Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Fendt New Holland Claas Deutz-Fahr Massey Ferguson Case IH Steyr
Κορυφαία προσφορά
Eicher 3108
6
Eicher 3108
Τρακτέρ, 5279502 5279502
  40300 FARSALA, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Βηματική ταχύτητα, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 5, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000  €
26.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
Eicher 3108
6
Eicher 3108
Τρακτέρ, 5279502 5279502
  40300 FARSALA, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 12500 h, Βηματική ταχύτητα, Μπροστινά βάρη, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 5, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 12, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
John Deere 6320 Premium
-8%
3
John Deere 6320 Premium
Τρακτέρ, 4905604 4905604
  26510 Ioannina, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 7092 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, Υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Ανίχνευση φορτίου, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
24.000  €
26.000  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Case IH 7140
7
ΝΈΑ Case IH 7140
Τρακτέρ, 5292842 5292842
  7200 Grindsted, Δανία
Ισχύς κινητήρα: 169 kW
17.145  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 516 power med Cargo læsser 4x85
8
ΝΈΑ Fendt 516 power med Cargo læsser 4x85
Τρακτέρ, 5292837 5292837
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 8800 h
77.020  €
εξ. 25% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
8
ΝΈΑ Fendt 936 Vario S4 ProfiPlus
Τρακτέρ, 5292836 5292836
  7200 Grindsted, Δανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 265 kW
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra N 174 A mit Rüfa
13
ΝΈΑ Valtra N 174 A mit Rüfa
Τρακτέρ, 5292833 5292833
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 180 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Διάταξη οπισθοπορείας, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra A 124
11
ΝΈΑ Valtra A 124
Τρακτέρ, 5292831 5292831
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 150 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, AdBlue, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra N 174 D smart-touch
12
ΝΈΑ Valtra N 174 D smart-touch
Τρακτέρ, 5292828 5292828
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra N 174A mit Rüfa und FL
10
ΝΈΑ Valtra N 174A mit Rüfa und FL
Τρακτέρ, 5292827 5292827
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2020, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 10 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra T 174 A mit Rüfa und Forstkabine
13
ΝΈΑ Valtra T 174 A mit Rüfa und Forstkabine
Τρακτέρ, 5292826 5292826
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 20 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Valtra T 214 D mit Rüfa
11
ΝΈΑ Valtra T 214 D mit Rüfa
Τρακτέρ, 5292825 5292825
  84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 158 kW, Ώρες λειτουργίας: 2150 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
EURO-Jabelmann V 2100 EKK
4
ΝΈΑ EURO-Jabelmann V 2100 EKK
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 5292823 5292823
  29378 Wittingen, Γερμανία
613,45  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Taurus 270/95 R32
2
ΝΈΑ Taurus 270/95 R32
Ελαστικά, 5292822 5292822
  24340 Eckernförde, Γερμανία
899,16  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
New Holland T 8.390
20
ΝΈΑ New Holland T 8.390
Τρακτέρ, 5292816 5292816
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 7025 h, Ελαστικά μπροστά: Trelleborg 650/60 R 34 95%, Ελαστικά πίσω: Trelleborg 710/75 R 42 95%
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland TM 175
19
ΝΈΑ New Holland TM 175
Τρακτέρ, 5292813 5292813
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2002, Ώρες λειτουργίας: 8699 h, Ελαστικά μπροστά: 540/65 R 30, Ελαστικά πίσω: 650/65 R 42
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland TC 24 D
20
ΝΈΑ New Holland TC 24 D
Τρακτέρ, 5292812 5292812
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Ώρες λειτουργίας: 846 h, Ελαστικά μπροστά: 20 x 8.00 - 10, Ελαστικά πίσω: 29 x 12.00 - 15
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland T 6030 RC
20
ΝΈΑ New Holland T 6030 RC
Τρακτέρ, 5292808 5292808
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 6530 h, Ελαστικά μπροστά: Vredestein Traxion+ 540/65 R 30, Ελαστικά πίσω: Vredestein Traxion+ 650/65 R 42
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
New Holland T 7550 VARIO
19
ΝΈΑ New Holland T 7550 VARIO
Τρακτέρ, 5292804 5292804
  7450 AB Holten, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 6790 h, Ελαστικά μπροστά: Vredestein 600/65 R 28, Ελαστικά πίσω: Vredestein 710/70 R 38
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
John Deere 2036R
6
ΝΈΑ John Deere 2036R
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων, 5292790 5292790
  49661 Cloppenburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 26 kW, Ώρες λειτουργίας: 247 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 27 km/h
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LOMZA SCHAUFEL/LEICHGUTSCHAUFEL/
17
ΝΈΑ AGROMET LOMZA SCHAUFEL/LEICHGUTSCHAUFEL/
Εργαλεία φορτωτή, 5292755 5292755
  18-400 Łomża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.590  €
Στείλτε email
Mercedes-Benz U 400 Vario Pilot
9
ΝΈΑ Mercedes-Benz U 400 Vario Pilot
Unimog, 5292752 5292752
  92245 Kümmersbruck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 204 kW, Ώρες λειτουργίας: 13205 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Καμπίνα, ...
54.999,98  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LOMZA SCHAUFEL-FRONTLADERSCHAUFEL! XXL ! TOP PREIS
18
ΝΈΑ AGROMET LOMZA SCHAUFEL-FRONTLADERSCHAUFEL! XXL ! TOP PREIS
Εργαλεία φορτωτή, 5292747 5292747
  18-400 Łomża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Πτύο ελαφρών φορτίων
1.590  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LOMZA MISTGABEL/DUNGGABEL KROKODILGEBIS
17
ΝΈΑ AGROMET LOMZA MISTGABEL/DUNGGABEL KROKODILGEBIS
Εργαλεία φορτωτή, 5292745 5292745
  18-400 Łomża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
840  €
Στείλτε email
Κορυφαία προσφορά
AGROMET LOMZA MINI KROKODILGEBIS! TOP PREIS! MIT LIEFERUNG!
17
ΝΈΑ AGROMET LOMZA MINI KROKODILGEBIS! TOP PREIS! MIT LIEFERUNG!
Εργαλεία φορτωτή, 5292744 5292744
  18-400 Łomża, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2020, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Τύπος: Ηλεκτρική αρπάγη
840  €
Στείλτε email
Fendt 936S4 profi plus
2
ΝΈΑ Fendt 936S4 profi plus
Τρακτέρ, 5292743 5292743
  06295 Lutherstadt Eisleben/ Volkstedt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Ισχύς κινητήρα: 264 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
198.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 37038