Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme RH 24-60 mit Vorsortierung
13
ΝΈΑ Grimme RH 24-60 mit Vorsortierung
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4106552
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE  75-40
12
ΝΈΑ Grimme SE 75-40
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4105143
92637 Weiden i.d.Opf., Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998
22.584 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme TC 80-16 duoband
10
Grimme TC 80-16 duoband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4101291
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
14.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SL 80-14 Hallenvuller
11
Grimme SL 80-14 Hallenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4101287
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
26.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser stortbunker
2
Visser stortbunker
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4096398
5985 NM Grashoek, Ολλανδία
2.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten
2
Schouten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4095610
25764 Süderdeich, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema SB 651
8
Miedema SB 651
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4095605
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema SB 851
10
Miedema SB 851
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4095600
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 SPINECKOP 7 + 3 METRES
7
SPINECKOP 7 + 3 METRES
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4093651
59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
3.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Foekema Wevano dubbele Kistenvuller bigbagvuller
7
Foekema Wevano dubbele Kistenvuller bigbagvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4092790
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
17.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grisnich Automatische Bigbagvuller
4
Grisnich Automatische Bigbagvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4092789
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VHM rollerbaan tbv kisten
5
VHM rollerbaan tbv kisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4092788
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
3.150 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hoppers Used 12 tonne Grain Hopper
Hoppers Used 12 tonne Grain Hopper
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4090607
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
1.817 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 UB
15
Grimme SE 150-60 UB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4088529
93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
100.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser automatische kistenvuller
6
Visser automatische kistenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4083184
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
9.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Automatische Bigbag vuller
3
Automatische Bigbag vuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4083180
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser OPV50.3 opschepmachine
7
Visser OPV50.3 opschepmachine
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4083179
8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ML Onderlosband
2
ML Onderlosband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4081158
8313 AL Rutten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013
2.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax Teleskopband CDVE 1600
8
Climax Teleskopband CDVE 1600
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4080579
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bijlsma Teleskopband 2-807
8
Bijlsma Teleskopband 2-807
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4080574
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Jabelmann
10
Jabelmann
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4078239
21702 Ahlerstedt, Γερμανία
181 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 T219623A - Techneat Terracast V2 Applicator
3
T219623A - Techneat Terracast V2 Applicator
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4074613
NG322LX Holbeach & Barnack, Μεγ. Βρετανία
2.044 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme RH 24-45 combi
4
Grimme RH 24-45 combi
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4074255
hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ταξινόμηση πατατών
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hoppers Used Krm Front Hopper Tyre Press
Hoppers Used Krm Front Hopper Tyre Press
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4073495
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
1.590 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Remprodex KMK Agro RX 45120
8
Remprodex KMK Agro RX 45120
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4072998
15326 Zeschdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
24.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 379