Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Gaspardo KÓŁKA KÓŁKO DOPRAWIAJACE DOCISKOWE COREX
7
ΝΈΑ Gaspardo KÓŁKA KÓŁKO DOPRAWIAJACE DOCISKOWE COREX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4724155 4724155
  67-320 Małomice, Πολωνία
1.393,88 €
Δείτε αγγελία
Gaspardo ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE ALLIANTE NINA D9
7
ΝΈΑ Gaspardo ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE ALLIANTE NINA D9
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4724148 4724148
  67-320 Małomice, Πολωνία
766,76 €
Δείτε αγγελία
Roder mit Heckauswurf Ursa TOP ANGEBOT!!! Schwingsiebroder mit Heckauswurf Ursa
5
ΝΈΑ Roder mit Heckauswurf Ursa TOP ANGEBOT!!! Schwingsiebroder mit Heckauswurf Ursa
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4722619 4722619
  64-200 Wolsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019
565 €
logo
Δείτε αγγελία
Unia Eta 200
5
Unia Eta 200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4720304 4720304
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Doublet Record Steuerung für MaxiSeeder
3
Doublet Record Steuerung für MaxiSeeder
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4716688 4716688
  34414 Daseburg, Γερμανία
85 €
Δείτε αγγελία
Maschio Hydraulische Anbauteile Hitch
2
Maschio Hydraulische Anbauteile Hitch
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4715598 4715598
  84183 Niederviehbach, Γερμανία
924,37 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky TF 1800 Fronttank John Deere DEMO
6
Sulky TF 1800 Fronttank John Deere DEMO
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4713722 4713722
  86462 Langweid am Lech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
15.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Socs de pneumasem
4
Socs de pneumasem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4710837 4710837
  21110 FAUVERNEY, Γαλλία
15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Roues de plombage pneumasem
4
Roues de plombage pneumasem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4710836 4710836
  21110 FAUVERNEY, Γαλλία
15 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRISEM Fronttank DSF 1600
5
AGRISEM Fronttank DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4710461 4710461
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
15.280 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Tehnos HYDR.SEITENVERSCHUB 51CM
Tehnos HYDR.SEITENVERSCHUB 51CM
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4709629 4709629
  82395 Obersöchering, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combisem
4
AGRISEM Combisem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4708928 4708928
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
10.620 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio DÜNGERBEFÜLLSCHNECKE HYDR.
5
Maschio DÜNGERBEFÜLLSCHNECKE HYDR.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4707993 4707993
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
3.250,42 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV PS M500 M1
8
APV PS M500 M1
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4705985 4705985
  17091 Luplow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
4.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Nachauflaufmarkierung, Teller und Lager neuwertig
7
Accord Nachauflaufmarkierung, Teller und Lager neuwertig
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4703144 4703144
  34414 Daseburg, Γερμανία
200 €
Δείτε αγγελία
Amazone Terminal CCI 100
4
Amazone Terminal CCI 100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4697660 4697660
  32469 Petershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Disques pour Pneumasem
3
Disques pour Pneumasem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4695287 4695287
  21110 FAUVERNEY, Γαλλία
20 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Poutre avec attelage de Pneumasem II
2
Poutre avec attelage de Pneumasem II
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4695284 4695284
  21110 FAUVERNEY, Γαλλία
280 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Vorauflaufmarkierung
5
Horsch Vorauflaufmarkierung
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4690437 4690437
  35315 Homberg (Ohm) - Maulbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001
803,97 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MANDAM DELIMBE SP5
9
MANDAM DELIMBE SP5
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4689754 4689754
  3361 Aschbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019
1.625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 used small seed drill
7
used small seed drill
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4688153 4688153
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
1.585,86 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HEVI LT100
3
HEVI LT100
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4684316 4684316
  3910 Zwettl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012
964,60 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tehnos ZUBEHÖR ZU MULCHGERÄTEN TEHNOS
Tehnos ZUBEHÖR ZU MULCHGERÄTEN TEHNOS
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4683711 4683711
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn hydr. Hubrahmen
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4671793 4671793
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005
714,29 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Tiefenlockerer TL 3001
2
Amazone Tiefenlockerer TL 3001
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4652372 4652372
  9131 Grafenstein, Αυστρία
5.221,24 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 191