Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Miedema SB 1151 mit Vorsortierer
5
ΝΈΑ Miedema SB 1151 mit Vorsortierer
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4456043
  41468 Neuss, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ταξινόμηση πατατών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema RZ 160
9
ΝΈΑ Miedema RZ 160
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4455638
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
5.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme 3,5M
3
ΝΈΑ Grimme 3,5M
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4455583
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
2.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other MERK ONBEKEND TRANSPORTBAND
11
ΝΈΑ Sonstige / Other MERK ONBEKEND TRANSPORTBAND
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4453287
  5085 ET Esbeek, Ολλανδία
Ταξινόμηση πατατών
750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mechatec  kistendraaier
9
Mechatec kistendraaier
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4452142
  8307 AB Ens, Ολλανδία
6.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grimme SL80-18
3
ΝΈΑ Grimme SL80-18
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4452052
  6267NS CAdier en Keer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, Πληρωτές κυτίων/αποθηκών πατάτες
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Miedema Duoband
16
Miedema Duoband
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4451814
  4691SR Tholen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1999, Ταινιομεταφορείς
7.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann JAF
7
EURO-Jabelmann JAF
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4448585
  56751 Einig, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1964, Λοιπά
590 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann
2
EURO-Jabelmann
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4448436
  63801 Kleinostheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ταξινόμηση πατατών
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme SE 140
Grimme SE 140
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4448046
  86405 Erlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
62.100,84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann
9
EURO-Jabelmann
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4447765
  27404 Hesedorf/Gyhum, Γερμανία
Ταινιομεταφορείς
700 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann
6
EURO-Jabelmann
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4447764
  27404 Hesedorf/Gyhum, Γερμανία
Τράπεζα διαλογής πατατών
813,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Westria KRS 5
6
Westria KRS 5
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4447754
  27404 Hesedorf/Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1975, Ταινιομεταφορείς
1.355,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Schomaker
7
Schomaker
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4447734
  27404 Hesedorf/Gyhum, Γερμανία
1.355,01 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme DL 1500
12
Grimme DL 1500
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4447057
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Sortiertisch/sorting table/Роликовый стол/Mesa clasificadora
3
Rolmet Sortiertisch/sorting table/Роликовый стол/Mesa clasificadora
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446739
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταξινόμηση πατατών
1.515,96 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Aufnahmekorb/Receiving basket/Принимающая корзина KP-1
8
Rolmet Aufnahmekorb/Receiving basket/Принимающая корзина KP-1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446712
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταξινόμηση πατατών
5.830,63 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Bandtransporter/Belt conveyor/Конвейерная лента/Przenośnik
5
Rolmet Bandtransporter/Belt conveyor/Конвейерная лента/Przenośnik
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446697
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταινιομεταφορείς
2.122,35 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Sortiertisch/sorting table/Роликовый стол/Mesa clasificadora
2
Rolmet Sortiertisch/sorting table/Роликовый стол/Mesa clasificadora
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446651
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταξινόμηση πατατών
1.399,35 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Kartoffelroder/Potato digger/Двухрядная картофелекопалка
3
Rolmet Kartoffelroder/Potato digger/Двухрядная картофелекопалка
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446566
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Λοιπά
3.148,54 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet Kartoffelsortierer/Potato Grader/Сортировщик M614-2
4
Rolmet Kartoffelsortierer/Potato Grader/Сортировщик M614-2
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446528
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταξινόμηση πατατών
3.381,77 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rolmet  Sortiermaschine/Potato sorting machine/Сортировщик M614-1
5
Rolmet Sortiermaschine/Potato sorting machine/Сортировщик M614-1
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446446
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ταξινόμηση πατατών
3.101,90 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bijlsma Hercules KV 2800 kistenvuller
9
Bijlsma Hercules KV 2800 kistenvuller
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4446010
  9987 SJ Zijldijk, Ολλανδία
8.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amac BK
4
Amac BK
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4445532
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1984
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann
11
EURO-Jabelmann
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/πρόσθετη επεξεργασία, 4445173
  74336, Γερμανία
Ταξινόμηση πατατών
7.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 407