Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Fendt Deutz-Fahr New Holland Claas Massey Ferguson Case IH Stoll
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000 €
26.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Meili DM 48
10
ΝΈΑ Meili DM 48
Τρακτέρ αντίκες, 5142306 5142306
  8214 Gächlingen, Ελβετία
Έτος κατασκευής: 1966, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.04.1966
466 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4365
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 4365
Τρακτέρ, 5142300 5142300
  9137 SL Oosternijkerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 2700 h, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Κύλινδρος: 4
14.500 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6230 Pr
20
ΝΈΑ John Deere 6230 Pr
Τρακτέρ, 5142301 5142301
  9137 SL Oosternijkerk, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6075 h, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 24, Κύλινδρος: 4
29.750 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TD100D
8
ΝΈΑ New Holland TD100D
Τρακτέρ, 5142298 5142298
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2018
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 5820
5
ΝΈΑ John Deere 5820
Τρακτέρ, 5142273 5142273
  39517 Tangerhütte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 8960 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
25.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland T4.80V
15
ΝΈΑ New Holland T4.80V
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5142260 5142260
  88697 Bermatingen - Ahausen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h, Τετρακίνητο, Εξωτερικό πλάτος: 1.35 m, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 5, ...
31.806,72 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Landini Mistral 50
9
ΝΈΑ Landini Mistral 50
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 5142250 5142250
  53937 Schleiden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 1935 h, Τετρακίνητο, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 16.06.2004, Εξωτερικό πλάτος: 1320.00 m, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
10.500 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6170R
10
ΝΈΑ John Deere 6170R
Τρακτέρ, 5142246 5142246
  29439 Lüchow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 4783 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
77.350 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Steyr CVT 6240
8
ΝΈΑ Steyr CVT 6240
Τρακτέρ, 5142242 5142242
  84431 Heldenstein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 198 kW, Ώρες λειτουργίας: 3300 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
79.000 €
Δείτε αγγελία
Case IH MX 285
6
ΝΈΑ Case IH MX 285
Τρακτέρ, 5142140 5142140
  03096 Burg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 10350 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 4, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Krieger KS 42 A
10
ΝΈΑ Krieger KS 42 A
Τρακτέρ, 5142125 5142125
  79418 Schliengen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1986, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 75 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 70 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 2, Κύλινδρος: 3, ...
6.950 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Frontzapfwelle für Deutz-Fahr Intrac 2002, 2003, 2004, Nr. 2
3
ΝΈΑ Sonstige Frontzapfwelle für Deutz-Fahr Intrac 2002, 2003, 2004, Nr. 2
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5142121 5142121
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινό pto
400 €
Δείτε αγγελία
Sonstige Frontzapfwelle für Deutz-Fahr Intrac 2002, 2003, 2004, Nr. 3
ΝΈΑ Sonstige Frontzapfwelle für Deutz-Fahr Intrac 2002, 2003, 2004, Nr. 3
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5142120 5142120
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Μπροστινό pto
250 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 5613 Dyna 6
20
ΝΈΑ Massey Ferguson 5613 Dyna 6
Τρακτέρ, 5142118 5142118
  54518 Rivenich, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 1350 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, ...
65.990 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hanomag R12
3
ΝΈΑ Hanomag R12
Τρακτέρ αντίκες, 5142114 5142114
  9493 TC De punt, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 1954, Ισχύς κινητήρα: 8 kW, Ημερομηνία εγγραφής: 19.01.2020, Μέγιστη ταχύτητα: 15 km/h, Ταχύτητα pto: 540
7.500 €
Δείτε αγγελία
Standen 9.5x44 and 8.3x32 Row Crop Wheels
6
ΝΈΑ Standen 9.5x44 and 8.3x32 Row Crop Wheels
Ζαντολάστιχα, 5142108 5142108
  WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 8.3x32
998 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 712 tms
12
ΝΈΑ Fendt 712 tms
Τρακτέρ, 5142080 5142080
  5427 DC Boekel, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
48.500 €
Δείτε αγγελία
Ford 5600+Heckschaufel
16
ΝΈΑ Ford 5600+Heckschaufel
Τρακτέρ, 5142043 5142043
  4906 Eberschwang, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 3720 h
6.637,17 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6220 SE
8
ΝΈΑ John Deere 6220 SE
Τρακτέρ, 5142042 5142042
  2130 Mistelbach, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 68 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο: Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει
18.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 211 Vario
3
ΝΈΑ Fendt 211 Vario
Τρακτέρ, 5142040 5142040
  4802 Ebensee, Αυστρία
Ισχύς κινητήρα: 82 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
SAME ARGON 60 ALLRAD
8
ΝΈΑ SAME ARGON 60 ALLRAD
Τρακτέρ, 5142025 5142025
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 6208 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 40 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
17.610,62 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
LINDNER GEOTRAC 73 ALPIN
10
ΝΈΑ LINDNER GEOTRAC 73 ALPIN
Τρακτέρ, 5142024 5142024
  8770 St. Michael, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ώρες λειτουργίας: 6270 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 60 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 30 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, ...
27.333,33 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6820
20
ΝΈΑ John Deere 6820
Τρακτέρ, 5142022 5142022
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 5070 h
53.008,85 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Gt 300 Serie
7
ΝΈΑ Fendt Gt 300 Serie
Τροχοφόρος φορτωτής, 5142019 5142019
  94163 Saldenburg, Γερμανία
1.764,71 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 35753