Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Fendt New Holland Massey Ferguson Deutz-Fahr
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Plough control Ploegbesturing
3
Plough control Ploegbesturing
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4838612 4838612
  3286 LB Klaaswaal, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2018, Είδος εξοπλισμού: Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης, Εφαρμογή: Κατεργασία εδάφους
3.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH krokodilgebiss mit zwei Zylinder 2,2m
4
M-TECH krokodilgebiss mit zwei Zylinder 2,2m
Εργαλεία φορτωτή, 4840713 4840713
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
950 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH Krokodilgebiss mit zwei Zylinder 2,0m
4
M-TECH Krokodilgebiss mit zwei Zylinder 2,0m
Εργαλεία φορτωτή, 4840685 4840685
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
850 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH Krokodilgebiss mit zwei Zylinder 1,8m
5
M-TECH Krokodilgebiss mit zwei Zylinder 1,8m
Εργαλεία φορτωτή, 4840674 4840674
  16-124 Sokółka, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
750 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH KROKODILGEBIS MIT ZWEI ZYLINDER 1,5m
4
M-TECH KROKODILGEBIS MIT ZWEI ZYLINDER 1,5m
Εργαλεία φορτωτή, 4840647 4840647
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
750 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 135
6
Massey Ferguson MF 135
Τρακτέρ αντίκες, 4842183 4842183
  27386 Kirchwalsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1971, Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6730 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.06.1971, Μέγιστη ταχύτητα: 25 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 30 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 60 %, ...
4.300 €
Δείτε αγγελία
Fendt 900 kg
6
Fendt 900 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4838685 4838685
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
1.345 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 600 kg
4
Fendt 600 kg
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4838684 4838684
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
995 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt 1800 KG
4
Fendt 1800 KG
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4838683 4838683
  7755 NA Dalerveen, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2019
2.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH Krokodilgebiss mit ein Zylinder  1,1m bis 1,2m   0
3
M-TECH Krokodilgebiss mit ein Zylinder 1,1m bis 1,2m 0
Εργαλεία φορτωτή, 4842150 4842150
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Τύπος: Πηρούνα κοπριάς
640 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH Greifschaufel 1,8m
3
M-TECH Greifschaufel 1,8m
Εργαλεία φορτωτή, 4842140 4842140
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
840 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
rupsen, tracks rupsen, tracks
4
rupsen, tracks rupsen, tracks
Ερπύστριες, 4844510 4844510
  8107 AG Broekland, Ολλανδία
5.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TM 115-TM165 Case MXM120-155
9
New Holland TM 115-TM165 Case MXM120-155
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4842208 4842208
  36304 Alsfeld, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Μηχάνημα
της ημέρας
M-TECH Rundballenzange
3
M-TECH Rundballenzange
Εργαλεία φορτωτή, 4840744 4840744
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
517 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH PELIKANSCHAUFEL 1,8m
4
M-TECH PELIKANSCHAUFEL 1,8m
Εργαλεία φορτωτή, 4840721 4840721
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
1.150 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Lenkventil  35 l
3
Claas Schlepper - Ersatzteil / Komponente Lenkventil 35 l
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4840518 4840518
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
M-TECH GREIFSCHAUFEL 2,0m
4
M-TECH GREIFSCHAUFEL 2,0m
Εργαλεία φορτωτή, 4842001 4842001
  16-124 Sidra, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
880 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö FRONTLADER ARBEITSG. SSZ Quicke Silocut 1
3
Alö FRONTLADER ARBEITSG. SSZ Quicke Silocut 1
Εργαλεία φορτωτή, 4840461 4840461
  17309 Rollwitz OT Schmarsow, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος:
1.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hydramet Steinschaufel 1,5m
3
Hydramet Steinschaufel 1,5m
Εργαλεία φορτωτή, 4844386 4844386
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.50 m, Τύπος: Λοιπά
970 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr 5080 D EcoLine
5
Deutz-Fahr 5080 D EcoLine
Τρακτέρ, 4844449 4844449
  75382 Althengstett, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 66 h, Τετρακίνητο, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 07.08.2018, Συνολικό βάρος: 5.20 t, Κενό βάρους: 3.30 t, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 15, ...
29.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Yamaha Grizzly 550 EPS power steering
8
Yamaha Grizzly 550 EPS power steering
ATV/Quads, 4844421 4844421
  SY5 0DX MINSTERLEY, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 550 kW, Τετρακίνητο, Ημερομηνία εγγραφής: 14.08.2019, Κυβισμός: 550 cm³, Απόσταση σε μίλια: 9715 km, Τύπος καυσίμου: Πετρέλαιο
4.106,55 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö Grossballengabel
3
Alö Grossballengabel
Εργαλεία φορτωτή, 4844416 4844416
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.40 m, Τύπος: Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
605,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn Silagegreifschaufel XL
4
Kock & Sohn Silagegreifschaufel XL
Εργαλεία φορτωτή, 4846275 4846275
  37293 Herleshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.60 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
2.990 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6130R --AQ ECO-SHIFT--
16
John Deere 6130R --AQ ECO-SHIFT--
Τρακτέρ, 4846266 4846266
  59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 1230 h, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, AdBlue, ...
73.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn KGS 2000
16
Kock & Sohn KGS 2000
Εργαλεία φορτωτή, 4846163 4846163
  27478 Cuxhaven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Τύπος: Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.218,49 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32249