Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Rau John Deere Berthoud Agrifac
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 832 TF
4
ΝΈΑ John Deere 832 TF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009953 5009953
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rau D2 1000l/15m
4
ΝΈΑ Rau D2 1000l/15m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009870 5009870
  31535 Neustadt bei hannover, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 1150.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, Απόδοση: 200 l/min, ...
1.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch PT 230
ΝΈΑ Horsch PT 230
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009778 5009778
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
69.950 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tecnoma UTL LASER 4000
17
ΝΈΑ Tecnoma UTL LASER 4000
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009682 5009682
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inuma IAS 4524
16
ΝΈΑ Inuma IAS 4524
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009677 5009677
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Αερόφρενο, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4500.00 l, ...
3.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrifac Condor
7
ΝΈΑ Agrifac Condor
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009676 5009676
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agrifac ZA2400
12
ΝΈΑ Agrifac ZA2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009648 5009648
  7894 EM Zwartemeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, ...
11.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 840 TF
6
ΝΈΑ John Deere 840 TF
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009321 5009321
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, ...
14.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Inuma IAS 5030
7
ΝΈΑ Inuma IAS 5030
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009309 5009309
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, ...
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 740i
4
ΝΈΑ John Deere 740i
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009268 5009268
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Vicon iXTER B16
3
ΝΈΑ Vicon iXTER B16
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5009235 5009235
  41190 Saint Cyr Du Gault, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Dammann DT 3200 H 120/36
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5008499 5008499
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
119.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hardi TZY2400
4
Hardi TZY2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5008177 5008177
  48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
2.521,01 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tecnoma MAXIS ITOP
7
Tecnoma MAXIS ITOP
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007530 5007530
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 1600.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnoma ENROULEUR TREMIS
4
Tecnoma ENROULEUR TREMIS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007529 5007529
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 5.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.700 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tecnoma LASER 3240
8
Tecnoma LASER 3240
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007526 5007526
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 30.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnoma TECNIS 3500
7
Tecnoma TECNIS 3500
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007528 5007528
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 3.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tecnoma TECNIS
10
Tecnoma TECNIS
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007527 5007527
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Χωρητικότητα δοχείου: 3100.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
39.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tecnoma LASER
8
Tecnoma LASER
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007525 5007525
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Χωρητικότητα δοχείου: 4200.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 36.00 m, Τύπος: Αυτοκινούμενος ψεκαστήρας
199.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken SIRIUS 10/1900
15
Lemken SIRIUS 10/1900
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007269 5007269
  49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Dubex Junior
7
Dubex Junior
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007240 5007240
  9411 TC Beilen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone UX 5200
8
Amazone UX 5200
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007103 5007103
  49838 Handrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Αερόφρενο, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, ...
23.999 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ZAM 2201
7
Amazone ZAM 2201
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007030 5007030
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
3.156 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miscellaneous DPS12
4
Miscellaneous DPS12
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5007002 5007002
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992
1.110 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GMR GM-R3200T
10
GMR GM-R3200T
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 5006919 5006919
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008
18.115 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2486