Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Bogballe Vicon Kuhn Kverneland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone ZA-M1501 Hydro Profis
4
Amazone ZA-M1501 Hydro Profis
Λιπασματοδιανομείς, 4865921 4865921
  65843 Sulzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, ...
7.900 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM 1500
9
Amazone ZAM 1500
Λιπασματοδιανομείς, 4863280 4863280
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.226,89 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZG-B 7001 Kalkstreuer 40 km/h Ausführung
13
Amazone ZG-B 7001 Kalkstreuer 40 km/h Ausführung
Λιπασματοδιανομείς, 4836775 4836775
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7000.00 l, ...
9.880 €
Δείτε αγγελία
Amazone Düngerstreuer Amazone ZA-M noviS 2000 l (wie neu )
7
Amazone Düngerstreuer Amazone ZA-M noviS 2000 l (wie neu )
Λιπασματοδιανομείς, 4886428 4886428
  54597 Merlscheid, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.900 €
Δείτε αγγελία
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
4
Fliegl ADS 120 Abschiebedungstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4821080 4821080
  46348 Raesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 14.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
33.571,43 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Primo M
12
Maschio Primo M
Λιπασματοδιανομείς, 4830781 4830781
  49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1270.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-TS 3200 Ultra Profis Hydro
3
Amazone ZA-TS 3200 Ultra Profis Hydro
Λιπασματοδιανομείς, 4884225 4884225
  6902 PK Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.2019, Πλάτος εργασίας: 54.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rauch Axis 30.1 W
6
Rauch Axis 30.1 W
Λιπασματοδιανομείς, 4872755 4872755
  27305 Bruchhausen-Vilsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.03.2013, ...
11.500 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M noviS 1500Ltr.
8
Amazone ZA-M noviS 1500Ltr.
Λιπασματοδιανομείς, 4811777 4811777
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
1.900 €
Δείτε αγγελία
STREUMASTER RW 12000
18
STREUMASTER RW 12000
Λιπασματοδιανομείς, 4809381 4809381
  84546 Egglkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon RotaFlow RO-M Geospread 1800 ISO
12
Vicon RotaFlow RO-M Geospread 1800 ISO
Λιπασματοδιανομείς, 4804285 4804285
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1800.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Ultra
9
Amazone ZAM Ultra
Λιπασματοδιανομείς, 4810075 4810075
  23701 Süsel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 48.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
5.500 €
Δείτε αγγελία
Unia MXL 1600
5
Unia MXL 1600
Λιπασματοδιανομείς, 4869073 4869073
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
5.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia MX 850
5
Unia MX 850
Λιπασματοδιανομείς, 4866068 4866068
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.1 EMC+W
8
Rauch Axis 50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 4865975 4865975
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, ...
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H/EMC mit FG3000
9
Rauch Axera H/EMC mit FG3000
Λιπασματοδιανομείς, 4865971 4865971
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
10.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Exacta TL 1875 GEO
4
Kverneland Exacta TL 1875 GEO
Λιπασματοδιανομείς, 4865099 4865099
  16259 Bad Freienwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Σύστημα ζύγισης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5925.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strumyk Duengerstreuer 800l Tytan/Double disc fertilizer spreader/Разбрасыватель удобрений/Abonadora/Rozsiewacz nawozów
4
Strumyk Duengerstreuer 800l Tytan/Double disc fertilizer spreader/Разбрасыватель удобрений/Abonadora/Rozsiewacz nawozów
Λιπασματοδιανομείς, 4814143 4814143
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Τύπος: Αξεσουάρ
964,64 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Güstrower D077
20
Güstrower D077
Λιπασματοδιανομείς, 4707220 4707220
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 7700.00 l, ...
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rondini SP150
5
Rondini SP150
Λιπασματοδιανομείς, 4603098 4603098
  6361 HH Nuth, Ολλανδία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Διάταξη διανομής σε σειρές, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 149.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
845 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M Hydrotron
10
Amazone ZA-M Hydrotron
Λιπασματοδιανομείς, 4636094 4636094
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.899,16 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZGB 8200 DRIVE
14
Amazone ZGB 8200 DRIVE
Λιπασματοδιανομείς, 4625238 4625238
  24214 Gettorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 8200.00 l, ...
30.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone ZA M II
10
Amazone ZA M II
Λιπασματοδιανομείς, 4629781 4629781
  60388 Frankfurt am Main, Γερμανία
Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.100 €
Δείτε αγγελία
Vicon RotaFlow RO-M E 1550
14
Vicon RotaFlow RO-M E 1550
Λιπασματοδιανομείς, 4785014 4785014
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1550.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Woprol Düngerstreuer 800l/Fertilizer spreader/ Epandeur /Abonadora
5
Woprol Düngerstreuer 800l/Fertilizer spreader/ Epandeur /Abonadora
Λιπασματοδιανομείς, 4785173 4785173
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
1.904,02 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1748