Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1200, 1,20 m, NEU
17
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1200, 1,20 m, NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft1165194
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.196 €
με 19% ΦΠΑ
1.845 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Albers (Pomech) Absackwaage mit Vorwiegebehälter und Tarrierband
14
Albers (Pomech) Absackwaage mit Vorwiegebehälter und Tarrierband
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2355001
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996
3.987 €
με 19% ΦΠΑ
3.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM III, für Stapler, NEU eigene Herstellung
Βίντεο
20
EURO-Jabelmann Kistendrehgerät FEM III, für Stapler, NEU eigene Herstellung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft1779154
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.939 €
με 19% ΦΠΑ
2.470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Remprodex Kartoffelsortierer R-JKS
5
Remprodex Kartoffelsortierer R-JKS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2233631
86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
11.061 €
με 19% ΦΠΑ
9.295 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1500, 1,50 m, NEU
18
EURO-Jabelmann Gabelstaplerschaufel EFS 1500, 1,50 m, NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft1165200
49847 Itterbeck, Γερμανία
2.338 €
με 19% ΦΠΑ
1.965 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther
6
Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1200; Spiral de-earther
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3767017
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1600; Spiral de-earther
6
Remprodex: Odsiewacz spiralny R 8-1600; Spiral de-earther
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3767010
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 430
8
Grimme GL 430
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3723421
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
43.435 €
με 19% ΦΠΑ
36.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Düngerstreuer 6 Reihig
4
Grimme Düngerstreuer 6 Reihig
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3743669
Damme, 49401, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 660
9
Grimme GL 660
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3714092
19300 Grabow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
69.496 €
με 19% ΦΠΑ
58.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NBR
10
Grimme SE 150-60 NBR
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3617496
48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
48.790 €
με 19% ΦΠΑ
41.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Groenewegen's / GLB-Westdijk Type 1986
9
Groenewegen's / GLB-Westdijk Type 1986
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3628467
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1994
1.220 €
με 20% ΦΠΑ
1.016 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KG
7
Grimme GL 34 KG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3671710
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
11.781 €
με 19% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Climax 560-E Sturzbunker.
6
Climax 560-E Sturzbunker.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3564176
17094 Pragsdorf, Γερμανία
10.353 €
με 19% ΦΠΑ
8.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme x- GRIMME 1e zeefband 1463-127-50 gebruikt
3
Grimme x- GRIMME 1e zeefband 1463-127-50 gebruikt
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3576994
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
1.452 €
με 21% ΦΠΑ
1.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme x- GRIMME 2e zeefband steek 40 gebruikt
3
Grimme x- GRIMME 2e zeefband steek 40 gebruikt
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3576993
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
2.299 €
με 21% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GZ 1700 DL
10
Grimme GZ 1700 DL
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3444232
47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other TB 875
7
Sonstige / Other TB 875
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3465754
49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GZ DLS
5
Grimme GZ DLS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3486833
Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999
14.400 €
με 20% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rolmet Wiegen Verpackungsmaschine machine/ Wagopakowarka
4
Rolmet Wiegen Verpackungsmaschine machine/ Wagopakowarka
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3603080
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.816 €
με 23% ΦΠΑ
5.542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diverse
4
Diverse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3619704
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
121 €
με 21% ΦΠΑ
100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 36 ZS
8
Grimme GL 36 ZS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3605043
39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
10.115 €
με 19% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Spirit 9200
3
AVR Spirit 9200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3090699
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.244 €
με 19% ΦΠΑ
1.886 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JASKOT Bomet Jäthacke-Häufler 3, 5 Reihe/Schoffelbalk Schoffel cultivator
3
JASKOT Bomet Jäthacke-Häufler 3, 5 Reihe/Schoffelbalk Schoffel cultivator
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2926722
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
431 €
με 23% ΦΠΑ
350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BOMET Kartoffelroder Roder TOP ANGEBOT!
18
BOMET Kartoffelroder Roder TOP ANGEBOT!
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2625623
64-200 Niełek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
510 €

Δείτε αγγελία
BOMET Roder Kartoffelroder TOP ANGEBOT!
11
BOMET Roder Kartoffelroder TOP ANGEBOT!
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2625620
64-200 Niałek Wielki / Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
510 €

Δείτε αγγελία
JASKOT  Sorter für Kartoffeln und Zwibeln
5
JASKOT Sorter für Kartoffeln und Zwibeln
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft2574249
59-818 Siekierczyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Universal front linkage-universal front hitch SHL S25-LESNIK LENART
12
Universal front linkage-universal front hitch SHL S25-LESNIK LENART
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3377440
2230 Lenart v Slovenskih goricah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2017
1.436 €
με 22% ΦΠΑ
1.177 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Onbekend x- HESSELS Twin-Spijl zeefband
3
Onbekend x- HESSELS Twin-Spijl zeefband
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3367791
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
2.239 €
με 21% ΦΠΑ
1.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SORPAC Bürstenmaschinen  ist mit zusätzlichen Bürste (Kartoffeln)
15
SORPAC Bürstenmaschinen ist mit zusätzlichen Bürste (Kartoffeln)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες πατατών, hft3315280
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
4.304 €
με 23% ΦΠΑ
3.499 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 189