Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια

Αγοράστε μεταχειρισμένα Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
APV APV 600
7
ΝΈΑ APV APV 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3938944
32469 Petershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.186 €
με 19% ΦΠΑ
8.560 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler GreenMaster 300
4
ΝΈΑ Güttler GreenMaster 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3937431
73230 Kirchheim /Teck, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Clemens Planiermeister 255
7
ΝΈΑ Clemens Planiermeister 255
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3936451
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 2.55 m
18.921 €
με 19% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Becker Eurotech W 6000
4
ΝΈΑ Becker Eurotech W 6000
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3936211
36286 Neuenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
4.501 €
με 19% ΦΠΑ
3.782 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
8
APV GP 300 M1 Full Edition 3, Nachsaatkombi
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3927169
6830 Rankweil, Αυστρία
19.080 €
με 20% ΦΠΑ
15.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
KG-AGRAR AIRSEEDER 6320H
19
KG-AGRAR AIRSEEDER 6320H
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3920325
91094 Langensendelbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Evers Grassprofie GPD 620
4
Evers Grassprofie GPD 620
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3902498
8401 BL Gorredijk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2015
29.645 €
με 21% ΦΠΑ
24.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 300 Nachsaatgerät Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striege
Βίντεο
2
Agrimat EB 300 Nachsaatgerät Wiesenstriegel Grünlandstriegel Striege
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3899825
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
5.236 €
με 19% ΦΠΑ
4.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimat EB 780 Wiesenstriegel Grünlandstriegel Nachsaatgerät
2
Agrimat EB 780 Wiesenstriegel Grünlandstriegel Nachsaatgerät
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3897638
93444 Kötzting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 7.80 m
11.305 €
με 19% ΦΠΑ
9.500 € καθαρά
ενοικίαση από 17,85 €
ανά εκτάριο
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600
4
Einböck Pneumaticstar 600
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3897496
27624 Elmlohe, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Güttler Greenmaster 300 Harroflex 3M
6
Güttler Greenmaster 300 Harroflex 3M
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3892081
49624 Löningen, Γερμανία
Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
12.730 €
με 10.7% ΦΠΑ
11.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SMS Doorzaaimachine Einbock prisma
2
SMS Doorzaaimachine Einbock prisma
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3884513
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
GUTTLER GREENMASTER 300
9
GUTTLER GREENMASTER 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3881011
2390 AA Hazerswoude Dorp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Zocon Greenkeeper; Wiesenstriegel mit Nachsaattechnik
Βίντεο
11
Zocon Greenkeeper; Wiesenstriegel mit Nachsaattechnik
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3874534
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
8.538 €
με 19% ΦΠΑ
7.175 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Vredo DZ 205.03.5 schlitzdrille
10
Vredo DZ 205.03.5 schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3869553
7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλάτος εργασίας: 0.50 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo DZ 229.07.5 schlitzdrille
10
Vredo DZ 229.07.5 schlitzdrille
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3869538
7384 DL Wilp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 2.90 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
SMS Teran N 300 mit APV Streuer (Wiesenwalze)
8
SMS Teran N 300 mit APV Streuer (Wiesenwalze)
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3863204
71254 Ditzingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.698 €
με 19% ΦΠΑ
8.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Güttler Greenmaster 300
8
Güttler Greenmaster 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3862861
8294 PB Mastenbroek, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 3.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Dalbo Maxiroll Lift 300
9
Dalbo Maxiroll Lift 300
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3850132
54595 Prüm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Πλάτος εργασίας: 3.00 m
10.591 €
με 19% ΦΠΑ
8.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
edma24 SÄMASCHINE RS 100
edma24 SÄMASCHINE RS 100
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3833390
74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
618 €
με 19% ΦΠΑ
519 € καθαρά
Δείτε αγγελία
AKPIL POPLON  Gras-und Zwischenfruchtsaatenstreuer
7
AKPIL POPLON Gras-und Zwischenfruchtsaatenstreuer
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3819915
6060 TISZAKECSKE, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 15.00 m
803 €
με 19% ΦΠΑ
675 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Düvelsdorf Kombistriegel
2
Düvelsdorf Kombistriegel
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3796782
24808 Jevenstedt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Σπαρτική μηχανή
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Vredo DZ 2050 T DOORZAAIMACHINE
4
Vredo DZ 2050 T DOORZAAIMACHINE
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3796209
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
16.940 €
με 21% ΦΠΑ
14.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Scheier Sanoplant Mikrohumusierung
8
Scheier Sanoplant Mikrohumusierung
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3750324
6830 Rankweil, Αυστρία
4.680 €
με 20% ΦΠΑ
3.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
APV GP 600 M1
5
APV GP 600 M1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 3743812
4780 St. Vith, Βέλγιο
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 84