Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
JAKOBI
11
ΝΈΑ JAKOBI
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4362272
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Dubex VECTOR
20
ΝΈΑ Dubex VECTOR
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4362218
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Ideal Poly 1000
4
ΝΈΑ Ideal Poly 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361890
  8200 Gleisdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF 1801/28
3
ΝΈΑ Amazone UF 1801/28
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361886
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2011
26.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG FS 700-12
3
ΝΈΑ JESSERNIGG FS 700-12
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361869
  4070 Eferding , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
248 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi COMMANDER 2800 SPB SPC
18
ΝΈΑ Hardi COMMANDER 2800 SPB SPC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361814
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other Unbekannt
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361738
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dubex 4000 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361729
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere Delta 1500 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361563
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken sirius 9
13
ΝΈΑ Lemken sirius 9
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361340
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 1500
7
ΝΈΑ Holder IS 1500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361337
  04827 Gerichshain, Γερμανία
Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Cebeco 3024 H
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361287
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrifac Veldspuit
5
ΝΈΑ Agrifac Veldspuit
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361273
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 34.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hardi 15 mtr, luchtondersteund
4
ΝΈΑ Hardi 15 mtr, luchtondersteund
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361259
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrifac Condor IV Clear-Range +
4
ΝΈΑ Agrifac Condor IV Clear-Range +
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361246
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 33.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGROFART Opryskiwacz zawieszany 700l AF0715 | Anhängespritze
4
ΝΈΑ AGROFART Opryskiwacz zawieszany 700l AF0715 | Anhängespritze
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361242
  88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 150 l/min, ...
2.212 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROFART Opryskiwacz zawieszany 1000 l |AF1015HzW| Anhängespritze
Βίντεο
4
ΝΈΑ AGROFART Opryskiwacz zawieszany 1000 l |AF1015HzW| Anhängespritze
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361237
  88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 150 l/min, ...
5.946 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGROFART Opryskiwacz zawieszany 1000l AF1015 | Anhängespritze
Βίντεο
3
ΝΈΑ AGROFART Opryskiwacz zawieszany 1000l AF1015 | Anhängespritze
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361226
  88-140 Dąblin, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Ημερομηνία εγγραφής: 16.11.2018, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 150 l/min, ...
3.330 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dammann ANP 5030 Profi
14
ΝΈΑ Dammann ANP 5030 Profi
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361141
  19230 Pritzier, Γερμανία
Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ISOBUS, Section-Control, ...
57.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot MAESTRIA 17-39
8
ΝΈΑ Matrot MAESTRIA 17-39
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4361011
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
15.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 832
10
ΝΈΑ John Deere 832
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360994
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé 2800 LITRES
9
ΝΈΑ Nord Pulvé 2800 LITRES
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360991
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
4.250 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Blanchard GRAND LARGE BL90
10
ΝΈΑ Blanchard GRAND LARGE BL90
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360989
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m
19.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caruelle OLYMPIA 320S
10
ΝΈΑ Caruelle OLYMPIA 320S
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360986
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé FLORENETTE
9
ΝΈΑ Nord Pulvé FLORENETTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4360987
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
17.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2874