Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
SORPAC ST 2008 Sortierungstische dienen
12
SORPAC ST 2008 Sortierungstische dienen
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3246619
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Τράπεζα διαλογής πατατών
3.099 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mafex Sprühgerät Mobil 2, NEU
20
Mafex Sprühgerät Mobil 2, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1300084
49847 Itterbeck, Γερμανία
5.058 €
με 19% ΦΠΑ
4.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Wasch- und Entsteinungsmaschinen NEU
10
EURO-Jabelmann Wasch- und Entsteinungsmaschinen NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt457051
49847 Itterbeck, Γερμανία
10.698 €
με 19% ΦΠΑ
8.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SORPAC Bürstenmaschinen B1080 (Kartoffeln)
13
SORPAC Bürstenmaschinen B1080 (Kartoffeln)
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3231503
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
2.899 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oldenhuis Palettiermaschine WiBo 7, NEU
Βίντεο
9
Oldenhuis Palettiermaschine WiBo 7, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1440762
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE85/55 SB
8
Grimme SE85/55 SB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3754450
29355 Beedenbostel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
62.000 €
με 19% ΦΠΑ
52.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SL 165
9
Grimme SL 165
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3743004
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
44.715 €

Δείτε αγγελία
Grimme SL 145
7
Grimme SL 145
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3680614
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Domasz  RA - 1 Rollstock/Raschelmaschine/Rampe auto.
6
Domasz RA - 1 Rollstock/Raschelmaschine/Rampe auto.
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3681392
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Λοιπά
11.644 €
με 23% ΦΠΑ
9.466 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 med hjultræk med XXL rensesystem - 7,5t tank
4
Grimme SE 150-60 med hjultræk med XXL rensesystem - 7,5t tank
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3687580
6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Domasz WE-30 PLUS/Scale bagger/Absackwaage/Peseuse a sac
3
Domasz WE-30 PLUS/Scale bagger/Absackwaage/Peseuse a sac
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3681477
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ταινιομεταφορείς
7.899 €
με 23% ΦΠΑ
6.422 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaugele Belüftungstechnik Lüfter M90 4,0 kw
5
Gaugele Belüftungstechnik Lüfter M90 4,0 kw
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3693439
94447 Plattling, Γερμανία
Λοιπά
500 €
με 19% ΦΠΑ
420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema ML 1970
7
Miedema ML 1970
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3693508
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sorpac Automatische Wäge AW116 INOX
5
Sorpac Automatische Wäge AW116 INOX
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3762469
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.335 €
με 23% ΦΠΑ
5.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sorpac Automatische Wäge AW116 (Kartoffeln, Zwiebel, etc.)
10
Sorpac Automatische Wäge AW116 (Kartoffeln, Zwiebel, etc.)
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3762410
63-233 Jaraczewo, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
6.335 €
με 23% ΦΠΑ
5.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Sortownik M616
5
Remprodex: Sortownik M616
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767187
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Sortownik RKS 144/4S; Sorter
6
Remprodex: Sortownik RKS 144/4S; Sorter
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767183
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Sortowniki RKS 165/4S;
6
Remprodex: Sortowniki RKS 165/4S;
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767176
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Reprodex: Stały selekcyjne R 250/85; Sorting Table
5
Reprodex: Stały selekcyjne R 250/85; Sorting Table
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767164
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Stały selekcyjne R 250/110; Sorting Table
6
Remprodex: Stały selekcyjne R 250/110; Sorting Table
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767163
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale
6
Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z elektrobębnem; Bagging Scale
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767104
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z motoreduktorem; Bagging Scale
6
Remprodex: Wagoworkownica RW-50 z motoreduktorem; Bagging Scale
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767096
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 6500; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 6500; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767081
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 6650; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 6650; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767072
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 8500; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 8500; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767063
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 8650; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 8650; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767057
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Grimme GVR 1700 Windrower
4
Grimme Grimme GVR 1700 Windrower
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3766703
TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2012
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme Grimme GT170
4
Grimme Grimme GT170
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3766701
TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 10500; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 10500; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767048
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Λοιπά Remprodex: Przenośnik RM 10650; Feeder Belt
4
Remprodex: Przenośnik RM 10650; Feeder Belt
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3767047
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 436