Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
FOBRO Baumschul-Sähmaschine 1,5m
4
FOBRO Baumschul-Sähmaschine 1,5m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3618292
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hatzenbichler Air 16
5
Hatzenbichler Air 16
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3509180
4492 Hofkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010
5.700 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Carry 4900/650, elektrisch/hydraulisch, schwenkbar, NEU
20
EURO-Jabelmann Förderband, EURO-Carry 4900/650, elektrisch/hydraulisch, schwenkbar, NEU
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det2504611
49847 Itterbeck, Γερμανία
10.413 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Canagro Canagro df df 1015 1600h mm edelstahl
4
ΝΈΑ Canagro Canagro df df 1015 1600h mm edelstahl
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3667422
Ολλανδία
3.025 EUR
με 21% ΦΠΑ
2.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM DSF 1600
12
AGRISEM DSF 1600
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3648358
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
17.362 EUR
με 19% ΦΠΑ
14.590 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM Combisem
7
AGRISEM Combisem
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3648307
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
12.638 EUR
με 19% ΦΠΑ
10.620 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone 3M AD-P 303 Special Disc Combination Amazone 3M AD-P 303 Special Disc Combination
10
Amazone 3M AD-P 303 Special Disc Combination Amazone 3M AD-P 303 Special Disc Combination
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3644585
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
15.714 EUR

Δείτε αγγελία
Einböck 300 MIT RÜHRWERK
Einböck 300 MIT RÜHRWERK
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3641155
4800 Attnang-Puchheim, Αυστρία
1.600 EUR
με 13% ΦΠΑ
1.416 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Polymat Disc Drill Combi C/w Fert Hopper Lely Polymat Disc Drill Combi C/w Fert Hopper
10
Lely Polymat Disc Drill Combi C/w Fert Hopper Lely Polymat Disc Drill Combi C/w Fert Hopper
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3627093
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
DIVERSE FABRIKATE KARTOFFEL-LEGEMASCHINE
DIVERSE FABRIKATE KARTOFFEL-LEGEMASCHINE
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3626479
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
480 EUR
με 20% ΦΠΑ
400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem Bienenkit
3
Monosem Bienenkit
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3624179
77974 Kürzell, Γερμανία
226 EUR
με 19% ΦΠΑ
190 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
FOBRO Baumschul-Sähmaschine 1,5m
4
FOBRO Baumschul-Sähmaschine 1,5m
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3618292
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
10.591 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Unia Eta 200
6
Unia Eta 200
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3608523
97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
4.284 EUR
με 19% ΦΠΑ
3.600 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio Gaspardo 8 Row Maize Drill C/w Fert Maschio Gaspardo 8 Row Maize Drill C/w Fert
10
Maschio Gaspardo 8 Row Maize Drill C/w Fert Maschio Gaspardo 8 Row Maize Drill C/w Fert
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3606897
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
11.168 EUR

Δείτε αγγελία
Woprol Wózek pod rozsiewacz/ Fahrgestell fuer Düngerstreuer
13
Woprol Wózek pod rozsiewacz/ Fahrgestell fuer Düngerstreuer
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3606261
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017
1.979 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.609 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV PS 500 M2 hydr. Gebläse NA
8
APV PS 500 M2 hydr. Gebläse NA
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3604594
3753 Hötzelsdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016
5.676 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.730 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV ZS 200 M3 (Zweischeibenstreuer)
7
APV ZS 200 M3 (Zweischeibenstreuer)
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3604549
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
2.430 EUR
με 20% ΦΠΑ
2.025 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Airstar Profi 3M Disc Drill Combi Amazone Airstar Profi 3M Disc Drill Combi
9
Amazone Airstar Profi 3M Disc Drill Combi Amazone Airstar Profi 3M Disc Drill Combi
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3603447
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
9.765 EUR

Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Schleppschare kurz oder lang
Kverneland Accord Schleppschare kurz oder lang
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3602193
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
30 EUR

Δείτε αγγελία
Accord DL 4,5M 36 CX
3
Accord DL 4,5M 36 CX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3593378
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
APV ES 100 M1 Classic
4
APV ES 100 M1 Classic
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3592068
34626 Neukirchen, Γερμανία
1.095 EUR
με 19% ΦΠΑ
920 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
APV ES 100 M2 Special
5
APV ES 100 M2 Special
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3592065
34626 Neukirchen, Γερμανία
1.415 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.189 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Spuranreißer 6 mtr.
4
Kverneland Spuranreißer 6 mtr.
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3591817
25746 Lohe-Rickelshof, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.975 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.660 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
ROGER Zaaimachine XR special
11
ROGER Zaaimachine XR special
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3591180
7622 AW Borne, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lely pakkerwals 3 meter
Lely pakkerwals 3 meter
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3586933
3299 LX Maasdam, Ολλανδία
1.029 EUR
με 21% ΦΠΑ
850 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland kouterbalk 3m 24 CX
8
Kverneland kouterbalk 3m 24 CX
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3584858
4454 PZ Borssele, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
7.865 EUR
με 21% ΦΠΑ
6.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Claydon 3.4M Optiline MP Drill Claydon 3.4M Optiline MP Drill
10
Claydon 3.4M Optiline MP Drill Claydon 3.4M Optiline MP Drill
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3580168
YO62 4AX SLINGSBY, Μεγ. Βρετανία
15.153 EUR

Δείτε αγγελία
APV ES 100 M2 Special
5
APV ES 100 M2 Special
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, det3579662
26203 Wardenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
1.260 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.050 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 181