Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Motorenteilen
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Φυτευτικές μηχανές
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές

Αγοράστε μεταχειρισμένα Φυτευτικές μηχανές στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Grimme 8 rzędów
10
Grimme 8 rzędów
Φυτευτικές μηχανές, dct3408425
21-504 Zaczopki kol. 19 , Πολωνία
Αριθμός σειρών: 8
23.228 EUR
με 23% ΦΠΑ
18.884 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Transplant Systems
7
Transplant Systems
Φυτευτικές μηχανές, dct3078231
25724 Neufelderkoog, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Αριθμός σειρών: 6
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Regero
4
Regero
Φυτευτικές μηχανές, dct3598462
21465 Reinbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός σειρών: 4
38.000 EUR

Δείτε αγγελία
plantbunker plantdak
9
plantbunker plantdak
Φυτευτικές μηχανές, dct3659370
1461GT Zuid Oost Beemster, Ολλανδία
7.200 EUR
με 21% ΦΠΑ
5.950 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer Junior
5
Cramer Junior
Φυτευτικές μηχανές, dct3655293
27239 Twistringen, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
3.200 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
2.891 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer Junior Jumbo
5
Cramer Junior Jumbo
Φυτευτικές μηχανές, dct3655288
27239 Twistringen, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
1.800 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.513 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Cramer Junior Jumbo
5
Cramer Junior Jumbo
Φυτευτικές μηχανές, dct3655281
27239 Twistringen, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 4
1.501 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.261 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 T
5
Grimme GL 34 T
Φυτευτικές μηχανές, dct3655207
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Αριθμός σειρών: 4
27.675 EUR
με 10.7% ΦΠΑ
25.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Gruse Kartoffelpflanzmasch
5
Gruse Kartoffelpflanzmasch
Φυτευτικές μηχανές, dct3655045
27299 Völkersen, Γερμανία
950 EUR
με 19% ΦΠΑ
798 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KG
5
Grimme GL 34 KG
Φυτευτικές μηχανές, dct3655038
49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 4
11.000 EUR
με 19% ΦΠΑ
9.244 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KG Kartoffelpf
5
Grimme GL 34 KG Kartoffelpf
Φυτευτικές μηχανές, dct3655026
27299 Völkersen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Αριθμός σειρών: 4
9.500 EUR
με 19% ΦΠΑ
7.983 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34 KG
3
Grimme GL 34 KG
Φυτευτικές μηχανές, dct3653846
47638 Straelen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Αριθμός σειρών: 4
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler U865
7
Bomet Kartoffelhäufler U865
Φυτευτικές μηχανές, dct3612543
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 4
2.040 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.714 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffelhäufler U865/9
7
Bomet Kartoffelhäufler U865/9
Φυτευτικές μηχανές, dct3612528
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 2
969 EUR
με 19% ΦΠΑ
814 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme Matrix 1200 - 87100031
4
Grimme Matrix 1200 - 87100031
Φυτευτικές μηχανές, dct3610934
Swineshead, PE20 3PS , Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2017
53.223 EUR
με 20% ΦΠΑ
44.352 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Regero
4
Regero
Φυτευτικές μηχανές, dct3598462
21465 Reinbek, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός σειρών: 4
38.000 EUR

Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 6-REIHIG
5
Sonstige / Other 6-REIHIG
Φυτευτικές μηχανές, dct3597094
33397 Rietberg, Γερμανία
1.547 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.300 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Sonstige / Other 6-REIHIG
4
Sonstige / Other 6-REIHIG
Φυτευτικές μηχανές, dct3597090
33397 Rietberg, Γερμανία
1.428 EUR
με 19% ΦΠΑ
1.200 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrari Multipla 3
5
Ferrari Multipla 3
Φυτευτικές μηχανές, dct3592539
3123 Obritzberg, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός σειρών: 6
19.188 EUR
με 20% ΦΠΑ
15.990 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Wanner Myers SA32A/1500
5
Wanner Myers SA32A/1500
Φυτευτικές μηχανές, dct3586678
56332 Wolken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Bomet Häufler/Hackgerät 5-reihig 0411
5
Bomet Häufler/Hackgerät 5-reihig 0411
Φυτευτικές μηχανές, dct3584604
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 3
488 EUR
με 19% ΦΠΑ
410 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig 1106
7
Bomet Kartoffellegemaschine 1-reihig 1106
Φυτευτικές μηχανές, dct3584376
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 1
369 EUR
με 19% ΦΠΑ
310 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Bomet Häufler/Hackgerät 3-reihig  0413
8
Bomet Häufler/Hackgerät 3-reihig 0413
Φυτευτικές μηχανές, dct3584317
03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Αριθμός σειρών: 2
619 EUR
με 19% ΦΠΑ
520 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Grimme GL 34
5
Grimme GL 34
Φυτευτικές μηχανές, dct3572607
27239 Twistringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός σειρών: 4
10.115 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.500 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Pöttinger TEGOSEM 200
7
Pöttinger TEGOSEM 200
Φυτευτικές μηχανές, dct3561164
48727 Billerbeck, Γερμανία
5.200 EUR
με 19% ΦΠΑ
4.370 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Ferrari F-Max
3
Ferrari F-Max
Φυτευτικές μηχανές, dct3542061
25693 St. Michaelisdonn, Γερμανία
Αριθμός σειρών: 8
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Grimme GL 42 T Pflanzmaschine
3
Grimme GL 42 T Pflanzmaschine
Φυτευτικές μηχανές, dct3525302
21493 Elmenhorst-Lanken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008
9.639 EUR
με 19% ΦΠΑ
8.100 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία
Structural
6
Structural
Φυτευτικές μηχανές, dct3508506
1775 PV Middenmeer, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1997
13.310 EUR
με 21% ΦΠΑ
11.000 EUR καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 65