Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone ZA-M PREMIS
8
ΝΈΑ Amazone ZA-M PREMIS
Λιπασματοδιανομείς, 4585477
  30966 Hemmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
1.638,66 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS 30.1 QUANTRON E
7
ΝΈΑ Rauch AXIS 30.1 QUANTRON E
Λιπασματοδιανομείς, 4585474
  30966 Hemmingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
4.290,88 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Turbo 20.02
4
ΝΈΑ Accord Turbo 20.02
Λιπασματοδιανομείς, 4585453
  07950 Zeulenroda-Triebes, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Kongskilde Överum Wing Jet S 4024
2
ΝΈΑ Kongskilde Överum Wing Jet S 4024
Λιπασματοδιανομείς, 4585407
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πνευματικός διανομέας
8.980 €
Δείτε αγγελία
Överum Kongskilde Wing Jet S 4024
2
ΝΈΑ Överum Kongskilde Wing Jet S 4024
Λιπασματοδιανομείς, 4585405
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πνευματικός διανομέας
8.980 €
Δείτε αγγελία
Amazone Kuxmann 10000 l mit Tellerstreuwerk
2
ΝΈΑ Amazone Kuxmann 10000 l mit Tellerstreuwerk
Λιπασματοδιανομείς, 4585387
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
9.680 €
Δείτε αγγελία
Kuxmann Kalkstreuer mit Tellerstreuwerk
2
ΝΈΑ Kuxmann Kalkstreuer mit Tellerstreuwerk
Λιπασματοδιανομείς, 4585215
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
9.680 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 3001 Profis Hydro, 3000l Zweischeibenstreuer
10
ΝΈΑ Amazone ZA-M 3001 Profis Hydro, 3000l Zweischeibenstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4585198
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Διάταξη διανομής σε σειρές, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
9.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 3600 Ultra Profis Hydro, 3600l Zweischeibenstreuer
11
ΝΈΑ Amazone ZA-M 3600 Ultra Profis Hydro, 3600l Zweischeibenstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4585192
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Διάταξη διανομής σε σειρές, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l
12.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 3001 Profis, 3000l Zweischeibenstreuer
7
ΝΈΑ Amazone ZA-M 3001 Profis, 3000l Zweischeibenstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4585187
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
12.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Axis 40.1WT25, 3000l Zweischeibenstreuer
10
ΝΈΑ Kuhn Axis 40.1WT25, 3000l Zweischeibenstreuer
Λιπασματοδιανομείς, 4585181
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 42.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
9.500 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kirchner HS 500-2
4
ΝΈΑ Kirchner HS 500-2
Λιπασματοδιανομείς, 4585132
  92355 Velburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l
756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland PALES
2
ΝΈΑ Kverneland PALES
Λιπασματοδιανομείς, 4585054
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l
600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PRECIS 1100 H
7
ΝΈΑ Kuhn PRECIS 1100 H
Λιπασματοδιανομείς, 4585039
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch ZSB 900
7
ΝΈΑ Rauch ZSB 900
Λιπασματοδιανομείς, 4584975
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 15.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
600 €
Δείτε αγγελία
FERTILISER KVERNELAND KCL1300p Geo Spreader/
3
ΝΈΑ FERTILISER KVERNELAND KCL1300p Geo Spreader/
Λιπασματοδιανομείς, 4584938
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SCH K TWO DUO Rear Diarge Muc Spreader
10
ΝΈΑ SCH K TWO DUO Rear Diarge Muc Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4584901
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FERTILISER TEAGLE Centerliner SX 3000 G3 Spreader
8
ΝΈΑ FERTILISER TEAGLE Centerliner SX 3000 G3 Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4584902
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Marshall MS105 Roto Spreader
4
ΝΈΑ Marshall MS105 Roto Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4584882
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FERTILISER KUHN Axis 30.1 Spreader
3
ΝΈΑ FERTILISER KUHN Axis 30.1 Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4584873
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM1001 Fertiliser Spreader
5
ΝΈΑ Amazone ZAM1001 Fertiliser Spreader
Λιπασματοδιανομείς, 4584850
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
NC ENGINEERING Static 3000 Pump
ΝΈΑ NC ENGINEERING Static 3000 Pump
Λιπασματοδιανομείς, 4584855
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FERTILISER KVERNELAND KEL1400 Spreader/
2
ΝΈΑ FERTILISER KVERNELAND KEL1400 Spreader/
Λιπασματοδιανομείς, 4584843
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2
5
ΝΈΑ Bogballe M2
Λιπασματοδιανομείς, 4584708
  63699 Kefenrod, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2550.00 l, Διανομέας διπλού δίσκου
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Byk
2
ΝΈΑ Unia Byk
Λιπασματοδιανομείς, 4584474
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1848