Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grimme Bijlsma Schouten Breston AVR
EURO-Jabelmann JKS140
7
ΝΈΑ EURO-Jabelmann JKS140
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5072384 5072384
  3910 Zwettl, Αυστρία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
1.053,10 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
onbekend transportband
ΝΈΑ onbekend transportband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5072004 5072004
  Wieringerwaard, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2014, Τύπος: Ταινιομεταφορείς
3.250 €
Δείτε αγγελία
Wifo Opschepbak
2
ΝΈΑ Wifo Opschepbak
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5071778 5071778
  8463VJ Rotsterhaule, Ολλανδία
2.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schouten Big-Bag-Füller
3
Schouten Big-Bag-Füller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5065896 5065896
  26409 Wittmund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Λοιπά
4.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other FEMEK boxfiller
8
Sonstige / Other FEMEK boxfiller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5064463 5064463
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
6.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Miedema REPRENEUR DE TAS REPRENEUR DE TAS MIEDEMA
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5060017 5060017
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
3.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax CSB1050C
10
Climax CSB1050C
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5055895 5055895
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
22.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema RZ 200
6
Miedema RZ 200
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5055816 5055816
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
9.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige FLAUW FRCP7 REMPLISSEUR DE CAISSE FLAUW
5
Sonstige FLAUW FRCP7 REMPLISSEUR DE CAISSE FLAUW
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5053139 5053139
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
12.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Climax CDEV 1200
6
Climax CDEV 1200
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5051431 5051431
  1761 JJ Anna Paulowna, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Ταινιομεταφορείς
7.395 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser Kistenvuller
5
Visser Kistenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5038737 5038737
  9041 VB Berlikum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1995, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
11.000 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Haring transporteur
2
Haring transporteur
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5028852 5028852
  8313 AL Rutten, Ολλανδία
Τύπος: Πανί απορρόφησης πτώσης
1.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige TURBE TYPE D
6
Sonstige TURBE TYPE D
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5028216 5028216
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
2.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema SB 651
10
Miedema SB 651
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5026010 5026010
  55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Πανί απορρόφησης πτώσης
12.140 €
logo
Δείτε αγγελία
Henßen Agrarservice
3
Henßen Agrarservice
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5025782 5025782
  41812 Erkelenz, Γερμανία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Henßen Agrarservice Kettensortierer, Websortierer, Sortierer, Sortiermaschine
3
Henßen Agrarservice Kettensortierer, Websortierer, Sortierer, Sortiermaschine
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5025705 5025705
  41812 Erkelenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Πανί απορρόφησης πτώσης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning Opschep apparaat
4
Jansen & Heuning Opschep apparaat
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5023414 5023414
  2841 LA Moordrecht, Ολλανδία
Τύπος: Λοιπά
950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AVR Stortbak
2
AVR Stortbak
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5023165 5023165
  9130 Kieldrecht, Βέλγιο
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Climax CSB1050C
10
Climax CSB1050C
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5017166 5017166
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
22.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige gebruikte Miedema SB 651-1999
10
Sonstige gebruikte Miedema SB 651-1999
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5015523 5015523
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Τύπος: Λοιπά
15.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Steketee ventilatie kanalen
7
Steketee ventilatie kanalen
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5014254 5014254
  4511PJ Breskens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Τύπος: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Select Agroselector TWIN 10T-3M color
8
Select Agroselector TWIN 10T-3M color
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5011911 5011911
  15749 Mittewalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011
75.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema AKV 41
5
Miedema AKV 41
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5011119 5011119
  8251 JR Dronten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
9.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax KS 1100
5
Climax KS 1100
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5010402 5010402
  29451 Dannenberg-Schaafhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
9.790 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Climax EFF80
5
Climax EFF80
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 5009695 5009695
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003
8.400 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 386