Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Cramer Junior Standard-H
16
ΝΈΑ Cramer Junior Standard-H
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4643741 4643741
  3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
3.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL34F
2
ΝΈΑ Grimme GL34F
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4643000 4643000
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2008, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς
13.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 36 ZS
11
Grimme GL 36 ZS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4636148 4636148
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gruse VL 19 E
8
Gruse VL 19 E
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4635701 4635701
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 4
4.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR Ceres 400 met kooirollen en aanaardkap
AVR Ceres 400 met kooirollen en aanaardkap
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4630601 4630601
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema CP42P
10
Miedema CP42P
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4627628 4627628
  28921 Kostomlaty nad Labem, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2012, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σύστημα ιχνηθεσίας, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Grimme GB 430
10
Grimme GB 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4627278 4627278
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
37.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia hassia
6
Hassia hassia
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4625300 4625300
  76270 les hayons, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1993
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 3100
11
Kverneland UN 3100
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4625161 4625161
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
3.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia GLB-4
11
Hassia GLB-4
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4625148 4625148
  5708BD Helmond, Ολλανδία
Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kotło-pol Kotło-pol Kartoffellegemaschine/Planteuse/Potato planter 4-rows
3
Kotło-pol Kotło-pol Kartoffellegemaschine/Planteuse/Potato planter 4-rows
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4621884 4621884
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 67 cm, Αριθμός σειρών: 4
3.295,47 €
logo
Δείτε αγγελία
Gruse VL 19
9
Gruse VL 19
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4621744 4621744
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών: 4
5.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Beizeinrichtung kpl. 4 Reihen NEU
5
Sonstige / Other Beizeinrichtung kpl. 4 Reihen NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4621302 4621302
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
1.890 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme VL 20 KLZ + Beizeinrichtung
5
Grimme VL 20 KLZ + Beizeinrichtung
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4621300 4621300
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm
8.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eho-Kone 240
6
Eho-Kone 240
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4620222 4620222
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hassia KLS4BL
8
Hassia KLS4BL
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4620141 4620141
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hassia KLS4B
2
Hassia KLS4B
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4620056 4620056
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hassia SL4RH AARDAPPELPOTER
19
Hassia SL4RH AARDAPPELPOTER
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4619785 4619785
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
BARELA Kartoffellegemaschine Kartoffelpflanzmaschine 2-reihig
11
BARELA Kartoffellegemaschine Kartoffelpflanzmaschine 2-reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4610820 4610820
  59-620 Gryfów Śląski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
470 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme FA 200 Frontdünger
5
Grimme FA 200 Frontdünger
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4610457 4610457
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σειρών: 75 cm
6.800 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia SL 4 B/A 90
15
Hassia SL 4 B/A 90
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4607774 4607774
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Ανατρεπόμενη χοάνη, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ημερομηνία εγγραφής: 05.04.2003, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, ...
4.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 K
7
Grimme GL 34 K
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4606695 4606695
  17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σειρών: 75 cm
16.550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 410
8
Grimme GL 410
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4604729 4604729
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2014, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme GL 430 Plattform
3
Grimme GL 430 Plattform
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4604580 4604580
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2013
3.400 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
2
Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4604381 4604381
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 4
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 117