Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kuhn Horsch Kverneland Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Amazone Airstar Primera 600 DMC
8
ΝΈΑ Amazone Airstar Primera 600 DMC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009790 5009790
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
17.990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D 7  typ 25
6
ΝΈΑ Amazone D 7 typ 25
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009724 5009724
  48720 Rosendahl 2, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
925 €
Δείτε αγγελία
Amazone KE 403 + ADP 402 Super Top Zustand
11
ΝΈΑ Amazone KE 403 + ADP 402 Super Top Zustand
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009506 5009506
  88499 Riedlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l, ...
14.001,81 €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord DT 9
7
ΝΈΑ Accord DT 9
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009314 5009314
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
9.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
10
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009190 5009190
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
27.850 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord DT 9
8
ΝΈΑ Accord DT 9
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5009189 5009189
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 9.00 m
8.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D9 3000 Super
4
Amazone D9 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5008528 5008528
  24629 Kisdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
8.750,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Simulta Junkkari 3000 ST, 3 m.
4
Simulta Junkkari 3000 ST, 3 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5008466 5008466
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 2000, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
7.500 €
Δείτε αγγελία
Nordsten CLB MKII, 4 m.
9
Nordsten CLB MKII, 4 m.
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5008465 5008465
  38100 Margučių k., Panevėžio raj., Λιθουανία
Έτος κατασκευής: 1996, Τύπος: Σπαρτική μηχανή
2.250 €
Δείτε αγγελία
Maschio Dama 3M Disc Combination
7
Maschio Dama 3M Disc Combination
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5008288 5008288
  YO62 4AX Slingsby, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
8.765 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 10/300 + Solitär 9/300
6
Lemken Zirkon 10/300 + Solitär 9/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5008240 5008240
  88367 Hohentengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
20.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rabe Turbodrill L300A - Corvus NKE3001
4
Rabe Turbodrill L300A - Corvus NKE3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007666 5007666
  84155 Bodenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
11.596,64 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sulky XEOS PRO
9
Sulky XEOS PRO
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007587 5007587
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
35.600 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux COMDOR SP 6000 H
8
Religieux COMDOR SP 6000 H
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007584 5007584
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
39.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Religieux SANKA 400 R
7
Religieux SANKA 400 R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007524 5007524
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
46.500 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Cirrus 6003-2
8
Amazone Cirrus 6003-2
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007387 5007387
  22-550 Dołhobyczów, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
63.066 €
εξ. 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo
9
Gaspardo
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007271 5007271
  49716 Meppen, Γερμανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 6DC
8
Horsch PRONTO 6DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5007049 5007049
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2008, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
28.634 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Maschio ERPICE DMR
8
Maschio ERPICE DMR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5006657 5006657
  NR1 2EN Norwich, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2009, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
8.473 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
9
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005437 5005437
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
31.380 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
7
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005436 5005436
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
22.732 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
9
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005434 5005434
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
31.380 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
7
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005433 5005433
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
22.732 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
7
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005435 5005435
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
8.123 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD No
7
VADERSTAD No
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 5005432 5005432
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
8.123 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2002