Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
David Brown  TRACTOR SIGN
2
ΝΈΑ David Brown TRACTOR SIGN
Τρακτέρ, 4416759
  SN153RG Chippenham, Μεγ. Βρετανία
996,27 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 New Pallet Forks
5
ΝΈΑ New Pallet Forks
Εργαλεία φορτωτή, 4416755
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
JCB  3CX Backhoe Loader
ΝΈΑ JCB 3CX Backhoe Loader
Τρακτέρ αξεσουάρ/εξαρτήματα, 4416730
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson  3060 4wd Tractor
5
ΝΈΑ Massey Ferguson 3060 4wd Tractor
Τρακτέρ, 4416729
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Zetor 7540E 4wd Tractor
5
ΝΈΑ Zetor 7540E 4wd Tractor
Τρακτέρ, 4416728
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 John Deere 2850 4wd Tractor
5
ΝΈΑ John Deere 2850 4wd Tractor
Τρακτέρ, 4416727
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 John Deere 5515F Orchard / Vineyard Tractor
5
ΝΈΑ John Deere 5515F Orchard / Vineyard Tractor
Τρακτέρ, 4416726
  CO105JG Sudbury, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Fendt 718 Vario SCR Vorderachse kpl
Άξονες, 4416700
  82418 Murnau, Γερμανία
3.193,28 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrofarm 430TTV
4
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrofarm 430TTV
Τρακτέρ, 4416694
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 4048 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 2400 km/h, Αδιαβάθμητο κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 440/65R28 / 440/65R28, Ελαστικά πίσω: 540/65R38 / 540/65R38
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Landini Mythos 100
6
ΝΈΑ Landini Mythos 100
Τρακτέρ, 4416693
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3100 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 2400 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 14.9r24 / 14.9r24, Ελαστικά πίσω: 18.4r34 / 18.4r34
19.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr M640 Profiline
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr M640 Profiline
Τρακτέρ, 4416692
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 131 kW, Ώρες λειτουργίας: 3200 h, Τετρακίνητο, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
50.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron K90
6
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agrotron K90
Τρακτέρ, 4416691
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 3217 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/65R24 / 480/65R24, ...
35.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Renault Arès 720RZ
7
ΝΈΑ Renault Arès 720RZ
Τρακτέρ, 4416690
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 6915 h, Τετρακίνητο, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/85R30 / 420/85R30, ...
19.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Kubota M110GX
7
ΝΈΑ Kubota M110GX
Τρακτέρ, 4416689
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/70R28 / 380/70R28, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Landini Blizzard 60
4
ΝΈΑ Landini Blizzard 60
Τρακτέρ, 4416688
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 6471 h, Τετρακίνητο, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 12.4R24 / 12.4R24, Ελαστικά πίσω: 16.9R30 / 16.9R30
13.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas ARION 530 CIS T4I
Τρακτέρ, 4416687
  57420 CHEMINOT, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 2560 h, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, ...
51.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
SAME ANTARES 130
6
ΝΈΑ SAME ANTARES 130
Τρακτέρ, 4416686
  52031 Anghiari, Ιταλία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 13000 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
12.500 €
χωρίς 22% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 309 Vario
10
ΝΈΑ Fendt 309 Vario
Τρακτέρ, 4416654
  7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
53.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 145T
5
ΝΈΑ McCormick MTX 145T
Τρακτέρ, 4416653
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 112 kW, Ώρες λειτουργίας: 2011 h, Τετρακίνητο, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, Ελαστικά πίσω: 580/70R38 / 580/70R38
45.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra A85L
5
ΝΈΑ Valtra A85L
Τρακτέρ, 4416652
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2001, Ισχύς κινητήρα: 65 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 13.6r24 / 13.6r24, ...
18.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 309 Vario
5
ΝΈΑ Fendt 309 Vario
Τρακτέρ, 4416651
  7241 CW Lochem, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 5100 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, ...
48.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agroplus 75
5
ΝΈΑ Deutz-Fahr Agroplus 75
Τρακτέρ, 4416650
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 7856 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Συγχρονιζέ κιβώτιο, Ελαστικά μπροστά: 420/70r24 / 420/70r24, ...
23.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr K90
7
ΝΈΑ Deutz-Fahr K90
Τρακτέρ, 4416649
  23300 LA SOUTERRAINE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Βηματική ταχύτητα, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/85r24 / 420/85r24, ...
28.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Stoll Folienballenzange
3
ΝΈΑ Stoll Folienballenzange
Εργαλεία φορτωτή, 4416645
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
1.428 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH FARMALL 75 C
ΝΈΑ Case IH FARMALL 75 C
Τρακτέρ, 4416643
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 450 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Βάθος προφίλ ελαστικών πίσω: 95 %, Βάθος προφίλ ελαστικών μπροστά: 95 %, ...
31.092 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 32508