Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Struik 4RF320 4x75 cm
7
ΝΈΑ Struik 4RF320 4x75 cm
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3934909
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1994, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
1.903 €

Δείτε αγγελία
Grimme HD3000N
8
Grimme HD3000N
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3925668
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
2.767 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier  FKS 310
6
Baselier FKS 310
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3924276
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm
4.043 €

Δείτε αγγελία
Grimme GF 400
7
Grimme GF 400
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3924090
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Αυλακωτήρας, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm
19.266 €

Δείτε αγγελία
Other POTATO RIDGER
4
Other POTATO RIDGER
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3923833
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
Αυλακωτήρας
402 €
με 20% ΦΠΑ
335 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 75-4
8
Grimme GF 75-4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3920091
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2010, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm
8.087 €

Δείτε αγγελία
Struik VOLLFELD Frontfräse 4 x 75 cm  4RF310F
6
Struik VOLLFELD Frontfräse 4 x 75 cm 4RF310F
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3912798
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Εξοπλισμός χωραφιών, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Φρέζα σειρών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme KSA 75-2
5
Grimme KSA 75-2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3912759
8600 Siófok, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Κόπανος βοτάνων
5.252 €
με 27% ΦΠΑ
4.136 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AKPIL KRAUTSCHLAEGER KS 1500 ( Frei Haus geliefert - Frühkauf)
11
AKPIL KRAUTSCHLAEGER KS 1500 ( Frei Haus geliefert - Frühkauf)
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3908053
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Κόπανος βοτάνων
5.510 €
με 19% ΦΠΑ
4.630 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 400
5
Grimme GF 400
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3900870
59670 Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Αυλακωτήρας
31.200 €
με 20% ΦΠΑ
26.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann UFO 97/1 (V3D)
6
EURO-Jabelmann UFO 97/1 (V3D)
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3892882
65428 Rüsselsheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
1.750 €
με 19% ΦΠΑ
1.471 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier FKVS 310
5
Baselier FKVS 310
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3892473
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
3.092 €

Δείτε αγγελία
Baselier 3LKA280
5
Baselier 3LKA280
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3887272
Swineshead, PE20 3PS, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Κόπανος βοτάνων
11.991 €
με 20% ΦΠΑ
9.992 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 75-4
Grimme GF 75-4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3885793
55-216 Domaniów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Φρέζα αναχωμάτων, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme HD 3000-ST
10
Grimme HD 3000-ST
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3883703
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2002, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αυλακωτήρας
4.250 €
με 25% ΦΠΑ
3.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 75-4
6
Grimme GF 75-4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3880459
9853 TC Munnekezijl-Holland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 300.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Φρέζα σειρών
11.193 €
με 21% ΦΠΑ
9.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Grimme GH 4 Häufeldammforme
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3879416
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αυλακωτήρας
4.594 €
με 10.7% ΦΠΑ
4.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Gruse Häufelgerät 4 Rhg
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3879413
29562 Suhlendorf, Γερμανία
Αυλακωτήρας
2.261 €
με 19% ΦΠΑ
1.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amac LK4
5
Amac LK4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3879006
4436 RE Oudelande, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Κόπανος βοτάνων
8.900 €

Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
10
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3873427
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
6.942 €
με 19% ΦΠΑ
5.834 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
10
Bomet Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3873421
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
6.005 €
με 19% ΦΠΑ
5.046 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Forma 2
4
Unia Forma 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3865051
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 70 cm
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Einböck Rollstar
8
Sonstige / Other Einböck Rollstar
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3854392
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας
16.000 €
με 25% ΦΠΑ
12.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen /Obsypniki do zie
3
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen /Obsypniki do zie
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3852806
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Λοιπά
2.067 €

Δείτε αγγελία
Bomet Jäthacke-Häufler/ Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma
Bomet Jäthacke-Häufler/ Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3851451
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
333 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 97