Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Compac 3
8
ΝΈΑ Kverneland Compac 3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108728
7200 Grindsted, Δανία
3.762 €

Δείτε αγγελία
 Used Great Plains Centurion 600 Drill
ΝΈΑ Used Great Plains Centurion 600 Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108654
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
36.903 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Solitär Compact plus 9 H9/300
8
ΝΈΑ Lemken Solitär Compact plus 9 H9/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108633
31863 Coppenbruegge, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
23.721 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Nordsten LIFTOMATIK 250
8
ΝΈΑ Nordsten LIFTOMATIK 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108603
87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau RAU/GASPARDO CYCLOTILLER
7
ΝΈΑ Rau RAU/GASPARDO CYCLOTILLER
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108588
83104 Schönau b.Tuntenhaus, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
9.664 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone D 8/25  Special     # 517
11
ΝΈΑ Amazone D 8/25 Special # 517
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108586
83075 Bad Feilnbach, Γερμανία
Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
1.387 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 2,8 m, U720/1; Cultivation assemblie combina de pregatire a solului
10
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 2,8 m, U720/1; Cultivation assemblie combina de pregatire a solului
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108568
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
1.090 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m, U720/2; Cultivation assemblie grapa cu gheare
10
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m, U720/2; Cultivation assemblie grapa cu gheare
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108569
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.30 m
1.500 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland 6M TS EVO DRILL
ΝΈΑ Kverneland 6M TS EVO DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108506
CB6 1RA Ely, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016
26.968 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kverneland FlexCart
4
ΝΈΑ Kverneland FlexCart
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108490
1839 Sofia, Βουλγαρία
55.000 €

Δείτε αγγελία
Kverneland Coulter Bar
4
ΝΈΑ Kverneland Coulter Bar
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108489
1839 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
34.000 €

Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 12/1200 K-D
3
ΝΈΑ Lemken Solitair 12/1200 K-D
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108469
1839 Sofia, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2008
32.000 €

Δείτε αγγελία
Kverneland Accord DA 300 Drillmaschine
2
ΝΈΑ Kverneland Accord DA 300 Drillmaschine
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108460
48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Stegsted SIEWNIK ZBOŻOWY STEGSTED JAK AMAZONE ISARIA HASSIA
6
ΝΈΑ Stegsted SIEWNIK ZBOŻOWY STEGSTED JAK AMAZONE ISARIA HASSIA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108441
67-320 Małomice, Πολωνία
475 €

Δείτε αγγελία
Amazone SIEWNIK ZBOŻOWY D4 D5 JAK HASSIA 3M
7
ΝΈΑ Amazone SIEWNIK ZBOŻOWY D4 D5 JAK HASSIA 3M
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108437
67-320 Małomice, Πολωνία
547 €

Δείτε αγγελία
Väderstad  Spirit ST 400 C
7
ΝΈΑ Väderstad Spirit ST 400 C
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108225
fragen Sie uns, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROLEX Agregat uprawowo siewny TERRA 3.0
8
ΝΈΑ ROLEX Agregat uprawowo siewny TERRA 3.0
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108168
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.236 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone AD 402
20
ΝΈΑ Amazone AD 402
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108166
25899 Klixbüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.1994, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, ...
5.462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
ROLEX Agregat uprawowo-siewny talerzowy TAURUS 3.0
8
ΝΈΑ ROLEX Agregat uprawowo-siewny talerzowy TAURUS 3.0
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108126
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.354 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid
4
ΝΈΑ Väderstad Rapid
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108114
7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2005, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 8.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROLEX  Brona talerzowa uprawowa ścierniskowa TAURUS 3m WAŁ P
8
ΝΈΑ ROLEX Brona talerzowa uprawowa ścierniskowa TAURUS 3m WAŁ P
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108113
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
4.733 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fiona 3m
5
ΝΈΑ Fiona 3m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108112
75031 Eppingen, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
1.700 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weaving  GD 6000T
5
ΝΈΑ Weaving GD 6000T
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108109
7700 Targovishte, Βουλγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
ROLEX BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA TAURUS 3.0
8
ΝΈΑ ROLEX BRONA TALERZOWA UPRAWOWO-ŚCIERNISKOWA TAURUS 3.0
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108073
18-420 Jedwabne, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.282 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord DL 450
10
ΝΈΑ Accord DL 450
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4108068
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Σπαρτική μηχανή, Πνευματικό
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2216