Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt1164586
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
6.230 €
με 19% ΦΠΑ
5.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
6
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3369701
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
990 €
με 19% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grimme Struik  2 RF 165
4
Grimme Struik 2 RF 165
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3768466
52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
8.450 €
με 19% ΦΠΑ
7.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
BOMET Haufelgerat Kartoffeln Jäthacke-Häufler Häufelgerät Kartoffeln
10
BOMET Haufelgerat Kartoffeln Jäthacke-Häufler Häufelgerät Kartoffeln
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt2759355
64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 3
299 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AVR RSF 2000
5
AVR RSF 2000
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt2993704
09648 Kriebstein OT Grünlichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σώμα αυλακωτήρα, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Φρέζα αναχωμάτων, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Φρέζα σειρών
4.165 €
5.355 €

με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR RSF2000
3
AVR RSF2000
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3763877
9960 Assenede, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2006, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Φρέζα σειρών
7.079 €
με 21% ΦΠΑ
5.850 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Struik  2 RF 165
4
Grimme Struik 2 RF 165
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3768466
52445 Ameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
8.450 €
με 19% ΦΠΑ
7.101 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AKPIL MULTIPIEL
8
AKPIL MULTIPIEL
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3404549
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Εξοπλισμός χωραφιών, Φρέζα αναχωμάτων, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Φρέζα σειρών
4.665 €
με 19% ΦΠΑ
3.920 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
6
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3369701
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
990 €
με 19% ΦΠΑ
832 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
6
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3369591
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
497 €
με 19% ΦΠΑ
418 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme  GF 75 -  4
7
Grimme GF 75 - 4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3403426
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2013, Εξοπλισμός χωραφιών, Φρέζα αναχωμάτων, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Ημερομηνία εγγραφής: 17.04.2014, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Φρέζα σειρών
21.590 €
με 19% ΦΠΑ
18.143 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
4
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3367977
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
870 €
με 19% ΦΠΑ
731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler 3 Sektionen ohne Steinsicherung
4
Wallentin & Partner GmbH - wupodo.de Kartoffelhäufler 3 Sektionen ohne Steinsicherung
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3367881
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
350 €
με 19% ΦΠΑ
294 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformbleche, V3D, 2 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformbleche, V3D, 2 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt430394
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
4.159 €
με 19% ΦΠΑ
3.495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Forma 2
4
ΝΈΑ Unia Forma 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3773018
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
3.570 €
με 19% ΦΠΑ
3.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme
3
Grimme
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3718504
48734 Reken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
4.300 €
με 10.7% ΦΠΑ
3.884 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Struik
7
Struik
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3438739
32694 Dörentrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gruse Dammformer 2 x 90
4
Gruse Dammformer 2 x 90
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3753603
50354 Hürth, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 90 cm
2.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.807 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen /Obsypniki do zie
3
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen /Obsypniki do zie
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3607483
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Λοιπά
2.311 €
με 23% ΦΠΑ
1.879 € καθαρά
Δείτε αγγελία
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt1164586
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
6.230 €
με 19% ΦΠΑ
5.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR RSF 2000
5
AVR RSF 2000
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt2993704
09648 Kriebstein OT Grünlichtenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Σώμα αυλακωτήρα, Εξοπλισμός για εργασία σε πλαγιές, Φρέζα αναχωμάτων, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Φρέζα σειρών
4.165 €
5.355 €

με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Postertz H4
5
Postertz H4
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3766395
47906 Kempen, Γερμανία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
1.600 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.445 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rumptstad FH4x75 RSF2000
7
Rumptstad FH4x75 RSF2000
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3404216
8304 AC Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1998, Φρέζα αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Φρέζα σειρών
3.812 €
με 21% ΦΠΑ
3.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GFD - 83000341
5
Grimme GFD - 83000341
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3743664
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GFD - 83000320
5
Grimme GFD - 83000320
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3743654
Damme, 49401, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GH 4 Skan
3
Grimme GH 4 Skan
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3739456
Customer, Δανία
Έτος κατασκευής: 2013, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αυλακωτήρας
10.125 €
με 25% ΦΠΑ
8.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR Multivator
5
AVR Multivator
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3701796
Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Απόσταση σειρών: 4 cm, Αυλακωτήρας
10.200 €
με 20% ΦΠΑ
8.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
10
Bomet Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3691205
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
6.171 €
με 19% ΦΠΑ
5.186 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
10
Bomet Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3691142
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
5.338 €
με 19% ΦΠΑ
4.486 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GF 200
5
Grimme GF 200
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3554873
49401 Damme, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 94