Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme CS 150 XL
8
Grimme CS 150 XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4720529 4720529
  21698 Brest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Κύλινδροι αστεροειδών δίσκων/στραγγιστικοί κύλινδροι, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 2, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 7, Πλάτος υποδοχής:
64.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ScanStone Scanstone 4215 SDB - 405
4
ScanStone Scanstone 4215 SDB - 405
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4845793 4845793
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
11.216,65 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 Combi Star
4
Grimme CS 1500 Combi Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4866159 4866159
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
21.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS150
6
Grimme CS150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4854713 4854713
  Balbriggan, Ιρλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Destoners
4
Sonstige / Other Destoners
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4855022 4855022
  Balbriggan, Ιρλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme CS150-CW - 96001368
6
Grimme CS150-CW - 96001368
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4812810 4812810
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ScanStone 4215 SB
15
ScanStone 4215 SB
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4593214 4593214
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2006
11.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 XL - CS 170
17
Grimme CS 150 XL - CS 170
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4718523 4718523
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
65.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 Combi-Star
9
Grimme CS 150 Combi-Star
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4760814 4760814
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
66.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme CW 150 Combi Web CS 150
20
Grimme CW 150 Combi Web CS 150
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4753685 4753685
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
36.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme BFL 400-H
10
Grimme BFL 400-H
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4542098 4542098
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013
20.200 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 CombiWeb
10
Grimme CS 150 CombiWeb
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4456117 4456117
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2010
41.700 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower
12
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126571 4126571
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
52.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower
12
Grimme CS 170 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4126566 4126566
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
61.800 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
11
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4113962 4113962
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
77.900 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
12
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4113950 4113950
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
60.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower XL
11
Grimme CS 150 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4081769 4081769
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2018
102.100 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agrisep Kluiten en stenenscheider
4
Agrisep Kluiten en stenenscheider
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4260425 4260425
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme CS 170 RotaPower XL
12
Grimme CS 170 RotaPower XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4290047 4290047
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2018
97.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Sprühtrommelwäsche STW 2000, V2A, NEU
17
EURO-Jabelmann Sprühtrommelwäsche STW 2000, V2A, NEU
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3872772 3872772
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Standen Pearson BX-4
-11%
3
Standen Pearson BX-4
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2351993 2351993
  29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
20.000 €
22.500 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IKAS Bresewitz Steinsammler
13
IKAS Bresewitz Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4708119 4708119
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος υποδοχής:
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme CS150 - 96001594
5
Grimme CS150 - 96001594
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4840543 4840543
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2018
65.056,57 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Standen and Pearson Standen and Pearson Megastar - 407
4
Standen and Pearson Standen and Pearson Megastar - 407
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4636240 4636240
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
8.412,49 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Degelman Signature 6000/7200 Steinsammler
Βίντεο
20
Degelman Signature 6000/7200 Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 4813088 4813088
  27374 Visselhövede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 39