Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
9
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat1392979
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffellegemaschine 2-reihig
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffellegemaschine 2-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3369410
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
875 €
με 19% ΦΠΑ
735 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bomet Kartoffellege-maschine Kartoffel Kartoffel Pflanzmaschine
14
Bomet Kartoffellege-maschine Kartoffel Kartoffel Pflanzmaschine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2759348
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 625 cm, Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
349 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschine  Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
18
Unia Kartoffellegemaschine Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat430509
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
12.614 €
με 19% ΦΠΑ
10.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
20
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat882195
49847 Itterbeck, Γερμανία
Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
4.534 €
με 19% ΦΠΑ
3.810 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bareła Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/Sadzarka
4
Bareła Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/Sadzarka
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3733124
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
527 €
με 23% ΦΠΑ
428 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Frees + Pootmachine
5
Grimme Frees + Pootmachine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3645225
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Ανατρεπόμενη χοάνη, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, ηλεκτρονικά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Structural PM 80
3
Structural PM 80
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2309963
9853 TC Munnekezijl-Holland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Απενεργοποίηση σειράς, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, μηχανικό
84.700 €
με 21% ΦΠΑ
70.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
20
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat882195
49847 Itterbeck, Γερμανία
Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
4.534 €
με 19% ΦΠΑ
3.810 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Kartoffellegemaschine  Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
18
Unia Kartoffellegemaschine Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat430509
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
12.614 €
με 19% ΦΠΑ
10.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bareła Planteuse a un rang/One-row Potato Planter/Sembradora
4
Bareła Planteuse a un rang/One-row Potato Planter/Sembradora
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3802684
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
410 €
με 23% ΦΠΑ
333 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL 20 KL
7
Gruse VL 20 KL
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3439316
62-200 Gniezno, Πολωνία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema ALL IN ONE S4075
Βίντεο
9
Miedema ALL IN ONE S4075
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2740050
41844 Wegberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ανατρεπόμενη χοάνη, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς, Σύστημα ιχνηθεσίας, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, μηχανικό
59.500 €
με 19% ΦΠΑ
50.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellege-maschine Kartoffel Kartoffel Pflanzmaschine
14
Bomet Kartoffellege-maschine Kartoffel Kartoffel Pflanzmaschine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2759348
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 625 cm, Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
349 €

Δείτε αγγελία
Remprodex Legemaschine POLA 2-75
6
Remprodex Legemaschine POLA 2-75
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2233670
86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
4.070 €
με 19% ΦΠΑ
3.420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland 3200
8
Kverneland 3200
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3806958
25764 Oesterwurth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Απενεργοποίηση σειράς, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
2.100 €
με 19% ΦΠΑ
1.765 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Structural getrokken
3
Structural getrokken
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3645201
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Structural PM 40
2
Structural PM 40
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3255697
9853 TC Munnekezijl-Holland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, μηχανικό
14.520 €
με 21% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
8
Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3783679
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
689 €
με 19% ΦΠΑ
579 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
7
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3783624
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
428 €
με 19% ΦΠΑ
360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MR Kartoffelpflanzmaschinen/Pootmachine/Potato planters
7
AGRO-MR Kartoffelpflanzmaschinen/Pootmachine/Potato planters
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3820356
59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelleggemaschine/potato planter/sadzarka do ziemniaków
8
Bomet Kartoffelleggemaschine/potato planter/sadzarka do ziemniaków
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3608018
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 67 cm, Αριθμός σειρών: 2
702 €
με 23% ΦΠΑ
571 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL20KLZ
6
Gruse VL20KLZ
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat2967375
21-504 Rokitno, Πολωνία
Απενεργοποίηση σειράς, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, ηλεκτρονικά
4.920 €
με 23% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
9
Unia Kartoffellegemaschine 4 Reihen, Anhängemaschine, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat1392979
49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BOMET S 239/1 2-reihig
3
BOMET S 239/1 2-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3486866
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 70 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme 6 Reihige Kartoffellegemaschine VL20
4
Grimme 6 Reihige Kartoffellegemaschine VL20
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat840083
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
5.831 €
με 19% ΦΠΑ
4.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL-38-ZS
13
Grimme GL-38-ZS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3809186
Roedkaersbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2005, Απόσταση σειρών: 75 cm
26.125 €
με 25% ΦΠΑ
20.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 430
12
Grimme GL 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3797079
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Απενεργοποίηση σειράς, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απόσταση σειρών: 80 cm
84.000 €
με 25% ΦΠΑ
67.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL 20 KLS
5
Gruse VL 20 KLS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3783481
23738 Lensahn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, μηχανικό
4.200 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.794 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GB 215
10
Grimme GB 215
Σπαρτικές μηχανές πατατών, hat3767235
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 2
25.080 €
με 20% ΦΠΑ
20.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 121