Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förder- Stollenbänder, NEU,  Länge: 1000 - 6000 mm, eigene Herstellung (Made in Germany)
20
EURO-Jabelmann Förder- Stollenbänder, NEU, Länge: 1000 - 6000 mm, eigene Herstellung (Made in Germany)
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1831388
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Siebbandenterder  SBE, NEU
10
EURO-Jabelmann Siebbandenterder SBE, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1092072
49847 Itterbeck, Γερμανία
Διαχωριστής χώματος για πατάτες
3.987 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Rollenverlesetisch V 250/85, Stehmodell, NEU
20
EURO-Jabelmann Rollenverlesetisch V 250/85, Stehmodell, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt683276
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τράπεζα διαλογής πατατών
5.159 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.335 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Krukowiak Vollernter NEU, 1-reihig, Absack oder Kiste
9
Krukowiak Vollernter NEU, 1-reihig, Absack oder Kiste
Πατατοεξαγωγέας, hct1186331
49847 Itterbeck, Γερμανία
Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
13.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Band V 8500 / V 8650, 8 m, NEU
20
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Band V 8500 / V 8650, 8 m, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1136264
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ταινιομεταφορείς
10.347 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.695 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme SE 140 SB
Πατατοεξαγωγέας, hct3668507
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
79.150 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
71.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme SE 75-40 SB
Πατατοεξαγωγέας, hct3668506
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
19.372 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
17.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema haspel
7
ΝΈΑ Miedema haspel
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3668406
3214 LP Zuidland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Rh24-60
2
ΝΈΑ Grimme Rh24-60
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667885
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE-150-60-UB Med store hjul
5
ΝΈΑ Grimme SE-150-60-UB Med store hjul
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667430
6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2000
40.303 EUR

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 zeefmat steek 35
6
Grimme SE 150-60 zeefmat steek 35
Πατατοεξαγωγέας, hct3667074
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE - SV
5
Grimme SE - SV
Πατατοεξαγωγέας, hct3667072
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE - SV zeefmat
5
Grimme SE - SV zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3667073
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema TOLSMA AARDAPPELVENTILATORS
Miedema TOLSMA AARDAPPELVENTILATORS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3667060
5528 NS Hoogeloon, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SKALS Bürstenmaschine BM 608
2
SKALS Bürstenmaschine BM 608
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667056
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Dehne Flachsiebsortierer DSS 6-2/1
5
Sonstige / Other Dehne Flachsiebsortierer DSS 6-2/1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667055
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema Förderband 3,6 x 0,7 m
4
Miedema Förderband 3,6 x 0,7 m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667053
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Rollenverlesetisch RVS 750 x 3.000
4
InnoKAT Rollenverlesetisch RVS 750 x 3.000
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667052
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Steigband mit Trichter
4
InnoKAT Steigband mit Trichter
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667051
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
8
InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666679
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Busch Rollenverlesetisch
6
Sonstige / Other Busch Rollenverlesetisch
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666668
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Absackwaage Jafix I
5
EURO-Jabelmann Absackwaage Jafix I
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666667
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Visser Teleskopband 2 x 8 m
6
Visser Teleskopband 2 x 8 m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666661
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme HLS 750
7
Grimme HLS 750
Πατατοεξαγωγέας, hct3665488
62-200 Gniezno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1989, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme HLS Zeefmat
8
Grimme HLS Zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3664971
5525 KC Duizel, Ολλανδία
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 zeefmat
7
Grimme SE 150-60 zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3664962
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme RH24-60 COMBI
10
Grimme RH24-60 COMBI
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3664838
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
85.000 EUR

Δείτε αγγελία
Miedema BV-60
3
Miedema BV-60
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3664317
8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme VL 20 KLZ
17
Grimme VL 20 KLZ
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3664298
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
3.511 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme DL 1700
9
Grimme DL 1700
Πατατοεξαγωγέας, hct3663531
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
16.880 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1142