Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Cramer Kverneland AVR Fendt
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme GL 34 K
7
ΝΈΑ Grimme GL 34 K
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4765107 4765107
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σειρών: 75 cm
16.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme EFFACES BUTTES
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4764978 4764978
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Αριθμός σειρών: 4
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL34 F
9
ΝΈΑ Grimme GL34 F
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4764966 4764966
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 4
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KARTOFFELLEGEMASCHINE SB 230
8
ΝΈΑ Grimme KARTOFFELLEGEMASCHINE SB 230
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4763706 4763706
  04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 2
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GB 430
10
ΝΈΑ Grimme GB 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4763152 4763152
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
37.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse VL 19 E
8
ΝΈΑ Gruse VL 19 E
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4763072 4763072
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 4
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GB 230
10
Grimme GB 230
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4761015 4761015
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
54.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Dubex Poly 2025 VF Dubex
2
Dubex Poly 2025 VF Dubex
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4760990 4760990
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 T
3
Grimme GL 34 T
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4760821 4760821
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
34.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme GL 32 F - 22100831
4
Grimme GL 32 F - 22100831
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4756250 4756250
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
14.450 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KFMR alle
12
KFMR alle
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4752166 4752166
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
6
Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4751907 4751907
  48480 (K)Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 4
35.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34T
13
Grimme GL 34T
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4751905 4751905
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
35.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 32B
5
Grimme GL 32B
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4751904 4751904
  19077 (K)Lübesse, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Απόσταση σειρών: 2 cm, Αριθμός σειρών: 2
20.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse 20KLS
7
Gruse 20KLS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745627 4745627
  94533 buchhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Σύστημα ιχνηθεσίας, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 90 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: ηλεκτρονικά
3.800 €
Δείτε αγγελία
Taret SONDERANGEBOT 2-reihige Kartoffelpflanzmaschine 62,5-67cm/SPECIAL OFFER Potato planter/OFERTA ESPECIAL Plantadora
4
Taret SONDERANGEBOT 2-reihige Kartoffelpflanzmaschine 62,5-67cm/SPECIAL OFFER Potato planter/OFERTA ESPECIAL Plantadora
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745608 4745608
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2
398,41 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Taret 2-reihige Kartoffelpflanzmaschine 62,5-67cm/Potato planter/Plantadora
4
Taret 2-reihige Kartoffelpflanzmaschine 62,5-67cm/Potato planter/Plantadora
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745586 4745586
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2
503,87 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet SONDERANGEBOT Kartoffelpflanzer 2 reihig/SPECIAL OFFER Potato planter/OFERTA SPECJALNA
5
Bomet SONDERANGEBOT Kartoffelpflanzer 2 reihig/SPECIAL OFFER Potato planter/OFERTA SPECJALNA
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745573 4745573
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2
438,25 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig 70-75cm/Potato planter/Plantadora
5
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig 70-75cm/Potato planter/Plantadora
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745531 4745531
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
574,17 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gruse 4 RANGS
4
Gruse 4 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4745371 4745371
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
3.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34
3
Grimme GL 34
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4741682 4741682
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
16.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reekie Potato Planter
3
Reekie Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4740646 4740646
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme VL 20 KL 4 Rhg.
2
Grimme VL 20 KL 4 Rhg.
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4740234 4740234
  26906 (K)Dersum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Αριθμός σειρών: 4
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse VL 16 2-reihig
12
Gruse VL 16 2-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4733222 4733222
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 2
679,83 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet sadzarka do ziemniaków Sadzarka 2-rzedowa /Kartoffelpflanze
6
Bomet sadzarka do ziemniaków Sadzarka 2-rzedowa /Kartoffelpflanze
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4730448 4730448
  17-200 Hajnówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
515,58 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 122