Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kuhn Kverneland Horsch Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Kverneland Accord NGH 301, DA-S 300
9
Kverneland Accord NGH 301, DA-S 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4793294 4793294
  75382 Althengstett, Γερμανία
Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1000.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Lely 55/300. Accord DA-S 300
9
Lely 55/300. Accord DA-S 300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4793274 4793274
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Συρόμενα δίχαλα, Ακριβής χρόνοι, Ημερομηνία εγγραφής: 10.08.2004, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
10.850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pöttinger AEROSEM 3002 ADD ISOBUS 24 Reihen, 4 x Mais
Βίντεο
10
Pöttinger AEROSEM 3002 ADD ISOBUS 24 Reihen, 4 x Mais
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4797570 4797570
  74336 Brackenheim-Hausen (bei Heilbronn), Γερμανία
Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1250.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
21.000 €
Δείτε αγγελία
Ozdoken Sähmaschine 3m PERTUM SONDERANGEBOT/Mechanical seeder /Сеялка PERTUM-S300
9
Ozdoken Sähmaschine 3m PERTUM SONDERANGEBOT/Mechanical seeder /Сеялка PERTUM-S300
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4775307 4775307
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Λοιπά, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
5.372,12 €
logo
Δείτε αγγελία
Kuhn Integra 3003 24SD und HRB 303D mit gefederten Seitenblechen
9
Kuhn Integra 3003 24SD und HRB 303D mit gefederten Seitenblechen
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4804470 4804470
  37284 Waldkappel-Bischhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 600.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή με καλλιεργητή, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ozdoken SONDERANGEBOT Sähmaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNA Siewnik zbożowy
5
Ozdoken SONDERANGEBOT Sähmaschine 3 m/SPECIAL OFFER Mechanical seed drill/Сеялка/OFERTA ESPECIAL Sembradora mecánica/OFERTA SPECJALNA Siewnik zbożowy
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4844142 4844142
  15-879 Białystok, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 450.00 l, Τύπος: Λοιπά, Μέτρηση σπόρων: μηχανικό
6.057,93 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Horsch Pronto 3 DC
20
Horsch Pronto 3 DC
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4768319 4768319
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
47.950 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Lemken Solitär8/Zirkon10
3
Lemken Solitär8/Zirkon10
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4766640 4766640
  37115 Duderstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ημερομηνία εγγραφής: 01.08.2009, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1100.00 l, ...
18.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bomet Sadzarka do czosnku cebuli , bób
8
Bomet Sadzarka do czosnku cebuli , bób
Φυτευτικές μηχανές, 4768355 4768355
  17-200 Hajnówka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Αριθμός σειρών: 3
2.514,61 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Köckerling Ultima CS 400
8
Köckerling Ultima CS 400
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4751723 4751723
  64-932 Stara Łubianka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 4.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 2800.00 l, ...
50.749,42 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kverneland DA
3
Kverneland DA
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4750113 4750113
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 750.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kverneland s-drill
3
Kverneland s-drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4750110 4750110
  59609 Anröchte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, Χωρητικότητα δοχείου: 1050.00 l, Τύπος: Σπαρτική μηχανή, Μέτρηση σπόρων: Πνευματικό
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Accord Optima PH 9 + DF2 12 Reihen
-11%
15
Accord Optima PH 9 + DF2 12 Reihen
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4749807 4749807
  29494 Trebel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Εξοπλισμός απευθείας σποράς, ηλεκτρονική επιτήρηση, Έλεγχος ίχνους, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ...
43.500 €
48.900 €

χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Gaspardo MTE-R 300
10
Gaspardo MTE-R 300
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4723756 4723756
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, ηλεκτρονική επιτήρηση, Λιπασματοδιανομέας σειρών, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, Πλάτος εργασίας: 4.50 m, ...
16.459,27 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mascar FUTURA 5
10
Mascar FUTURA 5
Φυτευτικές μηχανές, 4727291 4727291
  4600 Wels, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός σειρών: 6
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Einböck Pneumaticstar 600 ST
4
Einböck Pneumaticstar 600 ST
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4732643 4732643
  93413 Cham, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
10.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 ZAMET Mäh-Ladewagen T 635/3, 24m3
5
edma24 ZAMET Mäh-Ladewagen T 635/3, 24m3
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4750996 4750996
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
17.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
edma24 ZAMET Mäh-Ladewagen T635/1 19m3, T635/1
5
edma24 ZAMET Mäh-Ladewagen T635/1 19m3, T635/1
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4750994 4750994
  74523 Schwäbisch Hall, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος εργασίας: 1.85 m
11.499 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Amazone EDX 6000-TC
4
Amazone EDX 6000-TC
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων, 4744087 4744087
  15236 Jacobsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Σύστημα αναδίπλωσης, Φωτισμός, Έλεγχος ίχνους, Ιχνηθέτης, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, Τροχοί πίεσης από καουτσούκ, GPS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, Απόσταση σειρών: 75 cm, Αριθμός σειρών: 8, ...
69.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hofstede Awemak Doorzaai  weeder
7
Hofstede Awemak Doorzaai weeder
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια, 4743244 4743244
  7951 KZ Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019, Συστήματα αερισμού, Πλάτος εργασίας: 6.00 m
12.250 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Amazone Zahnpackerwalze für Kreiselgrubber 301
4
Amazone Zahnpackerwalze für Kreiselgrubber 301
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4737084 4737084
  67292 Kirchheimbolanden, Γερμανία
1.300 €
Δείτε αγγελία
Pöttinger Lion 3002 + Aerosem 3002 ADD
8
Pöttinger Lion 3002 + Aerosem 3002 ADD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4753620 4753620
  49584 Fürstenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Εσωτερικός δίσκος ρουλεμάν, ISOBUS, ...
38.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Maschio Scatenata 3000
9
Maschio Scatenata 3000
Αξεσουάρ/λοιπές τεχνολογίες σποράς/φύτευσης, 4760947 4760947
  29562 Suhlendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012
15.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Gaspardo Maschio DAMA COREX PLUS New Edition
20
Gaspardo Maschio DAMA COREX PLUS New Edition
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4764731 4764731
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Φωτισμός, Μονόδισκα δίχαλα σποράς, Έλεγχος ίχνους, Ρυμουλκούμενος κύλινδρος, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Ακριβής χρόνοι, Πλάτος εργασίας: 3.00 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Väderstad Spirit 600 S / erst 600 ha
20
Väderstad Spirit 600 S / erst 600 ha
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4764321 4764321
  19348 Quitzow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Τροχός βάθους, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, υδραυλική ρύθμιση πίεσης λεπίδας, Ιχνηθέτης, Συρόμενα δίχαλα, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, ISOBUS, ...
69.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
51 - 75 από 3320