Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Accord Spornrad
ΝΈΑ Kverneland Accord Spornrad
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4362419
  34414 Daseburg, Γερμανία
150 €
Δείτε αγγελία
Kleine Maxi Corn S
6
ΝΈΑ Kleine Maxi Corn S
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4362395
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος, μηχανικό
1.980 €
Δείτε αγγελία
Vicon LZ 451
7
ΝΈΑ Vicon LZ 451
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362393
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG
10
ΝΈΑ Monosem NG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4362356
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
16.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Askel
8
ΝΈΑ Askel
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362354
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
2.850 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D7 Typ 30 Super S, Exaktstriegel, Fahrgassen
14
ΝΈΑ Amazone D7 Typ 30 Super S, Exaktstriegel, Fahrgassen
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362341
  34414 Daseburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
1.250 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone AD-P 303 Special drill KX3000 power harrow
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362293
  TF12 5BB Shropshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
21.574 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Niemeyer KR4520
8
ΝΈΑ Niemeyer KR4520
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362282
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Amazone SUPER 25
14
ΝΈΑ Amazone SUPER 25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362273
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
KG TECH
6
ΝΈΑ KG TECH
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362261
  49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Dowdeswell DP7D 4F PLOUGH 11011244
4
ΝΈΑ Dowdeswell DP7D 4F PLOUGH 11011244
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4362047
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
4.485 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Planter 3TI
16
ΝΈΑ Kuhn Planter 3TI
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4361940
  2111 Harmannsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone Cataya 3000 Special & KE 3001 Super
6
ΝΈΑ Amazone Cataya 3000 Special & KE 3001 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361939
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
25.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform SEMO 100
8
ΝΈΑ Reform SEMO 100
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361880
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.168 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DC-CLASSIC 3000 SCM + DAMA 300
9
ΝΈΑ Maschio DC-CLASSIC 3000 SCM + DAMA 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361615
  01561 Cunnersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
15.833 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleine IniCorn Syncro-Drive
10
ΝΈΑ Kleine IniCorn Syncro-Drive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4361603
  23843 Bad Oldesloe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 18, Τεύτλο
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken
11
ΝΈΑ Lemken
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361420
  79286 Glottertal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
14.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia DU 250
2
ΝΈΑ Hassia DU 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361361
  94486 Osterhofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1978, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1978, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 300.00 l, Σπαρτική μηχανή, μηχανικό
903 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 6 rijer Monozentra bieten zaaimachine
6
ΝΈΑ 6 rijer Monozentra bieten zaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4361297
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
1.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 G-Hassia-Zaaimachine
2
ΝΈΑ G-Hassia-Zaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4361277
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1970, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 4,0 m
5
ΝΈΑ Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 4,0 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361135
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 3,0 m
5
ΝΈΑ Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 3,0 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361134
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 2,7 m
5
ΝΈΑ Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 2,7 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361133
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 2,5 m
4
ΝΈΑ Mc-Agri Agregat uprawowo- siewny talerzowy 2,5 m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361115
  64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone D9 4000 SUPER
7
ΝΈΑ Amazone D9 4000 SUPER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4361095
  62-230 Folwark, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 850.00 l, Σπαρτική μηχανή, μηχανικό
9.038 €
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3487