Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6600
-9%
6
John Deere 6600
Τρακτέρ, 4465432
  40006 ΛΑΡΙΣΑ, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 79 %, ...
20.000 €
22.000 €

Δείτε αγγελία
John Deere 6600
-9%
6
John Deere 6600
Τρακτέρ, 4465432
  40006 ΛΑΡΙΣΑ, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Ημερομηνία εγγραφής: 24.01.2019, Μέγιστη ταχύτητα: 45 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 79 %, ...
20.000 €
22.000 €

Δείτε αγγελία
Kubota M135GXS-III
3
ΝΈΑ Kubota M135GXS-III
Τρακτέρ, 4516356
  94419 Reisbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 105 kW, Ώρες λειτουργίας: 2 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
59.630 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME Argon 70
5
ΝΈΑ SAME Argon 70
Τρακτέρ, 4516354
  74417 Gschwend, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Τετρακίνητο, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 100 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 100 %, Βαλβίδες εξαερισμού da: 1, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Κατηγορία 2, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 308 ci
10
ΝΈΑ Fendt 308 ci
Τρακτέρ, 4516353
  5527JS Hapert, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 2828 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
32.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ SAME Dorado 56
Τρακτέρ, 4516349
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 704 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βαλβίδες εξαερισμού da: 2, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 320/85R20, Ελαστικά πίσω: 14.9R30
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Case Puma/New Holland T7
3
ΝΈΑ Bohnenkamp Case Puma/New Holland T7
Ζαντολάστιχα, 4516279
  01762 Hartmannsdorf- Reichenau, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Γεωργικός τροχός
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6195 M
7
ΝΈΑ John Deere 6195 M
Τρακτέρ, 4516098
  92339 Grampersdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 143 kW, Ώρες λειτουργίας: 551 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
89.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6130 R
16
ΝΈΑ John Deere 6130 R
Τρακτέρ, 4516097
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 1850 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
92.016,81 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Eicher 4072
13
ΝΈΑ Eicher 4072
Τρακτέρ, 4516096
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1981, Ισχύς κινητήρα: 53 kW, Ώρες λειτουργίας: 6750 h, Μπροστινό pto, Καμπίνα, Ελαστικά πίσω: 16.934
5.798,32 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6215 R
10
ΝΈΑ John Deere 6215 R
Τρακτέρ, 4516095
  93055 Regensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 1615 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
124.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6150R Mod. 2016, FZW hydr. Kabinenfederung Druckl. 50km/h
6
ΝΈΑ John Deere 6150R Mod. 2016, FZW hydr. Kabinenfederung Druckl. 50km/h
Τρακτέρ, 4516092
  83131 Nussdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 7592 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
58.722,69 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 6130 TTV
8
ΝΈΑ Deutz-Fahr 6130 TTV
Τρακτέρ, 4516084
  96465 Neustadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 1550 Synchron
5
ΝΈΑ John Deere 1550 Synchron
Τρακτέρ, 4516083
  96465 Neustadt, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 32 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Καμπίνα, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 35 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 35 %, Βαλβίδες εξαερισμού sa: 1, Κύλινδρος: 3, Συγχρονιζέ κιβώτιο, ...
7.497,74 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5125
12
ΝΈΑ Deutz-Fahr 5125
Τρακτέρ, 4516078
  63654 Büdingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 93 kW, Ώρες λειτουργίας: 550 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 820 Vario TMS   ( 718 818 )
19
ΝΈΑ Fendt 820 Vario TMS ( 718 818 )
Τρακτέρ, 4516076
  48231 Warendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 152 kW, Ώρες λειτουργίας: 8900 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
52.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Intrac 2002A
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Intrac 2002A
Τρακτέρ αντίκες, 4516075
  30916 Isernhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1932, Ισχύς κινητήρα: 37 kW, Ώρες λειτουργίας: 12493 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h
8.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steyr 6195 CVT
5
ΝΈΑ Steyr 6195 CVT
Τρακτέρ, 4516073
  92536 Pfreimd, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 6019 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron 6180 P
19
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron 6180 P
Τρακτέρ, 4516059
  86911 Diessen, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 135 kW, Ώρες λειτουργίας: 1760 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 6820 Premium GETRIEBE ERNEUERT
5
ΝΈΑ John Deere 6820 Premium GETRIEBE ERNEUERT
Τρακτέρ, 4516054
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 8175 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
38.392,05 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6420 S Premium
6
ΝΈΑ John Deere 6420 S Premium
Τρακτέρ, 4516052
  83139 Söchtenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ώρες λειτουργίας: 9490 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
32.773,11 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6175R AutoPowr 50km/h
6
ΝΈΑ John Deere 6175R AutoPowr 50km/h
Τρακτέρ, 4516051
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 3750 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
86.470,59 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6215 R AutoPowr 50km/h
12
ΝΈΑ John Deere 6215 R AutoPowr 50km/h
Τρακτέρ, 4516048
  48683 Ahaus, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 184 kW, Ώρες λειτουργίας: 3523 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
104.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Stoll robust F 51 (Tur)
-14%
8
ΝΈΑ Stoll robust F 51 (Tur)
Τροχοφόρος φορτωτής, 4516024
  10-062 Olsztyn, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2009
2.748,78 €
3.210,75 €

Δείτε αγγελία
John Deere 6330
10
ΝΈΑ John Deere 6330
Τρακτέρ, 4516020
  38170 Schöppenstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 6676 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, ...
38.655,46 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 724 Vario S4
Τρακτέρ, 4516008
  24340 Eckernförde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 174 kW, Ώρες λειτουργίας: 2805 h
135.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 34708