Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Baertschi WECO DYN
Βίντεο
7
Baertschi WECO DYN
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3715435
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Δίχαλο σποράς, Τροχός βάθους, Ακριβής χρόνοι, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
22.610 €
με 19% ΦΠΑ
19.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Pöttinger LION 301/Vitasem A301
10
Pöttinger LION 301/Vitasem A301
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3811836
66629 Freisen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
13.990 €
με 10.7% ΦΠΑ
12.638 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
AGRO-MASZ SR 300
Βίντεο
12
AGRO-MASZ SR 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3383669
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Σπαρτική μηχανή
9.948 €
με 19% ΦΠΑ
8.360 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rabe Ecodrill PLA
9
Rabe Ecodrill PLA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3600657
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
22.491 €
28.441 €

με 19% ΦΠΑ
18.900 € καθαρά
ενοικίαση από 357,00 €
ανά Ημέρα
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Fronttank FRS 204,
3
Amazone Fronttank FRS 204,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3792378
49179 Ostercappeln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Πνευματικό
6.000 €

Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RDA 450 S Disc
18
Väderstad Rapid RDA 450 S Disc
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3797902
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Τροχός βάθους, Ιχνηθέτης, ...
29.631 €
με 19% ΦΠΑ
24.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Amazone KE 403 + ADP 402 Profi Top Zustand Nur 1100ha
11
Amazone Amazone KE 403 + ADP 402 Profi Top Zustand Nur 1100ha
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3807900
88499 Riedlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.2003, ...
18.500 €
με 10.7% ΦΠΑ
16.712 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Cyclotiller / Fiona Apollo DR
4
Rau Cyclotiller / Fiona Apollo DR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3795385
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Χωρητικότητα δοχείου: 370.00 l, μηχανικό, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
4.522 €
με 19% ΦΠΑ
3.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 9DC
4
Horsch Pronto 9DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3804368
63-040 Nowe Miasto, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, Τροχός βάθους, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 9.00 m, ...
109.470 €
με 23% ΦΠΑ
89.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rau Accord
5
Rau Accord
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3794756
32683 Barntrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
6.000 €
με 19% ΦΠΑ
5.042 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kerner Eros EA300
6
Kerner Eros EA300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3796780
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ημερομηνία εγγραφής: 10.09.2007, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
27.225 €
με 21% ΦΠΑ
22.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Tiger 4 AS + Pronto 4 TD m. Dünger
6
Horsch Tiger 4 AS + Pronto 4 TD m. Dünger
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3801908
18469 Velgast, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2000.00 l, Λοιπά, Πνευματικό
55.900 €
με 19% ΦΠΑ
46.975 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid RD 300S
7
Väderstad Rapid RD 300S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3795440
95652 Waldsassen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, ...
54.740 €
με 19% ΦΠΑ
46.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Maschio SCATENATA 3000-8
4
Maschio SCATENATA 3000-8
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3796199
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Τροχός βάθους, Δίχαλο σποράς, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ...
26.180 €
με 19% ΦΠΑ
22.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 4 KR
14
Horsch Pronto 4 KR
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3774413
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, ...
56.434 €

Δείτε αγγελία
Amazone AD303
7
Amazone AD303
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3792645
31073 Delligsen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 880.00 l, ...
11.070 €
με 10.7% ΦΠΑ
10.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Solitär 9
5
Lemken Solitär 9
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3768562
67310 Hettenleidelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1200.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
17.499 €
με 10.7% ΦΠΑ
15.808 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland i-drill PRO
14
Kverneland i-drill PRO
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3773130
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
34.199 €
με 19% ΦΠΑ
28.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland i-drill PRO
6
Kverneland i-drill PRO
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3773077
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 15.08.2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
19.900 €
με 19% ΦΠΑ
16.723 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Avatar 6.16 SD
10
Horsch Avatar 6.16 SD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3774477
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
80.620 €

Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC G&F
13
Horsch Pronto 6 DC G&F
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3774496
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 5000.00 l, ...
80.620 €

Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 KE G&F
12
Horsch Pronto 6 KE G&F
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3774457
8450 Hammel, Δανία
Έτος κατασκευής: 2008, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4000.00 l, ...
59.793 €

Δείτε αγγελία
Amazone KG+RPD
10
Amazone KG+RPD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3758335
87-610 Dobrzyń nad Wisłą, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 1998, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.12.1998, ...
8.325 €

Δείτε αγγελία
Baertschi Krummenacher Sätank und Gebläse
15
Baertschi Krummenacher Sätank und Gebläse
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3748389
88255 Baienfurt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l, Λοιπά, Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Drillkombi Howard/Accord DA-S,CX Scheibenschare HK 31-300+DA-S
10
Drillkombi Howard/Accord DA-S,CX Scheibenschare HK 31-300+DA-S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3763277
31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
7.501 €
με 19% ΦΠΑ
6.303 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Lemken Saphir+Zirkon 7 S
8
Lemken Lemken Saphir+Zirkon 7 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3757775
61169 Friedberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 800.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
19.992 €
με 19% ΦΠΑ
16.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler GreenMaster 600 Alpin
10
Güttler GreenMaster 600 Alpin
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3753258
262 31 Milin, Δημοκρατία της Τσεχίας
Έτος κατασκευής: 2016, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 410.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
29.645 €
με 21% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Sack 11 Reihen
10
Sack 11 Reihen
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3746979
34323 Malsfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1965, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Χωρητικότητα δοχείου: 120.00 l, Σπαρτική μηχανή, μηχανικό
120 €

Δείτε αγγελία
Kverneland NGS501+DF2
3
Kverneland NGS501+DF2
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3791765
7431 Oberglabach, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2015, Πλάτος εργασίας: 5.00 m, ...
75.001 €
με 17% ΦΠΑ
64.103 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone AD 303 Super
5
Amazone AD 303 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3791699
59505 Bad Sassendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, μηχανικό, Σπαρτική μηχανή
10.960 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.901 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1995