Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
 Weaving RS6000 Tine Drill
8
ΝΈΑ Weaving RS6000 Tine Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723296 4723296
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Σπαρτική μηχανή
8.560,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 Stocks Wizard Air Seeder
8
ΝΈΑ Stocks Wizard Air Seeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723295 4723295
  CO10 5JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Amazone AD-P 3000 Super
10
ΝΈΑ Amazone AD-P 3000 Super
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723097 4723097
  34281 Gudensberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
37.037,04 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau KOMBISEM 400
5
ΝΈΑ Rau KOMBISEM 400
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723013 4723013
  92431 Neunburg v.Wald, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
2.933 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Zirkon 9/450 + DKA 4500
7
ΝΈΑ Lemken Zirkon 9/450 + DKA 4500
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723011 4723011
  93083 Obertraubling, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2001, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
6.294 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Krone ROTOR 2500 NORDSTEN  CLG 250
10
ΝΈΑ Krone ROTOR 2500 NORDSTEN CLG 250
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4723008 4723008
  92507 Nabburg, Γερμανία
Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
1.252 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Accord DF2 6m
7
ΝΈΑ Accord DF2 6m
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722963 4722963
  LN8 3WA Lincs, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1992, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
4
ΝΈΑ Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - BEZPOŚREDNI WYSIEW ZBÓŻ - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722819 4722819
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
4
ΝΈΑ Horsch TIGER 8 AS - 2011 ROK - NOWE CZĘŚCI ROBOCZE - WYSIEW ZBÓŻ
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722803 4722803
  57-350 Kudowa Zdrój, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 7.50 m
34.500 €
Δείτε αγγελία
Maschio Dama Corex
16
ΝΈΑ Maschio Dama Corex
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722765 4722765
  49456 Bakum, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 22.05.2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 500.00 l, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, μηχανικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland S DRILL
10
ΝΈΑ Kverneland S DRILL
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722428 4722428
  62136 RICHEBOURG, Γαλλία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
13.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kuhn Venta LC302-24SD HRB 302 D
12
ΝΈΑ Kuhn Venta LC302-24SD HRB 302 D
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722265 4722265
  97232 Giebelstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 31.08.2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
12.900 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Klemm KR807D
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722106 4722106
  4761 Port of Moerdijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1989, Σπαρτική μηχανή
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Unia Alfa 550/25/3
5
ΝΈΑ Unia Alfa 550/25/3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4722077 4722077
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 550.00 l
3.200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad  Spirit 600 S
6
ΝΈΑ Väderstad Spirit 600 S
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721934 4721934
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3740.00 l, Σπαρτική μηχανή
54.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Cirrus 6001 Spezial
10
ΝΈΑ Amazone Cirrus 6001 Spezial
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721908 4721908
  39264 Schora, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 3600.00 l, Σπαρτική μηχανή
24.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Reform LELY 2,5
4
ΝΈΑ Reform LELY 2,5
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721803 4721803
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
3.451,33 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch PRONTO 6 AS
12
ΝΈΑ Horsch PRONTO 6 AS
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721704 4721704
  49716 Meppen-Versen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
26.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Rau CW 25 + Isaria
11
ΝΈΑ Rau CW 25 + Isaria
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4721166 4721166
  71083 Herrenberg Gültstein, Γερμανία
Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενο δίχαλο, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
2.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Gaspardo Penta PE
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720633 4720633
  97616 Löhrieth, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, Πνευματικό
7.000 €
Δείτε αγγελία
Stanhay sowing machines Stanhay web
11
ΝΈΑ Stanhay sowing machines Stanhay web
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720587 4720587
  2913LR Nieuwerkerk aan den IJssel, Ολλανδία
Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland PHW 11/300 / AD 302
5
ΝΈΑ Kverneland PHW 11/300 / AD 302
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720493 4720493
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Σπαρτική μηχανή
3.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Unia FS 1000/3
5
ΝΈΑ Unia FS 1000/3
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720317 4720317
  97645 Ostheim/Rhön, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Πνευματικό
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 6 DC
4
ΝΈΑ Horsch Pronto 6 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720296 4720296
  06268 Weißenschirmbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
46.938 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone 3M
6
ΝΈΑ Amazone 3M
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4720245 4720245
  45460 BRAY EN VAL, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή
6.800 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2137