Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Henßen Pflanzgutschneidemaschine
3
ΝΈΑ Henßen Pflanzgutschneidemaschine
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3821709
41812 Erkelenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
FOBRO Baumschul-Sämaschine 1,5m
Βίντεο
8
FOBRO Baumschul-Sämaschine 1,5m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3618292
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Carry 4900/650, elektrisch/hydraulisch, schwenkbar, NEU
20
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Carry 4900/650, elektrisch/hydraulisch, schwenkbar, NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det2504611
49847 Itterbeck, Γερμανία
10.413 €
με 19% ΦΠΑ
8.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Eta 200
11
Unia Eta 200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3785850
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.284 €
με 19% ΦΠΑ
3.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Fronttank DSF 1600
9
AGRISEM Fronttank DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3782986
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.362 €
με 19% ΦΠΑ
14.590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combisem
7
AGRISEM Combisem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3782979
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.638 €
με 19% ΦΠΑ
10.620 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Fronttank 1200 l
5
Köckerling Fronttank 1200 l
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3790952
17268 Haßleben, Γερμανία
1.190 €
με 19% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hücobi Spiralschlauch DN32
8
Hücobi Spiralschlauch DN32
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3746982
34587 Felsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
100 €

Δείτε αγγελία
Basrijs Duijndam Machines
4
Basrijs Duijndam Machines
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3747651
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Basrijs BPL/k200
3
Basrijs BPL/k200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3748117
2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
APV PS 120 M1 D elektr Gebläse (PS120M1 E D)
6
APV PS 120 M1 D elektr Gebläse (PS120M1 E D)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3815446
3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
3.534 €
με 20% ΦΠΑ
2.945 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV KS 40 M2
6
APV KS 40 M2
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3813680
3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014
702 €
με 20% ΦΠΑ
585 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredo 12010
5
Vredo 12010
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3820343
46325 Borken, Γερμανία
5.712 €
με 19% ΦΠΑ
4.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV PS 300 M1 D TWIN H-Gebl (PS300M1 D TWIN)
Βίντεο
7
APV PS 300 M1 D TWIN H-Gebl (PS300M1 D TWIN)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3814095
3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015
6.282 €
με 20% ΦΠΑ
5.235 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Henßen Pflanzgutschneidemaschine
3
ΝΈΑ Henßen Pflanzgutschneidemaschine
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3821709
41812 Erkelenz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Köckerling Vorauflaufmarkierung Köckerling
3
Köckerling Vorauflaufmarkierung Köckerling
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3820264
04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
FOBRO Baumschul-Sämaschine 1,5m
Βίντεο
8
FOBRO Baumschul-Sämaschine 1,5m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3618292
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
7.378 €
με 19% ΦΠΑ
6.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Woprol Wózek pod rozsiewacz/ Fahrgestell fuer Düngerstreuer
13
Woprol Wózek pod rozsiewacz/ Fahrgestell fuer Düngerstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3606261
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.989 €
με 23% ΦΠΑ
1.617 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Fronttank DF1
14
Kverneland Accord Fronttank DF1
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3807614
93138 Lappersdorf, Γερμανία
4.600 €

Δείτε αγγελία
SMS Dales seeder roller overseeder CV3000N seeder roller
15
SMS Dales seeder roller overseeder CV3000N seeder roller
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3804438
NE47 9PY HEXHAM, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Agro-Lift Elektryczny Siewnik Poplonów
Βίντεο
7
Agro-Lift Elektryczny Siewnik Poplonów
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3802318
21-146 Przytoczno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018
729 €
με 23% ΦΠΑ
592 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HPS Sämaschine der Nachfrüchte / Siewnik poplonu
4
HPS Sämaschine der Nachfrüchte / Siewnik poplonu
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3195930
15-659 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
510 €

Δείτε αγγελία
ŻMIJKA DMUCHAWA PODAJNIK DO ZBOŻA KUKURYDZY BDB 4M
3
ŻMIJKA DMUCHAWA PODAJNIK DO ZBOŻA KUKURYDZY BDB 4M
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3101304
67-320 Małomice, Πολωνία
1.189 €

Δείτε αγγελία
Gaspardo Nachrüstsatz für Reihendüngung
3
Gaspardo Nachrüstsatz für Reihendüngung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3403818
83119 Obing, Γερμανία
2.950 €
με 10.7% ΦΠΑ
2.665 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ SP200
11
AGRO-MASZ SP200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3290298
93158 Teublitz, Γερμανία
3.188 €
με 19% ΦΠΑ
2.679 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV Doorzaaimachine GP300 M1 Graslandverzorgin
5
APV Doorzaaimachine GP300 M1 Graslandverzorgin
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3208966
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
TOP-AGRO SÄMASCHINE DER NACHFRÜCHTE  SP 200
7
TOP-AGRO SÄMASCHINE DER NACHFRÜCHTE SP 200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3183920
59-900 Zgorzelec, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
2.400 €

Δείτε αγγελία
CanAgro Befüllschnecke
3
CanAgro Befüllschnecke
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3167236
49597 Rieste, Γερμανία
3.511 €
με 19% ΦΠΑ
2.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 174