Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gem Saphire 12/24 Self propelled Sprayer (SAS)
6
ΝΈΑ Gem Saphire 12/24 Self propelled Sprayer (SAS)
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723301 4723301
  YO25 3QQ East Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1997
14.669,23 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KRM Bogballe M2 Fertiliser Spreader
8
ΝΈΑ KRM Bogballe M2 Fertiliser Spreader
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723294 4723294
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
2.548,71 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone BBG S320 kompakt
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723129 4723129
  31246 Ilsede- Gadenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven 2000 Liter 20 m MB Trac
12
ΝΈΑ Douven 2000 Liter 20 m MB Trac
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723016 4723016
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 20.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.680,67 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau Sprimat 14 L 4
7
ΝΈΑ Rau Sprimat 14 L 4
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4723004 4723004
  92345 Dietfurt, Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 10.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
885,28 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere M962i
6
ΝΈΑ John Deere M962i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722755 4722755
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 6200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
43.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Eko 615
5
ΝΈΑ Unia Eko 615
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722746 4722746
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Eko 815
4
ΝΈΑ Unia Eko 815
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722741 4722741
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia Plus 2518
5
ΝΈΑ Unia Plus 2518
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722738 4722738
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αερόφρενο, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
23.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Berthoud TENOR 43-46
6
ΝΈΑ Berthoud TENOR 43-46
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722572 4722572
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 2500
7
ΝΈΑ Berthoud MAJOR 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722573 4722573
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
7.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RACER 2500
8
ΝΈΑ Berthoud RACER 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722570 4722570
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau 14 GV 25
7
ΝΈΑ Rau 14 GV 25
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722571 4722571
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud TENOR 35-37
8
ΝΈΑ Berthoud TENOR 35-37
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722567 4722567
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 32.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud MAJOR 32 DP TRONIC
9
ΝΈΑ Berthoud MAJOR 32 DP TRONIC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722569 4722569
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud PMT 10
7
ΝΈΑ Berthoud PMT 10
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722501 4722501
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caruelle OLYMPIA 320S
10
ΝΈΑ Caruelle OLYMPIA 320S
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722425 4722425
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé FLORENETTE
9
ΝΈΑ Nord Pulvé FLORENETTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722426 4722426
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tecnoma GALAXY 3000
10
ΝΈΑ Tecnoma GALAXY 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722400 4722400
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé PILOTE
10
ΝΈΑ Nord Pulvé PILOTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722391 4722391
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé RATIO 2700
10
ΝΈΑ Nord Pulvé RATIO 2700
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4722387 4722387
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 2700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schmotzer 1000 Liter
5
ΝΈΑ Schmotzer 1000 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4721978 4721978
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer 3000
2
ΝΈΑ Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4721877 4721877
  77743 Schutterzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 9/6000
4
ΝΈΑ Lemken Albatros 9/6000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4721867 4721867
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.30 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
44.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Favaro NI 1000
5
ΝΈΑ Favaro NI 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4721863 4721863
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα παρακολούθησης, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Ψεκαστήρας φρούτων
4.690,27 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2625