Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Στοιβακτής δεματίων
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Άξονες
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
ηλεκτρονικά αξεσουάρ
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Ανατρεπόμενα με ψηλά πλευρικά τοιχώματα
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Σαρωτικές μηχανές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Ψεκαστήρες πλάτης
Γεωτρύπανα
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εκχιονιστικά μηχανήματα
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Περονοφόρο
Κύλινδροι
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
από
έως
Έτος κατασκευής
από
έως
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
Προτιμήστε τοπικούς διαφημιστές
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Alliance 13,6R28
Ζαντολάστιχα, 3936776
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk., Τροχός, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 13.6R28, Διαστάσεις Ελαστικού: 13,6 R 28
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
BKT 7.50-18
2
ΝΈΑ BKT 7.50-18
Ζαντολάστιχα, 3936765
29562 Suhlendorf, Γερμανία
119 €
με 19% ΦΠΑ
100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Trelleborg 420 / 70 R 24
Ζαντολάστιχα, 3936760
89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 Stk., Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 420/85R24, Τροχός
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Other Used Sieger Drain Jetter
ΝΈΑ Other Used Sieger Drain Jetter
Ζαντολάστιχα, 3936632
YO624AX York, Μεγ. Βρετανία
8.448 €
με 20% ΦΠΑ
7.040 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone 480/80-26
3
ΝΈΑ Firestone 480/80-26
Ζαντολάστιχα, 3936469
53881 Euskirchen, Γερμανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 480/80-26
1.309 €
με 19% ΦΠΑ
1.100 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT 300/95R46
3
ΝΈΑ BKT 300/95R46
Ζαντολάστιχα, 3936456
53881 Euskirchen, Γερμανία
Διαστάσεις Ελαστικού: 300/95R46
1.547 €
με 19% ΦΠΑ
1.300 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Nokian 500/65R28
4
ΝΈΑ Nokian 500/65R28
Ζαντολάστιχα, 3936425
53881 Euskirchen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
3.094 €
με 19% ΦΠΑ
2.600 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 4 Stück Felgen Bereifung: 710/75R42
3
ΝΈΑ Trelleborg 4 Stück Felgen Bereifung: 710/75R42
Ζαντολάστιχα, 3935903
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/75R42, Trelleborg
25.000 €
με 27% ΦΠΑ
19.685 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Michelin 2 Stück Bereifung für John Deere Schlepper
5
ΝΈΑ Michelin 2 Stück Bereifung für John Deere Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3935900
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 540/65R34 Michelin
1.289 €
με 27% ΦΠΑ
1.015 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Good Year 4 Stück breite Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
5
ΝΈΑ Good Year 4 Stück breite Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3935899
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: GoodYear 540/65R24+600/65R38
4.026 €
με 27% ΦΠΑ
3.170 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Firestone 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
3
ΝΈΑ Firestone 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3935895
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: Firestone 520/85R38
2.115 €
με 27% ΦΠΑ
1.665 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Kleber 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
5
ΝΈΑ Kleber 2 Stück Bereifung für John Deere 6 Zylinder Schlepper
Ζαντολάστιχα, 3935893
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 380/85R28 Kléber
889 €
με 27% ΦΠΑ
700 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Mitas 2 neue einstellbare Räder für John Deere 5M Traktoren
5
ΝΈΑ Mitas 2 neue einstellbare Räder für John Deere 5M Traktoren
Ζαντολάστιχα, 3935892
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: Mitas 340 / 85R38
3.188 €
με 27% ΦΠΑ
2.510 € καθαρά
Δείτε αγγελία
GKN Case CVX
2
ΝΈΑ GKN Case CVX
Ζαντολάστιχα, 3935879
71034 Böblingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2009, Πλάτος ζάντας: 10.00 Zoll, Διάμετρος ζαντών: 52.00 Zoll, Διάμετρος κύκλου οπής: 275 mm, Διάμετρος κεντρικής οπής: 220 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk., Διαθέσιμος αριθμός: 2 Stk., Γεωργικός τροχός, ...
2.950 €

Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ DIVERSE FABRIKATE RAEDER 16.9-30
Ζαντολάστιχα, 3935805
6262 Schlitters im Tiroler Zillertal , Αυστρία
550 €
με 20% ΦΠΑ
458 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Other COUSINS steel depth wheels
4
ΝΈΑ Other COUSINS steel depth wheels
Ζαντολάστιχα, 3935600
CM62RH Thaxted, Μεγ. Βρετανία
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Alliance 750/45R26,5 Flotation Radial A-380 mit Felge GKN 24.00x26.5
7
ΝΈΑ Alliance 750/45R26,5 Flotation Radial A-380 mit Felge GKN 24.00x26.5
Ζαντολάστιχα, 3935500
89584 Altbierlingen, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Διάμετρος κύκλου οπής: 335 mm, Αριθμός οπών: 10 Stk.
Τιμή μετά από ερώτηση

Δείτε αγγελία
Wielen 600 65R23
ΝΈΑ Wielen 600 65R23
Ζαντολάστιχα, 3935425
8131ST wijhe, Ολλανδία
5.445 €
με 21% ΦΠΑ
4.500 € καθαρά
Δείτε αγγελία
JCB wielen voor JCB 403
3
ΝΈΑ JCB wielen voor JCB 403
Ζαντολάστιχα, 3935424
8131ST wijhe, Ολλανδία
1.210 €
με 21% ΦΠΑ
1.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Diverse 420/85R30 und 420/80R46
14
ΝΈΑ Diverse 420/85R30 und 420/80R46
Ζαντολάστιχα, 3935282
32108 Bad Salzuflen, Γερμανία
Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί, Διαστάσεις ελαστικών: 420/80R46
3.950 €
με 19% ΦΠΑ
3.319 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Zwillingsbereifung, 710/70R42 BKT, 1 Paar
4
ΝΈΑ BKT Zwillingsbereifung, 710/70R42 BKT, 1 Paar
Ζαντολάστιχα, 3935246
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 710/70R42 BKT
8.065 €
με 27% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
BKT Zwillingsbereifung, 650/85R38 BKT, 1 Paar
4
ΝΈΑ BKT Zwillingsbereifung, 650/85R38 BKT, 1 Paar
Ζαντολάστιχα, 3935209
6760 Kistelek, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2018, Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 650/85R38 BKT
8.065 €
με 27% ΦΠΑ
6.350 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Trelleborg 650/65 R 42 und 540/65 R 30
4
ΝΈΑ Trelleborg 650/65 R 42 und 540/65 R 30
Ζαντολάστιχα, 3934481
04319 Leipzig / Engelsdorf, Arnoldplatz 55, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2016
9.520 €
με 19% ΦΠΑ
8.000 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
ΝΈΑ Sonstige / Other 1 Satz Räder 41/14.00-20
Ζαντολάστιχα, 3934410
24863 Börm, Γερμανία
400 €
με 19% ΦΠΑ
336 € καθαρά
Δείτε αγγελία
Somac
7
ΝΈΑ Somac
Ζαντολάστιχα, 3934366
08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών: 20.8R38
660 €
με 20% ΦΠΑ
550 € καθαρά
Δείτε αγγελία
 
1 - 25 από 2021