Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Forrás 3000/18
8
ΝΈΑ Forrás 3000/18
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456745
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rau D2 1000l
10
ΝΈΑ Rau D2 1000l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456366
  96052 Bamberg, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 200 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
4.831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rau Ikarus S3800
8
ΝΈΑ Rau Ikarus S3800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456350
  94428 Eichendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
44.264 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other seguip SVX 400 S
2
ΝΈΑ Sonstige / Other seguip SVX 400 S
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456277
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other evrard METEOR 3400
4
ΝΈΑ Sonstige / Other evrard METEOR 3400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456276
  89290 VINCELLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
14.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 3000
7
ΝΈΑ Berthoud BOXER 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456275
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone TWIN 2801 L PREMIUM
7
ΝΈΑ Amazone TWIN 2801 L PREMIUM
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456274
  31230 L'ISLE EN DODON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
44.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vicon Menager 2504
5
ΝΈΑ Vicon Menager 2504
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456150
  21-307 Ulan- Majorat, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
5.340,86 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 840 i TF
3
ΝΈΑ John Deere 840 i TF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456048
  9581 EK Musselkanaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dubex vector 27 meter 3200 liter
5
ΝΈΑ Dubex vector 27 meter 3200 liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4456042
  5342 PV Oss, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Sirius 9/1300
10
ΝΈΑ Lemken Sirius 9/1300
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455946
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi ECHO MASTER 1200
10
ΝΈΑ Hardi ECHO MASTER 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455945
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
18.900 €
Δείτε αγγελία
Schmotzer SAB 65
10
ΝΈΑ Schmotzer SAB 65
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455944
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder FH41250
9
ΝΈΑ Holder FH41250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455900
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.50 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jacoby Euro Train 2600
7
ΝΈΑ Jacoby Euro Train 2600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455875
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2670.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 20.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone S320
ΝΈΑ Amazone S320
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455850
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Λοιπά
4.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RTS Albatros 40/22
10
ΝΈΑ RTS Albatros 40/22
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455849
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 22.50 m, Λοιπά
9.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Eurotrain TC 5000
10
ΝΈΑ Lemken Eurotrain TC 5000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455830
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, ...
10.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UX6200 Super
20
ΝΈΑ Amazone UX6200 Super
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455750
  35321 Laubach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere M 732 i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455717
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
34.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vicon LS 3504
8
ΝΈΑ Vicon LS 3504
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455685
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Delvano EAKH TRAINE
10
ΝΈΑ Delvano EAKH TRAINE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455679
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 724
10
ΝΈΑ John Deere 724
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455649
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
26.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 732
4
ΝΈΑ John Deere 732
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455616
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
29.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet KVX
10
ΝΈΑ Nodet KVX
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4455613
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2912