Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Όχημα μεταφοράς ζώων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BKT Continental John Deere Fendt Goodyear Case IH Claas Deutz-Fahr
Standen 9.5x44 and 8.3x32 Row Crop Wheels
6
ΝΈΑ Standen 9.5x44 and 8.3x32 Row Crop Wheels
Ζαντολάστιχα, 5142108 5142108
  WA4 5PA Warrington, Μεγ. Βρετανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: 8.3x32
998 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
RM 385/65R22.5
4
ΝΈΑ RM 385/65R22.5
Ζαντολάστιχα, 5141687 5141687
  85283 Wolnzach, Γερμανία
Αριθμός οπών: 10 τεμ.
1.260,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taurus Räder 270/95 R 46 270/95 R 32
7
ΝΈΑ Taurus Räder 270/95 R 46 270/95 R 32
Ζαντολάστιχα, 5141415 5141415
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Γεωργικός τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 270/95 R 46
2.079,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Fulda Räder 18.4 R 38 460/85 R 38
4
ΝΈΑ Fulda Räder 18.4 R 38 460/85 R 38
Ζαντολάστιχα, 5141363 5141363
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 10 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 24 mm, Τύπος: Τροχός, ...
1.155,46 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Ovation Rad 215/75 R 17.5
3
ΝΈΑ Ovation Rad 215/75 R 17.5
Ζαντολάστιχα, 5141360 5141360
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 215/75 R 17.5
121,85 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
General Grabber HTS 275/60 R 18
2
ΝΈΑ General Grabber HTS 275/60 R 18
Ζαντολάστιχα, 5141329 5141329
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 18.00 ίντσες, Πλάτος ζάντας: 9.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 120 mm, Βάθος: 68 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 80 mm, ...
399,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Continental 9.5-36
3
ΝΈΑ Continental 9.5-36
Ζαντολάστιχα, 5141325 5141325
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 161 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 22 mm, Τύπος: Τροχός, ...
163,87 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 9.5 R 36 230/95 R 36
2
ΝΈΑ Alliance Räder 9.5 R 36 230/95 R 36
Ζαντολάστιχα, 5141321 5141321
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 36.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 281 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 24 mm, Τύπος: Γεωργικός τροχός, ...
483,19 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Pirelli Räder 14.9 R 30 passend Deutz-Fahr DX 8.30 230
3
ΝΈΑ Pirelli Räder 14.9 R 30 passend Deutz-Fahr DX 8.30 230
Ζαντολάστιχα, 5141318 5141318
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 30.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 420 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 370 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
399,16 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 14.9 R 38
6
ΝΈΑ Alliance Räder 14.9 R 38
Ζαντολάστιχα, 5141315 5141315
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Βάθος: 22 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 150 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 20 mm, Τύπος: Τροχός, ...
752,10 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Alliance Räder 14.9 R 24
4
ΝΈΑ Alliance Räder 14.9 R 24
Ζαντολάστιχα, 5141310 5141310
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 24.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Βάθος: 385 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 21 mm, Τύπος: Τροχός, ...
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 1000
7
ΝΈΑ Trelleborg TM 1000
Ζαντολάστιχα, 5141308 5141308
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2015, Διάμετρος κύκλου οπής: 500 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 12 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 445 mm, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/60R34
5.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Taurus Räder 9.5 R 44
3
ΝΈΑ Taurus Räder 9.5 R 44
Ζαντολάστιχα, 5141307 5141307
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών:
378,15 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Taurus Räder 9.5 R 44
2
ΝΈΑ Taurus Räder 9.5 R 44
Ζαντολάστιχα, 5141304 5141304
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 44.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 221 mm, Τύπος: Τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, ...
500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
Trelleborg TM 900
7
ΝΈΑ Trelleborg TM 900
Ζαντολάστιχα, 5141305 5141305
  06849 Dessau, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018, Διάμετρος κύκλου οπής: 330 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 10 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 280 mm, Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 900/60R42
6.500 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Deutz-Fahr
ΝΈΑ Deutz-Fahr
Ζαντολάστιχα, 5141181 5141181
  37284 Waldkappel, Γερμανία
Διάμετρος ζαντών: 38.00 ίντσες, Διάμετρος κύκλου οπής: 205 mm, Διαθέσιμος αριθμός: 2 τεμ., Αριθμός οπών: 8 τεμ., Διάμετρος κεντρικής οπής: 160 mm, Διαστάσεις ελαστικών: , Διαστάσεις Ελαστικού: verstellbare Felgen
600 €
Δείτε αγγελία
Firestone 320/90R-32
3
ΝΈΑ Firestone 320/90R-32
Ζαντολάστιχα, 5141153 5141153
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
1.200 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Alliance 320/90R-46
3
ΝΈΑ Alliance 320/90R-46
Ζαντολάστιχα, 5141148 5141148
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
1.450 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 340/85R-38
2
ΝΈΑ BKT 340/85R-38
Ζαντολάστιχα, 5141147 5141147
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Mitas 380/70R-28 HC 70
ΝΈΑ Mitas 380/70R-28 HC 70
Ζαντολάστιχα, 5141144 5141144
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
990 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 12,4R-32 320/85R-32
ΝΈΑ BKT 12,4R-32 320/85R-32
Ζαντολάστιχα, 5141140 5141140
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Kleber 11.2/36 270/90R-36
2
ΝΈΑ Kleber 11.2/36 270/90R-36
Ζαντολάστιχα, 5141129 5141129
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
201,68 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 550/45-22,5
3
ΝΈΑ BKT 550/45-22,5
Ζαντολάστιχα, 5141095 5141095
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
425 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
TRINKER 14.9-30
4
ΝΈΑ TRINKER 14.9-30
Ζαντολάστιχα, 5139928 5139928
  8401 Kalsdorf, Αυστρία
1.318,58 €
εξ. 13% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Claas RÄDER 540/65R28 TRE
ΝΈΑ Claas RÄDER 540/65R28 TRE
Ζαντολάστιχα, 5135382 5135382
  85088 Vohburg, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Τροχός
1.400 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 1791