 €

με 19% ΦΠΑ
4.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1754