Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Βάρη
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)

Μεταχειρισμένα Βάρη

Αγοράστε μεταχειρισμένα Βάρη στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt New Holland Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 900 KG - inkl. gratis træk-tov 21t
5
John Deere 900 KG - inkl. gratis træk-tov 21t
Βάρη, 4837391 4837391
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος:
1.143,92 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 1150 KG org. JD frontvægt ny model
4
John Deere 1150 KG org. JD frontvægt ny model
Βάρη, 4841001 4841001
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος:
1.995,21 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 1500 kg ultra kompakt - www.suer.dk
3
Suer 1500 kg ultra kompakt - www.suer.dk
Βάρη, 4855937 4855937
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2018, Τύπος:
1.489,76 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 2400 kg med skarbefunktion
4
Suer 2400 kg med skarbefunktion
Βάρη, 4855932 4855932
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
3.325,35 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 1250 kg med skrabe funktion
7
Suer 1250 kg med skrabe funktion
Βάρη, 4855931 4855931
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
1.596,17 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 700kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
7
Suer 700kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
Βάρη, 4855927 4855927
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
611,86 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 1000kg kompakt - www.suer.dk frontvægt
7
Suer 1000kg kompakt - www.suer.dk frontvægt
Βάρη, 4855926 4855926
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
744,88 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 1500
7
1500
Βάρη, 4893353 4893353
  59368 Werne, Γερμανία
Τύπος:
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Agropark 900 kg Frontkrafthebergewicht
3
Agropark 900 kg Frontkrafthebergewicht
Βάρη, 4828056 4828056
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: , Υλικό: Χάλυβας
1.030 €
χωρίς 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frontgewicht Gewicht ECO 750
4
Frontgewicht Gewicht ECO 750
Βάρη, 4870891 4870891
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Βάρος σκυροδέματος, Υλικό: Σκυρόδεμα
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frontgewicht Gewicht ECO 1450
4
Frontgewicht Gewicht ECO 1450
Βάρη, 4870885 4870885
  27333 Schweringen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Βάρος σκυροδέματος, Υλικό: Σκυρόδεμα
651,26 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 400 kg kompakt - www.suer.dk
8
Suer 400 kg kompakt - www.suer.dk
Βάρη, 4869864 4869864
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
565,31 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 1300kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
4
Suer 1300kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
Βάρη, 4869863 4869863
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
877,89 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Suer 1600kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
5
Suer 1600kg kompakt frontvægt - www.suer.dk
Βάρη, 4869861 4869861
  6270 Tønder, Δανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος:
1.143,92 €
χωρίς 25% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
New Holland 1100kg
11
New Holland 1100kg
Βάρη, 4809454 4809454
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Τύπος:
625 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere Gewichtsscheiben 50kg
3
John Deere Gewichtsscheiben 50kg
Βάρη, 4859530 4859530
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Τύπος: Βάρος βαλίτσας, Υλικό: Χάλυβας
60 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Frontgewichte B&A Rolfes Frontgewicht/Bumper MTS
13
Frontgewichte B&A Rolfes Frontgewicht/Bumper MTS
Βάρη, 4869660 4869660
  49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: , Υλικό: Χάλυβας
730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
IK Maschinenbau UNIMASS UFG
9
IK Maschinenbau UNIMASS UFG
Βάρη, 4797671 4797671
  27324 Hämelhausen, Γερμανία
Τύπος: Βάρος πίσω μέρους, Υλικό: Χάλυβας
832 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Rolfes Behälter&Apparatebau MTS bis 2000kg
16
Rolfes Behälter&Apparatebau MTS bis 2000kg
Βάρη, 4596865 4596865
  49699 Lindern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: , Υλικό: Χάλυβας
730 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
MX Multimass-Gewichte versch. Größen
6
MX Multimass-Gewichte versch. Größen
Βάρη, 4596538 4596538
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Τύπος: , Υλικό: Χάλυβας
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 Traktor Box 130 AS
6
Traktor Box 130 AS
Βάρη, 4743175 4743175
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Τύπος:
990 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kaber Obciążnik 1000 kg
4
Kaber Obciążnik 1000 kg
Βάρη, 4631046 4631046
  59-225 Chojnów, Πολωνία
Τύπος:
505,29 €
χωρίς 23% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frontgewicht, Heckgewicht Schleppergewicht, Kontergewicht aus Stahlbeton 400 - 1600 kg
12
Frontgewicht, Heckgewicht Schleppergewicht, Kontergewicht aus Stahlbeton 400 - 1600 kg
Βάρη, 4802903 4802903
  96176 Pfarrweisach / Kraisdorf, Γερμανία
Τύπος: , Υλικό: Σκυρόδεμα
462,18 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Frontgewicht Heckgewicht 250 kg
3
Frontgewicht Heckgewicht 250 kg
Βάρη, 4729276 4729276
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: Βάρος σκυροδέματος, Υλικό: Σκυρόδεμα
419,33 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
CLAAS CLAAS Frontgewicht Magnetit 800
9
CLAAS CLAAS Frontgewicht Magnetit 800
Βάρη, 4738495 4738495
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Τύπος: , Υλικό: Χάλυβας
850 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 201