Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Optima V
7
ΝΈΑ Kverneland Optima V
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936805
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, ISOBUS, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος, Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT M 12
14
ΝΈΑ Becker AEROMAT M 12
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936606
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αραβόσιτος
4.165 €
με 19% ΦΠΑ
3.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
MaterMacc MS8130 6 reihige Maissaemaschine, 75 cm Reihenabst.
5
ΝΈΑ MaterMacc MS8130 6 reihige Maissaemaschine, 75 cm Reihenabst.
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936561
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αραβόσιτος
18.415 €
με 27% ΦΠΑ
14.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Betasem 8/45
7
ΝΈΑ Rau Betasem 8/45
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936472
53881 Euskirchen, Γερμανία
Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Αριθμός σειρών: 8
833 €
με 19% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Unicorn SD
10
ΝΈΑ Kverneland Unicorn SD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936471
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 12
41.531 €
με 19% ΦΠΑ
34.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Exakta 16
8
ΝΈΑ Rau Exakta 16
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3936441
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.60 m, Αριθμός σειρών: 8
1.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
1.355 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agricola Italiana SN2-130
6
ΝΈΑ Agricola Italiana SN2-130
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935910
6942 SG Didam, Ολλανδία
Αριθμός σειρών: 8, Λαχανικά
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K Contour Profi
5
ΝΈΑ Amazone ED 602 K Contour Profi
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935703
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K
4
ΝΈΑ Amazone ED 602 K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935702
27404 Nartum-Gyhum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Amazone ED 302
9
ΝΈΑ Amazone ED 302
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935688
49326 Melle-Wellingholzhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
20.825 €
με 19% ΦΠΑ
17.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker maiszaaier
7
ΝΈΑ Becker maiszaaier
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935193
7711 DB Nieuwleusen, Ολλανδία
Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος, μηχανικό
6.353 €
με 21% ΦΠΑ
5.250 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine
6
ΝΈΑ Kleine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935040
4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kongskilde -
2
ΝΈΑ Kongskilde -
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3935016
4463 NA Goes, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Monosem NG
6
ΝΈΑ Monosem NG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934851
48683 Ahaus-Alstätte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αραβόσιτος, Πνευματικό
6.850 €
με 10.7% ΦΠΑ
6.188 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Gaspardo SP 540
7
ΝΈΑ Gaspardo SP 540
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934846
46325 Borken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 1725NT
2
ΝΈΑ John Deere 1725NT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934634
34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kleine Unicorn 3
6
ΝΈΑ Kleine Unicorn 3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934483
31863 Herkensen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Αριθμός σειρών: 12, Απόσταση σειρών: 45 cm
9.900 €
με 10.7% ΦΠΑ
8.943 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Schmotzer Unadrill-S, Zuckerrüüben
6
ΝΈΑ Schmotzer Unadrill-S, Zuckerrüüben
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934448
84069 Schierling, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 50 cm
1.651 €
με 19% ΦΠΑ
1.387 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem PNEUMATIQUE 102SR
7
ΝΈΑ Monosem PNEUMATIQUE 102SR
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934353
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
480 €
με 20% ΦΠΑ
400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hassia 4-reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934316
84539 Ampfing, Γερμανία
Ιχνηθέτης
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA  2
9
ΝΈΑ Kuhn MAXIMA 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934267
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, Σύστημα αναδίπλωσης, Αριθμός σειρών: 8
23.205 €
με 19% ΦΠΑ
19.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleine Maisleger 6 Reihig
3
ΝΈΑ Kleine Maisleger 6 Reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3934114
48308 Senden-Boesensell, Γερμανία
4.000 €
με 19% ΦΠΑ
3.361 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Monopill SE
2
ΝΈΑ Kverneland Accord Monopill SE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3933878
317400 Vinga, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, ISOBUS, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 10.03.2013, ...
37.485 €
με 19% ΦΠΑ
31.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Monopill SE
2
ΝΈΑ Kverneland Accord Monopill SE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3933848
317400 Vinga, Ρουμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2012, Πλάτος εργασίας: 10.80 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 24, ...
35.105 €
με 19% ΦΠΑ
29.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fähse Monozentra
3
ΝΈΑ Fähse Monozentra
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 3933591
64560 Riedstadt, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Απόσταση σειρών: 50 cm, μηχανικό, Τεύτλο
550 €

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 738