Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πατατοεξαγωγέας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme AVR Bergmann Kverneland Stoll
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Dewulf Kwatro G2
4
Dewulf Kwatro G2
Πατατοεξαγωγέας, 4912810 4912810
  B-8800 ROESELARE, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 367 kW, Χωρητικότητα χοάνης: 17.50 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1338 ha, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
ROPA Keiler I
13
ROPA Keiler I
Πατατοεξαγωγέας, 4543447 4543447
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ...
102.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Varitron 470-MS TERRA TRAC
19
Grimme Varitron 470-MS TERRA TRAC
Πατατοεξαγωγέας, 3958797 3958797
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, Υδροστατική κίνηση, Αντιστάθμιση κλίσης, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, ...
456.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dewulf RA 2060
7
Dewulf RA 2060
Πατατοεξαγωγέας, 4904873 4904873
  71149 Bondorf, Kr Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dewulf Kwatro
6
Dewulf Kwatro
Πατατοεξαγωγέας, 4930975 4930975
  46459 Rees, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 367 kW, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Υδροστατική κίνηση, Αντιστάθμιση κλίσης, ...
280.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SF 170-60  -  62600515
7
Grimme SF 170-60 - 62600515
Πατατοεξαγωγέας, 4836468 4836468
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, Υδροστατική κίνηση, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 815 ha, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dewulf Ra3060
5
Dewulf Ra3060
Πατατοεξαγωγέας, 4804450 4804450
  IP26 4JQ Thetford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 239 kW, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Υδροστατική κίνηση, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dewulf Ra3060
8
Dewulf Ra3060
Πατατοεξαγωγέας, 4804410 4804410
  IP26 4JQ Thetford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Υδροστατική κίνηση, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 680 ha, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Dewulf Ra3060
11
Dewulf Ra3060
Πατατοεξαγωγέας, 4804467 4804467
  IP26 4JQ Thetford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 239 kW, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Υδροστατική κίνηση, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 1651 ha, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WM Kartoffeltechnik WM 6000
Βίντεο
20
WM Kartoffeltechnik WM 6000
Πατατοεξαγωγέας, 4803662 4803662
  50668 Köln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2 ha, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme SF 150-60 NB
17
Grimme SF 150-60 NB
Πατατοεξαγωγέας, 3029217 3029217
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, Υδροστατική κίνηση, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, ...
53.700 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VSS Amac VR 1500
12
VSS Amac VR 1500
Πατατοεξαγωγέας, 3853369 3853369
  29559 Wrestedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ημερομηνία εγγραφής: 19.10.2017, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 4 ha, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Διασκορπιστής σειρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
3
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
Πατατοεξαγωγέας, 3696162 3696162
  52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 UBR
20
Grimme SE 150-60 UBR
Πατατοεξαγωγέας, 4913157 4913157
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Αντιστάθμιση κλίσης, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Τράπεζα διαλογής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bomet Vibrationsroder Kartoffelroder 1 Reihig Z655 Z655  Sofort Verfügbar
-24%
6
Bomet Vibrationsroder Kartoffelroder 1 Reihig Z655 Z655 Sofort Verfügbar
Πατατοεξαγωγέας, 4841992 4841992
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
910 €
1.200 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BOMET Schwingsiebroder 1 Reihig/Potato digger/Arrancadora/Scava patate/ Однорядная картофелекопалка с боковым выбросом
6
BOMET Schwingsiebroder 1 Reihig/Potato digger/Arrancadora/Scava patate/ Однорядная картофелекопалка с боковым выбросом
Πατατοεξαγωγέας, 4850316 4850316
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Λοιπά
810,67 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ZIBO FR 02 FR 02
6
ZIBO FR 02 FR 02
Πατατοεξαγωγέας, 4859628 4859628
  16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ημερομηνία εγγραφής: 22.08.2017, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Διασκορπιστής σειρών
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VEMAC Kartoffelroder Ext Siebkettenroder Roder Kartoffelernter Kettenroder NEU
19
VEMAC Kartoffelroder Ext Siebkettenroder Roder Kartoffelernter Kettenroder NEU
Πατατοεξαγωγέας, 4828097 4828097
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
915,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Kartoffelroder Basic Siebkettenroder Roder Kartoffelernter Kettenroder NEU
16
VEMAC Kartoffelroder Basic Siebkettenroder Roder Kartoffelernter Kettenroder NEU
Πατατοεξαγωγέας, 4828092 4828092
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
831,93 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Bomet Siebkettenroder 2 reihig UPUST **Z656/1**
4
MD Bomet Siebkettenroder 2 reihig UPUST **Z656/1**
Πατατοεξαγωγέας, 4718241 4718241
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
3.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 UB XXL
20
Grimme SE 150-60 UB XXL
Πατατοεξαγωγέας, 4605460 4605460
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Αντιστάθμιση κλίσης, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Τράπεζα διαλογής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Kartoffelroder Roder Kartoffel Schwingsiebroder Gemüseroder NEU
11
VEMAC Kartoffelroder Roder Kartoffel Schwingsiebroder Gemüseroder NEU
Πατατοεξαγωγέας, 4629815 4629815
  39171 Sülzetal OT Osterweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
411,76 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Vibrationsroder | Kartoffelroder | Erntemaschine | 1 Reihig Z655
-29%
6
Bomet Vibrationsroder | Kartoffelroder | Erntemaschine | 1 Reihig Z655
Πατατοεξαγωγέας, 4854723 4854723
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 7 kW, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
910 €
1.279 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bergmann K 90
9
Bergmann K 90
Πατατοεξαγωγέας, 4776905 4776905
  27624 Geestland, Γερμανία
Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 4.00 m³, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
2.710,03 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB
15
Grimme SE 150-60 NB
Πατατοεξαγωγέας, 4749535 4749535
  41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 7.50 m³, ...
42.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 446