Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone US 1005 - 565
6
ΝΈΑ Amazone US 1005 - 565
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3939023
49456 Bakum, Γερμανία
Φωτισμός, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Holder NI 1000
7
ΝΈΑ Holder NI 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3939005
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φράγμα πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.963 €
με 19% ΦΠΑ
2.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hardi RANGER 2500-21m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3938955
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, ...
16.660 €
με 19% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evrard ALPHA 2500
8
ΝΈΑ Evrard ALPHA 2500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937949
55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hardi MEGA
5
ΝΈΑ Hardi MEGA
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937941
47240 BON ENCONTRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m
4.800 €
με 20% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Caruelle OLYMPIA 320S
10
ΝΈΑ Caruelle OLYMPIA 320S
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937902
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 28.00 m
17.880 €
με 20% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nord Pulvé FLORENETTE
9
ΝΈΑ Nord Pulvé FLORENETTE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937903
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m
21.480 €
με 20% ΦΠΑ
17.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Evrard METEOR TDS
10
ΝΈΑ Evrard METEOR TDS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937895
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 33.00 m
23.880 €
με 20% ΦΠΑ
19.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Delvano AKH TRAINE
10
ΝΈΑ Delvano AKH TRAINE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937890
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m
20.280 €
με 20% ΦΠΑ
16.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 840 i
7
ΝΈΑ John Deere 840 i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937884
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 33.00 m
45.600 €
με 20% ΦΠΑ
38.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi LX 1000
6
ΝΈΑ Hardi LX 1000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937831
27333 Schweringen, Γερμανία
Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m
2.750 €

Δείτε αγγελία
Jacoby EUROLUX 1200 TLE
9
ΝΈΑ Jacoby EUROLUX 1200 TLE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937566
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Λοιπά
6.000 €

Δείτε αγγελία
Other GMR TRAILED SPRAYER, 3800 LITRE
3
ΝΈΑ Other GMR TRAILED SPRAYER, 3800 LITRE
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937499
PE227LU Boston, Μεγ. Βρετανία
Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rau Spridomat D3
ΝΈΑ Rau Spridomat D3
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937489
61200 Wölfersheim Berstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
9.800 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.853 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ JESSERNIGG PP1 800/12
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3937404
3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 12.00 m
1.850 €
με 20% ΦΠΑ
1.542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio TEMPO 1200
13
ΝΈΑ Maschio TEMPO 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3936968
96052 Bamberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
11.000 €
με 19% ΦΠΑ
9.244 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Inuma IAS2515
5
ΝΈΑ Inuma IAS2515
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3936890
59457 Werl, Γερμανία
Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, ...
9.000 €
με 19% ΦΠΑ
7.563 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 5430 i
8
ΝΈΑ John Deere 5430 i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3936379
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
142.800 €
με 20% ΦΠΑ
119.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4730 hohes Bodenfreiheit-Set, 193 cm Bodenfreiheit
ΝΈΑ John Deere 4730 hohes Bodenfreiheit-Set, 193 cm Bodenfreiheit
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3936340
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
17.132 €
με 27% ΦΠΑ
13.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 4730 (332/1053 BStunden), AutoTrac + Swath Pro + BoomTrac3
ΝΈΑ John Deere 4730 (332/1053 BStunden), AutoTrac + Swath Pro + BoomTrac3
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3936338
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
241.935 €
με 27% ΦΠΑ
190.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wanner KR6 3/2000
13
ΝΈΑ Wanner KR6 3/2000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3935875
2041 Wullersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l
19.200 €
με 20% ΦΠΑ
16.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Dammann ANP 4027 LC
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3935685
21726 Heinbockel / OT Hagenah, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hardi Commander 2800
9
ΝΈΑ Hardi Commander 2800
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3935498
89584 Altbierlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υπολογιστής ταξιδίου, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
12.000 €
με 19% ΦΠΑ
10.084 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Vega 12 5000l 24m
Βίντεο
10
ΝΈΑ Lemken Vega 12 5000l 24m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3935406
62-660 Dąbie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Υπολογιστής ταξιδίου, Αερόφρενο, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, ISOBUS, Section-Control, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, ...
41.623 €

Δείτε αγγελία
Amazone UF 1200
4
ΝΈΑ Amazone UF 1200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3935372
96197 Schirradorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2132