Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ιππέας
Ιππέας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Κορυφαία προσφορά
A.B.S. Diverse
3
A.B.S. Diverse
Ζαντολάστιχα, amt2947389
29482 Küsten, Γερμανία
Γεωργικός τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Continental 9.5 R32
Continental 9.5 R32
Ζαντολάστιχα, amt3709761
31603 Diepenau-Nordel, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 32.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Διαστάσεις ελαστικών: 9.5R32, Ακτινικοί
300 €

Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Λοιπά Pair Goodyear 380/85 x 30 Radial Tyres
Pair Goodyear 380/85 x 30 Radial Tyres
Ζαντολάστιχα, amt3631102
WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
1.022 €
με 20% ΦΠΑ
852 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
Grasdorf 300/95R46  270/95R32
5
Grasdorf 300/95R46 270/95R32
Ζαντολάστιχα, amt3770259
85302 Alberzell, Γερμανία
Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk.
22 €
με 10.7% ΦΠΑ
20 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Κορυφαία προσφορά
John Deere 7810 Zwillingsreifen / Zwillingsbereifung
10
John Deere 7810 Zwillingsreifen / Zwillingsbereifung
Ζαντολάστιχα, amt3510040
26892 Heede, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 340/85R24
4.939 €
με 19% ΦΠΑ
4.150 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Agrimax Zwillingsräder
7
Agrimax Zwillingsräder
Ζαντολάστιχα, amt2810767
46395 Bocholt / NRW, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 280/85R28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BKT 420/70R24 480/70R34 Deutz Fahr 5080G 5090G 5100G 5090.4G
5
BKT 420/70R24 480/70R34 Deutz Fahr 5080G 5090G 5100G 5090.4G
Ζαντολάστιχα, amt2771722
58553 Halver, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 420/70R24, 50 χλμ την ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 480/70R34
2.950 €
με 19% ΦΠΑ
2.479 € καθαρά
Δείτε αγγελία
sonstige
3
sonstige
Ζαντολάστιχα, amt2491296
29386 Hankensbüttel, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 15.5R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Michelin 600R30 650R38
7
Michelin 600R30 650R38
Ζαντολάστιχα, amt3244427
49586 Neuenkirchen-Vinte, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2006, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 650/85R38, 50 χλμ την ώρα, Διαστάσεις Ελαστικού: 600/65R30
3.273 €
με 19% ΦΠΑ
2.750 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 700
3
Trelleborg TM 700
Ζαντολάστιχα, amt1950384
09487 Schlettau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2012, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38
2.618 €
με 19% ΦΠΑ
2.200 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Bridgestone 315/60R22.5
3
Bridgestone 315/60R22.5
Ζαντολάστιχα, amt1812654
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 315/60R22.5
54 €
με 19% ΦΠΑ
45 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diverse 480/70R38 neuwertig
5
Diverse 480/70R38 neuwertig
Ζαντολάστιχα, amt2460001
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 480/70R38
2.745 €
με 19% ΦΠΑ
2.307 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taurus 9.5R44
4
Taurus 9.5R44
Ζαντολάστιχα, amt2513690
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 230/95R44
1.250 €
με 19% ΦΠΑ
1.050 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taurus 11.2R28
3
Taurus 11.2R28
Ζαντολάστιχα, amt1805324
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R28
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Alliance 750/55 R26.6 Komplettrad New Holland W 170 Case 721
9
Alliance Alliance 750/55 R26.6 Komplettrad New Holland W 170 Case 721
Ζαντολάστιχα, amt3565962
48249 Dülmen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 26.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 12 Stk., Βάθος: 20 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 24 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 372 mm, ...
2.321 €
με 19% ΦΠΑ
1.950 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Pirelli Zwillingsräder TM600
8
Pirelli Zwillingsräder TM600
Ζαντολάστιχα, amt2793640
46395 Bocholt / NRW, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 340/85R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 13.6R38
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Firestone 380/85R24
4
Firestone 380/85R24
Ζαντολάστιχα, amt2514660
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 6 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 380/85R24
500 €
με 19% ΦΠΑ
420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Grasdorf
4
Grasdorf
Ζαντολάστιχα, amt2870418
49152 Bad Essen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2005, Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 18.4R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 20.8R38
1.000 €

Δείτε αγγελία
Goodyear SUPER TRACTION RADIAL DUBBELLUCHT
6
Goodyear SUPER TRACTION RADIAL DUBBELLUCHT
Ζαντολάστιχα, amt2820550
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος συμπλέκτης, Διαστάσεις ελαστικών: 18.4R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 18.4R38
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber DUBBELLUCHT SUPER 50 RADIAL
5
Kleber DUBBELLUCHT SUPER 50 RADIAL
Ζαντολάστιχα, amt2820540
6691 EX Gendt, Ολλανδία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Δίδυμος συμπλέκτης, Διαστάσεις ελαστικών: 18.4R38, Διαστάσεις Ελαστικού: 18.4R38
2.420 €
με 21% ΦΠΑ
2.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber / Grasdorf / John Deere Pflegeräder 12.4R46
4
Kleber / Grasdorf / John Deere Pflegeräder 12.4R46
Ζαντολάστιχα, amt3168651
31535 Neustadt, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 12.4R46
950 €

Δείτε αγγελία
BKT 500/50-22,5 --FLOTATION 648 MIT 10-LOCH/281/335, ET-50 FELGE
19
BKT 500/50-22,5 --FLOTATION 648 MIT 10-LOCH/281/335, ET-50 FELGE
Ζαντολάστιχα, amt3331309
59320 Ennigerloh, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος ζαντών: 22.50 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Βάθος: 50 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 4 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, ...
580 €
με 19% ΦΠΑ
487 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Taurus 12.4R28
4
Taurus 12.4R28
Ζαντολάστιχα, amt2513668
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 5 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 12.4R28
536 €
με 19% ΦΠΑ
450 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Uniroyal 365/80R20
4
Uniroyal 365/80R20
Ζαντολάστιχα, amt3082656
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 20.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 1 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 365/80R20
500 €
με 19% ΦΠΑ
420 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance Farm Pro 157 A8
4
Alliance Farm Pro 157 A8
Ζαντολάστιχα, amt3081801
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 520/85R42
3.451 €
με 19% ΦΠΑ
2.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance
5
Alliance
Ζαντολάστιχα, amt3424249
23684 Gleschendorf, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016, Διάμετρος ζαντών: 46.00 Zoll, Πλάτος ζάντας: 16.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 10 Stk., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Γεωργικός τροχός, ...
7.021 €
με 19% ΦΠΑ
5.900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Continental 540/65R34 neuwertig
5
Continental 540/65R34 neuwertig
Ζαντολάστιχα, amt2790995
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 34.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 540/65R34
2.450 €
με 19% ΦΠΑ
2.059 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance 11.2R42
4
Alliance 11.2R42
Ζαντολάστιχα, amt2277107
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 42.00 Zoll, Αριθμός οπών: 8 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R42
1.071 €
με 19% ΦΠΑ
900 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Alliance 11.2R28
4
Alliance 11.2R28
Ζαντολάστιχα, amt2513262
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 28.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 11.2R28
595 €
με 19% ΦΠΑ
500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 600/65R38
4
Trelleborg 600/65R38
Ζαντολάστιχα, amt2513244
49456 Bakum, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 Zoll, Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Διαστάσεις ελαστικών: 600/65R38
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία

 
1 - 25 από 2351