Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme SL 145
4
ΝΈΑ Grimme SL 145
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4262840
  Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ταξινόμηση πατατών
31.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema KOSZ PRZYJĘCIOWY
2
ΝΈΑ Miedema KOSZ PRZYJĘCIOWY
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4261645
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Χοάνες πατάτας
3.568 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KOSZ PRZYJĘCIOWY
2
ΝΈΑ Grimme KOSZ PRZYJĘCIOWY
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4261638
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Χοάνες πατάτας
2.378 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema KOSZ PRZYJĘCIOWY
4
ΝΈΑ Miedema KOSZ PRZYJĘCIOWY
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4261628
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Χοάνες πατάτας
3.568 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser Voorsorteerder VRS 2400/8
2
Visser Voorsorteerder VRS 2400/8
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260453
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
DLM De Lignie Afweger B2 30.10
2
DLM De Lignie Afweger B2 30.10
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260451
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Λοιπά
3.000 €
Δείτε αγγελία
Bijlsma Afweger
3
Bijlsma Afweger
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260449
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Λοιπά
2.750 €
Δείτε αγγελία
Bijlsma Stortbak 6500
9
Bijlsma Stortbak 6500
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260448
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
7.500 €
Δείτε αγγελία
Fortschritt Websorteerder
8
Fortschritt Websorteerder
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260445
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
2.900 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fortschritt Rollenleesband
3
Fortschritt Rollenleesband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260444
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Τράπεζα διαλογής πατατών
1.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jabelmann Vlakke band 6-650
5
Jabelmann Vlakke band 6-650
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260443
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
2.500 €
Δείτε αγγελία
Van Overveld Vlakke band
3
Van Overveld Vlakke band
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260440
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
1.250 €
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning Opschepmachine T60
6
Jansen & Heuning Opschepmachine T60
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260439
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Λοιπά
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser Visser opschepmachine OM 500
4
Visser Visser opschepmachine OM 500
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260438
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
4.500 €
Δείτε αγγελία
Visser Visser opschepmachine OM 600
4
Visser Visser opschepmachine OM 600
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260437
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Λοιπά
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser Opschepmachine 25/40
9
Visser Opschepmachine 25/40
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260435
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Affeldt (Vortex) Wicket bagger
2
Affeldt (Vortex) Wicket bagger
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260433
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Samon Achterlosser 3-600
5
Samon Achterlosser 3-600
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260430
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Ταινιομεταφορείς
2.500 €
Δείτε αγγελία
Agrisep Elektronische kluiten en stenenscheider
6
Agrisep Elektronische kluiten en stenenscheider
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260429
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Downs Kistenvuller
6
Downs Kistenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260423
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Climax Transporteur TP 7-600
6
Climax Transporteur TP 7-600
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260422
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ταινιομεταφορείς
3.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cito stortbak 2400
9
Cito stortbak 2400
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260421
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema Duoband TAT 161-70
6
Miedema Duoband TAT 161-70
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260420
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ταινιομεταφορείς
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bijlsma Duoband 6+6-700
8
Bijlsma Duoband 6+6-700
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4260419
  8304 BA Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ταινιομεταφορείς
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Sortiermaschine V1
6
EURO-Jabelmann Sortiermaschine V1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4257847
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 366