Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Δασικά τρακτέρ
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Δημοφιλείς Τοποθεσίες

Μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ

Αγοράστε μεταχειρισμένα Δασικά τρακτέρ στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Deutz-Fahr TT4
2
ΝΈΑ Deutz-Fahr TT4
Δασικά τρακτέρ, 4107595
57482 Wenden, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1999, Ισχύς κινητήρα: 111 kW, Ώρες λειτουργίας: 8713 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 20.07.1999
25.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Welte W130M
9
ΝΈΑ Welte W130M
Δασικά τρακτέρ, 4106082
55606 Hochstetten-Dhaun, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 3700 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 8.60 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 10 kn
239.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Timberjack 1270
6
Timberjack 1270
Δασικά τρακτέρ, 4103931
52076 Aachen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995
16.999 €

Δείτε αγγελία
Welte W180
9
Welte W180
Δασικά τρακτέρ, 4096479
73566 Bartholomä, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 13800 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Ημερομηνία εγγραφής: 03.12.2005, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 3.80 t, Εμβέλεια γερανού: 7.20 m, ...
105.042 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fendt Xylon
12
Fendt Xylon
Δασικά τρακτέρ, 4096264
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ισχύς κινητήρα: 108 kW, Ώρες λειτουργίας: 15670 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, αρπαγή δασικών
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Ritter & Söhne R 185
20
Ritter & Söhne R 185
Δασικά τρακτέρ, 4096255
Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2007, Ισχύς κινητήρα: 134 kW, Ώρες λειτουργίας: 9630 h, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Case IH Maxxum 5130
2
Case IH Maxxum 5130
Δασικά τρακτέρ, 4093037
57629 Heimborn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 10500 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Εμβέλεια γερανού: 7.70 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 7 kn, Κατασκευαστής εργατών: Nagl, ...
37.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH MAXXUM 115
13
Case IH MAXXUM 115
Δασικά τρακτέρ, 4092726
30890 Barsinghausen-Göxe, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 85 kW, Ώρες λειτουργίας: 1722 h, Σύστημα κλιματισμού
51.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
EQUUS 175 N
7
EQUUS 175 N
Δασικά τρακτέρ, 4091513
59872 Meschede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Ισχύς κινητήρα: 129 kW
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Valtra T171 HI3
8
Valtra T171 HI3
Δασικά τρακτέρ, 4087989
27367 Taaken, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2011, Ώρες λειτουργίας: 4300 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
JCB FASTRAC 8250 MIT FORSTKRAN
8
JCB FASTRAC 8250 MIT FORSTKRAN
Δασικά τρακτέρ, 4077552
28876 Oyten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ώρες λειτουργίας: 3178 h, Κατασκευαστής εργατών: Guerra, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Guerra
109.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac WF 1700
4
WF Trac WF 1700
Δασικά τρακτέρ, 4074172
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 15300 h, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
95.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Kotschenreuther Kombi 14,06
3
Kotschenreuther Kombi 14,06
Δασικά τρακτέρ, 4072353
9676 NOERTRANGE, Λουξεμβούργο
Έτος κατασκευής: 2006, Ισχύς κινητήρα: 88 kW, Ώρες λειτουργίας: 1600 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Ημερομηνία εγγραφής: 10.11.2006, Εμβέλεια γερανού: 8.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 8 kn, ...
92.308 €
χωρίς 17% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra 8950 Forstausrüstung KESLA KRAN
20
Valtra 8950 Forstausrüstung KESLA KRAN
Δασικά τρακτέρ, 4066854
06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 151 kW, Ώρες λειτουργίας: 4500 h, Σύστημα κλιματισμού, αρπαγή δασικών, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 1.50 t, Εμβέλεια γερανού: 8.50 m
59.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kotschenreuther K 175
4
Kotschenreuther K 175
Δασικά τρακτέρ, 4058954
34466 Wolfhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 8600 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Εργάτης, Ισχύς ανύψωσης γερανού: 5.00 t, Εμβέλεια γερανού: 6.00 m, Ελκτική δύναμη εργάτη: 80 kn, ...
100.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Valtra T 162 direct Forst mit Kran
17
Valtra T 162 direct Forst mit Kran
Δασικά τρακτέρ, 4047808
84048 Mainburg/Wambach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Ισχύς κινητήρα: 121 kW, Ώρες λειτουργίας: 6000 h
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
John Deere 6610, 2x Funk, Fl, Unterfahrschutz
18
John Deere 6610, 2x Funk, Fl, Unterfahrschutz
Δασικά τρακτέρ, 4046113
34414 Daseburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2000, Ώρες λειτουργίας: 9305 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Σύστημα κλιματισμού, Πρόσθιο πλαίσιο φορτωτή τοποθέτησης, Εργάτης, αρπαγή δασικών, Κατασκευαστής εργατών: Ritter, ...
29.750 €

Δείτε αγγελία
John Deere 6600
5
John Deere 6600
Δασικά τρακτέρ, 4039139
37217 Ziegenhagen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1995, Ισχύς κινητήρα: 81 kW, Ώρες λειτουργίας: 11000 h, Ασύρματο σύστημα ελέγχου, Εργάτης, αρπαγή δασικών
24.900 €

Δείτε αγγελία
Renault 751-4
8
Renault 751-4
Δασικά τρακτέρ, 4038348
97775 Burgsinn, Γερμανία
Ισχύς κινητήρα: 55 kW, Ώρες λειτουργίας: 6110 h
12.000 €

Δείτε αγγελία
FIAT 666 DT
5
FIAT 666 DT
Δασικά τρακτέρ, 4026012
75203 Stein, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1983, Ισχύς κινητήρα: 50 kW, Ώρες λειτουργίας: 7367 h, αρπαγή δασικών, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Ritter
7.500 €

Δείτε αγγελία
Kotschenreuther 175
3
Kotschenreuther 175
Δασικά τρακτέρ, 4009748
Immobilien Gm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Ισχύς κινητήρα: 129 kW, Ώρες λειτουργίας: 7600 h
113.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac 2460 6x6M
2
WF Trac 2460 6x6M
Δασικά τρακτέρ, 3974080
54293 Trier, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Ισχύς κινητήρα: 175 kW, Ώρες λειτουργίας: 8000 h, Εμβέλεια γερανού: 10.10 m, Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
235.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
WF Trac WF 1100
10
WF Trac WF 1100
Δασικά τρακτέρ, 3958081
Γερμανία
Κατασκευαστής εργατών: Werner, Κατασκευαστής δασικού εξοπλισμού: Werner
45.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz MB-Trac 900 Turbo
12
Mercedes-Benz MB-Trac 900 Turbo
Δασικά τρακτέρ, 3954444
75365 Calw, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1990, Ισχύς κινητήρα: 66 kW, Ώρες λειτουργίας: 11600 h
22.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Welte W 150 / 180 Loglift 111 nur 8500 MAS ähnl. NOE HSM
18
Welte W 150 / 180 Loglift 111 nur 8500 MAS ähnl. NOE HSM
Δασικά τρακτέρ, 3946278
79232 March, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2004, Ισχύς κινητήρα: 132 kW, Ώρες λειτουργίας: 8500 h, Εμβέλεια γερανού: 10.00 m
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 60