Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ John Deere 6930 PREMIUM
Δασικά τρακτέρ, 4361719
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 9565 h, Σύστημα κλιματισμού
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Steyr 4115 Profi
20
ΝΈΑ Steyr 4115 Profi
Δασικά τρακτέρ, 4361525
  88214 Ravensburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 96 kW, Ώρες λειτουργίας: 386 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
6
Timberjack 1270
Δασικά τρακτέρ, 4358370
  52076 Aachen, Γερμανία
14.999 €
Δείτε αγγελία
UOT FOREST Mätästäjä uot m22
Βίντεο
11
UOT FOREST Mätästäjä uot m22
Δασικά τρακτέρ, 4353834
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: UOT
55.275 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Markberedare UOT 3000
Βίντεο
12
UOT Forest Markberedare UOT 3000
Δασικά τρακτέρ, 4352214
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: UOT
63.775 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
UOT Forest Forest trencher UOT-3000
Βίντεο
9
UOT Forest Forest trencher UOT-3000
Δασικά τρακτέρ, 4351228
  Salaspils, Λετονία
Έτος κατασκευής: 2018
63.775 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548G
7
John Deere 548G
Δασικά τρακτέρ, 4345496
  37431 Barbis, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 20390 h
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Noe KL 100
7
Noe KL 100
Δασικά τρακτέρ, 4343607
  31812 Bad Pyrmont, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2002, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 9300 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Glogger, ...
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
WF Trac 2040
7
WF Trac 2040
Δασικά τρακτέρ, 4343158
  77963 NONNENWEIER, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 9540 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 9.00 t, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, ...
113.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz 1500
3
Mercedes-Benz 1500
Δασικά τρακτέρ, 4340000
  77709 Oberwolfach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1987, Ισχύς κινητήρα: 110 kW, Ώρες λειτουργίας: 11200 h, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 28.12.1987, Εμβέλεια γερανού: 5.80 m, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
54.622 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB Trac 900 Turbo
5
Mercedes-Benz MB Trac 900 Turbo
Δασικά τρακτέρ, 4332390
  8600 Bruck an der Mur, Αυστρία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, Κατασκευαστής εργατών: Hercules
25.500 €
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K175
3
Kotschenreuther K175
Δασικά τρακτέρ, 4331710
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 11300 h
109.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 6190R
6
John Deere 6190R
Δασικά τρακτέρ, 4329673
  64300 CASTETIS, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 140 kW, Ώρες λειτουργίας: 5000 h
68.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt 820 Vario
Δασικά τρακτέρ, 4327962
  34508 WIllingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 6300 h, Σύστημα κλιματισμού
68.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K 175
2
Kotschenreuther K 175
Δασικά τρακτέρ, 4327918
  96349 Neufang, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 5300 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
John Deere 540 G III
7
John Deere 540 G III
Δασικά τρακτέρ, 4326197
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2005, Ώρες λειτουργίας: 12300 h
74.800 €
Δείτε αγγελία
Iseki SXG 326 HL
14
Iseki SXG 326 HL
Δασικά τρακτέρ, 4326011
  77815 Bühl, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 20 kW, Ώρες λειτουργίας: 26 h
16.639 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 548 G III INCROYABLE!
4
John Deere 548 G III INCROYABLE!
Δασικά τρακτέρ, 4324934
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2010, Ώρες λειτουργίας: 1080 h
172.800 €
Δείτε αγγελία
Timberjack 460 E DOUBLE TREUIL
8
Timberjack 460 E DOUBLE TREUIL
Δασικά τρακτέρ, 4324931
  51330 GIVRY EN ARGONNE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 1996, Ώρες λειτουργίας: 12000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης
69.800 €
Δείτε αγγελία
Valtra S 353
8
Valtra S 353
Δασικά τρακτέρ, 4324883
  54110 DOMBASLE SUR MEURTHE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2014, Ισχύς κινητήρα: 272 kW, Ώρες λειτουργίας: 5620 h, Σύστημα κλιματισμού
79.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac WF TRAC 2040
5
WF Trac WF TRAC 2040
Δασικά τρακτέρ, 4324775
  54110 DOMBASLE SUR MEURTHE, Γαλλία
Έτος κατασκευής: 2011, Ισχύς κινητήρα: 149 kW, Ώρες λειτουργίας: 9510 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 9.00 t, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, ...
110.000 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trac 900 Turbo
4
Mercedes-Benz MB-Trac 900 Turbo
Δασικά τρακτέρ, 4324275
  75365 Calw, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte Welte 130 / NOE/HSM Fahrfunk Klemmbank Epsilon
6
Welte Welte 130 / NOE/HSM Fahrfunk Klemmbank Epsilon
Δασικά τρακτέρ, 4320966
  79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 4957 h, Ημερομηνία εγγραφής: 04.01.2013
189.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 6800 Twintrac
12
Valtra 6800 Twintrac
Δασικά τρακτέρ, 4318463
  16559 Liebenwalde, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 17205 h, Σύστημα κλιματισμού, Ημερομηνία εγγραφής: 10.12.1998, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Valtra
14.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 160
5
Valtra T 160
Δασικά τρακτέρ, 4313114
  59872 Meschede - Remblinghausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 125 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h
38.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 68