Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Gherardi G-262
4
Gherardi G-262
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat2992751
300668 Timisoara, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχός βάθους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 10.85 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5500.00 l, ...
40.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
34.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
OZDOKEN Einzelkorn Sämaschine VPHE DG4/ pneumatic planter
5
OZDOKEN Einzelkorn Sämaschine VPHE DG4/ pneumatic planter
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2858481
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Πνευματικό, Αραβόσιτος
10.511 EUR
με 23% ΦΠΑ
8.545 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hassia DU 100 300/25
8
Hassia DU 100 300/25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3496844
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Δημοπρασία

auction
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone ED 452-K Contour, neuwertig,Mikrogranulatstreuer
15
Amazone ED 452-K Contour, neuwertig,Mikrogranulatstreuer
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3396545
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ...
26.180 EUR
με 19% ΦΠΑ
22.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SKY Agriculture Easydrill 3000 Fertisem
Βίντεο
12
SKY Agriculture Easydrill 3000 Fertisem
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3627193
29591 Römstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland Accord
15
ΝΈΑ Kverneland Accord
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667389
31535 Neustadt, Γερμανία
3.546 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.980 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland ACCORD DA
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3667296
49716 Meppen, Γερμανία
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Amazone AD-P 303 Special
10
ΝΈΑ Amazone AD-P 303 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667221
24589 Ellerdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
13.090 EUR
με 19% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone D9 3000 Special
2
ΝΈΑ Amazone D9 3000 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667217
3710 Ziersdorf, Αυστρία
Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
11.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
9.833 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid A800S
10
ΝΈΑ Väderstad Rapid A800S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667116
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 8.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn NS PLUS 2311
10
ΝΈΑ Kuhn NS PLUS 2311
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667113
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6m tines seeder
3
ΝΈΑ John Deere 6m tines seeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3667108
LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
15.621 EUR

Δείτε αγγελία
Nodet PLANTER 2
7
ΝΈΑ Nodet PLANTER 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3666658
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Αριθμός σειρών: 12
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe M400 A MULTIDRILL
10
ΝΈΑ Rabe M400 A MULTIDRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3666636
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995
4.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
3.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nodet GC
9
ΝΈΑ Nodet GC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3666635
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
1.920 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Nordsten 2,5M
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3666403
3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.50 m
690 EUR
με 20% ΦΠΑ
575 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT 4
3
ΝΈΑ Becker AEROMAT 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3666246
31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige/Other DRILLMASCHINE 3 M
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3666185
32791 Lage, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone AD 3000 SUPER
8
ΝΈΑ Amazone AD 3000 SUPER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3666007
49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
30.345 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone KE/AD 3000 Super
ΝΈΑ Amazone KE/AD 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665821
90427 Nürnberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
27.579 EUR
με 19% ΦΠΑ
23.176 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima HD
18
ΝΈΑ Kverneland Optima HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665659
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
21.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Hassia DKL 300
5
ΝΈΑ Hassia DKL 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665629
84030 Landshut, Γερμανία
Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.471 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Isaria 6000/S
2
ΝΈΑ Isaria 6000/S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665624
84347 Pfarrkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.349 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.134 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger Vitasem 300
12
ΝΈΑ Pöttinger Vitasem 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665621
97618 Wülfershausen, Γερμανία
Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
6.998 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
6.322 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Accord PNEUMATIK DL  #433
5
ΝΈΑ Accord PNEUMATIK DL #433
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665618
83104 Tuntenhausen, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
3.400 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.857 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sulky TRAMLINE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665602
02190 Guignicourt, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely POLYMAT
4
ΝΈΑ Lely POLYMAT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665588
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Αριθμός σειρών: 32
5.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO
3
ΝΈΑ Horsch PRONTO
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665571
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
43.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
36.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone AD-PL 302
4
ΝΈΑ Amazone AD-PL 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3665557
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
11.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem 502 12 RANGS
5
ΝΈΑ Monosem 502 12 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665560
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Αριθμός σειρών: 12
1.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2809