Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Hardi Hardi Commander 4200
9
Hardi Hardi Commander 4200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3227943
84036 Kumhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Δοχείο νερού πλύσης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Φωτισμός, ...
19.338 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jar-Met 800l 18m Hydraulisch klappbar Arag Ventil
19
Jar-Met 800l 18m Hydraulisch klappbar Arag Ventil
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3042116
93464 Tiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, ...
7.990 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.714 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Dubex
4
Dubex
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3646322
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Τροχός βάθους, ...
6.500 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
5.872 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krukowiak Goliat 2500-21
9
Krukowiak Goliat 2500-21
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3281396
73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
28.560 EUR
με 19% ΦΠΑ
24.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά HERBICIDE STRIP WEED SPRAYER
HERBICIDE STRIP WEED SPRAYER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3634207
TN8 5RA Marsh Green, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lemken Sirius 9/1600
11
ΝΈΑ Lemken Sirius 9/1600
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668605
48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, ...
16.660 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmotzer 1600 VA
9
ΝΈΑ Schmotzer 1600 VA
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668565
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Ημερομηνία εγγραφής: 27.01.2009, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
9.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.319 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 412 15m 1200 L
19
ΝΈΑ John Deere 412 15m 1200 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668550
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
7.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.882 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
PZ-Vicon 1000 L
5
ΝΈΑ PZ-Vicon 1000 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668543
92237 Sulzbach-Rosenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Υπολογιστής ταξιδίου, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
3.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.521 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau L 600/12,50
4
ΝΈΑ Rau L 600/12,50
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668541
92318 Neumarkt i.d. Opf., Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.50 m
650 EUR
με 19% ΦΠΑ
546 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau D2 600 L
4
ΝΈΑ Rau D2 600 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668538
92318 Neumarkt i.d. Opf., Γερμανία
Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
1.399 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer
2
ΝΈΑ Berthoud Radmotor für Berthoud Boxer
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668305
77974 Kürzell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
9.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Accord Fronttank 750 Liter
5
ΝΈΑ Accord Fronttank 750 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668294
77974 Kürzell, Γερμανία
Λοιπά
8.211 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi Alpha Plus Easy drive 4100 i
12
ΝΈΑ Hardi Alpha Plus Easy drive 4100 i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668249
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
73.780 EUR
με 19% ΦΠΑ
62.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sieger 3500 Liter, 27m AB, Lenkung
5
ΝΈΑ Sieger 3500 Liter, 27m AB, Lenkung
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668199
84069 Schierling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder IN 361
5
ΝΈΑ Holder IN 361
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668148
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
8.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.395 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone UX 4200 Spezial
5
ΝΈΑ Amazone UX 4200 Spezial
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668140
17217 Penzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
57.120 EUR
με 19% ΦΠΑ
48.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder JN250
7
ΝΈΑ Holder JN250
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668112
74906 Bad Rappenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 2600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m
6.545 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 740
5
ΝΈΑ John Deere 740
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668049
52445 Titz-Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φράγμα πλύσης, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 2.70 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Matrot M24D
9
ΝΈΑ Matrot M24D
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3668008
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JUNKKARI 12,50 m
8
ΝΈΑ Sonstige / Other JUNKKARI 12,50 m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667992
48308 Bösensell, Γερμανία
Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
500 EUR
με 19% ΦΠΑ
420 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi Commander 4200
3
ΝΈΑ Hardi Commander 4200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667950
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
15.311 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.866 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Inuma IAS 4536
3
ΝΈΑ Inuma IAS 4536
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667943
06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
16.104 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.533 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Holder IS 800
4
ΝΈΑ Holder IS 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667921
47647 Kerken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
2.200 EUR

Δείτε αγγελία
Amazone UF 901
9
ΝΈΑ Amazone UF 901
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667909
Hüttenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
15.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.025 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 840i
5
ΝΈΑ John Deere 840i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667898
18239 Groß Bölkow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Ημερομηνία εγγραφής: 18.04.2014, ...
59.381 EUR
με 19% ΦΠΑ
49.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone
10
ΝΈΑ Amazone
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667368
49594 Alfhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τροχός βάθους, Δοχείο νερού πλύσης, Σύστημα παρακολούθησης, Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Φράγμα πλύσης, ...
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Krukowiak
3
ΝΈΑ Krukowiak
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667323
27245 Bahrenborstel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Απόδοση: 105 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
3.451 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Inuma
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667291
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Rau SPRIDOTRAIN
14
ΝΈΑ Rau SPRIDOTRAIN
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, ebt3667290
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2318