Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme Bijlsma Schouten Breston AVR
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
DOWNS 1680 ELEVATOR
3
DOWNS 1680 ELEVATOR
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4890420 4890420
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Ταινιομεταφορείς
48.536,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SL 80-18
6
Grimme SL 80-18
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4894895 4894895
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema DIM 13070
14
ΝΈΑ Miedema DIM 13070
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4901303 4901303
  9422 CX Smilde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1988, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
9.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
DOWNS DG240
4
DOWNS DG240
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4890344 4890344
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Χοάνες πατάτας
77.974,42 €
Δείτε αγγελία
Miedema
5
Miedema
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4890325 4890325
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
28.251,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CRANFORD
4
CRANFORD
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4890287 4890287
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
6.774,73 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma 66-60-33
15
Bijlsma 66-60-33
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4898436 4898436
  49744 Geeste/Dalum, Γερμανία
Τύπος: Πληρωτές κυτίων/αποθηκών πατάτες
4.500 €
Δείτε αγγελία
Climax CTHV 1750/80
5
Climax CTHV 1750/80
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4898864 4898864
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema AKV 20
3
Miedema AKV 20
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4900741 4900741
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
9.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning T40 L - PO1317172
5
Jansen & Heuning T40 L - PO1317172
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4899125 4899125
  49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
19.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HERBERT CONVEYOR
3
HERBERT CONVEYOR
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4894113 4894113
  HR6 0PL Leominster, Μεγ. Βρετανία
1.977,61 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax CSB1050C
8
Climax CSB1050C
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4892654 4892654
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
22.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Miedema Sturzbunker MH 200
8
Miedema Sturzbunker MH 200
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4895714 4895714
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
55.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Visser KB hallenvuller 11 mtr
16
Visser KB hallenvuller 11 mtr
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4895316 4895316
  8251 JR Dronten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SL 80-18
7
Grimme SL 80-18
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4886436 4886436
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Seiteñannahme
3
Seiteñannahme
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4886406 4886406
  67258 Hessheim, Γερμανία
6.500 €
Δείτε αγγελία
Groenoord Kieperstop
3
Groenoord Kieperstop
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4845192 4845192
  8304 AB Emmeloord, Ολλανδία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
575 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jansen & Heuning T60L
5
Jansen & Heuning T60L
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4846215 4846215
  4641 ST Ossendrecht, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012
21.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Climax 380
5
Climax 380
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4859317 4859317
  62136 LESTREM, Γαλλία
6.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
MG Kartoffelkisten
4
MG Kartoffelkisten
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4730810 4730810
  21409 Oerzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
210 €
Δείτε αγγελία
Climax CSB 1655 E
5
Climax CSB 1655 E
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4785625 4785625
  8800 Roeselare, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema ML 1970 Comfort Plus
7
Miedema ML 1970 Comfort Plus
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4726369 4726369
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Grimme RH 24-45 C9 XXL #17144
8
Grimme RH 24-45 C9 XXL #17144
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4750728 4750728
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Χοάνες πατάτας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
KFMR Bürstenmaschiene
10
KFMR Bürstenmaschiene
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4750659 4750659
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GroeNoord transportbanden Op Maat !
13
GroeNoord transportbanden Op Maat !
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4749802 4749802
  8251 JR Dronten, Ολλανδία
Τύπος: Ταξινόμηση πατατών
4.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 426