Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Cramer Kverneland AVR Rau
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bareła 2- Reinige Pflanzmaschine/Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/
4
Bareła 2- Reinige Pflanzmaschine/Planteuse a deux rangs/Two-rows potato planters/
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4695215 4695215
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
525 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme GL32B
11
Grimme GL32B
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4720448 4720448
  21698 Brest, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σύστημα ιχνηθεσίας, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, ...
24.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OZBIL Kartoffelpflanzer/Potato planter/КартофелесажалкаPlantadora
7
OZBIL Kartoffelpflanzer/Potato planter/КартофелесажалкаPlantadora
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4424112 4424112
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 15 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: ηλεκτρονικά
4.831 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Structural PM 80
3
Structural PM 80
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 2309963 2309963
  9853 TC Munnekezijl-Holland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Remprodex Legemaschine POLA 2-75
6
Remprodex Legemaschine POLA 2-75
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 2233670 2233670
  86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 06.09.2018, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
3.760 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
20
Unia Kartoffellegemaschinen Kora 2, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 882195 882195
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
4.050 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Unia Kartoffellegemaschine  Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
18
Unia Kartoffellegemaschine Kora 4 H, hydraulischer Kippbunker, NEU
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 430509 430509
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
11.070 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig 70-75cm/Potato planter/Plantadora/Картофелесажалка двухрядная 70-75 см
5
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig 70-75cm/Potato planter/Plantadora/Картофелесажалка двухрядная 70-75 см
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4861547 4861547
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σύστημα ιχνηθεσίας, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
560 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Taret 1-reihige Kartoffelpflanzmaschine S 245/1
6
Taret 1-reihige Kartoffelpflanzmaschine S 245/1
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4804399 4804399
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ημερομηνία εγγραφής: 16.07.2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 1
350 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bareła 1-Reinige Pflanzmaschine /Planteuse a un rang/One-row Potato Planter
4
Bareła 1-Reinige Pflanzmaschine /Planteuse a un rang/One-row Potato Planter
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4695188 4695188
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
373 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGROZET SA-2-074
5
AGROZET SA-2-074
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4524405 4524405
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1988, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
280 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gruse  4 rzędy
4
Gruse 4 rzędy
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4524192 4524192
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Ανατρεπόμενη χοάνη, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
1.914 €
Δείτε αγγελία
Grimme 8 reihing
10
Grimme 8 reihing
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4593170 4593170
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Ανατρεπόμενη χοάνη, Απενεργοποίηση σειράς, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
15.000 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Standen SP200
6
Standen SP200
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4805946 4805946
  IP26 4JQ Thetford, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hassia KL
12
Hassia KL
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4474490 4474490
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
12.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Structural PM PLANTER 6 RG
16
Structural PM PLANTER 6 RG
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4474487 4474487
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης με ιμάντες
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL32B
3
Grimme GL32B
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4913166 4913166
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ανατρεπόμενη χοάνη, Απόσταση σειρών: 90 cm, Αριθμός σειρών: 2, Δονητής ιμάντα: ηλεκτρονικά
10.336 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig/ Two row potato planter /Plantadora/Sadzarka/Картофелесажалка двухрядная
6
Bomet Kartoffelpflanzer 2-Reihig/ Two row potato planter /Plantadora/Sadzarka/Картофелесажалка двухрядная
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4861571 4861571
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2
513 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
8
MC-AGRI Kartoffellegemaschine 2-reihig S239
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4861474 4861474
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
575 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
7
MC-AGRI Kartoffellegemaschine 1-reihig S239/2
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4861473 4861473
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 1, Τύπος: Μηχανές τοποθέτησης κύπελλων
375 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bomet 2-reihige Kartoffellegemaschine Pflanzmaschine S239
-17%
Βίντεο
6
Bomet 2-reihige Kartoffellegemaschine Pflanzmaschine S239
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4854733 4854733
  06193 Petersberg OT Beidersee, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
570 €
690 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet 1-reihige Kartoffelpflanzmaschine/ Potato Planter/ Картофелесажалка однорядная Gemini
5
Bomet 1-reihige Kartoffelpflanzmaschine/ Potato Planter/ Картофелесажалка однорядная Gemini
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4879135 4879135
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 1
362 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
MD Bomet Kartoffellegemaschine 2-Reihig
10
MD Bomet Kartoffellegemaschine 2-Reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4710940 4710940
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2
520 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MD Bomet Kartoffelpflanzmaschine 1-Reihig
8
MD Bomet Kartoffelpflanzmaschine 1-Reihig
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4710833 4710833
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 1
410 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Cramer DSD
5
Cramer DSD
Σπαρτικές μηχανές πατατών, 4524204 4524204
  87-732 Lubanie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1990, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Δονητής ιμάντα: μηχανικό
980 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 132