Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme CS 150/170 mi Überladeband
9
Grimme CS 150/170 mi Überladeband
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4332982
  14913 Niederer Fläming OT Nonnendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Κύλινδροι αστεροειδών δίσκων/στραγγιστικοί κύλινδροι
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150/170
13
Grimme CS 150/170
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4332979
  14913 Niederer Fläming OT Nonnendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme SEPARIERER CS 150
20
Grimme SEPARIERER CS 150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4326597
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
59.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme BFL 400-H Klap
9
Grimme BFL 400-H Klap
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4303963
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013
20.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower XL
11
Grimme CS 170 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4290047
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017
97.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrisep Kluiten en stenenscheider
4
Agrisep Kluiten en stenenscheider
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4260425
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
11
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4227103
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2010
44.300 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Basak
6
Sonstige / Other Basak
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4196468
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
12
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4173427
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016
76.600 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower
3
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126571
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
52.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower
3
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126566
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
52.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SCHULTE Highrise 8000
2
SCHULTE Highrise 8000
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4120432
  7002 Русе, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2018
29.600 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
10
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4113962
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
67.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
11
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4113950
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
60.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme BFL 200-H
5
Grimme BFL 200-H
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4113935
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
13.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower XL
7
Grimme CS 150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4081769
  Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2018
102.100 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ScanStone 3342AR Beetpflug
10
ScanStone 3342AR Beetpflug
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4081423
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.700 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ScanStone RGS4215-W
13
ScanStone RGS4215-W
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4081355
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
20.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme BSF-6000 Shapeforma
10
Grimme BSF-6000 Shapeforma
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4011814
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2001
10.100 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR Benne élévatrice avec déterreur
7
AVR Benne élévatrice avec déterreur
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3971339
  5340 SOREE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1996
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 CombiStar
11
Grimme CS 1500 CombiStar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3958807
  Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2000
16.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500
4
Grimme CS 1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3950682
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
13.626 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001568
5
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001568
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3924698
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
13.626 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baselier FKV 380
3
Baselier FKV 380
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3912789
  8600 Siófok, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000
4.772 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Highline Canada NT60E
Highline Canada NT60E
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3903269
  27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
27.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 30