Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Monosem NG+
3
ΝΈΑ Monosem NG+
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4274209
  67520 MARLENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Αριθμός σειρών: 6
6.200 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Micro Sem 6 RANGS
2
ΝΈΑ Micro Sem 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4274205
  86170 NEUVILLE DE POITOU, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 6000-2C
8
ΝΈΑ Amazone ED 6000-2C
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4273951
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
39.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Feldherr
5
ΝΈΑ Feldherr
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4273717
  36266 Heringen, Γερμανία
Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος, μηχανικό
1.200 €
Δείτε αγγελία
Accord Optima 8
6
ΝΈΑ Accord Optima 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4272909
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8, Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Accord Monopill
6
ΝΈΑ Accord Monopill
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4271729
  61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 12, Τεύτλο, μηχανικό
5.900 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Monopill Se
2
ΝΈΑ Accord Monopill Se
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4271476
  8302 Kloten, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 2008, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ISOBUS, Ημερομηνία εγγραφής: 03.03.2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
19.707 €
Δείτε αγγελία
Amazone ED-4500-2C SUPER_VORFÜHRMASCHI
15
Amazone ED-4500-2C SUPER_VORFÜHRMASCHI
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270784
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σειρών: 6
52.975 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K
5
Amazone ED 602 K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270372
  13200 ARLES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
27.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn - Nodet VENTA LC.402
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4270368
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kleine UNICORN 3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4269396
  17390 Klein Bünzow, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 12
2.437 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem MECA V4
8
Monosem MECA V4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4269390
  08400 VOUZIERS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Nodet planter
7
Nodet planter
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4269389
  22440 PLOUFRAGAN, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Väderstad tempo TPF 8
4
ΝΈΑ Väderstad tempo TPF 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4269187
  9418TM Wijster, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 8
Becker Aeromat 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4268998
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, Αραβόσιτος, Πνευματικό
3.880 €
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Maxi 5 DT 3000
4
Sonstige / Other Maxi 5 DT 3000
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4268915
  84539 Ampfing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Monosem NG 8
6
Monosem NG 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4268261
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Ιχνηθέτης, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Accord Optima
9
Accord Accord Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4268004
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
5.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maistro 8CC
8
Horsch Maistro 8CC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4267023
  18276 Zehna, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, ...
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Monopill 12-rijer
3
Kverneland Monopill 12-rijer
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4265511
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kleine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4265463
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kverneland Accord Optima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4265453
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo SP540
6
Gaspardo SP540
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4265244
  21357 Bardowick, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 6, Πνευματικό
3.613 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Maxima
4
Kuhn Maxima
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4265216
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, Αραβόσιτος
20.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleine UniCorn 3 SyncroDrive 12
9
Kleine UniCorn 3 SyncroDrive 12
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4264912
  38373 Süpplingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 12, Τεύτλο, μηχανικό
10.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 816