Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone John Deere Rau Berthoud Agrifac Lemken Kuhn Kverneland
Amazone UF 1500 + FT 1001
14
ΝΈΑ Amazone UF 1500 + FT 1001
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152930 5152930
  37647 Polle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Section-Control, ...
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dammann ANP 8036
6
ΝΈΑ Dammann ANP 8036
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152795 5152795
  23820 Pronstorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
59.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Agrio Unbekannt
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152602 5152602
  07546 Gera, Γερμανία
30.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inuma auf Multicar M26
8
ΝΈΑ Inuma auf Multicar M26
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152539 5152539
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
10.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio Tempo 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152308 5152308
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dammann ANP 3028 Interne Nr 0435
13
ΝΈΑ Dammann ANP 3028 Interne Nr 0435
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152306 5152306
  48268 Greven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 03.05.2001, ...
5.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evrard METEOR PLUS
8
ΝΈΑ Evrard METEOR PLUS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152258 5152258
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ux 6200 super
8
ΝΈΑ Amazone ux 6200 super
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152148 5152148
  4708AL roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ISOBUS, ...
39.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evrard AH6
10
ΝΈΑ Evrard AH6
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152141 5152141
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Matrot M24D 110
10
ΝΈΑ Matrot M24D 110
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152139 5152139
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
10.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caruelle UTL 4000
10
ΝΈΑ Caruelle UTL 4000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152138 5152138
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
19.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud BOXER 2020 UT89
10
ΝΈΑ Berthoud BOXER 2020 UT89
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152131 5152131
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Getrokken veldspuit
7
ΝΈΑ Douven Getrokken veldspuit
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152056 5152056
  6603 LB Wijchen, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Απόδοση: 260 l/min, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας, Τελευταίος έλεγχος: 2019
950,41 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ZAM 3000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5152003 5152003
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weber NC 1500 ECO
8
ΝΈΑ Weber NC 1500 ECO
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5151916 5151916
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Τύπος: Ψεκαστήρας φρούτων
35.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF 1201
4
ΝΈΑ Amazone UF 1201
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5151914 5151914
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
19.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
JESSERNIGG AUTOMATIK 660 L-12M
5
ΝΈΑ JESSERNIGG AUTOMATIK 660 L-12M
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5151904 5151904
  3350 Haag, Αυστρία
υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
876,11 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Caffini STANDARD FOX 15 M-1800 LITER
8
ΝΈΑ Caffini STANDARD FOX 15 M-1800 LITER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5151892 5151892
  3350 Haag, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
10.530,97 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ RTS 25/24
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5151731 5151731
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αερόφρενο, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kubota XMS 110
12
ΝΈΑ Kubota XMS 110
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150890 5150890
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rau D2 RAU
7
ΝΈΑ Rau D2 RAU
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150839 5150839
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud SPEED'AIR 400
3
ΝΈΑ Berthoud SPEED'AIR 400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150754 5150754
  84120 PERTUIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Hardi MASTER PLUS
6
ΝΈΑ Hardi MASTER PLUS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150753 5150753
  56120 JOSSELIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
8.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other caruelle OPTIMA 320
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150751 5150751
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hardi Master
4
Hardi Master
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5150608 5150608
  48496 Hopsten, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Απόδοση: 1000 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
361,34 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 2319