Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Λιπασματοδιανομείς
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς

Αγοράστε μεταχειρισμένα Λιπασματοδιανομείς στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Bogballe Vicon Kuhn Kverneland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rauch Axera H/EMC
5
ΝΈΑ Rauch Axera H/EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5009679 5009679
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l
4.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit neu aufbereiteten Streuschaufeln
12
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit neu aufbereiteten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5009671 5009671
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
340 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit neuen Streuschaufeln
9
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit neuen Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5009669 5009669
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
380 €
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit gute gebrauchten Streuschaufeln.
19
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 20-28 mit gute gebrauchten Streuschaufeln.
Λιπασματοδιανομείς, 5009664 5009664
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
320 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit neu aufbereiteten Streuschaufeln.
9
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit neu aufbereiteten Streuschaufeln.
Λιπασματοδιανομείς, 5009656 5009656
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 18.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit sehr guten gebrauchten Streuschaufeln
9
ΝΈΑ Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit sehr guten gebrauchten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5009647 5009647
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 21.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit neuen Streuschaufeln
9
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 18-24 mit neuen Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5009640 5009640
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
390 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAU Amazone ZAU Breitstreuscheibe B, mit guten gebrauchten Streuschaufeln
9
ΝΈΑ Amazone ZAU Amazone ZAU Breitstreuscheibe B, mit guten gebrauchten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5009634 5009634
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZAM. 1500
Λιπασματοδιανομείς, 5009619 5009619
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Κάλυμμα δοχείου, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 16.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Μηχάνημα διάστρωσης μεγάλης επιφάνειας
2.100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Vicon PS402
Λιπασματοδιανομείς, 5009478 5009478
  3910 Zwettl, Αυστρία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
575 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Aero pneumatic
4
ΝΈΑ Rauch Aero pneumatic
Λιπασματοδιανομείς, 5009326 5009326
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
4
ΝΈΑ Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5009323 5009323
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
3.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axera H EMC
2
ΝΈΑ Rauch Axera H EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5009324 5009324
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
3.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch Axis EMC-W
4
ΝΈΑ Rauch Axis EMC-W
Λιπασματοδιανομείς, 5009322 5009322
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
7.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXERA-H 1101
11
ΝΈΑ Rauch AXERA-H 1101
Λιπασματοδιανομείς, 5008763 5008763
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M3W PLUS
11
ΝΈΑ Bogballe M3W PLUS
Λιπασματοδιανομείς, 5008748 5008748
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Σύστημα ζύγισης, Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
10.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch AXIS H-30.1 EMC
11
ΝΈΑ Rauch AXIS H-30.1 EMC
Λιπασματοδιανομείς, 5008746 5008746
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bogballe M2W
12
ΝΈΑ Bogballe M2W
Λιπασματοδιανομείς, 5008728 5008728
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Σετ καλίμπρας, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός, Πλάτος εργασίας: 24.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2100.00 l
5.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit neu aufbereiteten  Streuschaufeln
10
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit neu aufbereiteten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008688 5008688
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 33.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
440 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit neuen Streuschaufeln
13
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit neuen Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008676 5008676
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit gebrauchten Streuschaufeln
9
ΝΈΑ Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OS 30-36 mit gebrauchten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008675 5008675
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
350 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit neu aufbereiteten Schaufeln
9
ΝΈΑ Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit neu aufbereiteten Schaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008674 5008674
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 36.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
590 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit neuen Streuschaufeln
10
ΝΈΑ Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit neuen Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008673 5008673
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 30.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
635 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit beschichteten Streuschaufeln
10
ΝΈΑ Amazone Amazone ZAM Düngerstreuer Streuscheiben OM 24-36 mit beschichteten Streuschaufeln
Λιπασματοδιανομείς, 5008672 5008672
  32805 Horn-Bad Meinberg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 27.00 m, Τύπος: Διανομέας διπλού δίσκου
635 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rauch DÜNGERSTREUER AXIS 30.1
6
Rauch DÜNGERSTREUER AXIS 30.1
Λιπασματοδιανομείς, 5008212 5008212
  93138 Lappersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα διασποράς ορίων, υδραυλικός χειρισμός
9.202 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1818