Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατάσταση πωλητή

Μεταχειρισμένα Douven Ψεκαστήρας προστασίας φυτών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Douven Ψεκαστήρας προστασίας φυτών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Douven 800 / 21
Βίντεο
15
Douven 800 / 21
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4712816 4712816
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Απόδοση: 218 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας, Τελευταίος έλεγχος: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven Douven Profi Feldspritze 1000 L
11
Douven Douven Profi Feldspritze 1000 L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4930062 4930062
  48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 15.00 m, ...
999 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Douven 3400 Liter
5
Douven 3400 Liter
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4930040 4930040
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven 3400l
15
Douven 3400l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4763812 4763812
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, ...
7.489,92 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven GP 4
9
Douven GP 4
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4209151 4209151
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Σύστημα παρακολούθησης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m, ...
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Douven
10
Douven Douven
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4150858 4150858
  97456 Holzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα παρακολούθησης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 0.24 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
7.142,86 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Feldspritze 1000 l
5
Douven Feldspritze 1000 l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4553905 4553905
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven 3400L 24M getrokken spuit
7
Douven 3400L 24M getrokken spuit
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4561015 4561015
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 3400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven 2527 spuitmachine
19
Douven 2527 spuitmachine
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3414462 3414462
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven
7
Douven
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 1538967 1538967
  5853 EP Siebengewald, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Σύστημα παρακολούθησης, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 3200.00 l, ...
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Anbauspritze 1000L
4
Douven Anbauspritze 1000L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3831044 3831044
  91809 Wellheim, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, Απόδοση: 150 l/min, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
5.550 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Douven 850L
16
Douven 850L
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4340810 4340810
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Section-Control, Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, ...
2.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven 3600l
10
Douven 3600l
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4559872 4559872
  16278 Angermünde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
4.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven 1200 L/ 21 m , Fronttank 600 L möglich
9
Douven 1200 L/ 21 m , Fronttank 600 L möglich
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3997176 3997176
  56379 Horhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Φράγμα πλύσης, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, ...
2.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven 800 / 21
15
Douven 800 / 21
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4891096 4891096
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven Airjet G3633000GP4
11
Douven Airjet G3633000GP4
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4891093 4891093
  41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven GP4 3500L - 33m
9
Douven GP4 3500L - 33m
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4914160 4914160
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven
10
Douven
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4460612 4460612
  42553 Velbert, Γερμανία
Τύπος: Ρυμουλκούμενος ψεκαστήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven Partner 2400
4
Douven Partner 2400
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3899324 3899324
  6035 AC Ospel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Δοχείο νερού πλύσης χεριών, Δοχείο νερού πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 2400.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 24.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven Profi
9
Douven Profi
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 2503072 2503072
  5853ep Siebengewald, Ολλανδία
Φράγμα πλύσης, Σύστημα ελέγχου για εργασία σε πλαγιές, Ρύθμιση ύψους, Δοχείο νερού πλύσης, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 18.00 m, ...
3.750 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Anbauspritze 1000 ltr.
5
Douven Anbauspritze 1000 ltr.
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4321107 4321107
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven veldspuit onderdelen
2
Douven veldspuit onderdelen
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 3299513 3299513
  4882 BH Zundert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1990, Ημερομηνία εγγραφής: 03.02.1992, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 27.00 m, Απόδοση: 260 l/min, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Douven 2000 Liter 20 m MB Trac
12
Douven 2000 Liter 20 m MB Trac
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4903419 4903419
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Ρύθμιση ύψους, Υπολογιστής ταξιδίου, υδραυλική αναδίπλωση μεταφοράς, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 20.00 m, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.260,50 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven GEDRAGEN VELDSPUIT
15
Douven GEDRAGEN VELDSPUIT
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 4215992 4215992
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Φράγμα πλύσης, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Προσαρτώμενος ψεκαστήρας
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Douven Veldspuit
6
Douven Veldspuit
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών, 1368386 1368386
  4906 AA Oosterhout, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1987, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πλάτος μοχλικού συστήματος: 21.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 35