Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt Bohnenkamp Massey Ferguson
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Levypyörä Oy Fix AG 20.00 x 22,5 WB TE +60 mm SB
6
Levypyörä Oy Fix AG 20.00 x 22,5 WB TE +60 mm SB
Ζάντες, 4863789 4863789
  08267 Zwota, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 60 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., ...
590 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hartwig Felge 10 x 46
4
Hartwig Felge 10 x 46
Ζάντες, 4506960 4506960
  27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 425 mm, Βάθος: 191 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 371 mm, ...
310 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas W 16 L x 28 Frontfelgen Arion
11
Claas W 16 L x 28 Frontfelgen Arion
Ζάντες, 4312166 4312166
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 25 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., ...
498 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt Case-IH IHC Festfelge Serie 1.. und 3.. , für zB 12.4-36
9
Fendt Case-IH IHC Festfelge Serie 1.. und 3.. , für zB 12.4-36
Ζάντες, 1649915 1649915
  27330 Asendorf, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 10.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
165 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Titan Italia 14 x 30
4
Titan Italia 14 x 30
Ζάντες, 3998865 3998865
  27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 14.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, ...
350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titan Italia 11 x 20 Festfelge
4
Titan Italia 11 x 20 Festfelge
Ζάντες, 3998821 3998821
  27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 11.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 6, Διάμετρος κύκλου οπής: 285 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 245 mm, ...
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 18x38 Diverse Größen vorhanden
5
Felgen 18x38 Diverse Größen vorhanden
Ζάντες, 4380127 4380127
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 8 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn 14 x 28
4
Kock & Sohn 14 x 28
Ζάντες, 4005478 4005478
  27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 14.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 240 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
250 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN Felgen velgen rims 27x32 fuer ua 800/65 R32  Mähdrescher
8
GKN Felgen velgen rims 27x32 fuer ua 800/65 R32 Mähdrescher
Ζάντες, 4864221 4864221
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 27.00 ίντσες, Βάθος: 60 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, ...
750 €
Δείτε αγγελία
Hartwig 1534 15-34 15X34 Felgen
2
Hartwig 1534 15-34 15X34 Felgen
Ζάντες, 4585351 4585351
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
320 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Hartwig 36x32,3632,36-32,DW36X32, DW 36-32Felge, Tiefbettfelge
3
Hartwig 36x32,3632,36-32,DW36X32, DW 36-32Felge, Tiefbettfelge
Ζάντες, 4585321 4585321
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 36.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
550 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 12x48 350/85R48 Diverse Größen vorhanden
4
Felgen 12x48 350/85R48 Diverse Größen vorhanden
Ζάντες, 4380108 4380108
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 12.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
380 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 16x46 13x46 Diverse Größen vorhanden
7
Felgen 16x46 13x46 Diverse Größen vorhanden
Ζάντες, 4380103 4380103
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
500 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 20x38 18x38 16x38 diverse Größen vorhanden
3
Felgen 20x38 18x38 16x38 diverse Größen vorhanden
Ζάντες, 4380090 4380090
  48720 Rosendahl-Osterwick, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
400 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kock & Sohn DW 18 x 38 John Deere
4
Kock & Sohn DW 18 x 38 John Deere
Ζάντες, 3998856 3998856
  27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 90 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 140 mm, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
230 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
GKN DW 15l x 34 Forstfelgen  Preis für 2 Stück
5
GKN DW 15l x 34 Forstfelgen Preis für 2 Stück
Ζάντες, 3853082 3853082
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, ...
1.350 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN DW15Lx38
4
GKN DW15Lx38
Ζάντες, 3334928 3334928
  31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 100 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., ...
1.150 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
7Jx15 passend für Weidemann
3
7Jx15 passend für Weidemann
Ζάντες, 4579665 4579665
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 15.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 7.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 112 mm, Βάθος: 30 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 3 τεμ., Αριθμός οπών: 5 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 67 mm, Διάσταση ζαντών: 7Jx15
105,04 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt 15x34,1534,15-34,Felge, Teifbettfelge
3
Fendt 15x34,1534,15-34,Felge, Teifbettfelge
Ζάντες, 4585294 4585294
  26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 425 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 371 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 23 mm, ...
300 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Felgen 16x28
3
Felgen 16x28
Ζάντες, 4565101 4565101
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 48 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 24 mm, ...
357,14 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
GKN W 12 x 24    Forstfelge Preis für 2 Stück
5
GKN W 12 x 24 Forstfelge Preis für 2 Stück
Ζάντες, 3853077 3853077
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 12.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 19 mm, ...
690 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Felge  Felge W 12 x 28 - 10 Lochfelge
8
Felge Felge W 12 x 28 - 10 Lochfelge
Ζάντες, 4062438 4062438
  94089 Neureichenau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 12.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 12, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 12 x 28, Χρώμα: rot
84 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH W 15 L x 28 vom CS 130, auch Steyr oder New Holland
10
Case IH W 15 L x 28 vom CS 130, auch Steyr oder New Holland
Ζάντες, 4312290 4312290
  27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2003, Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., ...
462 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
4
Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Ζάντες, 3261555 3261555
  49832 Andervenne, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 220 mm, Βάθος: 120 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 20, Χρώμα: Claas rot
1.100 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp Festfelge 16x34
4
Bohnenkamp Festfelge 16x34
Ζάντες, 4155281 4155281
  30890 Barsinghausen OT Groß Munzel, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 16.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
714 €
χωρίς 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 932