Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Εργαλεία φορτωτή
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Προαιρετικές επιλογές

Μεταχειρισμένα Εργαλεία φορτωτή

Αγοράστε μεταχειρισμένα Εργαλεία φορτωτή στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Fliegl Arbeitsbühne hoch
7
ΝΈΑ Fliegl Arbeitsbühne hoch
Εργαλεία φορτωτή, 4265317
  53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.57 m, Τύπος:
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Greifschaufel Mini 1200 mm LP-Aufnahme
4
ΝΈΑ Teutona Greifschaufel Mini 1200 mm LP-Aufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4265209
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.20 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.218 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Greifschaufel Mini 900 mm LP-Aufnahme
4
ΝΈΑ Teutona Greifschaufel Mini 900 mm LP-Aufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4265208
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.084 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Greifschaufel Mini 1000 mm LP-Aufnahme
4
ΝΈΑ Teutona Greifschaufel Mini 1000 mm LP-Aufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4265206
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.00 m, Φτυάρι/αρπάγη σιλό
1.134 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Rundballenzange TRB 160 LP-Aufnahme
5
ΝΈΑ Teutona Rundballenzange TRB 160 LP-Aufnahme
Εργαλεία φορτωτή, 4265060
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.60 m, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
966 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Strautmann Greifschaufel
ΝΈΑ Strautmann Greifschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4265023
  33142 Büren, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1998, Τύπος:
840 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Maxi-Schaufel 2500 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
4
ΝΈΑ Teutona Maxi-Schaufel 2500 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4265001
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.50 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
1.000 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Maxi-Schaufel 2200 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
4
ΝΈΑ Teutona Maxi-Schaufel 2200 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4264998
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
916 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Maxi-Schaufel 2000 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
4
ΝΈΑ Teutona Maxi-Schaufel 2000 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4264993
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 2.00 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
857 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Teutona Maxi-Schaufel 1800 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
4
ΝΈΑ Teutona Maxi-Schaufel 1800 mm LP-Aufnahme Schaufel Großraumschaufel
Εργαλεία φορτωτή, 4264992
  48496 Hopsten, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Πτύο ελαφρών φορτίων
832 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
International Case International 956XL
4
ΝΈΑ International Case International 956XL
Εργαλεία φορτωτή, 4264952
  TA13RQ Taunton, Μεγ. Βρετανία
Έτος κατασκευής: 1989
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokodilgebiss
4
ΝΈΑ Weidemann Krokodilgebiss
Εργαλεία φορτωτή, 4264887
  68723 Plankstadt, Γερμανία
Πλάτος εργασίας: 0.86 m
748 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonarol Greifer Krokodil-Zange 1,25 m MX
8
ΝΈΑ Sonarol Greifer Krokodil-Zange 1,25 m MX
Εργαλεία φορτωτή, 4264877
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Λοιπά
725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonarol Greifer Krokodil-Zange 1,25 m EURO
8
ΝΈΑ Sonarol Greifer Krokodil-Zange 1,25 m EURO
Εργαλεία φορτωτή, 4264867
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.25 m, Λοιπά
725 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn KGS 2400 XXL
4
ΝΈΑ Kock & Sohn KGS 2400 XXL
Εργαλεία φορτωτή, 4264701
  29525 Hansen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2010, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.40 m
2.605 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BROCK X Form Bk25-80 JCB Grain Bucket
Εργαλεία φορτωτή, 4264046
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
1.811 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ BROCK X-form Bk25-80 JCB Grain Bucket
Εργαλεία φορτωτή, 4264045
  CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
1.811 €
χωρίς 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl SCHWERGUTSCHAUFEL 2000M
5
ΝΈΑ Fliegl SCHWERGUTSCHAUFEL 2000M
Εργαλεία φορτωτή, 4263919
  84513 Töging am Inn, Γερμανία
562 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Fliegl 180 HECKMULDE
5
ΝΈΑ Fliegl 180 HECKMULDE
Εργαλεία φορτωτή, 4263723
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Τύπος:
1.429 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alö MULTIBENNE XL 22.23
4
ΝΈΑ Alö MULTIBENNE XL 22.23
Εργαλεία φορτωτή, 4263713
  64823 Groß-Umstadt, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Τύπος:
2.600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Stoll Schaufel Robust M 2,40 MH
Εργαλεία φορτωτή, 4263440
  39171 Langenweddingen, Γερμανία
Τύπος:
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
D&D Landtechnika Ballenzange / NEU / 1800 mm / NEU / TOP
ΝΈΑ D&D Landtechnika Ballenzange / NEU / 1800 mm / NEU / TOP
Εργαλεία φορτωτή, 4263241
  18-500 Kolno, Πολωνία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 1.80 m, Λόγχη δεματίων/πηρούνα δεματίων
610 €
Δείτε αγγελία
Sonarol Schaufel-Greifer Krokodil 2,4m gebr. Zinken Teleskoplader
3
ΝΈΑ Sonarol Schaufel-Greifer Krokodil 2,4m gebr. Zinken Teleskoplader
Εργαλεία φορτωτή, 4263219
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.40 m, Λοιπά
1.685 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonarol Schaufel-Greifer Krokodil 2,2m gebr. Zinken Teleskoplader
3
ΝΈΑ Sonarol Schaufel-Greifer Krokodil 2,2m gebr. Zinken Teleskoplader
Εργαλεία φορτωτή, 4263211
  03185 Drachhausen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Πλαίσιο γρήγορης αλλαγής, Πλάτος εργασίας: 2.20 m, Λοιπά
1.485 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Weidemann Krokogebiss
2
ΝΈΑ Weidemann Krokogebiss
Εργαλεία φορτωτή, 4263210
  65556 Limburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2008, Πλάτος εργασίας: 0.90 m, Λοιπά
600 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2578