Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Fendt Claas New Holland Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Eicher mammutea600s
Βίντεο
13
Eicher mammutea600s
Τρακτέρ, 4740629 4740629
  62056 drama, Ελλάδα
Έτος κατασκευής: 1967, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.1900, Συνολικό βάρος: 5500.00 t, Κενό βάρους: 4000.00 t, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, ...
28.000 €
Δείτε αγγελία
New Holland T7.165S RC
4
ΝΈΑ New Holland T7.165S RC
Τρακτέρ, 4765274 4765274
  34439 Peckselheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 17 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6.160
4
ΝΈΑ New Holland T6.160
Τρακτέρ, 4765275 4765275
  34439 Peckselheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 18 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T7.210 PC
4
ΝΈΑ New Holland T7.210 PC
Τρακτέρ, 4765272 4765272
  34439 Peckselheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ώρες λειτουργίας: 57 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 115
4
ΝΈΑ Case IH Maxxum 115
Τρακτέρ, 4765265 4765265
  48488 Emsbueren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 3920 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6.155
4
ΝΈΑ New Holland T6.155
Τρακτέρ, 4765266 4765266
  48488 Emsbueren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ώρες λειτουργίας: 762 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Valtra N163 Direkt
3
ΝΈΑ Valtra N163 Direkt
Τρακτέρ, 4765262 4765262
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 1366 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T6.140 AC
4
ΝΈΑ New Holland T6.140 AC
Τρακτέρ, 4765261 4765261
  48727 Billerbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ώρες λειτουργίας: 479 h
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
New Holland T8.330
16
ΝΈΑ New Holland T8.330
Τρακτέρ, 4765225 4765225
  3271KB Mijnsheerenland, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 243 kW, Ώρες λειτουργίας: 2945 h, Ημερομηνία εγγραφής: 11.11.2010
55.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 5080G #1033
9
ΝΈΑ John Deere 5080G #1033
Τρακτέρ, 4765218 4765218
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Ισχύς κινητήρα: 59 kW, Ώρες λειτουργίας: 190 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case / International 956 XL #17270
10
ΝΈΑ Case / International 956 XL #17270
Τρακτέρ, 4765219 4765219
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6150R Premium #17265
Τρακτέρ, 4765217 4765217
  3299 XG Maasdam, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 939 Vario
Τρακτέρ, 4765203 4765203
  17217 Penzlin, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 276 kW, Ώρες λειτουργίας: 9000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 50 km/h, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 926 Vario TMS RüFa
Τρακτέρ, 4765200 4765200
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 210 kW, Ώρες λειτουργίας: 10392 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
57.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 828 SCR Vario Profi Plus
4
ΝΈΑ Fendt 828 SCR Vario Profi Plus
Τρακτέρ, 4765199 4765199
  49688 Lastrup, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 206 kW, Ώρες λειτουργίας: 5370 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
99.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fulda 2 x 16.9 R 34
4
ΝΈΑ Fulda 2 x 16.9 R 34
Ζαντολάστιχα, 4765198 4765198
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
672,27 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Nexos 240 F Allrad
7
ΝΈΑ Claas Nexos 240 F Allrad
Τρακτέρ, 4765196 4765196
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 350 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
55.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Belarus 952.3 + Frontlader + Zubehör
6
ΝΈΑ Belarus 952.3 + Frontlader + Zubehör
Τρακτέρ, 4765195 4765195
  17094 Pragsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 2475 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Αριθμός σχέσεων όπισθεν: 4, Αριθμός σχέσεων εμπροσθοπορείας: 14, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr DX 3.30 Frontlader+Niedrigkabine
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr DX 3.30 Frontlader+Niedrigkabine
Τρακτέρ, 4765190 4765190
  27449 Kutenholz, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 40 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Χαμηλή καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 19.09.1985, ...
13.361,34 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
GPS tracking from £7/month for farm plant and vehicles
2
ΝΈΑ GPS tracking from £7/month for farm plant and vehicles
Συστήματα GPS/Γεωργία ακριβείας, 4765189 4765189
  Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Case IH 433
6
ΝΈΑ Case IH 433
Τρακτέρ, 4765188 4765188
  93352 Rohr, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 33 kW, Ώρες λειτουργίας: 6700 h, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπάρα κοπής, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 50 %, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
IHC 1455XL
20
ΝΈΑ IHC 1455XL
Τρακτέρ αντίκες, 4765185 4765185
  49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Ισχύς κινητήρα: 106 kW, Ώρες λειτουργίας: 9249 h, Τετρακίνητο, Καμπίνα, Ημερομηνία εγγραφής: 14.09.1984, Μέγιστη ταχύτητα: 34 km/h, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 80 %, ...
14.900 €
Δείτε αγγελία
Case IH MXU 110 PRO Allrad Traktor
ΝΈΑ Case IH MXU 110 PRO Allrad Traktor
Τρακτέρ, 4765178 4765178
  49565 Bramsche-Achmer, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 101 kW, Ώρες λειτουργίας: 7250 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, ηλεκτροϋδραυλ. ρύθμιση μηχ. ανύψωσης, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, ...
23.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH Farmall 115C
Βίντεο
20
ΝΈΑ Case IH Farmall 115C
Τρακτέρ, 4765177 4765177
  NG32 3PY Grantham, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 126 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, υδραυλικό τιμόνι, Μπροστινά βάρη, Υδραυλικά φρένα τρέιλερ, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ταχύτητα pto: 540/540E, ...
39.260,84 €
Δείτε αγγελία
New Holland TVT 190
10
ΝΈΑ New Holland TVT 190
Τρακτέρ, 4765174 4765174
  7741 NR Coevorden, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 7350 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 33428