Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kverneland Kuhn Maschio Horsch
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Amazone
9
Amazone
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4882620 4882620
  27412 Westertimke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, ...
24.000,01 €
Δείτε αγγελία
Kuhn Speedliner C 3000
9
Kuhn Speedliner C 3000
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2915699 2915699
  18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 15 cm, Αριθμός σειρών: 20, ...
34.681,23 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 452 Profi Contour
4
Amazone ED 452 Profi Contour
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3235696 3235696
  95183 Feilitzsch, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, ...
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agricola Italiana groetenzaaimachine
12
Agricola Italiana groetenzaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3202973 3202973
  6942 SG Didam, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 25 cm, Αριθμός σειρών: 16, Είδη σπόρων: Λαχανικά, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Minos Agri Pneumatische Einzelkornsämaschine T-PNM 4-GS
13
Minos Agri Pneumatische Einzelkornsämaschine T-PNM 4-GS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2780770 2780770
  56294 Münstermaifeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, ...
6.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat SPD 12
5
Becker Aeromat SPD 12
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2806904 2806904
  21-504 Rokitno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
9.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Maxima 2 TS
7
Kuhn Maxima 2 TS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2795660 2795660
  18-520 Stawiski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, ...
21.015,45 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Pneumatische Sämaschine / Precsion planter / Сеялка VPHE-DG4
8
OZDOKEN Pneumatische Sämaschine / Precsion planter / Сеялка VPHE-DG4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 2798565 2798565
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
9.531,60 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Accord Optima
10
Accord Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4828000 4828000
  5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio Gaspardo ST300/Einzelkorn/Maisdrille/Maissägerät/6 Reihig
3
Gaspardo Maschio Gaspardo ST300/Einzelkorn/Maisdrille/Maissägerät/6 Reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4876149 4876149
  89547 Gerstetten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
8.399 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone EDX 6000-TC
4
Amazone EDX 6000-TC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4744087 4744087
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, GPS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, ...
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem MS-C
7
Monosem MS-C
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4660419 4660419
  8307 AB Ens, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος εργασίας: 2.25 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Λαχανικά, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
9.800 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE-R 300
10
Gaspardo MTE-R 300
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4723756 4723756
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
16.536,74 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 8S
8
Becker Aeromat 8S
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4621651 4621651
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
15.966,39 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter / Saemachine /Сеялка / Siewnik do buraków VPHE-D6
4
OZDOKEN Planter / Saemachine /Сеялка / Siewnik do buraków VPHE-D6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4408193 4408193
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
9.726,82 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter/ Saemachine / Сеялка / Siewnik pneumatyczny VPHE-4
5
OZDOKEN Planter/ Saemachine / Сеялка / Siewnik pneumatyczny VPHE-4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4408169 4408169
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
5.683,59 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter / Saemachine / Siewnik do dyni / Сеялка VPHE-DG3
4
OZDOKEN Planter / Saemachine / Siewnik do dyni / Сеялка VPHE-DG3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4407849 4407849
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 110 cm, Αριθμός σειρών: 3, ...
8.727,73 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
OZDOKEN PLANTER/ SAEMACHINE / СЕЯЛКА / SIEWNIK PNEUMATYCZNY VPHE-G4
3
OZDOKEN PLANTER/ SAEMACHINE / СЕЯЛКА / SIEWNIK PNEUMATYCZNY VPHE-G4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4407840 4407840
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
6.528,80 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter/ Saemachine / Сеялка / Siewnik pneumatyczny VPHE-G8
3
OZDOKEN Planter/ Saemachine / Сеялка / Siewnik pneumatyczny VPHE-G8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4408294 4408294
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 450.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, ...
11.850,87 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rau Exakta S  6Reihig Genoppte Gummidruckrollen
Βίντεο
17
Rau Exakta S 6Reihig Genoppte Gummidruckrollen
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4333165 4333165
  27612 Loxstedt, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland UNICORN SD II 18 rhg. Mulchsaat
7
Kverneland UNICORN SD II 18 rhg. Mulchsaat
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4466214 4466214
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 18, ...
55.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GASPARDO Manta 12XL 70-75cm  36500€
10
Maschio GASPARDO Manta 12XL 70-75cm 36500€
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4416152 4416152
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
36.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter/ Saemachine  / Сеялка /Siewnik pneumatyczny VPKT-DG6
12
OZDOKEN Planter/ Saemachine / Сеялка /Siewnik pneumatyczny VPKT-DG6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4386584 4386584
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
17.914,81 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
OZDOKEN Planter / Saemchine / Сеялка/ Siewnik pneumatyczny VPTT-DG4
12
OZDOKEN Planter / Saemchine / Сеялка/ Siewnik pneumatyczny VPTT-DG4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4386562 4386562
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
11.751,65 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE-R BB XL ISOBUS
20
Gaspardo MTE-R BB XL ISOBUS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4486683 4486683
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ISOBUS, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 760