Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζάντες
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζάντες

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζάντες στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
John Deere Claas Bohnenkamp Fendt Case IH Massey Ferguson New Holland BKT
Grasdorf 16 x 38  Satz 4 x
ΝΈΑ Grasdorf 16 x 38 Satz 4 x
Ζάντες, 5141149 5141149
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 10 x 38
2
ΝΈΑ Grasdorf 10 x 38
Ζάντες, 5141133 5141133
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
748 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Grasdorf 12 x 38
2
ΝΈΑ Grasdorf 12 x 38
Ζάντες, 5141098 5141098
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
419,33 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Titan 14 x 24 W
ΝΈΑ Titan 14 x 24 W
Ζάντες, 5141094 5141094
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
251,26 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Bohnenkamp AST-Felge 16 x 46
3
Bohnenkamp AST-Felge 16 x 46
Ζάντες, 5135310 5135310
  87719 Mindelheim, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός οπών: 10 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Onbekend W15x28 stel vaste voorvelgen
2
Onbekend W15x28 stel vaste voorvelgen
Ζάντες, 5135223 5135223
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
400 €
εξ. 21% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Case IH Felge 9x28 p.f. D-Serie
3
Case IH Felge 9x28 p.f. D-Serie
Ζάντες, 5134724 5134724
  33824 Werther, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 9.00 ίντσες
100 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
andere Festfelgen, 2 Stück 14x28 und 2 Stück 13x38, 1 Satz für Massey Ferguson Maschinen
5
andere Festfelgen, 2 Stück 14x28 und 2 Stück 13x38, 1 Satz für Massey Ferguson Maschinen
Ζάντες, 5134274 5134274
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2010, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Τύπος: Διπλή στεφάνη
1.190 €
εξ. 27% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
fendt
3
fendt
Ζάντες, 5133129 5133129
  3864NB Nijkerkerveen, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 27.00 ίντσες, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, Διάσταση ζαντών: 27 x 32, Χρώμα: Grijs
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
GKN 20x38
4
GKN 20x38
Ζάντες, 5131939 5131939
  94315 Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
1.250 €
Δείτε αγγελία
Goodyear 16.9-38
8
Goodyear 16.9-38
Ζάντες, 5130366 5130366
  5595 XK Leende, Ολλανδία
Δημοπρασία
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr Felgen für Deutz 05, 06, 07 für Hinterrad-Traktoren, ohne Allrad
Deutz-Fahr Felgen für Deutz 05, 06, 07 für Hinterrad-Traktoren, ohne Allrad
Ζάντες, 5129373 5129373
  27419 Hamersen, Γερμανία
135 €
Δείτε αγγελία
Fendt Felge vorne für Fendt Farmer 2S, FWA138, 139, 228
Fendt Felge vorne für Fendt Farmer 2S, FWA138, 139, 228
Ζάντες, 5129305 5129305
  27419 Hamersen, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
135 €
Δείτε αγγελία
Case IH 2 Verstellfelgen, IHC, CASE-IH, einseitig rot, W15Lx38
3
Case IH 2 Verstellfelgen, IHC, CASE-IH, einseitig rot, W15Lx38
Ζάντες, 5129232 5129232
  57489 Drolshagen, Γερμανία
400 €
Δείτε αγγελία
Case IH 2 Felgen, CASE Maxxum, W15x34
3
Case IH 2 Felgen, CASE Maxxum, W15x34
Ζάντες, 5129160 5129160
  57489 Drolshagen, Γερμανία
400 €
Δείτε αγγελία
Case IH Felge Felgen Case IH 8 Loch 10x24 XL644 744 844 856 gebraucht
2
Case IH Felge Felgen Case IH 8 Loch 10x24 XL644 744 844 856 gebraucht
Ζάντες, 5128780 5128780
  53783 Eitorf, Γερμανία
334 €
Δείτε αγγελία
Case IH 2 Vorderräder, CASE CS 120, 540/65R26, Felge DW15Lx26
3
Case IH 2 Vorderräder, CASE CS 120, 540/65R26, Felge DW15Lx26
Ζάντες, 5125859 5125859
  57489 Drolshagen, Γερμανία
Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη
500 €
Δείτε αγγελία
Fendt 2 Felgen W18x38, Fendt, Lattenmaß circa 18/31cm
5
Fendt 2 Felgen W18x38, Fendt, Lattenmaß circa 18/31cm
Ζάντες, 5125856 5125856
  57489 Drolshagen, Γερμανία
800 €
Δείτε αγγελία
GKN 23B x 38
5
GKN 23B x 38
Ζάντες, 5125456 5125456
  17109 Demmin, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 τεμ.
1.080 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas ZW-Felge DW 20 x 30
5
Claas ZW-Felge DW 20 x 30
Ζάντες, 5124152 5124152
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 20.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Διπλή στεφάνη, Χρώμα: rot
400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Claas ZW-radfelge DW 23 x 34
4
Claas ZW-radfelge DW 23 x 34
Ζάντες, 5124150 5124150
  31840 Hessisch Oldendorf OT. Welsede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 23.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Τύπος: Διπλή στεφάνη, Χρώμα: rot
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
KPK3 Felgen 25x38 (23x38, 710/70 R38 710/60 R38 800/70 R38) 8-Loch  Case Fendt Deutz Massey Valtra usw
7
KPK3 Felgen 25x38 (23x38, 710/70 R38 710/60 R38 800/70 R38) 8-Loch Case Fendt Deutz Massey Valtra usw
Ζάντες, 5121729 5121729
  7548 ps Enschede, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 23.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 275 mm, ...
875 €
Δείτε αγγελία
Felgen 15x38
2
Felgen 15x38
Ζάντες, 5121376 5121376
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 15.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 203 mm, Βάθος: 20 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 140 mm, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
331,93 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Felgen 12x28
2
Felgen 12x28
Ζάντες, 5121325 5121325
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 12.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 152 mm, Βάθος: 25 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 110 mm, Τύπος: Άκαμπτη στεφάνη, ...
239,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Grasdorf / Kocks Felgen u. Zwillingsräder Deutz-Fahr Agrotron 120
5
Grasdorf / Kocks Felgen u. Zwillingsräder Deutz-Fahr Agrotron 120
Ζάντες, 5121245 5121245
  34434 Borgentreich, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Τύπος: Διπλή στεφάνη
Τιμή μετά από ερώτηση
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 803