Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kverneland Kuhn Horsch Maschio
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kuhn Planter Junior
4
ΝΈΑ Kuhn Planter Junior
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4811616 4811616
  08393 Meerane, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
4.895 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch MAISTRO 12 RC MECH. AGGREG.
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4811331 4811331
  31224 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
54.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Horsch MAISTRO 12 CC MECH. AGGREG.
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4811330 4811330
  31224 Peine, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
42.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Väderstad TEMPO F TPF 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4811289 4811289
  59269 Beckum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ιχνηθέτης
64.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gaspardo MTR 6reihig 50cm
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810580 4810580
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ
17.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6000 TC
9
ΝΈΑ Amazone EDX 6000 TC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810276 4810276
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
39.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn MAXIMA 3 TD
4
ΝΈΑ Kuhn MAXIMA 3 TD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810225 4810225
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Τεύτλο, ...
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland UNICORN SYNCRODRIVE
6
ΝΈΑ Kverneland UNICORN SYNCRODRIVE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810219 4810219
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 50 cm, Αριθμός σειρών: 12, ...
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland MUTLICORN 8-REIHIG
2
ΝΈΑ Kverneland MUTLICORN 8-REIHIG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810211 4810211
  25899 Niebüll, Γερμανία
Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland MUTLICORN 8-REIHIG
2
ΝΈΑ Kverneland MUTLICORN 8-REIHIG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810209 4810209
  25899 Niebüll, Γερμανία
Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8
7.143 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn PLANTER 3
5
ΝΈΑ Kuhn PLANTER 3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4810154 4810154
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland OPTIMA HD
10
ΝΈΑ Kverneland OPTIMA HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4809881 4809881
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG
5
ΝΈΑ Monosem NG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4809444 4809444
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 0.06 m, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
6.194,69 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG plus 3
7
ΝΈΑ Monosem NG plus 3
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4809281 4809281
  49751 (K)Spahnharren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 KVERNELAND-ACCORD
7
ΝΈΑ KVERNELAND-ACCORD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4808221 4808221
  BA15 1TY Bradford On Avon, Μεγ. Βρετανία
5.511,28 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord OPTIMA 6 RHG
9
Accord OPTIMA 6 RHG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806741 4806741
  49429 Visbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
5.042,02 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Maestro 12 SW
8
Horsch Maestro 12 SW
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806452 4806452
  63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2013, Σύστημα αναδίπλωσης, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Απόσταση σειρών: 73 cm, Αριθμός σειρών: 12, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
85.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet PNEUMASEM II
10
Nodet PNEUMASEM II
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806086 4806086
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
1.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hassia EXAKTA BU 6
6
Hassia EXAKTA BU 6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806085 4806085
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem PNEUMATIQUE
7
Monosem PNEUMATIQUE
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806084 4806084
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
650 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nodet PN II
10
Nodet PN II
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806083 4806083
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Αριθμός σειρών: 6
1.100 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tank
9
Tank
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4806082 4806082
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m
300 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG Plus 4
7
Monosem NG Plus 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4805631 4805631
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Maxima 2, 3-reihig
3
Kuhn Maxima 2, 3-reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4805548 4805548
  3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 3
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Kverneland Monopill S
16
Accord Kverneland Monopill S
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4804790 4804790
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 18
4.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 685