Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Betongewicht Heckgewicht 2500 kg-3500 kg für XERION Fendt CLAAS
20
Betongewicht Heckgewicht 2500 kg-3500 kg für XERION Fendt CLAAS
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt1820442
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Οπίσθια βάρη
1.131 €
με 19% ΦΠΑ
950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Carraro SRH 9800 Ergibt ST2
7
Carraro SRH 9800 Ergibt ST2
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, abt3753544
55239 Gau-Odernheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 770 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Καμπίνα, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.2014, Αδιαβάθμητο κιβώτιο
49.000 €
με 7.6% ΦΠΑ
45.539 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Claas Axion 920 C-Matic
19
Claas Axion 920 C-Matic
Τρακτέρ, aat3487438
49832 Andervenne, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 236 kW, Ώρες λειτουργίας: 1750 h, AdBlue, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
148.750 €
με 19% ΦΠΑ
125.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
D&D Landtechnika für CLAAS SAME DEUTZ Frontlader für jeden Schlepper von 60 bis 130 ps
7
D&D Landtechnika für CLAAS SAME DEUTZ Frontlader für jeden Schlepper von 60 bis 130 ps
Τροχοφόρος φορτωτής, agt2230158
18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Πρόσθετο κύκλωμα λαδιού, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Παράλληλη διεύθυνση, Joystick, Βαλβίδα γρήγορης αναστροφής
3.800 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Fendt 724 S4 Vario TMS Profi Plus Verkocht/Sold
17
Fendt 724 S4 Vario TMS Profi Plus Verkocht/Sold
Τρακτέρ, aat3600399
5503 CM Veldhoven, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 370 h, Ανίχνευση φορτίου, Προ-εξοπλισμένο για Αυτόματο Σύστημα Διεύθυνσης, Βηματική ταχύτητα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Καμπίνα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fendt Used Parts
16
Fendt Used Parts
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3760700
3864NB Nijkerkerveen, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Hydrac Steyr CVT, New Holland TVT, Case CVX
11
Hydrac Steyr CVT, New Holland TVT, Case CVX
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3760167
72519 Veringenstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006
2.500 €

Δείτε αγγελία
Frontgewicht 1000 kg Betongewicht Heckgewicht
4
Frontgewicht 1000 kg Betongewicht Heckgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3753493
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Μπροστινά βάρη
666 €
με 19% ΦΠΑ
560 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frontgewicht 800 kg Betongewicht Heckgewicht
3
Frontgewicht 800 kg Betongewicht Heckgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3753490
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Μπροστινά βάρη
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Frontgewicht 600 kg Betongewicht Heckgewicht
3
Frontgewicht 600 kg Betongewicht Heckgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3753488
48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Μπροστινά βάρη
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr D 5006
15
Deutz-Fahr D 5006
Τρακτέρ αντίκες, aet3753464
16559 Brandenburg - Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1969, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.1969, Μέγιστη ταχύτητα: 20 km/h, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 20 %, ...
4.500 €

Δείτε αγγελία
Λοιπά Frontballastgewicht
8
Frontballastgewicht
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3755142
4484 Kronstorf, Αυστρία
330 €
με 13% ΦΠΑ
292 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Kommunal Heckschaufel
4
Kommunal Heckschaufel
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3755096
4484 Kronstorf, Αυστρία
899 €
με 13% ΦΠΑ
796 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alö HDV 2,10 m, 1,5 m³ Volumenschaufel - Schwergut!
8
Alö HDV 2,10 m, 1,5 m³ Volumenschaufel - Schwergut!
Εργαλεία φορτωτή, aht3750486
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.10 m
1.716 €
με 20% ΦΠΑ
1.430 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bressel und Lade Arbeitskorb Arbeitsbühne
8
Bressel und Lade Arbeitskorb Arbeitsbühne
Εργαλεία φορτωτή, aht3750476
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.188 €
με 20% ΦΠΑ
990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Eberhardt Frontgewicht Bidell Line 700 kg - 1500 kg
8
Eberhardt Frontgewicht Bidell Line 700 kg - 1500 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750454
6830 Rankweil, Αυστρία
504 €
με 20% ΦΠΑ
420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
8
Göweil GHU 10/2000 DW Kippschaufel NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht3750444
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
2.148 €
με 20% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
8
Göweil BTGME - Rundballen-Transportgabel mechanisch
Εργαλεία φορτωτή, aht3750425
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.10 m
588 €
με 20% ΦΠΑ
490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fliegl Kehrmaschine KEH 280 Typ 600
8
Fliegl Kehrmaschine KEH 280 Typ 600
Εργαλεία φορτωτή, aht3750413
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.80 m
5.988 €
με 20% ΦΠΑ
4.990 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Frontballast-Gewicht MB-LINE 1450 kg NEU
8
Frontballast-Gewicht MB-LINE 1450 kg NEU
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750386
6830 Rankweil, Αυστρία
828 €
με 20% ΦΠΑ
690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
8
Göweil DTR - Doppel-Transportrahmen incl. BTGME Gabeln
Εργαλεία φορτωτή, aht3750378
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.44 m
2.820 €
με 20% ΦΠΑ
2.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Euro Gummischieber 2000 X 400 X 30mm
3
Euro Gummischieber 2000 X 400 X 30mm
Εργαλεία φορτωτή, aht3750372
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 2.00 m
923 €
με 20% ΦΠΑ
769 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Frontgewicht MB - Line 750 kg NEU!
8
Frontgewicht MB - Line 750 kg NEU!
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750368
6830 Rankweil, Αυστρία
588 €
με 20% ΦΠΑ
490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Magnetit Frontgewicht/Frontballast 2.500 kg NEU
8
Magnetit Frontgewicht/Frontballast 2.500 kg NEU
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750355
6830 Rankweil, Αυστρία
2.988 €
με 20% ΦΠΑ
2.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt New Generation 400/650kg NEU
8
Fendt New Generation 400/650kg NEU
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750349
6830 Rankweil, Αυστρία
564 €
με 20% ΦΠΑ
470 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Palettengabel mit Drehvorrichtung
8
Palettengabel mit Drehvorrichtung
Εργαλεία φορτωτή, aht3750347
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.20 m
1.788 €
με 20% ΦΠΑ
1.490 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Göweil Rundballenzange/ -greifer mit Hauer Aufnahme NEU
8
Göweil Rundballenzange/ -greifer mit Hauer Aufnahme NEU
Εργαλεία φορτωτή, aht3750346
6830 Rankweil, Αυστρία
Πλάτος εργασίας: 1.60 m
2.148 €
με 20% ΦΠΑ
1.790 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Frontballast-Gewicht MB-LINE 1050kg NEU
8
Frontballast-Gewicht MB-LINE 1050kg NEU
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750341
6830 Rankweil, Αυστρία
708 €
με 20% ΦΠΑ
590 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά Magnetit Frontgewicht/Frontballast 1.800 kg NEU
8
Magnetit Frontgewicht/Frontballast 1.800 kg NEU
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750335
6830 Rankweil, Αυστρία
2.268 €
με 20% ΦΠΑ
1.890 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bidell Frontgewicht 1300 kg Abverkauf!
7
Bidell Frontgewicht 1300 kg Abverkauf!
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, apt3750334
6830 Rankweil, Αυστρία
684 €
με 20% ΦΠΑ
570 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 28884