Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Monosem NG+4
7
ΝΈΑ Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4456323
  51120 SEZANNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE 320
ΝΈΑ Gaspardo MTE 320
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4456322
  81000 ALBI, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011
11.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Monosem Meca V4 Electrique
8
ΝΈΑ Monosem Meca V4 Electrique
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4456321
  60000 BEAUVAIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017
39.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Accord Optima maiszaaimachine
2
ΝΈΑ Accord Optima maiszaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4456225
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
7.750 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone ED 602-K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4456021
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Nodet PNEUMASEM 6 RANG
8
ΝΈΑ Nodet PNEUMASEM 6 RANG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4455657
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 4.50 m
1.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleine UniCorn 3
3
ΝΈΑ Kleine UniCorn 3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4455501
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 12, Τεύτλο, μηχανικό
2.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Optima 8
6
ΝΈΑ Accord Optima 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4454545
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Αραβόσιτος
3.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTER 320 -  6 RANGS
6
ΝΈΑ Gaspardo MTER 320 - 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4454140
  16360 REIGNAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kleine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4454108
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland Accord Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4454099
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gaspardo TE 6 ROWS
5
ΝΈΑ Gaspardo TE 6 ROWS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4454034
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Αριθμός σειρών: 6
11.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland OPTIMA 16 RANGS
3
ΝΈΑ Kverneland OPTIMA 16 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453408
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland MONOPILL SE 12R
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453407
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
23.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland OPTIMA HD
10
ΝΈΑ Kverneland OPTIMA HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453379
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ozdoken VPHE-G4
4
ΝΈΑ Ozdoken VPHE-G4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453068
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος
5.036 €
Δείτε αγγελία
Gaspardo SP-sprint
3
ΝΈΑ Gaspardo SP-sprint
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453056
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αραβόσιτος
5.990 €
Δείτε αγγελία
Ozdoken VPHE-D4
4
ΝΈΑ Ozdoken VPHE-D4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453052
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.181 €
Δείτε αγγελία
Ozdoken VPHE-DG4
4
ΝΈΑ Ozdoken VPHE-DG4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453043
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος
6.150 €
Δείτε αγγελία
Ozdoken VPYT-DG3006
4
ΝΈΑ Ozdoken VPYT-DG3006
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453040
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος
11.833 €
Δείτε αγγελία
Ozdoken VPHE-DG8
4
ΝΈΑ Ozdoken VPHE-DG8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4453027
  3240 Šmarje pri Jelšah, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 5.60 m, Αραβόσιτος
13.180 €
Δείτε αγγελία
Kleine Multicorn zaaimachine
2
Kleine Multicorn zaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4452418
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
8.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4
4
Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4452365
  53970 NUILLE SUR VICOIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4
4
Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4452364
  53970 NUILLE SUR VICOIN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014
18.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Solá PROSEM K
3
Sonstige / Other Solá PROSEM K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4452363
  82200 MONTESQUIEU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016
23.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 838