Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gruse VL 18
2
ΝΈΑ Gruse VL 18
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4108697
86564 Brunnen, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
1.849 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RH-Reifen Huber RHST Verlesesiebbandenterder
2
ΝΈΑ RH-Reifen Huber RHST Verlesesiebbandenterder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4108694
86564 Brunnen, Γερμανία
1.716 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Doma RV-3 M Rollenverlesetisch
2
ΝΈΑ Doma RV-3 M Rollenverlesetisch
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4108695
86564 Brunnen, Γερμανία
1.765 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Remprodex: Sortownik M616 masina pentru sortare cartofilor
5
ΝΈΑ Remprodex: Sortownik M616 masina pentru sortare cartofilor
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4108520
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Remprodex: Sortownik RKS 144/4S; Sorter masinaa de ales cartofi
3
ΝΈΑ Remprodex: Sortownik RKS 144/4S; Sorter masinaa de ales cartofi
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4108521
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remprodex Sadzarka Pola 4H, 75 cm/ Planter masina de plantat cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex Sadzarka Pola 4H, 75 cm/ Planter masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4108517
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1600; Spiral de-earther selectator cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1600; Spiral de-earther selectator cartofi
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4108522
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remprodex Sadzarka Pola 2 75 cm/ Planter Masina de plantat cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex Sadzarka Pola 2 75 cm/ Planter Masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4108519
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther masina pentru cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther masina pentru cartofi
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4108523
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remprodex Obsypnik UFO 2R- 75 cm; Ridger masina de astupat
6
ΝΈΑ Remprodex Obsypnik UFO 2R- 75 cm; Ridger masina de astupat
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4108516
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remprodex Obsypnik UFO 4R masina de astupat cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex Obsypnik UFO 4R masina de astupat cartofi
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4108514
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Remprodex Sadzarka Pola 4, 75 cm/ Planter masina de plantat cartofi
5
ΝΈΑ Remprodex Sadzarka Pola 4, 75 cm/ Planter masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4108518
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale masina pentru triere si depozitare cartofi
6
ΝΈΑ Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale masina pentru triere si depozitare cartofi
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4108515
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme GT170 M-RS POTATO MACHINE
Πατατοεξαγωγέας, 4108501
IP12 1PL Melton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme AFNB1463-92-40
3
ΝΈΑ Grimme AFNB1463-92-40
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4108239
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme AFNB1463-92-40
3
ΝΈΑ Grimme AFNB1463-92-40
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4108238
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer Junior Super-H
5
ΝΈΑ Cramer Junior Super-H
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4108128
52391 Vettweiß-Kelz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Σύστημα ιχνηθεσίας, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
4.000 €

Δείτε αγγελία
Grimme SE75-40
8
ΝΈΑ Grimme SE75-40
Πατατοεξαγωγέας, 4108060
49163 Bohmte/Hunteburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 4.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 500 ha, Αριθμός σειρών: 1, ...
15.882 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60
12
ΝΈΑ Grimme SE 150-60
Πατατοεξαγωγέας, 4107979
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Αριθμός σειρών: 2
18.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme Kartoffelauslauf
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4107576
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme 1. Siebband 32mm
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4107566
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme DR 1500
Πατατοεξαγωγέας, 4107270
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme SE 150-60 UB
Πατατοεξαγωγέας, 4107250
31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme RH 24-60 mit Vorsortierung
13
ΝΈΑ Grimme RH 24-60 mit Vorsortierung
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4106552
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DR 1500
3
ΝΈΑ Grimme DR 1500
Πατατοεξαγωγέας, 4106511
9581 EK Musselkanaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1334