Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τεχνολογία σποράς/φύτευσης
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τεχνολογία σποράς/φύτευσης στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

Amazone Kuhn Horsch Kverneland Lemken
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Horsch Focus 6 TD
10
ΝΈΑ Horsch Focus 6 TD
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762351 4762351
  62-060 Stęszew, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Φωτισμός, Ιχνηθέτης, Έλεγχος ίχνους, υδραυλική ρύθμιση ποσότητας σποράς, Ιχνηθέτης, Δίχαλο σποράς, Διπλού δίσκου δίχαλο σποράς, Σύστημα τοποθέτησης λιπασμάτων, ISOBUS, Πλάτος εργασίας: 6.00 m, ...
79.000 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A800s 8 metre, 2008, System Disc
11
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A800s 8 metre, 2008, System Disc
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762165 4762165
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
28.394,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A800s 8 Metre System disc, radar metering
4
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A800s 8 Metre System disc, radar metering
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762164 4762164
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
19.859,29 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A600s System Disc Seed Drill, Staggered wheels,
12
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A600s System Disc Seed Drill, Staggered wheels,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762162 4762162
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
26.004,85 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A800s 8 metre drill, system discs, 2005, All new Metal just fitted
16
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A800s 8 metre drill, system discs, 2005, All new Metal just fitted
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762163 4762163
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
40.799,74 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A400M Grain & Fertiliser 4 metre Seed Drill
10
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A400M Grain & Fertiliser 4 metre Seed Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762160 4762160
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
11.096,16 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch VADERSTAD RAPID A400s, 4 metre Seed drill, 2009,
10
ΝΈΑ Horsch VADERSTAD RAPID A400s, 4 metre Seed drill, 2009,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762161 4762161
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
18.038,38 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID 500P 5 metre Trailed Airseeder
8
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID 500P 5 metre Trailed Airseeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762158 4762158
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
5.633,44 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID 600P 6 metre Trailed airseeder,
7
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID 600P 6 metre Trailed airseeder,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762159 4762159
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
9.275,25 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID 400P 4 metre, Trailed Airseeder
10
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID 400P 4 metre, Trailed Airseeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762157 4762157
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
5.974,86 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID 300S XL Super, 3 metre, 2008, System disc,
9
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID 300S XL Super, 3 metre, 2008, System disc,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762156 4762156
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
18.152,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID 300C XL Super, Grain & Fertiliser Seed Drill
15
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID 300C XL Super, Grain & Fertiliser Seed Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762155 4762155
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
13.030,88 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Moore UNIDRILL 3 metre Direct Drill, New, The Original and still the Best, - In Stock
14
ΝΈΑ Moore UNIDRILL 3 metre Direct Drill, New, The Original and still the Best, - In Stock
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762152 4762152
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
26.744,60 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Simba FREEFLOW 6 metre Trailed Tine Airseeder
12
ΝΈΑ Simba FREEFLOW 6 metre Trailed Tine Airseeder
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762153 4762153
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
5.064,40 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SUMO DTS 2011 3 metre Direct Drill,
9
ΝΈΑ SUMO DTS 2011 3 metre Direct Drill,
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762154 4762154
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
26.118,66 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Moore UNIDRILL 2.4 metre, 18 row Grassland Direct drill
15
ΝΈΑ Moore UNIDRILL 2.4 metre, 18 row Grassland Direct drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762151 4762151
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
8.933,83 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch CO4 Trailed Tine seeder, Radar Metering
8
ΝΈΑ Horsch CO4 Trailed Tine seeder, Radar Metering
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762149 4762149
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
9.047,64 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Horsch SPRINTER 6 ST Seed Drill, 6 metre Tine Min-Till or Direct Drill
9
ΝΈΑ Horsch SPRINTER 6 ST Seed Drill, 6 metre Tine Min-Till or Direct Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762150 4762150
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή απευθείας σποράς
28.167,18 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD SPIRIT "Next" 400s 4 metre seed drill, 2011, 2700 hectares
20
ΝΈΑ VADERSTAD SPIRIT "Next" 400s 4 metre seed drill, 2011, 2700 hectares
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762144 4762144
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
39.661,67 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEAVING 6 (or 6.6 metre) Tineseeder, seed drill, 2008
14
ΝΈΑ WEAVING 6 (or 6.6 metre) Tineseeder, seed drill, 2008
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762146 4762146
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
11.323,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEAVING Seeder, Box Drill, land wheel drive
3
ΝΈΑ WEAVING Seeder, Box Drill, land wheel drive
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762145 4762145
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
1.075,47 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEAVING TINESEEDER 8 metre, 2009, Mounted
9
ΝΈΑ WEAVING TINESEEDER 8 metre, 2009, Mounted
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762148 4762148
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
17.014,12 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WEAVING TINESEEDER 6.0 metre Seed Drill
7
ΝΈΑ WEAVING TINESEEDER 6.0 metre Seed Drill
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762147 4762147
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
11.323,78 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A800s 8 Metre System disc, radar metering
4
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A800s 8 Metre System disc, radar metering
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762142 4762142
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
19.859,29 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
VADERSTAD RAPID A800s 8 metre, 2008, System Disc
11
ΝΈΑ VADERSTAD RAPID A800s 8 metre, 2008, System Disc
Σπαρτικές μηχανές/σπαρτικές με καλλιεργητή, 4762143 4762143
  PE10 0LN Lincs, Μεγ. Βρετανία
Τύπος: Σπαρτική μηχανή
28.394,80 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
51 - 75 από 3400