Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Amazone Kuhn Horsch Kverneland Lemken Pöttinger Maschio Rabe
Vogel & Noot MASTER DRILL300+ARTERA300
3
ΝΈΑ Vogel & Noot MASTER DRILL300+ARTERA300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152809 5152809
  7503 Großpetersdorf , Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Tume Titan 3000, 3 m.
4
ΝΈΑ Tume Titan 3000, 3 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152768 5152768
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
27.500 €
Δείτε αγγελία
He-Va Multi Seeder, 3 m.
4
ΝΈΑ He-Va Multi Seeder, 3 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152767 5152767
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2012, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
13.500 €
Δείτε αγγελία
He-Va Multi Seeder, 4 m.
4
ΝΈΑ He-Va Multi Seeder, 4 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152764 5152764
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
15.000 €
Δείτε αγγελία
Accord DT 9
7
ΝΈΑ Accord DT 9
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152509 5152509
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
6.666 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
7
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152504 5152504
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
29.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad RDA 800 C Combi
5
ΝΈΑ Väderstad RDA 800 C Combi
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152452 5152452
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
34.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Venta 3030-24 ISOBUS
6
ΝΈΑ Kuhn Venta 3030-24 ISOBUS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152376 5152376
  59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ...
37.647,06 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleine Unicorn 3 Rübendrille
5
ΝΈΑ Kleine Unicorn 3 Rübendrille
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152345 5152345
  38228 Salzgitter, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 5.40 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
5.250 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D 8-30 Special GUTER ZUSTAND
6
ΝΈΑ Amazone D 8-30 Special GUTER ZUSTAND
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152336 5152336
  33378 Rheda-Wiedenbrück, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
2.380 €
Δείτε αγγελία
Jean de Bru SEMI PORTE
8
ΝΈΑ Jean de Bru SEMI PORTE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152267 5152267
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
2.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kongskilde SP 6000
10
ΝΈΑ Kongskilde SP 6000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152268 5152268
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1985, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
3.600 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR
10
ΝΈΑ Religieux COMDOR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152269 5152269
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
28.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Franquet CULTICHAMP
6
ΝΈΑ Franquet CULTICHAMP
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152266 5152266
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone ADP SUPER
10
ΝΈΑ Amazone ADP SUPER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152262 5152262
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
18.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AIRSTAR PROFIT
10
ΝΈΑ Amazone AIRSTAR PROFIT
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152263 5152263
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
13.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Dehondt PORTE
6
ΝΈΑ Dehondt PORTE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152264 5152264
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1994, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
4.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Greenseeder bouwjaar 2019
3
ΝΈΑ Zocon Greenseeder bouwjaar 2019
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152051 5152051
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
9.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Abac Herriau erwtenzaaier
3
ΝΈΑ Abac Herriau erwtenzaaier
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5152050 5152050
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
2.350 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cataya 3000 Special & KE 3001 Super
6
ΝΈΑ Amazone Cataya 3000 Special & KE 3001 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5151911 5151911
  3710 Ziersdorf, Αυστρία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
24.833,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform SEMO 99/ 300-25
5
ΝΈΑ Reform SEMO 99/ 300-25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5151898 5151898
  3350 Haag, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
1.141,59 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform SEMO 100 300-25
5
ΝΈΑ Reform SEMO 100 300-25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5151888 5151888
  3350 Haag, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.292,04 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid 300 S
8
ΝΈΑ Väderstad Rapid 300 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150842 5150842
  91589 Aurach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
21.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn KUHN
6
ΝΈΑ Kuhn KUHN
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150769 5150769
  40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 7 DC
8
ΝΈΑ Horsch Pronto 7 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5150768 5150768
  20095 Hamburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
55.000 €
logo
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1926