Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grimme CS150 Multiweb
7
Grimme CS150 Multiweb
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5285130 5285130
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
24.897  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 1500 Combi Star
3
Grimme CS 1500 Combi Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5281091 5281091
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 1999
17.500  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS150
6
Grimme CS150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5271324 5271324
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
31.688  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS150
6
Grimme CS150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5265253 5265253
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
45.268  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 150 RotaPower
5
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5258087 5258087
  26272 Rävinge, Σουηδία
Έτος κατασκευής: 2011
38.601  €
εξ. 25% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Standen Pearson BX 4
-16%
Βίντεο
6
Standen Pearson BX 4
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5236620 5236620
  29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος υποδοχής:
19.000  €
22.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
ScanStone UN 4215
11
ScanStone UN 4215
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5223907 5223907
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
28.200  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 170 RotaPower XL
11
Grimme CS 170 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5179352 5179352
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2019
87.300  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme cs1500
10
Grimme cs1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5169597 5169597
  77-116 Czarna Dąbrówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Κύλινδροι αστεροειδών δίσκων/στραγγιστικοί κύλινδροι, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 2, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 7, Πλάτος υποδοχής:
17.461  €
Στείλτε email
Grimme CS 1500
15
Grimme CS 1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5169380 5169380
  77-116 Czarna Dąbrówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2004, Κύλινδροι αστεροειδών δίσκων/στραγγιστικοί κύλινδροι, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 2, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 7, Πλάτος υποδοχής:
15.278  €
Στείλτε email
Grimme cs 1500
11
Grimme cs 1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5165369 5165369
  77-116 Czarna Dąbrówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2005, Κύλινδροι αστεροειδών δίσκων/στραγγιστικοί κύλινδροι, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 1, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 7, Πλάτος υποδοχής:
16.370  €
Στείλτε email
Sonstige Standen Unistar destoner
12
Sonstige Standen Unistar destoner
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5148166 5148166
  TF12 5BB Broseley, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015
32.536  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 1500 CombiStar
11
Grimme CS 1500 CombiStar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5065457 5065457
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2005
17.500  €
Στείλτε email
Grimme CS 150 Combi-Star
11
Grimme CS 150 Combi-Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 5047562 5047562
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
43.277  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Sonstige Destoners
4
Sonstige Destoners
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4855022 4855022
  Balbriggan, Ιρλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
ScanStone Scanstone 4215 SDB - 405
4
ScanStone Scanstone 4215 SDB - 405
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4845793 4845793
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
11.317  €
εξ. 20% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Degelman Signature 6000/7200 Steinsammler
Βίντεο
20
Degelman Signature 6000/7200 Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4813088 4813088
  27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Ζητήστε τιμή
Grimme CS 150 Combi-Star
9
Grimme CS 150 Combi-Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4760814 4760814
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
66.500  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Grimme CS-150 RotaPower XL
11
Grimme CS-150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4742148 4742148
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2019
103.400  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 150 XL - CS 170
17
Grimme CS 150 XL - CS 170
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4718523 4718523
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
59.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
IKAS Bresewitz Steinsammler
13
IKAS Bresewitz Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4708119 4708119
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος υποδοχής:
3.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 170 RotaPower XL
12
Grimme CS 170 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4290047 4290047
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2018
97.400  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Agrisep Kluiten en stenenscheider
4
Agrisep Kluiten en stenenscheider
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4260425 4260425
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Grimme CS 170 RotaPower
12
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126571 4126571
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
59.100  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Grimme CS 170 RotaPower
12
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126566 4126566
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
61.800  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 30