Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
John Deere 6150r
6
ΝΈΑ John Deere 6150r
Δασικά τρακτέρ, 4591637
  76540 THIETREVILLE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 3000 h
70.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland 8770
6
ΝΈΑ New Holland 8770
Δασικά τρακτέρ, 4591636
  70120 THEULEY, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 6900 h
18.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 6180
4
ΝΈΑ Massey Ferguson 6180
Δασικά τρακτέρ, 4591635
  79400 Kandern, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 4800 h
27.500 €
logo
Δείτε αγγελία
Lindner Geotrac 60
7
ΝΈΑ Lindner Geotrac 60
Δασικά τρακτέρ, 4589393
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 44 kW, Ώρες λειτουργίας: 4000 h
28.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Ares 557 ATZ
7
ΝΈΑ Claas Ares 557 ATZ
Δασικά τρακτέρ, 4589392
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 7800 h
39.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steyr 4135
7
ΝΈΑ Steyr 4135
Δασικά τρακτέρ, 4589391
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 800 h
98.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 712 Vario
7
ΝΈΑ Fendt 712 Vario
Δασικά τρακτέρ, 4589389
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2003, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 8100 h
37.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steyr 4115 Profi
7
ΝΈΑ Steyr 4115 Profi
Δασικά τρακτέρ, 4589388
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5 h
85.900 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 724 Profi Plus
3
ΝΈΑ Fendt 724 Profi Plus
Δασικά τρακτέρ, 4589387
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 176 kW, Ώρες λειτουργίας: 40 h
165.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Lindner Lintrac 90
7
ΝΈΑ Lindner Lintrac 90
Δασικά τρακτέρ, 4589385
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 75 kW, Ώρες λειτουργίας: 44 h
89.901 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 4225-4 LP
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 4225-4 LP
Δασικά τρακτέρ, 4589384
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 5800 h
27.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Valtra N114e HiTech
7
ΝΈΑ Valtra N114e HiTech
Δασικά τρακτέρ, 4589382
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 92 kW, Ώρες λειτουργίας: 300 h
92.500 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas Arion 550 CMATIC
7
ΝΈΑ Claas Arion 550 CMATIC
Δασικά τρακτέρ, 4589380
  86479 Aichen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 116 kW, Ώρες λειτουργίας: 2400 h
68.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 7480-4 DynaVT Comfort Plus
3
ΝΈΑ Massey Ferguson 7480-4 DynaVT Comfort Plus
Δασικά τρακτέρ, 4589379
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 123 kW, Ώρες λειτουργίας: 1800 h
86.445 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steyr CVT 170
7
ΝΈΑ Steyr CVT 170
Δασικά τρακτέρ, 4589377
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 5850 h
49.583 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson 362-4
7
ΝΈΑ Massey Ferguson 362-4
Δασικά τρακτέρ, 4589376
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 62 kW, Ώρες λειτουργίας: 3480 h
22.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Steyr 6225 CVT
5
ΝΈΑ Steyr 6225 CVT
Δασικά τρακτέρ, 4589375
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 165 kW, Ώρες λειτουργίας: 6734 h
59.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 516 Vario
5
ΝΈΑ Fendt 516 Vario
Δασικά τρακτέρ, 4589373
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 120 kW, Ώρες λειτουργίας: 2508 h
126.800 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland TL 90 A
7
ΝΈΑ New Holland TL 90 A
Δασικά τρακτέρ, 4589372
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 67 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h
27.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
New Holland T7.220 Auto Command
7
ΝΈΑ New Holland T7.220 Auto Command
Δασικά τρακτέρ, 4589371
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 160 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h
70.834 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt Xylon 520 T
7
ΝΈΑ Fendt Xylon 520 T
Δασικά τρακτέρ, 4589370
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 10444 h
29.167 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 207 Vario
7
ΝΈΑ Fendt 207 Vario
Δασικά τρακτέρ, 4589361
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 51 kW, Ώρες λειτουργίας: 2520 h
68.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson MF 5435 Dyna 4 Alpin Plus
7
ΝΈΑ Massey Ferguson MF 5435 Dyna 4 Alpin Plus
Δασικά τρακτέρ, 4589360
  5274 Burgkirchen, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 74 kW, Ώρες λειτουργίας: 3720 h
52.001 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6800
4
ΝΈΑ John Deere 6800
Δασικά τρακτέρ, 4589359
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1996, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 7025 h
24.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 6420S
4
ΝΈΑ John Deere 6420S
Δασικά τρακτέρ, 4589358
  4616 Weißkirchen an der Traun, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 3867 h
47.799 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 84