Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland UN3100
8
ΝΈΑ Kverneland UN3100
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3939079
3243 LA Stad a/h Haringvliet, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999
4.538 €
με 21% ΦΠΑ
3.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 420 EXACTA
9
ΝΈΑ Grimme GL 420 EXACTA
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937899
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 4
59.880 €
με 20% ΦΠΑ
49.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema CP 42
10
ΝΈΑ Miedema CP 42
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937900
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Αριθμός σειρών: 4
22.680 €
με 20% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 410
6
ΝΈΑ Grimme GL 410
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937898
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 420
2
ΝΈΑ Grimme GL 420
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937897
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GB 430
9
ΝΈΑ Grimme GB 430
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937889
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 4
47.880 €
με 20% ΦΠΑ
39.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hassia GLK
8
ΝΈΑ Hassia GLK
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937881
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
1.800 €
με 20% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse 4 X 75
7
ΝΈΑ Gruse 4 X 75
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937887
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990
3.600 €
με 20% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hassia
2
ΝΈΑ Hassia
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937513
9663 RW Nieuwe Pekela, Ολλανδία
Σύστημα ιχνηθεσίας, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, μηχανικό, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
605 €
με 21% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL 19 KL
3
ΝΈΑ Gruse VL 19 KL
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937034
86564 Brunnen, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Αριθμός σειρών: 4
4.400 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland UN 3100
10
ΝΈΑ Kverneland UN 3100
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3937024
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996
7.563 €
με 21% ΦΠΑ
6.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Structural
9
ΝΈΑ Structural
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3936876
8305AM Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, μηχανικό
9.063 €
με 21% ΦΠΑ
7.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Super Prefer 4 RANGS
4
ΝΈΑ Super Prefer 4 RANGS
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3936371
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 4
1.080 €
με 20% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse Vl20
8
Gruse Vl20
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3935038
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agronomic Snarenbedpootmachine
11
Agronomic Snarenbedpootmachine
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3935019
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Underhaug -
5
Underhaug -
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3935013
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hassia GLB4
11
Hassia GLB4
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3934995
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 32B+FAG
6
Grimme GL 32B+FAG
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3933996
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
24.000 €
με 19% ΦΠΑ
20.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse
5
Gruse
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3932220
93104 Sünching , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, μηχανικό
2.650 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.394 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rumptstad MULTI 2003
11
Rumptstad MULTI 2003
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3931189
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2003
7.139 €
με 21% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
STANDEN 2 ROW
6
STANDEN 2 ROW
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3929357
HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 36 cm
5.450 €
με 20% ΦΠΑ
4.542 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other T5006350 - Standen 2 Row Potato Planter
4
Other T5006350 - Standen 2 Row Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3929336
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
3.611 €
με 20% ΦΠΑ
3.009 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other 5M002084 - Pearson 5 Row Potato Planter
3
Other 5M002084 - Pearson 5 Row Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3929299
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
47.690 €
με 20% ΦΠΑ
39.742 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Beizeinrichtung kpl. 4 Reihen NEU
5
Sonstige / Other Beizeinrichtung kpl. 4 Reihen NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3927273
17094 Pragsdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
2.249 €
με 19% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland UN3000
3
Kverneland UN3000
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 3927107
YO253QQ Riccall/farm, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992
1.294 €
με 20% ΦΠΑ
1.079 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 136