Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo maiszaaier
14
Gaspardo maiszaaier
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3170261
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
14.520 €
με 21% ΦΠΑ
12.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Monosem Ng plus hydro
3
Monosem Ng plus hydro
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2874606
5451 NP Mill, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, ηλεκτρονική επιτήρηση, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Norbert Schlieper Polyplanter 2
Βίντεο
10
Norbert Schlieper Polyplanter 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3751264
52379 Langerwehe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Αριθμός σειρών: 3, Απόσταση σειρών: 45 cm, Λαχανικά, Πνευματικό
41.650 €
με 19% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
ενοικίαση από 2.082,50 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kverneland Accord Miniair Super
8
Kverneland Accord Miniair Super
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3748354
52379 Langerwehe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
10.710 €
11.900 €

με 19% ΦΠΑ
9.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Mascar Maxi 5
7
Mascar Maxi 5
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3720122
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος, Πνευματικό
10.428 €
με 19% ΦΠΑ
8.763 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Accord Optima HD edrive
10
Accord Optima HD edrive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3753445
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, ...
30.345 €
με 19% ΦΠΑ
25.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 6/8
9
Becker Aeromat 6/8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3753391
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Ημερομηνία εγγραφής: 04.04.1999, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
2.975 €
με 19% ΦΠΑ
2.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland KUBOTA PP1600F mit Fronttank (Optima HD e-drive II)
5
Kverneland KUBOTA PP1600F mit Fronttank (Optima HD e-drive II)
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3747128
59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Accord Miniair
7
Accord Miniair
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3753593
50354 Hürth, Γερμανία
Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Αριθμός σειρών: 9, Απόσταση σειρών: 18 cm, Λαχανικά, Πνευματικό
7.000 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.323 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland KUBOTA MP1600F (Optima HD e-drive II mit Fronttank)
4
Kverneland KUBOTA MP1600F (Optima HD e-drive II mit Fronttank)
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3753558
59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad Tempo TPF 6
3
Väderstad Tempo TPF 6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3760057
08393 Meerane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, ...
35.408 €
με 19% ΦΠΑ
29.755 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine Multikorn
3
Kleine Multikorn
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3747964
52249 Eschweiler , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Αριθμός σειρών: 12, Απόσταση σειρών: 45 cm, Τεύτλο, Πνευματικό
13.900 €
με 19% ΦΠΑ
11.681 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima HD
4
Kverneland Optima HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3741151
19399 Neu Poserin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ...
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optim HD
7
Kverneland Optim HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3728544
63-642 Perzów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος, Πνευματικό
17.553 €
με 23% ΦΠΑ
14.271 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6000 TC
5
Amazone EDX 6000 TC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3733524
49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, ...
56.525 €
με 19% ΦΠΑ
47.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Manta 8
6
Gaspardo Manta 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3698439
4673 Gaspoltshofen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, ...
45.840 €
με 20% ΦΠΑ
38.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo Gaspardo Sp 6 Einzelkornsämaschine fur Rüben,Soja
Βίντεο
9
Gaspardo Gaspardo Sp 6 Einzelkornsämaschine fur Rüben,Soja
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3736237
43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.75 m, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 6, Πνευματικό, Τεύτλο
7.900 €

Δείτε αγγελία
Amazone EDX-VT 6000-C
5
Amazone EDX-VT 6000-C
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3740157
49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, ...
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mascar Maxi 5
7
Mascar Maxi 5
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3720122
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος, Πνευματικό
10.428 €
με 19% ΦΠΑ
8.763 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6000/Variotrail
8
Amazone EDX 6000/Variotrail
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3741082
49205 Hasbergen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
58.905 €
με 19% ΦΠΑ
49.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn HR4503/ Planter 2
5
Kuhn HR4503/ Planter 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3706811
24848 klein bennebek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
23.500 €
με 19% ΦΠΑ
19.748 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE-R 300
10
Gaspardo MTE-R 300
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3425822
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
20.040 €
με 23% ΦΠΑ
16.292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro 12.75 SW
10
Horsch Maestro 12.75 SW
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3437115
62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, ...
100.860 €
με 23% ΦΠΑ
82.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Planter II
5
Kuhn Planter II
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3641707
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Αραβόσιτος, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kverneland Optima HD e-drive
10
Kverneland Optima HD e-drive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3471467
06198 Salzatal (OT Salzmünde), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, ...
38.745 €
με 10.7% ΦΠΑ
35.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmotzer UD 2012PH
7
Schmotzer UD 2012PH
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3461374
30982 Pattensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, ...
19.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
17.615 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Kleine RAU Multicorn Synchrodrive
6
Kverneland Kleine RAU Multicorn Synchrodrive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3602232
27333 Schweringen, Γερμανία
Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, ...
9.200 €
με 19% ΦΠΑ
7.731 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima e-drive
5
Kverneland Optima e-drive
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3442244
31637 Rodewald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ...
38.675 €
με 19% ΦΠΑ
32.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord OPTIMA HD 8 Reihen gezogen
8
Kverneland Accord OPTIMA HD 8 Reihen gezogen
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2647678
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
OZDOKEN Einzelkorn Sämaschine mit Variorhamen VPKT DG6
4
OZDOKEN Einzelkorn Sämaschine mit Variorhamen VPKT DG6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2642187
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, ...
23.404 €
με 23% ΦΠΑ
19.028 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 730