Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Kuhn Kverneland Horsch Lemken Maschio Pöttinger Rabe
TECHNIK-PLUS TP Front Turbo
ΝΈΑ TECHNIK-PLUS TP Front Turbo
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5020837 5020837
  01623 Lommatzsch, Γερμανία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Amazone D7 Super S
6
ΝΈΑ Amazone D7 Super S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020723 5020723
  46414 Rhede, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
1.500 €
Δείτε αγγελία
Amazone KX 3000/AD 3000
9
ΝΈΑ Amazone KX 3000/AD 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020680 5020680
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους
27.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D9 3000 Super
5
ΝΈΑ Amazone D9 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020683 5020683
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους
11.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602-K CONTOUR PROFI
10
ΝΈΑ Amazone ED 602-K CONTOUR PROFI
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5020628 5020628
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
19.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD 303 mit KE 303 und Keilringwalze 302/50
20
ΝΈΑ Amazone AD 303 mit KE 303 und Keilringwalze 302/50
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020610 5020610
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, ...
11.653,12 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone D8/25 Special
13
ΝΈΑ Amazone D8/25 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020592 5020592
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
2.145,44 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone Rapsausrüstung Rapstrennwand
2
ΝΈΑ Amazone Rapsausrüstung Rapstrennwand
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 5020523 5020523
  27333 Schweringen, Γερμανία
71,43 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Focus 4 TD
9
ΝΈΑ Horsch Focus 4 TD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020517 5020517
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RD 300 S, neues Getriebe, Super XL-Saattank, s. Details
20
ΝΈΑ Väderstad Rapid RD 300 S, neues Getriebe, Super XL-Saattank, s. Details
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020371 5020371
  34414 Daseburg, Γερμανία
Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid A 400 S, BJ 2002, ca. 8500 ha, s. Details
19
ΝΈΑ Väderstad Rapid A 400 S, BJ 2002, ca. 8500 ha, s. Details
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020350 5020350
  34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, ...
15.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 Contour
5
ΝΈΑ Amazone ED 602 Contour
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5020123 5020123
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
13.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Compact Solitär 9/600 KH
5
ΝΈΑ Lemken Compact Solitär 9/600 KH
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5020097 5020097
  27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
45.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem Einzelkornsägerät NG Plus 4
5
ΝΈΑ Monosem Einzelkornsägerät NG Plus 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5020007 5020007
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 6
24.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat M8Z
5
ΝΈΑ Becker Aeromat M8Z
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019910 5019910
  17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
4.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat M8Z
5
ΝΈΑ Becker Aeromat M8Z
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019837 5019837
  17209 Leizen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
4.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
4
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5019814 5019814
  39319 Jerichow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
88.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 AS
4
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5019773 5019773
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
91.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 9/300-DS 125- Zirkon
5
ΝΈΑ Lemken Solitair 9/300-DS 125- Zirkon
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5019680 5019680
  27239 Twistringen, Γερμανία
Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
35.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 9000 T
5
ΝΈΑ Amazone EDX 9000 T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019623 5019623
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 12
55.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat II
5
ΝΈΑ Becker Aeromat II
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019596 5019596
  49688 Lastrup, Γερμανία
Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 4
1.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K
2
ΝΈΑ Amazone ED 602 K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019592 5019592
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
11.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD-P 303 Super / KG 303
5
ΝΈΑ Amazone AD-P 303 Super / KG 303
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5019557 5019557
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
17.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602-K/FRS 1004
5
ΝΈΑ Amazone ED 602-K/FRS 1004
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5019558 5019558
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
18.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/400 / Solitair 8/400
3
ΝΈΑ Lemken Zirkon 10/400 / Solitair 8/400
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5019553 5019553
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
17.000 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 3193