Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Rollen - TRAPOROL Rollen, Tragrollen, Förderrollen, Motorrollen
14
Rollen - TRAPOROL Rollen, Tragrollen, Förderrollen, Motorrollen
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt2395569
48712 Gescher-Hochmoor, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistenfüllgerät KFG/500/1, NEU
9
EURO-Jabelmann Kistenfüllgerät KFG/500/1, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1207860
49847 Itterbeck, Γερμανία
Λοιπά
14.857 EUR
με 19% ΦΠΑ
12.485 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kistenkippgerät KKG 2000, NEU
20
EURO-Jabelmann Kistenkippgerät KKG 2000, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1546746
49847 Itterbeck, Γερμανία
10.692 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.985 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Seitenabkippband,  Abkippband JAB 3500, 3,00 m, NEU. Eigene Herstellung.
19
EURO-Jabelmann Seitenabkippband, Abkippband JAB 3500, 3,00 m, NEU. Eigene Herstellung.
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt2244805
49847 Itterbeck, Γερμανία
16.089 EUR
με 19% ΦΠΑ
13.520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Oldenhuis Palettiermaschine WiBo 7, NEU
Βίντεο
9
Oldenhuis Palettiermaschine WiBo 7, NEU
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt1440762
49847 Itterbeck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SKALS Bürstenmaschine BM 608
2
ΝΈΑ SKALS Bürstenmaschine BM 608
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667056
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Dehne Flachsiebsortierer DSS 6-2/1
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Dehne Flachsiebsortierer DSS 6-2/1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667055
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema Förderband 3,6 x 0,7 m
4
ΝΈΑ Miedema Förderband 3,6 x 0,7 m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667053
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Rollenverlesetisch RVS 750 x 3.000
4
ΝΈΑ InnoKAT Rollenverlesetisch RVS 750 x 3.000
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667052
41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Steigband mit Trichter
4
ΝΈΑ InnoKAT Steigband mit Trichter
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3667051
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
8
ΝΈΑ InnoKAT Walzensortierer WS 600-8/7
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666679
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Busch Rollenverlesetisch
6
ΝΈΑ Sonstige / Other Busch Rollenverlesetisch
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666668
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Absackwaage Jafix I
5
ΝΈΑ EURO-Jabelmann Absackwaage Jafix I
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666667
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Visser Teleskopband 2 x 8 m
6
ΝΈΑ Visser Teleskopband 2 x 8 m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3666661
41468 Neuss, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme RH24-60 COMBI
10
Grimme RH24-60 COMBI
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3664838
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012
85.000 EUR

Δείτε αγγελία
Miedema BV-60
3
Miedema BV-60
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3664317
8313 AL Rutten, Ολλανδία
1.815 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme SE 85-55 UB
Grimme SE 85-55 UB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3663480
86405 Erlingen, Γερμανία
62.900 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
56.820 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
onbekend VEM2 kistenkantelaar
4
onbekend VEM2 kistenkantelaar
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3662927
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
787 EUR
με 21% ΦΠΑ
650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Visser Telesopband 6+7m
6
Visser Telesopband 6+7m
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3662397
86676 Dinkelshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SE 150-60 NB
4
Grimme SE 150-60 NB
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3659819
31188 Holle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
109.480 EUR
με 19% ΦΠΑ
92.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bijlsma Kartoffelsortieranlage 15000
17
Bijlsma Kartoffelsortieranlage 15000
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3659033
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema ML 1985 C+
Miedema ML 1985 C+
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3645206
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme RH 24-60 XXL
3
Grimme RH 24-60 XXL
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3645198
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme SL-8018
4
Grimme SL-8018
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3645185
9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann JKS 165 / 4
4
EURO-Jabelmann JKS 165 / 4
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3641232
49847 Wielen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ταξινόμηση πατατών
12.343 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
11.150 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten
4
Schouten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3638587
45721 Haltern am See, Γερμανία
2.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.849 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GroeNoord transportbanden Op Maat !
13
GroeNoord transportbanden Op Maat !
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3637872
8251 JR Dronten, Ολλανδία
4.538 EUR
με 21% ΦΠΑ
3.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Igelband für 1 Trenngerät
3
Grimme Igelband für 1 Trenngerät
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3624757
94315 Straubing, Γερμανία
300 EUR

Δείτε αγγελία
Omnivent
4
Omnivent
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3624331
78-600 Wałcz, Πολωνία
Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Miedema LBV 106/70
5
Miedema LBV 106/70
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, hdt3624278
47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 363