Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Köckerling AT300
12
Köckerling AT300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3911764
27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
6.900 €
με 19% ΦΠΑ
5.798 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRO-MASZ SR300
9
AGRO-MASZ SR300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3906837
48653 Coesfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, ...
8.806 €
με 19% ΦΠΑ
7.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 12/300 mit Saphir 7/300
9
Lemken Zirkon 12/300 mit Saphir 7/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3904150
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, μηχανικό, ...
35.900 €
με 19% ΦΠΑ
30.168 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn Espro 6000R
7
Kuhn Espro 6000R
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3890510
15913 Märkische Heide, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ...
70.210 €
με 19% ΦΠΑ
59.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland KUBOTA MD1300MP (Kverneland mc-drill)
6
Kverneland KUBOTA MD1300MP (Kverneland mc-drill)
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3865488
59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
21.837 €
με 19% ΦΠΑ
18.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland s-drill
8
Kverneland s-drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3859744
59597 Erwitte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1050.00 l, Σπαρτική μηχανή, Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad RAPID A 600 S
6
Väderstad RAPID A 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3882407
74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad Rapid 300 Super XL Top Zustand
19
Väderstad Rapid 300 Super XL Top Zustand
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3880689
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ιχνηθέτης, Τροχός βάθους, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, ...
31.535 €
με 19% ΦΠΑ
26.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 3 DC
4
Horsch PRONTO 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3922010
31311 Uetze, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, ISOBUS, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Σπαρτική μηχανή, Πνευματικό
44.982 €
με 19% ΦΠΑ
37.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler matador
7
Güttler matador
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3923527
aalten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.09.2016, Πλάτος εργασίας: 4.60 m, Χωρητικότητα δοχείου: 410.00 l, μηχανικό, Λοιπά
13.915 €
με 21% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AGRISEM
Βίντεο
3
AGRISEM
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3923644
6595ME Ottersum, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πνευματικό, ...
17.848 €
με 21% ΦΠΑ
14.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone KG Special - ADP 303 Super
11
Amazone KG Special - ADP 303 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3874478
27798 Hude, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
34.510 €
με 19% ΦΠΑ
29.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Cirrus 6001 Super
15
Amazone Cirrus 6001 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3828032
17094 Groß Nemerow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 13.08.2007, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, ...
23.741 €
με 19% ΦΠΑ
19.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Accord DA 300
7
Accord DA 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3855449
75031 Eppingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Πνευματικό, ...
7.500 €

Δείτε αγγελία
Amazone Cirrus 4002
4
Amazone Cirrus 4002
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3844884
16866 Vehlow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2016, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 4600.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
59.024 €
με 19% ΦΠΑ
49.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Lemken Zirkon10/Solitair8
4
Lemken Lemken Zirkon10/Solitair8
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3833317
8361 Hatzendorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2013, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Χωρητικότητα δοχείου: 1500.00 l, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
28.500 €
με 20% ΦΠΑ
23.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3 DC
14
Horsch Pronto 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3832801
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή, ...
31.892 €
με 19% ΦΠΑ
26.800 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Amazone Cirrus 6001 active
14
Amazone Cirrus 6001 active
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3898988
23769 Fehmarn, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ιχνηθέτης, Τροχός βάθους, Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
51.170 €
με 19% ΦΠΑ
43.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lemken Solitair 9-400KA
4
Lemken Solitair 9-400KA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3886548
02742 Neusalza-Spremberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Έλεγχος ίχνους, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2300.00 l, Σπαρτική μηχανή, Πνευματικό
13.990 €
με 19% ΦΠΑ
11.756 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3RX
9
Horsch Pronto 3RX
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3893648
23795 Traventhal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Accord S-drill pro
10
Accord S-drill pro
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3930938
46459 Rees-Bienen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1050.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
19.635 €
με 19% ΦΠΑ
16.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Rabe Eco Speed 3001
10
Rabe Eco Speed 3001
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3833802
29479 Jameln, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3000.00 l, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
20.230 €
με 19% ΦΠΑ
17.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling ULTIMA
5
Köckerling ULTIMA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3824231
64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2500.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
17.553 €
με 23% ΦΠΑ
14.271 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kuhn  HRB 302 D // Accord  DA 300 17CX
8
Kuhn HRB 302 D // Accord DA 300 17CX
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3824192
75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Ημερομηνία εγγραφής: 01.05.2013, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Rabe Turbodrill T 300 A
4
Rabe Turbodrill T 300 A
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 3816891
74078 Heilbronn, Γερμανία
Ιχνηθέτης, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ακριβής χρόνοι, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
10.959 €
με 10.7% ΦΠΑ
9.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1897