Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch ALPHA
Λιπασματοδιανομείς, 3933137
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bogballe EX trend
16
ΝΈΑ Bogballe EX trend
Λιπασματοδιανομείς, 3933025
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l
1.650 €

Δείτε αγγελία
Trioliet
5
ΝΈΑ Trioliet
Λιπασματοδιανομείς, 3933024
9433 TH Zwiggelte, Ολλανδία
400 €

Δείτε αγγελία
Rauch MDS 921
2
ΝΈΑ Rauch MDS 921
Λιπασματοδιανομείς, 3932978
91589 Aurach, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 15.00 m
2.000 €
με 19% ΦΠΑ
1.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Maxi
2
ΝΈΑ Amazone ZA-M Maxi
Λιπασματοδιανομείς, 3932963
94428 Eichendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, υδραυλικός χειρισμός
3.650 €
με 19% ΦΠΑ
3.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 1000
8
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1000
Λιπασματοδιανομείς, 3932925
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 28.00 m
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch TWS 7000
9
ΝΈΑ Rauch TWS 7000
Λιπασματοδιανομείς, 3932924
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, υδραυλικός χειρισμός
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch ZSA 800
6
ΝΈΑ Rauch ZSA 800
Λιπασματοδιανομείς, 3932806
31028 Gronau , Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
952 €
με 19% ΦΠΑ
800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rauch ZB 900, hydr. Öffnung
10
ΝΈΑ Rauch ZB 900, hydr. Öffnung
Λιπασματοδιανομείς, 3932623
34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
850 €

Δείτε αγγελία
Amazone
5
ΝΈΑ Amazone
Λιπασματοδιανομείς, 3932594
07206 Malcice, Σλοβακία
Έτος κατασκευής: 2005, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
8.950 €
με 20% ΦΠΑ
7.458 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M I  12-36
4
ΝΈΑ Amazone ZA-M I 12-36
Λιπασματοδιανομείς, 3932491
18510 Elmenhorst, Γερμανία
Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Διανομέας διπλού δίσκου
2.000 €
με 19% ΦΠΑ
1.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Amazone ZA-M Novis Fertiliser Spreader
5
ΝΈΑ Other Amazone ZA-M Novis Fertiliser Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 3932328
CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland Exacta TL 2400
5
ΝΈΑ Kverneland Exacta TL 2400
Λιπασματοδιανομείς, 3932261
84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other
2
Other
Λιπασματοδιανομείς, 3932089
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
4
Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 3932087
65510 Idstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Κάλυμμα δοχείου, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
8.000 €
με 19% ΦΠΑ
6.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Compact 800Ltr.- Grenzstreueinrichtung Limiter
12
Amazone ZA-M Compact 800Ltr.- Grenzstreueinrichtung Limiter
Λιπασματοδιανομείς, 3931941
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος εργασίας: 28.00 m
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZAF 604 R mit hyd. Bedienung , hat s. wenig gearbeitet
6
Amazone ZAF 604 R mit hyd. Bedienung , hat s. wenig gearbeitet
Λιπασματοδιανομείς, 3931939
31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, υδραυλικός χειρισμός, Τροχός βάθους, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος εργασίας: 10.18 m, Διανομέας διπλού δίσκου
650 €

Δείτε αγγελία
Kverneland Exacta TL
6
Kverneland Exacta TL
Λιπασματοδιανομείς, 3931927
03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M premiS
4
Amazone ZA-M premiS
Λιπασματοδιανομείς, 3931900
49832 Freren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
2.500 €
με 19% ΦΠΑ
2.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Amazone PRETIX
Λιπασματοδιανομείς, 3931722
55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1101
8
Rauch Alpha 1101
Λιπασματοδιανομείς, 3931703
34414 Daseburg, Γερμανία
1.295 €

Δείτε αγγελία
Other
2
Other
Λιπασματοδιανομείς, 3931641
OX108FG Wallingford, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rauch ZSB 900
9
Rauch ZSB 900
Λιπασματοδιανομείς, 3931551
48727 Billerbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.012 €
με 19% ΦΠΑ
850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-F 804
3
Amazone ZA-F 804
Λιπασματοδιανομείς, 3931488
3233 Kilb, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 12.00 m
1.099 €
με 13% ΦΠΑ
973 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-OC 900
7
Amazone ZA-OC 900
Λιπασματοδιανομείς, 3931482
48727 Billerbeck, Γερμανία
Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.800 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1691