Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Grimme AVR Baselier Asa-Lift
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 2 Reihen /Ridger two rows /Obsypnik/ Окучник
5
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 2 Reihen /Ridger two rows /Obsypnik/ Окучник
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4882614 4882614
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 03.09.2019, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Λοιπά
1.332,13 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme DF 3000
4
Grimme DF 3000
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4540355 4540355
  27404 Hesedorf/Gyhum, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
4.516,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AKPIL MULTIPIEL DAMMFRAESE
8
AKPIL MULTIPIEL DAMMFRAESE
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3404549 3404549
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Φρέζα σειρών
4.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
6
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3369701 3369701
  Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.75 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
6
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3369591 3369591
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 3, Τύπος: Αυλακωτήρας
419 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
4
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3367977 3367977
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
731 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler 3 Reihen ohne Steinsicherung
4
www.wupodo.de - Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler 3 Reihen ohne Steinsicherung
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3367881 3367881
  17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KSA 75-2
5
Grimme KSA 75-2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3912759 3912759
  8600 Siófok, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2008, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
3.897,40 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Wirax HÄUFELGERÄT / RIDGER / ESCARDADORA  / OBSYPNIK
3
Wirax HÄUFELGERÄT / RIDGER / ESCARDADORA / OBSYPNIK
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4035552 4035552
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 3, Τύπος: Λοιπά
356,00 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rumptstad RSF 2000 6X75
7
Rumptstad RSF 2000 6X75
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4466061 4466061
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2000, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Δίσκος αυλακωτήρα, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, ...
10.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KS 1500
3
Grimme KS 1500
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4884192 4884192
  26553 Dornum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
1.400 €
Δείτε αγγελία
Struik 4RF 310
7
Struik 4RF 310
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3917195 3917195
  Zwaagdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
6.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia Forma 2
3
Unia Forma 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4815788 4815788
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 70 cm, Αριθμός σειρών: 2
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät, Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V 5 D, 4 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät, Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V 5 D, 4 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4740601 4740601
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
5.235 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät,  Häufelgerät, Häufler V 3 D, 2 Reihen, mit Dammformblech, NEU
20
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät, Häufelgerät, Häufler V 3 D, 2 Reihen, mit Dammformblech, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4617438 4617438
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
3.495 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
VEMAC Bomet Häufler Kartoffelhäufler Häufelpflug Häufelgerät NEU
5
VEMAC Bomet Häufler Kartoffelhäufler Häufelpflug Häufelgerät NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3578331 3578331
  39171 Osterweddingen / Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αυλακωτήρας, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
335,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AKPIL PIEL 3
9
AKPIL PIEL 3
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4073016 4073016
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
378 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler U865
Βίντεο
8
Bomet Kartoffelhäufler U865
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4297441 4297441
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόσταση σειρών: 6 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
1.999 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler U865/9
Βίντεο
7
Bomet Kartoffelhäufler U865/9
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4297408 4297408
  06193 Petersberg (Halle Saale), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόσταση σειρών: 6 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
979 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AKPIL KRAUTSCHLAEGER KS 1500 ( Frei Haus geliefert - Frühkauf)
11
AKPIL KRAUTSCHLAEGER KS 1500 ( Frei Haus geliefert - Frühkauf)
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3908053 3908053
  6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
4.630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Remprodex UFO 2R-75
6
Remprodex UFO 2R-75
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4243445 4243445
  86744 Hainsfarth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
2.485 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät,  Ausstellungsmaschine, Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V 5 D, 4 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Kartoffelhäufelgerät, Ausstellungsmaschine, Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V 5 D, 4 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 1164586 1164586
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
3.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Struik VOLLFELD Frontfräse 4 x 75 cm  4RF310F
6
Struik VOLLFELD Frontfräse 4 x 75 cm 4RF310F
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 3912798 3912798
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 3.10 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Φρέζα σειρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Struik 4FL
5
Struik 4FL
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4890649 4890649
  9439PB Witteveen, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
2.250 €
Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
10
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4861471 4861471
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
5.180 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 95