Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Miedema RZ 160
9
ΝΈΑ Miedema RZ 160
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4723998 4723998
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Lagerhausfüller SL 716  -  54460036
4
ΝΈΑ Grimme Lagerhausfüller SL 716 - 54460036
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4723936 4723936
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ταξινόμηση πατατών
57.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
Tolsma Kartoffellüftung
5
ΝΈΑ Tolsma Kartoffellüftung
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4722240 4722240
  99092 Erfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema SB651
13
ΝΈΑ Miedema SB651
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4721753 4721753
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1994, Ταξινόμηση πατατών
12.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme 3,5M
3
Grimme 3,5M
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4720105 4720105
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SL 80-14
4
Grimme SL 80-14
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4720019 4720019
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ταξινόμηση πατατών
37.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema Sturzbunker MH 200
8
Miedema Sturzbunker MH 200
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4719841 4719841
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ταξινόμηση πατατών
55.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema
5
Miedema
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4718969 4718969
  25792 Neuenkirchen, Γερμανία
Λοιπά
3.750 €
Δείτε αγγελία
U wegers
4
U wegers
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4718602 4718602
  8307 AB Ens, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema stortbak SB651 RZ met voorsortee
3
Miedema stortbak SB651 RZ met voorsortee
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4713354 4713354
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Förderband Förderband mit Fahrgestell
3
Förderband Förderband mit Fahrgestell
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712578 4712578
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1970
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
3
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712564 4712564
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
903,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Trommelwaschmaschine
4
EURO-Jabelmann Trommelwaschmaschine
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712563 4712563
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Λοιπά
2.258,36 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann 165/4
3
EURO-Jabelmann 165/4
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712558 4712558
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
1.355,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Spang und Brands
6
Spang und Brands
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712557 4712557
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
1.806,68 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
4
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712555 4712555
  67126 HHochdorf-Assenheim, Γερμανία
903,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
8
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4712552 4712552
  67126 Hochdorf-Assenheim, Γερμανία
903,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma 2-808-08
7
Bijlsma 2-808-08
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4711078 4711078
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2016, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amac BLX 2400
7
Amac BLX 2400
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4709147 4709147
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2004, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema RZ 160
9
Miedema RZ 160
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4708742 4708742
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser 600-50 transporteur
2
Visser 600-50 transporteur
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4706176 4706176
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning T-40 opschepmachine
2
Jansen & Heuning T-40 opschepmachine
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4706171 4706171
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haring transporteur Transporteur
2
Haring transporteur Transporteur
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4706163 4706163
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema BV-65 Boxenvuller
2
Miedema BV-65 Boxenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4706156 4706156
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema BV-60 boxenvuller
2
Miedema BV-60 boxenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4706152 4706152
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 426