Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
BOMET Sadzarka do ziemniaków  S239/1 dwurzędowa
8
ΝΈΑ BOMET Sadzarka do ziemniaków S239/1 dwurzędowa
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4096117
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
476 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GB 430
9
Grimme GB 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4093653
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
37.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
8
Bomet Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4091804
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
579 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
7
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4091792
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 1, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
360 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KARTOFFELLEGEMASCHINE SB 230
8
Grimme KARTOFFELLEGEMASCHINE SB 230
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4088631
04720 Großweitzschen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αριθμός σειρών: 2
49.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other EHO AARDAPPELPOTER
16
Sonstige / Other EHO AARDAPPELPOTER
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4086328
5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 32 FRB
11
Grimme GL 32 FRB
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4081840
Roedkarsbro, 8840, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 70 cm
24.900 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 5M002084 - Pearson 5 Row Potato Planter
3
5M002084 - Pearson 5 Row Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4081456
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
39.742 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Akpil Planter I
5
Sonstige / Other Akpil Planter I
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4080403
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων
1.240 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa z kołami metalowymi 62,5-67,5, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
8
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa z kołami metalowymi 62,5-67,5, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075500
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
630 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 70-75 z kołami gumowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
7
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 70-75 z kołami gumowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075498
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
805 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm	Sadzarka jednorzędowa z kołami metalowymi, One-row potato planter with metal wheels, 1-reihige Pflanzmaschine mit Metallrädern masina de plantat cartofi
7
Bomet Powerfarm Sadzarka jednorzędowa z kołami metalowymi, One-row potato planter with metal wheels, 1-reihige Pflanzmaschine mit Metallrädern masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075499
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
395 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 62,5-67,5 z kołami gumowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
8
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 62,5-67,5 z kołami gumowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075497
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
735 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Sadzarka jednorzędowa z kołami gumowymi, One-row potato planter, 1-reihige Pflanzmaschine masina de plantat cartofi
7
Bomet Powerfarm Sadzarka jednorzędowa z kołami gumowymi, One-row potato planter, 1-reihige Pflanzmaschine masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075496
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
490 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 70-75 z kołami metalowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
8
Bomet Powerfarm Sadzarka dwurzędowa 70-75 z kołami metalowymi, Two-rows potato planters, 2-reihige Pflanzmaschinen masina de plantat cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075495
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
700 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Kopaczka przenośnikowa 2-rzędowa Upus, rozstaw rzędów 70- 75 cm, 2 taśmy odsiewające; transportato
9
Bomet Powerfarm Kopaczka przenośnikowa 2-rzędowa Upus, rozstaw rzędów 70- 75 cm, 2 taśmy odsiewające; transportato
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075489
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 2
5.250 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Powerfarm Kopaczka wibracyjna wyrzut do tyłu, Vibrating digger, Schwingsiebroder mit Heckauswurf masina de scos cartofi
6
Bomet Powerfarm Kopaczka wibracyjna wyrzut do tyłu, Vibrating digger, Schwingsiebroder mit Heckauswurf masina de scos cartofi
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4075488
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
650 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Used Standen 6 Row Potato Planter
Used Standen 6 Row Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4072470
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
21.006 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia GLK4
4
Hassia GLK4
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4065657
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vicon Koningsplanter 4 rij
2
Vicon Koningsplanter 4 rij
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4065489
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GB 430 - 29100053
7
Grimme GB 430 - 29100053
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4062411
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 90 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GB 430 - 29100056
5
Grimme GB 430 - 29100056
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4062313
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Akpil PLANTER
5
Akpil PLANTER
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4059171
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Kartoffellegemaschine/Planteuse/Potato planter 4-rows
3
Kotło-pol Kartoffellegemaschine/Planteuse/Potato planter 4-rows
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4048413
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες
3.092 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia 4-reihig
10
Hassia 4-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4039045
29562 Suhlendorf, Γερμανία
2.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 127