Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πατατοεξαγωγέας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bergmann K 30 S
3
ΝΈΑ Bergmann K 30 S
Πατατοεξαγωγέας, 3936358
28816 Stuhr, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1960, Χωρητικότητα χοάνης: 1.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 200 ha, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
500 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ AVR TT45
Πατατοεξαγωγέας, 3936152
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
IMAC Potato digger PD1400/Der Kartoffelvorratsroder/Cosechadora
3
ΝΈΑ IMAC Potato digger PD1400/Der Kartoffelvorratsroder/Cosechadora
Πατατοεξαγωγέας, 3935935
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
14.207 €
με 23% ΦΠΑ
11.550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR 230B
20
ΝΈΑ AVR 230B
Πατατοεξαγωγέας, 3935364
86-330 Mełno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
7.500 €

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB XXL
4
ΝΈΑ Grimme SE 150-60 NB XXL
Πατατοεξαγωγέας, 3935331
9581 EK Musselkanaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
IMAC Onion digger/Zwiebelvorratsroder/Cosechadora de cebolla
5
ΝΈΑ IMAC Onion digger/Zwiebelvorratsroder/Cosechadora de cebolla
Πατατοεξαγωγέας, 3935220
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
13.653 €
με 23% ΦΠΑ
11.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amac E2
8
ΝΈΑ Amac E2
Πατατοεξαγωγέας, 3934992
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DL 1500 Variant
5
ΝΈΑ Grimme DL 1500 Variant
Πατατοεξαγωγέας, 3934471
Shropshire, On Farm, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2000
10.894 €
με 20% ΦΠΑ
9.078 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60
4
ΝΈΑ Grimme SE 150-60
Πατατοεξαγωγέας, 3934437
Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 2
162.000 €
με 20% ΦΠΑ
135.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GT 170 S
2
ΝΈΑ Grimme GT 170 S
Πατατοεξαγωγέας, 3934374
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Αριθμός σειρών: 2
22.800 €
με 20% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-40-UB
17
ΝΈΑ Grimme SE 75-40-UB
Πατατοεξαγωγέας, 3934160
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2002, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Τριγωνική μπάρα, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 4.00 m³, Αριθμός σειρών: 1
19.375 €
με 25% ΦΠΑ
15.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 170-60 UB
10
ΝΈΑ Grimme SE 170-60 UB
Πατατοεξαγωγέας, 3933997
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
117.810 €
με 19% ΦΠΑ
99.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier LKB 320 4x75 loofklapper
13
ΝΈΑ Baselier LKB 320 4x75 loofklapper
Πατατοεξαγωγέας, 3933187
9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
2.965 €
με 21% ΦΠΑ
2.450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Spirit 6100
11
AVR Spirit 6100
Πατατοεξαγωγέας, 3932544
29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
91.630 €
με 19% ΦΠΑ
77.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Puma
8
AVR Puma
Πατατοεξαγωγέας, 3932470
06366 Köthen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 315 kW, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AVR Spirit 6200
20
AVR Spirit 6200
Πατατοεξαγωγέας, 3931334
9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 UB
20
Grimme SE 150-60 UB
Πατατοεξαγωγέας, 3930514
49196 Bad Laer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Υδροστατική κίνηση, Αριθμός σειρών: 2, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
32.725 €
με 19% ΦΠΑ
27.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Jones JESR037
3
Jones JESR037
Πατατοεξαγωγέας, 3930500
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
12.604 €
με 20% ΦΠΑ
10.503 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier FK 4x75 rijenfrees
7
Baselier FK 4x75 rijenfrees
Πατατοεξαγωγέας, 3930248
8251 JR Dronten, Ολλανδία
3.570 €
με 21% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150 - 60
8
Grimme SE 150 - 60
Πατατοεξαγωγέας, 3929425
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 2
90.000 €
με 20% ΦΠΑ
75.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reekie 5154S
13
Reekie 5154S
Πατατοεξαγωγέας, 3929003
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002
7.154 €
με 20% ΦΠΑ
5.961 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Reekie 2 ROW
3
Reekie 2 ROW
Πατατοεξαγωγέας, 3929004
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.294 €
με 20% ΦΠΑ
1.079 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 260
10
Grimme SE 260
Πατατοεξαγωγέας, 3928712
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
96.985 €
με 19% ΦΠΑ
81.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Reekie RBM2HP
Πατατοεξαγωγέας, 3927335
NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
1.294 €
με 20% ΦΠΑ
1.079 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-40-UB
3
Grimme SE 75-40-UB
Πατατοεξαγωγέας, 3926180
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 1999, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Τριγωνική μπάρα, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 4.00 m³, Αριθμός σειρών: 1
21.000 €
με 25% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 465