Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Rau Sprimat L
5
ΝΈΑ Rau Sprimat L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585372
  7737 Colmar-Berg, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l
1.300 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Omnis Select
6
ΝΈΑ Kuhn Omnis Select
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585252
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere R4030 (160/1216 BStunden)
Βίντεο
20
ΝΈΑ John Deere R4030 (160/1216 BStunden)
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585115
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 515.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
253.900 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4730 (495/1756 BStunden)
Βίντεο
19
ΝΈΑ John Deere 4730 (495/1756 BStunden)
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585112
  6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα δοχείου: 503.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
196.700 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé PILOTE
10
ΝΈΑ Nord Pulvé PILOTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585051
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 3900.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé RATIO 2700
9
ΝΈΑ Nord Pulvé RATIO 2700
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4585046
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα δοχείου: 2700.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Jacoby Eurotrain 3500 TC
8
ΝΈΑ Jacoby Eurotrain 3500 TC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4584979
  41516 Grevenbroich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
18.000 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland IXter A12
17
ΝΈΑ Kverneland IXter A12
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4584458
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrifac ZA3430P
4
ΝΈΑ Agrifac ZA3430P
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4584433
  13509 Berlin, Γερμανία
Φωτισμός, Αερόφρενο, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ημερομηνία εγγραφής: 15.04.1999, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, ...
29.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere R9621 Anhängefeldspritze
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4584358
  56642 Kruft, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Holder ANBAUSPRITZE 1000 L
7
ΝΈΑ Holder ANBAUSPRITZE 1000 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4584327
  48565 Steinfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
1.897,02 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi Mega 1200 LPZ LPV LPY
18
ΝΈΑ Hardi Mega 1200 LPZ LPV LPY
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583985
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, ...
2.520,17 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Berthoud RACA 32 SX 28  #538
8
ΝΈΑ Berthoud RACA 32 SX 28 #538
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583969
  83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
5.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UX 4200
8
ΝΈΑ Amazone UX 4200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583966
  89155 Erbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
22.689 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UF 800
10
ΝΈΑ Amazone UF 800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583584
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere M740i
10
ΝΈΑ John Deere M740i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583556
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
46.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sieger SM 1000 - 24m
4
ΝΈΑ Sieger SM 1000 - 24m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583543
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.521 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Albatros 40
10
ΝΈΑ Lemken Albatros 40
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583542
  49777 Klein Berßen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
25.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dubex 750 ltr.
9
ΝΈΑ Dubex 750 ltr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583526
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
756 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sieger Sieger SM - 800 - 24
4
ΝΈΑ Sieger Sieger SM - 800 - 24
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583518
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Holder IS 1000 - 12m
ΝΈΑ Holder IS 1000 - 12m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583494
  49777 Klein Berßen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RTS RTS 30/27  3000 ltr.
5
ΝΈΑ RTS RTS 30/27 3000 ltr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583487
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
6.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RTS RTS 4000/27
5
ΝΈΑ RTS RTS 4000/27
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583468
  49828 Neuenhaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
3.782 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RTS RTS 40/27
10
ΝΈΑ RTS RTS 40/27
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583463
  48488 Emsbüren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
10.840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BIARDZKI Feldspritze Anbauspritze 1000 Liter 18 Meter FERMO
13
ΝΈΑ BIARDZKI Feldspritze Anbauspritze 1000 Liter 18 Meter FERMO
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4583187
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Απόδοση: 136 l/min, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2940