Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Kuhn Kverneland Horsch Lemken Maschio Pöttinger Rabe
Monosem NG+4
4
ΝΈΑ Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5148303 5148303
  68127 Sainte-Croix-en-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.40 m, Αριθμός σειρών: 8
26.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 452-K
9
ΝΈΑ Amazone ED 452-K
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5148261 5148261
  27419 Sittensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
7.700 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM DOS SILVER T3.0
9
ΝΈΑ AGRISEM DOS SILVER T3.0
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5148216 5148216
  27404 Bockel - Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν
12.450,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch DC 6
12
ΝΈΑ Horsch DC 6
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5148145 5148145
  35447 Reiskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, ...
37.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ozdoken Planter VXK 12-Neumaschine
9
ΝΈΑ Ozdoken Planter VXK 12-Neumaschine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5148034 5148034
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
21.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo SP 520
13
ΝΈΑ Gaspardo SP 520
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5148007 5148007
  4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Αριθμός σειρών: 4
2.991,15 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AWEMAK Cultivation and seeding 3 m BEST PRICE!!!
9
ΝΈΑ AWEMAK Cultivation and seeding 3 m BEST PRICE!!!
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147969 5147969
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Light Cultivation & seeding NEW!! BEST PRICE!!!
4
ΝΈΑ AWEMAK Light Cultivation & seeding NEW!! BEST PRICE!!!
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147968 5147968
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Light cultivation&seeding JAGA AGS 30
4
ΝΈΑ AWEMAK Light cultivation&seeding JAGA AGS 30
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147967 5147967
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
AWEMAK Light cultivation&seeding JAGA AGS 25
4
ΝΈΑ AWEMAK Light cultivation&seeding JAGA AGS 25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147966 5147966
  97-570 Przedbórz, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Niemeyer MD 4
6
ΝΈΑ Niemeyer MD 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5147712 5147712
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige SCAN AGRO 4 m.
8
ΝΈΑ Sonstige SCAN AGRO 4 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147678 5147678
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
3.500 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Fleming 180 Spreader
8
ΝΈΑ Sonstige Fleming 180 Spreader
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147562 5147562
  LN8 3RH Lincolnshire, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
551 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken SOLITAIR 9
2
ΝΈΑ Lemken SOLITAIR 9
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147557 5147557
  76850 BOSC LE HARD, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
32.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Rabe WMKE 300
3
ΝΈΑ Rabe WMKE 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147361 5147361
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.424,37 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other NG + 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5147192 5147192
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
15.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other NG + 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5147180 5147180
  44110 LOUISFERT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland OPTIMA
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5147179 5147179
  44810 HERIC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
22.300 €
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland DAS
4
ΝΈΑ Kverneland DAS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147176 5147176
  76890 ST OUEN DU BREUIL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Socs
7
ΝΈΑ Kuhn Socs
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147175 5147175
  36800 LE PONT CHRETIEN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
9.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn HR 304D
8
ΝΈΑ Kuhn HR 304D
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147174 5147174
  18390 SAINT GERMAIN DU PUY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Rau AIRSEM
7
ΝΈΑ Rau AIRSEM
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147173 5147173
  28150 VOVES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
5.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ADP 402
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147166 5147166
  80700 ROYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
7.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger Vitasem 302
7
ΝΈΑ Pöttinger Vitasem 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5147124 5147124
  89297 Roggenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
14.350 €
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K Contour
7
ΝΈΑ Amazone ED 602 K Contour
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5147113 5147113
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
18.000 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 3076