Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Πατατοεξαγωγέας
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας

Αγοράστε μεταχειρισμένα Πατατοεξαγωγέας στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme Grimme Tectron 415 RS roller separators and MULTISEP
18
ΝΈΑ Grimme Grimme Tectron 415 RS roller separators and MULTISEP
Πατατοεξαγωγέας, 4104468
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Σύστημα εύρεσης κέντρου αναχωμάτων, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Υδροστατική κίνηση, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 2032 ha, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme HLS 750
11
ΝΈΑ Grimme HLS 750
Πατατοεξαγωγέας, 4104258
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989
9.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme DR 1500
6
ΝΈΑ Grimme DR 1500
Πατατοεξαγωγέας, 4104255
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών: 2
19.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme 75-30
16
ΝΈΑ Grimme 75-30
Πατατοεξαγωγέας, 4104239
37619 Esperde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ηλεκτροϋδραυλικός χειρισμός, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα, Ταινία απομάκρυνσης φύλλων, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, ...
11.743 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 75-55-UB
11
ΝΈΑ Grimme SE 75-55-UB
Πατατοεξαγωγέας, 4103930
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009, Διεύθυνση άξονα, Τριγωνική μπάρα, Αντιστάθμιση κλίσης, Τράπεζα διαλογής, Εποχούμενα υδραυλικά συστήματα, Χωρητικότητα χοάνης: 5.50 m³, Επιφάνεια μετά τη συγκομιδή: 350 ha, Αριθμός σειρών: 1
47.000 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR prestige
6
ΝΈΑ AVR prestige
Πατατοεξαγωγέας, 4101486
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR Esprit GRTI
6
ΝΈΑ AVR Esprit GRTI
Πατατοεξαγωγέας, 4101484
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dewulf RS3000
7
ΝΈΑ Dewulf RS3000
Πατατοεξαγωγέας, 4101481
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
77.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR MISTRAL
3
ΝΈΑ AVR MISTRAL
Πατατοεξαγωγέας, 4101480
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
140.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR 9200
4
ΝΈΑ AVR 9200
Πατατοεξαγωγέας, 4101479
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other delMorino DM 100
7
ΝΈΑ Sonstige / Other delMorino DM 100
Πατατοεξαγωγέας, 4101478
47864 Pennabilli, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2016, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AVR Esprit
3
ΝΈΑ AVR Esprit
Πατατοεξαγωγέας, 4101477
80200 Peronne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
95.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR Spirit 6200
7
ΝΈΑ AVR Spirit 6200
Πατατοεξαγωγέας, 4101476
59630 Cappelle Brouck, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GT 170 S 2MS
7
ΝΈΑ Grimme GT 170 S 2MS
Πατατοεξαγωγέας, 4101475
80700 ROYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
68.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme VARITRON 470
ΝΈΑ Grimme VARITRON 470
Πατατοεξαγωγέας, 4101474
80200 Peronne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
425.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GT 300
ΝΈΑ Grimme GT 300
Πατατοεξαγωγέας, 4101473
80200 Peronne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
160.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dewulf 30-60
7
ΝΈΑ Dewulf 30-60
Πατατοεξαγωγέας, 4101471
80200 Peronne, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
180.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GT 300 SMS
7
ΝΈΑ Grimme GT 300 SMS
Πατατοεξαγωγέας, 4101472
80700 ROYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
145.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 8090RB45
4
ΝΈΑ Sonstige / Other 8090RB45
Πατατοεξαγωγέας, 4101470
Nachfrage, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
60.000 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 85-55 UB
7
ΝΈΑ Grimme SE 85-55 UB
Πατατοεξαγωγέας, 4101469
95640 MARINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
54.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GTs 170 MS TT
7
ΝΈΑ Grimme GTs 170 MS TT
Πατατοεξαγωγέας, 4101467
80860 NOUVION, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
105.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR PUMA
7
ΝΈΑ AVR PUMA
Πατατοεξαγωγέας, 4101468
80860 NOUVION, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
189.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE260
2
ΝΈΑ Grimme SE260
Πατατοεξαγωγέας, 4101466
10240 DAMPIERRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GT 170 S MS
7
ΝΈΑ Grimme GT 170 S MS
Πατατοεξαγωγέας, 4101465
80170 MEHARICOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
52.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GTS 170 MS BLOWER POND MOTEUR
6
ΝΈΑ Grimme GTS 170 MS BLOWER POND MOTEUR
Πατατοεξαγωγέας, 4101464
80860 NOUVION, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, αυτοκινούμενος εξαγωγέας/εκριζωτής
79.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 514