Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Remprodex Bürstenmaschine Modell BM 5510
3
Remprodex Bürstenmaschine Modell BM 5510
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt2802177
49497 Mettingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ταινιομεταφορείς
3.040 €
με 19% ΦΠΑ
2.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistenfüllgerät KFG/500/1, NEU
9
EURO-Jabelmann Kistenfüllgerät KFG/500/1, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1207860
49847 Itterbeck, Γερμανία
Λοιπά
14.857 €
με 19% ΦΠΑ
12.485 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wühlmaus 1733
7
Wühlmaus 1733
Πατατοεξαγωγέας, hct3716739
24972 Steinbergkirche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Τριγωνική μπάρα, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Ημερομηνία εγγραφής: 30.05.1990, ...
4.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.065 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BOMET Häufelgerät Kartoffelhaufelgerat Kartoffelhaufelgerat Häufelgerät TOP ANGEBOT!
8
BOMET Häufelgerät Kartoffelhaufelgerat Kartoffelhaufelgerat Häufelgerät TOP ANGEBOT!
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt2759353
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 700 cm, Αριθμός σειρών: 2
849 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann gebr. V2A Förderband
16
EURO-Jabelmann gebr. V2A Förderband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1646403
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ταινιομεταφορείς
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jabelmann Scheibenenterder
5
Jabelmann Scheibenenterder
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3789496
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993
1.100 €
με 10.7% ΦΠΑ
994 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme LK 650
10
Grimme LK 650
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3788574
91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
6.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
5.601 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt Förderband 6m
7
Fortschritt Förderband 6m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3785249
49824 Laar, Γερμανία
Ταινιομεταφορείς
1.500 €

Δείτε αγγελία
Grimme SE85/55 SB
8
Grimme SE85/55 SB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3754450
29355 Beedenbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
62.000 €
με 19% ΦΠΑ
52.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SL 165
9
Grimme SL 165
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3743004
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
44.715 €

Δείτε αγγελία
Grimme VARITRON 270 Platinium RS mit HT 200
3
Grimme VARITRON 270 Platinium RS mit HT 200
Πατατοεξαγωγέας, hct3753401
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sorpac Automatische Wäge AW116 INOX
5
Sorpac Automatische Wäge AW116 INOX
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3762469
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.335 €
με 23% ΦΠΑ
5.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sorpac Automatische Wäge AW116 (Kartoffeln, Zwiebel, etc.)
10
Sorpac Automatische Wäge AW116 (Kartoffeln, Zwiebel, etc.)
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3762410
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.335 €
με 23% ΦΠΑ
5.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
8
InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3718509
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB
4
Grimme SE 150-60 NB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3726295
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
109.480 €
με 19% ΦΠΑ
92.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 430
8
Grimme GL 430
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3723421
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
43.435 €
με 19% ΦΠΑ
36.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Düngerstreuer 6 Reihig
4
Grimme Düngerstreuer 6 Reihig
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3743669
Damme, 49401, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bareła Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/Sadzarka
4
Bareła Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/Sadzarka
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3733124
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
527 €
με 23% ΦΠΑ
428 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SL 80-18
6
Grimme SL 80-18
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3780598
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Visser KB 11
7
Visser KB 11
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3780583
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema LBV 120-70
9
Miedema LBV 120-70
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3780567
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DAUMAR Waage PA 25
4
DAUMAR Waage PA 25
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3770637
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Λοιπά
21.420 €
με 19% ΦΠΑ
18.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
DAUMAR  Waage PA 38
6
DAUMAR Waage PA 38
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3770766
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2011, Λοιπά
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Visser Stortbak type AL 2400 BK VRS
5
Visser Stortbak type AL 2400 BK VRS
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3772992
8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Visser Telescoopband TS 8+9-800
4
Visser Telescoopband TS 8+9-800
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3772989
8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-30 UB
19
Grimme SE 75-30 UB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3775310
64401 Mahr & Schwebel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther
6
Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3767017
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Reprodex: Stały selekcyjne R 250/85; Sorting Table
5
Reprodex: Stały selekcyjne R 250/85; Sorting Table
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767164
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Stały selekcyjne R 250/110; Sorting Table
6
Remprodex: Stały selekcyjne R 250/110; Sorting Table
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767163
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale
6
Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767104
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1293