Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Noe KL 100
12
ΝΈΑ Noe KL 100
Δασικά τρακτέρ, 4454036
  89191 Nellingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 06.06.2006, Εμβέλεια γερανού: 7.50 m, ...
71.428,57 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Mätästäjä UOT M22
Βίντεο
9
ΝΈΑ UOT Forest Mätästäjä UOT M22
Δασικά τρακτέρ, 4453301
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: UOT
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Valtra 8950 - 4
18
Valtra 8950 - 4
Δασικά τρακτέρ, 4449900
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 4750 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Markberedare UOT 3000
Βίντεο
9
UOT Forest Markberedare UOT 3000
Δασικά τρακτέρ, 4446262
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: UOT
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
UOT Forest UOT - 2000
Βίντεο
7
UOT Forest UOT - 2000
Δασικά τρακτέρ, 4446163
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: UOT
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Case IH Case 5120 Maxxum
11
Case IH Case 5120 Maxxum
Δασικά τρακτέρ, 4440407
  74545 Michelfeld, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1994, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10300 h, Κατασκευαστής εργατών: Nagel, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Nagel
26.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 548G
7
John Deere 548G
Δασικά τρακτέρ, 4435833
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 20390 h
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6190R
6
John Deere 6190R
Δασικά τρακτέρ, 4433772
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
68.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 153 HITECH
4
Valtra T 153 HITECH
Δασικά τρακτέρ, 4433726
  6732 GG Harskamp, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2013, Ώρες λειτουργίας: 8755 h
50.000 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Pfanzelt PM-Trac 2380 4f
5
Pfanzelt PM-Trac 2380 4f
Δασικά τρακτέρ, 4431222
  34628 Willingshausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 2450 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 17.11.2016, Εμβέλεια γερανού: 8.20 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
JCB 3185
4
JCB 3185
Δασικά τρακτέρ, 4428983
  91287 Bayern - Plech, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 136 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 17.01.1999, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: werner
27.000 €
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
McCormick x50.20 PowerPlus
7
McCormick x50.20 PowerPlus
Δασικά τρακτέρ, 4427063
  77889 Seebach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 1531 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2015, ...
112.000 €
Δείτε αγγελία
Fendt 930
10
Fendt 930
Δασικά τρακτέρ, 4423108
  67670 MOMMENHEIM, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 221 kW, Ώρες λειτουργίας: 8350 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Prime Mover Mulchraupe PT 300
10
Prime Mover Mulchraupe PT 300
Δασικά τρακτέρ, 4420438
  36179 Bebra, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 202 kW, Ώρες λειτουργίας: 5391 h
200.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Högläggare M22
Βίντεο
15
UOT Forest Högläggare M22
Δασικά τρακτέρ, 4417150
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019, Ώρες λειτουργίας: 1 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Fendt 714 VARIO TMS
7
Fendt 714 VARIO TMS
Δασικά τρακτέρ, 4412573
  57339 Erndtebrück-Womelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 103 kW, Ώρες λειτουργίας: 8870 h, Σύστημα κλιματισμού
129.900 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Scheiben-Pflug UOT 2000
Βίντεο
6
UOT Forest Scheiben-Pflug UOT 2000
Δασικά τρακτέρ, 4410353
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2019
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K135
19
Kotschenreuther K135
Δασικά τρακτέρ, 4409848
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 13300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Adler, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte Ökonom es 100/5
7
Welte Ökonom es 100/5
Δασικά τρακτέρ, 4385569
  06536 Südharz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 25675 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1990, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Welte
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
New Holland 110-90
8
New Holland 110-90
Δασικά τρακτέρ, 4382697
  37431 Bad Lauterberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 8205 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.11.1998, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, ...
39.500 €
Δείτε αγγελία
John Deere 6930 PREMIUM
12
John Deere 6930 PREMIUM
Δασικά τρακτέρ, 4361719
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 9571 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr 4115 Profi
20
Steyr 4115 Profi
Δασικά τρακτέρ, 4361525
  88214 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 386 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Noe KL 100
7
Noe KL 100
Δασικά τρακτέρ, 4343607
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Glogger, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WF Trac 2040
7
WF Trac 2040
Δασικά τρακτέρ, 4343158
  77963 NONNENWEIER, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 9540 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 9.00 t, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, ...
113.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
3
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, 4331710
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h
109.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 64