Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Väderstad Rapid RDA 600S
10
ΝΈΑ Väderstad Rapid RDA 600S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265502
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 6DC
10
ΝΈΑ Horsch PRONTO 6DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265499
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Junkkari D 300 Eco
19
ΝΈΑ Junkkari D 300 Eco
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265491
  24860 Böklund, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
48.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Hassia DU100
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265467
  4463 NA Goes, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other Sky EASYDRILL FERTISEM
5
ΝΈΑ Sonstige / Other Sky EASYDRILL FERTISEM
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265395
  10380 PLANCY-L'ABBAYE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
31.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other IMA La Rocca IMA 250
3
ΝΈΑ Sonstige / Other IMA La Rocca IMA 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265396
  85057 TRAMUTOLA, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2005, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gaspardo Centauro
6
ΝΈΑ Gaspardo Centauro
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265394
  Nachfrage, Γερμανία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
58.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D9.30 SPECIAL
4
ΝΈΑ Amazone D9.30 SPECIAL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265393
  03220 TRETEAU, Γαλλία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Gaspardo M300
3
ΝΈΑ Gaspardo M300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265392
  43017 San Secondo Parmense, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2003, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Hassia DU 100
10
ΝΈΑ Hassia DU 100
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265287
  36119 Neuhof - Dorfborn, Γερμανία
Φωτισμός, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Σπαρτική μηχανή
2.395 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Väderstad Rapid 400 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265232
  17098 Friedland, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σπαρτική μηχανή
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland Da3m
7
ΝΈΑ Kverneland Da3m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265128
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
5.872 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Speedliner C3000
8
ΝΈΑ Kuhn Speedliner C3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265110
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Ultima CS300
ΝΈΑ Köckerling Ultima CS300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265109
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling AT300
9
ΝΈΑ Köckerling AT300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265108
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
5.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn TT3500
6
ΝΈΑ Kuhn TT3500
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265084
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 45.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
36.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn LC3000
3
ΝΈΑ Kuhn LC3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265083
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn Espro 3000
9
ΝΈΑ Kuhn Espro 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265078
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σπαρτική μηχανή
37.815 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Espro 6000R
8
ΝΈΑ Kuhn Espro 6000R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265074
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3500.00 l, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kuhn BTF450
6
ΝΈΑ Kuhn BTF450
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265075
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Σπαρτική μηχανή
14.118 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn HR3040 Venta 3000
10
ΝΈΑ Kuhn HR3040 Venta 3000
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265052
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 750A
10
ΝΈΑ John Deere 750A
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265039
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3800.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
42.857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone KG3000 Spezial
10
ΝΈΑ Amazone KG3000 Spezial
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265022
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Φωτισμός, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
16.807 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Integra 3003 24SL
4
ΝΈΑ Kuhn Integra 3003 24SL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265019
  33142 Büren, Γερμανία
Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
8.403 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland NG M 250
2
ΝΈΑ Kverneland NG M 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4265003
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
7.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2273