Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
ANTONIO CARRARO SX 8400
10
ANTONIO CARRARO SX 8400
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610951 4610951
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 125.00 m, Συγχρονιζέ κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 320/70R20, Ελαστικά πίσω: 320/70R20
18.000 €
Δείτε αγγελία
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
6
ANTONIO CARRARO TIGRONE 5500 (SERIE21)
Μικρά τρακτέρ/τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων, 4610935 4610935
  57008 THESSALONIKI, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 36 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h, Τετρακίνητο, Μετάδοση pto, Εξωτερικό πλάτος: 105.00 m, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, 540/1000, Κατηγορία 1, Ελαστικά μπροστά: 7.50-18, Ελαστικά πίσω: 7.50-18
12.000 €
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4225-4 LP
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4225-4 LP
Τρακτέρ, 4645648 4645648
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 48 kW, Ώρες λειτουργίας: 2970 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, 540, Ελαστικά μπροστά: / 14.9R20, Ελαστικά πίσω: 16.9R30 / 16.9R30
26.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 145 EP
5
ΝΈΑ Case IH PUMA 145 EP
Τρακτέρ, 4645645 4645645
  47240 CASTELCULIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 540/65R28 / 540/65R28, ...
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6.165 AC
5
ΝΈΑ New Holland T6.165 AC
Τρακτέρ, 4645644 4645644
  47240 CASTELCULIER, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 14/9R28 / 14/9R28, Ελαστικά πίσω: 18/4R38 / 18/4R38
75.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME ANTARES130
7
ΝΈΑ SAME ANTARES130
Τρακτέρ, 4645643 4645643
  33126 FRONSAC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 4545 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, Ελαστικά πίσω: 320/70R38 / 320/70R38
20.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 210 VARIO TMS
6
ΝΈΑ Fendt 210 VARIO TMS
Τρακτέρ, 4645642 4645642
  15290 OMPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 43 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 440 65 R24 / 440 65 R24, ...
55.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH PUMA 140
7
ΝΈΑ Case IH PUMA 140
Τρακτέρ, 4645641 4645641
  63500 ISSOIRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 104 kW, Ώρες λειτουργίας: 1868 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO TMS
7
ΝΈΑ Fendt 714 VARIO TMS
Τρακτέρ, 4645640 4645640
  03290 DOMPIERRE SUR BESBRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 9900 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 / 540/65R30, Ελαστικά πίσω: 650/65R42 / 650/65R42
32.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH MAGNUM 280
7
ΝΈΑ Case IH MAGNUM 280
Τρακτέρ, 4645639 4645639
  02120 Guise, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 600/70R30 / 600/70R30, ...
52.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TS105
7
ΝΈΑ New Holland TS105
Τρακτέρ, 4645638 4645638
  67670 Mommenheim, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 1300 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70-R24 / 420/70-R24, ...
39.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ARION 520 CIS
6
ΝΈΑ Claas ARION 520 CIS
Τρακτέρ, 4645636 4645636
  12200 Villefranche de Rouergue, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4110 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 / 420/70R28, Ελαστικά πίσω: 520/70R38 / 520/70R38
46.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T7.210ACSWII
7
ΝΈΑ New Holland T7.210ACSWII
Τρακτέρ, 4645637 4645637
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 2817 h, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 540/65R30 / 540/65R30, Ελαστικά πίσω: 650/65R42 / 650/65R42
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr AGROTRON M410
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr AGROTRON M410
Τρακτέρ, 4645635 4645635
  88120 JULIENRUPT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 6200 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 16.9R24 / 16.9R24, Ελαστικά πίσω: 18.4R38 / 18.4R38
36.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Iseki TH4295
3
ΝΈΑ Iseki TH4295
Τρακτέρ, 4645634 4645634
  76340 HODENG AU BOSC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 21 kW, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
19.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TN75D
7
ΝΈΑ New Holland TN75D
Τρακτέρ, 4645633 4645633
  12200 Villefranche de Rouergue, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 4700 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 380/70R20 / 380/70R20, Ελαστικά πίσω: 480/70R30 / 480/70R30
17.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH CVX200
7
ΝΈΑ Case IH CVX200
Τρακτέρ, 4645630 4645630
  67670 Mommenheim, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 162 kW, Ώρες λειτουργίας: 4003 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 560/65-30 / 560/65-30, Ελαστικά πίσω: 650/65-42 / 650/65-42
53.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T6.140
7
ΝΈΑ New Holland T6.140
Τρακτέρ, 4645632 4645632
  53640 LE HORPS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 89 kW, Ώρες λειτουργίας: 2450 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 14/9R28 / 14/9R28, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Lamborghini PREMIUM 1300
6
ΝΈΑ Lamborghini PREMIUM 1300
Τρακτέρ, 4645631 4645631
  83047 LIONI, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 8392 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ελαστικά μπροστά: 480/70r28 / 480/70r28, Ελαστικά πίσω: 600/65r38 / 600/65r38
19.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ARION 640
5
ΝΈΑ Claas ARION 640
Τρακτέρ, 4645629 4645629
  01960 SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 6850 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, ...
34.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6920
7
ΝΈΑ John Deere 6920
Τρακτέρ, 4645628 4645628
  52000 Chaumont, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6780 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, ...
28.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
SAME ASTER
5
ΝΈΑ SAME ASTER
Τρακτέρ, 4645627 4645627
  83047 LIONI, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4181 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 9.5R24 / 9.5R24, ...
13.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH JX70
2
ΝΈΑ Case IH JX70
Τρακτέρ, 4645626 4645626
  06135 PERUGIA, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2380 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 930 PROFI
2
ΝΈΑ Fendt 930 PROFI
Τρακτέρ, 4645625 4645625
  22200 Plouisy, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 6150 h, Τετρακίνητο, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 710/65R30 / 710/65R30, Ελαστικά πίσω: 800/70R38 / 800/70R38
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K100
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr K100
Τρακτέρ, 4645624 4645624
  16350 BENEST, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 8217 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/85R24 / 420/85R24, ...
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 31991