Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Kverneland Kuhn Maschio Horsch John Deere Agricola Italiana Rau
Monosem NG Plus 4
10
ΝΈΑ Monosem NG Plus 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5077406 5077406
  77966 Kappel-Grafenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kleine Unicorn 3, 18 Reihen, Computer
12
ΝΈΑ Kleine Unicorn 3, 18 Reihen, Computer
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5077271 5077271
  62-025 Kostrzyn Wlkp., Πολωνία
ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 8.10 m, Απόσταση σειρών: 45 cm, Αριθμός σειρών: 18, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Maisdrill-Kombination 4,50 Meter, PL2 TELES 3M00 6RG mit klappbarer Kreiselegge HR4504DR und Frontta
15
ΝΈΑ Kuhn Maisdrill-Kombination 4,50 Meter, PL2 TELES 3M00 6RG mit klappbarer Kreiselegge HR4504DR und Frontta
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5077268 5077268
  25920 Risum-Lindholm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 6
16.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SOLA QUIVOGNE PROSEM-K FIX 300/4
9
ΝΈΑ SOLA QUIVOGNE PROSEM-K FIX 300/4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5077127 5077127
  Γερμανία
Φωτισμός, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 4, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Monosem NG Plus 8R
11
ΝΈΑ Monosem NG Plus 8R
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5077045 5077045
  29378 Wittingen-Ohrdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
19.748 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 1725NT
8
ΝΈΑ John Deere 1725NT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5076426 5076426
  54516 Wittlich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
64.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker Aeromat P
9
ΝΈΑ Becker Aeromat P
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5076398 5076398
  54576 Hillesheim, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.06 m
3.500 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo MONICA 6 Reihen 45-75cm
8
ΝΈΑ Gaspardo MONICA 6 Reihen 45-75cm
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5076296 5076296
  4522 Sierning, Αυστρία
Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 2.55 m, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
19.590 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Becker AEROMAT 4RHG
4
ΝΈΑ Becker AEROMAT 4RHG
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5076233 5076233
  3910 Zwettl, Αυστρία
Αριθμός σειρών: 4
1.672,57 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord Monozentra
2
ΝΈΑ Accord Monozentra
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5076144 5076144
  74078 Heilbronn, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Τεύτλο, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland Accord Optima NT
11
ΝΈΑ Kverneland Accord Optima NT
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5075671 5075671
  82387 Antdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, ...
10.672,27 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad RAPID RDA 600S
9
ΝΈΑ Väderstad RAPID RDA 600S
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5075258 5075258
  7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Είδη σπόρων: Λοιπά
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere MAXEMERGE PLUS
7
ΝΈΑ John Deere MAXEMERGE PLUS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5075190 5075190
  68127 Sainte-Croix-en-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
18.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG+4 MONOSHOX
5
ΝΈΑ Monosem NG+4 MONOSHOX
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5075189 5075189
  68127 Sainte-Croix-en-Plaine, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Αριθμός σειρών: 6
26.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Agram 8000
8
ΝΈΑ Agram 8000
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5075148 5075148
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Αριθμός σειρών: 4
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone ED 602-K
7
ΝΈΑ Amazone ED 602-K
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5074213 5074213
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
18.800 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kuhn KNM GILLES
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073780 5073780
  60000 BEAUVAIS -TILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001
6.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other NG PLUS 4
6
Sonstige / Other NG PLUS 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073779 5073779
  55300 CHAUVONCOURT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013
16.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Kuhn Maxima 2TD, 6-reihig (4-reihig)
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073778 5073778
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ιχνηθέτης
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland OPTIMA
5
Kverneland OPTIMA
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073777 5073777
  85120 ANTIGNY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007
5.000 €
logo
Δείτε αγγελία
Kleine Multicorn maiszaaimachine
3
Kleine Multicorn maiszaaimachine
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073309 5073309
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2001
8.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem NG PLUS
20
Monosem NG PLUS
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5073031 5073031
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.20 m, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
11.415,93 €
εξ. 13% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland Optima V
20
Kverneland Optima V
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5072939 5072939
  4755 Zell a. d. Pram, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.80 m, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Monosem NG Plus 4
4
Monosem NG Plus 4
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5072848 5072848
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 45.00 m, Αριθμός σειρών: 6, Είδη σπόρων: Αραβόσιτος
22.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Monosem Top Zustand
4
Monosem Top Zustand
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 5072838 5072838
  94154 Neukirchen v. Wald, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Αριθμός σειρών: 8
33.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 774