Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Tank
9
ΝΈΑ Tank
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4369810
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
750 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MaterMacc MS 4200
8
ΝΈΑ MaterMacc MS 4200
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4369808
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.20 m
16.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MaterMacc TWIN
10
ΝΈΑ MaterMacc TWIN
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4369807
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
17.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem EKS MONOSEM NG PLUS M TFC2 Mixed
2
ΝΈΑ Monosem EKS MONOSEM NG PLUS M TFC2 Mixed
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4369690
  84051 Essenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 12, Αραβόσιτος
53.708 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio MTE-R 300
9
ΝΈΑ Maschio MTE-R 300
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368970
  26215 Wiefelstede-Spohle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
18.795 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio GASPARDO MTE-BB XL
9
ΝΈΑ Maschio GASPARDO MTE-BB XL
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368764
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
11.681 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker GEBR. PNEU. AEROMAT 4
12
ΝΈΑ Becker GEBR. PNEU. AEROMAT 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368765
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
5.210 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo Maschio Scatenata Manta
6
ΝΈΑ Gaspardo Maschio Scatenata Manta
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368697
  44-153 Łany Wielkie, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2012, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
26.163 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4
4
ΝΈΑ Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368414
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MaterMacc
3
ΝΈΑ MaterMacc
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368413
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED602K
3
ΝΈΑ Amazone ED602K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368412
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA 2 TDL 6 OU 7 RGS
8
ΝΈΑ Kuhn MAXIMA 2 TDL 6 OU 7 RGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368411
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA 2
3
ΝΈΑ Kuhn MAXIMA 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368410
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
24.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1700
3
ΝΈΑ John Deere 1700
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368409
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
24.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA 2 TS
3
ΝΈΑ Kuhn MAXIMA 2 TS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368408
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
24.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4 EXTEND
3
ΝΈΑ Monosem NG+4 EXTEND
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368407
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
25.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4
2
ΝΈΑ Monosem NG+4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368406
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+3
3
ΝΈΑ Monosem NG+3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368405
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima
5
ΝΈΑ Kverneland Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4368404
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
25.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Ozdoken Pneumatische Sämaschine  VPHE-DG4/
7
ΝΈΑ Ozdoken Pneumatische Sämaschine VPHE-DG4/
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4367260
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος, Πνευματικό
8.729 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Accord Optima
9
ΝΈΑ Accord Accord Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4367126
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland Einzelkorndrillmasc
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4366582
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, ISOBUS, Απόσταση σειρών: 37 cm, Αριθμός σειρών: 16
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Monosem MECA V4
8
ΝΈΑ Monosem MECA V4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4365894
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Maxima
6
ΝΈΑ Kuhn Maxima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4365388
  2853 Kömlőd, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2003, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ημερομηνία εγγραφής: 10.04.2003, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, ...
4.772 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia Unisem 4
20
Hassia Unisem 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4364298
  85435 Erding, Γερμανία
Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4
2.575 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 845