Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Bijlsma Schouten AVR Breston
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Grimme TH624 - 57400021
8
ΝΈΑ Grimme TH624 - 57400021
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4807836 4807836
  PE20 3PS Lincolnshire , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
37.081,72 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema RT30 onderlosser
9
ΝΈΑ Miedema RT30 onderlosser
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4806348 4806348
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1984, Τύπος: Ταινιομεταφορείς
1.450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other WE-EM
7
ΝΈΑ Sonstige / Other WE-EM
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4806278 4806278
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
5.000 €
Δείτε αγγελία
Kotło-Pol Potato bagging machine 1 row for potato harvester/Ensacadora de patatas para cosechadora/Workownica do ziemniaków
5
ΝΈΑ Kotło-Pol Potato bagging machine 1 row for potato harvester/Ensacadora de patatas para cosechadora/Workownica do ziemniaków
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4806260 4806260
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
58,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kotło-Pol Potato bagging machine 4 rows for potato harvester/Ensacadora de patatas para cosechadora/Workownica do ziemniaków
5
ΝΈΑ Kotło-Pol Potato bagging machine 4 rows for potato harvester/Ensacadora de patatas para cosechadora/Workownica do ziemniaków
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4806195 4806195
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Λοιπά
93,76 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Climax CSB1050C
8
ΝΈΑ Climax CSB1050C
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4805978 4805978
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme 3,5M
3
ΝΈΑ Grimme 3,5M
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4805968 4805968
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Dewaele Briche
3
ΝΈΑ Grimme Dewaele Briche
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4805722 4805722
  59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
7.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Bilsma Hercules 600/4
4
ΝΈΑ Bilsma Hercules 600/4
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4805685 4805685
  25792 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
19.421,86 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning T40
3
ΝΈΑ Jansen & Heuning T40
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4805203 4805203
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema Disco 750
4
ΝΈΑ Miedema Disco 750
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804885 4804885
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τύπος: Λοιπά
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema RT30 opvoerband
4
ΝΈΑ Miedema RT30 opvoerband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804883 4804883
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema RT30 opvoerband
2
ΝΈΑ Miedema RT30 opvoerband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804882 4804882
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
4.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema MB 33 3862 Kisten
4
ΝΈΑ Miedema MB 33 3862 Kisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804879 4804879
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λοιπά
14.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Miedema MB 33 63257 Kisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804881 4804881
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
11.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Miedema MB 33 41486 Kisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804880 4804880
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
11.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema MB 33 59571 kisten
4
ΝΈΑ Miedema MB 33 59571 kisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804877 4804877
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Λοιπά
11.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SL 145
5
ΝΈΑ Grimme SL 145
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804754 4804754
  94447 Plattling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
23.109,24 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Grimme RH 24-60 C8 XXL #17150
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804523 4804523
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Triage et stockage des pommes de terre RC 2000 Auger
3
Triage et stockage des pommes de terre RC 2000 Auger
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4804213 4804213
  62217 TILLOY LES MOFFLAINES, Γαλλία
13.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema TEM12070
3
Miedema TEM12070
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4803444 4803444
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
5.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax CBS Progressie 700
9
Climax CBS Progressie 700
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4803443 4803443
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
6.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Bijlsma Hercules duoband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4803117 4803117
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Breston NB10-300
6
Breston NB10-300
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4803002 4803002
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema SB 851
5
Miedema SB 851
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4802964 4802964
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 444