Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BKT Continental John Deere Fendt Case IH Goodyear Claas New Holland
John Deere RÄDER CONTINENTAL
8
ΝΈΑ John Deere RÄDER CONTINENTAL
Ζαντολάστιχα, 5292234 5292234
  3361 Aschbach, Αυστρία
Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί
2.920,35  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Vredestein Dubbellucht banden
3
ΝΈΑ Vredestein Dubbellucht banden
Ζαντολάστιχα, 5291958 5291958
  5408 SZ Volkel, Ολλανδία
850  €
εξ. 21% ΦΠΑ
Στείλτε email
Mercedes-Benz 520/70 R34 vom 1500er Trac
5
ΝΈΑ Mercedes-Benz 520/70 R34 vom 1500er Trac
Ζαντολάστιχα, 5291757 5291757
  24211 Honigsee, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 ίντσες, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών:
950  €
Στείλτε email
Case IH Kompletträder 16.9R28 W12x28 IHC Fendt Deutz
5
ΝΈΑ Case IH Kompletträder 16.9R28 W12x28 IHC Fendt Deutz
Ζαντολάστιχα, 5291557 5291557
  74182 Obersulm , Γερμανία
550  €
Στείλτε email
Holder A760 A7.72 A780 Allground Kompletträder
2
ΝΈΑ Holder A760 A7.72 A780 Allground Kompletträder
Ζαντολάστιχα, 5291554 5291554
  74182 Obersulm , Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Kubota Räder Kubota M5 und 8560/9960 BKT 420/65R24 & 540/65R34
4
ΝΈΑ Kubota Räder Kubota M5 und 8560/9960 BKT 420/65R24 & 540/65R34
Ζαντολάστιχα, 5291467 5291467
  46499 Hamminkeln, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Case IH 323 Verdeck 25Km Getriebe 9,5x32 Räder in Teilen
6
ΝΈΑ Case IH 323 Verdeck 25Km Getriebe 9,5x32 Räder in Teilen
Ζαντολάστιχα, 5290787 5290787
  53783 Eitorf, Γερμανία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
ZF Räder 13.6R24 Taurus 12x24 Felge ZF 8 LOCH CASE IHC 90%
6
ΝΈΑ ZF Räder 13.6R24 Taurus 12x24 Felge ZF 8 LOCH CASE IHC 90%
Ζαντολάστιχα, 5290749 5290749
  53783 Eitorf, Γερμανία
950  €
Στείλτε email
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
7
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
Ζαντολάστιχα, 5290598 5290598
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC COTE TRACTEUR
8
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC COTE TRACTEUR
Ζαντολάστιχα, 5290597 5290597
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
4
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
Ζαντολάστιχα, 5290596 5290596
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
6
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE JUMELAGE
Ζαντολάστιχα, 5290595 5290595
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC COTE TRACTEUR
5
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC COTE TRACTEUR
Ζαντολάστιχα, 5290594 5290594
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE TRACTEUR
6
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE TRACTEUR
Ζαντολάστιχα, 5290593 5290593
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE TRACTEUR
4
ΝΈΑ Sonstige BARILLET JUMELAGE SOMAC - COTE TRACTEUR
Ζαντολάστιχα, 5290592 5290592
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Τιμή μετά από ερώτηση
Ζητήστε τιμή
BKT Agrimax Räder 280/70 R 16 passend Deutz Agrokid
4
ΝΈΑ BKT Agrimax Räder 280/70 R 16 passend Deutz Agrokid
Ζαντολάστιχα, 5290579 5290579
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 16.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 8.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 5 τεμ., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 16 mm, Τύπος: Τροχός, ...
378,15  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
BKT Agrimax Räder 360/70 R 24 passend Deutz Agrokid
4
ΝΈΑ BKT Agrimax Räder 360/70 R 24 passend Deutz Agrokid
Ζαντολάστιχα, 5290571 5290571
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 11.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 16 mm, Τύπος: Τροχός, ...
714,29  €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Mitas 480/70
2
Mitas 480/70
Ζαντολάστιχα, 5289845 5289845
  29378 Wittingen, Γερμανία
Τύπος: Τροχός
1.092,44  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
Fendt Bereifung 480/70 R28 + 5
Ζαντολάστιχα, 5289842 5289842
  29378 Wittingen, Γερμανία
Τύπος: Τροχός
7.563,03  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Diverse 9.5R36 und 12.4R46
12
Diverse 9.5R36 und 12.4R46
Ζαντολάστιχα, 5289402 5289402
  32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 9.5R36
1.440,83  €
εξ. 10,7% ΦΠΑ
logo
Στείλτε email
Michelin 2x 620/75 R 30
3
Michelin 2x 620/75 R 30
Ζαντολάστιχα, 5289379 5289379
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
1.900  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
DIVERSE FABRIKATE 500/50R17
4
DIVERSE FABRIKATE 500/50R17
Ζαντολάστιχα, 5288277 5288277
  4560 Kirchdorf , Αυστρία
575,22  €
εξ. 13% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 580/70 R42 TM800 für Fendt 700
6
Fendt 580/70 R42 TM800 für Fendt 700
Ζαντολάστιχα, 5287589 5287589
  91550 Dinkelsbühl, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ.
5.798,32  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Fendt 270/95 R48 zu Fendt 700 712 714 716 718
12
Fendt 270/95 R48 zu Fendt 700 712 714 716 718
Ζαντολάστιχα, 5287583 5287583
  97618 Wülfershausen, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Αριθμός οπών: 8 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός
2.100,84  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
Continental 480/70 R30
6
Continental 480/70 R30
Ζαντολάστιχα, 5287504 5287504
  49434 Neuenkirchen-Vörden, Γερμανία
1.650  €
εξ. 19% ΦΠΑ
Στείλτε email
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1763