Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Köckerling Ultima 450
8
ΝΈΑ Köckerling Ultima 450
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270411
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch CO 6
12
ΝΈΑ Horsch CO 6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270412
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
5.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone MC 601
5
ΝΈΑ Amazone MC 601
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270414
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 740 A
6
ΝΈΑ John Deere 740 A
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270415
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης
14.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D 7-30 Special + Rüt
4
ΝΈΑ Amazone D 7-30 Special + Rüt
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270386
  52511 Geilenkirchen-Prummern, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 400.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
1.897 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K
5
ΝΈΑ Amazone ED 602 K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270372
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
27.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn - Nodet VENTA LC.402
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270368
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone D 9-30
5
ΝΈΑ Amazone D 9-30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270366
  85400 Sainte-Gemme-la-Plaine, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 18.00 m
3.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Askel OPTISEM
8
ΝΈΑ Askel OPTISEM
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270330
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
2.850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dehondt PORTE
6
ΝΈΑ Dehondt PORTE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270331
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 4.60 m
6.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio CEREALE
10
ΝΈΑ Maschio CEREALE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270328
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nordstein ROTO MATIC
10
ΝΈΑ Nordstein ROTO MATIC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270327
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
3.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde SP5000
10
ΝΈΑ Kongskilde SP5000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270329
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1986, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
4.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet BSV6
9
ΝΈΑ Nodet BSV6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270320
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nodet GC
6
ΝΈΑ Nodet GC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270321
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky TRAMELINE SX
8
ΝΈΑ Sulky TRAMELINE SX
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270319
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet pneumatique
9
ΝΈΑ Nodet pneumatique
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270316
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 7.00 m, Αριθμός σειρών: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Tank
9
ΝΈΑ Tank
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270317
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem PNEUMATIQUE
8
ΝΈΑ Monosem PNEUMATIQUE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270318
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Monosem PORTE PNEUMATIQUE
10
ΝΈΑ Monosem PORTE PNEUMATIQUE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270314
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
19.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem 502
9
ΝΈΑ Monosem 502
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270315
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
4
ΝΈΑ Evers Graslandprofi 6.20 beluchter zaaimachine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4270285
  6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.20 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Pöttinger terrasem 4000t
ΝΈΑ Pöttinger terrasem 4000t
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270140
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009
14.194 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken solitare9 zirkon 10
ΝΈΑ Lemken solitare9 zirkon 10
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270139
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
27.819 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone d8-30 super
12
ΝΈΑ Amazone d8-30 super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4270127
  7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, μηχανικό
4.500 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3415