Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grimme Cramer Kverneland Fendt AVR
Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239 - Lagermaschine
2
ΝΈΑ Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239 - Lagermaschine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204956 5204956
  09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme GB 430
10
ΝΈΑ Grimme GB 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204877 5204877
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
37.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
6
ΝΈΑ Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204862 5204862
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gruse 4 RANGS
4
ΝΈΑ Gruse 4 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204833 5204833
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
3.800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agronomic 3 RM BI
8
ΝΈΑ Agronomic 3 RM BI
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204817 5204817
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 3
11.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Faun 4 RANGS
2
ΝΈΑ Faun 4 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204813 5204813
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
990 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 410
8
ΝΈΑ Grimme GL 410
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5204784 5204784
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός σειρών: 4
35.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
5
ΝΈΑ Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5203498 5203498
  94428 Eichendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 4
24.790 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KG
5
ΝΈΑ Grimme GL 34 KG
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5202986 5202986
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Agronomic 2 RANGS
7
Agronomic 2 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5200568 5200568
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019
16.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Gruse 4 Reihen gez.
5
Grimme Gruse 4 Reihen gez.
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5199321 5199321
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
5.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Gruse 19 KLZ-4 Reihig
9
Grimme Gruse 19 KLZ-4 Reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5199320 5199320
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων
5.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme VL 20 KLZ + Beizeinrichtung
4
Grimme VL 20 KLZ + Beizeinrichtung
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5199317 5199317
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 K
12
Grimme GL 34 K
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5187367 5187367
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm
17.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 410
3
Grimme GL 410
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5187332 5187332
  9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: ηλεκτρονικά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AVR Ceres 400 met kooirollen nette machine
AVR Ceres 400 met kooirollen nette machine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5186207 5186207
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme GL 32 F
9
Grimme GL 32 F
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5185735 5185735
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm
34.900 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer junior
4
Cramer junior
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5182543 5182543
  59670 Hardifort, Γαλλία
2.200 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema MS 4000 hefgedragen
Βίντεο
11
ΝΈΑ Miedema MS 4000 hefgedragen
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5182171 5182171
  8309AC Tollebeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σύστημα ιχνηθεσίας, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2015, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling
4
Köckerling
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5181424 5181424
  47259 Duisburg, Γερμανία
Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
632,34 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland UN-1350
15
Kverneland UN-1350
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5179349 5179349
  8840 Rødkærsbro , Δανία
6.800 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JUKO 4720
18
Sonstige / Other JUKO 4720
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5179346 5179346
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2007, Απόσταση σειρών: 80 cm
12.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other REEKIE RBM 2
11
Sonstige / Other REEKIE RBM 2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5179338 5179338
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2012, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm
4.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 F
10
Grimme GL 34 F
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5178804 5178804
  47906 Kempen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: ηλεκτρονικά
9.500 €
Δείτε αγγελία
Grimme Gruse VL 20 KN
11
Grimme Gruse VL 20 KN
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 5176328 5176328
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
4.480 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 113