Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Fendt John Deere Case IH JCB Steyr Komatsu Binderberger BGU
WF Trac 1700
4
ΝΈΑ WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 5067388 5067388
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 7000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, ...
110.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
11
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, 5062431 5062431
  88239 Wangen im Allgäu, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 8300 h, Σύστημα κλιματισμού
138.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Doppstadt SYSTRA LTS 750M
4
Doppstadt SYSTRA LTS 750M
Δασικά τρακτέρ, 5047356 5047356
  35239 Steffenberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ώρες λειτουργίας: 8118 h
20.084,03 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Case IH 956XLA
4
Case IH 956XLA
Δασικά τρακτέρ, 5045880 5045880
  94209 Regen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1992, Ώρες λειτουργίας: 8700 h
42.016,81 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welte W 130 Service/Getriebe/Reifen neu
12
Welte W 130 Service/Getriebe/Reifen neu
Δασικά τρακτέρ, 5036612 5036612
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 114 kW, Ώρες λειτουργίας: 13199 h
108.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte W 130 Epsilon 90 Erstbesitz 6800 MAS
18
Welte W 130 Epsilon 90 Erstbesitz 6800 MAS
Δασικά τρακτέρ, 5036601 5036601
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 128 kW, Ώρες λειτουργίας: 6800 h
145.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 2650
2
John Deere 2650
Δασικά τρακτέρ, 5035882 5035882
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 8575 h
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Case IH
Δασικά τρακτέρ, 5026068 5026068
  BA8 0TF Templecombe, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Werner WF-TRAC 1840
9
Werner WF-TRAC 1840
Δασικά τρακτέρ, 5008517 5008517
  57339 Erndtebrück-Womelsdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 1630 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr Profi CVT 4130
11
Steyr Profi CVT 4130
Δασικά τρακτέρ, 4998305 4998305
  59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 2251 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Ecotrac Ecotrac 120 Hinter
7
Ecotrac Ecotrac 120 Hinter
Δασικά τρακτέρ, 4986336 4986336
  1218 Komenda, Σλοβενία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 84 kW, Ώρες λειτουργίας: 7400 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης
49.500 €
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Valtra T 202 D DIRECT
Δασικά τρακτέρ, 4977961 4977961
  59399 Olfen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 5650 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kellfri Forstkran Holzgreifer Greiferlader / Forestry Crane Grapple Loader 6,3M
Βίντεο
8
Kellfri Forstkran Holzgreifer Greiferlader / Forestry Crane Grapple Loader 6,3M
Δασικά τρακτέρ, 4976302 4976302
  02827 Görl Görlitz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 0.30 t, Εμβέλεια γερανού: 6.30 m
7.450 €
7.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
WF Trac 1700
10
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 4969886 4969886
  5611 Großarl, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 10270 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 10 kn, ...
162.500 €
Δείτε αγγελία
Komatsu 901TX
6
Komatsu 901TX
Δασικά τρακτέρ, 4948630 4948630
  54336 Ķekavas novads, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 9800 h, Ημερομηνία εγγραφής: 01.01.2011
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Timberjack 225A
15
Timberjack 225A
Δασικά τρακτέρ, 4947116 4947116
  8424 Gabersdorf, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1988, Ισχύς κινητήρα: 63 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h
39.900 €
logo
Δείτε αγγελία
Binderberger Skorpion Rückefahrzeug
17
Binderberger Skorpion Rückefahrzeug
Δασικά τρακτέρ, 4930502 4930502
  83367 Petting, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ισχύς κινητήρα: 38 kW, Ώρες λειτουργίας: 100 h
47.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8150
11
Valtra 8150
Δασικά τρακτέρ, 4920064 4920064
  58566 Kierspe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 91 kW, Ώρες λειτουργίας: 19500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.1999, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 2.00 t, ...
33.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
5
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, 4919864 4919864
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9600 h
125.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K160R
9
Kotschenreuther K160R
Δασικά τρακτέρ, 4919717 4919717
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 141 kW, Ώρες λειτουργίας: 206 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 2650
2
John Deere 2650
Δασικά τρακτέρ, 4918281 4918281
  34537 Bad Wildungen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1989, Ισχύς κινητήρα: 57 kW, Ώρες λειτουργίας: 25193 h
15.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
WF Trac 1700
3
WF Trac 1700
Δασικά τρακτέρ, 4909626 4909626
  84076 Pfeffenhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 13500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 30.03.2007, Εμβέλεια γερανού: 8.40 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, ...
65.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther 110
7
Kotschenreuther 110
Δασικά τρακτέρ, 4890291 4890291
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1997, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h
55.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
HSM 904
20
HSM 904
Δασικά τρακτέρ, 4865892 4865892
  37431 Bad Lauterberg / Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 137 kW, Ώρες λειτουργίας: 13620 h
122.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
CAMOX F175
9
CAMOX F175
Δασικά τρακτέρ, 4827562 4827562
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2012, Ώρες λειτουργίας: 6800 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης
99.800 €
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 49