Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme AVR Cramer Bijlsma Bergmann
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme SE75-20
Πατατοεξαγωγέας, 4811478 4811478
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2001
23.008,85 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema SB 451
9
ΝΈΑ Miedema SB 451
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4811371 4811371
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
9.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Swift Lift Extendo Telescopic Grain and Potato Elevator
ΝΈΑ Swift Lift Extendo Telescopic Grain and Potato Elevator
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4810407 4810407
  Μεγ. Βρετανία
11.690,58 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-40 SB
11
ΝΈΑ Grimme SE 75-40 SB
Πατατοεξαγωγέας, 4810249 4810249
  29399 Wahrenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 4.00 m³, ...
16.260 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WIFO K54A-O-L
5
ΝΈΑ WIFO K54A-O-L
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4810114 4810114
  3840 Borgloon, Βέλγιο
3.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 calibreur
3
ΝΈΑ calibreur
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4809879 4809879
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 Combi Star
4
ΝΈΑ Grimme CS 1500 Combi Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4809796 4809796
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE150-60 AARDAPPELROOIER
15
ΝΈΑ Grimme SE150-60 AARDAPPELROOIER
Πατατοεξαγωγέας, 4809793 4809793
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme
9
ΝΈΑ Grimme
Πατατοεξαγωγέας, 4809687 4809687
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 2
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme SF-170-60-NB
11
ΝΈΑ Grimme SF-170-60-NB
Πατατοεξαγωγέας, 4809657 4809657
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 205 kW, Χωρητικότητα χοάνης: 7500.00 m³, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
87.300 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Struik LKFA 4x75 310
Βίντεο
5
ΝΈΑ Struik LKFA 4x75 310
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4809656 4809656
  9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ημερομηνία εγγραφής: 19.07.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
2.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE-85-55-NB
17
ΝΈΑ Grimme SE-85-55-NB
Πατατοεξαγωγέας, 4809346 4809346
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2006, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Υδροστατική κίνηση, Χωρητικότητα χοάνης: 5000.00 m³, Αριθμός σειρών: 1
53.700 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bigbag Big Bag
3
ΝΈΑ Bigbag Big Bag
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4808998 4808998
  86676 Dinkelshausen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rau Legegerät
4
ΝΈΑ Rau Legegerät
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4808158 4808158
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
350 €
Δείτε αγγελία
Standen and Pearson Standen and Pearson BB2 - 554
6
Standen and Pearson Standen and Pearson BB2 - 554
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4807873 4807873
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
6.680,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme TH624 - 57400021
8
Grimme TH624 - 57400021
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4807836 4807836
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
37.298,53 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE140UB
6
Grimme SE140UB
Πατατοεξαγωγέας, 4807787 4807787
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Αριθμός σειρών: 1
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150 - 60
10
Grimme SE 150 - 60
Πατατοεξαγωγέας, 4807729 4807729
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Αριθμός σειρών: 2
59.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CHAINE ARRACHAGE
2
Grimme CHAINE ARRACHAGE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4807723 4807723
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
1.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme EFFACES BUTTES
2
Grimme EFFACES BUTTES
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4807710 4807710
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Αριθμός σειρών: 4
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme VARITRON 270
10
Grimme VARITRON 270
Πατατοεξαγωγέας, 4807705 4807705
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός σειρών: 2
115.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR SPIRIT 8200
10
AVR SPIRIT 8200
Πατατοεξαγωγέας, 4807702 4807702
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός σειρών: 2
47.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL34 F
9
Grimme GL34 F
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4807699 4807699
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 4
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 laveuse PDT legumes
5
laveuse PDT legumes
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, 4807681 4807681
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR RAFALE
2
AVR RAFALE
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4807682 4807682
  62490 VITRY EN ARTOIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1422