Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού

Αγοράστε μεταχειρισμένα Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme CS1500 - Combi Star, 366
5
Grimme CS1500 - Combi Star, 366
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3925937
Shrewsbury, SY1 3TB, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1996
5.450 €
με 20% ΦΠΑ
4.542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001564
4
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001564
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3924702
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
19.076 €
με 20% ΦΠΑ
15.897 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001568
5
Grimme CS 1500 - Combi Web, 97001568
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3924698
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2006
19.076 €
με 20% ΦΠΑ
15.897 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other Polar screw type de-stoner.
Other Polar screw type de-stoner.
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3924062
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stone Stainless steel vertical water  trap.
Stone Stainless steel vertical water trap.
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3924055
LN83HA Market Rasen, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Odkamieniacz
6
Grimme Odkamieniacz
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3921188
84-218 Łęczyce, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 3, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 5
20.479 €
με 23% ΦΠΑ
16.649 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier FKV 380
3
Baselier FKV 380
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3912789
8600 Siófok, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2000
6.061 €
με 27% ΦΠΑ
4.772 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme BSF-2000-2 Shapeforma
4
Grimme BSF-2000-2 Shapeforma
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3908209
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 1998
8.500 €
με 25% ΦΠΑ
6.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Highline Canada NT60E
Highline Canada NT60E
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3903269
27404 Rhade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
32.368 €
με 19% ΦΠΑ
27.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ScanStone UN-3842-ARH
6
ScanStone UN-3842-ARH
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3902221
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014
6.750 €
με 25% ΦΠΑ
5.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Combi-Star CS 170
5
Grimme Combi-Star CS 170
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3896338
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
52.955 €
με 19% ΦΠΑ
44.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 RotaPower
Grimme CS 150 RotaPower
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3882086
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2011
62.125 €
με 25% ΦΠΑ
49.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reekie RBM2HP
8
Reekie RBM2HP
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3881959
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2003
4.250 €
με 25% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS 1500-Combistar
10
Grimme CS 1500-Combistar
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3865563
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2001
12.625 €
με 25% ΦΠΑ
10.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ScanStone 4215 SDB, 405
3
ScanStone 4215 SDB, 405
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3819050
On farm, Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
18.395 €
με 20% ΦΠΑ
15.329 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reekie 5154-SFS
12
Reekie 5154-SFS
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3804634
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2002
10.125 €
με 25% ΦΠΑ
8.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other  Steinsammler NEU
4
Sonstige / Other Steinsammler NEU
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3383197
FRAGEN SIE UNS, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme CS 150 CombiStar XL
7
Grimme CS 150 CombiStar XL
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3331689
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
82.110 €
με 19% ΦΠΑ
69.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ScanStone 5217LWDS, 490
5
ScanStone 5217LWDS, 490
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3329813
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013
23.096 €
με 20% ΦΠΑ
19.246 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CS1500
13
Grimme CS1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 3286877
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος υποδοχής: 1,5 m
10.941 €

Δείτε αγγελία
Fortschritt Steinsammler
Fortschritt Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2889385
17094 Pragsdorf, Γερμανία
6.545 €
με 19% ΦΠΑ
5.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
WM Kartoffeltechnik Rockstar 1505
5
WM Kartoffeltechnik Rockstar 1505
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2406839
94333 Geiselhöring / Pönning, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλήθος αλυσίδων ανυψωτικού τάπητα: 4, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 2, Πλάτος υποδοχής: 1,5 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Standen Pearson BX-4
3
Standen Pearson BX-4
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2351993
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
23.800 €
26.775 €

με 19% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme CombiStar CS 1500
4
Grimme CombiStar CS 1500
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2291223
29451 Dannenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Πλήθος κυλίνδρων με αστεροειδείς δίσκους: 3
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SCHULTE Highrise 8000 Steinsammler
4
SCHULTE Highrise 8000 Steinsammler
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/διαχωριστής αγρού, 2171239
04827 Gerichshain, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος υποδοχής: 1,5 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 25
1