Αναζήτηση κατηγορίας:
Τρακτέρ
Τρακτέρ
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Δασικά τρακτέρ
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ αντίκες
Unimog
ATV/ Quads
Τροχοφόρος φορτωτής
Βάρη
Εργαλεία φορτωτή
Οπίσθιοι φορτωτές/ Κουτιά μεταφοράς
Ελαστικά
Ζάντες
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Τρακτέρ αξεσουάρ/ εξαρτήματα
Συγκομιστικές μηχανές
Θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Κεφαλές θεριζοαλωνιστικών μηχανών
Αυτοκινούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Προσαρτώμενες/ ρυμουλκούμενες αλωνιστικές
Αξεσουάρ για θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Τεχνολογία συγκομιδής γογγυλιών
Μύλοι CCM/ σιτηρών
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Συγκομιστικές μηχανές λάχανων
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Μηχανές συγκομιδής φασολιών
Όχημα συλλογής
Τρυγητής
Ερπύστριες
Συστήματα GPS/ Γεωργία ακριβείας
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Λοιπά αξεσουάρ συγκομιστικών μηχανών
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Κατεργασία εδάφους
Άροτρα
Καλλιεργητής
Δισκοσβάρνες
Κοντές δισκοσβάρνες
Περιστροφική σβάρνα
Υπεδαφοκαλλιεργητής
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Περιστροφικές σβάρνες
Περιστροφική τσάπα
Ρότορας με δίχαλα
Δονούμενη σβάρνα
Φρέζες
Συνδυασμοί σπορείων
Συμπιεστές εδάφους
Κύλινδροι
Κύλινδρος χόρτων
Συσκευές επιπέδωσης
Σβάρνα αχύρου
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Τεχνολογία σποράς/ φύτευσης
Σπαρτικές μηχανές/ σπαρτικές με καλλιεργητή
Σπαρτικές μηχανές μεμονωμένων σπόρων
Φυτευτικές μηχανές
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες σποράς/ φύτευσης
Τεχνολογία λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Λιπασματοδιανομείς
Ψεκαστήρας προστασίας φυτών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Τεχνολογία κοπριάς/ γαιοπολτών
Κοπροδιανομείς
Λοιπή τεχνολογία κοπροδιανομής
Βυτία κοπριάς
Αυτοκινούμενη σπάτουλα υγρής κοπριάς
Κοπροδιανομείς
Δισκοσβάρνα κοπριάς
Καλλιεργητής κοπριάς
Μπεκ λυμμάτων
Μπεκ δίσκου λυμάτων
Αντλίες κοπριάς
Αναδευτήρας κοπριάς
Κοντέινερ κοπριάς
Διαχωριστές πολτού
Λοιπή τεχνολογία κοπριάς
Τεχνολογία άρδευσης/ αποστράγγισης
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Τεχνολογία πατατών
Σπαρτικές μηχανές πατατών
Τεχνολογία φροντίδας πατατών
Πατατοεξαγωγέας
Τεχνολογία αποθήκευσης πατατών/ πρόσθετη επεξεργασία
Μηχανή απομάκρυνσης λίθων/ διαχωριστής αγρού
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες πατατών
Περιβόλι και Αμπελώνας
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Φρέζες
Δονούμενη σβάρνα
Ρότορας με δίχαλα
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Θρυμματιστές κορμών
Τρυγητής
Ψεκαστικά αμπελώνων
Τρέιλερ σταφυλιών και εξοπλισμός μεταφοράς
Πιεστήριο σταφυλιών και δεξαμενές
Κοπή εξοπλισμός / εργαλεία
Εξοπλισμός υπογείου
Άλλος εξοπλισμός Οπωρώνων και Αμπελώνων
Τεχνολογία λυκίσκου
Αποθήκευση λυκίσκου
Τεχνολογία αποξήρανσης
Τρακτέρ λυκίσκου
Μηχανήματα λυκίσκου
Πλαίσια βάσης
Γυροσκόπια λυκίσκου
Φυτευτής
Κυκλικές σβάρνες
Δεξαμενές επιπλέον καυσίμου
Τόρνοι κοπής
Σταθεροποιητής
Συνδυαστικά εργαλεία
Άροτρα δίσκου
Πιεστήρια λυκίσκου
Σβάρνες λυκίσκου
Άροτρα δίσκου λυκίσκου
Ψεκαστήρες
Ρυμουλκούμενα κοπτικά
Μηχανήματα συγκομιδής λυκίσκου
Πλατφόρμες εργασίας
Μηχανήματα για βοσκοτόπια
Θεριστικές
Χορτοκοπτικές αναστροφής αχύρου
Χορτοσυλλεκτική
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Χορτοσυλλεκτοδετικές μηχανές
Χορτοσυλλεκτοδετικές δεματίων
Συρόμενο δίχαλο λιβαδιών
Σβάρνα λιβαδιών
Κύλινδρος χόρτων
Δοχεία αποσύνθεσης φυτικών υλών
Σπαρτική μηχανή για βοσκοτόπια
Αξεσουάρ/ λοιπές μηχανές για βοσκοτόπια
καλλιέργεια λαχανικών
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Συλλεκτική μηχανή λάχανου
Εξαγωγέας κρεμμυδιών
Αποκεφαλιστής βολβών
Εκριζωτής βολβών
Εξαγωγέας πράσων
Εξαγωγέας καρότων
Όχημα συλλογής
Λοιπές συγκομιστικές μηχανές
Μηχανές με περιστρεφόμενες λεπίδες
Ρότορας με δίχαλα
Δίχαλα/ μηχανικές τσάπες
Λοιπή κατεργασία εδαφών
Φυτευτικές μηχανές
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες λιπασμάτων/ ψεκαστήρες προστασίας φυτών
Συστήματα άρδευσης
Αντλίες άρδευσης
Μοτέρ άρδευσης
Ποτιστικό
Σωλήνες/ εύκαμπτοι σωλήνες
Τεχνολογία αποστράγγισης
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες άρδευσης
Καθαρισμός/ Επεξεργασία εξοπλισμού
Οχήματα μεταφοράς
Ανατρεπόμενο
Όχημα πλευρικής φόρτωσης
Ρυμουλκούμενη πλατφόρμα
Οχήματα φόρτωσης/ ενσίρωσης/ τεχνολογία ενσίρωσης
Βαγόνι ζωοτροφών
Όχημα μεταφοράς ζώων
Όχημα μεταφοράς δεματίων
Ρυμουλκούμενη καρότσα
Οχήματα μεταφοράς κοπριάς
Επίπεδη ρυμούλκα
Βυτιοφόρα φορτηγά/ φορτηγά σιλό
Συστήματα κοντέινερ-παπαγαλάκια
Ρυμούλκα επιβατικού
Τρέιλερ μεταφοράς ίππων
Φορτηγό
Οχήματα
Άξονες πλατφόρμας
Αξεσουάρ για οχήματα μεταφοράς
Λοιπά οχήματα μεταφοράς
Σιλό σιτηρών κ. τεχνολογία μεταφοράς
Σιλό
Ξήρανση σιτηρών
Τεχνολογία μεταφοράς
Ζυγαριές σιτηρών
Μετρητής υγρασίας
Λοιπή τεχνολογία σιλό σιτηρών κ. μεταφοράς
Φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Φορτωτάκια
Τροχοφόροι φορτωτές
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Περονοφόρο
Εκσκαφείς
Εργαλεία φορτωτή
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Στοιβακτής δεματίων
Τροχήλατοι γρύλοι
Λοιπά φορτωτάκια/ εκσκαφείς/ περονοφόρα
Εξοπλισμός ταΐσματος
Αναμικτήρες τροφής
Οχήματα διανομής τροφής
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Φυσητήρες άχυρου/ διαχωριστές δεματιών
Σύρτες τροφής
Τεμαχιστής γογγυλιών
Αυτόματες ταϊστρες
Αυτόματες ταΐστρες μοσχαριών
Κινητές ταΐστρες μοσχαριών
Αυτόματες συμπυκνωμένες ταΐστρες
Γούρνες ταϊστρών
Συστήματα άλεσης και ανάμιξης
Εργαλεία φορτωτή
Θραυστήρες σιτηρών
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες ταΐσματος
Εγκαταστάσεις αρμέγματος
Αλμεκτικές εγκαταστάσεις
Αρμεκτική μηχανή
Δεξαμενές γάλακτος
Αντλία κενού
Συγκρότημα ψύξης γάλακτος
Ανακύκλωση θερμότητας
Σύστημα πλύσης
Θήλαστρα
Λοιπή τεχνολογία αρμέγματος/ ψύξης
Εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για βοοειδή
Εγκαταστάσεις σταβλισμού για χοίρους
Εγκατάσταση σταβλισμού για πτηνά
Ζυγαριές ζώων
Βαρέλια νερού/ Ποτίστρες νερού βοσκότοπων
Εκφορτωτές/ τροφοδότες
Γερανοί/ Εκσκαφείς χόρτου
Γεωτρύπανα
Άλλος εξοπλισμός στέγασης ζώων/ τεχνολογία βοσκοτόπων
Τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Μηχανή οριζόντιας κοπής γκαζόν
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Μηχανοκίνητα κοπτικά/ μηχανές τεμαχισμού κληματίδων
Απορροφητήρες/ φυσητήρες φύλλων
Τεμαχιστές
Ρομποτικό χλοοκοπτικό
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Μηχανοκίνητη τσάπα/ μονοαξονικό
Γεωτρύπανα
Ψεκαστήρες πλάτης
ATV/ Quads
Καθαριστικό υψηλής πίεσης
Εργαλεία
Συσκευές θέρμανσης
Συμπιεστές
Ζυγαριές ζώων
Γεννήτριες
Γεφυροπλάστιγγες
Εγκαταστάσεις δεξαμενών/ Συσκευές πλήρωσης
Λοιπή τεχνολογία αυλών, κήπων, συνεργείων
Δασική τεχνολογία
Δασικά τρακτέρ
Θεριστικές
Προωθητές
Μεταφορείς
Αναρτώμενο τρέιλερ
Προσαρτώμενα
Πριόνια μηχανικά
Πριόνια ξυλοκάρβουνου
Αυτόματες μηχανές ξυλοκάρβουνου
Διαχωριστής ξύλων
Θρυμματιστές κορμών
Διαχωριστής/ τεμαχιστής ξύλων
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Βαρούλκα δασοκομίας
Καταστροφέας δασών
Υδραυλικά ψαλίδια αντιστάθμισης
Λοιπή δασική τεχνολογία
Ζώα και άλογα
Ζώα
Άλογα
Ιππέας
Ιππέας
Τεχνολογία δημοτικών επιχειρήσεων
Τρακτέρ δημοτικών επιχειρήσεων
Μικρά τρακτέρ/ τρακτέρ συμπαγών διαστάσεων
Σαρωτικές μηχανές
Εξοπλισμός χειμερινής υπηρεσίας
Θαμνοκοπτική μηχανή
Μηχανές απομάκρυνσης αυλακώσεων
Θρυμματιστές κορμών
Μηχανήματα δενδροφύτευσης
Χλοοκοπτικές μηχανές/ Μηχανές με Αναβάτη
Αξεσουάρ/ λοιπές τεχνολογίες δημοτικών επιχειρήσεων
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
βιοαέριο
Ηλιακή ενέργεια
Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Θέρμανση από βιομάζα
Μηχανήματα έργων
Εκσκαφείς
Εργαλεία φόρτωσης εκσκαφέων
Τροχοφόροι φορτωτές
Ερπύστριες
Τηλεσκοπικός φορτωτής
Τηλεσκοπικός κινητός φορτωτής
Ανατρεπόμενο όχημα
Περονοφόρο
Αυτοκινούμενες πλατφόρμες
Κύλινδροι
Αναµεικτήρας σκυροδέµατος
Πλάκες δόνησης
Λοιπά μηχανήματα έργων
Μηχανήματα έργων αξεσουάρ/ ανταλλακτικά
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Φροντίδα γηπέδων γκολφ και γηπέδων
Εργαλείο επεξεργασίας γρασιδιού
Ελαστικά/ ζάντες/ άξονες
Ζάντες
Ελαστικά
Ζαντολάστιχα
Ερπύστριες
Άξονες
Εξαρτήματα/ ανταλλακτικά
Μπράτσα
Εξαρτήματα φρένου
Εξαρτήματα μπράτσων 3 σημείων
Ηλεκτρονικά & Φώτα
Ανταλλακτικά φορτωτή
Ανταλλακτικά γραναζιών
Θέρμανση, κλιματισμός, εξαερισμός
Υδραυλικά & συνδεσμολογία
Καμπίνες & αξεσουάρ
Εξαρτήματα σασί
Σύστημα διεύθυνσης
Εξαρτήματα μηχανής
Αναλώσιμα εξαρτήματα
Αποσυναρμολογημένες μηχανές/ Οχήματα αποσυναρμολόγησης
Άλλα ανταλλακτικά/ εξαρτήματα
Οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια
Λίστες ανταλλακτικών
Λοιπές οδηγίες χρήσης/ εγχειρίδια
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Τρακτέρ/ μηχανές μοντελισμού
Λοιπά
Λοιπά
Κατηγορία
Ζαντολάστιχα
Κατασκευαστής
Μοντέλο
Τιμή
Έτος κατασκευής
Χώρα
ΤΚ  
Ακτίνα
Αγορά/Ενοικίαση
Διαφημιστείτε online για (ημέρες)
Ενεργό φίλτρο
ή επιλέξτε το δημοφιλές μοντέλο
Ακτινικοί ή διαγώνιοι
Διαθέσιμος αριθμός

Μεταχειρισμένα BKT Ζαντολάστιχα

Αγοράστε μεταχειρισμένα BKT Ζαντολάστιχα στο traktorpool.gr στις καλύτερες τιμές είτε από εμπόρους μηχανημάτων ή από ιδιώτες πωλητές. Ελκυστικές προσφορές αγροτικών μηχανημάτων υψηλής ποιότητας στην περιοχή σας.
 
BKT 520/85 R 46
7
ΝΈΑ BKT 520/85 R 46
Ζαντολάστιχα, 5200947 5200947
  17291 Prenzlau, Γερμανία
2.750 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT
7
ΝΈΑ BKT
Ζαντολάστιχα, 5200753 5200753
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών:
1.000 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT
7
ΝΈΑ BKT
Ζαντολάστιχα, 5200716 5200716
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις Ελαστικού: 270/95R32
780 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT
9
ΝΈΑ BKT
Ζαντολάστιχα, 5200699 5200699
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών:
800 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT
9
ΝΈΑ BKT
Ζαντολάστιχα, 5200695 5200695
  08220 SEVIGNY WALEPPE, Γαλλία
Διαστάσεις ελαστικών:
900 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 12.5/80-18 12 PR
3
BKT 12.5/80-18 12 PR
Ζαντολάστιχα, 5189328 5189328
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
220 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 280/85 R28 + 300/85 R42
4
BKT 280/85 R28 + 300/85 R42
Ζαντολάστιχα, 5186264 5186264
  17129 Kruckow, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017, Τύπος: Γεωργικός τροχός
3.000 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Neu! Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48 für John Deere 6135M, 6135R, 6145M, 6145R, 6155M, 6155R, 6175M Traktoren, 4 Stück
2
BKT Neu! Pflegerad Set 11.2R36 und 13.6R48 für John Deere 6135M, 6135R, 6145M, 6145R, 6155M, 6155R, 6175M Traktoren, 4 Stück
Ζαντολάστιχα, 5185648 5185648
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R36 und 13.6R48
4.265 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Komplettrad
3
BKT Komplettrad
Ζαντολάστιχα, 5185450 5185450
  89155 Erbach / Ulm, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019, Πλάτος ζάντας: 9.00 ίντσες, Διαθέσιμος αριθμός: 20 τεμ., Αριθμός οπών: 6 τεμ., Τύπος: Τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 10.0/75-15.3
79,83 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT Pflegeräder BKT
14
BKT Pflegeräder BKT
Ζαντολάστιχα, 5180269 5180269
  4121 Altenfelden, Αυστρία
Διάμετρος ζαντών: 46.00 ίντσες, Τύπος: Γεωργικός τροχός, Ακτινικοί ή διαγώνιοι: Ακτινικοί, Διαστάσεις Ελαστικού: 340/85R46
3.250 €
εξ. 20% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 600/55R26.5
6
BKT 600/55R26.5
Ζαντολάστιχα, 5174369 5174369
  48480 Spelle, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2017
2.900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα.
BKT 2x 480/80 R50
Ζαντολάστιχα, 5169043 5169043
  27793 Wildeshausen, Γερμανία
2.300 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Rad- / Plegeradsatz mit Festfelgen, für 4 Zylinder Traktoren, BKT Reifen, passt in Maisreihen! 380/85R30 und 380/90R46
4
BKT Rad- / Plegeradsatz mit Festfelgen, für 4 Zylinder Traktoren, BKT Reifen, passt in Maisreihen! 380/85R30 und 380/90R46
Ζαντολάστιχα, 5161930 5161930
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Τύπος: Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 380/85R30 und 380/90R46
3.825 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Verstellbare Pflegerad Set 320/85R32 und 380/90R46 für John Deere Schlepper, BKT Reifen, 4 Stück
10
BKT Verstellbare Pflegerad Set 320/85R32 und 380/90R46 für John Deere Schlepper, BKT Reifen, 4 Stück
Ζαντολάστιχα, 5155480 5155480
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2016, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 320/85R32 und 380/90R46
3.380 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Räder 33x15.50-16.5 23x8.50-12 passend für Solis 20 26
4
BKT Räder 33x15.50-16.5 23x8.50-12 passend für Solis 20 26
Ζαντολάστιχα, 5147092 5147092
  46459 Rees-Millingen, Γερμανία
Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Τροχός
1.050,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT 270/95 R 48
3
BKT 270/95 R 48
Ζαντολάστιχα, 5143690 5143690
  94330 Salching bei Straubing, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2019
3.360,50 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 340/85R-38
2
BKT 340/85R-38
Ζαντολάστιχα, 5141147 5141147
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
650 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 12,4R-32 320/85R-32
BKT 12,4R-32 320/85R-32
Ζαντολάστιχα, 5141140 5141140
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
900 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 550/45-22,5
3
BKT 550/45-22,5
Ζαντολάστιχα, 5141095 5141095
  59510 Lippetal / Herzfeld, Γερμανία
425 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Festfelgen mit BKT 460/70R24 Reifen, 1 Stück für John Deere Lader
3
BKT Festfelgen mit BKT 460/70R24 Reifen, 1 Stück für John Deere Lader
Ζαντολάστιχα, 5134392 5134392
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Διαστάσεις Ελαστικού: 460/70R24, Δείκτης φορτίου: 152A8 / 149 B
410 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT KOMPLETTRÄDER
3
BKT KOMPLETTRÄDER
Ζαντολάστιχα, 5133993 5133993
  29664 Walsrode, Γερμανία
Έτος κατασκευής: 2018
3.554,62 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT Neu! Pflegerad Set, 11.2R32 und 12.4R46 für 4 Zylinder Schlepper, BKT Reifen, 4 Stück
7
BKT Neu! Pflegerad Set, 11.2R32 und 12.4R46 für 4 Zylinder Schlepper, BKT Reifen, 4 Stück
Ζαντολάστιχα, 5132650 5132650
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2020, Διαθέσιμος αριθμός: 4 τεμ., Τύπος: Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 11.2R32 und 12.4R46
3.825 €
Δείτε αγγελία
BKT KOMPLETTRÄDER
5
BKT KOMPLETTRÄDER
Ζαντολάστιχα, 5132207 5132207
  29664 Walsrode, Γερμανία
3.450,42 €
εξ. 19% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
BKT 12.5/80 R18
9
BKT 12.5/80 R18
Ζαντολάστιχα, 5130506 5130506
  83564 Soyen, Γερμανία
Αριθμός οπών: 8 τεμ.
840,34 €
εξ. 19% ΦΠΑ
logo
Δείτε αγγελία
BKT Pflegeradsatz, 270/95R36 und 340/85R48 für 6 Zylinder John Deere Traktoren, mit BKT Reifen, 4 Stück
8
BKT Pflegeradsatz, 270/95R36 und 340/85R48 für 6 Zylinder John Deere Traktoren, mit BKT Reifen, 4 Stück
Ζαντολάστιχα, 5114519 5114519
  6765 Csengele, Ουγγαρία
Έτος κατασκευής: 2017, Διαθέσιμος αριθμός: 1 τεμ., Τύπος: Δίδυμος τροχός, Διαστάσεις Ελαστικού: 270/95R36 und 340/85R48
4.120 €
εξ. 27% ΦΠΑ
Δείτε αγγελία
 
Αποτελέσματα 1 - 25 από 148