Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone APV Horsch Lemken Kverneland
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Unia Eta 200
5
Unia Eta 200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4864448 4864448
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
AGRISEM Fronttank DSF 1600
5
AGRISEM Fronttank DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4891575 4891575
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
15.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Vd Sluis Plantdak
15
Vd Sluis Plantdak
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4879214 4879214
  1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
1.950 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo KÓŁKA KÓŁKO DOPRAWIAJACE DOCISKOWE COREX
7
Gaspardo KÓŁKA KÓŁKO DOPRAWIAJACE DOCISKOWE COREX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4724155 4724155
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.381,77 €
Δείτε αγγελία
Gaspardo ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE ALLIANTE NINA D9
7
Gaspardo ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE ALLIANTE NINA D9
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4724148 4724148
  67-320 Małomice, Πολωνία
760,10 €
Δείτε αγγελία
Amazone Zahnpackerwalze für Kreiselgrubber 301
4
Amazone Zahnpackerwalze für Kreiselgrubber 301
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4737084 4737084
  67292 Kirchheimbolanden, Γερμανία
1.300 €
Δείτε αγγελία
Sulky TF 1800 Fronttank John Deere DEMO
6
Sulky TF 1800 Fronttank John Deere DEMO
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4713722 4713722
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
14.249,58 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 auger  Toruqe XHD 1200
7
auger Toruqe XHD 1200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4818995 4818995
  307185 Gătaia, Ρουμανία
14.900 €
χωρίς 24% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro u. Maistro, Zwillingsräder
5
Horsch Maestro u. Maistro, Zwillingsräder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4596900 4596900
  01561 Ebersbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.575 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Henßen Pflanzgutschneidemaschine, Pflanzgut, Pflanzgutschneider             Preis auf Anfrage
7
Henßen Pflanzgutschneidemaschine, Pflanzgut, Pflanzgutschneider Preis auf Anfrage
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4597214 4597214
  41812 Erkelenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Henßen Agrarservice
5
Henßen Agrarservice
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4610530 4610530
  41812 Erkelenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
7.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio DÜNGERBEFÜLLSCHNECKE HYDR.
5
Maschio DÜNGERBEFÜLLSCHNECKE HYDR.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4707993 4707993
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland IXTRA LIFE
4
Kverneland IXTRA LIFE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4622207 4622207
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
13.860 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem KSM
10
Monosem KSM
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4542883 4542883
  76889 Schweigen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
2.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio Scatenata 3000
9
Maschio Scatenata 3000
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4760947 4760947
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
15.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
APV Pneumatisches Sägerät 300 l Dünger Edition
4
APV Pneumatisches Sägerät 300 l Dünger Edition
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4785446 4785446
  3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
3.241,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV Pneumatisches Sägerät 200 l Dünger Edition hydr. Gebläse
4
APV Pneumatisches Sägerät 200 l Dünger Edition hydr. Gebläse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4785434 4785434
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
5.268,91 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV Pneumatisches Sägerät 200 l hydr. Gebläse
4
APV Pneumatisches Sägerät 200 l hydr. Gebläse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4785427 4785427
  26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.436,97 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV PS 800 M1 hydr. Gebläse
4
APV PS 800 M1 hydr. Gebläse
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4785423 4785423
  3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018
7.333,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agro-Masz SP200 Sämaschine der Nachfrüchte, Zwischenfruchtstreuer
Βίντεο
5
Agro-Masz SP200 Sämaschine der Nachfrüchte, Zwischenfruchtstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4066200 4066200
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
2.300 €
logo
Δείτε αγγελία
Ozodken Seed controller/Contrôleur de semences/Kontroler wysiewu
3
Ozodken Seed controller/Contrôleur de semences/Kontroler wysiewu
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3873447 3873447
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
1.105,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Köckerling Vorauflaufmarkierung Köckerling
3
Köckerling Vorauflaufmarkierung Köckerling
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3820264 3820264
  04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Horsch  Pronto 6 KE Befüllschnecke
4
Horsch Pronto 6 KE Befüllschnecke
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3840862 3840862
  8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2009
3.358 €
Δείτε αγγελία
Gaspardo Baertschi, Maschio Reihendüngerstreuer
20
Gaspardo Baertschi, Maschio Reihendüngerstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3836783 3836783
  88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bagramet Zwischenfruchtstreuer/Spreader/Epandeur
3
Bagramet Zwischenfruchtstreuer/Spreader/Epandeur
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 3927527 3927527
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
672,57 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 189