Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Exacta TL/ISO 4200 Düngerstreuer
7
ΝΈΑ Kverneland Exacta TL/ISO 4200 Düngerstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4362460
  34414 Warburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn PRECISK1100H
Λιπασματοδιανομείς, 4362385
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EXACTA-TL
11
ΝΈΑ Kverneland EXACTA-TL
Λιπασματοδιανομείς, 4362281
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
DEWA
20
ΝΈΑ DEWA
Λιπασματοδιανομείς, 4362278
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-F1004
4
ΝΈΑ Amazone ZA-F1004
Λιπασματοδιανομείς, 4362256
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Vicon
4
ΝΈΑ Vicon
Λιπασματοδιανομείς, 4362242
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Landsberg RW13000
16
ΝΈΑ Landsberg RW13000
Λιπασματοδιανομείς, 4362207
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 900
5
ΝΈΑ Amazone ZA-M 900
Λιπασματοδιανομείς, 4361938
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
3.451 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde WING JET TRONIC S 4024
14
ΝΈΑ Kongskilde WING JET TRONIC S 4024
Λιπασματοδιανομείς, 4361790
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πνευματικός διανομέας
11.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 1001 Special Easy mit Limiter MR rechts
9
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1001 Special Easy mit Limiter MR rechts
Λιπασματοδιανομείς, 4361439
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 16.00 m, Διανομέας διπλού δίσκου
4.580 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güstrower GWS
9
ΝΈΑ Güstrower GWS
Λιπασματοδιανομείς, 4361411
  01833 Stolpen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Alpha 1142
6
ΝΈΑ Rauch Alpha 1142
Λιπασματοδιανομείς, 4361374
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tulip SX 4000 kunstmeststrooier
10
ΝΈΑ Tulip SX 4000 kunstmeststrooier
Λιπασματοδιανομείς, 4361321
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 27.00 m
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXERA H/EMC
12
ΝΈΑ Rauch AXERA H/EMC
Λιπασματοδιανομείς, 4361140
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lely TRAINE DIST 9000
7
ΝΈΑ Lely TRAINE DIST 9000
Λιπασματοδιανομείς, 4361007
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1981, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l
1.400 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA TS 4200 ULTRA
6
ΝΈΑ Amazone ZA TS 4200 ULTRA
Λιπασματοδιανομείς, 4360937
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland TL GEOSPREAD
3
ΝΈΑ Kverneland TL GEOSPREAD
Λιπασματοδιανομείς, 4360935
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 45.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3225.00 l
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn AXERA 1101 MW
3
ΝΈΑ Kuhn AXERA 1101 MW
Λιπασματοδιανομείς, 4360915
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2300.00 l
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM NOVIX
3
ΝΈΑ Amazone ZAM NOVIX
Λιπασματοδιανομείς, 4360872
  59470 ESQUELBECQ, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
1.300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon RO EDW GEO SPREAD LARGE
3
ΝΈΑ Vicon RO EDW GEO SPREAD LARGE
Λιπασματοδιανομείς, 4360871
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2550.00 l
14.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bredal F2 - 2500
4
ΝΈΑ Bredal F2 - 2500
Λιπασματοδιανομείς, 4360836
  25377 Kollmar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
10.500 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M 2 W plus
7
ΝΈΑ Bogballe M 2 W plus
Λιπασματοδιανομείς, 4360813
  29574 Ebstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rabe ADLER DX 20
8
ΝΈΑ Rabe ADLER DX 20
Λιπασματοδιανομείς, 4360452
  36088 Hünfeld-Michelsrombach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS-M 30.2 EMC
9
ΝΈΑ Rauch AXIS-M 30.2 EMC
Λιπασματοδιανομείς, 4360343
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bredal B6
13
ΝΈΑ Bredal B6
Λιπασματοδιανομείς, 4360277
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1928