Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad  Rapid 600 S
10
ΝΈΑ Väderstad Rapid 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585946
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
16.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone AD 302 + Rabe PKE 300
13
ΝΈΑ Amazone Amazone AD 302 + Rabe PKE 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585821
  54636 Rittersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 20.09.2000, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
7.904,25 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KE 302 + AD 302
5
ΝΈΑ Amazone KE 302 + AD 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585443
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
6.775 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone KG 4000 Super / AD-P 4000 Supe
5
ΝΈΑ Amazone KG 4000 Super / AD-P 4000 Supe
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585439
  26506 Norden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σπαρτική μηχανή
49.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone KG 3000 Special  / AD 302
5
ΝΈΑ Amazone KG 3000 Special / AD 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585438
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
8.800 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Amazone AD 303 / KG 303
5
ΝΈΑ Amazone AD 303 / KG 303
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585437
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
11.021 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio Primavera 600 Drillmaschinen 28500€
8
ΝΈΑ Gaspardo Maschio Primavera 600 Drillmaschinen 28500€
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585348
  43212 Rovisce, Κροατία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
28.500 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 12 / Saphir 7/300
5
ΝΈΑ Lemken Zirkon 12 / Saphir 7/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585308
  31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone AD 403 + RE 401
6
ΝΈΑ Amazone AD 403 + RE 401
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585297
  17291 Schenkenberg / Kleptow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
6.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad  Spirit ST 400 S + Crossboard Heavy
4
ΝΈΑ Väderstad Spirit ST 400 S + Crossboard Heavy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585276
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
54.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky SPI 4 METRES
6
ΝΈΑ Sulky SPI 4 METRES
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4585037
  59144 WARGNIES LE GRAND, Γαλλία
7.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch EXPRESS 3td Combi Drill
9
ΝΈΑ Horsch EXPRESS 3td Combi Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584947
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland COMBI Drill
2
ΝΈΑ Kverneland COMBI Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584946
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky 3M DRILL
2
ΝΈΑ Sulky 3M DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584921
  CA1 2RW Carlisle, Μεγ. Βρετανία
2.308,14 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D9 3000 Special
4
ΝΈΑ Amazone D9 3000 Special
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584500
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Σπαρτική μηχανή
11.723 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D8-30 SPECIAL
4
ΝΈΑ Amazone D8-30 SPECIAL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584470
  53945 Blankenheim, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή, μηχανικό
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 MZURI 3M PRO-TIL
5
ΝΈΑ MZURI 3M PRO-TIL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584462
  CV35 0EP Warwick, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Unia Alfa 550/25/3
4
ΝΈΑ Unia Alfa 550/25/3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584457
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, μηχανικό
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Reform SEMO 100 3M
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584420
  3910 Zwettl, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.958,33 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D9 3000 Super / Vigolo Kreiselegge
7
ΝΈΑ Amazone D9 3000 Super / Vigolo Kreiselegge
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584373
  24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
13.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio Drillkombination
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584364
  53909 Zülpich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Amazone Drillmaschine D9-30 Su
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584350
  56288 Kastellaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.041,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Maschio MIRKA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584322
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Kverneland MAISEINLEGER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584323
  29640 Schneverdingen, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Becker AEROMAT T 8
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4584319
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997
2.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2203