Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ελαστικά
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Hartwig für Claas 10x38  DW 10 x 38
4
Hartwig für Claas 10x38 DW 10 x 38
Ζάντες, 3886968
27404 Zeven, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 85 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., ...
655 €
με 19% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
TITAN DW23x42  ET80
11
TITAN DW23x42 ET80
Ζάντες, 3619657
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 80 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Hartwig für Fendt 15 x 28
4
Hartwig für Fendt 15 x 28
Ζάντες, 3601766
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Πλήθος οπών: 16, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 180 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, ...
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt Case-IH IHC Festfelge Serie 1.. und 3.. , für zB 12.4-36
9
Fendt Case-IH IHC Festfelge Serie 1.. und 3.. , für zB 12.4-36
Ζάντες, 1649915
27330 Asendorf, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
196 €
με 19% ΦΠΑ
165 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen W 16 x38 Fendt 8 Lochfelgen
9
Felgen W 16 x38 Fendt 8 Lochfelgen
Ζάντες, 3598586
94089 Neureichenau, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Άκαμπτη στεφάνη, ...
380 €
με 19% ΦΠΑ
319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Hartwig für Fendt W13 x 24
3
Hartwig für Fendt W13 x 24
Ζάντες, 3684598
27404 Zeven, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 13.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Βάθος: 115 mm, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Πλήθος οπών: 14, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, ...
357 €
με 19% ΦΠΑ
300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Massey Ferguson  14Lx28
3
Massey Ferguson 14Lx28
Ζάντες, 3088451
25764 Wesselburener Deichhausen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 2 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 22 mm, ...
774 €
με 19% ΦΠΑ
650 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt 18x28'' 8gts
3
Fendt 18x28'' 8gts
Ζάντες, 3365444
7951 DT Staphorst, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 18.00 Zoll, Βάθος: 25 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 281 mm, Άκαμπτη στεφάνη, ...
725 €
με 21% ΦΠΑ
599 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Claas Axion 900 Frontfelgen DWW23x34
9
Claas Axion 900 Frontfelgen DWW23x34
Ζάντες, 2517958
27330 Asendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2014, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 23 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 370 mm, Αριθμός οπών: 12 Stk., Πλήθος οπών: 12, ...
994 €
με 19% ΦΠΑ
835 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Fendt/Deutz/John Deere Felgensatz 18x38 und 23x42 10Loch
4
Fendt/Deutz/John Deere Felgensatz 18x38 und 23x42 10Loch
Ζάντες, 2721622
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 4 Stk., Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 18x38 23x42, Χρώμα: silber
1.850 €
με 19% ΦΠΑ
1.555 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN DW 15l x 34 Forstfelgen  Preis für 2 Stück
5
GKN DW 15l x 34 Forstfelgen Preis für 2 Stück
Ζάντες, 3853082
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Βάθος: 50 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 21 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, ...
1.607 €
με 19% ΦΠΑ
1.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Deutz  23*38 2338 23-38 23X38 Felgen 23.00-38 230038
3
Deutz 23*38 2338 23-38 23X38 Felgen 23.00-38 230038
Ζάντες, 3746315
26607 Aurich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 23.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 55 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN DW15Lx38
4
GKN DW15Lx38
Ζάντες, 3334928
31275 Lehrte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2013, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 100 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., ...
1.369 €
με 19% ΦΠΑ
1.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen  16x24 Deutz-Fahr
4
Felgen 16x24 Deutz-Fahr
Ζάντες, 3440800
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 75 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
375 €
με 19% ΦΠΑ
315 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN W 12 x 24    Forstfelge Preis für 2 Stück
5
GKN W 12 x 24 Forstfelge Preis für 2 Stück
Ζάντες, 3853077
65614 Beselich-Obertiefenbach, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 19 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Άκαμπτη στεφάνη, ...
821 €
με 19% ΦΠΑ
690 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN Felgen 20x26,5 fuer ua 600/55R26,5
5
GKN Felgen 20x26,5 fuer ua 600/55R26,5
Ζάντες, 3862989
7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 20.00 Zoll, Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Βάθος: 40 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Χρώμα: silber
300 €

Δείτε αγγελία
Case IH Felgen
4
Case IH Felgen
Ζάντες, 3930877
54636 Brecht, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 11.80 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 18 mm, ...
800 €
με 19% ΦΠΑ
672 € καθαρά
Δείτε αγγελία
HW80 16x22,5
3
HW80 16x22,5
Ζάντες, 3751897
08539 Oberpirk, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Χρώμα: silber
199 €
με 19% ΦΠΑ
167 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen 12x28
4
Felgen 12x28
Ζάντες, 3442715
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 12.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 221 mm, Βάθος: 50 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
275 €
με 19% ΦΠΑ
231 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Felgen 15x38 Deutz-Fahr
4
Felgen 15x38 Deutz-Fahr
Ζάντες, 3441805
46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 72 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 27 mm, ...
575 €
με 19% ΦΠΑ
483 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN Anhänger Felgen 28.00x26.5 10 Loch ET 0
3
GKN Anhänger Felgen 28.00x26.5 10 Loch ET 0
Ζάντες, 2471732
85250 Altomünster OT Randelsried, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 Zoll, Πλήθος οπών: 10, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 3 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Εφαρμογή ζαντών, Διάσταση ζαντών: 28.00, Χρώμα: Silber
237 €
με 19% ΦΠΑ
199 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 844
4
Case IH 844
Ζάντες, 3677542
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1993, Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 15.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάσταση ζαντών: 15x34, Χρώμα: Silber
700 €
με 19% ΦΠΑ
588 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Case IH 423-433-533-633
4
Case IH 423-433-533-633
Ζάντες, 3645287
53783 Eitorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1984, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Πλήθος οπών: 6, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 6 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 156 mm, ...
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
John Deere siehe Foto
3
John Deere siehe Foto
Ζάντες, 3533070
22946 Dahmker, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 1996, Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Πλήθος οπών: 8, Διάμετρος κύκλου οπής: 270 mm, Βάθος: 300 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, ...
750 €

Δείτε αγγελία
Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
4
Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Ζάντες, 3261555
49832 Andervenne, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 220 mm, Βάθος: 120 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Άκαμπτη στεφάνη, Χρώμα: Claas rot, Διάσταση ζαντών: 20
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 392