Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ελαστικά
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ελαστικά

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ελαστικά στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Sonstige / Other Zwillingsbereifung
7
ΝΈΑ Sonstige / Other Zwillingsbereifung
Ελαστικά, 4455856
  39264 Schora, Γερμανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 20.8 R42
4.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin f
6
ΝΈΑ Michelin f
Ελαστικά, 4455846
  39264 Schora, Γερμανία
3.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 710/75 R42
8
ΝΈΑ Trelleborg 710/75 R42
Ελαστικά, 4455806
  64-600 Oborniki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75 R42, Δείκτης φορτίου: 175 D, Κωδικός DOT: 2016
2.000 €
Δείτε αγγελία
Alliance 750/45 R26.5
12
ΝΈΑ Alliance 750/45 R26.5
Ελαστικά, 4455735
  64-600 Oborniki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 26.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 8 Stk., Διαστάσεις Ελαστικού: 750/45 R26.5, Δείκτης φορτίου: 170 E, Κωδικός DOT: 2015
750 €
Δείτε αγγελία
Trelleborg 800/70 R38
11
ΝΈΑ Trelleborg 800/70 R38
Ελαστικά, 4455503
  64-600 Oborniki, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διαστάσεις Ελαστικού: 800/70 R38, Δείκτης φορτίου: 178 D, Κωδικός DOT: 0514
1.400 €
Δείτε αγγελία
Trelleborg 1 Paar 650/65 R 42  TM 800
5
ΝΈΑ Trelleborg 1 Paar 650/65 R 42 TM 800
Ελαστικά, 4454194
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Διαστάσεις ελαστικών: 650/65R42
243,70 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taurus 230/95 R32 - 270/95 R48
6
ΝΈΑ Taurus 230/95 R32 - 270/95 R48
Ελαστικά, 4452460
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
4.787,71 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Continental
5
Continental
Ελαστικά, 4452104
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 680/85R32, Τύπος προφίλ: AS
1.445,35 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg
6
ΝΈΑ Trelleborg
Ελαστικά, 4452075
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 900/60R32, Τύπος προφίλ: AS, Κωδικός DOT: 3810
903,34 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Good Year DT820
3
Good Year DT820
Ελαστικά, 4452063
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 710/70R38
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg
5
ΝΈΑ Trelleborg
Ελαστικά, 4452059
  31249 Hohenhameln, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R34, Τύπος προφίλ: AS, Δείκτης φορτίου: 151 A8, Κωδικός DOT: 2803
451,67 €
χωρίς 10.7% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Goodyear DT820
3
Goodyear DT820
Ελαστικά, 4451911
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις ελαστικών: 650/75R32
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleber Super 3
5
Kleber Super 3
Ελαστικά, 4451686
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Λοιπά, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2 R36
100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Continental 540/65R28 Continental AC65 50%
Continental 540/65R28 Continental AC65 50%
Ελαστικά, 4451556
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
495 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Alliance 580/65R22.5 Alliance 885 50-70%
Ελαστικά, 4451555
  3286 BW Klaaswaal, Ολλανδία
450 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT TR 678 650/45x22.5
9
BKT TR 678 650/45x22.5
Ελαστικά, 4451523
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Διαγώνια, κανονικά ελαστικά, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/45x22.5, Τύπος προφίλ: TR 678, Δείκτης φορτίου: 20PR
395 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
smalle 9,5x44
Ελαστικά, 4450924
  5460 GG Veghel, Ολλανδία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Vredestein 620/40 R22.5
3
Vredestein 620/40 R22.5
Ελαστικά, 4450912
  83564 Soyen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.689,08 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin MACH X BIB
4
Michelin MACH X BIB
Ελαστικά, 4450732
  41069 Mönchengladbach, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 600/70R30
380 €
Δείτε αγγελία
Kleber Super 3
4
Kleber Super 3
Ελαστικά, 4450642
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Ακτινικοί, Λοιπά, Διαστάσεις ελαστικών: 12.4R46
200 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mercedes-Benz Soilsauer Radial
2
Mercedes-Benz Soilsauer Radial
Ελαστικά, 4450637
  48455 Bad Bentheim, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Ακτινικοί, Λοιπά, Διαστάσεις ελαστικών: 9.5R44
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Trelleborg 710/70R42 TM900HP
4
Trelleborg 710/70R42 TM900HP
Ελαστικά, 4448953
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/70R42
4.500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 650/65R42
3
Michelin 650/65R42
Ελαστικά, 4448937
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/65R42
4.400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Michelin 600/70R28
3
Michelin 600/70R28
Ελαστικά, 4448936
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Vredestein Flotation Pro - 710/40R22,5
6
Vredestein Flotation Pro - 710/40R22,5
Ελαστικά, 4448820
  7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Ακτινικοί, λάστιχα υλοτομίας, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/40R22.5, Τύπος προφίλ: Flotation Pro, Δείκτης φορτίου: 155D, Κωδικός DOT: 2016
975 €
χωρίς 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 1818