Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Άξονες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Άξονες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Άξονες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
Fiatagri Fiatagri 60-66
5
Fiatagri Fiatagri 60-66
Άξονες, ant3795357
94327 Bogen, Γερμανία
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere ZF AS 2045
3
John Deere ZF AS 2045
Άξονες, ant3797924
94089 Neureichenau, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός μπουλονιών: 8
5.117 €
με 19% ΦΠΑ
4.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BPW GSL 12010
8
BPW GSL 12010
Άξονες, ant3798303
77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Μετατρόχιο: 200 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 12000 kg, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk.
3.600 €
με 19% ΦΠΑ
3.025 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TVZ Bremsachsstummel
4
TVZ Bremsachsstummel
Άξονες, ant3762094
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 8, Διάμετρος πλήμνης: 220 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 5400 kg
180 €

Δείτε αγγελία
BPW
10
BPW
Άξονες, ant2879998
48249 Dülmen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Αριθμός μπουλονιών: 6, Διάμετρος πλήμνης: 205 mm, Μετατρόχιο: 229 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 60 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 6000 kg
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Fuhrmann
5
Fuhrmann
Άξονες, ant1791131
4064 Oftering, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1985, Αριθμός μπουλονιών: 8, Μετατρόχιο: 185 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 30 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 8000 kg
1.200 €

Δείτε αγγελία
ADR Achsstummel S80RM800024/25
5
ADR Achsstummel S80RM800024/25
Άξονες, ant3239290
72141 Walddorfhäslach, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 8, Διάμετρος πλήμνης: 220 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 8 Stk., Δυνατότητα ανύψωσης: 5000 kg
150 €

Δείτε αγγελία
Spicer (Triebachse)
9
Spicer (Triebachse)
Άξονες, ant1679313
48607 Ochtrup, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 8, Μετατρόχιο: 178 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Δυνατότητα ανύψωσης: 8000 kg
2.380 €
με 19% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH ZF APL-345
7
Case IH ZF APL-345
Άξονες, ant3785743
49847 Itterbeck, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1991, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός μπουλονιών: 8, Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h
1.666 €
με 19% ΦΠΑ
1.400 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Favorit Bremsachse
2
Favorit Bremsachse
Άξονες, ant2717139
59590 Geseke, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός μπουλονιών: 10, Διάμετρος πλήμνης: 335 mm, Μετατρόχιο: 209 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 10000 kg
1.505 €
με 19% ΦΠΑ
1.265 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BPW PBA 6008
3
BPW PBA 6008
Άξονες, ant1613026
32469 Petershagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Αριθμός μπουλονιών: 8, Διάμετρος πλήμνης: 225 mm, Μετατρόχιο: 220 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 7000 kg
1.000 €
με 19% ΦΠΑ
840 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ADP As wiel 10 gaats geremd
2
ADP As wiel 10 gaats geremd
Άξονες, ant2362322
6903 PB Zevenaar, Ολλανδία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Μετατρόχιο: 190 cm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Μέγιστη ταχύτητα: 40 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 3000 kg
1.059 €
με 21% ΦΠΑ
875 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere ZF AS 2045
3
John Deere ZF AS 2045
Άξονες, ant3797924
94089 Neureichenau, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός μπουλονιών: 8
5.117 €
με 19% ΦΠΑ
4.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ADR Laufachse
4
ADR Laufachse
Άξονες, ant3556991
49434 Neuenkirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Αριθμός μπουλονιών: 10, Μέγιστη ταχύτητα: 105 km/h, Διάμετρος πλήμνης: 70 mm, Μετατρόχιο: 225 cm, Δυνατότητα ανύψωσης: 11000 kg
774 €
με 19% ΦΠΑ
650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Dana 213/70-002 defekt
6
Dana 213/70-002 defekt
Άξονες, ant1956494
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BPW-Achsen
5
BPW-Achsen
Άξονες, ant2343254
52146 Würselen, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Μετατρόχιο: 200 cm, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 9000 kg
470 €
με 19% ΦΠΑ
395 € καθαρά
Δείτε αγγελία
SAF-Tiefladerachsen
6
SAF-Tiefladerachsen
Άξονες, ant2424096
52146 Würselen, Γερμανία
Αριθμός μπουλονιών: 10, Μετατρόχιο: 180 cm, Μέγιστη ταχύτητα: 80 km/h, Δυνατότητα ανύψωσης: 10000 kg
589 €
με 19% ΦΠΑ
495 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fiatagri Fiatagri 60-66
5
Fiatagri Fiatagri 60-66
Άξονες, ant3795357
94327 Bogen, Γερμανία
1.785 €
με 19% ΦΠΑ
1.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Λοιπά BPW  ACHSSCHENKEL
4
BPW ACHSSCHENKEL
Άξονες, ant3769757
27419 Sittensen, Γερμανία
1.547 €
με 19% ΦΠΑ
1.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Carrier DENNISON TRI-AXLE DROP FRAME EXTENDING TRACTOR
4
Carrier DENNISON TRI-AXLE DROP FRAME EXTENDING TRACTOR
Άξονες, ant3818561
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
43.535 €
με 20% ΦΠΑ
36.279 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Lely Tigo XR 65
3
Lely Tigo XR 65
Άξονες, ant3813297
YO253QQ farm, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 2014
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Nuffield M4/DM4 Universal front axle, early style
3
Nuffield M4/DM4 Universal front axle, early style
Άξονες, ant3628420
IP13 7LQ Kettleburgh, Woodbridge, Μεγ. Βρετανία
402 €
με 20% ΦΠΑ
335 € καθαρά
Δείτε αγγελία
ADR Achsstummel zum Anschweißen SAOUI 100005
5
ADR Achsstummel zum Anschweißen SAOUI 100005
Άξονες, ant3160398
26169 Friesoythe/Markhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
89 €
με 19% ΦΠΑ
75 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere Achsen und Lenkungsteile für JohnDeere
13
John Deere Achsen und Lenkungsteile für JohnDeere
Άξονες, ant3167233
94060 Pocking, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere alle Typen
3
John Deere alle Typen
Άξονες, ant3168844
94060 Pocking, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere TLS Osie, zwolnice i inne części achse, teile.
10
John Deere TLS Osie, zwolnice i inne części achse, teile.
Άξονες, ant2358717
87-620 Kikół, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2001
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other NEW FLEMING MS1000 MUCKSPREADER
3
ΝΈΑ Other NEW FLEMING MS1000 MUCKSPREADER
Άξονες, ant3823810
ME186BL Maidstone, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 49