Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
APV Grünlandprofi GP 300 M1 Full Edition / Aktion bis 15.04.2019
6
ΝΈΑ APV Grünlandprofi GP 300 M1 Full Edition / Aktion bis 15.04.2019
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4456037
  34355 Staufenberg-Lutterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
14.390 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600 ST
4
ΝΈΑ Einböck Pneumaticstar 600 ST
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4455759
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Grassmaster
3
Köckerling Grassmaster
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4452193
  33129 Delbrück-Westenholz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 300
8
Köckerling Grasmaster 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4450682
  64354 Reinheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος εργασίας: 4.00 m
7.521,01 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Clemens Planiermeister 255
8
Clemens Planiermeister 255
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4448941
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.55 m
15.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Air 8
3
Hatzenbichler Air 8
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4441569
  36286 Neuenstein, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
4.873,95 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600STI
5
Einböck Pneumaticstar 600STI
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4437240
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.798 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other JOSKIN WIESENSTRIGEL SCARIFLEX
8
Sonstige / Other JOSKIN WIESENSTRIGEL SCARIFLEX
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4435384
  28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλάτος εργασίας: 7.20 m
7.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
He-Va Grass Roller 630
11
He-Va Grass Roller 630
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4429559
  7442 CV Nijverdal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.30 m
18.000 €
Δείτε αγγελία
Köckerling Grasmaster 6m
6
Köckerling Grasmaster 6m
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4427722
  58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
8
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4426489
  6830 Rankweil, Αυστρία
15.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Greenseeder Zwischenfruchtsähmaschine
12
Zocon Greenseeder Zwischenfruchtsähmaschine
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4423286
  25852 Sterdebüll, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 5.25 m, Σπαρτική μηχανή
7.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Einböck Pneumaticstar Pro 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4421654
  74532 Ilshofen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck 600
4
Einböck 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4420669
  74547 Untermünkheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
13.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper G6-3 und G8-3
3
Zocon Greenkeeper G6-3 und G8-3
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4420322
  26349 Jade, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Güttler Greenmaster 770
Βίντεο
8
Güttler Greenmaster 770
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4417892
  5000 namur, Βέλγιο
Πλάτος εργασίας: 7.70 m
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
APV Grünlandstriegel GS 600 (Full Edition) Striegel
Βίντεο
5
APV Grünlandstriegel GS 600 (Full Edition) Striegel
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4414006
  71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 NEU-SAT Nachsaatgerät mit APV-PS 300 M1-NEU
15
NEU-SAT Nachsaatgerät mit APV-PS 300 M1-NEU
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4400652
  4906 Eberschwang, Αυστρία
9.450 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAT Nachsaatgerät 7,0 m mit APV- PS 300 M1-NEU
19
SAT Nachsaatgerät 7,0 m mit APV- PS 300 M1-NEU
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4400642
  4906 Eberschwang, Αυστρία
14.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AGRO Masz Zwischenfruchtsägerät SP 200-NEU
20
AGRO Masz Zwischenfruchtsägerät SP 200-NEU
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4400599
  4906 Eberschwang, Αυστρία
2.700 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
 NEU-Agro Masz Grass 300- Nachsaatgerät-NEU
20
NEU-Agro Masz Grass 300- Nachsaatgerät-NEU
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4400549
  4906 Eberschwang, Αυστρία
9.899 €
9.900 €

χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other SMS CV 3000 STRIEGEL
2
Sonstige / Other SMS CV 3000 STRIEGEL
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4398355
  21646 Halvesbostel, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
8.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
APV GP 600M1
4
APV GP 600M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4382621
  4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Hatzenbichler Air 16 Behälter mit Dosiervorrichtung
8
Hatzenbichler Air 16 Behälter mit Dosiervorrichtung
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4376428
  31535 Neustadt, Γερμανία
800 €
Δείτε αγγελία
Vredo Typ 12510
11
Vredo Typ 12510
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4376099
  9500 Villach/Zauchen, Αυστρία
7.876,11 €
χωρίς 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 101