Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πατατοεξαγωγέας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Vollernter Pyra 3000, NEU
20
Unia Vollernter Pyra 3000, NEU
Πατατοεξαγωγέας, hct748000
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τράπεζα διαλογής, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, Διεύθυνση άξονα, Αριθμός σειρών: 1, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
ROPA kombajn do ziemniaków
3
ROPA kombajn do ziemniaków
Πατατοεξαγωγέας, hct3074628
55-330 Miękinia, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
3
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
Πατατοεξαγωγέας, hct3696162
52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ...
138.501 €
με 19% ΦΠΑ
116.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AVR Puma met rupsen
9
AVR Puma met rupsen
Πατατοεξαγωγέας, hct3673834
9051 JC Stiens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Siebkettenroder Wega 1600, 2 Reihen, NEU
2
Unia Siebkettenroder Wega 1600, 2 Reihen, NEU
Πατατοεξαγωγέας, hct929492
49847 Itterbeck, Γερμανία
Σπαρτική σειρών, Αριθμός σειρών: 2, Διασκορπιστής σειρών
6.973 €
με 19% ΦΠΑ
5.860 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme VARITRON 270 Platinium RS mit HT 200
3
Grimme VARITRON 270 Platinium RS mit HT 200
Πατατοεξαγωγέας, hct3753401
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 260 kW, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme VARITRON 270-MS TERRA TRAC
5
Grimme VARITRON 270-MS TERRA TRAC
Πατατοεξαγωγέας, hct3740056
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 240 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
501.750 €
με 25% ΦΠΑ
401.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SF 150 -60 - 62600535
10
Grimme SF 150 -60 - 62600535
Πατατοεξαγωγέας, hct3688397
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 240 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Χωρητικότητα χοάνης: 7.50 m³, Αριθμός σειρών: 2, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 864 ha, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SF 150-60
15
Grimme SF 150-60
Πατατοεξαγωγέας, hct3678229
21698 Brest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ...
113.050 €
με 19% ΦΠΑ
95.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SF 150-60 UB
19
Grimme SF 150-60 UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3115108
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
159.500 €
με 25% ΦΠΑ
127.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Tectron 415
5
Grimme Tectron 415
Πατατοεξαγωγέας, hct2970556
4706 PP Roosendaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, Χωρητικότητα χοάνης: 7.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2246 ha, Αριθμός σειρών: 4, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB
5
Grimme SE 150-60 NB
Πατατοεξαγωγέας, hct3693500
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ...
157.675 €
με 19% ΦΠΑ
132.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
3
Grimme SE 150 - 60 NB XXL
Πατατοεξαγωγέας, hct3696162
52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ...
138.501 €
με 19% ΦΠΑ
116.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Varitron 470 TERRA TRAC
7
Grimme Varitron 470 TERRA TRAC
Πατατοεξαγωγέας, hct3732561
7781 Houthem, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Αντιστάθμιση κλίσης, Χωρητικότητα χοάνης: 7.00 m³, Αριθμός σειρών: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60
20
Grimme SE 150-60
Πατατοεξαγωγέας, hct3715088
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 950 ha, Αριθμός σειρών: 2, ρυμουλκούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
44.625 €
με 19% ΦΠΑ
37.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE85/55
3
ΝΈΑ Grimme SE85/55
Πατατοεξαγωγέας, hct3770922
86666 Burgheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ...
65.000 €

Δείτε αγγελία
Grimme Varitron 470
9
Grimme Varitron 470
Πατατοεξαγωγέας, hct3606869
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 360 kW, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Αριθμός σειρών: 4, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 900 ha, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
354.620 €
με 19% ΦΠΑ
298.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SF 150-60 NB
17
Grimme SF 150-60 NB
Πατατοεξαγωγέας, hct3029217
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
89.000 €
με 25% ΦΠΑ
71.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SF 170-60-UB
19
Grimme SF 170-60-UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3331594
Skaftung, 64480, Δανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
125.125 €
με 25% ΦΠΑ
100.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 85-55 SB
6
Grimme SE 85-55 SB
Πατατοεξαγωγέας, hct3270611
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Αντιστάθμιση κλίσης, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, ...
99.000 €
με 19% ΦΠΑ
83.193 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB
12
Grimme SE 150-60 NB
Πατατοεξαγωγέας, hct3245545
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Τράπεζα διαλογής, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, Χωρητικότητα χοάνης: 7.50 m³, ...
52.360 €
με 19% ΦΠΑ
44.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ROPA ROPA KEILER II
6
ROPA ROPA KEILER II
Πατατοεξαγωγέας, hct3245597
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Αντιστάθμιση κλίσης, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROPA KEILER I
6
ROPA KEILER I
Πατατοεξαγωγέας, hct3245583
29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Αντιστάθμιση κλίσης, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dewulf R3060
6
Dewulf R3060
Πατατοεξαγωγέας, hct3423284
Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, υδροστατικός μηχανισμός κίνησης τροχών, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
288.000 €
με 20% ΦΠΑ
240.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 UB
7
Grimme SE 150-60 UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3759663
41751 Viersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, Χωρητικότητα χοάνης: 6.00 m³, Αριθμός σειρών: 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 260 UB
6
Grimme SE 260 UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3674068
31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διεύθυνση άξονα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Αντιστάθμιση κλίσης, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Τράπεζα διαλογής, ...
118.405 €
με 19% ΦΠΑ
99.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Samro Offset Super RBK 2001
19
Samro Offset Super RBK 2001
Πατατοεξαγωγέας, hct3725441
73566 Birkenteich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Διεύθυνση άξονα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, ...
31.000 €
με 19% ΦΠΑ
26.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-55 UB
14
Grimme SE 75-55 UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3687894
Höganäs 26391, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Χωρητικότητα χοάνης: 5.50 m³, ...
70.500 €
με 25% ΦΠΑ
56.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-55 UB
5
Grimme SE 75-55 UB
Πατατοεξαγωγέας, hct3688111
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τράπεζα διαλογής, Αντιστάθμιση κλίσης, Τριγωνική μπάρα, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Χωρητικότητα χοάνης: 5.50 m³, Αριθμός σειρών: 1, ...
146.875 €
με 25% ΦΠΑ
117.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Kverneland Kverneland UN 2700
5
Grimme Kverneland Kverneland UN 2700
Πατατοεξαγωγέας, hct3696184
38536 Meinersen, Γερμανία
Τράπεζα διαλογής, Σύστημα διαχωρισμού λίθων/βόλων χώματος, Σπαρτική σειρών, Αντιστάθμιση κλίσης, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Τριγωνική μπάρα, Ρύθμιση πίεσης αναχωμάτων, Διεύθυνση άξονα, ...
35.977 €
με 10.7% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 399