Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Väderstad Rapid A 400S
6
Väderstad Rapid A 400S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3450123
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ιχνηθέτης, Φωτισμός, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2900.00 l, ...
24.871 EUR
με 19% ΦΠΑ
20.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolmako U693 & APV PS 200 M1 Vermietung-Finanzierung, Leasing, Mietkauf
9
Rolmako U693 & APV PS 200 M1 Vermietung-Finanzierung, Leasing, Mietkauf
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat2900093
34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Συρόμενα δίχαλα, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 200.00 l
11.186 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.400 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
SLY Strip Cat II
4
SLY Strip Cat II
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3591097
97 212 Nedožery-Brezany, Σλοβακία
Έτος κατασκευής: 2016, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς, Πνευματικό
35.000 EUR

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone Cirrus 6002
15
Amazone Cirrus 6002
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3625412
19357 Karstädt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Έλεγχος ίχνους, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Φωτισμός, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Πνευματικό
57.001 EUR
με 19% ΦΠΑ
47.900 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Agromasar Front Disc
Βίντεο
17
Agromasar Front Disc
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat1934997
88-430 Janowiec Wielkopolski, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
2.905 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.362 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Köckerling Jockey Airseeder
Βίντεο
6
ΝΈΑ Köckerling Jockey Airseeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3706047
04838 Doberschütz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Τροχός βάθους, Ιχνηθέτης, Δίχαλο σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 21.08.2017, ...
39.500 EUR

Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 12 /300 + Saphir 7/300
8
ΝΈΑ Lemken Zirkon 12 /300 + Saphir 7/300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705944
47546 Kalkar, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Φωτισμός, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Ακριβής χρόνοι, Έλεγχος ίχνους, Συρόμενα δίχαλα, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, ...
26.100 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
23.577 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
KRM  4 METER AIR DRILL
4
ΝΈΑ KRM 4 METER AIR DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705588
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.739 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.449 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other NEW TRAILED CHAIN HARROWS
ΝΈΑ Other NEW TRAILED CHAIN HARROWS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705586
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
604 EUR
με 20% ΦΠΑ
503 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other PARMITER 16FT CHAIN HARROWS
3
ΝΈΑ Other PARMITER 16FT CHAIN HARROWS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705566
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.202 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.001 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other PARMITER CHAIN HARROWS
4
ΝΈΑ Other PARMITER CHAIN HARROWS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705534
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
933 EUR
με 20% ΦΠΑ
778 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other PARMITER CHAIN HARROWS
4
ΝΈΑ Other PARMITER CHAIN HARROWS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705530
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.470 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.225 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Other PARMITER 16 FT CHAIN HARROWS
4
ΝΈΑ Other PARMITER 16 FT CHAIN HARROWS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705526
SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
1.202 EUR
με 20% ΦΠΑ
1.001 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Rabe Multidrill ME 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705407
34497 Korbach, Γερμανία
Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Meprozet Siewnik zbożowy S 107/2 ( 2,5), grain drill, Kornbohrer
2
ΝΈΑ Meprozet Siewnik zbożowy S 107/2 ( 2,5), grain drill, Kornbohrer
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705310
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.50 m
3.620 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.943 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Meprozet Siewnik zbożowy S 107 ( 3m) znaczniki mechaniczne, grain drill, Kornbohrer
4
ΝΈΑ Meprozet Siewnik zbożowy S 107 ( 3m) znaczniki mechaniczne, grain drill, Kornbohrer
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705307
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
3.890 EUR
με 23% ΦΠΑ
3.163 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Meprozet SIEWNIK ZBOŻOWY SU1, 2 m, Kornbohrer, grain drill
ΝΈΑ Meprozet SIEWNIK ZBOŻOWY SU1, 2 m, Kornbohrer, grain drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705308
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.909 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.365 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Meprozet Siewnik zbożowy S T107 3m ( redlice talerzowe ), Grain drill, Kornbohrer
3
ΝΈΑ Meprozet Siewnik zbożowy S T107 3m ( redlice talerzowe ), Grain drill, Kornbohrer
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705306
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.750 EUR
με 23% ΦΠΑ
4.675 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 2,2 m, U720; Cultivation assemblie
4
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 2,2 m, U720; Cultivation assemblie
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705305
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
923 EUR
με 23% ΦΠΑ
750 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 2,8 m, U720/1; Cultivation assemblie
4
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 2,8 m, U720/1; Cultivation assemblie
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705304
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.80 m
1.116 EUR
με 23% ΦΠΑ
907 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m, U720/2; Cultivation assemblie
4
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m, U720/2; Cultivation assemblie
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705303
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.30 m
1.538 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 3,6 m, U720/3; Cultivation assemblie
2
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 3,6 m, U720/3; Cultivation assemblie
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705302
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.60 m
1.769 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.438 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m HR- hydraulicznie składane, U720/2; Cultivation assemblie, hydraulic folding
8
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 3,3 m HR- hydraulicznie składane, U720/2; Cultivation assemblie, hydraulic folding
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705300
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.20 m
2.076 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.688 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 4,4 m, U720/4; Cultivation assemblie
4
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 4,4 m, U720/4; Cultivation assemblie
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705301
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
2.192 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.782 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 4,4 m HR- składane hydrauliczne, U720/4; Cultivation assemblie, hydraulic folding
8
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 4,4 m HR- składane hydrauliczne, U720/4; Cultivation assemblie, hydraulic folding
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705298
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 4.40 m
2.768 EUR
με 23% ΦΠΑ
2.250 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Jar-Met Agregat uprawowy 3,6 m HR- składane hydrauliczne, U720/3; Cultivation assemblie, hydraulic folding
8
ΝΈΑ Jar-Met Agregat uprawowy 3,6 m HR- składane hydrauliczne, U720/3; Cultivation assemblie, hydraulic folding
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705299
64-308 Kuźnica Zbąska, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.60 m
2.346 EUR
με 23% ΦΠΑ
1.907 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Kverneland DA
9
ΝΈΑ Kverneland DA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705249
49661 Cloppenburg, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
1.295 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.088 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Vaderstad RDA400S SEED DRILL
ΝΈΑ Väderstad Vaderstad RDA400S SEED DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705121
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2011
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Väderstad Vaderstad RDA400S DRILL
ΝΈΑ Väderstad Vaderstad RDA400S DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705120
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2002
23.494 EUR
με 20% ΦΠΑ
19.578 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Väderstad Vaderstad RD300S BOX DRILL
ΝΈΑ Väderstad Vaderstad RD300S BOX DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, dat3705119
DE65HL Ashbourne, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2005
19.466 EUR
με 20% ΦΠΑ
16.222 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 1965