Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία φροντίδας πατατών στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
6
Wallentin & Partner GmbH Häufelgerät Kartoffelhäufler Häufelpflug 3 Schar Dammwalze
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3369701
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
1.079 EUR
με 19% ΦΠΑ
907 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
6
Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler Häufelgerät 3Schar m. Steinsicherung&Werkz.
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3369591
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σώμα αυλακωτήρα, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 62 cm, Αυλακωτήρας
490 EUR
με 19% ΦΠΑ
412 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformblech, V5D, 4 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt1164586
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
6.230 EUR
με 19% ΦΠΑ
5.235 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
4
Wallentin & Partner GmbH Kartoffelhäufler mit Werkzeug und Steinsicherung 5 Sektionen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3367977
17255 Wesenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Απόσταση σειρών: 63 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
781 EUR
με 19% ΦΠΑ
656 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformbleche, V3D, 2 Reihen, NEU
20
EURO-Jabelmann Häufler Häufelgerät mit Dammformbleche, V3D, 2 Reihen, NEU
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt430394
49847 Itterbeck, Γερμανία
Αυλακωτήρας, Σώμα αυλακωτήρα, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 0.75 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
4.159 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.495 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Terrier 4 x0.75
8
Terrier 4 x0.75
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3660893
62136 LESTREM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
4.680 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier Baselier 2 LKB190, 21524
4
Baselier Baselier 2 LKB190, 21524
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3659262
Fife, KY6 2RU, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011, Κόπανος βοτάνων
5.691 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.742 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Schouten poetsmachine PT100-14
6
Schouten poetsmachine PT100-14
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3647365
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
1.997 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.650 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Obsypniki do ziemniaków z przystawką profilującą redliny, U865/9,( 2 rzędy),Potato ridging ploughs with attachment for ridge forming , Kartoffelhäufler mit einem Zusatzgerät zum Formen von Dämmen
3
Bomet Obsypniki do ziemniaków z przystawką profilującą redliny, U865/9,( 2 rzędy),Potato ridging ploughs with attachment for ridge forming , Kartoffelhäufler mit einem Zusatzgerät zum Formen von Dämmen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3644531
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.494 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.215 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Obsypniki do ziemniaków z przystawka profilującą redliny, ,  U865* ( 4 rzędy),   Potato ridging ploughs with attachment for ridge forming,  Kartoffelhäufler mit einem Zusatzgerät zum Formen von Dämmen
2
Bomet Obsypniki do ziemniaków z przystawka profilującą redliny, , U865* ( 4 rzędy), Potato ridging ploughs with attachment for ridge forming, Kartoffelhäufler mit einem Zusatzgerät zum Formen von Dämmen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3644528
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.768 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Pielniko-obsypnik 3- rzędowy, Hoe ridgers, Jäthacke-Häufler
3
Bomet Pielniko-obsypnik 3- rzędowy, Hoe ridgers, Jäthacke-Häufler
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3637660
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
306 EUR
με 23% ΦΠΑ
249 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Pielniko-obsypnik 5- rzędowy, Hoe ridgers, Jäthacke-Häufler
2
Bomet Pielniko-obsypnik 5- rzędowy, Hoe ridgers, Jäthacke-Häufler
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3637659
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
476 EUR
με 23% ΦΠΑ
387 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Struik Dammfräse 2RF 165
5
Struik Dammfräse 2RF 165
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3626782
59457 Werl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φρέζα αναχωμάτων, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2007, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
8.925 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Baselier KS320
5
Baselier KS320
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3625231
62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005
9.000 EUR
με 20% ΦΠΑ
7.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Remprodex Potato picker Lister burgonya de pommes de terre listeuse lister aardappelen
6
Remprodex Potato picker Lister burgonya de pommes de terre listeuse lister aardappelen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3623724
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hommes Constructie Rugvormer Aanaarder
12
Hommes Constructie Rugvormer Aanaarder
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3620956
9561PK Ter Apel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Σώμα αυλακωτήρα, Αυλακωτήρας, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
7.260 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Standen FT2 - 530
6
Grimme Standen FT2 - 530
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3619973
Swineshead, PE20 3PS , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002, Κόπανος βοτάνων
2.678 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.232 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Jäthacke-Häufler/ Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma P 475
Bomet Jäthacke-Häufler/ Hoe ridgers/ Pielniko-obsypnik Norma P 475
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3615910
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
241 EUR
με 23% ΦΠΑ
196 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme BF400, 91000323
5
Grimme BF400, 91000323
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3613682
Swineshead, PE20 3PS , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Αυλακωτήρας
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse P520 Schollenabst. 750 mm
10
Bomet Dammfräse P520 Schollenabst. 750 mm
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3613593
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
5.610 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.714 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Dammfräse P520 Schollenabst. 675 mm
10
Bomet Dammfräse P520 Schollenabst. 675 mm
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3613574
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φρέζα αναχωμάτων, Αριθμός σειρών: 2, Αυλακωτήρας
4.862 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.086 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AVR RC-B  Speedridger/Ecorid./Öko-Hack
3
AVR RC-B Speedridger/Ecorid./Öko-Hack
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3608759
86564 Brunnen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
13.401 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen
3
Bomet Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät, 4 Reihen
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3607483
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Λοιπά
2.294 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.865 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
GLB Rijenfrees 4x75
4
GLB Rijenfrees 4x75
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3603098
8304 AC Emmeloord, Ολλανδία
Έλασμα διαμόρφωσης αναχωμάτων, Φρέζα αναχωμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αυλακωτήρας
2.118 EUR
με 21% ΦΠΑ
1.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Einböck Hillstar 6R Kartoffelstriegel
10
Sonstige / Other Einböck Hillstar 6R Kartoffelstriegel
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3601108
17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Αυλακωτήρας
14.149 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.890 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Landmaschinen Neuhaus Bürstmaschine Modell BM 11010
4
Landmaschinen Neuhaus Bürstmaschine Modell BM 11010
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3597423
49497 Mettingen, Γερμανία
4.010 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Eureka 2R loofklapper
3
Eureka 2R loofklapper
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3593072
7382BR Klarenbeek, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1980, Ημερομηνία εγγραφής: 15.10.1980, Πλάτος εργασίας: 150.00 m, Αριθμός σειρών: 2, Απόσταση σειρών: 75 cm
400 EUR

Δείτε αγγελία
Grimme KSA 1500
2
Grimme KSA 1500
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3584231
Hardifort, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Κόπανος βοτάνων
3.480 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
VEMAC Bomet Kartoffelhäufler Bomet U865/9
8
VEMAC Bomet Kartoffelhäufler Bomet U865/9
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3578381
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
VEMAC Bomet Jäthacke-Häufler Bomet P475
5
VEMAC Bomet Jäthacke-Häufler Bomet P475
Τεχνολογία φροντίδας πατατών, hbt3578331
39114 Magdeburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 84