Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
OZDOKEN Einzelkorn Saemaschine mit Variorhamen 45-75cm VPKT DG6
5
OZDOKEN Einzelkorn Saemaschine mit Variorhamen 45-75cm VPKT DG6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2814440
15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πνευματικό
24.389 EUR
με 23% ΦΠΑ
19.829 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone ED 602-K
16
Amazone ED 602-K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt2961748
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2006, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Σύστημα αναδίπλωσης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo SP520
10
Gaspardo SP520
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3354459
7671 SB Vriezeveen, Ολλανδία
Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αραβόσιτος, Πνευματικό
1.750 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kuhn Maxima TS 2x260
6
Kuhn Maxima TS 2x260
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3303785
6000 Kecskemét, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Ημερομηνία εγγραφής: 25.02.2006, Πλάτος εργασίας: 4.40 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6, ...
15.250 EUR
με 27% ΦΠΑ
12.008 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Gaspardo Magica 8R
Gaspardo Magica 8R
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3389281
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Σύστημα αναδίπλωσης, ηλεκτρονική επιτήρηση, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
31.067 EUR
με 23% ΦΠΑ
25.258 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Nodet PLANTER 2
7
ΝΈΑ Nodet PLANTER 2
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3666658
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 6.10 m, Αριθμός σειρών: 12
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT 4
3
ΝΈΑ Becker AEROMAT 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3666246
31582 Nienburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.273 EUR
με 19% ΦΠΑ
2.750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima HD
18
ΝΈΑ Kverneland Optima HD
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665659
92262 Schwend, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
21.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.067 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely POLYMAT
4
ΝΈΑ Lely POLYMAT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665588
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1998, Αριθμός σειρών: 32
5.040 EUR
με 20% ΦΠΑ
4.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem 502 12 RANGS
5
ΝΈΑ Monosem 502 12 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665560
51520 Saint-Martin sur le, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1978, Αριθμός σειρών: 12
1.560 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem 502 BR 6 RANGS
6
ΝΈΑ Monosem 502 BR 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665552
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1990, Αριθμός σειρών: 6
1.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad TPF6
9
ΝΈΑ Väderstad TPF6
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665540
51100 Reims, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
55.800 EUR
με 20% ΦΠΑ
46.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem 6 RANGS
3
ΝΈΑ Monosem 6 RANGS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3665526
51300 Marolles, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 6
28.200 EUR
με 20% ΦΠΑ
23.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker MECH. EK-SÄGERÄT AEROMAT
3
Becker MECH. EK-SÄGERÄT AEROMAT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3663473
04720 Großweitzschen, Γερμανία
1.178 EUR
με 19% ΦΠΑ
990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ED602K
9
Amazone ED602K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3662217
49716 Meppen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
Δημοπρασία

Δείτε αγγελία
Monosem PNU - 4 rij
6
Monosem PNU - 4 rij
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3661157
5111 CP Baarle-Nassau, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Gaspardo Mirka 8 Rows
7
Gaspardo Mirka 8 Rows
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3660961
48720 Rosendahl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015
34.900 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.328 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Maistro 8 RC
5
Horsch Maistro 8 RC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659281
30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Σύστημα αναδίπλωσης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
30.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.210 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6002-2 C
4
Amazone EDX 6002-2 C
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659166
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
35.105 EUR
με 19% ΦΠΑ
29.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Maisdrille Aeromat T
3
Becker Maisdrille Aeromat T
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659156
49688 Lastrup, Γερμανία
Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 6
5.355 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ED 601 K Contour / A
5
Amazone ED 601 K Contour / A
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659154
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
19.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
16.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602 K Contour/Fro
5
Amazone ED 602 K Contour/Fro
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659153
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Αριθμός σειρών: 8
21.420 EUR
με 19% ΦΠΑ
18.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Accord Optima 6-reihig
4
Accord Optima 6-reihig
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659146
49688 Lastrup, Γερμανία
Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 6
7.140 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Centra 2000
3
Becker Centra 2000
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3659105
31319 Sehnde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Σύστημα αναδίπλωσης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2015, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, ...
32.725 EUR
με 19% ΦΠΑ
27.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem NG 931774
10
Monosem NG 931774
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3656182
94339 LEIBLFING OT OBERSUNZING, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ιχνηθέτης, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Έλεγχος ίχνους, ηλεκτρονική επιτήρηση, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6
7.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
6.555 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad  Maislegegerät Tempo
5
Väderstad Maislegegerät Tempo
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3655407
27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ιχνηθέτης, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
84.490 EUR
με 19% ΦΠΑ
71.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Monosem NG Plus 4
5
Monosem NG Plus 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3655344
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 4
11.305 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat 8
5
Becker Aeromat 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3655333
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Αριθμός σειρών: 8
7.000 EUR

Δείτε αγγελία
Accord Maisleger PH 8
3
Accord Maisleger PH 8
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3655194
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Αριθμός σειρών: 8
14.391 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
13.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone EDX 6000-2C
5
Amazone EDX 6000-2C
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, dbt3655041
27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Αριθμός σειρών: 8
29.750 EUR
με 19% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 633