Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Kartoffellegemaschine 1-reihig
Wallentin & Partner GmbH Kartoffellegemaschine 1-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3369385
17255 Wesenberg, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
704 EUR
με 19% ΦΠΑ
592 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Kartoffellegemaschine 2-reihig
Wallentin & Partner GmbH Kartoffellegemaschine 2-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3369410
17255 Wesenberg, Γερμανία
Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
875 EUR
με 19% ΦΠΑ
735 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
9
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat1392979
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grimme GL 38 T
12
Grimme GL 38 T
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3160437
52428 Jülich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, ηλεκτρονικά
38.191 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
34.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
20
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat882195
49847 Itterbeck, Γερμανία
Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
4.534 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.810 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme VL 20 KLZ
17
Grimme VL 20 KLZ
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3664298
17109 Demmin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994
3.511 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Baselier FA 310W
7
Sonstige / Other Baselier FA 310W
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3658021
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm
45.430 EUR
με 18% ΦΠΑ
38.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Frees + Pootmachine
5
Grimme Frees + Pootmachine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3645225
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Ανατρεπόμενη χοάνη, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, ηλεκτρονικά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Structural getrokken
3
Structural getrokken
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3645201
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς, Ανατρεπόμενη χοάνη, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme  GL 34 K
7
Grimme GL 34 K
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3644174
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
16.601 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 T mit Beizeinrichtung
12
Grimme GL 34 T mit Beizeinrichtung
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3638539
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων
26.180 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GB 215
10
Grimme GB 215
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3626871
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 2
25.080 EUR
με 20% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema CP 42
10
Miedema CP 42
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3626847
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 4
23.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
19.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420 EXACTA
4
Grimme GL 420 EXACTA
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3626845
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 4
63.600 EUR
με 20% ΦΠΑ
53.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Euroc 4 RANGS
4
Euroc 4 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3626790
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός σειρών: 4
2.520 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3625253
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL420
6
Grimme GL420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3625242
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
34.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
29.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Remprodex Potato planter fioriera patata burgonyaültető gép aardappelpootmachine
6
Remprodex Potato planter fioriera patata burgonyaültető gép aardappelpootmachine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3623723
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Eho-Kone 240
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3623347
4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Cramer Junior H
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3623336
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gruse Vl20
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3623332
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 430
2
Grimme GL 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3619729
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Απόσταση σειρών: 75 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
10
Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3619179
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 4
59.880 EUR
με 20% ΦΠΑ
49.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Forma 2
4
Unia Forma 2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3617988
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 75 cm
3.570 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Standen and Pearson H200 - 388
4
Standen and Pearson H200 - 388
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3614094
Shrewsbury, , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1999
4.714 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.929 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Fronttank 400 ltr. für Grimme GL 32
4
Grimme Fronttank 400 ltr. für Grimme GL 32
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3613977
27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.607 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.350 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Kartoffellegemaschine 4-Reihe/ Sadzarka do ziemniaków
4
Kotło-pol Kartoffellegemaschine 4-Reihe/ Sadzarka do ziemniaków
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3610796
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
3.347 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.721 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelleggemaschine/potato planter/sadzarka do ziemniaków
8
Bomet Kartoffelleggemaschine/potato planter/sadzarka do ziemniaków
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3608018
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 67 cm, Αριθμός σειρών: 2
698 EUR
με 23% ΦΠΑ
568 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet One-row potato planter S239/2
7
Bomet One-row potato planter S239/2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3607842
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 62 cm
524 EUR
με 23% ΦΠΑ
426 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Hassia 4-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3603325
29562 Suhlendorf, Γερμανία
2.657 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 109