Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kuhn Kverneland Horsch Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Lemken Compact Solitair 9/600 KK
3
Lemken Compact Solitair 9/600 KK
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844690 4844690
  38259 Salzgitter, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
37.400 €
39.000 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ozdoken SONDERANGEBOT Sähmaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNA Siewnik zbożowy
5
Ozdoken SONDERANGEBOT Sähmaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNA Siewnik zbożowy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844142 4844142
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Λοιπά, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
6.086,44 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ozdoken SONDERANGEBOT Sämaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNE Siewnik zbożowy
8
Ozdoken SONDERANGEBOT Sämaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNE Siewnik zbożowy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844431 4844431
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
6.211,16 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ozdoken Sämaschine 3 m/Mechanical seed drill/Сеялка/Sembradora mecánica/Siewnik zbożowy
8
Ozdoken Sämaschine 3 m/Mechanical seed drill/Сеялка/Sembradora mecánica/Siewnik zbożowy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844402 4844402
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Λοιπά, ...
7.814,53 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ozdoken Sämaschine 3 m/Mechanical seed drill/Сеялка/Sembradora mecánica/Siewnik zbożowy
5
Ozdoken Sämaschine 3 m/Mechanical seed drill/Сеялка/Sembradora mecánica/Siewnik zbożowy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844387 4844387
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Λοιπά, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
7.639,29 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland s-drill
8
Kverneland s-drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4838573 4838573
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lemken Compact-Solitair 9/300 Z167
8
Lemken Compact-Solitair 9/300 Z167
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4838444 4838444
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2018, ...
52.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Weeder HD 6 mtr.
18
He-Va Weeder HD 6 mtr.
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4840884 4840884
  84576 Teising, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Junkkari M 3000
Βίντεο
16
Junkkari M 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4863847 4863847
  83623 Baiernrain, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
29.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dutzi KR 2400 S
11
Dutzi KR 2400 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4863837 4863837
  73340 Amstetten-Stubersheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
8.600 €
Δείτε αγγελία
Bomet Häufler/Hackgerät 4 -reihig P 475/1
5
Bomet Häufler/Hackgerät 4 -reihig P 475/1
Φυτευτικές μηχανές, 4861460 4861460
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 4
505 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Eco Speed 3001
16
Rabe Eco Speed 3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4865957 4865957
  29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
17.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Integra
7
Kuhn Integra
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4868947 4868947
  59348 Lüdinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
4.516,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sky Agriculture Easydrill W 6010 HD Pro
20
Sky Agriculture Easydrill W 6010 HD Pro
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4839387 4839387
  29591 Römstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4100.00 l, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Overige
7
Overige
Φυτευτικές μηχανές, 4846213 4846213
  1761 JJ Anna Paulowna, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 2
495 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34
18
Grimme GL 34
Φυτευτικές μηχανές, 4836094 4836094
  29525 Uelzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Cataya 3000 + KX3001
5
Amazone Cataya 3000 + KX3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4850764 4850764
  89335 Ichenhausen-Deubach, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 650.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
32.352,94 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
KFMR Planta
-13%
7
KFMR Planta
Φυτευτικές μηχανές, 4838405 4838405
  73485 Unterschneidheim-Zöbingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 2
1.000 €
1.150 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Fronttank DSF 1600
5
AGRISEM Fronttank DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4891575 4891575
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
15.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone AD 3000 Super
10
Amazone AD 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4890627 4890627
  31855 Aerzen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2012, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
19.900 €
Δείτε αγγελία
Batyra Zwischenfruchtstreuer 110 l/
11
Batyra Zwischenfruchtstreuer 110 l/
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4896368 4896368
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 22.00 m
643,10 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio GASPADO DAMA 300 Corex + DC-CLASSIC 3000
8
Maschio GASPADO DAMA 300 Corex + DC-CLASSIC 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4894543 4894543
  26203 Wardenburg OT Littel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1760
4
John Deere 1760
Φυτευτικές μηχανές, 4893489 4893489
  4181 Nádudvar, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 1996
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo DM-Rapido / Nina 300 - 25R
9
Gaspardo DM-Rapido / Nina 300 - 25R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4886442 4886442
  89160 Dornstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord DL
4
Kverneland Accord DL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4883526 4883526
  37620 Bremke, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
1.764,71 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3343