Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
AGRISEM Fronttank DSF 1600
13
AGRISEM Fronttank DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4103310
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
15.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Widder Egge
5
Widder Egge
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4095665
72393 Burladingen, Γερμανία
1.500 €

Δείτε αγγελία
Lemken Abstellfüße für Solitär
Lemken Abstellfüße für Solitär
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4095635
34414 Daseburg, Γερμανία
160 €

Δείτε αγγελία
Vicon Monozentra zaaiframe
5
Vicon Monozentra zaaiframe
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4093908
3281 LB Numansdorp, Ολλανδία
1.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Horsch Stabiliser Disc for Terrano FG
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4090851
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
539 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Vorauflaufmarkierung
5
Horsch Vorauflaufmarkierung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4089921
35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
804 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad SCHNECKE FÜR VÄDERSTAD TEMPO
3
Väderstad SCHNECKE FÜR VÄDERSTAD TEMPO
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4088843
96142 Hollfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 OPTIMA HD
5
OPTIMA HD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4088823
92262 Birgland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
12.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck STRIEGEL PNEUMATIC Star Pro
6
Einböck STRIEGEL PNEUMATIC Star Pro
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4088595
84137 Vilsbiburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
8.824 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 750 A 6 Meter
2
John Deere 750 A 6 Meter
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4087997
3185 Schmitten, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2016
3.185 €
χωρίς 7.6% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere von Jetter
2
John Deere von Jetter
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4087993
3185 Schmitten, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2010
3.185 €
χωρίς 7.6% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Müller Elektronik A 100
2
Müller Elektronik A 100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4084661
31552 Apelern , Γερμανία
999 €

Δείτε αγγελία
 ACM19523 auget élément semoir Kverneland M Drill
4
ACM19523 auget élément semoir Kverneland M Drill
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4081820
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
5 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lehner Super Vario 110
7
Lehner Super Vario 110
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080341
59320 Ennigerloh - Westkirchen, Γερμανία
1.261 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC481903 coude metal semoir Kverneland Accord
2
AC481903 coude metal semoir Kverneland Accord
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080173
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC294110 support disque de semis Kverneland Accord
2
AC294110 support disque de semis Kverneland Accord
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080169
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
120 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC 495825 Pneu Farmflex pour roue plombeuse semoir Accord Kverneland
3
AC 495825 Pneu Farmflex pour roue plombeuse semoir Accord Kverneland
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080068
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
17 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC351094 Roue pour semoir Direct Kverneland MSC 3 - 4 - 6 mètres
3
AC351094 Roue pour semoir Direct Kverneland MSC 3 - 4 - 6 mètres
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080067
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC805921 Kit déflecteur de turbine semoir Kverneland Accord Optima Optima NT Optima HD
AC805921 Kit déflecteur de turbine semoir Kverneland Accord Optima Optima NT Optima HD
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4080057
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 AC819913 roue de jauge 300 x 100 semoir pneumatique Kverneland Accord Optima - Miniair
2
AC819913 roue de jauge 300 x 100 semoir pneumatique Kverneland Accord Optima - Miniair
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4079980
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 ACM19335 Support de bras gauche de disques semoir Kverneland Accord M Drill pro
4
ACM19335 Support de bras gauche de disques semoir Kverneland Accord M Drill pro
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4079873
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 ACM19336 Support de bras droite de disques semoir Kverneland Accord M Drill pro
5
ACM19336 Support de bras droite de disques semoir Kverneland Accord M Drill pro
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4079872
56230 QUESTEMBERT, Γαλλία
150 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Sämaschinenzubehör Fronttank 1200 l
5
Köckerling Sämaschinenzubehör Fronttank 1200 l
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4078936
17268 Haßleben, Γερμανία
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 DELIMBE T28
3
DELIMBE T28
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4077856
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 DELIMBE SPECIAL DECHAUMEUR
3
DELIMBE SPECIAL DECHAUMEUR
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4077855
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 185