Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
WF Trac 1100
17
ΝΈΑ WF Trac 1100
Δασικά τρακτέρ, 3932492
66440 Niederwürzbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 77 kW, Ώρες λειτουργίας: 15093 h, αρπαγή δασικών, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 01.10.2002, Εμβέλεια γερανού: 7.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 64 kn, ...
59.500 €
με 19% ΦΠΑ
50.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
7
Timberjack 1270
Δασικά τρακτέρ, 3928993
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Valtra 8950 Forstausrüstung
17
Valtra 8950 Forstausrüstung
Δασικά τρακτέρ, 3924450
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m
71.995 €
με 19% ΦΠΑ
60.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Agrotron
2
Deutz-Fahr Agrotron
Δασικά τρακτέρ, 3918100
57489, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 17000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
29.750 €
με 19% ΦΠΑ
25.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pfanzelt PM-TRAC 2395
12
Pfanzelt PM-TRAC 2395
Δασικά τρακτέρ, 3892776
54570 Pelm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 144 kW, Ώρες λειτουργίας: 8800 h, αρπαγή δασικών, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 25.05.2009, ...
96.500 €

Δείτε αγγελία
Claas Xerion 4000 / 783
6
Claas Xerion 4000 / 783
Δασικά τρακτέρ, 3892372
53919 Weilerswist, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 308 kW, Ώρες λειτουργίας: 2390 h, Ημερομηνία εγγραφής: 28.10.2015
391.510 €
με 19% ΦΠΑ
329.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Xerion 3800 / 781
4
Claas Xerion 3800 / 781
Δασικά τρακτέρ, 3892357
53919 Weilerswist, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 279 kW, Ώρες λειτουργίας: 5344 h, Ημερομηνία εγγραφής: 27.11.2013
236.810 €
με 19% ΦΠΑ
199.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175R
8
Kotschenreuther K175R
Δασικά τρακτέρ, 3891514
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Ώρες λειτουργίας: 361 h, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Steyr 8090
8
Steyr 8090
Δασικά τρακτέρ, 3887073
87616 Marktoberdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 71 kW, Ώρες λειτουργίας: 1400 h, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 15.03.2011, Ελκτική δύναμη εργάτη: 60 kn, ...
70.001 €
με 19% ΦΠΑ
58.824 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Doosan BAGGER
5
Doosan BAGGER
Δασικά τρακτέρ, 3883695
59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Ώρες λειτουργίας: 8400 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K160
11
Kotschenreuther K160
Δασικά τρακτέρ, 3881267
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 118 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Kotschenreuther, Κατασκευαστής εργατών: Adler
141.610 €
με 19% ΦΠΑ
119.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Belarus Rückfahreinrichtung MTS 1025.3
9
Belarus Rückfahreinrichtung MTS 1025.3
Δασικά τρακτέρ, 3880523
14469 Potsdam, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 79 kW, Ώρες λειτουργίας: 2000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ημερομηνία εγγραφής: 13.05.2015, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Mross
49.980 €
με 19% ΦΠΑ
42.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HSM 904Z
4
HSM 904Z
Δασικά τρακτέρ, 3867674
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 13000 h
69.020 €
με 19% ΦΠΑ
58.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
CLAAS AXION 810 C-Matic
15
CLAAS AXION 810 C-Matic
Δασικά τρακτέρ, 3857014
77709 Oberwolfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 6500 h, αρπαγή δασικών, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Εμβέλεια γερανού: 6.80 m, ...
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
AFM T190
10
AFM T190
Δασικά τρακτέρ, 3846909
94239 Gotteszell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 1 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Epsilon M70F86
6
Epsilon M70F86
Δασικά τρακτέρ, 3846901
94239 Gotteszell, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Welte Ökonom es 100/5
5
Welte Ökonom es 100/5
Δασικά τρακτέρ, 3844521
06536 Südharz, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ώρες λειτουργίας: 25675 h, Εργάτης, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.02.1990, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Welte
36.890 €
με 19% ΦΠΑ
31.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HSM 904Z 6WD
Βίντεο
6
HSM 904Z 6WD
Δασικά τρακτέρ, 3840179
34431 Marsberg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 177 kW, Ώρες λειτουργίας: 11200 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 01.12.2008, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: HSM, ...
166.600 €
με 19% ΦΠΑ
140.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Timberjack 810
4
Timberjack 810
Δασικά τρακτέρ, 3834048
15913 Neu Zauche, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Ώρες λειτουργίας: 30000 h
17.731 €
με 19% ΦΠΑ
14.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Timberjack 240 SUPER E
8
Timberjack 240 SUPER E
Δασικά τρακτέρ, 3833242
51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1986, Ώρες λειτουργίας: 7980 h
22.800 €

Δείτε αγγελία
Valtra
10
Valtra
Δασικά τρακτέρ, 3832862
19357 Karstädt, Γερμανία
Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6630 Premium
6
John Deere 6630 Premium
Δασικά τρακτέρ, 3832744
35119 Rosenthal, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ώρες λειτουργίας: 10845 h, Εργάτης, Σύστημα κλιματισμού, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
57.999 €
με 19% ΦΠΑ
48.739 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere 6830 nur 7700 MAS Kotschenreuther Umbau
16
John Deere 6830 nur 7700 MAS Kotschenreuther Umbau
Δασικά τρακτέρ, 3832437
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 99 kW, Ώρες λειτουργίας: 7700 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Lamborghini R 4.95 Forsttraktor mit Polterschild - Abverkauf, durchlesen
20
Lamborghini R 4.95 Forsttraktor mit Polterschild - Abverkauf, durchlesen
Δασικά τρακτέρ, 3831666
88483 Burgrieden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 70 kW, Ώρες λειτουργίας: 4296 h, Ημερομηνία εγγραφής: 08.04.2008
23.990 €

Δείτε αγγελία
John Deere 6530
5
John Deere 6530
Δασικά τρακτέρ, 3824413
96349 Steinwiesen-Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 5697 h
57.120 €
με 19% ΦΠΑ
48.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 62