Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Κατηγορία
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Valtra N121 Advance
7
ΝΈΑ Valtra N121 Advance
Τρακτέρ, 4105000
88270 DOMPAIRE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 98 kW, Ώρες λειτουργίας: 6100 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N101 HITECH
4
ΝΈΑ Valtra N101 HITECH
Τρακτέρ, 4104999
86120 LES TROIS MOUTIERS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 3500 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas AXION 930
ΝΈΑ Claas AXION 930
Τρακτέρ, 4104998
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 257 kW, Ώρες λειτουργίας: 2279 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
117.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Claas AXION 810 CMATIC
Τρακτέρ, 4104997
89129 Langenau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 154 kW, Ώρες λειτουργίας: 1255 h, Τετρακίνητο, Υπολογιστής ταξιδίου, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Μπροστινό pto, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, ...
68.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T163VE
6
ΝΈΑ Valtra T163VE
Τρακτέρ, 4104995
37120 CHAVEIGNES, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2013, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ανάρτηση καμπίνας, ...
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6930P
7
ΝΈΑ John Deere 6930P
Τρακτέρ, 4104992
40500 Saint Severs, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 4200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Τροχοφόρος φορτωτής, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
57.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N134H5
4
ΝΈΑ Valtra N134H5
Τρακτέρ, 4104991
7 1YG Cirencester, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
79.258 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T214A
4
ΝΈΑ Valtra T214A
Τρακτέρ, 4104990
7 1YG Cirencester, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
110.246 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra N174D
4
ΝΈΑ Valtra N174D
Τρακτέρ, 4104989
7 1YG Cirencester, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
104.746 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 715 RZ
ΝΈΑ Renault ARES 715 RZ
Τρακτέρ, 4104988
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: / , ...
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland TLA 70
7
ΝΈΑ New Holland TLA 70
Τρακτέρ, 4104987
7925 PH Linde, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 7500 h, Τετρακίνητο, Τροχοφόρος φορτωτής, Καμπίνα, Βαλβίδες εξαερισμού da: 3, Ελαστικά μπροστά: 550/45/22, Ελαστικά πίσω: 600/60/30
16.500 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 4055 SG 2
6
ΝΈΑ John Deere 4055 SG 2
Τρακτέρ, 4104985
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 95 kW, Ώρες λειτουργίας: 10400 h, Τετρακίνητο, Πνευματικό σύστημα, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Καμπίνα, υδραυλικό τιμόνι, Μέγιστη ταχύτητα: 32 km/h, ...
15.126 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6830 PREMIUM
5
ΝΈΑ John Deere 6830 PREMIUM
Τρακτέρ, 4104982
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 107 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
44.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 7820
7
ΝΈΑ John Deere 7820
Τρακτέρ, 4104981
89100 MALAY-LE-GRAND, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5400 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, ...
52.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
McCormick MTX 150
2
ΝΈΑ McCormick MTX 150
Τρακτέρ, 4104980
84000 AVIGNON, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 6588 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Βηματική ταχύτητα, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 16.9R28 / 16.9R28, ...
24.990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 566 RZ
6
ΝΈΑ Renault ARES 566 RZ
Τρακτέρ, 4104979
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 5700 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/70R28 / 380/70R28, ...
28.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Renault ARES 546 RZ
4
ΝΈΑ Renault ARES 546 RZ
Τρακτέρ, 4104978
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 64 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Κιβώτιο μετάδοσης με δυνατότητα αλλαγής εν κινήσει, Ελαστικά μπροστά: 13.6R28 / 13.6R28, ...
26.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ATOS 330
5
ΝΈΑ Claas ATOS 330
Τρακτέρ, 4104977
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 80 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 380/85R24 / 380/85R24, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Claas ARION 610 CIS
2
ΝΈΑ Claas ARION 610 CIS
Τρακτέρ, 4104976
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 2900 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
48.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 610 C
5
ΝΈΑ Claas ARION 610 C
Τρακτέρ, 4104975
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3900 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 / 420/70R28, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARES 657 ATZ
5
ΝΈΑ Claas ARES 657 ATZ
Τρακτέρ, 4104973
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 5200 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ...
38.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 530 CIS
5
ΝΈΑ Claas ARION 530 CIS
Τρακτέρ, 4104972
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 280 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 420/70R28 / 420/70R28, ...
65.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 620 C
4
ΝΈΑ Claas ARION 620 C
Τρακτέρ, 4104971
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Τετρακίνητο, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, Ημί-αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, Ελαστικά μπροστά: 480/70R28 / 480/70R28, ...
33.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ARION 630 CIS
4
ΝΈΑ Claas ARION 630 CIS
Τρακτέρ, 4104970
64160 LOMBIA , Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 4300 h, Τετρακίνητο, Μπροστινός μηχ. ανύψωσης, Σύστημα ανάρτησης μπροστινού άξονα, Σύστημα κλιματισμού, Ανάρτηση καμπίνας, ...
48.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T254V
4
ΝΈΑ Valtra T254V
Τρακτέρ, 4104969
7 1YG Cirencester, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ελαστικά μπροστά: / , Ελαστικά πίσω: /
130.832 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 29906