Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Vicon Bogballe Kuhn Kverneland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Vicon PS 403
5
ΝΈΑ Vicon PS 403
Λιπασματοδιανομείς, 4811667 4811667
  59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Ταλαντευόμενος διασκορπιστής
630,25 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch DÜNGERSTREUER
Λιπασματοδιανομείς, 4811347 4811347
  31224 Peine, Γερμανία
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TF1512 QS2 LS
4
ΝΈΑ Kuhn TF1512 QS2 LS
Λιπασματοδιανομείς, 4811215 4811215
  5813 EB IJsselsteyn, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone-Kunstmeststrooier
Λιπασματοδιανομείς, 4811112 4811112
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS H 50.1 EMC+W
6
ΝΈΑ Rauch AXIS H 50.1 EMC+W
Λιπασματοδιανομείς, 4810989 4810989
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DPX Prima
5
ΝΈΑ DPX Prima
Λιπασματοδιανομείς, 4810979 4810979
  93167 Falkenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
1.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Bogballe M35W - Base
Λιπασματοδιανομείς, 4810531 4810531
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 1001 Spezial Classic-Line,NEU
10
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1001 Spezial Classic-Line,NEU
Λιπασματοδιανομείς, 4810420 4810420
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZG-B8200
12
ΝΈΑ Amazone ZG-B8200
Λιπασματοδιανομείς, 4810358 4810358
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
15.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AMATRON 3
3
ΝΈΑ Amazone AMATRON 3
Λιπασματοδιανομείς, 4810331 4810331
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-TS 4200 Ultra ARG
6
ΝΈΑ Amazone ZA-TS 4200 Ultra ARG
Λιπασματοδιανομείς, 4810286 4810286
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-M 1500
5
ΝΈΑ Amazone ZA-M 1500
Λιπασματοδιανομείς, 4810099 4810099
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
3.161,70 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Ultra
9
ΝΈΑ Amazone ZAM Ultra
Λιπασματοδιανομείς, 4810075 4810075
  23701 Süsel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 48.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
5.800 €
Δείτε αγγελία
Vicon BS1500
7
ΝΈΑ Vicon BS1500
Λιπασματοδιανομείς, 4809928 4809928
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
1.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX MAGNUM
6
ΝΈΑ Sulky DPX MAGNUM
Λιπασματοδιανομείς, 4809914 4809914
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 28.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2200.00 l
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland EXACTA CL
8
ΝΈΑ Kverneland EXACTA CL
Λιπασματοδιανομείς, 4809913 4809913
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX
4
ΝΈΑ Sulky DPX
Λιπασματοδιανομείς, 4809901 4809901
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l
2.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Comet ZS 600 N
10
ΝΈΑ Rauch Comet ZS 600 N
Λιπασματοδιανομείς, 4809539 4809539
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
619,47 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZA-F 604
6
ΝΈΑ Amazone ZA-F 604
Λιπασματοδιανομείς, 4809434 4809434
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
707,96 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAX 602
10
ΝΈΑ Amazone ZAX 602
Λιπασματοδιανομείς, 4809409 4809409
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.291,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
STREUMASTER RW 12000
18
ΝΈΑ STREUMASTER RW 12000
Λιπασματοδιανομείς, 4809381 4809381
  84546 Egglkofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Πλάτος εργασίας: 12.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 10000.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
30.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky DPX 70
12
ΝΈΑ Sulky DPX 70
Λιπασματοδιανομείς, 4809114 4809114
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, υδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση ποσότητας διασποράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
3.805,31 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger K 25 633L
6
ΝΈΑ Pöttinger K 25 633L
Λιπασματοδιανομείς, 4809108 4809108
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 633.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
752,21 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAX 1402
5
ΝΈΑ Amazone ZAX 1402
Λιπασματοδιανομείς, 4809102 4809102
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
2.522,12 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rauch AXIS 30.1 W
Λιπασματοδιανομείς, 4808740 4808740
  32839 Steinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1677