Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Agrifac Condor
11
Agrifac Condor
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3770070
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά HERBICIDE STRIP WEED SPRAYER
HERBICIDE STRIP WEED SPRAYER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3634207
TN8 5RA Marsh Green, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
KFMR Goliat plus
12
KFMR Goliat plus
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt2591405
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Τροχός βάθους, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, ...
51.170 €
53.550 €

με 19% ΦΠΑ
43.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hardi Commander Twin Force 6600 i 30m / 15m
11
Hardi Commander Twin Force 6600 i 30m / 15m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3803255
97294 Unterpleichfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, ...
44.280 €
με 10.7% ΦΠΑ
40.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Caffini  Caffini Genius 1000 L 12 Meter
2
Caffini Caffini Genius 1000 L 12 Meter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3363180
65614 Beselich - Obertiefenbach, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Φράγμα πλύσης, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Απόδοση: 130 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
7.436 €
8.849 €

με 19% ΦΠΑ
6.249 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Berthoud Vantage
3
Berthoud Vantage
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3791306
92274 Gebenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, ...
61.345 €
με 19% ΦΠΑ
51.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland iXter B18
19
Kverneland iXter B18
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3794685
66265 Heusweiler, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
25.585 €
με 19% ΦΠΑ
21.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Douven
8
Douven
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3794650
47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
3.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.568 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder ES 3
3
Holder ES 3
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3785333
75382 Althengstett, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 8.00 m, Απόδοση: 100 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hardi LX 800
11
Hardi LX 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3785412
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.1992, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hardi Twin 4400
15
Hardi Twin 4400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3799039
94348 Atting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, ...
27.000 €
με 19% ΦΠΑ
22.689 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi Ranger 2500
5
Hardi Ranger 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3790231
73278 Schlierbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
15.250 €
με 19% ΦΠΑ
12.815 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone UX 4200
4
Amazone UX 4200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3791441
94330 Aiterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, ...
39.700 €
με 19% ΦΠΑ
33.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BBG Opryskiwacz zaczepiany
9
BBG Opryskiwacz zaczepiany
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3758377
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1997, Ημερομηνία εγγραφής: 05.12.1997, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Απόδοση: 230 l/min, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.589 €

Δείτε αγγελία
Jacoby Eurosuper KS 1000
9
Jacoby Eurosuper KS 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3749445
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 138 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.994 €
με 19% ΦΠΑ
1.676 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sieger-HD Robust 3200
13
Sieger-HD Robust 3200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3745518
64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, ...
12.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
10.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 840
7
John Deere 840
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3766660
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Απόδοση: 250 l/min, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dammann ANP 6030 Profi Class
13
Dammann ANP 6030 Profi Class
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3765980
06712 Salsitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
59.500 €
με 19% ΦΠΑ
50.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BBG
8
BBG
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3762095
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1996, Δοχείο νερού πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 15.05.1996, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, ...
5.589 €

Δείτε αγγελία
Dammann DT 2600H + DTPA 8031
4
Dammann DT 2600H + DTPA 8031
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3772341
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 8000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 31.00 m, Απόδοση: 500 l/min, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
129.710 €
με 19% ΦΠΑ
109.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Inuma
Βίντεο
9
Inuma
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3718425
02894 Reichenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Δοχείο νερού πλύσης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
22.000 €
με 19% ΦΠΑ
18.487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacoby Eurosuper KE100L.ES
11
Jacoby Eurosuper KE100L.ES
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3719953
47574 Goch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Δοχείο νερού πλύσης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, ...
3.495 €
με 19% ΦΠΑ
2.937 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jacoby Eurotrain TC 3500
16
Jacoby Eurotrain TC 3500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3723032
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Δοχείο νερού πλύσης, υποστηριζόμενη με αέρα διασπορά, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Αερόφρενο, ...
21.500 €
με 19% ΦΠΑ
18.067 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jessernigg Jess Pack Plus
12
Jessernigg Jess Pack Plus
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3770988
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Χωρητικότητα δοχείου: 1400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 150 l/min, ...
18.900 €
με 19% ΦΠΑ
15.882 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dubex Mentor 27m
13
Dubex Mentor 27m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3780683
9503 GW Stadskanaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Δοχείο νερού πλύσης, Τροχός βάθους, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2017, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gaspardo Campo 32 Basic
6
Gaspardo Campo 32 Basic
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3773366
91126 Schwabach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, ...
35.500 €
με 19% ΦΠΑ
29.832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrifac Condor
11
Agrifac Condor
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3770070
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gaspardo Tempo 1201 Spraydos
7
Gaspardo Tempo 1201 Spraydos
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3768723
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1298.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, ...
14.500 €
με 19% ΦΠΑ
12.185 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GMR 2600T
20
GMR 2600T
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3764014
NR134EZ Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, ...
11.582 €
με 20% ΦΠΑ
9.652 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Deltis 2 MTS2
10
Kuhn Deltis 2 MTS2
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3708836
85435 Erding, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1405.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 170 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2256