Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Vicon Bogballe Kverneland Kuhn Rabe Maschio Bredal
Hardi 600 LT
2
ΝΈΑ Hardi 600 LT
Λιπασματοδιανομείς, 5142341 5142341
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Botte Lt 600 Barre 12 Mt
2
ΝΈΑ John Deere Botte Lt 600 Barre 12 Mt
Λιπασματοδιανομείς, 5142340 5142340
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Botte Diserbo Lt 500
2
ΝΈΑ John Deere Botte Diserbo Lt 500
Λιπασματοδιανομείς, 5142339 5142339
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hardi Hardi LT 600
2
ΝΈΑ Hardi Hardi LT 600
Λιπασματοδιανομείς, 5142338 5142338
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere OMA 400 LITRI
2
ΝΈΑ John Deere OMA 400 LITRI
Λιπασματοδιανομείς, 5142337 5142337
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Amazone 1000LT
2
ΝΈΑ Amazone 1000LT
Λιπασματοδιανομείς, 5142336 5142336
  01017 Tuscania, Ιταλία
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H/EMC
5
ΝΈΑ Rauch Axera H/EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5142280 5142280
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
4.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Aero pneumatic
5
ΝΈΑ Rauch Aero pneumatic
Λιπασματοδιανομείς, 5142227 5142227
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
2.499 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
5
ΝΈΑ Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5142224 5142224
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l
3.333 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 50.1 EMC+W
6
ΝΈΑ Rauch Axis 50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 5142137 5142137
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
7.777 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Güstrower D 055
17
ΝΈΑ Güstrower D 055
Λιπασματοδιανομείς, 5142038 5142038
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 32.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
8.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch Axis 30.1 W QE-OJC-EL.
Λιπασματοδιανομείς, 5141673 5141673
  24340 Eckernförde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
9.495,80 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Ultra 4200
13
ΝΈΑ Amazone ZAM Ultra 4200
Λιπασματοδιανομείς, 5141580 5141580
  23701 Süsel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.890 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone za-m premis
3
ΝΈΑ Amazone za-m premis
Λιπασματοδιανομείς, 5141417 5141417
  9584 TD Mussel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
2.250 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch AXIS 30.2H EMC VS PRO ISOBUS
Λιπασματοδιανομείς, 5141266 5141266
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
19.242,86 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Düngerstreuer 800l Schleuderstreuer Streuer
4
ΝΈΑ Sonstige Düngerstreuer 800l Schleuderstreuer Streuer
Λιπασματοδιανομείς, 5141178 5141178
  31840 Hess. Oldendorf, Γερμανία
1.599 €
Δείτε αγγελία
Rauch 3000
8
ΝΈΑ Rauch 3000
Λιπασματοδιανομείς, 5141131 5141131
  93352 Rohr, Γερμανία
Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.613,37 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Rauch ZS 800 N
ΝΈΑ Sonstige / Other Rauch ZS 800 N
Λιπασματοδιανομείς, 5141097 5141097
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M3 W9
3
ΝΈΑ Bogballe M3 W9
Λιπασματοδιανομείς, 5135461 5135461
  94339 Leiblfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
6.233,06 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EXACTA TL 1500
8
ΝΈΑ Kverneland EXACTA TL 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5135372 5135372
  92665 Altenstadt a.d. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 45.00 m
14.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-V 1700 SPECIAL
12
ΝΈΑ Amazone ZA-V 1700 SPECIAL
Λιπασματοδιανομείς, 5135343 5135343
  95482 Gefrees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα διασποράς ορίων, Πλάτος εργασίας: 28.00 m
8.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon PS 602
5
ΝΈΑ Vicon PS 602
Λιπασματοδιανομείς, 5135323 5135323
  96132 Schlüsselfeld-Elsend, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Ταλαντευόμενος διασκορπιστής
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky X 36
12
ΝΈΑ Sulky X 36
Λιπασματοδιανομείς, 5135322 5135322
  96132 Schlüsselfeld-Elsend, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis 30.1
12
ΝΈΑ Rauch Axis 30.1
Λιπασματοδιανομείς, 5135293 5135293
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m
9.202 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AGT 6036
8
Rauch AGT 6036
Λιπασματοδιανομείς, 5135083 5135083
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 6000.00 l, Τύπος: Πνευματικός διανομέας
26.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1758