Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Σαρωτικές μηχανές
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 

Δημοφιλείς μάρκες:

John Deere Claas Fendt Bohnenkamp Case IH
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Titan DIAMETRE 34
9
Titan DIAMETRE 34
Ζάντες, 5007521 5007521
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες
250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH 13.6R38
7
Case IH 13.6R38
Ζάντες, 5007520 5007520
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
230 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A 19.5/80R20
6
N/A 19.5/80R20
Ζάντες, 5007519 5007519
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 19.50 ίντσες
100 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A 9.5R48
2
N/A 9.5R48
Ζάντες, 5007518 5007518
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες
120 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
N/A 16.9R38
2
N/A 16.9R38
Ζάντες, 5007517 5007517
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες
180 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
AP Minilæsser/traktor pull
5
AP Minilæsser/traktor pull
Ζάντες, 4980522 4980522
  9800 Hjørring, Δανία
Διάμετρος ζαντών: 15.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 13.00 ίντσες, Βάθος: 85 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 210 mm, ...
214 €
Δείτε αγγελία
Case IH Spurverstellfelgen verstärkt
8
Case IH Spurverstellfelgen verstärkt
Ζάντες, 4979189 4979189
  74670 Metzdorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος ζαντών: 48.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 18.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 8, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 20 mm, ...
2.800 €
Δείτε αγγελία
John Deere Felgen, 2 St. 15x30 und 2 St. 18x42, 1 Satz, für 6 Zylinder
5
John Deere Felgen, 2 St. 15x30 und 2 St. 18x42, 1 Satz, für 6 Zylinder
Ζάντες, 4978797 4978797
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Τύπος: Κεντρική ζάντα
1.790 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
John Deere Neu! Felgen, 2 St. 12x24 und 2 St. 15x38
3
John Deere Neu! Felgen, 2 St. 12x24 und 2 St. 15x38
Ζάντες, 4978789 4978789
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Κεντρική ζάντα
655 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
ohn Deere Felgen 15x26, 2 Stück Für John Deere W and T Maehdrescher
4
ohn Deere Felgen 15x26, 2 Stück Für John Deere W and T Maehdrescher
Ζάντες, 4978785 4978785
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Πλάτος ζάντας: 26.00 ίντσες
295 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
20x30 Zwillingsfelgen Für John Deere, Case, Claas, New Holland
2
20x30 Zwillingsfelgen Für John Deere, Case, Claas, New Holland
Ζάντες, 4978778 4978778
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2012
775 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Neu! IM ANGEBOT 23x42 Zwillingsfelgen, 385mm Abstandhalter Für John Deere, Case, Claas, New Holland
2
Neu! IM ANGEBOT 23x42 Zwillingsfelgen, 385mm Abstandhalter Für John Deere, Case, Claas, New Holland
Ζάντες, 4978773 4978773
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Πλάτος ζάντας: 42.00 ίντσες
950 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Neu! IM ANGEBOT 23x38 Zwillingsfelgen Für John Deere, Case, Claas, New Holland usw. Schlepper
2
Neu! IM ANGEBOT 23x38 Zwillingsfelgen Für John Deere, Case, Claas, New Holland usw. Schlepper
Ζάντες, 4978760 4978760
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 ίντσες
950 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fendt FELGE
3
Fendt FELGE
Ζάντες, 4977933 4977933
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009
489,92 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grasdorf FELGEN
3
Grasdorf FELGEN
Ζάντες, 4976042 4976042
  39240 Calbe / Saale, Γερμανία
Δημοπρασία
auction
Δείτε αγγελία
Alliance Flotation 700/40-22.5
10
Alliance Flotation 700/40-22.5
Ζάντες, 4975431 4975431
  5525 KC Duizel, Ολλανδία
4.400 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Levypyörä Oy 20 x 22.5
5
Levypyörä Oy 20 x 22.5
Ζάντες, 4965254 4965254
  08267 Zwota, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 22.50 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 60 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., ...
490 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige Doppelradfelgen Dual 2000 18 x 42 an 38"
Sonstige Doppelradfelgen Dual 2000 18 x 42 an 38"
Ζάντες, 4954751 4954751
  17109 Demmin, Γερμανία
395 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Sonstige W15LX28
2
Sonstige W15LX28
Ζάντες, 4948837 4948837
  83404 Ainring, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GKN Felgenschüssel
3
GKN Felgenschüssel
Ζάντες, 4941985 4941985
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλήθος οπών: 275, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm
83,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Simex W 15x 24  #115
4
Simex W 15x 24 #115
Ζάντες, 4934333 4934333
  83104 Schönau b.Tuntenhausen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
336,13 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
FELGEN FELGEN
3
FELGEN FELGEN
Ζάντες, 4933299 4933299
  9020 Klagenfurt, Αυστρία
973,45 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
John Deere 12x48
2
John Deere 12x48
Ζάντες, 4930802 4930802
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 21x32
John Deere 21x32
Ζάντες, 4930801 4930801
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
John Deere 16x30
4
John Deere 16x30
Ζάντες, 4930795 4930795
  84307 Eggenfelden, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
logo
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 854