Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Vicon Bogballe Kverneland Kuhn Bredal John Deere Rabe
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5293096 5293096
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
2.300  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Kverneland Accord Exacta HL 2800Ltr.-Exact Line Computer Comfort Control
10
ΝΈΑ Kverneland Accord Exacta HL 2800Ltr.-Exact Line Computer Comfort Control
Λιπασματοδιανομείς, 5292562 5292562
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXERA-M 2800Ltr.-Telimat
11
ΝΈΑ Rauch AXERA-M 2800Ltr.-Telimat
Λιπασματοδιανομείς, 5292561 5292561
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.100  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone ZA-M 900 SBS-Option Limiter
12
ΝΈΑ Amazone ZA-M 900 SBS-Option Limiter
Λιπασματοδιανομείς, 5292555 5292555
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 16.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vicon Zweischeibenstreuer 953 mit Aufsatz
3
ΝΈΑ Vicon Zweischeibenstreuer 953 mit Aufsatz
Λιπασματοδιανομείς, 5292480 5292480
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
650  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Sonstige Streuer Düngerstreuer 200l 300l 400l 300 400 l Traktor Dünger NEU
17
ΝΈΑ Sonstige Streuer Düngerstreuer 200l 300l 400l 300 400 l Traktor Dünger NEU
Λιπασματοδιανομείς, 5291693 5291693
  55592 Rehborn, Γερμανία
400  €
Στείλτε email
Sulky Düngerstreuer , Lemken Rauch Düngerstreuer
6
ΝΈΑ Sulky Düngerstreuer , Lemken Rauch Düngerstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5291608 5291608
  37581 Altgandersheim, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kubota Düngerstreuer Salzstreuer Kat1 Kat 2, Zapfwelle, Iseki Kubota
4
ΝΈΑ Kubota Düngerstreuer Salzstreuer Kat1 Kat 2, Zapfwelle, Iseki Kubota
Λιπασματοδιανομείς, 5291540 5291540
  49811 Lingen, Γερμανία
349  €
Στείλτε email
Sonstige Düngerstreuer
4
ΝΈΑ Sonstige Düngerstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5291399 5291399
  93413 Cham, Γερμανία
3.550  €
Στείλτε email
Sonstige Zwischenfruchtstreuer / Pneumatikstreuer
8
ΝΈΑ Sonstige Zwischenfruchtstreuer / Pneumatikstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5291397 5291397
  93413 Cham, Γερμανία
Τύπος: Πνευματικός διανομέας
3.250  €
Στείλτε email
Sonstige Pneumatikstreuer
3
ΝΈΑ Sonstige Pneumatikstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5291387 5291387
  93413 Cham, Γερμανία
Τύπος: Πνευματικός διανομέας
2.490  €
Στείλτε email
Sonstige Kleinsamenstreuer Nachsaatgerät Schneckenkornstreuer
11
ΝΈΑ Sonstige Kleinsamenstreuer Nachsaatgerät Schneckenkornstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 5291200 5291200
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
Τύπος: Διασκορπιστής σφαιριδίων πέλετ
799  €
Στείλτε email
Rauch Streuer, Düngerstreuer, Salzstreuer Rauch
ΝΈΑ Rauch Streuer, Düngerstreuer, Salzstreuer Rauch
Λιπασματοδιανομείς, 5291032 5291032
  27419 Hamersen, Γερμανία
450  €
Στείλτε email
Amazone ZAM 3001
5
ΝΈΑ Amazone ZAM 3001
Λιπασματοδιανομείς, 5290561 5290561
  31177 Harsum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.500  €
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ KRM l2 icon
Λιπασματοδιανομείς, 5290479 5290479
  HR1 3QH Hereford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
3.112  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Strautmann BE1401
20
ΝΈΑ Strautmann BE1401
Λιπασματοδιανομείς, 5290446 5290446
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Vicon Rota Flow BS 1400
Λιπασματοδιανομείς, 5290152 5290152
  46459 Rees, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Amazone ZAM II
Λιπασματοδιανομείς, 5290149 5290149
  56642 Kruft, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Rauch AXERA H EMC
5
Rauch AXERA H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5290115 5290115
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Lely Centerliner SE2500
9
Lely Centerliner SE2500
Λιπασματοδιανομείς, 5289908 5289908
  4161 JX Heukelum, Ολλανδία
600  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Sonstige G-Lely-Kunstmeststrooier
Λιπασματοδιανομείς, 5289902 5289902
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
250  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Rauch AXIS H-50.1 EMC+W
6
Rauch AXIS H-50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 5289897 5289897
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
9.950  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
5
Amazone ZA-M 3000 Ultra Profis
Λιπασματοδιανομείς, 5289849 5289849
  29378 Wittingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4600.00 l
11.344,54  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Amazone ZG-B 8200 Ultra Hydro
6
Amazone ZG-B 8200 Ultra Hydro
Λιπασματοδιανομείς, 5289846 5289846
  29378 Wittingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
29.411,76  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Lehner Super Vario 110
Λιπασματοδιανομείς, 5289839 5289839
  29378 Wittingen, Γερμανία
1.260,50  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1783