Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Other COUSINS V-Form legs
4
Other COUSINS V-Form legs
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3892543
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Becker Aeromat 8
5
Becker Aeromat 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3884009
88450 Berkheim - Illerbachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, ...
12.900 €
με 19% ΦΠΑ
10.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem
13
Monosem
Φυτευτικές μηχανές, 3890142
3520 Zonhoven, Βέλγιο
Αριθμός σειρών: 6
7.200 €
με 21% ΦΠΑ
5.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Espro 6000R
7
Kuhn Espro 6000R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3890510
15913 Märkische Heide, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ...
70.210 €
με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Miedema Structural
10
Miedema Structural
Φυτευτικές μηχανές, 3892722
4306 NL Nieuwerkerk, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 4
10.527 €
με 21% ΦΠΑ
8.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL34K
Βίντεο
3
Grimme GL34K
Φυτευτικές μηχανές, 3892716
52441 Linnich, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
22.140 €
με 10.7% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL34K
3
Grimme GL34K
Φυτευτικές μηχανές, 3892712
52441 Linnich, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
22.140 €
με 10.7% ΦΠΑ
20.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vicon monopil
6
Vicon monopil
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3885826
9947PN Termunten, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Απόσταση σειρών: 50 cm, Τεύτλο, μηχανικό
2.844 €
με 21% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler Greenmaster 300 Harroflex 3M
6
Güttler Greenmaster 300 Harroflex 3M
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3892081
49624 Löningen, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.730 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid 300 Super XL Top Zustand
19
Väderstad Rapid 300 Super XL Top Zustand
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3880689
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ιχνηθέτης, Τροχός βάθους, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, ...
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Mirka
3
Gaspardo Mirka
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3880570
29576 Barum Tätendorf-Eppensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
28.441 €
με 19% ΦΠΑ
23.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Baertschi Dual Gebläse
4
Baertschi Dual Gebläse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3880562
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.330 €
με 19% ΦΠΑ
1.958 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Centra Super
3
Becker Centra Super
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3886602
93089 Aufhausen, Γερμανία
Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 50 cm, Τεύτλο, μηχανικό
1.100 €

Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 9-400KA
4
Lemken Solitair 9-400KA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3886548
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2300.00 l, Σπαρτική μηχανή, Πνευματικό
13.990 €
με 19% ΦΠΑ
11.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima
11
Kverneland Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3891502
46499 Hamminkeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, ...
8.524 €
με 10.7% ΦΠΑ
7.700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3RX
9
Horsch Pronto 3RX
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3893648
23795 Traventhal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gaspardo Maestra
4
Gaspardo Maestra
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3870997
300668 Timisoara, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 12, Αραβόσιτος, Πνευματικό
24.600 €

Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE-R 6 reihig
6
Gaspardo MTE-R 6 reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3896336
32689 Kalletal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, ...
14.875 €
με 19% ΦΠΑ
12.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland un3100
6
Kverneland un3100
Φυτευτικές μηχανές, 3898413
9130 KIELDRECHT, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 1997, Αριθμός σειρών: 4
4.840 €
με 21% ΦΠΑ
4.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse VL 20 KLSA
8
Gruse VL 20 KLSA
Φυτευτικές μηχανές, 3898502
29565 Wriedel, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
6.750 €
με 19% ΦΠΑ
5.672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Sämaschinenzubehör Fronttank 1200 l
5
Köckerling Sämaschinenzubehör Fronttank 1200 l
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3914247
17268 Haßleben, Γερμανία
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Euro-Jabelmann Euro Leger V4H
6
Euro-Jabelmann Euro Leger V4H
Φυτευτικές μηχανές, 3897522
49733 Haren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 4
2.700 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.439 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 9000- T mit 9 Metern Arbeitsbreite, 12- Reiher aus 2010
19
Amazone EDX 9000- T mit 9 Metern Arbeitsbreite, 12- Reiher aus 2010
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3901592
19348 Perleberg- Bundesland Brandenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ...
53.431 €
με 19% ΦΠΑ
44.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumatikstar 600
3
Einböck Pneumatikstar 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3894773
27624 Elmlohe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
6.950 €
με 19% ΦΠΑ
5.840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Cirrus 6001 active
14
Amazone Cirrus 6001 active
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3898988
23769 Fehmarn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Τροχός βάθους, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
51.170 €
με 19% ΦΠΑ
43.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2977