Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Amazone ZA-M Profis Special
4
Amazone ZA-M Profis Special
Λιπασματοδιανομείς, eat3110514
36208 Wildeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα ζύγισης, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2014, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, ...
7.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.303 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Minos Agri Düngerstreuer T-CGSA 1500 mit Grenzstreueinrichtung
13
Minos Agri Düngerstreuer T-CGSA 1500 mit Grenzstreueinrichtung
Λιπασματοδιανομείς, eat3528505
56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jiang Yin Bowell Machinery Düngerstreuer Salzstreuer 500L + Zapfwelle, auch 250L erhält
8
Jiang Yin Bowell Machinery Düngerstreuer Salzstreuer 500L + Zapfwelle, auch 250L erhält
Λιπασματοδιανομείς, eat2612647
21107 Hamburg, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
549 EUR
με 19% ΦΠΑ
461 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unisin Kalkstrooier
11
Unisin Kalkstrooier
Λιπασματοδιανομείς, eat3332922
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
3.250 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuxmann SDAH Großflächenstreuer
2
Kuxmann SDAH Großflächenstreuer
Λιπασματοδιανομείς, eat3523297
86447 Aindling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
5.355 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZA-M ULTRA
Λιπασματοδιανομείς, eat3667306
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Amazone ZA-U 1500
9
ΝΈΑ Amazone ZA-U 1500
Λιπασματοδιανομείς, eat3667283
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch AXIS 30.1 Q
Λιπασματοδιανομείς, eat3667211
2700 Wiener Neustadt, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008
8.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.833 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely CENTERLINER
8
ΝΈΑ Lely CENTERLINER
Λιπασματοδιανομείς, eat3667155
85077 Manching, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 24.00 m
2.100 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.765 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kongskilde WING JET Jet K-Tronic S4024
10
ΝΈΑ Kongskilde WING JET Jet K-Tronic S4024
Λιπασματοδιανομείς, eat3667114
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZAM 3600 ULTRA
6
ΝΈΑ Amazone ZAM 3600 ULTRA
Λιπασματοδιανομείς, eat3667112
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch Axera 1101
Λιπασματοδιανομείς, eat3666526
65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
2.800 EUR

Δείτε αγγελία
Rauch MDS 732
11
ΝΈΑ Rauch MDS 732
Λιπασματοδιανομείς, eat3665693
59368 Werne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
2.450 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.213 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bogballe M2W PLUS
Λιπασματοδιανομείς, eat3665601
51100 Reims, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely CENTERLINER
3
ΝΈΑ Lely CENTERLINER
Λιπασματοδιανομείς, eat3665576
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
4.500 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bogballe EXL 2200
7
ΝΈΑ Bogballe EXL 2200
Λιπασματοδιανομείς, eat3665513
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
5.400 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sulky DX30Tribord 12-28 Meter, Hydraulisch
8
ΝΈΑ Sulky DX30Tribord 12-28 Meter, Hydraulisch
Λιπασματοδιανομείς, eat3664891
34633 Schorbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
5.620 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.723 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FERTILIZER SOWER Fertilizer Sprayer  ALIMENTAZIONE Top offer BESTSELLER
6
FERTILIZER SOWER Fertilizer Sprayer ALIMENTAZIONE Top offer BESTSELLER
Λιπασματοδιανομείς, eat3664733
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l
857 EUR

Δείτε αγγελία
Rauch ZSB 900
5
Rauch ZSB 900
Λιπασματοδιανομείς, eat3664593
49419 Wagenfeld, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
1.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.471 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZAU 1501
8
Amazone ZAU 1501
Λιπασματοδιανομείς, eat3664531
28876 Oyten, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
1.488 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-00 900
8
Amazone ZA-00 900
Λιπασματοδιανομείς, eat3664491
28876 Oyten, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l
1.178 EUR
με 19% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Amazone ZA-M 2701 Fertiliser Spreader
Λιπασματοδιανομείς, eat3664469
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 2201 Fertiliser Spreader
Amazone ZA-M 2201 Fertiliser Spreader
Λιπασματοδιανομείς, eat3664467
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 2700Superior Spreader
Amazone ZA-M 2700Superior Spreader
Λιπασματοδιανομείς, eat3664453
WR136AS Malvern, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ZAF 803
5
Amazone ZAF 803
Λιπασματοδιανομείς, eat3664442
28876 Oyten, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
893 EUR
με 19% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZAU 1501
8
Amazone ZAU 1501
Λιπασματοδιανομείς, eat3664416
28876 Oyten, Γερμανία
Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
1.428 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM II
3
Amazone ZAM II
Λιπασματοδιανομείς, eat3664301
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M HYDROTRON
10
Amazone ZA-M HYDROTRON
Λιπασματοδιανομείς, eat3664208
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Sulky DX30+ Fertiliser Spreader
5
Sulky DX30+ Fertiliser Spreader
Λιπασματοδιανομείς, eat3663873
SY4 4RR Shrewsbury, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn
7
Kuhn
Λιπασματοδιανομείς, eat3663538
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
1.755 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.450 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1570