Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πατατοεξαγωγέας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Krukowiak Vollernter NEU, 1-reihig, Absack oder Kiste
9
Krukowiak Vollernter NEU, 1-reihig, Absack oder Kiste
Πατατοεξαγωγέας, hct1186331
49847 Itterbeck, Γερμανία
Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
13.679 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ROPA kombajn do ziemniaków
3
ROPA kombajn do ziemniaków
Πατατοεξαγωγέας, hct3074628
55-330 Miękinia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Vollernter Bolko mit Rollboden NEU
20
Unia Vollernter Bolko mit Rollboden NEU
Πατατοεξαγωγέας, hct747988
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τράπεζα διαλογής, Τριγωνική μπάρα, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
25.859 EUR
με 19% ΦΠΑ
21.730 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Siebkettenroder, Wega 1400, 2 Reihen, NEU
20
Unia Siebkettenroder, Wega 1400, 2 Reihen, NEU
Πατατοεξαγωγέας, hct455907
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σπαρτική σειρών, Αριθμός σειρών: 2, Διασκορπιστής σειρών
5.117 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Siebkettenroder 1-reihig
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Siebkettenroder 1-reihig
Πατατοεξαγωγέας, hct3430946
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
1.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.252 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme HLS 750
7
ΝΈΑ Grimme HLS 750
Πατατοεξαγωγέας, hct3665488
62-200 Gniezno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1989, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme HLS Zeefmat
8
ΝΈΑ Grimme HLS Zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3664971
5525 KC Duizel, Ολλανδία
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 zeefmat
7
ΝΈΑ Grimme SE 150-60 zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3664962
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DL 1700
9
ΝΈΑ Grimme DL 1700
Πατατοεξαγωγέας, hct3663531
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995
16.880 EUR
με 21% ΦΠΑ
13.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Varitron 270 zeefbanden
9
ΝΈΑ Grimme Varitron 270 zeefbanden
Πατατοεξαγωγέας, hct3663329
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DLS zeefmat steek 55
5
ΝΈΑ Grimme DLS zeefmat steek 55
Πατατοεξαγωγέας, hct3663327
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DLS blokkenmat
5
ΝΈΑ Grimme DLS blokkenmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3663325
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DLS zeefmat
7
ΝΈΑ Grimme DLS zeefmat
Πατατοεξαγωγέας, hct3663326
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Douven Partner 27 mtr
7
Douven Partner 27 mtr
Πατατοεξαγωγέας, hct3661813
3899 BC Zeewolde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
5.748 EUR
με 21% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme DR 1500 GRIMME
Πατατοεξαγωγέας, hct3661608
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
16.541 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60
Grimme SE 150-60
Πατατοεξαγωγέας, hct3661321
59427 Unna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 375 ha, Αριθμός σειρών: 2, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
113.050 EUR
με 19% ΦΠΑ
95.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GZ 1700 #4325
8
Grimme GZ 1700 #4325
Πατατοεξαγωγέας, hct3661243
3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SV260
Grimme SV260
Πατατοεξαγωγέας, hct3659344
NR28 0QG North Walsham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Τράπεζα διαλογής
173.393 EUR
με 20% ΦΠΑ
144.494 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE  150-60 Gummifingerband
10
Grimme SE 150-60 Gummifingerband
Πατατοεξαγωγέας, hct3659327
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τράπεζα διαλογής, Αριθμός σειρών: 2
18.921 EUR
με 19% ΦΠΑ
15.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Standen and Pearson Enterprise  Starflow, 238
7
Standen and Pearson Enterprise Starflow, 238
Πατατοεξαγωγέας, hct3659288
Fife, KY6 2RU, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2004
22.093 EUR
με 20% ΦΠΑ
18.410 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme WR 200-S
10
Grimme WR 200-S
Πατατοεξαγωγέας, hct3659263
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αντιστάθμιση κλίσης, Τριγωνική μπάρα, Διεύθυνση άξονα, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 10 ha, Αριθμός σειρών: 2
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 70-20
12
Grimme SE 70-20
Πατατοεξαγωγέας, hct3659231
04720 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Τριγωνική μπάρα, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 2.00 m³, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
13.447 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SR 80-40 mit Seitenaufnahme
10
Grimme SR 80-40 mit Seitenaufnahme
Πατατοεξαγωγέας, hct3658198
33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Τριγωνική μπάρα, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
9.880 EUR

Δείτε αγγελία
ROPA KEILER 2
3
ROPA KEILER 2
Πατατοεξαγωγέας, hct3657430
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 2
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA KEILER 1
2
ROPA KEILER 1
Πατατοεξαγωγέας, hct3657429
60640 GOLANCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 1
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme DR 1500
2
Grimme DR 1500
Πατατοεξαγωγέας, hct3655468
49688 Lastrup, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 2
5.950 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme Europa
Πατατοεξαγωγέας, hct3654491
48477 Hörstel-Riesenbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970
1.100 EUR

Δείτε αγγελία
Grimme Tectron
4
Grimme Tectron
Πατατοεξαγωγέας, hct3652735
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SV 260
3
Grimme SV 260
Πατατοεξαγωγέας, hct3652728
5525 KC Duizel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AVR ESPRIT GRTI MC
6
AVR ESPRIT GRTI MC
Πατατοεξαγωγέας, hct3652236
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 2
54.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
45.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 348