Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Standen / Pearson Megastar
8
Standen / Pearson Megastar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3662299
29593 Melzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 12, Πλάτος υποδοχής: 1,7 m
10.201 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.572 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other CTM Rockstar
7
Sonstige / Other CTM Rockstar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3663233
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
8.034 EUR
με 20% ΦΠΑ
6.695 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Standen / Pearson Megastar
8
Standen / Pearson Megastar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3662299
29593 Melzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 12, Πλάτος υποδοχής: 1,7 m
10.201 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.572 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme
14
Grimme
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3627180
1646 WJ Ursem, Ολλανδία
Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 2, Πλάτος υποδοχής: 1,5 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower
7
Grimme CS-150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3614131
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008
47.000 EUR
με 25% ΦΠΑ
37.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme BSF-2000-2
5
Grimme BSF-2000-2
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3614019
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2006
5.125 EUR
με 25% ΦΠΑ
4.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Fortschritt B 380
6
Fortschritt B 380
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3597307
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Πλάτος υποδοχής: 1,7 m
2.618 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS150 - CS, 96000010
4
Grimme CS150 - CS, 96000010
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3576341
York, YO19 5PA, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007
22.762 EUR
με 20% ΦΠΑ
18.968 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500
8
Grimme CS 1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3571336
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
13.685 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 4210
9
Kverneland UN 4210
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3545176
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2004
11.000 EUR
με 25% ΦΠΑ
8.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower
10
Grimme CS-150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3529404
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2007
37.875 EUR
με 25% ΦΠΑ
30.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS1500 CW, 97001198
4
Grimme CS1500 CW, 97001198
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3508565
farm, Yorkshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2003
13.389 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.158 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower
5
Grimme CS-150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3489375
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2010
53.750 EUR
με 25% ΦΠΑ
43.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower XL
10
Grimme CS-150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3456497
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017
104.125 EUR
με 25% ΦΠΑ
83.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower XL
6
Grimme CS-150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3456415
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016
84.000 EUR
με 25% ΦΠΑ
67.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower XL
12
Grimme CS-150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3456386
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017
125.875 EUR
με 25% ΦΠΑ
100.700 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ScanStone UN4215SDH
8
ScanStone UN4215SDH
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3456355
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
42.000 EUR
με 25% ΦΠΑ
33.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS-150 RotaPower
8
Grimme CS-150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3445808
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016
82.250 EUR
με 25% ΦΠΑ
65.800 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150
9
Grimme CS 150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3398693
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008
42.000 EUR
με 25% ΦΠΑ
33.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other  Steinsammler NEU
4
Sonstige / Other Steinsammler NEU
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3383197
FRAGEN SIE UNS, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme CS 150 CombiStar XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3331689
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
82.110 EUR
με 19% ΦΠΑ
69.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ScanStone 5217LWDS, 490
5
ScanStone 5217LWDS, 490
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3329813
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
22.695 EUR
με 20% ΦΠΑ
18.913 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme CS 150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3315255
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
45.220 EUR
με 19% ΦΠΑ
38.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1700 Combi Star
14
Grimme CS 1700 Combi Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3293449
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2001
10.125 EUR
με 25% ΦΠΑ
8.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS1500
13
Grimme CS1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3286877
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος υποδοχής: 1,5 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ScanStone UN4213 5 SDH
10
ScanStone UN4213 5 SDH
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, het3230024
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2010
31.875 EUR
με 25% ΦΠΑ
25.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 31