Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Grimme AVR Baselier Asa-Lift
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ AVR RAFALE
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5074616 5074616
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ AVR RAFALE
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5074617 5074617
  CB6 3NX Cambridgeshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2020
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Baselier GKS HD 310 Steinlösung
4
Baselier GKS HD 310 Steinlösung
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5073485 5073485
  86561 Aresing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Αυλακωτήρας
6.932,77 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Struik 4lkfa75
4
Struik 4lkfa75
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5069551 5069551
  9584 TD Mussel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
5.800 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amac LKU 500 Krautschlegler
4
Amac LKU 500 Krautschlegler
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5065414 5065414
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme KS 75 -2
3
Grimme KS 75 -2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5053141 5053141
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
4.900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Cramer Krautschläger 4 Reihig
5
Cramer Krautschläger 4 Reihig
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5050601 5050601
  26907 Walchum, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
1.000 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Rumpstad RSK-2000 Kverneland
5
Sonstige / Other Rumpstad RSK-2000 Kverneland
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5044692 5044692
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
3.400 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GH 4 Öko
4
Grimme GH 4 Öko
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5044691 5044691
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2018, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
16.200 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
10
MC-AGRI Dammfräse Schollenabst. 750 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5037421 5037421
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
5.180 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MC-AGRI Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
10
MC-AGRI Dammfräse Schollenabst. 675 mm P520
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 5037420 5037420
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
4.490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme Baselier Krautschläger wie Grimme
11
Grimme Baselier Krautschläger wie Grimme
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4996659 4996659
  27383 Scheeßel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
8.823,53 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other REEKIE Bedplough
9
Sonstige / Other REEKIE Bedplough
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4992949 4992949
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Αυλακωτήρας
2.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MacLouis KBG2250 uien loofklapper
8
MacLouis KBG2250 uien loofklapper
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4992102 4992102
  3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
6.950 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROLMET czyszczarka do ziemniaków
3
ROLMET czyszczarka do ziemniaków
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4990217 4990217
  18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 0.71 m
2.179 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme GF 400 #17384
2
Grimme GF 400 #17384
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4986595 4986595
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Φρέζα σειρών
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other IMAC VRDH 4F80
6
Sonstige / Other IMAC VRDH 4F80
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4974745 4974745
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2009, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 80 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
6.100 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Unia FORMA 2
3
Unia FORMA 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4973981 4973981
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Μηχανική τσάπα
3.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grimme KS 75 - 2
9
Grimme KS 75 - 2
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4911426 4911426
  8840 Rødkærsbro , Δανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός σειρών: 2, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
10.400 €
εξ. 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Baselier Rijenfrees 4FKE310
13
Baselier Rijenfrees 4FKE310
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4902231 4902231
  8304 AC Emmeloord, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Εξοπλισμός χωραφιών, Πλάτος εργασίας: 310.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Rumptstad Speedridger
7
Rumptstad Speedridger
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4893231 4893231
  6274 NN Reijmerstok, Ολλανδία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Δίσκος αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Αυλακωτήρας
7.250 €
Δείτε αγγελία
Bomet Häufler/Hackgerät /Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma/ Прополник-окучник 3 секционный
3
Bomet Häufler/Hackgerät /Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma/ Прополник-окучник 3 секционный
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4884190 4884190
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Απόσταση σειρών: 62 cm, Τύπος: Λοιπά
586 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 2 Reihen /Ridger two rows /Obsypnik/ Окучник
5
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 2 Reihen /Ridger two rows /Obsypnik/ Окучник
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4882614 4882614
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 03.09.2019, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Τύπος: Λοιπά
1.359 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Asa-Lift OT-2000F
9
Asa-Lift OT-2000F
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4850519 4850519
  47918 Tönisvorst, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.70 m, Τύπος: Κόπανος βοτάνων
12.550 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
EKIW Hackmaschine 3 Reihen/Pielniko-obsypnik 3 rzędowy/Полольник-окучник 3-ех рядный
EKIW Hackmaschine 3 Reihen/Pielniko-obsypnik 3 rzędowy/Полольник-окучник 3-ех рядный
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, 4838585 4838585
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ημερομηνία εγγραφής: 04.10.2019, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
492 €
εξ. 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 88